Premieren for lanseringen av den helt nye CVO-modellen er 7. juni. Se trailer på YouTube.
Inkluderende behandling av interessenter

Vi har en inkluderende tilnærming til interessentene våre for å sikre lønnsom vekst og bærekraftig, langsiktig verdi for interessentene våre – planeten vår, mennesker og lokalsamfunn. 

 

Utover å jobbe med bærekraft, miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold, søker vi å skape ønskelig, positiv innvirkning for alle våre interessenter basert på denne enkle forutsetningen: Vi gjør alle det bedre når alle er inkludert! Fokusområdene våre – inkludering, tilhørighet, positiv innvirkning i lokalsamfunnene våre og å skape en vei til nullutslipp – anerkjenner den gjensidige avhengigheten mellom sunne samfunn, en sunn planet og fremgangsrike, inkluderende økonomier. 

Motorsykler i ørkenen
Rapporten Inkluderende behandling av interessenter
Ta en nærmere titt på resultatene vi har oppnådd gjennom en inkluderende tilnærming.