Environmental

MILJØ

Selskapets mål – å utvide virksomheten uten å øke miljøpåvirkningen – styrer utviklingen av tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra produktene våre og den daglige driften. 

sustain

SOSIALT

Hos Harley-Davidson konsentrerer vi oss om fremtiden til det fantastiske selskapet vårt og alle som er avhengig av det, fra de sterke sosiale båndene som er vevd inn i kulturen vår, til oppførselen vi forventer av de ansatte og følelsen av felleskap som kommer med å kjøre motorsykkel. Vi forbedrer den positive sosiale påvirkningen gjennom å skape positiv endring for våre ansatte, kundene og lokalsamfunnet. Dette er fokusområdene våre: