Environmental

ENVIRONMENTÁLNÍ

Cílem naší společnosti je rozvíjet podnikání bez narůstajícího dopadu na životní prostředí – je to postup, který vede k činnostem na snížení environmentálního dopadu našich výrobků a provozen. 

sustain

POSPOLITOST

Ve společnosti Harley-Davidson se zaměřujeme na budoucnosti této skvělé společnosti a všech, kteří na ní závisejí – od silných sociálních vazeb, které jsou vetkané do naší kultury, po chování, jež očekáváme od našich zaměstnanců, a pocit sounáležitosti, který patří k motocyklistice a společenské odpovědnosti firmy. Zvyšujeme náš pozitivní sociální dopad pomocí vytváření pozitivních změn pro naše zaměstnance, zákazníky a komunity. Oblasti, na které se zaměřujeme: