Vi interesserer os for dig

Når du kører på din Harley-Davidson® motorcykel, skal du altid sørge for at køre sikkert, ansvarsfuldt og inden for lovens og dine evners rammer. Husk altid at bære hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning og insistér på, at en passager gør det samme. Du må aldrig køre, når du er påvirket af alkohol eller medicin. Sørg for at kende din Harley® motorcykel og for at læse og forstå manualen fra ende til anden. Sørg for at tage førertræning.