En inkluderende tilgang til interessenter

Vi har en inkluderende tilgang til alle interessenter for at sikre profitabel vækst og bæredygtig, langsigtet værdi for vores interessenter – vores planet, mennesker og fællesskaber.

Ud over bæredygtighed og ESG (Environmental, Social and Governance) søger vi at skabe en attraktiv, positiv effekt for vores interessenter, baseret på denne enkle præmis: Vi gør det alle sammen bedre, når alle er inkluderet! Vores fokusområder – Inklusion og tilhørsforhold, at skabe en positiv effekt i vores fællesskaber og en "Path to Net Zero" – anerkende den indbyrdes afhængighed mellem sunde samfund, en sund planet og fremgang, også økonomisk. 

Motorcykler i ørkenen
Inclusive Stakeholder Management-rapport
Læs mere om vores fremskridt med en inkluderende tilgang til interessenter.