Med våre unike kampanjer er drømmen innen rekkevidde.
Ses neste år! Sett av datoene: 3. til 8. september 2024
2023 Run-Out Deals på legendariske motorcykler
2023 Run-Out Deals på legendariske motorcykler
BILLETTER TIL 2024 H-D HOMECOMING FESTIVAL I SALG NÅ. KJØP BILLETTER
BILLETTER TIL 2024 H-D HOMECOMING FESTIVAL I SALG NÅ. KJØP BILLETTER

Harley-Davidsons retningslinjer for brukerinnsendt innhold

Harley-Davidson Motor Company, Inc. («H-D» eller «vi») tilbyr verktøy som lar brukere («deg») på dette nettstedet samhandle med andre brukere på dette nettstedet ved å legge ut, se, kommentere eller delta i nettlogger, diskusjonsfora, chatrom, kjøreturhistorier og/eller andre slike funksjoner (samlet, «fellesskapsfunksjoner» eller «fellesskap»). Disse retningslinjene for brukerinnsendt innhold («retningslinjene») beskriver vilkårene og betingelsene som gjelder for bruken din av fellesskapsfunksjonene, inkludert innsending av innhold («innhold») som du bidrar med til et fellesskap. Disse retningslinjene gjelder for ethvert nettsted der disse retningslinjene legges ut, inkludert og uten begrensning, Harley-Davidson.com, Buell.com, Members.Hog.com og Hog.Com («Nettsted»).

VED Å SENDE INN INNHOLD TIL DETTE NETTSTEDET GODKJENNER DU OG SAMTYKKER I AT VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DISSE RETNINGSLINJENE GJELDER DINE INTERAKSJONER MED ETHVERT NETTSTEDFELLESSKAP OG AT GOD OG VERDIFULL VURDERING HAR BLITT GITT TIL DEG. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE, SKAL DU IKKE LEVERE INNHOLD TIL DETTE NETTSTEDET ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE NOEN FELLESSKAPSFUNKSJONER PÅ DETTE NETTSTEDET.

Profiloppretting

For å delta i mange av fellesskapsfunksjonene, kan det hende du må registrere deg på nettstedet for å opprette en brukerprofil og skaffe eller velge et brukernavn, som kan være e-postadressen din, et visningsnavn som skal brukes til å identifisere innholdet ditt, og/eller passord. Denne registreringsprosessen kan kreve at du oppgir personlig identifiserbar informasjon om deg selv, underlagt vilkårene i nettstedets personvernregler. All registreringsinformasjon gitt av deg må være korrekt, oppdatert og fullstendig. H-D forbeholder seg retten til å nekte deg tilgang til fellesskapet og/eller suspendere kontoen din av hvilken som helst grunn og etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, hvis de mener at du har sendt inn falske registreringsopplysninger. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og/eller sikkerheten til ethvert brukernavn, visningsnavn og/eller passord du velger eller får for å bruke å fellesskapet eller andre funksjoner på nettstedet, og du alene er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under brukernavnet, visningsnavnet og/eller passordet ditt. Du samtykker i å varsle H-D umiddelbart om uautorisert bruk av brukernavn, visningsnavn og/eller passord. Hver bruker har lov til å opprette én brukerprofil. Automatisert oppretting, deltakelse og innholdsskraping er strengt forbudt.

Innholdsinnsending

Alt innhold til fellesskapet og kommentarene eller meningene som er uttrykt der, er fra de respektive bidragsyterne og representerer ikke nødvendigvis synspunktene til H-D, dets eiere, ledelse eller ansatte. H-D er ikke ansvarlig for og fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for innholdet i bidrag som sendes inn av brukerne av fellesskapet. Uten å begrense det foregående, skal ikke H-D holdes ansvarlig for innhold som kan krenke tredjeparts opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter.

Naturen til noe av innholdet kan være støtende, skadelig eller unøyaktig, og i noen tilfeller kan det være feilmerket eller villedende merket. Du godtar at du er fullt ansvarlig for alt innhold du sender til fellesskapet. Uten å begrense det foregående, forbeholder H-D seg retten, men er ikke forpliktet, til å overvåke alle innsendinger og utøve redaksjonell kontroll over alle slike bidrag, inkludert og uten begrensning, retten til å redigere, ta ned eller fjerne ethvert innhold. H-D er ikke ansvarlig for manglende overvåking, gjennomgang, redigering og/eller sletting av innhold sendt til nettstedet gjennom noen fellesskapsfunksjon.

Alt innhold anses å være levert på et ikke-konfidensielt grunnlag. Hvis du leverer et bidrag til et fellesskap, forstår og godtar du at vi kan publisere bidraget ditt i sin helhet, som en redigert versjon, eller ikke i det hele tatt, etter vårt eget skjønn. Vi kan fjerne, endre eller på annen måte redigere innhold som vi anser upassende av en eller annen grunn, etter vårt eget skjønn. Du bærer all personvernrisiko og annen risiko forbundet med bruk av fellesskapsfunksjonene på dette nettstedet. Du bør unngå å legge ut personlig informasjon, som hjemmeadresse eller telefonnummer.

Du forstår og godtar at brukernavnet, visningsnavnet og/eller det fulle navnet ditt kan legges ut sammen med innholdet ditt. Sånn å forstå, har du ikke samme grad av personvern eller konfidensialitet som du kan motta i andre områder av nettstedet.

Atferdsregler

Du må til enhver tid overholde følgende atferdsregler når du bruker fellesskapsfunksjonene på dette nettstedet. H-D kan innføre begrensninger på visse aspekter av et fellesskap eller begrense tilgangen din til en del av eller et helt fellesskap uten varsling eller straff, etter eget skjønn og av en hvilken som helst grunn, inkludert og uten begrensning, hvis vi mener at du opptrer i strid med disse atferdsreglene eller enhver gjeldende lov.

 1. Du må være minst 18 år (eller myndighetsalderen der du bor) for å sende inn innhold til fellesskapet.
 2. Innhold sendt av deg må ikke inneholde innhold som er ulovlig, injurierende, nedsettende, seksuelt eksplisitt, uanstendig, krenkende, i strid med tredjeparters personvernrettigheter og/eller personlig informasjon om tredjeparter, for eksempel telefonnumre, gateadresser eller e-postadresser.
 3. Vulgært språk og upassende materiale er forbudt. Forkortelser, selvsensurering og forsøk på å omgå eventuelle sensureringsfunksjonaliteter i ethvert av H-Ds overvåkingsprogram bryter disse atferdsreglene.
 4. Innhold som fremmer farlig kjøring, farlig bruk eller misbruk av H-D-produkter, blir ikke lagt ut.
 5. Innhold som inneholder konfidensiell, ikke-offentlig informasjon om H-D og H-D-produkter eller -tjenester blir ikke lagt ut.
 6. Materialet du legger ut må være originalt materiale der du eier opphavsretten og/eller har lovlig rett eller lisens til å reprodusere, tilpasse, vise og/eller distribuere materialet til andre. Ikke legg ut bilder, video, programvare, kommentarer eller annet innhold som krenker andres immaterielle rettigheter (inkludert, og uten begrensning, opphavsrett, forretningshemmeligheter og varemerkerettigheter) eller krenker føderale, statlige, lokale eller internasjonale lover eller forskrifter, som alt er uttrykkelig forbudt.
 7. Du må ikke legge ut innhold som ydmyker andre på grunnlag av kjønn, rase, klasse, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell preferanse, funksjonshemming eller annen klassifisering. H-D tolerer ikke språk som er ment å skremme eller oppfordrer til vold.
 8. Du må behandle andre brukere av nettstedet slik du forventer at de behandler deg. Ikke delta i personlige angrep eller noen form for «ordkrig» mot andre brukere. Ikke legg ut emner eller meninger som er designet for å fremkalle et negativt svar fra én eller flere spesifikke brukere (dvs. «trolling»).
 9. Ikke delta i forstyrrende aktiviteter, inkludert og uten begrensning, vedvarende innhold eller kommentarer utenfor emnet, eller uttalelser som er designet for å oppmuntre andre brukere til å bryte disse retningslinjene eller disse atferdsreglene.
 10. Ikke legg ut noen instruksjoner, programvare eller annet materiale som kan skade andre brukeres datamaskiner eller tillate andre brukere å skade tredjeparter, inkludert og uten begrensning, ved å laste opp virus, ormer, trojanske hester eller annen ondsinnet, illegal eller ulovlig kode som er designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare.
 11. Hvis innholdet ditt inneholder en lenke til et eksternt nettsted, må du forsikre deg om at lenken og det eksterne nettstedet er passende for fellesskapet. Denne regelen gjelder for å nevne eller henvise til et nettsted, selv om omtalen ikke er hyperkoblet fra innlegget ditt. Hvis du legger ut en lenke eller henviser til et nettsted som er upassende, kan H-D fjerne dette.
 12. Med mindre det er skriftlig avtalt med H-D, kan du ikke bruke fellesskapet til noe kommersielt formål. H-D forbyr alle handlinger hvor det bes om midler, markedsføres kommersielle enheter eller nettsteder, eller på annen måte oppfordres til kommersiell aktivitet gjennom fellesskapet.

Du samtykker i å forsvare, beskytte og holde H-D og dets tilknyttede selskaper og alle deres ansatte, agenter, direktører, styremedlemmer, aksjonærer, advokater, etterfølgere og stedfortredere skadesløse fra og mot alle krav, prosedyrer, skader, erstatninger, forpliktelser, tap, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær og søksmålskostnader) knyttet til eller som følge av brudd fra deg på disse atferdsreglene eller andre vilkår angitt i disse retningslinjene.

Innholdseierskap og bruk

Du bør sende inn alt innhold i elektronisk format via nettstedet. Imidlertid, hvis papirutskriftsmateriale sendes til H-D, skal det bli H-Ds eiendom og vil ikke bli returnert. I tillegg blir alt innhold som sendes inn eller lastes opp via nettstedet også vår eiendom. Vi har ingen forpliktelse til å beholde noe innhold som sendes til oss. Samtidig som H-D kan bruke innholdet, har det også rett til å fjerne, slette, kaste eller ødelegge alt innhold som sendes til oss i hvilket som helst format og uten varsel.

H-D vil etter eget skjønn bestemme hvilket innhold som skal brukes eller ikke brukes. H-D gir ikke noen løfter eller garanterer for at noe innhold som sendes til oss bli brukt på noen måte. Imidlertid, hvis innhold brukes, gir du H-D (som inkluderer alle tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, lisensinnehavere, underlisenser, datterselskaper eller tredjeparter som får innholdet fra H-D) en verdensomfattende, evigvarende, ikke-tilbakekallbar, royaltyfri, tildelbar, underlisensierbar rett til å bruke navnet ditt, biografisk informasjon og bilde, samt navn, biografisk informasjon og bilde av enhver annen person, enten de er mindreårige eller voksne, som vises i innholdet, i enhver og i alle former som bare bestemmes av H-D. For illustrasjonsformål, men ikke for begrensning, kan slik bruk være til interne formål, publisering på et nettsted og markedsføring, reklame og markedsføring av produkter, varer, fraktgods eller tjenester i alle medier, enten de nå er kjent eller oppfinnes senere. Du har ingen rett til gjennomgang og blir ikke betalt ekstra vederlag eller gebyrer som følge av bruken. Du garanterer og erklærer herved at du har rett til å gi denne lisensen på dine egne vegne og på vegne av enhver person (voksen eller mindreårig) som også vises i innholdet.

Videre tildeler du herved ugjenkallelig til evig tid alle rettigheter (åndsverk og annet) til innholdet, inkludert opphavsrett som du eller en tredjepart måtte ha, til H-D. Du forstår at ved tildeling av slike rettigheter, anses H-D som eier av alle rettigheter i innholdet og at H-D kan gjøre det de ønsker med innholdet uten ytterligere samtykke fra deg eller noen tredjepart. Du garanterer og erklærer at du er opphavsrettseieren til innholdet eller har tilegnet deg de nødvendige rettighetene fra opphavsrettseieren til å gi denne rettighetsoverdragelsen, og at samtykke fra andre personer eller enheter ikke er nødvendig. Videre, at ved å gi fra deg noen av rettighetene beskrevet ovenfor, krenkes ikke rettighetene til noen annen person eller enhet.

Du forstår at H-D stoler på dine representasjoner og garantier. I tilfelle krav av noe slag eller søksmål eller andre handlinger fra deg selv eller en tredjepart mot H-D, eller en tredjepart som bruker innholdet med H-Ds tillatelse, basert på H-Ds eller en slik tredjeparts bruk av innholdet og/eller et påstått brudd på representasjonene og garantiene du gir i denne avtalen (enten kravet er sant eller ikke, eller om nevnte krav er vellykket eller ikke), er du eneansvarlig for alle kostnader, skader, bedømmelser og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær) som H-D eller en tredjepart som bruker innholdet med H-D-tillatelse, pådrar seg som et resultat av et slikt krav eller handling.

Klager om brudd på opphavsretten

Hvis du er opphavsrettseier eller en agent derav og mener at brukerinnsending eller annet innhold på Harley-Davidsons nettsteder bryter med opphavsretten, kan du sende inn et varsel i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ved å oppgi Harley-Davidsons rettighetsagent med følgende informasjon skriftlig (se 17 U.S.C. §512(c)(3) for ytterligere detaljer):

 1.  En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en enerett som angivelig er krenket;
 2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å være krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på et enkelt nettsted er dekket av en enkelt varsling, en representativ liste over slike verk på det nettstedet;
 3. Identifisering av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet, og som skal fjernes eller gitt tilgang til skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at tjenesteleverandøren kan finne materialet;
 4. Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at tjenesteleverandøren kan kontakte deg, for eksempel en adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-post;
 5. En uttalelse om at du har god tro på at bruken av materialet på den måten det er klaget over, ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens agent eller loven; og
 6. en uttalelse om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straff for mened, om at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av eneretten som angivelig er krenket.

 

Harley-Davidsons utpekte opphavsrettagent for å motta varsler om påstått overtredelse er:

 1. Navn på agent utpekt til å motta varsel om påstått overtredelse: Hovedvaremerkerådgiver
 2. Full adresse til utpekt agent som meldingen skal sendes til: H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103
 3. Telefonnummer til utpekt agent: (734) 665 -9243
 4. Faksnummer til utpekt agent: (734) 665-9643
 5. E-postadresse til utpekt agent: [email protected]

Begrensning av ansvar og fraskrivelse av garanti

Ved å bruke eller få tilgang til fellesskapsfunksjonene, godtar du at H-D og dets eier(e), overordnede, datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter, representanter, konsulenter, entreprenører og juridiske rådgivere, og deres respektive styremedlemmer, direktører, ansatte, representanter og agenter ikke har noe ansvar for, og skal holdes skadesløs av deg mot ethvert ansvar for personskader, tap, krav eller skader av noe slag (inkludert og uten begrensning, spesielle, avskrekkende, straffende, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader ) til personer (inkludert personskade eller død) eller eiendom, enten det er basert på kontrakt, erstatningsansvar, objektivt ansvar eller på annen måte, noe som resulterer i helt eller delvis, direkte eller indirekte, fra bruk eller misbruk av fellesskapsfunksjonene eller ditt bidrag til en fellesskapsfunksjon, enhver svikt eller forsinkelse fra H-D i forbindelse med fellesskapsfunksjonene eller ditt bidrag, eller ytelsen eller manglende oppføringen av fellesskapsfunksjonene eller ditt bidrag , selv om H-D har blitt informert om muligheten for slike skader. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder eventuelle personskader eller skader forårsaket av svikt i ytelse, feil, utelatelse, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i drift, datavirus, kommunikasjonslinjefeil, tyveri eller ødeleggelse, eller uautorisert tilgang til, endring av, eller bruk av din personlige informasjon.

H-D gir ingen garantier av noe slag angående fellesskapsfunksjonene, som tilbys på «som de er»- og «som tilgjengelig»-basis. H-D fraskriver seg alle garantier, inkludert underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett, ikke-krenkelse, og de som oppstår ved lov eller på annen måte i lov eller som følge av handling eller bruk av handel. H-D er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for noen garanti, representasjon eller garanti, uttrykkelig eller underforstått, faktisk eller i lov, når det gjelder fellesskapsfunksjoner, inkludert og uten begrensning, at fellesskapsfunksjoner vil være feilfrie, eller med hensyn til nøyaktigheten, fullstendighet og aktualitet av innhold eller informasjon distribuert med hensyn til fellesskapsfunksjoner. NOEN STATER TILLATER IKKE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER FOR DEG.

I tillegg til, og uten begrensninger, andre ansvarsfraskrivelser som er angitt i disse retningslinjene eller andre steder på nettstedet, gir H-D ingen garantier om noe bidrag som er lagt ut på eller gjort tilgjengelig gjennom fellesskapet, inkludert og uten begrensning, garantier for kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for et bestemt formål med et slikt bidrag. Du er alene ansvarlig for å bestemme og bekrefte tilgjengeligheten, hensiktsmessigheten, nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, korrektheten, sannheten, fullstendigheten, påliteligheten og aktualiteten av alt brukerinnsendt innhold. Inkludering av noe brukerinnsendt innhold på dette nettstedet innebærer ikke godkjennelse eller sponsing fra H-D. Du er alene ansvarlig for alle konsekvenser av aktiviteter, transaksjoner og forhold du måtte gjennomføre eller danne med andre brukere av dette nettstedet.