Juridiske vilkår

Vilkår for bruk av H-D.com

Sist revidert april 2017

 

Disse vilkårene og betingelsene for bruk («juridiske vilkår») regulerer bruken din av nettstedet («Nettstedet») til Harley-Davidson, Inc. («Harley-Davidson»). Se også retningslinjene våre for personvern for en beskrivelse av personvernpraksisene og -retningslinjene våre, som er innlemmet i disse juridiske vilkårene ved denne referansen. Overholdelse av disse juridiske vilkårene er en betingelse for bruken din av nettstedet. Hvis du ikke godtar å være bundet av de juridiske vilkårene, må du umiddelbart lukke dette nettstedet.

 

Disse juridiske vilkårene forutsetter at alle tvister mellom deg og Harley-Davidson blir løst ved FORPLIKTENDE VOLDGIFT. I OVERENSSTEMMELSE SAMTYKKER DU I Å GI FRA DEG RETTEN TIL Å GÅ TIL DOMSTOLEN (INKLUDERT ET GRUPPESØKSMÅL) for å hevde eller forsvare rettighetene dine i henhold til disse vilkårene for bruk (unntatt forhold som kan føres for domstolen for små krav). Rettighetene dine vil bli besluttet av en NØYTRAL VOLDGIFTSMEGLER og IKKE en dommer eller jury, og kravene dine kan ikke fremmes som gruppesøksmål. Se avsnittet nedenfor med tittelen Tvisteløsning; Voldgiftsavtale, for detaljer angående avtalen din om å bruke voldgift ved eventuelle tvister med Harley-Davidson.

Eierskap til nettstedet og innholdet

Med mindre noe annet er oppgitt tilhører alle sider på dette nettstedet og alt materiale som er gjort tilgjengelig for nedlasting, Harley-Davidson eller noen av dets datterselskaper. Nettstedet er beskyttet av lover i USA og internasjonale lover om opphavsrett og varemerker. Innholdet på nettstedet, inkludert og uten begrensning, filer, dokumenter, tekst, fotografier, bilder, lyd og video, og alt materiale som er tilgjengelig gjennom eller gjort tilgjengelig for bruk eller nedlasting via nettstedet («innhold»), kan ikke kopieres, distribueres, modifiseres, reproduseres, publiseres eller brukes, helt eller delvis, med unntak av til formål som er autorisert eller godkjent av Harley-Davidson, skriftlig, inkludert levering av tjenester eller produkter fra Harley-Davidson eller noen av dets datterselskaper, eller i forbindelse med et forretningsforhold med Harley-Davidson eller noen av dets datterselskaper. Du kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å legge ved eller dyplenke til noe navn, varemerker, tjenestemerker, logoer, innhold eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sideoppsett eller form) fra Harley-Davidson eller et av datterselskapene uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du kan se, kopiere, skrive ut og bruke innhold fra dette nettstedet utelukkende til personlig bruk og forutsatt at (1) innholdet som er tilgjengelig fra dette nettstedet brukes kun til informasjonsformål og ikke-kommersielle formål; (2) ikke noe tekst, grafikk eller annet innhold som er tilgjengelig fra dette nettstedet blir endret på noen måte; og (3) ikke noe grafikk tilgjengelig fra dette nettstedet brukes, kopieres eller distribueres atskilt fra tilhørende tekst eller atskilt fra opphavsrett, varemerker eller annen proprietær merknad. Ingenting heri skal tolkes som å tildele implisitt, avskjærende eller på annen måte, noen lisens eller annen rett til å bruke patent, opphavsrett, varemerke eller annen immateriell eiendom tilhørende Harley-Davidson eller noen av dets datterselskaper eller hvilken som helst tredjepart, unntatt som uttrykkelig angitt her.

Sikkerhet på nettstedet

Det er forbudt å krenke eller forsøke å krenke sikkerheten til nettstedet, inkludert, og uten begrensning, (a) å få tilgang til data som ikke er beregnet for en slik bruker eller logge på en server eller en konto som brukeren ikke har tilgang til; (b) prøve å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk eller å bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon; (c) forsøke å forstyrre tjenesten til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, og uten begrensning, med hensikt å sende et virus til nettstedet, overbelaste, massivt publisere, spamme, e-postbombe eller krasje det; (d) sende uønsket e-post, inkludert kampanjer og/eller reklame for produkter eller tjenester; eller (e) endre TCP/IP-pakkeoverskriften eller noen del av overskriftinformasjonen i e-poster eller nyhetsgruppeposteringer. Brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar. Harley-Davidson undersøker hendelser som kan innebære slike brudd, og kan involvere og samarbeide med rettshåndhevende myndigheter for å straffeforfølge brukere som er involvert i slike brudd. Du godtar å ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av nettstedet eller noen aktivitet som gjøres på nettstedet. Du godtar videre ikke å bruke eller forsøke å bruke noen motor, programvare, verktøy, agent eller andre enheter eller mekanismer (inkludert og uten begrensning, nettlesere, edderkopper, roboter, avatarer eller intelligente agenter) for å navigere eller søke på dette nettstedet annet enn med søkemotoren og søkeagenter tilgjengelig fra Harley-Davidson på dette nettstedet og annet enn generelt tilgjengelige tredjepartsnettlesere (f.eks. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox eller Google Chrome).

 

Tilgangen til dette nettstedet overvåkes. De forespurte nettadressene, maskinen som forespørselen stammer fra og tidspunktet for forespørselen, logges for tilgangsstatistikk og sikkerhetsformål. Bruken av dette nettstedet baseres på samtykke til slik overvåking. Dette nettstedet kan være utilgjengelig fra tid til annen på grunn av mekaniske feil og feil tilknyttet telekommunikasjon, programvare, maskinvare og tredjepartsleverandører. Harley-Davidson kan ikke forutsi eller kontrollere når slik nedetid kan forekomme og kan ikke kontrollere varigheten av slik nedetid.

Tilgang til nettstedet; Skadeserstatning

Enkelte begrensede tilgangsdeler av nettstedet krever bruker-ID og passord («beskyttede områder»). Du samtykker i å få tilgang til beskyttede områder bare ved å bruke bruker-ID-en og passordet ditt som gitt til deg av Harley-Davidson. Du samtykker å beskytte konfidensialiteten til bruker-ID-en og passordet ditt, og ikke å dele eller avsløre bruker-ID-en eller passordet til noen tredjepart. Tilgangen din til nettstedet kan tilbakekalles av Harley-Davidson når som helst med eller uten grunn. Du samtykker i å forsvare og holde Harley-Davidson og dets datterselskaper, og deres respektive styremedlemmer, representanter, direktører, ansatte, konsulenter eller agenter skadesløse og ansvarsfrie mot alle krav fra tredjeparter, tap, forpliktelser, skader og kostnader (inkludert uten begrensning rimelige advokatsalærer) som oppstår fra din bruk av noe innhold nedlastet fra, eller hentet fra nettstedet, eller er relatert til ditt brudd på disse vilkårene for bruk, inkludert og uten begrensning, din krenkelse av noen immateriell eiendom eller annen rett til Harley-Davidson eller noen annen person eller enhet.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til eller gis tilgang til lenker på Harley-Davidson-forhandlernes nettsteder på internett. Harley-Davidson-forhandlere er uavhengige kontraktører og er ikke agenter for Harley-Davidson. Harley-Davidson har ikke ansvar for innholdet, tilgjengeligheten, driften eller ytelsen til nettstedene til Harley-Davidson-forhandlere eller andre nettsteder som dette nettsteder er knyttet til eller hvorfra dette nettstedet kan nås. Når du besøker et nettsted som ikke er fra Harley-Davidson, må du være oppmerksom på at det er uavhengig av Harley-Davidson, og at Harley-Davidson ikke har kontroll over innholdet på nettstedet. I tillegg betyr ikke en lenke til et nettsted som ikke er fra Harley-Davidson, at Harley-Davidson støtter eller aksepterer noe ansvar for innholdet på, eller bruken av, nettstedet det lenkes til. Det er opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at alt du velger for ditt eget bruk eller nedlasting er fri for ting som virus, ormer, trojanske hester og andre elementer av destruktiv karakter. Hvis du bestemmer deg for å gå til noen av tredjepartssidene som er lenket til dette nettstedet, gjør du dette helt på egen risiko.

Tredjeparters opphavsrett og varemerker

Nettstedet kan inkludere referanser til tredjeparters varemerker og kopier av tredjepartsmateriell med opphavsrett som tilhører de respektive eierne. Henvisning til alle produkter, prosesser, publikasjoner, tjenester eller tilbud fra tredjeparter med handelsnavn, varemerke, produsent eller på annen måte utgjør ikke nødvendigvis en anbefaling av slike, fra Harley-Davidson.

Bidrag, anmeldelser, tilbakemeldinger og andre publiseringer

Hvis du sender inn, laster opp, legger ut eller overfører informasjon eller filer til nettstedet vårt (bidrag), godtar du å ikke (1) sende inn, laste opp, legge ut eller overføre noe som er ærekrenkende, fornærmende, injurierende, ulovlig, uanstendig, truende, trakasserende, bedragersk, pornografisk eller skadelig, eller som kan oppmuntre til kriminell eller uetisk atferd, (2) sende inn, laste opp, legge ut eller overføre noe som bryter med opphavsretten eller annen intellektuell eiendom til noen person eller enhet, (3) sende inn, laste opp, legge ut eller overføre et virus eller andre skadelige komponenter, eller (4) kontakte nettstedbrukere gjennom uønsket e-post, telefonsamtaler, utsendelser eller andre kommunikasjonsmetoder. Hvis du sender inn, laster opp, legger ut eller overfører tilbakemeldinger eller data, som ideer, konsepter, kunnskap, teknikker, prosesser, kommentarer, forslag eller spørsmål angående noe Harley-Davidson-produkt (tilbakemelding), skal slik informasjon anses å være ikke-konfidensiell, og Harley-Davidson og dets datterselskaper har ingen forpliktelser av noen art vedrørende slik informasjon. Ved å sende, laste opp, legge ut eller overføre bidrag eller tilbakemeldinger, gir du Harley-Davidson og dets datterselskaper en ugjenkallelig, evigvarende, fullstendig oppgjort, royaltyfri lisens, og retten til å bruke, reprodusere, offentliggjøre og distribuere bidrag og tilbakemeldinger, uansett formål, inkludert og uten begrensninger, utvikling, markedsføring og produksjon av produkter, tjenester og innhold som inneholder slike bidrag og tilbakemeldinger. Du er ansvarlig for å sørge for at alle bidrag du sender inn eller spør etter er sikkerhetskopiert slik at du har enkel tilgang til det i tilfelle tap, korrumpering eller avbrudd. Du godtar å forsvare og holde Harley-Davidson og dets datterselskaper skadesløse og frie for ansvar, og deres respektive ledere, direktører, ansatte, konsulenter og agenter fri for ansvar fra og mot alle tredjepartskrav, -tap, -forpliktelser, -skader og -utgifter (inkludert og uten begrensninger, rimelige advokatsalærer) som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bidrag du legger ut på nettstedet.

 

Harley-Davidson vurderer ikke regelmessig bidrag eller tilbakemeldinger, men forbeholder seg retten (men ikke forpliktelsen) til å overvåke og redigere eller fjerne eventuelle bidrag eller tilbakemeldinger som sendes til nettstedet. Du gir Harley-Davidson og dets datterselskaper rett til å bruke navnet du sender inn i forbindelse med alle bidrag eller tilbakemeldinger. Du samtykker i å ikke bruke falske e-postadresser, utgi deg for noen person eller enhet eller på annen måte villede med hensyn til opprinnelsen til bidrag eller tilbakemeldinger du sender inn. Harley-Davidson og dets datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar og erstatningsansvar for bidrag eller tilbakemeldinger som er sendt inn av deg eller noen tredjepart.

Nøyaktigheten og integriteten til informasjon; Farger

Selv om Harley-Davidson forsøker å sikre nettstedets integritet og nøyaktighet, gir den ingen fremstillinger eller garantier med hensyn til riktigheten eller nøyaktigheten til nettstedet og innholdet heri. Det er mulig at nettstedet kan inkludere typografiske feil, unøyaktigheter eller andre feil, og at uautoriserte tillegg, slettinger og endringer kan gjøres på nettstedet av tredjeparter. Hvis det oppstår en unøyaktighet, informer Harley-Davidson om dette, slik at det kan rettes. Informasjonen på nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. I tillegg har Harley-Davidson og dets tilknyttede selskaper ikke noe ansvar eller ansvar for informasjon eller innhold som er lagt ut på nettstedet fra tredjeparter som ikke er tilknyttet Harley-Davidson. Vi har gjort en betydelig innsats for å vise fargene nøyaktige på produktene våre som vises på nettstedet. De faktiske fargene du ser vil avhenge av skjermen din, og vi kan ikke garantere at skjermen din viser noen farger nøyaktig. Dette nettstedet er tilgjengelig for brukere internasjonalt og kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Harley-Davidson-produkter, -programmer og -tjenester som ikke er tilgjengelige i eller er forbudt i ditt land. Slike referanser innebærer ikke at Harley-Davidson har til hensikt å gjøre slike produkter, programmer eller tjenester tilgjengelig i landet ditt, eller at slike produkter kan brukes lovlig i landet ditt. Harley-Davidson forbeholder seg retten til å avbryte modeller, deler og tilbehør og andre ting, uten forutgående varsel, eller endre spesifikasjoner når som helst uten å pådra seg noen forpliktelser. Kjøretøyene, delene og tilbehøret og andre gjenstander som er avbildet på dette nettstedet, og de som er bygget i henhold til spesifikasjonene som er oppført her, er kun til salgs i USA.

 

Spesifikasjoner for kjøretøy og tilbehør kan variere fra land til land, avhengig av lokale lover, og noen modeller og tilbehør er ikke tilgjengelig i enkelte land. Vær oppmerksom på at mange land forbyr import, registrering og/eller bruk av kjøretøy og tilbehør som ikke er bygget i samsvar med landets spesifikasjoner. Du må ta kontakt med en autorisert Harley-Davidson-forhandler for detaljer om bruken av alle deler, tilbehør eller modeller som er oppført eller vises på dette nettstedet.

Typografiske feil og ukorrekte priser

Hvis et produkt eller en tjeneste er oppført til en feil pris på grunn av typografiske feil eller feil i prisinformasjon mottatt fra våre leverandører, har vi rett til å nekte eller kansellere bestillinger som er plassert for produktet/tjenesten som oppført med ukorrekt pris. Vi har rett til å nekte eller kansellere slike ordrer, uansett om bestillingen er bekreftet og kreditt- eller debetkortet ditt er belastet. Hvis kreditt- eller debetkortet ditt allerede er belastet for kjøpet og bestillingen din blir kansellert, utsteder vi straks en kredit til kreditt- eller debetkortkontoen med det feilaktige prisbeløpet.

Akseptering av bestillinger

Vær oppmerksom på at visse bestillinger utgjør feil bruk av Harley-Davidson og dets tjenester. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å nekte eller kansellere bestillinger av enhver grunn. Kontoen din kan også begrenses eller avsluttes av en enhver grunn, etter vårt eget skjønn. For din bekvemmelighet blir du ikke belastet før betalingsmåten din er autorisert, ordreinformasjonen er bekreftet for nøyaktighet og bestillingen din er sendt (unntatt bestillinger, inkludert forhåndsbestillinger, betalt med et Harley-Davidson™-gavekort, som belastes når du bestiller, og ikke når bestillingen er sendt). Noen situasjoner som kan føre til at bestillingen din blir kansellert, inkluderer begrensninger på antallet tilgjengelige enheter for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt- eller prisinformasjonen, eller problemer identifisert av avdelingen vår som behandler kredittkort- og betalingssvindel. Vi kan også kreve ytterligere bekreftelser eller informasjon før vi godtar noen bestillinger. Vi kontakter deg hvis hele eller deler av bestillingen din blir kansellert, eller hvis ytterligere informasjon er nødvendig for å kunne godta bestillingen. Hvis bestillingen din blir kansellert etter at kredittkortet ditt (eller en annen betalingskonto) er belastet, utsteder vi en kreditt til kredittkortet ditt (eller en annen gjeldende betalingskonto) på det gjeldende beløpet.

Betalinger på nettet

Du kan kjøpe produkter og/eller tjenester på nettstedet. Vi godtar følgende kredittkort utstedt av amerikanske banker: MasterCard®, Visa®, Discover® og Harley-Davidson® Visa®-kort, utstedt i USA. Bank National Association ND. Hvis en kredittkortkonto brukes til en transaksjon, kan Harley-Davidson få forhåndsgodkjenning for et beløp opp til betalingsbeløpet. Hvis du registrerer deg for å foreta regelmessige betalinger automatisk, faktureres alle kostnader og gebyrer til kredittkortet du angir under installasjonsprosessen. Hvis du vil angi et annet kredittkort, eller hvis det er en endring av kredittkortet ditt, må du endre informasjonen din på nettet. Dette kan midlertidig forsinke muligheten din til å foreta betalinger på nettet mens vi bekrefter den nye betalingsinformasjonen din.

Du erklærer og garanterer at hvis du foretar betalinger på nettet, så (i) er kredittkortinformasjonen du oppgir, sann, korrekt og fullstendig, (ii) blir kostnader du pådrar deg, betalt av kredittkortselskapet, (iii) vil du betale kostnadene du har pådratt deg gjennom de posterte beløpene, inkludert gjeldende skatter, og (iv) er du den personen hvis navn kortet er utstedt på, samt at du er autorisert til å foreta et kjøp eller annen transaksjon med det relevant kredittkortet og kredittkortinformasjon.

Omsetningsavgift

Hvis bestillingen din inkluderer avgiftspliktige varer, gjelder fraktavgiften (hvis noen) bare for de avgiftspliktige varene og kan være avgiftsbelagt, avhengig av lovene i staten forsendelsen sendes til.

 

Det blir ikke belastet omsetningsavgift når du kjøper gavekort. Den aktuelle omsetningsavgiften belastes kjøpet når gavekortet brukes.

Mengdegrenser og forhandlersalg

Harley-Davidson forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å begrense mengden varer kjøpt per person, per husstand eller per bestilling. Disse begrensningene kan gjelde for bestillinger fra samme konto, samme kredittkort, og også for bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Vi varsler kunden dersom slike grenser blir tatt i bruk. Vær oppmerksom på at visse bestillinger utgjør feil bruk av Harley-Davidson og dets tjenester. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å nekte eller kansellere bestillinger av enhver grunn. Kontoen din kan også begrenses eller avsluttes av en enhver grunn, etter vårt eget skjønn. Harley-Davidson forbeholder seg også retten til, etter eget skjønn, å forby salg til forhandlere eller videreforhandlere. I forbindelse med disse vilkårene for bruk skal videresalg defineres som kjøp eller hensikt å kjøpe ett eller flere produkter fra Harley-Davidson med det formål å delta i et kommersielt salg av samme produkt(er) med en tredjepart.

Krav vedrørende brudd på opphavsretten

Hvis du er opphavsrettseier eller en agent for denne og mener at brukerinnsendinger eller annet innhold på Harley-Davidsons nettsteder bryter med opphavsretten, kan du sende inn et varsel i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Se Harley-Davidson Inc. Retningslinjer for brukerinnsendt innhold.

Ansvarsfraskrivelse

Harley-Davidson fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert og uten begrensning, garantiene eller salgbarheten, egnetheten for et bestemt formål, og ikke-krenkelse, med hensyn til dette nettstedet og informasjon, grafikk og materiale inneholdt heri.

 

Harley-Davidson garanterer ikke at tilgang til eller bruk av nettstedet er uavbrutt eller feilfritt, eller at feil på nettstedet blir rettet. Dette nettstedet, inkludert alt innhold eller informasjon som det inneholder, eller en hvilken som helst nettstedrelatert tjeneste, leveres "som det er," med alle feil, uten ansvar eller garantier av noe slag, hverken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, den underforståtte garantien for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, kvalitet på informasjonen, uten innblanding og tittel/ikke-overtredelse. Harley-Davidson fraskriver seg spesielt ethvert ansvar for feil eller mangler i, eller misbruk eller feiltolkning av, all informasjon som er innhentet gjennom nettstedet. Harley-Davidson garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til informasjonen som er innhentet gjennom nettstedet.

 

Du påtar deg totalansvar og risiko for din bruk av dette nettstedet, nettstedsrelaterte tjenester og tilkoblede nettsteder. Harley-Davidson garanterer ikke at filer som er tilgjengelige for nedlasting, skal være fri for virus, ormer, trojanske hester eller annen destruktiv programmering. Du er ansvarlig for å implementere prosedyrer som er tilstrekkelige for å tilfredsstille dine behov for sikkerhetskopiering av data. Du samtykker i at Harley-Davidson ikke skal holdes ansvarlig for kostnader eller skader som oppstår direkte eller indirekte fra en slik kode. Du påtar deg det totale ansvaret og risikoen for din bruk av nettstedet og internett. 

Ansvarsbegrensning angående bruk av nettstedet

Harley-Davidson og tredjeparter som er nevnt på dette nettstedet, er verken ansvarlige eller forpliktet for noen direkte, indirekte, tilfeldige, derav følgende, spesielle, typiske, straffende eller andre skader overhodet (inkludert, og uten begrensning, de som skyldes tapt fortjeneste, tapte data eller forretningsavbrudd) som skyldes eller på noen måte er relatert til nettstedet, nettstedsrelaterte tjenester, innhold eller informasjon på nettstedet og/eller et tilkoblet nettsted, enten det er basert på garantier, kontrakter, rettstridige forhold eller annen juridisk teori, og om det er informert om muligheten for slike skader eller ikke. Ditt eneste middel hvis du er misfornøyd med nettstedet, nettstedsrelaterte tjenester og/eller tilkoblede nettsteder, er å slutte å bruke nettstedet og/eller disse tjenestene.

Revisjoner; Generelt

Harley-Davidson forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte tilgangen din til hele eller deler av dette nettstedet, med eller uten grunn, og med eller uten varsel. I tilfelle noen av vilkårene for bruk betraktes som ikke håndhevbare av en domstol eller annen instans med kompetent jurisdiksjon, skal slike bestemmelser være begrenset eller eliminert i det minste nødvendige omfang, slik at disse vilkårene for bruk forøvrig forblir gjeldende i full kraft og effekt. Disse vilkårene for bruk og personvernreglene utgjør hele avtalen mellom Harley-Davidson og deg angående dette. Etter eget skjønn kan Harley-Davidson fra tid til annen revidere disse vilkårene for bruk og retningslinjene for personvern ved å oppdatere denne posteringen. Du bør derfor med jevne mellomrom besøke denne siden for å se gjennom de gjeldende vilkårene for bruk og retningslinjene for personvern, slik at du er klar over slike endringer, som du er bundet til. Enkelte bestemmelser i disse vilkårene for bruk og retningslinjene for bruk kan erstattes av uttrykkelig angitte juridiske merknader eller vilkår som ligger på bestemte sider på dette nettstedet.

Tvisteløsning; voldgiftsavtale

Vi arbeider i god tro for å løse ethvert problem du har med nettstedet, inkludert produkter og tjenester som er bestilt eller kjøpt gjennom nettstedet, hvis du gjør oss oppmerksom på problemet via vår kundeserviceavdeling. Vi er imidlertid klar over at det kan være sjeldne tilfeller der vi kanskje ikke kan løse et problem til kundens tilfredshet.

Du og Harley-Davidson er enige om at enhver tvist, krav eller kontrovers som oppstår som følge av eller på noen måte er knyttet til din bruk av nettstedet, inkludert produkter og tjenester bestilt eller kjøpt gjennom nettstedet, skal avgjøres ved bindende voldgift i stedet for ved domstoler i generell jurisdiksjon. Voldgift er mer uformelt enn å føre et søksmål for retten. Voldgift bruker en nøytral megler i stedet for en dommer eller jury, og er underlagt svært begrenset vurdering av domstolene. Voldgift tillater mer begrenset avdekking enn i retten, men vi er enige om å samarbeide med hverandre for å oppnå rimelig avdekking i lys av problemene og kravets størrelse. Voldgift kan tilkjenne samme erstatning og lettelse som en domstol kan tildele, men ved å gjøre det på denne måte, skal voldgiftsretten anvende materiell lov angående erstatning som om saken var ført for retten, inkludert og uten begrensning, loven om straffeskade som anvendt av USAs høyesterett. Ved å godta disse vilkårene for bruk, samtykker du i at U.S. Federal Arbitration Act regulerer tolkningen og håndhevelsen av denne bestemmelsen, og at du og Harley-Davidson begge frafaller retten til en rettssak eller å delta i et gruppesøksmål. Denne bestemmelsen om voldgift skal gjelde selv om disse vilkårene for bruk og ethvert annet kontraktsforhold mellom deg og Harley-Davidson, avsluttes.

 

Hvis du ønsker å gjøre krav mot Harley-Davidson, og du derfor velger å søke voldgift, må du først sende Harley-Davidson en skriftlig melding om kravet ditt med rekommandert post ("Melding"). Meldingen til Harley-Davidson skal rettes til: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Adresse for melding"). Hvis Harley-Davidson ønsker å fremsette et krav mot deg og derfor velger å søke voldgift, sender selskapet deg en skriftlig melding til den siste adressen vi har registrert eller på annen måte har i vårt arkiv for deg, med rekommandert post. En melding, sendt av deg eller av Harley-Davidson, må (a) beskrive grunnlaget for kravet eller tvisten; og (b) redegjøre for den spesifikke erstatningen det søkes om ("Krav"). Hvis Harley-Davidson og du ikke kommer til enighet om å løse kravet innen 30 dager etter at meldingen er mottatt, kan du eller Harley-Davidson starte en voldgiftsprosedyre eller fremme et krav i en rettsinnstans for mindre krav. Under meglingen skal ikke beløpet på tilbudet fremmet av Harley-Davidson eller deg avsløres til voldgiftsmegleren. Du kan laste ned eller kopiere et meldingsskjema og et skjema for å starte voldgiften fra American Arbitration Association på www.adr.org. Hvis du er pålagt å betale et innleveringsgebyr, etter at Harley-Davidson mottar melding på kunngjøringsadressen om at du har startet megling, vil det umiddelbart refundere deg betalingen for innleveringsgebyret, med mindre kravet ditt er på mer enn USD 10 000. Voldgiften blir regulert av de kommersielle voldgiftsreglene og de supplerende prosedyrene for forbrukerrelaterte tvister (samlet "AAA-regler") fra American Arbitration Association ("AAA"), som modifisert av disse vilkårene for bruk, og administreres av AAA. AAA-reglene og -skjemaene er tilgjengelige online på www.adr.org, ved å ringe AAA på 1-800-778-7879, eller ved å be om dem fra oss ved å skrive til oss på meldingsadressen. Voldgiftsmegleren er bundet av vilkårene i disse vilkårene for bruk. Alle spørsmål skal avgjøres av megleren, inkludert spørsmål knyttet til omfanget og håndhevelsen av disse vilkårene for bruk, inkludert denne voldsgiftsavtalen. Med mindre Harley-Davidson og du er enige om noe annet, finner voldgiftshøringer sted i fylket (eller kommunen) til faktureringsadressen din. (Hvis du bor utenfor USA, finner eventuelle voldgiftshøringer sted i hjemlandet ditt på et sted som er rimelig for deg, men den er fortsatt underlagt AAA-reglene, inkludert AAA-reglene angående valg av en voldgiftsmegler). Hvis kravet ditt er på USD 10 000 eller mindre, er vi enige om at du kan velge om voldgiften skal utføres utelukkende på grunnlag av dokumenter som er sendt til voldgiftsdommeren, gjennom en telefonhøring, eller av en personlig høring som fastsatt av AAA-reglene. Hvis kravet ditt overstiger USD 10 000, blir retten til en høring avgjort på grunnlag av AAA-reglene. Uavhengig av måten voldgiften utføres på, skal megleren treffe en begrunnet, skriftlig avgjørelse som er tilstrekkelig til å forklare de viktigste funnene og konklusjonene som kjennelsen er basert på. Hvis megleren tilkjenner deg et beløp som er større enn verdien av Harley-Davidsons siste skriftlige forlikstilbud gitt før en megler ble valgt (eller hvis Harley-Davidson ikke ga et forlikstilbud før en megler ble valgt), så vil Harley-Davidson betale deg dette beløpet eller USD 1000, avhengig av hva som er størst. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt heri, er betaling av alle innleverings-, administrasjons- og meglingsgebyrer underlagt AAA-reglene. Hver part skal betale for sine egne kostnader og advokatutgifter, hvis noen. Imidlertid, hvis noen part har et krav som lovmessig inkluderer den aktuelle partens advokatsalærer, eller hvis det foreligger en skriftlig avtale om betaling eller dekking av advokatsalærer, kan megleren tildele rimelige honorarer til den aktuelle parten, i henhold til standardene for skiftegebyrer i henhold til loven.

DU OG HARLEY-DAVIDSON ER ENIGE OM AT HVER ENKELT KAN FREMSETTE KRAV MOT DEN ANDRE BARE I DIN ELLER DETS EGENSKAP AV SEG SELV, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I NOEN GRUPPESØKSMÅL ELLER TILSVARENDE PROSEDYRE. Videre, med mindre både du og Harley-Davidson er enige om noe annet, kan ikke megleren konsolidere mer enn én persons krav med dine krav, og kan ellers ikke presidere i noen form som representant eller deltaker i en gruppesøksmålsprosess. Megleren kan kun tilkjenne deklaratorisk eller rettslig pålegg til fordel for den enkelte part som søker erstatning, og bare i den grad det er nødvendig for å gi erstatning som er berettiget av partens individuelle krav.

 

Hvis denne spesifikke bestemmelsen blir funnet ikke å kunne håndheves, vil (a) hele denne voldgiftsbestemmelsen være ugyldig, men de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene for bruk vil ha full kraft og effekt; og (b) eksklusiv jurisdiksjon og verneting for eventuelle krav vil være ved statlige eller føderale domstoler i Milwaukee, Wisconsin.

H-D Connect retningslinjer for bruk

Sist revidert april 2019

 

Disse vilkårene og juridiske vilkår ("juridiske vilkår") styrer bruken din og mottaket av H-D™ Connect Services. Se også: (i) våre retningslinjer for personvern som beskriver hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn og behandler for å kunne tilby H-D™ Connect Services, og (ii) våre vilkår for bruk av H-D™-mobilappen, som styrer bruken din av H-D™-mobilappen, og som kan lastes ned fra https://h-d.com/app ("H-D™-mobilappen").

Overholdelse av disse vilkårene for bruk og vilkårene for bruk av H-D™-mobilappen er en betingelse for bruken din og mottakelsen av H-D™ Connect Services. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene for bruk og vilkårene for bruk av H-D™-mobilappen, ber vi deg ikke abonnere på H-D™ Connect Services.

Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss

I disse vilkårene for bruk, refererer "vi", "vår", "oss" og "Harley-Davidson" til den relevante tilbyderen av H-D™ Connect Services i jurisdiksjonen din som følger:

  • hvis du er en bruker i USA: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
  • hvis du er en bruker i Canada: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Canada L4K 0H9;
  • hvis du er en bruker som er lokalisert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Sveits: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Nederland; og
  • hvis du er en bruker som befinner seg i en annen jurisdiksjon: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

For å kontakte oss, se Kontakt oss-siden på https://www.harley-davidson.com/contact. Med mindre du forteller oss noe annet, sender vi varsler til deg ved hjelp av kontaktinformasjonen du oppgir når du abonnerer på H-D™ Connect Services.

Abonnement og betaling 

For å abonnere på H-D™ Connect Services, må du opprette en H-D™ Connect Services-konto via nettstedet vårt https://www.harley-davidson.com("nettstedet") og laste ned H-D™-mobilappen.

 

Du må oppgi fakturerings- og betalingsinformasjon som en del av H-D™ Connect-registreringsprosessen. Hvis du trenger hjelp eller assistanse til å konfigurere og registrere kontoen din, kan du se Vanlige spørsmål-sidene på https://www.h-d.com/connect, eller gå til Kontakt oss-siden https://www.harley-davidson.com/contact.

 

Where du er kvalifisert for en innledende prøveperiode uten ekstra kostnad, betalingen din for H-D™ Connect Services begynner ikke før prøveperioden er utløpt. En prøveperiode uten ekstra kostnad kan bare brukes på hvert unike chassisnummer én gang. Dette betyr at hvis et kjøretøy selges på nytt og den tidligere eieren har brukt den innledende prøveperioden, er ikke dette tilbudet tilgjengelig på nytt.

 

Etter den første prøveperioden er abonnementet ditt på H-D™ Connect Services underlagt en årlig abonnementsavgift. Beløpene for et slikt årlig abonnement og eventuelle gjeldende omsetningsavgifter eller merverdiavgift skal vises på bestillingssiden når du abonnerer og godtar disse vilkårene for bruk. Du må oppgi en betalingsmåte ved påmelding. Hvis du velger gjentatte betalinger, blir abonnementsavgiften belastet via den angitte betalingsmåten automatisk på forhånd og på årsbasis. Hvis du ikke velger gjentatte betalinger, utløper abonnementet ditt ved slutten av den årlige abonnementsperioden, og hvis du vil fortsette H-D™ Connect-abonnementet, må du kjøpe et nytt abonnement med en gyldig betalingsmåte.

 

Vi kan endre abonnementsmodellen og gebyrene våre fra tid til annen. Slike endringer skal bare gjelde for påfølgende abonnementsperioder, etter varsel om endringene for deg. For abonnementsgebyret for H-D™ Connect Services godtar vi betalingsmåtene som er oppgitt på nettstedet. Hvis en kredittkortkonto brukes til en transaksjon, kan Harley-Davidson få forhåndsgodkjenning for et beløp opptil betalingsbeløpet. Hvis du registrerer deg for å foreta regelmessige betalinger automatisk, faktureres alle kostnader og gebyrer til kredittkortet du angir, under installasjonsprosessen. Hvis du vil angi et annet kredittkort, eller hvis det er en endring av kredittkortet ditt, må du endre informasjonen din på nettet. Dette kan midlertidig forsinke muligheten din til å foreta betalinger på nettet mens vi bekrefter den nye betalingsinformasjonen din.

 

Du erklærer og garanterer at hvis du foretar betalinger på nettet, så (i) er kredittkortinformasjonen du oppgir, sann, korrekt og fullstendig, (ii) blir kostnader du pådrar deg, betalt av kredittkortselskapet, (iii) vil du betale kostnadene du har pådratt deg gjennom de posterte beløpene, inkludert gjeldende skatter, og (iv) er du den personen hvis navn kortet er utstedt på, samt at du er autorisert til å foreta et kjøp eller andre transaksjon med det relevant kredittkortet og kredittkortinformasjon.

 

Av praktiske grunner blir du ikke belastet før betalingsmåten din er autorisert, registreringsinformasjonen er bekreftet for nøyaktighet, og registreringen er fullført. Noen situasjoner som kan føre til at registreringen din blir kansellert, inkluderer feil i produkt- eller prisinformasjon, eller problemer som er identifisert av avdelingen vår for kreditt og svindel. Vi kan også kreve ytterligere bekreftelser eller informasjon før vi godtar noen registreringer, som spesifisert på nettstedet vårt. Hvis registreringen mislykkes på registreringsstedet på nettstedet, vises en feilmelding. Hvis registreringen din blir kansellert etter at kredittkortet ditt (eller en annen betalingskonto) er belastet, utsteder vi en kreditt til kredittkortet ditt (eller en annen gjeldende betalingskonto) på det gjeldende beløpet.

 

Vi forbeholder oss retten til, og etter eget skjønn, å nekte ethvert abonnement på H-D™ Connect Services av en hvilken som helst gyldig grunn. Vi varsler deg om årsaken til et slikt avslag.

Avbestilling og suspensjon 

Du kan når som helst avbryte bruken av H-D™ Connect Services ved å gå til "Administrer abonnement"-området på H-D™ Connect Services-kontoen din på https://www.harley-davidson.com.Ved kansellering tilbakebetaler vi prisen for de betalte abonnementsavgiftene dine, basert på tiden som er igjen av den nåværende abonnementsperioden din.

 

Vi kan avbryte eller suspendere abonnementet og/eller tilgangen til H-D™ Connect Service av en hvilken som helst gyldig grunn, inkludert, men ikke begrenset til: (a) ditt brudd på disse vilkårene for bruk eller andre vilkår, retningslinjer eller retningslinjer som er referert til her; (b) din manglende betaling av avgifter du har i forbindelse med H-D™ Connect Service; (c) grunner knyttet til kommersiell levedyktighet; (d) uventede tekniske problemer eller problemer med H-D™ Connect Service; (e) sikkerhetstrusler og bekymringer; (f) din manglende oppdatering av programvare som kreves for H-D™ Connect Service; (g) mistanke om at du deltar i falske eller ulovlige aktiviteter; (h) inndragelse, salg eller annen mistenkt overføring av kjøretøyet; (i) at du flytter utenfor det geografiske dekningsområdet for H-D™ Connect Service; eller (j) avvik med hensyn til abonnementet ditt på H-D™ Connect Service. Der vi utøver denne retten, forsøker vi å gi deg rimelig varsel på forhånd.

Tjenester

H-D™ Connect Services består av følgende funksjoner, som nærmere beskrevet nedenfor:

  • Programvareoppdateringer av fastvare
  • Posisjondatatjenester, inkludert sporing av stjålet kjøretøy
  • Brukerpreferanser
  • Kjøretøyets tilstandsdata og
  • Kundestøtte
Firmware Over the Air Service 

H-D™ Connect Services er avhengig av å bruke programvare som er installert på kjøretøyet ditt. Programvaren er lisensiert og selges ikke til deg, og den kan ha behov for å bli oppdatert eller endret fra tid til annen. Du godtar at vi kan levere programvareoppdateringer eller endringer i kjøretøyet ditt der dette er nødvendig. Disse oppdateringene kan være funksjonsoppdateringer eller oppdateringer som er nødvendige av sikkerhetsgrunner. Ved alle oppdateringer mottar du et varsel om at du har en bestemt periode på deg til å starte installasjonen av oppdateringen. Hvis du ikke fullfører oppdateringen, kan H-D™ Connect Services midlertidig deaktiveres, og du mottar ikke H-D™ Connect Services-data via H-D™-mobilappen før den nødvendige oppdateringen er fullført. Hvis vi finner at oppdateringen er en kritisk oppdatering, installerer vi oppdateringen automatisk, etter at motoren har vært inaktiv i en obligatorisk periode.

 

Vær oppmerksom på at en programvareoppdatering eller -endring kan påvirke dataene som er lagret på H-D™ Connect Services. Vær oppmerksom på at kjøretøyet under en programvareoppdatering blir satt ut av funksjon midlertidig til programvareoppdateringen er fullført.

 

Kontakt oss umiddelbart hvis du oppdager problemer med H-D™ Connect Services etter en programvareoppdatering.

Posisjondata

For å gi deg H-D™ Connect Services samler systemene inn og bruker kjøretøyets posisjon, som nærmere beskrevet i retningslinjene våre for personvern. Hvis du, når som helst, vil trekke tilbake samtykket til innsamling av kjøretøyets posisjonsdata for H-D™ Connect Services i samsvar med gjeldende rettigheter under retningslinjene for personvern, kan du slå av denne funksjonen ved å avbryte H-D™ Connect-abonnementet. Oppsigelse av H-D™ Connect-abonnementet fører til at alle H-D-Connect-tjenester, inkludert eventuelle posisjonsdatatjenester, blir utilgjengelige.

Sporing av stjålet sykkel-tjenesten

En nøkkelfunksjon i H-D™ Connect Service som er avhengig av posisjondata, er "Sporing av stjålet sykkel"-tjenesten. For å aktivere Sporing av stjålet sykkel-tjenesten, bør du plassere kjøretøyet i "Stjålet sykkel"-modus i H-D™-mobilappen. Se Vanlige spørsmål-sidene på https://www.h-d.com/connect for mer informasjon.

 

Når kjøretøyet ditt blir satt i Stjålet sykkel-modus, forsøker systemene våre å samle inn posisjonen til kjøretøyet oftere. Ikke abonner på H-D™ Connect hvis du ikke ønsker at posisjonen din skal samles inn på denne måten.

 

Du erkjenner at Sporing av stjålet sykkel-tjenesten kanskje ikke kan spore kjøretøyets nøyaktig posisjon i alle scenarioer, se tjenestebegrensningene nedenfor. Sporing av stjålet sykkel-tjenesten er dessuten utelukkende ment å gi hjelp ved å varsle deg om potensielt tyveri av kjøretøyet ditt og for å potensielt hjelpe deg med å finne igjen kjøretøyet. H-D™ Connect Service forhindrer ikke tyveri av kjøretøy eller kjøretøyinnhold eller beskytter mot skade eller tap. Vi er ikke ansvarlige for tap eller annen skade du kan pådra deg i forbindelse med tyveri av kjøretøy, og råder deg til å kontakte politimyndighetene angående tyveri av kjøretøyet ditt.

Sykkelinnstillinger

I delen "Sykkelinnstillinger" i H-D™-mobilappen kan du kontrollere hvilke varsler du mottar og metodene for å motta disse varslene. Denne muligheten inkluderer retten til: (i) "Sykkeldeling" – se og redigere detaljer om kjøretøyet ditt (inkludert VIN), (ii) "Motorsykkelvarsler" – vise og redigere preferanser for gjeldende deler av kjøretøyets tilstand; (iii) "Sikkerhetsvarsler" – velge varslingsinnstillinger for innstillinger relatert til kjøretøysikkerhet og (iv) "Kontodeling" – tillater deg å la en annen bruker med en H-D™ Unified Profile å se kjøretøyopplysningene dine når de logger seg på H-D™-mobilappen ved hjelp av sin H-D™ Unified Profile.

Data om kjøretøyets tilstand

Dataene vi gir om kjøretøyets tilstand, er begrenset til spesifikk informasjon som kan hentes eksternt fra kjøretøyet. Statistikken og datapunktene varierer avhengig av om kjøretøyet er et elektrisk kjøretøy (EV) eller har forbrenningsmotor (ICE), og kan inneholde data som kilometerteller, drivstoffområde, batteristatus, dekktrykk, kjøremodus, ladestatus og vedlikeholdsplan. Du kan administrere og stille inn varslinger angående disse datapunktene.

 

Merk at du i tillegg må oppdatere "vedlikeholdsplanen" manuelt etter at en service er utført.

 

Avslutningsvis, erkjenner du at tilstandskontrolldataene for kjøretøyet er begrenset, de gir et øyeblikksbilde av spesifikk kjøretøyinformasjon på et bestemt tidspunkt. Kjøretøyets tilstandskontrollfunksjon er ikke en erstatning for og skal heller ikke supplere regelmessig planlagt eller periodisk vedlikehold av kjøretøyet. Ta kontakt med forhandleren vedrørende spørsmål om vedlikehold av kjøretøyet. Vi kan ikke love å oppdage alle forhold vedrørende kjøretøyet. Spesielt kan H-D™ Connect Services bli hindret hvis kjøretøyet ditt ikke er i god stand, er skadet eller modifisert, eller er hindret av hindringer som åser, høye bygninger, tunneler, vær, skader på kjøretøyet, svikt i det trådløse eller elektrisk nettet, overbelastning eller jamming. Vi og nettverks- og systemoperatørene lover ikke uavbrutt tilgjengelighet av H-D™ Connect Services.

Kundestøtte, spørsmål eller klager

Vi tilstreber å tilby H-D™ Connect Services med rimelig dyktighet og aktsomhet. Hvis du oppdager problemer med H-D™ Connect Services eller har problemer, spørsmål eller klager om H-D™ Connect Services, kan du imidlertid se Vanlige spørsmål-sidene påhttps://www.h-d.com/connect, eller bruke Kontakt oss-siden på https://www.harley-davidson.com/contact.

Servicebegrensninger

Dekning: H-D™ Connect Services tilbys i en rekke land internasjonalt. Klikk her for en aktuell liste over land der H-D™ Connect Services er tilgjengelige.

 

Mobilnettverk: H-D™ Connect Services er avhengige av trådløse kommunikasjonsnettverk og satellittposisjonsystemer. Disse nettverkene og systemene drives av tredjeparter. Harley-Davidson kan ikke garantere at de er tilgjengelige på alle steder og til enhver tid. Spesielt kan tjenesten avbrytes i avsidesliggende eller lukkede områder. Slike nettverk og systemer er underlagt teknologisk endring og utvikling. Systemet som er installert i kjøretøyet ditt, er kanskje ikke alltid kompatibelt med tredjepartsnettverk og -systemer. Du erkjenner at for å få tilgang til H-D™ Connect Services via H-D™-mobilappen, krever enheten som H-D™-mobilappen er installert på nettverkstilkobling og at du er ansvarlig for å anskaffe slik nettverkstilkobling for egen kostnad.

 

Elektrisk System: Du er klar over at kjøretøyet ditt må ha et fungerende elektrisk system, inkludert tilstrekkelig batteristrøm for å betjene TCU-enheten (Telematics Control Unit), for at H-D™ Connect Services skal fungere.

 

Nedetid for vedlikehold: Selv om vi forsøker å minimere forstyrrelser, kan det hende at vi fra tid til annen må stanse eller begrense tilgangen din til eller bruken din av H-D™ Connect Services for å løse systemproblemer, problemer med kontoen din eller andre problemer som kan påvirke ytelsen og gleden av eller sikkerheten til H-D™ Connect Services.

Lading av kjøretøyet ditt

Du må gi oss beskjed når du selger eller overfører kjøretøyet ditt, slik at vi kan avslutte H-D™ Connect Services for det aktuelle kjøretøyet, og slik at vi kan slutte å belaste deg for disse tjenestene. Hvis du ikke har informert oss om salget, er du ansvarlig for betaling etter at du har overført kjøretøyet. Du erkjenner at sporing av sekundære kjøpere eller tredjepartsbrukere av kjøretøyet kan være forbudt i henhold til lov.

Andre brukere

Vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av kjøretøyet ditt. Du er ansvarlig for alle aktivitetene til brukere av kjøretøyet ditt, inkludert tilgang til eller bruk av H-D™ Connect Services

.
Eierskap til H-D Connect Services

Alt materiale som blir gjort tilgjengelig som en del av H-D™ Connect Services, tilhører Harley-Davidson eller noen av dets konsernselskaper. H-D™ Connect Services er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover for copyright, opphavsrett, varemerker og andre lover om immateriell eiendom eller tilsvarende lover hvor som helst i verden. H-D™ Connect Services, inkludert og uten begrensning, filer, dokumenter, tekst, fotografier, bilder, lyd og video, og alt materiale som er tilgjengelig gjennom eller gjort tilgjengelig for bruk eller nedlasting til H-D™ Connect Services ("innhold"), kan ikke kopieres, distribueres, modifiseres, reproduseres, publiseres eller brukes, helt eller delvis, med unntak av til formål som er autorisert eller godkjent av Harley-Davidson, skriftlig, inkludert levering av tjenester eller produkter fra Harley-Davidson eller noen av dets konsernselskaper, eller i forbindelse med et forretningsforhold med Harley-Davidson eller noen av dets konsernselskaper. Du kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å legge ved eller dyplenke til noe navn, varemerker, tjenestemerker, logoer, innhold eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sideoppsett eller skjema) fra Harley-Davidson eller noen av konsernselskapene uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du kan se, kopiere, skrive ut og bruke Innhold utelukkende til personlig bruk og forutsatt at: (1) Innholdet brukes kun til informasjonsmessige og ikke-kommersielle formål; (2) ikke noe innhold er endret på noen måte; og (3) innholdet brukes, kopieres eller distribueres atskilt fra tilhørende tekst eller atskilt fra enhver opphavsrett, forfatterrettighet, varemerke eller annen proprietær merknad. Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes som å tildele implisitt, avskjærende eller på annen måte, noen lisens eller annen rett til å bruke patent, opphavsrett, forfatterrettighet, varemerke eller annen immateriell eiendom eller eiendomsrett tilhørende Harley-Davidson eller noen av dets konsernselskaper eller hvilken som helst tredjepart, unntatt som uttrykkelig angitt her.

Krav vedrørende brudd på opphavsretten

Hvis du er opphavsrettseier eller en agent for dette basert i USA og mener at brukerinnsending eller annet innhold som leveres via H-D™ Connect Services bryter med opphavsretten din i henhold til amerikansk lov, kan du sende inn en varsling i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). For mer informasjon, se retningslinjene våre for brukerinnsendt innhold, som er tilgjengelig her: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("H-D™-retningslinjer for brukerinnsendt innhold").

Sikkerhet

Det er forbudt å krenke eller forsøke å krenke sikkerheten til H-D™ Connect Services, inkludert, og uten begrensning, (a) å få tilgang til data som ikke er beregnet for en slik bruker eller logge på en server eller en konto som brukeren ikke har tilgang til; (b) prøve å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk eller å bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon; (c) forsøke å forstyrre tjenesten til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, og uten begrensning, med hensikt å sende et virus til H-D™ Connect Services, for gjennomføre et Denial-of-Service-angrep, overbelastning, "massiv publisering," "spamming," "e-postbombing" eller "krasj;" (d) sende uønsket e-post, inkludert kampanjer og/eller reklame for produkter eller tjenester; eller (e) endring av TCP/IP-pakkeoverskriften eller noen del av overskriftinformasjonen i e-poster eller nyhetsgruppeposteringer. Brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar. Harley-Davidson undersøker hendelser som kan innebære slike brudd, og kan involvere og samarbeide med rettshåndhevende myndigheter for å straffeforfølge brukere som er involvert i slike brudd. Du godtar å ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig bruk av H-D™ Connect Services.

 

Tilgang til H-D™ Connect Services kan overvåkes som beskrevet i personvernerklæringen vår.

 

H-D™ Connect Services kan være utilgjengelig fra tid til annen på grunn av mekaniske feil og feil tilknyttet telekommunikasjon, programvare, maskinvare og tredjepartsleverandører. Selv om Harley-Davidson gjør rimelige anstrengelser for å minimere forstyrrelser, kan Harley-Davidson ikke kontrollere når slik nedetid kan forekomme og kan ikke kontrollere varigheten av slik nedetid.

Passordbeskyttelse

Tilgang til H-D™ Connect Services krever bruker-ID og passord. Du samtykker i å få tilgang til H-D™ Connect Services bare ved å bruke bruker-ID-en og passordet ditt som gitt til deg av Harley-Davidson. Du samtykker i å ta rimelige steg for å beskytte konfidensialiteten til bruker-ID-en og passordet ditt, og ikke dele eller avsløre bruker-ID-en eller passordet til noen tredjepart.

Tredjepartslenker

H-D™ Connect Services kan inneholde lenker til nettstedene til Harley-Davidson-forhandlere. Harley-Davidson-forhandlere er uavhengige virksomheter og er ikke agenter for Harley-Davidson. Harley-Davidson har ikke ansvar for innholdet, tilgjengeligheten, driften eller ytelsen til nettstedene til Harley-Davidson-forhandlere eller andre tredjepartsnettsteder som er tilgjengelige fra H-D™ Connect Services. Når du besøker et nettsted som ikke er fra Harley-Davidson, må du være oppmerksom på at det er uavhengig av Harley-Davidson, og at Harley-Davidson ikke har kontroll over innholdet eller driften av nettstedet. I tillegg betyr ikke en lenke til et nettsted som ikke er fra Harley-Davidson, at Harley-Davidson støtter eller aksepterer noe ansvar for innholdet, eller bruken av nettstedet det lenkes til.

Tredjeparters opphavsrett og varemerker

H-D™ Connect Services kan inkludere referanser til tredjeparters varemerker og kopier av tredjepartsmateriell som er underlagt opphavsrett eller forfatterrettigheter som tilhører de respektive eierne. Henvisning til alle produkter, prosesser, publikasjoner, tjenester eller tilbud fra tredjeparter med handelsnavn, varemerke, produsent eller på annen måte utgjør ikke nødvendigvis en anbefaling av slike, fra Harley-Davidson.

Bidrag, anmeldelser, tilbakemeldinger og andre posteringer

Hvis du sender inn, laster opp, legger ut eller overfører informasjon eller filer via H-D™ Connect Services ("bidrag"), godtar du å overholde H-D™s retningslinjer for brukerinnhold, og du godtar å ikke (1) sende inn, laste opp, legge ut eller overføre noe som er ærekrenkende, fornærmende, injurierende, ulovlig, uanstendig, truende, trakasserende, bedragersk, pornografisk eller skadelig, eller som kan oppmuntre til kriminell eller uetisk atferd, (2) sende inn, laste opp, legge ut eller overføre noe som bryter med opphavsretten, forfatterens rettigheter eller annen intellektuell eiendom eller eiendomsrett til noen person eller enhet, (3) sende inn, laste opp, legge ut eller overføre et virus eller andre skadelige komponenter, eller (4) kontakte andre H-D™ Connect Services-brukere eller andre personer gjennom uønsket e-post, telefonsamtaler, utsendelser eller andre kommunikasjonsmetoder. Hvis du sender inn, laster opp, legger ut eller overfører tilbakemeldinger eller data, som ideer, konsepter, kunnskap, teknikker, prosesser, kommentarer, forslag eller spørsmål angående H-D™ Connect Services, skal all informasjon om Harley-Davidson-produkter, -tjenester eller innhold ("tilbakemelding"), anses å være ikke-konfidensielle, og Harley-Davidson og dets konsernselskaper har ingen forpliktelse til å holde slike tilbakemeldinger konfidensielle i henhold til våre forpliktelser i henhold til vår personvernerklæring. Ved å sende inn, laste opp, legge ut eller overføre bidrag eller tilbakemeldinger, gir du Harley-Davidson og dets konsernselskaper en ugjenkallelig, evigvarende, fullstendig oppgjort, royaltyfri lisens, og retten til å bruke, reprodusere, offentliggjøre og distribuere bidrag og tilbakemeldinger, for formål tilknyttet virksomheten, inkludert og uten begrensninger, utvikling, markedsføring og produksjon av produkter, tjenester og innhold som inneholder slike bidrag og tilbakemeldinger, underlagt våre forpliktelser i henhold til personvernerklæringen vår. Hvis du vil sikre fortsatt tilgjengelighet for ethvert bidrag, må du ta steg for å sikkerhetskopiere slike bidrag, ettersom vi ikke kan garantere at bidragene fortsatt vil være tilgjengelige.

 

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du å forsvare og holde Harley-Davidson og dets konsernselskaper skadesløse og fri for ansvar, og deres respektive ledere, direktører, ansatte, konsulenter og agenter fri for ansvar fra og mot alle tredjepartskrav, -tap, -forpliktelser, -skader og -utgifter (inkludert og uten begrensninger rimelige juridiske kostnader) som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bidrag du legger ut eller tillater å bli lagt ut via H-D™ Connect Services.

 

Harley-Davidson vurderer ikke innsendte bidrag eller tilbakemeldinger regelmessig, men forbeholder seg retten (men ikke forpliktelsen) til å overvåke og redigere eller fjerne eventuelle bidrag eller tilbakemeldinger som sendes via H-D™ Connect Services, der slike bidrag eller tilbakemeldinger bryter med brukerretningslinjene til H-D™ eller av enhver annen gyldig grunn. Du gir Harley-Davidson og dets konsernselskaper rett til å bruke navnet du sender inn i forbindelse med bidrag eller tilbakemeldinger, i henhold til forpliktelsene våre i personvernerklæringen vår. Du samtykker i å ikke bruke falske e-postadresser, utgi deg for noen person eller enhet eller på annen måte villede med hensyn til opprinnelsen til bidrag eller tilbakemeldinger du sender inn. Med henvisning til forpliktelsene våre i henhold til disse vilkårene for bruk og gjeldende lov, påtar Harley-Davidson og dets konsernselskaper seg ikke noe ansvar og erstatningsansvar for bidrag eller tilbakemeldinger som er sendt inn av deg eller noen tredjepart.

Nøyaktighet og integritet i informasjonen

Vi vil bruke rimelig dyktighet og forsiktighet for å sikre integriteten og nøyaktigheten til H-D™ Connect Services. Til tross for vår rimelige innsats er det imidlertid mulig at H-D™ Connected Services kan omfatte unøyaktigheter eller andre feil, og at uautoriserte tillegg, slettinger og endringer kan gjøres i H-D™ Connected Services av tredjeparter. Hvis det oppstår en unøyaktighet, informer Harley-Davidson om dette, slik at det kan rettes. Hvis vi gjør endringer i H-D™ Connect Services som i vesentlig grad endrer utbyttet ditt av H-D™ Connect Services, vil vi varsle deg via nettsiden vår, appen vår eller e-post. Annen informasjon på H-D™ Connect Services kan endres eller oppdateres fra tid til annen uten varsel. Dessuten, i den utstrekning loven tillater det, selv om vi bruker rimelige anstrengelser for å gi passende informasjon og innhold på nettstedet vårt og i appen, har Harley-Davidson og dets konsernselskaper ikke noe ansvar eller ansvar for informasjon eller innhold som er tilgjengelig via H-D™ Connect Services som er postet fra tredjeparter som ikke er tilknyttet Harley-Davidson.

Ansvarsfraskrivelse

Vi vil bruke rimelig dyktighet og forsiktighet ved levering av H-D™ Connect Services, men vi kan ikke garantere at H-D™ Connect Services oppfyller kravene dine, gir de tiltenkte resultatene, fungerer uten avbrudd eller er feilfrie.

 

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning og med mindre annet er spesielt spesifisert i disse vilkårene for bruk, fraskriver Harley-Davidson seg ansvaret for alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert uten begrensning, garantiene for tilfredsstillende kvalitet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse når det gjelder H-D™ Connect Services.

 

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av eller begrensninger på underforståtte garantier eller begrensninger av gjeldende lovbestemte rettigheter til en forbruker, så noen eller alle de ovennevnte unntakene og begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

Skadesløsholdelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, samtykker du i å forsvare og holde Harley-Davidson og dets konsernselskaper, og deres respektive styremedlemmer, representanter, direktører, ansatte, konsulenter eller agenter skadesløse og ansvarsfrie mot alle krav fra tredjeparter, tap, forpliktelser, skader og kostnader (inkludert og uten begrensning, rimelige advokatkostnader) som oppstår fra eller er relatert til H-D™ Connect Service, eller ditt brudd på disse vilkårene for bruk, inkludert og uten begrensning, din krenkelse av noen immateriell eiendom eller annen rettigheter til Harley-Davidson eller noen annen person eller enhet.

Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt i gjeldende lov, er ikke Harley-Davidson ansvarlig for eller hefter for direkte skader som overstiger kostnadene du har betalt for H-D™ Connected Services de siste 12 månedene eller USD 150, avhengig av hva som er størst, og skal ikke være ansvarlig for noen, indirekte, tilfeldige, direkte følgende, spesielle, typiske, straffbare eller andre skader overhodet (inkludert, og uten begrensning, de som skyldes tapt fortjeneste, tap av data eller forretningsavbrudd) som oppstår på grunn av eller på noen måte tilknyttet H-D™ Connect Services, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatningsrettslige forhold eller annen juridisk teori, og hvorvidt det er informert om muligheten for slike skader. I den grad loven tillater det, er ditt eneste middel for utilfredshet med H-D™ Connect Service, å slutte å bruke H-D™ Connect Service. Når det kreves i henhold til gjeldende lokal lov, ekskluderer eller begrenser ikke ovennevnte vårt ansvar for død, personskade eller falske framstillinger forårsaket av vår uaktsomhet eller annet tap der loven ikke tillater oss å gjøre det.

Revisjoner; Generelt

Hvis en domstoler eller andre institusjoner med kompetent jurisdiksjon finner at vilkårene for bruk ikke er håndhevbare, skal slike bestemmelser være begrenset eller eliminert i det minste nødvendige omfang, slik at disse juridiske vilkårene ellers skal bestå i full kraft og effekt. Disse vilkårene for bruk, vilkårene for bruk av mobilappene og retningslinjene for personvern, utgjør hele avtalen mellom Harley-Davidson og din bruk av H-D™ Connect Service. Etter eget skjønn kan Harley-Davidson fra tid til annen revidere disse vilkårene for bruk, vilkårene for bruk av mobilappen og retningslinjene for personvern. Der vi utsteder reviderte vilkår for bruk, vilkår for bruk av mobilapper eller personvernregler, legger vi slike reviderte dokumenter ut på nettstedet.

Tvisteløsninger; Megling

Vi arbeider i god tro for å løse ethvert problem du har med H-D™ Connect Service hvis du gjør vår kundeserviceavdeling oppmerksom på problemet. Vi er imidlertid klar over at det kan være tilfeller hvor vi kanskje ikke kan løse et problem til kundens tilfredshet.

 

Denne avtalen styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Wisconsin uten å gi virkning til noe valg eller lovkonflikt eller bestemmelse.

 

Du og Harley-Davidson er enige om at med mindre det er forbudt, skal enhver tvist, krav eller kontrovers som oppstår som følge av eller på noen måte er relaterer til din bruk av H-D™ Connect Service, avgjøres ved voldgift i stedet for ved domstoler med generell jurisdiksjon. Voldgift er mer uformelt enn å bringe et krav inn for  domstolen. Voldgift bruker en nøytral megler i stedet for en dommer eller jury, og er underlagt svært begrenset vurdering av domstolene. Voldgift tillater mer begrenset avdekking enn i retten, men vi er enige om å samarbeide med hverandre for å oppnå rimelig avdekking i lys av problemene og kravets størrelse. Voldgift kan tilkjenne samme erstatning og lettelse som en domstol kan tildele, men ved å gjøre det på denne måte, skal voldgiftsretten anvende materiell lov angående erstatning som om saken var ført for retten, inkludert og uten begrensning, loven om straffeskade som anvendt av USAs høyesterett. Ved å godta disse vilkårene for bruk, samtykker du i at U.S. Federal Arbitration Act regulerer tolkningen og håndhevelsen av denne bestemmelsen, og at du og Harley-Davidson begge frafaller retten til en rettssak eller å delta i et gruppesøksmål. Denne bestemmelsen om voldgift skal gjelde selv om disse vilkårene for bruk og ethvert annet kontraktsforhold mellom deg og Harley-Davidson, avsluttes.

 

Hvis du ønsker å gjøre krav mot Harley-Davidson, og du derfor velger å søke voldgift, må du først sende Harley-Davidson en skriftlig melding om kravet ditt med rekommandert post ("Melding"). Meldingen til Harley-Davidson skal rettes til: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Adresse for melding"). Hvis Harley-Davidson ønsker å fremsette et krav mot deg og derfor velger å søke voldgift, sender selskapet deg en skriftlig melding til den siste adressen vi har registrert eller på annen måte har i vårt arkiv for deg, med rekommandert post. En melding, sendt av deg eller av Harley-Davidson, må (a) beskrive grunnlaget for kravet eller tvisten; og (b) redegjøre for den spesifikke erstatningen det søkes om ("Krav"). Hvis Harley-Davidson og du ikke kommer til enighet om å løse kravet innen 30 dager etter at meldingen er mottatt, kan du eller Harley-Davidson starte en voldgiftsprosedyre eller fremme et krav i en rettsinnstans for mindre krav. Under meglingen skal ikke beløpet på tilbudet fremmet av Harley-Davidson eller deg avsløres til voldgiftsmegleren. Du kan laste ned eller kopiere et meldingsskjema og et skjema for å starte voldgiften fra American Arbitration Association på www.adr.org. Hvis du er pålagt å betale et innleveringsgebyr, etter at Harley-Davidson mottar melding på kunngjøringsadressen om at du har startet megling, vil det umiddelbart refundere deg betalingen for innleveringsgebyret, med mindre kravet ditt er på mer enn USD 10 000. Voldgiften blir regulert av de kommersielle voldgiftsreglene og de supplerende prosedyrene for forbrukerrelaterte tvister (samlet "AAA-regler") fra American Arbitration Association ("AAA"), som modifisert av disse vilkårene for bruk, og administreres av AAA. AAA-reglene og -skjemaene er tilgjengelige online på www.adr.org, ved å ringe AAA på 1-800-778-7879, eller ved å be om dem fra oss ved å skrive til oss på meldingsadressen. Voldgiftsmegleren er bundet av vilkårene i disse vilkårene for bruk. Alle spørsmål skal avgjøres av megleren, inkludert spørsmål knyttet til omfanget og håndhevelsen av disse vilkårene for bruk, inkludert denne voldsgiftsavtalen. Med mindre Harley-Davidson og du er enige om noe annet, finner voldgiftshøringer sted i fylket (eller kommunen) til faktureringsadressen din. (Hvis du bor utenfor USA, finner eventuelle voldgiftshøringer sted i hjemlandet ditt på et sted som er rimelig for deg, men den er fortsatt underlagt AAA-reglene, inkludert AAA-reglene angående valg av en voldgiftsmegler). Hvis kravet ditt er på USD 10 000 eller mindre, er vi enige om at du kan velge om voldgiften skal utføres utelukkende på grunnlag av dokumenter som er sendt til voldgiftsdommeren, gjennom en telefonhøring, eller av en personlig høring som fastsatt av AAA-reglene. Hvis kravet ditt overstiger USD 10 000, blir retten til en høring avgjort på grunnlag av AAA-reglene. Uavhengig av måten voldgiften utføres på, skal megleren treffe en begrunnet, skriftlig avgjørelse som er tilstrekkelig til å forklare de viktigste funnene og konklusjonene som kjennelsen er basert på. Hvis megleren tilkjenner deg et beløp som er større enn verdien av Harley-Davidsons siste skriftlige forlikstilbud gitt før en megler ble valgt (eller hvis Harley-Davidson ikke ga et forlikstilbud før en megler ble valgt), så vil Harley-Davidson betale deg dette beløpet eller USD 1000, avhengig av hva som er størst. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt heri, er betaling av alle innleverings-, administrasjons- og meglingsgebyrer underlagt AAA-reglene. Hver part skal betale for sine egne kostnader og advokatutgifter, hvis noen. Imidlertid, hvis noen part har et krav som lovmessig inkluderer den aktuelle partens advokatsalærer, eller hvis det foreligger en skriftlig avtale om betaling eller dekking av advokatsalærer, kan megleren tildele rimelige honorarer til den aktuelle parten, i henhold til standardene for skiftegebyrer i henhold til loven.

 

Du og Harley-Davidson er enige om at hver enkelt kan fremsette krav mot den andre bare i din eller dets egenskap av seg selv, og ikke som saksøker eller gruppemedlem i noen gruppesøksmål eller tilsvarende prosedyre. Videre, med mindre både du og Harley-Davidson er enige om noe annet, kan ikke megleren konsolidere mer enn én persons krav med dine krav, og kan ellers ikke presidere i noen form som representant eller deltaker i en gruppesøksmålsprosess. Megleren kan kun tilkjenne deklaratorisk eller rettslig pålegg til fordel for den enkelte part som søker erstatning, og bare i den grad det er nødvendig for å gi erstatning som er berettiget av partens individuelle krav.

 

Hvis denne spesifikke bestemmelsen blir funnet ikke å kunne håndheves, vil (a) hele denne voldgiftsbestemmelsen være ugyldig, men de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene for bruk vil ha full kraft og effekt; og (b) eksklusiv jurisdiksjon og verneting for eventuelle krav vil være ved statlige eller føderale domstoler i Milwaukee, Wisconsin.

 

Hvis du er en forbruker utenfor USA, vil dette ikke frata deg noen beskyttelse du har i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonen der du bor, inkludert der slik lov krever at du har tilgang til lokale domstoler i den jurisdiksjonen.