Premiéra nových modelů CVO již 7. června. Podívej se na upoutávku na YouTube.
Inkluzivní přístup

K zajištění ziskového růstu a udržitelné a dlouhodobé hodnoty pro všechny strany – naši planetu, lidi a komunity – uplatňujeme inkluzivní přístup.

 

Kromě udržitelnosti a ESG (Environmental, Social, and Governance) se snažíme pozitivně působit na všechny zúčastněné strany na základě jednoduché premisy: Všem se nám daří lépe, když jsou zapojeni všichni! Naše hlavní oblasti - Inkluze & sounáležitost se začleněním, podpora pozitivního dopadu v našich komunitách a vytváření cesty k čisté nule – uznávají vzájemnou závislost mezi zdravou společností, zdravou planetou a prosperujícími inkluzivními ekonomikami. 

Motocykly v poušti
Zpráva o inkluzivním přístupu
Podívej se podrobněji na náš pokrok s využitím inkluzivního přístupu zainteresovaných stran.