Vi ses næste år! Gem datoen: 3.-8. september 2024
2024 H-D HOMECOMING FESTIVALBILLETTER TIL SALG NU. KØB BILLETTER

Juridisk meddelelse

Betingelser for brug af H-D.com

Sidst revideret i april, 2017

 

Disse vilkår og betingelser for brug (“Betingelser for brug”) gælder for din brug af Harley-Davidson, Inc. (“Harley-Davidson”) webstedet (“Webstedet”). Se også vores Privatlivspolitik, hvis du ønsker en beskrivelse af vores praksisser og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger, som er indeholdt i disse Betingelser for brug ved denne henvisning. Overholdelse af disse Betingelser for brug er en betingelse for brugen af Webstedet. Hvis du ikke accepterer at være pålagt disse Betingelser for brug, skal du omgående forlade dette Websted.

 

Disse Betingelser for brug forudsætter, at alle tvister mellem dig og Harley-Davidson skal løses i en VOLDGIFTSSAG. SÅLEDES ACCEPTERER DU AT OPGIVE RETTEN TIL AT GÅ RETTENS VEJ (HERUNDER KOLLEKTIVE SØGSMÅL) for at gøre dine rettigheder gældende eller forsvare dine rettigheder under disse Betingelser for brug (undtagen sager, der kan føres til domstolen for små erstatningssager). Dine rettigheder bestemmes af en NEUTRAL VOLDGIFTSMAND og IKKE af en dommer eller jury, og dine krav kan ikke føres som et kollektivt søgsmål. Gennemlæs venligst Afsnittet nedenfor med titlen Tvistbilæggelse; Voldgiftsaftale for at få oplysninger vedrørende din accept af afgørelser af eventuelle tvister med Harley-Davidson ved voldgift.

Ejendomsretten til Webstedet og Indholdet

Alle sider på dette Websted og eventuelt materiale, der er gjort tilgængeligt til download, tilhører, medmindre andet er angivet, Harley-Davidson eller ethvert af deres datterselskaber. Webstedet er beskyttet af amerikansk eller international ophavsret eller varemærkeret. Webstedets Indhold, herunder, uden begrænsning, filerne, dokumenterne, tekst, fotos, billeder, lyd og video samt andet materiale, der tilgås via eller er gjort tilgængeligt til brug eller download på dette Websted (“Indhold”) må ikke kopieres, distribueres, ændres, reproduceres, udgives eller anvendes, helt eller delvist, undtagen til formål, der er skriftligt autoriseret eller godkendt af Harley-Davidson, herunder leveringen af tjenesteydelser eller produkter til Harley-Davidson eller ethvert af deres datterselskaber, eller i forbindelse med et forretningsforhold med Harley-Davidson eller ethvert af deres datterselskaber. Du må ikke frame eller anvende framing-metoder til vedhæftning eller til brug af dybe links af navne, varemærker, tjenestemærker, logo, Indhold eller andre ejendomsretligt beskyttede oplysninger (inklusive: billeder, tekst, side-layout eller form) for Harley-Davidson eller et af deres datterselskaber uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Du må udelukkende se, kopiere, udskrive og anvende Indhold på dette Websted til egen personlig brug under forudsætning af at: (1) Det tilgængelige Indhold på dette Websted udelukkende anvendes til informative og ikke-kommercielle formål; (2) tekst, grafik eller andet tilgængeligt indhold på dette Websted ikke ændres på nogen måde; og (3) tilgængelig grafik på dette Websted ikke anvendes, kopieres eller distribueres uden medfølgende tekst eller uden meddelelse om beskyttelse af ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret. Intet indeholdt heri skal tolkes som at give stiltiende ret til overdragelse af, berettiget forventning om eller på anden måde enhver licens, eller bevilge ret til at bruge ethvert patent, ophavsret, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret, der tilhører Harley-Davidson eller ethvert af deres datterselskaber eller nogen tredjepart, undtagen som udtrykkeligt angivet heri.

Webstedssikkerhed

Det er ikke tilladt at bryde eller forsøge at bryde Webstedets sikkerhed, herunder, uden begrænsning, (a) tilgå data, der er ikke er beregnet til brugeren, eller logge på en server eller en konto, som brugeren ikke har autoriseret adgang til; (b) forsøge at undersøge, scanne eller teste et system eller netværks sårbarhed eller overtræde netværks- eller autentificeringsforanstaltninger uden den rette tilladelse; (c) prøve at forstyrre tjenester for enhver bruger, host eller netværk, herunder, uden begrænsning, inficere Webstedet med en virus, overbelaste, “oversvømme”, “spamme”, “mailbombe” eller “crashe”; (d) sende uønsket e-mail, herunder kampagner og/eller reklamer for produkter eller tjenester; eller (e) forfalske ethvert TCP/IP-pakkehoved eller en hvilken som helst anden del af hovedoplysninger i en e-mail eller et nyhedsgruppeopslag. Brud på system- eller netværkssikkerheden kan medføre civil- eller strafferetlige følger. Harley-Davidson vil undersøge hændelser, der kan omfatte sådanne overtrædelser, og kan inddrage og samarbejde med de retshåndhævende myndigheder om at retsforfølge brugere, der er involveret i sådanne overtrædelser. Du accepterer ikke at anvende nogen enhed, software eller metode til at forstyrre funktionen af dette Websted eller nogen anden aktivitet på Webstedet. Derudover accepterer du ikke at anvende eller forsøge at anvende enhver maskine, software, værktøj, agent eller anden enhed eller mekanisme (herunder, uden begrænsning, browsere, “spidere”, robotter, avatarer eller intelligente agenter) til at navigere eller søge på Webstedet med andet end den søgemaskine og de agenter, som Harley-Davidson stiller til rådighed på dette Websted samt andre end almindeligt tilgængelige webbrowsere fra tredjepart (fx Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla, Firefox eller Google Chrome).

 

Adgangen til dette Websted bliver overvåget. De anmodende URL-adresser, maskinen, hvorfra anmodningen kommer, og tidspunktet for anmodningen bliver logført mhp. adgangsstatistikker og sikkerhedsformål. Ved brug af dette Websted tilkendegiver brugeren sin accept af denne løbende overvågning. Fra tid til anden kan adgangen til dette Websted blive hindret af mekaniske fejl, telekommunikationsfejl, software- og hardwarefejl samt fejl hos tredjeparts forhandlere. Harley-Davidson kan ikke forudsige eller kontrollere, hvornår der måtte opstå nedetid, og de kan ikke kontrollere varigheden af nedetiden.

Adgang til Websted; Kompensation

Visse dele af Webstedet med begrænset adgang kræver et bruger-id og en adgangskode (“Beskyttede områder”). Du accepterer at tilgå Beskyttede områder udelukkende ved brug af dit bruger-id og din adgangskode, som du har fået oplyst af Harley-Davidson. Du accepterer at beskytte dit bruger-id og din adgangskode samt ikke at dele eller videregive dit bruger-id eller din adgangskode til nogen tredjepart. Din adgang til Webstedet kan til hver en tid eller uden årsag ophæves af Harley-Davidson. Du accepterer at forsvare, sikre og holde Harley-Davidson og deres datterselskaber samt deres respektive funktionærer, repræsentanter, direktører, ansatte, konsulenter eller agenter skadesløse mod ethvert og alle krav, tab, ansvar, skader og udgifter (herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer), der opstår af eller vedrører din brug af et hvilket som helst Indhold, der er downloadet eller på anden vis indhentet på Webstedet, eller dit brud på disse Betingelser for brug, herunder, uden begrænsning, din krænkelse af immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende Harley-Davidson eller enhver anden person eller enhed.

Links til andre Websteder

Dette Websted kan indeholde links til eller tilgås via links på world wide websteder hos Harley-Davidson-forhandlere. Harley-Davidson-forhandlere er uafhængige ordregivere og er ikke agenter for Harley-Davidson. Harley-Davidson er ikke ansvarlig for indholdet, tilgængeligheden, driften eller ydeevnen af Harley-Davidson-forhandleres websteder eller ethvert andet websted, som dette websted kan være linket til, eller fra hvilket dette websted kan tilgås. Når du tilgår et websted, der ikke er Harley-Davidson, bedes du forstå, at det er uafhængigt af Harley-Davidson, og at Harley-Davidson ikke har nogen kontrol over indholdet på det websted. Derudover betyder et link til et websted, der ikke er Harley-Davidson, ikke, at Harley-Davidson støtter eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af det linkede websted. Det er dit ansvar at tage forholdsregler for at sikre, at det, du vælger at bruge eller downloade, er fri for virusser, orme, trojanske heste samt andre destruktive emner. Hvis du beslutter at tilgå ethvert af de tredjepartswebsteder, der er linket til dette websted, gør du det udelukkende på eget ansvar.

Tredjeparts ophavsrettigheder og varemærker

Webstedet kan omfatte henvisninger til tredjeparts varemærker samt kopier af ophavsretbeskyttet materiale, som tilhører deres respektive ejere. Henvisning til ethvert produkt, proces, publikation, tjenesteydelse eller tilbud fra tredjepart ifølge varenavn, varemærke, producent eller andet udgør eller indebærer ikke nødvendigvis Harley-Davidsons støtte eller anbefaling.

Indsendelser, anmeldelser, feedback eller andre opslag på Webstedet

Hvis du indsender, uploader, skriver eller overfører nogen oplysninger eller filer til vores Websted (“Indsendelser”), accepterer du ikke at (1) indsende, uploade, skrive eller overføre noget, der er injurierende, groft, ærekrænkende, lovstridigt, sjofelt, truende, chikanerende, svigagtigt, pornografisk eller skadeligt, eller som kan opmuntre til kriminel eller uetisk adfærd, (2) indsende, uploade, skrive eller overføre noget, der overtræder ophavsretten eller de immaterielle rettigheder for nogen person eller enhed, (3) indsende, uploade, skrive eller overføre en virus eller nogen anden skadelig komponent, eller (4) kontakte andre brugere af Webstedet via uønsket e-mail, telefonopkald, mailforsendelser eller enhver anden kommunikationsform. Hvis du indsender, uploader, skriver eller overfører nogen feedback eller data, såsom ideer, koncepter, knowhow, teknikker, processer, kommentarer, forslag eller spørgsmål vedrørende ethvert Harley-Davidson-produkt, tjenester eller indholdet på dette Websted (“Feedback”), skal sådanne oplysninger anses for at være ikke-fortrolige, og Harley-Davidson og deres datterselskaber skal ikke være forpligtet på nogen måde med hensyn til sådanne oplysninger. Ved at indsende, uploade, skrive eller overføre Indsendelser eller Feedback giver du Harley-Davidson og deres datterselskaber uigenkaldelig, evig, fuldt indbetalte, royaltyfri tilladelse og ret til at bruge, genskabe, offentliggøre og distribuere Indsendelser og Feedback til et hvilket som helst formål, herunder, uden begrænsning, udvikling, markedsføring og fremstilling af produkter, tjenesteydelser og Indhold, der indbefatter sådanne Indsendelser og Feedback. Du er ansvarlig for at sørge for, at alle de Indsendelser, du foretager eller har brug for, bliver retmæssigt sikkerhedskopieret, så du har let adgang til dem i tilfælde af tab, korruption eller forstyrrelse. Du accepterer at forsvare, sikre og holde Harley-Davidson og deres datterselskaber samt deres respektive funktionærer, repræsentanter, direktører, ansatte, konsulenter eller agenter skadesløse mod ethvert og alle krav, tab, ansvar, skader og udgifter (herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer), der opstår af eller vedrører Indsendelser, som du skriver eller giver tilladelse til at blive lagt op på Webstedet.

 

Harley-Davidson gennemser ikke regelmæssigt opslåede Indsendelser eller Feedback, men forbeholder sig retten (men ikke forpligtelsen) til at overvåge og redigere eller fjerne enhver Indsendelse eller Feedback, der er indsendt til Webstedet. Du giver Harley-Davidson og deres datterselskaber rettighed til at bruge navnet, du indsender i forbindelse med eventuelle Indsendelser eller Feedback. Du accepterer ikke at bruge en falsk e-mailadresse, efterligne nogen person eller enhed, eller på anden vis vildlede oprindelsen af enhver Indsendelse eller Feedback, du indsender. Harley-Davidson og deres datterselskaber er ikke ansvarlige og påtager sig intet ansvar for enhver Indsendelse eller Feedback, som du eller nogen tredjepart indsender.

Oplysningers nøjagtighed og integritet; Farver

Selvom Harley-Davidson forsøger at sikre Webstedets integritet og nøjagtighed, fremsætter de ingen bemærkninger, garantibeviser eller garantier af nogen art i forhold til Webstedets korrekthed og nøjagtighed samt Indholdet på Webstedet. Det er muligt, at Webstedet kan omfatte typografiske fejl, unøjagtigheder eller andre fejl, og at uautoriserede tilføjelser, sletninger og ændringer kan foretages på Webstedet af tredjeparter. I det tilfælde at der opstår en unøjagtighed, bedes du kontakte Harley-Davidson, så den kan blive rettet. Oplysninger, der er indeholdt på Webstedet, kan blive ændret eller opdateret uden varsel. Derudover skal Harley-Davidson og deres datterselskaber ikke være ansvarlige for oplysninger eller Indhold, der er skrevet på Webstedet af en ikke-Harley-Davidson tilknyttet tredjepart. Vi har gjort betydelige anstrengelser for at skabe en nøjagtig visning af vores produkters farver, som vises på Webstedet. De faktiske farver, du vil se, afhænger dog af din skærm. Vi kan ikke garantere, at din skærms visning af enhver farve er nøjagtig. Dette Websted kan tilgås af brugere internationalt og kan indeholde henvisning eller krydshenvisninger til Harley-Davidson-produkter, programmer og tjenesteydelser, som ikke er tilgængelige eller er forbudt i dit land. Sådanne henvisninger antyder ikke, at Harley-Davidson har til hensigt at gøre sådanne produkter, programmer eller tjenesteydelser tilgængelige i dit land, eller at sådanne produkter må bruges lovligt i dit land. Harley-Davidson forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at indstille produktionen af modeller, dele og tilbehør og andre varer, eller ændre specifikationer når som helst uden at påtage sig nogen forpligtelser. Køretøjerne, dele og tilbehøret samt andre varer, der er afbildet på dette websted, samt dem, der er bygget i henhold til specifikationerne heri, sælges udelukkende i USA.

 

Specifikationer for køretøjer og tilbehør kan variere fra land til land afhængigt af lokale love, og nogle modeller og tilbehør er ikke tilgængelige i visse lande. Bemærk venligst, at mange lande forbyder import, registrering og/eller brug af køretøjer og tilbehør, der ikke er bygget i overensstemmelse med landets specifikationer. Kontakt din lokale autoriserede Harley-Davidson-forhandler vedrørende oplysninger om anvendelsen af eventuelle dele, tilbehør eller modeller, der er anført eller vist på dette Websted.

Typografiske fejl og ukorrekte priser

I tilfælde af at et produkt eller en tjenesteydelse er anført til en ukorrekt pris pga. en typografisk fejl eller en fejl i prisoplysningerne fra vores leverandører, skal vi have ret til at afvise eller annullere eventuelle ordrer, der er afgivet for produktet/tjenesteydelsen, som er anført til den ukorrekte pris. Vi skal have retten til at afvise eller annullere ordrer af denne art, uanset om ordren er blevet bekræftet, og beløbet er fratrukket dit kredit- eller købekort. Hvis beløbet for dit køb allerede er fratrukket dit kredit- eller købekort, og din ordre bliver annulleret, skal vi omgående kreditere din kredit- eller købekortskonto med beløbet på den ukorrekte pris.

Ordregodkendelse

Bemærk venligst, at visse ordrer udgør uretmæssig brug af Harley-Davidson og deres tjenesteydelser. Vi forbeholder os retten til, ene og alene, at afvise eller annullere enhver ordre uanset årsagen. Din konto kan også blive spærret eller lukket uanset årsagen på vores initiativ. For nemheds skyld vil du ikke blive debiteret, før din betalingsmetode er godkendt, ordreoplysningernes nøjagtighed er verificeret, og din ordre er afsendt (undtagen ordrer, herunder forudbestillinger, der er betalt med et Harley-Davidson gavekort, som debiteres, når du afgiver din ordre, ikke når din ordre bliver afsendt). Nogle situationer, der kan medføre, at din ordre bliver annulleret, omfatter begrænsede tilgængelige mængder til salg, unøjagtigheder eller fejl i produkt- eller prisoplysninger, eller problemer identificeret af vores afdeling for kredit og bedrageriforebyggelse. Vi kan også kræve yderligere bekræftelser eller oplysninger, inden vi accepterer enhver ordre. Vi kontakter dig, hvis hele eller en del af din ordre bliver annulleret, eller hvis der er krav om yderligere oplysninger for at acceptere din ordre. Hvis din ordre bliver annulleret, efter beløbet er trukket fra dit kreditkort (eller anden betalingskonto), vil vi kreditere beløbet til dit kreditkort (eller anden gældende betalingskonto).

Online betalinger

Du kan købe produkter og/eller tjenesteydelser på Webstedet. Vi accepterer følgende kreditkort udstedt af amerikanske banker: MasterCard®, Visa®, Discover® og Harley-Davidson® Visa® Card, udstedt af U.S. Bank National Association ND. Hvis en kreditkortkonto bruges til en transaktion, kan Harley-Davidson indhente forhåndsgodkendelse for et beløb op til betalingsbeløbet. Hvis du tilmelder dig tilbagevendende betaling automatisk, debiteres alle priser og gebyrer til det kreditkort, du registrerer under tilmeldingsprocessen. Hvis du ønsker at registrere et andet kreditkort, eller hvis der sker en ændring af dit kreditkort, skal du ændre dine oplysninger online. Dette kan midlertidigt forsinke din mulighed for at foretage online betalinger, mens vi godkender dine nye betalingsoplysninger.

 

Du tilkendegiver og garanterer, at hvis du foretager online betalinger, (i) er alle dine kreditkortoplysninger rigtige, korrekte og udførlige, (ii) bliver omkostninger, som afholdes af dig, honoreret af dit kreditkortselskab, (iii) du betaler de omkostninger, som afholdes af dig med de posterede beløb, herunder eventuelt gældende afgifter, og (iv) du er den person, hvis navn kortet er udstedt til, og du er autoriseret til at foretage køb eller anden transaktion med det relevante kreditkort og kreditkortoplysninger.

Salgsafgift

Hvis din ordre inkluderer afgiftspligtige varer, gælder fragtafgiften (hvis nogen) udelukkende de afgiftspligtige varer og kan være underlagt afgifter afhængigt af loven i landet, der afsendes til.

 

Der opkræves ikke salgsafgift ved køb af gavekort. Den retmæssige salgsafgift opkræves ved købet, når gavekortet tages i brug.

Mængdebegrænsninger og forhandlersalg

Harley-Davidson forbeholder sig retten til, ene og alene, at begrænse mængden af købte varer pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse restriktioner kan gøre sig gældende for ordrer, der afgives af den samme kunde, det samme kreditkort samt for ordrer med den samme fakturerings- og/eller fragtadresse. Vi adviserer kunden, hvis sådanne begrænsninger gør sig gældende. Bemærk venligst, at visse ordrer udgør uretmæssig brug af Harley-Davidson og deres tjenesteydelser. Vi forbeholder os retten til, ene og alene, at afvise eller annullere enhver ordre uanset årsagen. Din konto kan også blive spærret eller lukket uanset årsagen på vores initiativ. Harley-Davidson forbeholder sig også retten til, ene og alene, at forhindre salg til forhandlere eller videreforhandlere. Til formål under disse Betingelser for brug skal videresalg defineres som køb eller intentioner om køb af et hvilket som helst produkt fra Harley-Davidson med det formål at indgå et kommercielt salg af de(t) samme produkt(er) med en tredjepart.

Krav vedrørende krænkelse af ophavsretten

Hvis du er ejer af ophavsretten, eller er agent for ejeren, og du mener, at en indsendelse eller andet indhold på Harley-Davidson-webstedet krænker dine ophavsrettigheder, kan du indsende en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Se Harley-Davidson, Inc. Politik for indhold indsendt af bruger.

Ansvarsfraskrivelser

Harley-Davidson fraskriver sig alt ansvar, udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, uden begrænsning, garantierne eller salgbarheden, egnethed til et særligt formål samt ikke-krænkelse, hvad angår dette websted og oplysninger, grafik og materialer på webstedet.

 

Harley-Davidson garanterer ikke, at adgang til eller brug af webstedet forbliver uforstyrret eller fejlfri, eller at fejl på webstedet bliver rettet. Dette websted, herunder ethvert indhold eller oplysninger indeholdt på webstedet eller enhver webstedsrelateret tjeneste, leveres, "som det er," med alle fejl, uden bemærkninger eller garantier af nogen art, enten udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, kvalitet af oplysninger, uforstyrret gavn samt titel/ikke-krænkelse. Harley-Davidson fraskriver sig specifikt alt ansvar for fejl eller udeladelser i eller misbrugen eller fejlfortolkningen af enhver oplysning, der indhentes på webstedet. Harley-Davidson garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de oplysninger, der indhentes på webstedet.

 

Du påtager dig det fulde ansvar og den fulde risiko for din brug af dette websted, webstedsrelaterede tjenester og linkede websteder. Harley-Davidson garanterer ikke, at filer, som er tilgængelige til download, er fri for virusser, orme, trojanske heste eller anden destruktiv programmering. Du er ansvarlig for at implementere procedurer, der opfylder dine behov for sikkerhedskopiering af data og sikkerhed tilstrækkeligt. Du accepterer, at Harley-Davidson ikke skal være ansvarlig for nogle omkostninger, der opstår direkte eller indirekte fra et sådan kodeks. Du påtager dig det fulde ansvar og den fulde risiko for brugen af webstedet og internettet. 

Ansvarsbegrænsning vedrørende brug af Webstedet

Harley-Davidson og tredjeparter, der er nævnt på dette websted, er hverken ansvarlige eller erstatningspligtige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, påfølgende, særlige, eksemplariske, repressive eller andre erstatningskrav overhovedet (herunder, uden begrænsning, dem, der opstår som følge af tabt fortjeneste, mistede data eller forretningsafbrydelse), som opstår af eller på nogen måde vedrører webstedet, webstedsrelaterede tjenester, indhold eller oplysninger indhentet på webstedet, og/eller noget linket websted, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, skadevoldende handling eller nogen anden juridisk teori, og uanset om der er underrettet om muligheden for sådanne erstatningskrav. Det eneste middel mod utilfredshed med webstedet, webstedsrelaterede tjenester og/eller linkede websteder er at stoppe brugen af webstedet og/eller de pågældende tjenester.

Revideringer; Generelt

forbeholder Harley-Davidson sig retten til, ene og alene, at afbryde din adgang til hele eller dele af dette Websted, med eller uden årsag, og med eller uden varsel. I det tilfælde at nogle af Betingelserne for brug af retten eller en anden kompetent retsinstans fastslås som værende umulige at håndhæve, skal sådanne bestemmelser begrænses eller afhjælpes til det mindst mulige omfang, således at disse Betingelser for brug i andre henseender forbliver fuldt gyldige og effektive. Disse Betingelser for brug og Privatlivspolitikken udgør hele aftalen mellem Harley-Davidson og dig, der vedrører emnet heraf. Efter eget skøn kan Harley-Davidson fra tid til anden revidere disse Betingelser for brug og deres Privatlivspolitik med en opdatering af denne tekst. Du bør derfor ind imellem besøge denne side og gennemse de aktuelle Betingelser for brug og Privatlivspolitikken, så du er vidende om eventuelle ændringer, som du er forpligtet af. Visse bestemmelser i disse Betingelser for brug og Privatlivspolitikken kan være erstattet af udtrykkeligt udpegede juridiske bekendtgørelser eller betingelser, der findes på bestemte sider på dette Websted.

Tvistbilæggelse; Voldgiftsaftale

Vi vil arbejde i god tro for at løse ethvert problem, du måtte have, med Webstedet, herunder produkter og tjenesteydelser, der er købt via Webstedet, såfremt du gør opmærksom på problemet over for vores kundeserviceafdeling. Vi er dog klar over, at der i sjældne tilfælde kan være sager, hvor vi ikke er i stand til at løse et problem til kundens tilfredsstillelse.

 

Du og Harley-Davidson indvilliger i, at en enhver tvist, krav eller kontrovers, der opstår som følge af eller i relation til din brug af Webstedet, herunder produkter og tjenesteydelser, der er købt via Webstedet, skal løses i en voldgiftssag og ikke ved de almindelige domstole. En voldgiftssag er mere uformel end anlæggelse af søgsmål i retten. En voldgiftssag anvender en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller jury og er genstand for en begrænset retslig efterprøvelse. En voldgiftssag giver mulighed for et mere begrænset fremlæggelsesmateriale end ved domstolene, vi indvilliger dog i at samarbejde med hinanden for at opnå enighed om et fornuftigt fremlæggelsesmateriale set i lyset af problemstillingerne og kravets beløb. Voldgiftsmænd kan tilkende den samme erstatning og fritagelse, som en domstol kan, men i den forbindelse skal voldgiftsmanden anvende materielle retsregler vedrørende erstatning, som hvis sagen blev afprøvet ved domstolene, herunder, uden begrænsning, loven om skadeserstatning som anvendt ved USA’s Højesteret. Med din accept af disse Betingelser for brug accepterer du, at U.S. Federal Arbitration Act gælder for fortolkningen og håndhævelsen af denne bestemmelse, og at du og Harley-Davidson begge giver afkald på retten til en retssag med en jury eller at deltage i et kollektivt søgsmål. Denne voldgiftsbestemmelse fortsætter efter ophøret af disse Betingelser for brug samt andre eventuelle kontraktmæssige forhold mellem dig og Harley-Davidson.

 

Hvis du vil fremsætte et krav mod Harley-Davidson, og du dermed vælger at benytte dig af voldgift, skal du først, med anbefalet post, sende Harley-Davidson en skriftlig meddelelse med dit krav ("Meddelelse"). Meddelelsen til Harley-Davidson skal adresseres til: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Adresse for Meddelelse"). Hvis Harley-Davidson vil fremsætte et krav mod dig og dermed vælger at benytte sig af voldgift, sender de med anbefalet post en skriftlig Meddelelse til den seneste registrerede adresse eller via vores fortegnelser om dig. En Meddelelse, uanset om den er sendt af dig eller Harley-Davidson, skal (a) beskrive kravet eller tvistens karakter og grundlag; og (b) anføre den specifikke afhjælpning, der søges om ("Krav"). Hvis Harley-Davidson og du ikke når til enighed om en løsning på kravet inden for 30 dage efter modtagelse af Meddelelsen, kan du eller Harley-Davidson indlede en voldgiftssag eller fremsætte et krav hos domstolen for små erstatningssager. Under voldgiftssagen skal beløbet for et eventuelt aftaletilbud fremsat af Harley-Davidson eller dig ikke videregives til voldgiftsmanden. Du kan enten downloade eller kopiere en Meddelelsesformular og en formular til at indlede en voldgiftssag fra American Arbitration Association på www.adr.org. Hvis du skal betale et registreringsgebyr, efter Harley-Davidson modtager meddelelsen på adressen for Meddelelse om, at du har indledt en voldgiftssag, refunderer de omgående din betaling af registreringsgebyret, medmindre dit krav overstiger US $ 10.000. Voldgiftssagen reguleres i henhold til Commercial Arbitration Rules samt Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (fællesbetegnelse, "AAA Rules") i American Arbitration Association ("AAA"), som modereret af disse Betingelser for brug, og bliver administreret af AAA. Formularerne og AAA-reglerne er tilgængelige online på www.adr.org ved at ringe til AAA på telefonnummer 1-800-778-7879, eller ved at anmode om dem hos os ved at skrive til os på adressen for Meddelelse. Voldgiftsmanden er pålagt betingelserne i disse Betingelser for brug. Alle sager skal besluttes af voldgiftsmanden, herunder sager, der vedrører omfanget og eksigibiliteten af disse Betingelser for brug, herunder denne voldgiftsaftale. Medmindre andet aftales mellem Harley-Davidson og dig, finder voldgiftshøringer sted i amtet (eller sognet) for din faktureringsadresse. (Hvis du bor udenfor USA, vil eventuelle voldgiftshøringer finde sted i dit bopælsland på en placering, der er forholdsvis praktisk for dig, men vil være underlagt AAA-reglerne, herunder AAA-reglerne vedrørende valget af en voldgiftsmand). Hvis dit krav er på US $ 10.000 eller mindre, accepterer vi, at du kan vælge, om voldgiftssagen udføres udelukkende på grundlag af dokumenter, der er indsendt til voldgiftsmanden, via en telefonisk høring eller ved en høring med personligt fremmøde som fastsat af AAA-reglerne. Hvis dit krav overstiger US $ 10.000, fastsættes retten til en høring af AAA-reglerne. Uanset hvordan voldgiften udføres, skal voldgiftsmanden udsende en saglig skriftlig afgørelse, der på tilstrækkelig vis forklarer de vigtige resultater og konklusioner, på hvilke erstatningen er funderet. Hvis voldgiftsmanden tilkender dig en erstatning, der er større end værdien af Harley-Davidsons nyeste skriftlige aftaletilbud, som blev fremsat inden valget af en voldgiftsmand (eller hvis Harley-Davidson ikke fremsatte et aftaletilbud inden valget af en voldgiftsmand), vil Harley-Davidson betale dig erstatningsbeløbet eller US $ 1.000, hvad enten der er størst. Bortset fra det, som er udtrykkeligt fremsat her, reguleres betalingen af al registrering, administration og voldgiftsmandgebyrer af AAA-reglerne. Hver part skal betale sine egne omkostninger og advokatsalærer hvis sådanne gøres gældende. Men hvis en hvilken som helst part vedholder et lovfæstet krav, som sikrer den vedholdende parts advokatsalærer, eller hvis der findes en skriftlig aftale om betaling eller dækning af advokatsalærer, kan voldgiftsmanden tilkende rimelige gebyrer til den vedholdende part i henhold til gældende lovs standarder for gebyroverførsel.

 

DU OG HARLEY-DAVIDSON ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR UDELUKKENDE KAN FREMSÆTTE KRAV MOD DEN ANDEN INDIVIDUELT, OG IKKE SOM EN SAGSØGER ELLER MEDLEM I ET ETHVERT ANFØRT KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. Derudover, medmindre både du og Harley-Davidson bliver enige om andet, kan voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end én persons krav med dine krav, og kan ikke på anden vis være dommer over en hvilken som helst form for repræsentant eller kollektivt sagsanlæg. Voldgiftsmanden kan tilkende konstaterende fritagelse eller nedlægge forbud til fordel for den enkelte part, der søger om fritagelse, og kun i det nødvendige omfang for at give fritagelse berettiget af den pågældende parts individuelle krav.

 

Hvis denne specifikke bestemmelse anses for at være umulig at håndhæve, skal (a) hele denne voldgiftsbestemmelse være ugyldig, men de øvrige bestemmelser i disse Betingelser for brug skal forblive fuldt gyldige og effektive; og (b) enekompetence og sted for eventuelle krav vil være hos delstats- eller forbundsdomstolen i Milwaukee, Wisconsin.

H-D Connect og Vehicle Integration Services Betingelser for brug

juli 2020

 

Disse vilkår og betingelser for brug ("Betingelser for brug") regulerer din brug og modtagelse af H-D Connect og Vehicle integration Services. Se også vores Privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med levering af H-D Connect og Vehicle Integration Services, og (ii) vores H-D mobilapp-brugervilkår, som regulerer din brug af H-D mobilapplikation, der kan downloades påhttps://h-d.com/app ("H-D mobilapp").

Overholdelse af disse betingelser for brug samt betingelser for brug af H-D mobilapp er en betingelse for din brug og modtagelse af H-D Connect og Vehicle Integration Services. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse betingelser for brug og for betingelser for brug af H-D mobilapp, skal du ikke abonnere på H-D Connect og Vehicle Integration Services.

Hvem vi er, og hvordan vi kan kontaktes

I disse Betingelser for brug henviser "vi", "vores", "os" eller "Harley-Davidson" til den relevante leverandør af H-D Connect Services i din jurisdiktion som følger:

 • hvis du er en bruger med bopæl i USA: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
 • hvis du er en bruger med bopæl i Canada: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Canada L4K 0H9;
 • hvis du er en bruger med bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Holland; og
 • hvis du er en bruger med bopæl i en hvilken som helst anden jurisdiktion: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

Hvis du ønsker at kontakte os, henviser vi til vores side Kontakt os på https://www.harley-davidson.com/contact. Medmindre du giver udtryk for andet, sender vi meddelelser til dig i henhold til de oplysninger, du giver, når du tilmelder dig H-D H-D Connect Services.

Abonnement 

For at [abonnere / tilmelde dig] på H-D Connect Services H-D Connect og Vehicle Integration Services skal du: 

 • oprette en H-D Connect og Vehicle Integration Services konto gennem vores hjemmeside på https://www.harley-davidson.com/,   ("webstedet"); 
 •  og downloade H-D mobilappen; og 
 • gennemføre [abonnement / tilmeldingsflow] i H-D mobilappen.  

Hvis du har brug for hjælp til at oprette eller registrere din konto, kan du besøge https://www.h-d.com/connect, eller siden Kontakt os.

 

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at nægte ethvert abonnement på H-D H-D Connect Services og Vehicle Integration Services af en hvilken som helst gyldig årsag. Du vil modtage en meddelelse om årsagen for en sådan afvisning.

Annullering og suspendering 

Du kan annullere din brug af H-D Connect og Vehicle Integration Services når som helst ved at besøge området "Administrering af service" på din H-D Connect og Vehicle Integration Services konto på https://www.harley-davidson.com/.

 

We kan annullere eller suspendere din service og/eller adgang til H-D Connect og Vehicle Integration Services af en hvilken som helst gyldig grund, herunder, men ikke begrænset til: (a) din overtrædelse af disse betingelser for brug eller andre vilkår, politikker eller retningslinjer, der henvises til heri, (b) hensynet til den kommercielle levedygtighed, (c) uventede tekniske problemer eller problemer med H-D Connect og Vehicle Integration Services; (d) sikkerhedstrusler og bekymringer, (e) din manglende påkrævede opdatering af H-D Connect og Vehicle Integration Services; (f) din formodede deltagelse i svigagtige eller ulovlige aktiviteter, (g) tilbagekøb, salg eller anden formodet overførsel af køretøjet, (h) din flytning uden for det geografiske dækningsområde for H-D Connect og Vehicle Integration Services eller (i) afvigelser i forhold til H-D  Connect og Vehicle Integration Services. I tilælde af at vi udøver denne ret, bestræber vi os på at give dig et forudgående rimeligt varsel. 

Tjenester

 H-D Connect og Vehicle Integration Services består af følgende funktioner, som er beskrevet i nærmere detaljer nedenfor:

 • Firmware Over the Air-softwareopdateringer;
 • Placeringsdatatjenester, herunder sporing af stjålet køretøj;
 • Brugerpræferencer;
 • Data for køretøj; og
 • Kundesupport

Firmware Over the Air Service  

 H-D  Connect og Vehicle Integration Services er afhængig af den software, der er installeret på dit køretøj. Softwaren er under licens, den sælges ikke til dig og skal muligvis opdateres eller ændres fra tid til anden. Du accepterer, at vi kan levere softwareopdateringer eller -ændringer til dit køretøj, hvor det er nødvendigt. Disse opdateringer kan være opdateringer af funktioner eller opdateringer, der er nødvendige til sikrings- og sikkerhedsformål. For alle opdateringer modtager du en meddelelse om, at du har et fast tidsrum til at iværksætte installationen af opdateringen. Hvis du ikke fuldfører opdateringen inden for dette tidsrum, kan  H-D  Connect og Vehicle Integration Services være midlertidigt deaktiverede, og du vil ikke modtage nogen  H-D Connect og Vehicle Integration Services via H-D mobilappen, før den nødvendige opdatering er fuldført. Hvis vi afgør, at opdateringen er en yderst vigtig opdatering, installerer vi automatisk opdateringen, når motoren har været ude af drift i en fastsat periode.

 

Bemærk, at en softwareopdatering eller ændring kan påvirke data, der er lagret på H-D  Connect og Vehicle Integration Services. Vær opmærksom på, at dit køretøj under en softwareopdatering midlertidigt ikke vil kunne køre, før softwareopdateringen er fuldført.

 

Kontakt os omgående, hvis du opdager problemer med  H-D Connect og Vehicle Integration Services efter en softwareopdatering.

Placeringsdata

For at kunne give dig H-DConnect og Vehicle Integration Services bruger vores systemer dit køretøjs placering som nærmere beskrevet i vores privatlivspolitik. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at trække dit samtykke til indsamlingen af data for  H-DConnect og Vehicle Integration Services tilbage i henhold til dine rettigheder i privatlivspolitikken, kan du slå denne funktion fra ved at annullere dit abonnement på H-D Connect og Vehicle Integration Services. Annullering af  H-D Connect og Vehicle Integration Services medfører, at alle H-DConnect og Vehicle Integration Services, herunder placeringstjenester, ikke er tilgængelige.

Sporingstjenester for stjålet køretøj

En nøglefunktion i  H-DConnect og Vehicle Integration Services, som er afhængig af placeringsdata, er tjenesten "Sporing af stjålet køretøj". For at aktivere sporingstjenesten for stjålet køretøj skal du bringe dit køretøj i tilstanden "Stjålet køretøj"via H-D mobilappen. Der henvises til siderne for ofte stillede spørgsmål på https://www.h-d.com/connect for at se yderlige oplysninger.

 

Hvis dit køretøj bringes i tilstanden for stjålet køretøj, vil vores systemer forsøge at finde placeringen af dit køretøj mere hyppigt. Abonnér ikke på  H-D Connect og Vehicle Integration Services, hvis du ikke ønsker at få din placering indsamlet på denne måde.

 

Du anerkender, at sporingstjenesten for stjålet køretøj muligvis ikke er i stand til at spore placeringen af dit køretøj nøjagtigt i alle scenarier, se venligst servicebegrænsninger nedenfor. Derudover er sporingstjenesten for stjålet køretøj udelukkende beregnet til at yde hjælp ved at oplyse dig om potentielt tyveri af dit køretøj for muligvis at hjælpe med at genfinde køretøjet. H-D Connect og Vehicle Integration Services forhindrer ikke tyveri af køretøjet eller dets indhold, og den beskytter ikke mod beskadigelse eller tab. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller anden skade, du kan pådrage dig, i forbindelse med tyveri af køretøjet, og vi anbefaler, at du kontakter politiet vedrørende ethvert tyveri af dit køretøj.

Motorcykelindstillinger

I sektionen "Motorcykelindstillinger" i H-D mobilappen kan du styre de meddelelsestyper, du modtager, samt hvordan du modtager disse meddelelser. Denne mulighed omfatter retten til: (i) "Motorcykeldeling" – se og redigere oplysninger om dit køretøj (herunder VIN), (ii) "Motorcykelalarmer" – se og redigere dine præferencer for gældende sektioner om køretøjstilstand; (iii)"Sikkerhedsmeddelelser" – vælge meddelelsespræferencer til indstillinger, der relaterer til køretøjssikkerhed, og (iv) "Kontodeling" – tillader dig at give mulighed for, at en anden bruger med en H-D Unified-profil kan se dine køretøjsoplysninger, når brugeren logger ind på sin H-D mobilapp ved hjælp af sin H-DUnified-profil.

Køretøjsdata

De sundhedstjekdata for køretøjet, som vi leverer, er begrænset til specifikke oplysninger, der kan fjernhentes fra køretøjet. Typen af statistikker og datapunkter varierer afhængigt af køretøjsmodellen , og de kan omfatte data såsom kilometertæller, brændstofrækkevidde, batteristatus, dæktryk, køretilstand, opladningsstatus og vedligeholdelsesplan. Du kan administrere og indstille notifikationsbeskeder i forbindelse med disse datapunkter. 

 

Bemærk derudover, at du skal opdatere "Vedligeholdelsesplanen" manuelt efter service.

 

Endelig anerkender du, at sundhedstjekdataene for køretøjet er begrænsede, de giver et øjebliksbillede af specifikke køretøjsoplysninger på et specifikt tidspunkt. Funktionen for sundhedstjek af køretøjet er ikke en erstatning for, og bør heller ikke supplere, regelmæssigt planlagt eller tilbagevendende vedligeholdelse af køretøjet. Spørg om råd hos din forhandler vedrørende køretøjsvedligeholdelsesanliggender. Vi lover ikke at opdage alle køretøjsforhold. I særlig grad kan  H-D Connect og Vehicle Integration Services besværliggøres, hvis dit køretøj ikke er i god driftsmæssig stand, er beskadiget eller ændret, eller ved hindringer som bakker, høje bygninger, tunneller, vejr, beskadigelse af dit køretøj, trådløst eller elektrisk netværkssvigt, overbelastning eller baglås. Vi og netværks- og-systemoperatørerne garanterer ikke uafbrudt tilgængelighed af H-D Connect og Vehicle Integration Services.

Kundesupport, spørgsmål og klager

Vi skal bestræbe os på at levere  H-D Connect og Vehicle Services med rimelig dygtighed og omhu. Men skulle du identificere eventuelle problemer med  H-D Connect og Vehicle Integration Services, eller har du nogen problemstillinger, spørgsmål eller klager vedrørende H-D Connect and Vehicle Integration Services, bedes du gå til siderne for ofte stillede spørgsmål på https://www.h-d.com/connect, eller til vores side Kontakt os på https://www.harley-davidson.com/contact.

Tjenestebegrænsninger

Dækning:  H-D Connect og Vehicle Integration Services leveres i mange forskellige lande. Klik her for at få en aktuel liste over lande, hvor H-D H-D Connect og Vehicle Integration Services er tilgængelige.

 

Mobilnetværk:  H-DConnect og Vehicle Integration Services er afhængige af trådløse kommunikationsnet og satellitpositioneringssystemer. Disse netværk og systemer er drevet af tredjeparter. Harley-Davidson kan ikke garantere, at de vil være tilgængelige på alle placeringer på alle tidspunkter. Særligt kan tjenesten blive afbrudt i fjerne eller lukkede områder. Ligeledes er sådanne netværk og systemer påvirket af teknologisk forandring og udvikling. Det installerede system på dit køretøj kan ske ikke altid at være eller forblive kompatibelt med tredjeparternes netværk og systemer. Du anerkender, at for at få adgang til  H-D Connect og Vehicle Integration Services via H-D mobilapp kræver den enhed, som H-Dmobilappen er installeret på, netværksforbindelse, og at det er dit ansvar at sørge for en sådan netværksforbindelse for egen regning.

 

Elektrisk system: Bemærk, at dit køretøj skal have et fungerende elektrisk system, herunder tilstrækkelig batteristrøm til at drive Telematics Control Unit (TCU), for at  H-DConnect og Vehicle Integration Services kan fungere.

 

Nedetid ved vedligeholdelse: Selvom vi vil forsøge at minimere afbrydelser, kan vi fra tid til anden være nødt til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af  H-DConnect og Vehicle Integration Services for at løse systemproblemer, problemer med din konto eller andre problemer, der kan påvirke ydeevnen, oplevelsen eller sikkerheden af H-D Connect og Vehicle Integration Services.

Opladning af køretøjet

Du skal fortælle os, når du sælger eller overfører dit køretøj, så vi kan afbryde din H-D Connect og Vehicle Integration Services for det pågældende køretøj. Du anerkender, at sporing af sekundære købere eller tredjepartsbrugere af køretøjet kan være forbudt ved lov.  

Andre brugere

Disse Betingelser for brug gælder for alle brugere af dit køretøj. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres af brugere af dit køretøj, herunder adgang til eller brug af H-D Connect og Vehicle Integration Services.

Ejerskab af H-D Connect og Vehicle Integration Services

Alt materiale, der stilles til rådighed som en del af  H-D Connect og Vehicle Integration Services, ejes af Harley-Davidson eller et af dets koncernselskaber.  H-D Connect og Vehicle Integration Services er beskyttet af amerikansk og international ophavsret, forfatterrettigheder, varemærke og andre love om intellektuel ejendomsret eller tilsvarende love overalt i verden. H-DConnect og Vehicle Integration Services, herunder uden begrænsning alle filer, dokumenter, tekst, fotografier, billeder, lyd og video, der tilgås via eller gøres tilgængelige til brug eller downloades via H-D Connect og Vehicle Integration Services ("Indhold"), må ikke kopieres, distribueres, modificeres, gengives, offentliggøres eller anvendes helt eller delvist, undtagen til formål, der er godkendt af Harley-Davidson skriftligt, herunder levering af tjenesteydelser eller produkter til Harley-Davidson eller koncernselskaber, eller i forbindelse med forretningsforbindelser med Harley-Davidson eller et af dets koncernselskaber. Du må ikke frame eller bruge framingteknikker til at vedlægge, eller linke dybt til, noget navn, nogen varemærker, nogen servicemærker, noget logo, noget indhold eller andre proprietære oplysninger (herunder; billeder, tekst, sidelayout, eller form) fra Harley-Davidson eller et af vores koncernselskaber uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os. Du må udelukkende se, kopiere, udskrive og bruge indhold til personlig brug, og forudsat at: (1) det tilgængelige Indhold udelukkende anvendes til informative og ikke-kommercielle formål; (2) intet Indhold ændres på nogen måde; og (3) Indhold må ikke anvendes, kopieres eller distribueres uden medfølgende tekst eller uden meddelelse om beskyttelse af ophavsret, forfatterrettigheder, varemærke eller anden ejendomsret. Intet indhold i disse vilkår for anvendelse skal fortolkes som givende implicit, ved berettiget antagelse eller på anden måde licens eller anden indrømmelse af ret til at bruge et patent, ophavsret, forfatterrettigheder, varemærke eller anden intellektuel ejendom eller ejendomsret til Harley-Davidson eller et af dets koncernselskaber eller tredjeparter, medmindre dette udtrykkeligt er angivet heri.

Krav vedrørende krænkelse af ophavsretten

Hvis du er ejer af ophavsretten, eller agent for ejeren, med bopæl i USA og mener, at en indsendelse eller andet indhold, der leveres via  H-DConnect og Vehicle Integration Services, krænker dine ophavsrettigheder i henhold til amerikansk lovgivning, kan du indsende en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Du kan finde flere oplysninger i vores Politik for brugerindsendt indhold, som er tilgængelig her: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("H-D Politik for brugerindhold").

Sikkerhed

Du har forbud mod at krænke eller forsøge at krænke sikkerheden i H-D Connect og Vehicle Integration Services, herunder, men ikke begrænset til, (a) adgang til data, der ikke er beregnet til en sådan bruger, eller logning på en server eller en konto, som brugeren ikke har tilladelse til at få adgang til, (b) forsøg på at undersøge, scanne eller afprøve sårbarheden af et system eller netværk eller på at bryde sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger uden behørig tilladelse, (c) forsøg på at forstyrre tjenesten for nogen bruger, nogen vært eller noget netværk, herunder, men ikke begrænset til, ved at sende en virus til H-D Connect og Vehicle Integration Services, udføre et denial of service-angreb, overbelaste, "oversvømme, " "spamme, " "mailbombe " eller " crashe", (d) afsendelse af uopfordret e-mail, herunder kampagner og/eller reklame for produkter eller tjenester, eller (e) smedning af nogen typer TCP/IP-pakke-headere eller dele af header-oplysninger i e-mails eller udsendelser i nyhedsgrupper. Brud på system- eller netværkssikkerheden kan medføre civil- eller strafferetlige følger. Harley-Davidson vil undersøge hændelser, der kan omfatte sådanne overtrædelser, og kan inddrage og samarbejde med de retshåndhævende myndigheder om at retsforfølge brugere, der er involveret i sådanne overtrædelser. Du indvilliger i ikke at bruge nogen enhed, software eller rutine til at blande dig i eller forsøge at forstyrre  H-D Connect og Vehicle Integration Services.

Adgang til H-D Connect og Vehicle Integration Services kan overvåges, som det er beskrevet i vores privatlivspolitik.

 

 H-DConnect og Vehicle Integration Services kan fra tid til anden være utilgængelige på grund af fejl i forbindelse med mekanik, telekommunikation, software, hardware og tredjepartsleverandører. Selvom Harley-Davidson bestræber sig på at minimere afbrydelser, kan Harley-Davidson ikke kontrollere, hvornår en sådan nedetid kan forekomme, og kan ikke kontrollere varigheden af en sådan nedetid.

Adgangskodebeskyttelse

Adgang til  H-D Connect og Vehicle Integration Services kræver et bruger-id og en adgangskode. Du accepterer at få adgang til  H-D Connect og Vehicle Integration Services udelukkende ved brug af dit bruger-id og din adgangskode, som du har fået af Harley-Davidson. Du accepterer at tage rimelige foranstaltninger for at beskytte dit bruger-id og din adgangskode samt ikke at dele eller videregive dit bruger-id eller din adgangskode til en hvilken som helst tredjepart.

Links til tredjepart

 H-D Connect og Vehicle Integration Services kan indeholde links til hjemmesider for Harley-Davidson-forhandlere. Harley-Davidson-forhandlere er uafhængige virksomheder og er ikke agenter for Harley-Davidson. Harley-Davidson har ikke ansvar for indholdet, tilgængeligheden, driften eller ydeevnen af websteder for Harley-Davidson forhandlere eller andre tredjepartswebsteder, der kan tilgås fra H-D Connect og Vehicle Integration Services. Når du tilgår et websted, der ikke er Harley-Davidson, bedes du forstå, at det er uafhængigt fra Harley-Davidson, og at Harley-Davidson ikke har nogen kontrol over indholdet eller driften af det websted. Derudover betyder et link til et websted, der ikke er Harley-Davidson, ikke, at Harley-Davidson støtter eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af det linkede websted.

Tredjeparts ophavsrettigheder og varemærker

 H-D Connect og Vehicle Integration Services kan omfatte henvisninger til tredjeparts varemærker samt kopier af tredjeparts materiale, der er underlagt ophavsretbeskyttelse eller ophavsmandens rettigheder, som tilhører deres respektive ejere. Henvisning til ethvert produkt, proces, publikation, tjenesteydelse eller tilbud fra tredjepart ifølge varenavn, varemærke, producent eller andet udgør eller indebærer ikke nødvendigvis Harley-Davidsons støtte eller anbefaling.

Indlæg, anmeldelser, feedback og andre posts

Hvis du indsender, uploader, poster eller overfører oplysninger eller filer via H-D H-D Connect og Vehicle Integration Services ("Indsendelser"), accepterer du at følge H-D Brugerindholdspolitik, og du indvilliger i ikke at (1) indsende, uploade, poste eller overføre noget, der er ærekrænkende, fornærmende, injurierende, ulovligt, obskønt, truende, chikanerende, bedragerisk, pornografisk eller skadeligt, eller som kan tilskynde til kriminel eller uetisk adfærd, (2) indsende, uploade, poste eller overføre noget, der krænker ophavsretten, ophavsmandens rettigheder eller andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder tilhørende en person eller enhed, (3) indsende, uploade, sende eller overføre en virus eller en anden skadelig komponent, eller (4) kontakte andre brugere af  H-D Connect og Vehicle Integration Services eller andre personer via uopfordret e-mail, telefonopkald, forsendelser eller andre kommunikationsmetoder. Hvis du indsender, uploader, poster eller overfører feedback eller oplysninger, såsom ideer, koncepter, knowhow, teknikker, processer, kommentarer, forslag eller spørgsmål vedrørende H-DConnect og Vehicle Integration Services, Harley-Davidson produkter, tjenester eller indhold ("Feedback"), skal sådanne oplysninger anses for at være ikke-fortrolige, og Harley-Davidson og dets koncernselskaber er ikke forpligtet til at holde denne feedback fortrolig i henhold til forpligtelserne i vores fortrolighedserklæring. Ved at indsende, uploade, poste eller sende indlæg eller feedback giver du Harley-Davidson og dets koncernselskaber den uigenkaldelige, permanente, fuldt afregnede, royaltyfrie licens og ret til at bruge, reproducere, videregive og distribuere indsendelser og feedback til forretningsmæssige formål, herunder uden begrænsning til udvikling, markedsføring og fremstilling af produkter, tjenester og indhold, der inkorporerer sådanne indsendelser og feedback, underlagt vores forpligtelser i henhold til vores fortrolighedserklæring. Hvis du vil sikre dig den fortsatte tilgængelighed af enhver Indsendelse, skal du skabe sikkerhedskopier af en sådan Indsendelse, da vi ikke kan garantere, at Indsendelsen vil fortsætte med at være tilgængelig.

 

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at forsvare og holde Harley-Davidson og dets koncernselskaber samt disses respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, konsulenter og agenter skadesløse fra og mod alle tredjepartsfordringer, tab, gæld, skader og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med indlæg, du poster eller giver tilladelse til at blive postet via H-DConnect og Vehicle Integration Services.

 

Harley-Davidson gennemgår ikke regelmæssigt indsendte indlæg eller feedback, men forbeholder sig ret (men har ikke pligt) til at overvåge og redigere eller fjerne eventuelle indsendelser eller feedback, der er indsendt via  H-D Connect og Vehicle Integration Services, hvor sådanne indsendelser eller feedback overtræder H-D brugerindholdspolitik eller af andre gyldige årsager. Du giver Harley-Davidson og dets koncernselskaber rettighed til at bruge navnet, du indsender i forbindelse med eventuelle Indsendelser eller Feedback, underlagt vores forpligtelser i henhold til vores Privatlivspolitik. Du accepterer ikke at bruge en falsk e-mailadresse, efterligne nogen person eller enhed, eller på anden vis vildlede oprindelsen af enhver Indsendelse eller Feedback, du indsender. Underlagt vores forpligtelser i henhold til disse Betingelser for brug og gældende lov, er Harley-Davidson og dets koncernselskaber ikke ansvarlige og påtager sig intet ansvar for enhver Indsendelse eller Feedback, som du eller nogen tredjepart indsender.

Oplysningers nøjagtighed og integritet

Vi vil anvende rimelig kompetence og omhu til at sikre integriteten og nøjagtigheden af H-D Connect Services. På trods af vores rimelige indsats er det dog muligt, at H-D Connect og Vehicle Integration Services kan indeholde unøjagtigheder eller andre fejl, og at uautoriserede tilføjelser, sletninger og ændringer kan foretages i H-DConnect og Vehicle Integration Services af tredjeparter. I det tilfælde at der opstår en unøjagtighed, bedes du kontakte Harley-Davidson, så den kan blive rettet. Hvis vi foretager ændringer til  H-DConnect Services, der materielt ændrer din oplevelse af H-DConnect Services, vil vi meddele dig om dette via vores hjemmeside, app eller e-mail. Andre oplysninger, der findes på H-D H-D Connect og Vehicle Integration Services, kan fra tid til anden blive opdateret uden varsel. I det omfang, det er tilladt ved lov, og selv om vi bruger rimelige bestræbelser på at give passende oplysninger og indhold på vores hjemmeside og app, har Harley-Davidson og dets koncernselskaber intet ansvar for oplysninger eller indhold, der er tilgået via  H-D Connect og Vehicle Integration Services, som er indsendt fra ikke-Harley-Davidson-tilknyttede tredjeparter.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

Vi vil bruge rimelig dygtighed og omhu til at levere H-D Connect og Vehicle Integration Services, men vi kan ikke garantere, at  H-Dog Vehicle Integration Services opfylder dine krav, opnår de tilsigtede resultater, fungerer uden afbrydelse eller er fejlfri.

 

I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, og medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår for anvendelse, fraskriver Harley-Davidson sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning garantier for tilfredsstillende kvalitet, salg, egnethed til et bestemt formål, og ikke-krænkelse med hensyn til H-D Connect og Vehicle Integration Services.

 

Nogle jurisdiktioner tillader ikke eksklusion eller begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsningen af en forbrugers gældende lovfæstet krav. Dele af eller alle ovenstående ekskluderinger og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

Erstatning

I det omfang det tillades af gældende lovgivning, er Harley-Davidson ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for nogen direkte skader, der overstiger de gebyrer, du har betalt for H-D™ Connect Services i de forudgående 150 måneder, eller $150 , alt efter, hvad der er størst, og er ikke ansvarlig for nogen , indirekte, tilfældige, følgeskader, særlige, erstatningspligtige, skadeserstatningspligtige eller andre skader (herunder, men ikke begrænset til dem, der følger af tabt fortjeneste, mistede data eller forretningsafbrydelse), der udspringer af eller på nogen måde relaterer til H-D Connect og Vehicle Integration Services, uanset om de er baseret på garanti, kontrakt, erstatningsret eller anden juridisk teori, og uanset om der er advaret om muligheden for sådanne skader. I det omfang det tillades af gældende lovgivning, er dit eneste retsmiddel for utilfredshed med H-DConnect og Vehicle Integration Services at ophøre med at bruge H-DConnect og Vehicle Integration Services. Hvor påkrævet under gældende lokal lov ekskluderer eller begrænser ovenstående ikke vores erstatningsansvar for dødsfald, personskade eller urigtige oplysninger fremsat mod bedrevidende forårsaget af vores forsømmelse eller noget andet tab, hvor loven ikke tillader os at gøre således.  

Ansvarsbegrænsning

Inden for gældende lov vil Harley-Davidson ikke være ansvarlig eller erstatningspligtig for nogen direkte skade, der overstiger gebyrerne, du har betalt for H-D Connect Services i de forudgående 12 måneder, eller $150, alt efter hvad der er størst, og skal ikke være ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, påfølgende, særlige, erstatningspligtige, repressive eller andre erstatningskrav overhovedet (herunder, uden begrænsning, dem, der opstår som følge af tabt fortjeneste, mistede data eller forretningsafbrydelse), som opstår af eller på nogen måde vedrører H-D Connect Services, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, skadevoldende handling eller nogen anden juridisk teori, og uanset om der er underrettet om muligheden for sådanne erstatningskrav. Inden for gældende lov er dit eneste middel mod utilfredshed med H-D Connect Services at stoppe brugen af H-D Connect Services. Hvor påkrævet under gældende lokal lov ekskluderer eller begrænser ovenstående ikke vores erstatningsansvar for dødsfald, personlig skade eller urigtige oplysninger fremsat mod bedrevidende forårsaget af vores forsømmelse eller noget andet tab, hvor loven ikke tillader os at gøre således.

Korrigeringer; Generelt

I det tilfælde at nogle af Betingelserne for brug af retten eller en anden kompetent retsinstans fastslås som værende umulige at håndhæve, skal sådanne bestemmelser begrænses eller afhjælpes til det mindst mulige omfang, således at disse Betingelser for brug i andre henseender forbliver fuldt gyldige og effektive. Disse vilkår for anvendelse, vilkår for anvendelse af mobilapp og Privatlivspolitikken udgør hele aftalen mellem Harley-Davidson og dig vedrørende H-D Connect og Vehicle Integration Services. Efter eget skøn kan Harley-Davidson fra tid til anden revidere disse Betingelser for brug, Betingelser for brug af mobilappen og deres Privatlivspolitik. Hvor vi udgiver en korrigeret Betingelser for brug, Betingelser for brug af mobilappen eller Privatlivspolitik, vil vi meddele reviderede dokumenter på Stedet.

Tvistbilæggelse; Voldgiftsaftaler

Vi vil arbejde i god tro for at løse ethvert problem, du måtte have med H-DConnect Services, såfremt du gør opmærksom på problemet over for vores kundeserviceafdeling. Vi er dog klar over, at der i sjældne tilfælde kan være sager, hvor vi ikke er i stand til at løse et problem til kundens tilfredsstillelse.

 

Denne aftale varetages af og udlægges i henhold til interne love i Staten Wisconsin uden mulighed for valg eller konflikter med lovbestemmelser eller regler.

 

Du og Harley-Davidson er enige om, at medmindre forbudt ved lov skal enhver tvist, ethvert krav eller enhver kontrovers, der udspringer af eller på nogen måde vedrører din brug af H-D Connect og Vehicle Integration Services, afgøres ved bindende voldgift fremfor ved domstole med generel jurisdiktion. En voldgiftssag er mere uformel end anlæggelse af søgsmål i retten. En voldgiftssag anvender en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller jury og er genstand for en begrænset retslig efterprøvelse. En voldgiftssag giver mulighed for et mere begrænset fremlæggelsesmateriale end ved domstolene, vi indvilliger dog i at samarbejde med hinanden for at opnå enighed om et fornuftigt fremlæggelsesmateriale set i lyset af problemstillingerne og kravets beløb. Voldgiftsmænd kan tilkende den samme erstatning og fritagelse, som en domstol kan, men i den forbindelse skal voldgiftsmanden anvende materielle retsregler vedrørende erstatning, som hvis sagen blev afprøvet ved domstolene, herunder, uden begrænsning, loven om skadeserstatning som anvendt ved USA’s Højesteret. Med din accept af disse Betingelser for brug accepterer du, at U.S. Federal Arbitration Act gælder for fortolkningen og håndhævelsen af denne bestemmelse, og at du og Harley-Davidson begge giver afkald på retten til en retssag med en jury eller at deltage i et kollektivt søgsmål. Denne voldgiftsbestemmelse fortsætter efter ophøret af disse Betingelser for brug samt andre eventuelle kontraktmæssige forhold mellem dig og Harley-Davidson.

 

Hvis du vil fremsætte et krav mod Harley-Davidson, og du dermed vælger at benytte dig af voldgift, skal du først, med anbefalet post, sende Harley-Davidson en skriftlig meddelelse med dit krav ("Meddelelse"). Meddelelsen til Harley-Davidson skal adresseres til: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Adresse for Meddelelse"). Hvis Harley-Davidson vil fremsætte et krav mod dig og dermed vælger at benytte sig af voldgift, sender de med anbefalet post en skriftlig Meddelelse til den seneste registrerede adresse eller via vores fortegnelser om dig. En Meddelelse, uanset om den er sendt af dig eller Harley-Davidson, skal (a) beskrive kravet eller tvistens karakter og grundlag; og (b) anføre den specifikke afhjælpning, der søges om ("Krav"). Hvis Harley-Davidson og du ikke når til enighed om en løsning på kravet inden for 30 dage efter modtagelse af Meddelelsen, kan du eller Harley-Davidson indlede en voldgiftssag eller fremsætte et krav hos domstolen for små erstatningssager. Under voldgiftssagen skal beløbet for et eventuelt aftaletilbud fremsat af Harley-Davidson eller dig ikke videregives til voldgiftsmanden. Du kan enten downloade eller kopiere en Meddelelsesformular og en formular til at indlede en voldgiftssag fra American Arbitration Association på www.adr.org. Hvis du skal betale et registreringsgebyr, efter Harley-Davidson modtager meddelelsen på adressen for Meddelelse om, at du har indledt en voldgiftssag, refunderer de omgående din betaling af registreringsgebyret, medmindre dit krav overstiger US $ 10.000. Voldgiftssagen reguleres i henhold til Commercial Arbitration Rules samt Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (fællesbetegnelse, "AAA Rules") i American Arbitration Association ("AAA"), som modereret af disse Betingelser for brug, og bliver administreret af AAA. Formularerne og AAA-reglerne er tilgængelige online på www.adr.org ved at ringe til AAA på telefonnummer 1-800-778-7879, eller ved at anmode om dem hos os ved at skrive til os på adressen for Meddelelse. Voldgiftsmanden er pålagt betingelserne i disse Betingelser for brug. Alle sager skal besluttes af voldgiftsmanden, herunder sager, der vedrører omfanget og eksigibiliteten af disse Betingelser for brug, herunder denne voldgiftsaftale. Medmindre andet aftales mellem Harley-Davidson og dig, finder voldgiftshøringer sted i amtet (eller sognet) for din faktureringsadresse. (Hvis du bor udenfor USA, vil eventuelle voldgiftshøringer finde sted i dit bopælsland på en placering, der er forholdsvis praktisk for dig, men vil være underlagt AAA-reglerne, herunder AAA-reglerne vedrørende valget af en voldgiftsmand). Hvis dit krav er på US $ 10.000 eller mindre, accepterer vi, at du kan vælge, om voldgiftssagen udføres udelukkende på grundlag af dokumenter, der er indsendt til voldgiftsmanden, via en telefonisk høring eller ved en høring med personligt fremmøde som fastsat af AAA-reglerne. Hvis dit krav overstiger US $ 10.000, fastsættes retten til en høring af AAA-reglerne. Uanset hvordan voldgiften udføres, skal voldgiftsmanden udsende en saglig skriftlig afgørelse, der på tilstrækkelig vis forklarer de vigtige resultater og konklusioner, på hvilke erstatningen er funderet. Hvis voldgiftsmanden tilkender dig en erstatning, der er større end værdien af Harley-Davidsons nyeste skriftlige aftaletilbud, som blev fremsat inden valget af en voldgiftsmand (eller hvis Harley-Davidson ikke fremsatte et aftaletilbud inden valget af en voldgiftsmand), vil Harley-Davidson betale dig erstatningsbeløbet eller US $ 1.000, hvad enten der er størst. Bortset fra det, som er udtrykkeligt fremsat her, reguleres betalingen af al registrering, administration og voldgiftsmandgebyrer af AAA-reglerne. Hver part skal betale sine egne omkostninger og advokatsalærer hvis sådanne gøres gældende. Men hvis en hvilken som helst part vedholder et lovfæstet krav, som sikrer den vedholdende parts advokatsalærer, eller hvis der findes en skriftlig aftale om betaling eller dækning af advokatsalærer, kan voldgiftsmanden tilkende rimelige gebyrer til den vedholdende part i henhold til gældende lovs standarder for gebyroverførsel.

 

Du og Harley-Davidson accepterer, at I hver især udelukkende kan fremsætte krav mod den anden individuelt, og ikke som en sagsøger eller medlem i ethvert anført kollektivt søgsmål eller repræsentativt søgsmål. Derudover, medmindre både du og Harley-Davidson bliver enige om andet, kan voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end én persons krav med dine krav, og kan ikke på anden vis være dommer over en hvilken som helst form for repræsentant eller kollektivt sagsanlæg. Voldgiftsmanden kan tilkende konstaterende fritagelse eller nedlægge forbud til fordel for den enkelte part, der søger om fritagelse, og kun i det nødvendige omfang for at give fritagelse berettiget af den pågældende parts individuelle krav.

 

Hvis denne specifikke bestemmelse anses for at være umulig at håndhæve, skal (a) hele denne voldgiftsbestemmelse være ugyldig, men de øvrige bestemmelser i disse Betingelser for brug skal forblive fuldt gyldige og effektive; og (b) enekompetence og sted for eventuelle krav vil være hos delstats- eller forbundsdomstolen i Milwaukee, Wisconsin.

 

Hvis du er en forbruger uden for USA, fratager dette dig ikke for nogen beskyttelse, du har under jurisdiktionens love, hvor du er bosiddende, inklusive hvor sådanne love påkræver, at du har adgang til lokale domstole i den jurisdiktion.