VSTUPENKY NA FESTIVAL H-D HOMECOMING 2024 JSOU JIŽ V PRODEJI. NÁKUP VSTUPENEK

Harley-Davidson Oznámení O Ochraně Osobních Údajů

Harley-Davidson Europe Ltd & Harley-Davidson, Inc. k srpnu 2020

Vítejte v Harley-Davidson

Naším prvořadým cílem při shromažďování osobních údajů je poskytovat vám produkty a služby a pomoci přizpůsobovat komunikaci a přístup vaším potřebám. Toto oznámení uvádí, jaké osobní údaje od vás mohou být shromažďovány, kdy je můžeme shromažďovat, jak je můžeme používat a zveřejňovat a jaká jsou vaše práva týkající se používání osobních údajů ze strany naší společnosti. Používáním našich webových stránek, mobilní aplikace a jakýchkoli produktů či služeb zakoupených či odebíraných prostřednictvím našich webových stránek a mobilní aplikace (včetně služeb H-D™ Connect a integrace vozidel) a odesláním svých osobních údajů souhlasíte s podmínkami tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 
Závazek společnosti Harley-Davidson chránit vaše soukromí

Kdo odpovídá za shromažďování a používání mých osobních údajů?

Pro účely právních předpisů na ochranu osobních údajů je subjektem odpovědným za zpracovávání údajů, o němž se pojednává v tomto oznámení, (kromě zpracování údajů souvisejících se službou H-D™ Connect a integrace vozidel) společnost Harley-Davidson Europe Ltd, 6000 Garsington Road, Oxford, Oxfordshire, OX4 2DQ, Spojené království (dále jen „Harley-Davidson Europe“), jež je v rámci tohoto zpracování údajů správcem údajů.

Pro účely právních předpisů na ochranu osobních údajů je subjektem odpovědným za zpracování údajů v souvislosti se službami H-D™ Connect a integrace vozidel společnost Harley-Davidson, Inc., 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, Spojené státy americké („Harley-Davidson, Inc.“), jež je v rámci tohoto zpracování údajů správcem údajů.

Kontaktní údaje těchto obou správců údajů naleznete v oddílu „Jak mohu kontaktovat společnost Harley-Davidson?“ níže.

V tomto oznámení se označení „Harley-Davidson“ používá k odkazování na společnosti Harley-Davidson Europe i Harley-Davidson, Inc., pokud lze informace uvedené v oznámení použít zároveň pro oba správce údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že toto Oznámení se nevztahuje na finanční služby společnosti Harley-Davidson, které mají vlastní postupy ochrany osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů. Další informace o těchto postupech ochrany osobních údajů naleznete na adrese:  www.myhdfs.com

Naši nezávislí dealeři Harley-Davidson jsou oprávněni s námi sdílet určité informace v souvislosti s vaším nákupem motocyklu Harley-Davidson. Toto Oznámení se ovšem nevztahuje ani na ně, ani na vaši komunikaci s nimi. Chcete-li získat další informace o postupech ochrany osobních údajů, kontaktujte dealera nebo navštivte jeho webové stránky.

Jaké osobní údaje společnost Harley-Davidson shromažďuje a z jakého důvodu?

Jsme oprávněni shromažďovat vaše osobní údaje, když navštívíte jednu z našich webových stránek, uložíte u nás své údaje on-line, kontaktujete nás se svým dotazem nebo obavami, chcete zajistit zkušební jízdu nebo pronájem motocyklu, zpracovat své informace pro účely záruky nebo účasti v soutěži, reklamní akci nebo průzkumu. Pokud tyto osobní údaje neshromáždíme, nebudeme vám pravděpodobně moci poskytnout požadované produkty a služby.

Můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a předávat různé typy vašich osobních údajů, které jsme seskupili následujícím způsobem.

  

Kategorie údajů

Popis

 

Údaje o totožnosti

Údaje o vás včetně křestního jména, příjmení, titulu, data narození, pohlaví, údaje o řidičském průkazu, kódu VIN.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje včetně fakturační adresy, dodací adresy, e-mailové adresy a telefonních čísel.

Platební údaje

Kreditní karta/podrobnosti o platbě, vydávající banka, datum konce platnosti a bezpečnostní kód a fakturační adresa.

Údaje o transakci

Podrobnosti o platbách směrem k vám a od vás a další podrobnosti o produktech a službách, které jste od nás zakoupili, jakož i údaje o tom, z jakých našich obchodů jste produkty nebo služby zakoupili.

Technické údaje

Adresa internetového protokolu (IP adresa), vaše přihlašovací údaje, typ prohlížeče a verze, nastavení časového pásma a umístění, typy modulů plug-in prohlížeče a verze, operační systém a platforma a další technologie na zařízeních, která používáte pro přístup k našim webovým stránkám nebo aplikaci.

Údaje o profilu

Údaje o vašem profilu včetně vašeho uživatelského jména a hesla, vašich nákupech nebo objednávkách, údaje o tom, co vás zajímá, o vašich preferencích, konfekčních velikostech, názorech a odpovědích v průzkumu.

Údaje o návštěvnosti

Údaje o způsobu používání našich webových stránek, mobilních aplikací, produktů a služeb.

Marketingové a komunikační údaje

Vaše preference ohledně zasílání marketingových materiálů od nás a od našich třetích stran a vaše preference ohledně komunikace.

Údaje z mobilní aplikace

Typ vašeho zařízení, operační systém, IP adresa, jedinečné identifikační číslo, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, informace o používání aplikace z vaší strany a umístění zařízení (za předpokladu, že jste v nastavení svého zařízení souhlasili se sledováním polohy vašeho zařízení).

 

 

Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli

Používáme následující kategorie osobních údajů

Tyto údaje zpracováváme na základě následujících právních předpisů

Poskytovat službu, kterou jste požadovali, například umožnit pronájem nebo zkušební jízdy, odpovídat na dotazy týkající se našich produktů, dealerů nebo událostí, zapisovat vás na závody, prohlídky nebo události skupiny majitelů motocyklů Harley nebo spravovat vaše členství v klubu HOG.

 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Platební údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

Nezbytné údaje k zajištění plnění vaší smlouvy/předplatného s naší společností

Udržovat s vámi kontakt ohledně záruky nebo svolávacím akcím.

 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

Nezbytné údaje k zajištění plnění vaší smlouvy/předplatného s naší společností

Dodržování našich zákonných povinností, například právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků

Přizpůsobit a zlepšit vaše dojmy při komunikaci se společností Harley-Davidson.
 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

 

 

Naše oprávněné zájmy při zlepšování uživatelské přívětivosti, našich produktů a služeb

Získat více informací o vašem motocyklu a obchodních preferencích

 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

Naše oprávněné zájmy při zlepšování uživatelské přívětivosti, našich produktů a služeb

Komunikovat s vámi a zasílat vám informace prostřednictvím e-mailu, telefonu (včetně automatického vytáčení nebo předem nahraného hovoru), textové zprávy nebo jinými způsoby o našich produktech, službách, soutěžích a propagačních akcích, dokud nás přímo nepožádáte, abychom vás již ohledně propagačních záležitostí nekontaktovali.

 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

 

 

Váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat (aniž by byla dotčena zákonnost zpracování údajů, které probíhalo před odvoláním souhlasu). (další informace na toto téma naleznete v oddílu ,,Jak vyjádřím výslovný souhlas nebo výslovný nesouhlas se zasíláním propagačních materiálů?” níže)

Naše oprávněné zájmy vás informovat o zajímavostech týkajících se našich služeb a zlepšování uživatelské přívětivosti (v případech, kdy právní předpisy souhlas nevyžadují)

Zasílat aktuální informace o členských programech, výhodách a službách a podpořili tak váš požitek z členství.
 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

Nezbytné údaje k zajištění plnění vaší smlouvy/předplatného s naší společností

Naše oprávněné zájmy vás informovat o zajímavostech týkajících se našich služeb a zlepšování uživatelské přívětivosti

Řídit soutěže a propagační akce a řešit odpovídající požadavky.

 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

Naše oprávněné zájmy provádět zákonné propagační činnosti a zvyšovat povědomí o značce

Poskytovat nejvyšší kvalitu zkušeností, produktů, služeb a motocyklů.

 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

Naše oprávněné zájmy mít lepší povědomí o tom, jak využíváte naše produkty a služby, a zlepšovat je.

Vyšetřovat, působit preventivně nebo reagovat na podezřelé a nezákonné činnosti či podvody nebo za účelem ochrany bezpečnosti, práv nebo majetku vašeho, našeho nebo třetí strany.
 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Platební údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

Naše oprávněné zájmy zachovat integritu a bezpečnost naší společnosti a uživatelů.

Dodržování příslušných právních povinností.

Stanovit nebo uplatnit naše zákonná práva nebo se bránit proti jakýmkoli zákonným nárokům.
 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Platební údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

Naše oprávněné zájmy chránit tyto zákonné zájmy.
Spravovat a zlepšovat naše webové stránky, mobilní aplikace, události, zkušenosti, produkty a služby.
 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Platební údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

Naše oprávněné zájmy aktualizovat a zlepšovat naše webové stránky a další platformy pro zákazníky za účelem zajištění nejlepšího celkového prožitku zákazníků.
Provádět marketingové a demografické výzkumy a analýzy.
 • Údaje o totožnosti

 • Kontaktní údaje

 • Údaje o transakci

 • Technické údaje

 • Údaje o profilu

 • Údaje o návštěvnosti

 • Marketingové a komunikační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

Naše oprávněné zájmy získat přehled o našich zákaznících a cílových trzích za účelem zvýšení efektivity podnikání a vypracování strategií pro krátkodobé i dlouhodobé zlepšování.

 

Jaké osobní údaje společnost Harley-Davidson, Inc. shromažďuje v rámci služeb H-D™ Connect a integrace vozidel a z jakého důvodu?

Ve vašem státě nemusí být služby H-D™ Connect k dispozici; v takovém případě se na vás tento oddíl nevztahuje.

Pokud se přihlásíte k odběru služeb H-D™ Connect a integrace služeb, budeme shromažďovat a zpracovávat určité vaše osobní údaje a údaje o vašem motocyklu za účelem poskytování služeb H-D™ Connect a integrace služeb (dále jen společně „Údaje H-D™ Connect“). Poskytování vašich údajů H-D™ Connect naší společnosti je dobrovolné, ovšem pokud tyto údaje H-D™ Connect neshromáždíme, může se stát, že vám nebudeme moci služby H-D™ Connect a integrace vozidel nebo některé z jejich požadovaných funkcí poskytnout.

Kategorie údajů H-D™ Connect Popis
User Information   Informace o vás, včetně jména, povolání, pohlaví, věku, data narození, kontaktních informací (e-mail, poštovní adresa, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu), informace o účtu (ID profilu zákazníka, heslo, další kontaktní informace (pro dvoufaktovoré ověření)), údaje o řidičském průkazu, ID členství ve skupině Harley Owner Group (HOG) (pokud jste členem), ID členství v Muzeu (pokud jste členem) a marketingové preference.
Service Data   Informace týkající se vašeho balíčku služeb, včetně počátečního a koncového data, předplatného a funkcí aktivovaného/deaktivovaného stavu, stavu automatického obnovení a historie předplatného.
Vehicle Data  Údaje týkající se vašeho motocyklu včetně identifikačního čísla vozidla, modelu, roku modelu, čísla TCU, prodejce a adresy domů/garáže.
Vehicle Health Data

Diagnostické údaje týkající se vašeho motocyklu. Údaje se liší podle toho, zda se jedná o elektrické vozidlo (EV) nebo motocykl s interním spalovacím motorem (ICE), ovšem mohou zahrnovat údaje jako stav počítadla kilometrů, objem paliva, stav baterie, tlak v pneumatikách, režim jízdy, stav nabití a plán údržby.

U těchto údajů můžete oznámení spravovat a nastavovat prostřednictvím mobilní aplikace.

Location Data  Z vašeho motocyklu budeme pravidelně získávat údaje o poloze, abychom podpořili služby H-D™ Connect a integrace vozidel. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom tyto lokalizační údaje shromažďovali, neměli byste si předplacené služby H-D™ Connect pořizovat. Pokud uvedete svůj motocykl do režimu odcizené vozidlo, náš systém bude shromažďovat údaje o poloze vašeho motocyklu častěji. Pokud nesouhlasíte s tím, že tyto lokalizační údaje budou shromažďovány, neměli byste motocykl uvádět do režimu odcizené vozidlo.
Firmware over the Air (FOTA) Updates   Informace o aktualizacích softwaru odesílaných do vašeho motocyklu, včetně informací o tom, zda je aktualizace úspěšná.
Mobile App Data Your device type, operating system, IP address, the unique identification number, the type of browser, the Typ vašeho zařízení, operační systém, IP adresa, jedinečné identifikační číslo, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, informace o používání aplikace z vaší strany a umístění zařízení (za předpokladu, že jste v nastavení svého zařízení souhlasili se sledováním polohy vašeho zařízení).
User feedback  Zpětná vazba od vás ohledně služeb

 

Můžeme shromažďovat a zpracovávat (a umožnit našim poskytovatelům služeb třetích stran shromažďovat a zpracovávat) údaje H-D™ Connect pro následující účely v souladu s tímto oznámením a v případě, že to právní předpisy jinak dovolují nebo požadují.

Vaše osobní údaje používáme, abychom

Používáme následující kategorie osobních údajů

Tyto údaje zpracováváme na základě následujících právních předpisů

Ověřili vás jakožto předplatitele služby H-D™ Connect a integrace vozidel a spravovali váš účet a předplatné služeb H-D™ Connect a integrace vozidel.

Spravovali vaše uživatelské preference pro služby H-D™ Connect a integrace vozidel s ohledem na typy přijatých upozornění a způsob přijímání těchto upozornění.

 • Informace o uživateli,

 • údaje o službě,

 • údaje o stavu vozidla a

Nutnost pro plnění smlouvy/předplatného, které jste s námi uzavřeli pro poskytování služeb H-D™ Connect a integrace vozidel

Naše oprávněné zájmy s vámi lépe komunikovat

Poskytovali vám služby H-D™ Connect a integrace vozidel, včetně sledování odcizených vozidel, údajů o stavu motocyklu, aktualizací softwaru pro firmware vzduchem a služeb uživatelských předvoleb, jak je podrobně uvedeno v Podmínkách používání služby H-D™ Connect a integrace vozidel.
 • Informace o uživateli,

 • údaje o službě,

 • údaje o motocyklu,

 • údaje o stavu vozidla a

 • lokalizační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

Nutnost pro plnění smlouvy/předplatného, které jste s námi uzavřeli pro poskytování služeb H-D™ Connect a integrace vozidel

Zpracování vašich lokalizačních údajů podléhá vašemu souhlasu.

Získali více informací o vašem motocyklu a servisních preferencích (včetně profilování);

Přizpůsobili a zdokonalili váš prožitek ze služeb H-D™ Connect a integrace vozidel.

 • Informace o uživateli,

 • údaje o službě,

 • údaje o motocyklu,

 • údaje o stavu vozidla a

 • lokalizační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

Naše oprávněné zájmy zlepšovat uživatelskou přívětivost a naše produkty a služby.

Zpracování vašich lokalizačních údajů podléhá vašemu souhlasu.

Komunikovali s vámi a zasílali vám informace e-mailem, poštou, telefonicky (včetně automatického vytáčení nebo předem nahraného hovoru), textovou zprávou nebo jiným způsobem o službách H-D™Connect a integrace vozidel a jakýchkoli souvisejících nebo jiných novinkách HD, produktech, službách, soutěžích, slevách, událostech a propagačních akcích, včetně individuálních marketingových materiálů, které vás mohou zajímat (s výhradou vhodného souhlasu).

Sdíleli vaše údaje s pečlivě vybranými partnery a třetími stranami, které s vámi budou komunikovat a zasílat vám informace e-mailem, poštou, telefonicky (včetně automatického vytáčení nebo předem nahraného hovoru), textovou zprávou nebo jiným způsobem o relevantních produktech, službách, soutěžích, slevách, událostech a propagačních akcích, které by vás mohly zajímat (s výhradou příslušného souhlasu).

 

 

 • Informace o uživateli,

 • údaje o službě,

 • údaje o motocyklu,

 • údaje o stavu vozidla a

 • lokalizační údaje

Váš souhlas (pro další informace na toto téma se prosím podívejte na odkaz ,,Jak vyjádřím výslovný souhlas nebo výslovný nesouhlas se zasíláním propagačních materiálů?” níže)

Naše oprávněné zájmy vás informovat o zajímavostech týkajících se našich služeb a zlepšování uživatelské přívětivosti (v případech, kdy právní předpisy souhlas nevyžadují).

Zpracování vašich lokalizačních údajů podléhá vašemu souhlasu.

Řešili naše produktové záruky.
 • Informace o uživateli

Nezbytné údaje k zajištění plnění vaší smlouvy/předplatného s naší společností

Dodržování našich zákonných povinností, například právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků.

Řešili veškeré dotazy zákazníků nebo stížnosti, které od vás obdržíme v souvislosti se službami H-D™ Connect a integrace vozidel.
 • Informace o uživateli,

 • údaje o službě,

 • údaje o motocyklu,

 • údaje o stavu vozidla a

Nezbytné údaje k zajištění plnění vaší smlouvy/předplatného s naší společností, abychom reagovali na vaše konkrétní požadavky

Naše oprávněné zájmy s vámi lépe komunikovat a nabídnout nejvyšší úroveň služeb zákazníkům; naše oprávněné zájmy bránit se proti zákonným nárokům.

Mohli poskytovat nejvyšší kvalitu služeb H-D™ Connect a integrace vozidel, včetně kontroly kvality služeb zákazníkům.
 • Informace o uživateli,

 • údaje o motocyklu,

 • údaje o stavu vozidla a

 • Údaje z mobilní aplikace

Naše oprávněné zájmy mít lepší povědomí o tom, jak využíváte naše produkty a služby, a zlepšovat je.
Zlepšili naše produkty a služby, včetně analýzy obchodních informací, hodnocení stavu, bezpečnosti a výkonu produktů H-D, výzkumu vývoje produktů ve spojení s informacemi o reklamaci, trhu a demografickým výzkumem atd.
 • Informace o uživateli,

 • údaje o službě,

 • údaje o motocyklu,

 • údaje o stavu vozidla a

 • lokalizační údaje

 • Údaje z mobilní aplikace

Naše oprávněné zájmy mít lepší povědomí o tom, jak využíváte naše produkty a služby, a zlepšovat je.

Zpracování lokalizačních údajů podléhá vašem souhlasu.

Vyšetřovat, působit preventivně nebo reagovat na podezřelé a nezákonné činnosti či podvody nebo za účelem ochrany bezpečnosti, práv nebo majetku vašeho, našeho nebo třetí strany
 • veškeré údaje H-D™ Connect

Naše oprávněné zájmy zachovat integritu a bezpečnost naší společnosti a uživatelů.

Dodržování příslušných právních povinností.

Stanovit nebo uplatnit naše zákonná práva nebo se bránit proti jakýmkoli zákonným nárokům.
 • veškeré údaje H-D™ Connect

Naše oprávněné zájmy chránit tyto zákonné a obchodní zájmy.

 

Jak společnost Harley-Davidson používá soubory cookie nebo sledování?

Společnost Harley-Davidson a společnosti třetích stran pracují s technologiemi sledování (včetně souborů cookie a sledovacích pixelů) na našich webových stránkách, abychom našim jménem a jménem dalších inzerujících subjektů na internetu nabídli reklamní sdělení připravená na míru zákazníkovi. Společnost Harley-Davidson a tyto společnosti mohou shromažďovat údaje o vaší aktivitě na našich i jiných webových stránkách, jakož i informace o tom, jak reagujete na naši reklamu, a jiná sdělení a pomocí těchto údajů určí, kterou reklamu na webových stránkách a v aplikacích vidíte.

Chcete-li získat další informace o našem používání souborů cookie, klikněte [sem].

Sdílí společnost Harley-Davidson mé osobní údaje?

Společnost Harley-Davidson Europe může sdílet vaše osobní údaje, které jsou uvedeny v oddílu „Jaké osobní údaje společnost Harley-Davidson Europe shromažďuje a z jakého důvodu?“:

 • v rámci skupiny společností Harley-Davidson po celém světě – včetně společnosti Harley-Davidson Inc., společnosti H-D U.S.A. LLC, společnosti Harley-Davidson Motor Company Group LLC, společnosti Harley-Davidson Motor Company Inc., společnosti Harley-Davidson Motor Company Operations Inc., společnosti Harley-Davidson Dealer Systems Inc. a Harley-Davidson Financial Services, přičemž všechny sídlí v USA – aby nám pomohly poskytovat naše produkty a služby, poskytovat osobní přístup, nabízet produkty nebo služby, které pro vás mohou být zajímavé, zpracovávat on-line objednávky a další požadavky a pro další obchodní účely;

 • s našimi nezávislými dealery, kteří nám pomáhají poskytovat produkty a služby, poskytovat osobní přístup, nabízet produkty či služby, které pro vás mohou být zajímavé, zpracovávat on-line objednávky a další požadavky a pro další obchodní účely;

 • s nepřidruženými společnostmi v souvislosti s vašimi finančními závazky týkajícími se výrobku nebo služby Harley-Davidson;

 • s našimi poskytovateli služeb třetích stran v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb naší společnosti, zejména služeb, které jsou poskytovány naším jménem, jako například poskytovateli technologických služeb, poskytovateli platebních služeb, marketingovými agenturami, odbornými poradci a dalšími dodavateli; a

 • • s pečlivě vybranými partnery a třetími stranami, včetně společností, které uvádějí na trh značkové výrobky a služby společnosti Harley-Davidson, kteří vás mohou kontaktovat ohledně příslušných produktů, služeb, soutěží, slev, událostí a propagačních akcí, které by vás mohly zajímat, nebo jež mohou využívat vaše údaje pro výzkum a vývoj za účelem zlepšení jejich produktů a služeb.

Pokud máte předplacené služby H-D™ Connect a integrace vozidel, společnost Harley-Davidson, Inc. je oprávněna sdílet vaše údaje H-D™ Connect:

 • v rámci skupiny společností Harley-Davidson po celém světě – včetně nikoliv však výlučně, společnosti Harley-Davidson Retail B.V. a společnosti Harley-Davidson Inc., společnosti HD U.S.A. LLC, společnosti Harley-Davidson Motor Company Group LLC, společnosti Harley-Davidson Motor Company Inc., společnosti Harley-Davidson Motor Company Operations Inc., a společnosti Harley-Davidson Dealer Systems Inc., přičemž všechny sídlí v USA) – aby nám pomohly poskytovat naše služby H-D™ Connect a integrace vozidel, poskytovat osobní přístup, nabízet produkty a služby, které pro vás mohou být zajímavé, zpracovávat on-line objednávky a další požadavky a pro další obchodní účely;

 • •s našimi nezávislými dealery, kteří nám pomáhají poskytovat produkty a služby, poskytovat osobní přístup, nabízet produkty či služby, které pro vás mohou být zajímavé, zpracovávat on-line objednávky a další požadavky a pro další obchodní účely;

 • Pokud máte úvěr na motocykl zajištěný prostřednictvím finančních služeb Harley-Davidson Financial Services, v souladu s vaší smlouvou s HDFS může společnost Harley-Davidson, Inc. sdílet s HDFS lokalizační údaje o poloze vašeho motocyklu, pokud jste v prodlení s úhradou úvěru na motocykl;

 • s nepřidruženými společnostmi v souvislosti s vašimi finančními závazky týkajícími se výrobku nebo služby společnosti Harley-Davidson;

 • s nepřidruženými společnostmi, které poskytují služby naším jménem v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, včetně našeho poskytovatele síťových služeb, technologických služeb a poskytovatele úložiště, poskytovatele správy identity, fakturačních služeb, poskytovatele služeb předplatného a poskytovatelů třetích stran, kteří podporují naši mobilní aplikaci. Kromě toho můžeme poskytnout anonymizované údaje (údaje, které nelze zpětně vysledovat) poskytovatelům služeb třetích stran pro statistické účely a pro analýzu a zlepšování našich služeb; a

 • s pečlivě vybranými partnery a třetími stranami, včetně společností, které uvádějí na trh značkové výrobky a služby společnosti Harley-Davidson, které vás mohou kontaktovat ohledně příslušných produktů, služeb, soutěží, slev, událostí a propagačních akcí, jež by vás mohly zajímat nebo jež mohou využívat vaše údaje pro výzkum a vývoj za účelem zlepšení jejich produktů a služeb.

Podnikáme opatření, abychom zajistili, že tyto společnosti jsou smluvně zavázány uchovávat v tajnosti osobní údaje, jež jim poskytujeme, a že budou tyto údaje používat pouze s naším svolením.

Pokud prodáme celou naši společnost nebo její část či majetek nebo se jinak zapojíme do fúze nebo převodu společnosti nebo pokud náhodou dojde ke konkurzu, jsme oprávněni v rámci takové transakce vaše osobní údaje předat jedné nebo více třetím stranám.

Mohou existovat případy, kdy zákon vyžaduje, abychom vaše osobní údaje zveřejnili a vyhověli tak předvoláním, nařízením soudu nebo jinému soudnímu procesu, reagovali na žádost o spolupráci ze strany exekučních orgánů nebo jiných vládních orgánů, stanovili nebo uplatnili naše zákonná práva nebo se bránili proti jakýmkoli zákonným nárokům, nebo pokud se domníváme, že je to nezbytné pro vyšetřování, předcházení nebo reakce na domnělé porušení našich obchodních podmínek webových stránek, nezákonné jednání, podvod nebo ochranu bezpečnosti, práv nebo majetku naší společnosti, vaší osoby nebo třetí strany.

Jsou mé osobní údaje předávány mimo EHP?

Výše uvedení příjemci mohou působit v jiných zemích než ve vaší, včetně zemí mimo EHP, které neposkytují stejnou úroveň ochrany soukromí.

Někteří příjemci v USA mohou mít certifikaci podle štítu EU–USA na ochranu soukromí a má se tudíž za to, že z hlediska právních předpisů EU poskytují přiměřenou úroveň ochrany údajů. Do té míry, v jaké jsou vaše osobní údaje předány do zemí, které nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany údajů v souladu s rozhodnutím Evropské komise o přiměřené úrovni ochrany údajů, učiní společnost Harley-Davidson všechna opatření, která jsou přiměřeně nezbytná k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právními předpisy, případně včetně uzavření standardních smluvních doložek EU přijatých Evropskou komisí nebo jinými vhodnými ochrannými opatřeními se stranou mimo EU/EHP.

Předávání osobních údajů společnosti Harley-Davidson Inc. a jejím dceřiným společnostem z USA uvedeným v předchozím oddíle se řídí dohodou o předávání údajů v rámci skupiny, která je v souladu s těmito standardními smluvními doložkami EU.

Můžete požádat o kopii těchto příslušných ochranných opatření a kontaktovat nás způsobem, jak je to uvedené v oddílu „Jak mohu kontaktovat Harley-Davidson?“ níže.

Jak zjistím, že mé osobní údaje jsou v bezpečí?

Společnost Harley-Davidson provádí fyzická, elektronická, smluvní, procedurální a manažerská ochranná opatření za účelem ochrany důvěrnosti, neporušitelnosti, bezpečnosti a soukromí vašich osobních údajů.

Používáme technologii SSL (Secure Sockets Layer), která slouží k ochraně vašich údajů, jež jsou nám předávány. Také využíváme postupy ověřování uživatelů a další ochranné technologie navržené k zajištění zabezpečení a ochrany vašich údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Harley-Davidson, kteří potřebují přístup k plnění svých pracovních povinností, a pověřené třetí strany, které jsou smluvně zavázány k zajištění důvěrnosti a zabezpečení údajů. Vezměte však v úvahu, že u žádného předání nebo uchovávání údajů nelze zaručit 100% zabezpečení. V důsledku toho, přestože se snažíme chránit údaje, které uchováváme, nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost žádných údajů, které nám předáte.

Odpovídáte za skutečnost, že učiníte veškerá přiměřená opatření k ochraně svého ID zákaznického účtu a hesla. Uložte je na bezpečném místě a nesdílejte je s žádnou třetí stranou.

Jak dlouho společnost Harley-Davidson uchovává mé osobní údaje?

Doba, po kterou společnost Harley-Davidson bude uchovávat osobní údaje, se liší v závislosti na poskytnutých službách ze strany společnosti Harley-Davidson a povaze osobních údajů, které společnost Harley-Davidson uchovává. Společnost Harley-Davidson uchovává osobní údaje pouze po takovou dobu, která je nezbytná pro oprávněné účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

Pokud jde o služby H-D™ Connect a integrace vozidel, společnost Harley-Davidson, Inc. může uchovávat vaše údaje H-D™ Connect po dobu nejvýše 10 let, nebo v případě údajů o motocyklu, údajů o stavu motocyklu a lokalizačních údajů po dobu nejvýše 15 let ode dne, kdy byly osobní údaje shromážděny.

Právní předpisy však mohou vyžadovat, abychom si ponechávali některé nebo všechny osobní údaje po delší dobu, než je doba, na kterou bychom je jinak uchovávali.

Pokud osobní údaje již nejsou vyžadovány společností Harley-Davidson nebo zákonem, převede je společnost Harley-Davidson do agregované neidentifikovatelné podoby nebo tyto osobní údaje společnost Harley-Davidson náležitě zničí nebo vymaže.

Jaká mám práva ohledně osobních údajů podle právních předpisů na ochranu osobních údajů?

Podle platných právních předpisů na ochranu údajů máte určitá práva související s osobními údaji, které o vás zpracováváme. Vezměte na vědomí, že tato práva mohou být omezena v souladu s platnými místními právními předpisy na ochranu údajů.

 • Právo odvolat souhlas: Pokud jste souhlasili se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas pro další zpracování kdykoli odvolat. Toto odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování předtím, než jste svůj souhlas odvolali. Pokud jste poskytli svůj souhlas se zasíláním přímých marketingových oznámení od nás nebo od jakýchkoli třetích stran a chcete tento souhlas odvolat, prostudujte si následující oddíl s podrobnými pokyny, jak lze takový souhlas odvolat.

 • Právo na přístup: Máte právo obdržet od nás potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a v případě potřeby požádat o přístup k osobním údajům. Informace o přístupu zahrnují mimo jiné účely zpracování, kategorie příslušných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, jimž osobní údaje byly nebo budou zveřejněny. Nejedná se ovšem o absolutní právo a vaše právo na přístup může být omezeno zájmy jiných osob. Máte také právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. U dalších kopií, o které požádáte, máme právo účtovat přiměřené poplatky v závislosti na administrativních nákladech.

 • Právo na opravu: Máte právo na to, abychom opravili nepřesné osobní údaje o vaší osobě. V závislosti na účelu zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Za určitých okolností máte právo na to, abychom vymazali vaše osobní údaje, a my máme povinnost tyto osobní údaje vymazat.

 • Právo vznést námitku: Za určitých okolností máte právo kdykoli vznést proti nám námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, vůči zpracování vašich osobních údajů z naší strany, a my můžeme být požádáni, abychom již dále vaše osobní údaje nezpracovávali. Zejména máte právo vznést námitky proti zpracování osobních informací u přímých marketingových oznámení, což zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém se vztahuje k takovým přímým marketingovým oznámením.

 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě budou příslušné údaje označeny a mohou být zpracovávány pouze pro určité účely.

 • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předávat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.

Pro uplatnění kteréhokoli z těchto práv nás kontaktujte, jak je uvedeno níže v oddílu „Jak mohu kontaktovat Harley-Davidson?“. Vezměte na vědomí, že určité osobní údaje můžete také prohlížet a měnit přímo na našich webových stránkách (například na harley-davidson.com), a to pouhým přihlášením k účtu pomocí své e-mailové adresy a hesla a přístupem k profilu účtu, kde budete moci určité osobní údaje upravovat.

Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem vaši žádost zpracováváme, máte právo podat stížnost k místnímu úřadu pro ochranu dat.

 

How do I opt-in or opt-out of promotional communications?

Společnost Harley-Davidson s vámi chce komunikovat, jen pokud od nás chcete dostávat informace. V okamžiku, kdy shromažďujeme vaše osobní údaje, vám bude v souladu s místními právními předpisy obecně nabídnuta možnost zvolit si, zda si přejete dostávat propagační sdělení.

Změníte-li své rozhodnutí o aktuálních preferencích komunikace se společností Harley-Davidson, můžete použít funkci odhlášení odběru v e-mailu marketingového oznámení nebo se přihlásit ke svému on-line účtu a předvolby změnit. Můžete se také obrátit na náš zákaznický servis telefonicky nebo poštou, jak je uvedeno v oddílu ,,Jak mohu kontaktovat Harley-Davidson?" below.

Vezměte na vědomí, že i když vyjádříte výslovný nesouhlas se zasíláním propagačních sdělení, je společnost Harley-Davidson oprávněna vás nadále kontaktovat, a to včetně zasílání e-mailů, kvůli záležitostem souvisejícím s nákupem nebo předplatným u naší společnosti, jako například zárukou a odvoláním údajů nebo údajů o stavu vaší objednávky a zásilky. Je možné, že vás také budeme muset kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo poštou s otázkami nebo informacemi týkajícími se vaší objednávky.

Vyjádření výslovného nesouhlasu se vztahuje na určitý subjekt. Vyjádření výslovného nesouhlasu jedné společnosti Harley-Davidson neplatí automaticky pro další subjekty.

A jak je to s odkazy na jiné webové stránky?

Pro vaše pohodlí mohou naše webové stránky obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností, například na autorizované dealery Harley-Davidson, kteří mohou mít oznámení o ochraně osobních údajů odlišné od našeho Oznámení. Nepodporujeme ani neneseme odpovědnost za obsah nebo postupy žádných propojených webových stránek. Doporučujeme, abyste si prostudovali oznámení o ochraně osobních údajů kterékoli webové stránky, ke které přistupujete prostřednictvím odkazu z našich webových stránek nebo z naší mobilní aplikace.

Jak budu dostávat aktuální informace o změnách Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Harley-Davidson?

Pokud se změní obchodní činnost společnosti Harley-Davidson nebo obchodní podmínky mimo tuto společnost, jsme oprávněni aktualizovat naše Oznámení o ochraně osobních údajů, aby odráželo tuto změnu našich postupů. Revidované Oznámení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách podle toho, jak budeme potřebovat naše postupy změnit nebo jak bude jinak zákonně požadováno.

Jak mohu kontaktovat společnost Harley-Davidson?

V případě dotazů nebo nejasností týkajících se našeho Oznámení o ochraně osobních údajů a jeho použití, nebo za účelem odvolání svého souhlasu nebo výkonu svých práv podle platných právních předpisů na ochranu údajů kontaktujte naše kanceláře pro ochranu osobních údajů:

 

V případě dotazů, které nesouvisí se službami H-D™ Connect a integrace vozidel, kontaktujte společnost Harley-Davidson Europe na adrese:

 • Email: [email protected]

 • Pošta:  Harley-Davidson Europe Ltd., Attn: Data Privacy, 6000 Garsington Road, Oxford, Oxfordshire, OX4 2DQ, Spojené království.

 

V případě dotazů souvisejících se službami H-D™ Connect a integrace vozidel, kontaktujte společnost Harley-Davidson Europe na adrese:

 • Email: [email protected]

 • Pošta: K rukám: Vedoucí úřadu pro ochranu osobních údajů
           3700 W. Juneau Avenue 
           Milwaukee, WI 53208