Käyttöehdot

H-D.com-käyttöehdot

Päivitetty viimeksi huhtikuussa 2017

 

Näitä ehtoja (“käyttöehdot”) sovelletaan Harley-Davidson, Inc. (“Harley-Davidson”) -verkkosivuston (“sivusto”) käyttöön. Katso tietosuojakäytännöstämme kuvaus tietosuojakäytännöistämme, jotka ovat näiden ehtojen liitteenä. Sivuston käyttö edellyttää näiden ehtojen noudattamista. Jos et hyväksy näitä ehtoja, ole hyvä ja poistu sivustolta.

 

Nämä ehdot edellyttävät, että kaikki sinun ja Harley-Davidsonin väliset kiistat ratkaistaan SITOVAN VÄLIMIESMENETTELYN avulla. LUOVUT OIKEUDESTASI OIKEUDENKÄYNTIIN (MUKAAN LUKIEN RYHMÄKANTEET) näitä käyttöehtoja koskevien oikeuksiesi puolustamiseksi (lukuun ottamatta pienten korvausvaatimusten käsittelyjä). PUOLUEETON VÄLIMIES määrittää oikeutesi, EIKÄ tuomari tai valamiehistö. Vaateitasi ei voi käsitellä ryhmäkanteena. Katso alla olevasta osiosta Kiistojen ratkaiseminen;välimiesmenettely tiedot koskien sopimusta sinun ja Harley-Davidsonin välisten kiistojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyn avulla.

Sivuston ja sisällön omistajuus

Kaikki tämän sivuston sivut ja kaikki ladattavissa oleva materiaali on Harley-Davidsonin tai sen kumppaneiden omaisuutta, ellei toisin ole mainittu. Sivustoa suojaavat Yhdysvaltojen ja kansainväliset tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait. Sivuston sisältöä, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta tiedostot, asiakirjat, valokuvat, kuvat, ääni ja video sekä kaikki sivuston kautta käytetyt tai käytettäväksi annetut materiaalit (“sisältö”), ei saa kopioida, jakaa, muuttaa, jäljentää, julkaista tai käyttää kokonaan tai osittain ilman Harley-Davidsonin kirjallista valtuutusta tai hyväksyntää, mukaan lukien palveluiden tai tuotteiden toimittaminen Harley-Davidsonille tai sen kumppaneille, tai liittyen liiketoimintasuhteeseen Harley-Davidsonin tai sen kumppaneiden kanssa. Et voi kehystää tai hyödyntää frame-kehyksiä Harley-Davidsonin tai sen kumppaneiden nimien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, logojen, sisällön tai muun patentoidun tiedon esittämiseksi (mukaan lukien kuvat, teksti, sivun asettelu tai lomakkeet) ilman erillistä kirjallista suostumustamme. Voit tarkastella, kopioida, tulostaa ja käyttää tällä sivustolla olevaa sisältöä omaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja edellyttäen, että (1) tämän sivuston sisältöä käytetään vain tiedoksi ja ei kaupalliseen käyttöön; (2) tällä sivustolla käytettävissä olevaa tekstiä, grafiikkaa tai muuta sisältöä ei muuteta millään tavalla ja (3) tällä sivustolla käytettävissä olevaa grafiikkaa ei käytetä, kopioida tai jaeta erillään liittyvästä tekstistä tai erillään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muusta patentti-ilmoituksesta. Mitään tässä esitettyä ei tule tulkita oikeudeksi käyttää mitään Harley-Davidsonin, sen kumppanin tai kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta, ellei tässä ilmoituksessa ole erikseen muulla tavalla ilmoitettu.

Sivuston tietoturva

Et saa rikkoa tai yrittää rikkoa sivuston tietoturvaa, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta (a) toisten käyttäjien tietojen käyttäminen tai kirjautuminen sellaiselle palvelimelle tai tilille, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta; (b) järjestelmän tai verkon haavoittuvuuden tutkiminen, tarkastaminen tai testaaminen tai suojaus- tai todennusmenetelmien murtaminen ilman asianmukaista valtuutusta; (c) kenen tahansa käyttäjän, isäntäkoneen tai verkon palvelun häiritseminen, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta viruksen lähettäminen sivustolle, ylikuormittaminen, tulvitus, spämmäys, sähköpostipommittaminen tai kaataminen; (d) roskapostin lähetys, mukaan lukien kampanjat ja/tai tuotteiden ja palveluiden mainostus; tai (e) TCP/IP-pakettien otsikkotietojen väärentäminen tai minkä tahansa otsikkotiedon väärentäminen sähköpostiviesteissä tai uutisryhmien julkaisuissa. Järjestelmän tai verkon tietoturvarikkomukset saattavat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Harley-Davidson tutkii ne tapaukset, joihin saattaa liittyä kyseisiä rikkomuksia ja toimii yhdessä lainvalvontaviranomaisten kanssa sekä asettaa syytteeseen ne käyttäjät, jotka osallistuvat näihin rikkomuksiin. Lupaat, että et häiritse sivuston oikeanlaista toimintaa tai sivustolla tapahtuvia toimintoja millään laitteella, ohjelmistolla tai rutiinilla. Hyväksyt lisäksi, että et yritä käyttää sivustolla navigoimiseen mitään moduulia, ohjelmistoa, työkalua, agenttia tai muuta laitetta tai mekanismia (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta selaimet, hakuohjelmat, robotit, hahmot tai älykkäät agentit) kuin hakukonetta ja Harley-Davidsonin tällä sivustolla tarjoamia hakuagentteja sekä muita yleisesti käytettävissä olevia verkkoselaimia (esim. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox tai Google Chrome).

 

Tämän sivuston käyttöoikeutta valvotaan. Pyynnön lähettävät URL-osoitteet, pyynnön alkuperäinen lähdelaite ja aika kirjataan käyttöoikeustilastoihin tietoturvan valvomiseksi. Hyväksyt tämän valvonnan käyttämällä sivustoa. Tämä sivusto saattaa olla ajoittain pois käytöstä johtuen mekaanisista, tiedonsiirtoon liittyvistä, ohjelmistojen, laitteistojen tai kolmannen osapuolen toimittamien palveluiden virheistä. Harley-Davidson ei voi ennustaa tai hallita näiden seisokkien ajankohtaa, eikä se voi hallita seisokkien kestoa.

Sivuston käyttöoikeus; suojaaminen

Eräiden sivuston osien käyttöä on rajattu käyttöoikeuksilla ja käyttöön edellytetään käyttäjätunnus ja salasana (“suojatut alueet”). Hyväksyt, että suojattuja alueita voi käyttää vain käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, jotka Harley-Davidson on sinulle antanut. Lupaat pitää käyttäjätunnuksen ja salasanan omana tietonasi, etkä jaa tai paljasta käyttäjätunnusta tai salasanaa kenellekään kolmannelle osapuolelle. Harley-Davidson saattaa peruuttaa sivuston käyttöoikeuden milloin tahansa ja ilman syytä. Lupaat puolustaa ja turvata H-D:tä sekä kumppaneita ja kaikkia näiden työntekijöitä, edustajia, johtajia, virkailijoita, osakkeenomistajia, asianajajia, seuraajia ja heidän nimittämiä henkilöitä ja vapauttaa heidät vastuusta koskien kaikkia vaateita, toimia, vaurioita, loukkaantumisia, velkoja, menetyksiä, kustannuksia ja kuluja (mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut), jotka liittyvät mihin tahansa sivustolta lataamasi tai muulla tavalla hankkimasi sisällön käyttöön tai siihen, että rikot näitä ehtoja, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta Harley-Davidsonin tai minkä tahansa muun henkilön tai entiteetin immateriaalioikeuksien rikkominen.

Linkit muille sivustoille

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä tai tälle sivustolle saattaa johtaa linkkejä Harley-Davidsonin jälleenmyyjien sivustoilta. Harley-Davidson-jälleenmyyjät ovat riippumattomia yrityksiä, eivätkä Harley-Davidsonin edustajia. Harley-Davidson ei ole vastuussa Harley-Davidsonin jälleenmyyjien verkkosivustojen tai muiden sellaisten sivustojen sisällöstä, saatavuudesta, toiminnasta tai suorituskyvystä, joilta on pääsy tälle sivustolle tai joille johtaa linkkejä tältä sivustolta. Kun käytät muuta kuin Harley-Davidson-sivustoa, huomaa, että se toimii erillään Harley-Davidsonista ja että Harley-Davidson ei hallitse kyseisen verkkosivuston sisältöä. Lisäksi linkki muulle kuin Harley-Davidsonin verkkosivustolle ei tarkoita, että Harley-Davidson suosittelisi linkitettyä sivustoa tai olisi vastuussa sen sisällöstä tai käytöstä. On omalla vastuullasi varmistaa varotoimin, että käyttämäsi tai lataamasi sisältö ei sisällä viruksia, matoja, troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Jos päätät käyttää mitä tahansa tähän sivustoon linkitettyä kolmannen osapuolen sivustoa, tämä on täysin omalla vastuullasi.

Kolmannen osapuolen tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Sivusto saattaa sisältää viittauksia kolmannen osapuolen tavaramerkkeihin ja kopioita kolmannen osapuolen materiaaleista, jotka ovat omistajiensa omaisuutta. Viittaukset mihin tahansa kolmansien osapuolten tuotteisiin, prosesseihin, julkaisuihin, palveluihin tai tarjouksiin kauppanimen, tavaramerkin tai valmistajan kautta tai muulla tavoin ei välttämättä tarkoita, että Harley-Davidson tukee tai suosittelee näitä.

Lähetykset, arviot, palaute ja muut sivuston julkaisut

Jos lähetät, lataat, julkaiset tai siirrät mitä tahansa tietoja tai tiedostoja (“julkaisut”) sivustollemme, lupaat, että et (1) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä mitään materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, laitonta, säädytöntä, uhkaavaa, häiritsevää, petollista, pornografista tai haitallista, tai sellaista sisältöä, joka saattaisi kehottaa rikolliseen tai epäeettiseen käyttäytymiseen, (2) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä mitään, joka rikkoo kenenkään henkilön tai entiteetin tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia, (3) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä virusta tai muuta haitallista ohjelmaa tai (4) ota yhteyttä muihin sivuston käyttäjiin ei toivottujen sähköpostiviestien, puheluiden, postitusten tai muiden tiedonsiirtomenetelmien avulla. Jos lähetät, lataat, julkaiset tai siirrät mitä tahansa palautetta tai tietoja, kuten ideoita, käsitteitä, tietotaitoa, tekniikoita, prosesseja, kommentteja, ehdotuksia tai kysymyksiä koskien mitä tahansa Harley-Davidson-tuotetta, palvelua tai tämän sivuston sisältöä (“palaute”), näiden tietojen katsotaan olevan julkisia, eikä Harley-Davidsonilla ja sen kumppaneilla ole mitään velvollisuutta käsitellä näitä tietoja luottamuksellisina. Kun lähetät, lataat tai siirrät julkaisuja tai palautetta, myönnät Harley-Davidsonille ja sen kumppaneille peruuttamattoman, ikuisen, täysin maksetun, rojaltivapaan käyttöoikeuden sekä oikeuden käyttää, jäljentää, paljastaa ja jakaa julkaisuja ja palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, markkinointi ja valmistus sekä sisältö, jossa näitä julkaisuja ja palautteita käytetään. Vastuullasi on varmistaa, että kaikki julkaisusi on varmuuskopioitu oikein, jotta pystyt käyttämään niitä, jos tiedot katoavat, vioittuvat tai tiedonsiirto häiriintyy. Lupaat puolustaa ja turvata H-D:tä sekä kumppaneita ja kaikkia näiden työntekijöitä, edustajia, johtajia, virkailijoita sekä konsultteja ja vapauttaa heidät vastuusta koskien kaikkia kolmansien osapuolten vaateita, velkoja, menetyksiä, vaurioita ja kuluja (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut), jotka aiheutuvat julkaisuistasi tai siitä, että sallit niiden julkaisun sivustolla.

 

Harley-Davidson ei tarkista säännöllisesti lähetettyjä julkaisuja tai palautetta, mutta pidättää oikeuden (ilman velvollisuutta) valvoa kaikkia sivustolle lähetettyjä julkaisuja ja palautteita sekä muokata tai poistaa niitä. Myönnät Harley-Davidsonille ja sen kumppaneille oikeuden käyttää nimeä, jolla lähetät minkä tahansa julkaisun tai palautteen. Hyväksyt, että et käytä väärää sähköpostiosoitetta, esiinny muuna henkilönä tai entiteettinä tai johda muulla tavalla harhaan koskien julkaisun tai palautteen alkuperää. Harley-Davidson ja sen kumppanit eivät ole vastuussa mistään sinun tai kolmannen osapuolen lähettämästä julkaisusta tai palautteesta.

Tietojen tarkkuus ja eheys; värit

Vaikka Harley-Davidson pyrkii varmistamaan sivuston eheyden ja tietojen tarkkuuden, se ei takaa sivuston ja sisällön oikeellisuutta tai tarkkuutta. On mahdollista, että sivusto sisältää typografisia virheitä, epätarkkuuksia tai muita virheitä, ja että kolmannet osapuolet saattavat tehdä sivustolle valtuuttamattomia lisäyksiä, poistoja ja muutoksia. Jos epätarkkuuksia ilmenee, ilmoita tästä Harley-Davidsonille, jotta ne voidaan korjata. Sivustolla olevat tiedot saattavat muuttua tai päivittyä ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Harley-Davidson ja sen kumppanit eivät ole vastuussa sellaisista sivustolla julkaistuista tiedoista tai sisällöistä, jotka joku muu kuin Harley-Davidsonin kumppanina toimiva kolmas osapuoli on julkaissut. Olemme käyttäneet paljon aikaa ja vaivaa, jotta sivustolla näkyvät tuotteiden värit vastaisivat tarkasti todellisuutta. Näkemäsi värit riippuvat kuitenkin käyttämästäsi näytöstä, emmekä voi taata, että näyttösi näyttää värit oikein. Tämä sivusto on käytettävissä kansainvälisesti ja saattaa sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Harley-Davidsonin tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, jotka eivät ole käytettävissä maassasi. Nämä viittaukset eivät tarkoita, että Harley-Davidson tulee julkaisemaan nämä tuotteet, ohjelmat tai palvelut maassasi tai että näitä tuotteita voidaan käyttää laillisesti maassasi. Harley-Davidson pidättää oikeuden lopettaa mallien, osien, varusteiden ja muiden tuotteiden valmistamisen ilman ennakkoilmoitusta tai Harley-Davidson voi muuttaa teknisiä ominaisuuksia milloin tahansa ilman velvoitteita. Tällä sivustolla kuvatut ajoneuvot, osat, varusteet ja muut tuotteet sekä esitetyt tekniset tiedot koskevat vain Yhdysvalloissa myytyjä.

 

Ajoneuvojen ja varusteiden tekniset tiedot saattavat vaihdella maiden välillä riippuen paikallisista laeista, ja eräät mallit ja varusteet eivät ole saatavilla tietyissä maissa. Huomaa, että monet maat kieltävät sellaisten ajoneuvojen ja varusteiden tuonnin, rekisteröinnin ja/tai käytön, joita ei ole valmistettu maan teknisten tietojen mukaisesti. Sinun on tarkistettava paikalliselta Harley-Davidson-jälleenmyyjältäsi tällä verkkosivustolla luetteloitujen tai näytettyjen osien, varusteiden tai mallien tiedot.

Typografiset virheet ja virheelliset hinnat

Jos tuotteen tai palvelun hinta on virheellinen johtuen typografisesta virheestä tai toimittajalta saadusta väärästä hintatiedosta johtuen, meillä on oikeus kieltää tai peruuttaa mikä tahansa tilaus, joka koskee tuotetta tai tilausta, jonka hinta on virheellinen. Meillä on oikeus kieltää tai peruuttaa mikä tahansa tällainen tilaus, vaikka tilaus olisi vahvistettu ja veloitettu luotto- tai pankkikortiltasi. Jos tilaus on jo veloitettu luotto- tai pankkikortiltasi ja tilaus peruutetaan, hyvitämme virheellisen summan välittömästi luotto- tai pankkikortillesi.

Tilauksen hyväksyminen

Huomaa, että tietyt tilaukset tulkitaan Harley-Davidsonin ja sen palveluiden epäsopivaksi käytöksi. Pidätämme oikeuden kieltäytyä toimittamasta tai peruuttaa minkä tahansa tilauksen ilman syytä ja oman harkintamme mukaisesti. Tilisi käyttöä saatetaan myös rajoittaa tai tili saatetaan päättää mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaisesti. Käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi sinua ei veloiteta ennen kuin maksutapa on vahvistettu, tilaustietojen oikeellisuus on varmistettu ja tilauksesi on toimitettu (lukuun ottamatta ennakkotilauksia, jotka on maksettu Harley-Davidson™ Gift Card -lahjakortilla, jolloin veloitus tapahtuu tilaushetkellä, eikä toimitushetkellä). Eräissä tilanteissa tilaus perutaan, jos ostettavaa määrää on rajoitettu, tuote- tai hintatiedot ovat virheelliset tai puutteelliset tai luottoja ja petoksia valvova osastomme havaitsee ongelmia. Saatamme vaatia myös lisävahvistuksia tai tietoja ennen minkä tahansa tilauksen hyväksymistä. Otamme sinuun yhteyttä, jos tilauksesi tai sen osa peruutetaan tai tilauksesi hyväksyminen edellyttää lisätietoja. Jos tilauksesi peruutetaan luottokortin (tai muun maksutilin) veloituksen jälkeen hyvitämme veloitetun summan luottokortillesi (tai muulle sovellettavissa olevalle maksutilille).

Verkkomaksut

Voit ostaa sivustolta tuotteita ja/tai palveluja. Hyväksymme seuraavat Yhdysvalloissa toimivien pankkien myöntämät luottokortit: MasterCard®-, Visa®- ja Discover®-kortti sekä Yhdysvaltojen Bank National Association ND:n myöntämä Harley-Davidson® Visa® -kortti. Jos maksuun käytetään luottokorttia, Harley-Davidson saattaa pyytää maksusummalle ennakkohyväksynnän. Jos rekisteröidyt suorittamaan toistuvia maksuja automaattisesti, kaikki veloitukset ja maksut laskutetaan siltä luottokortilta, jonka määrität asetusprosessin yhteydessä. Jos haluat määrittää toisen luottokortin tai luottokorttisi vaihtuu, sinun on muutettava tiedot verkossa. Tämä saattaa aiheuttaa väliaikaisen viiveen verkkomaksuihisi, kun vahvistamme uudet maksutietosi.

Jos olet suorittamassa verkkomaksua, vakuutat, että (i) kaikki antamasi luottokorttitiedot ovat virheettömiä, oikeita ja täydellisiä, (ii) luottokorttiyritys hyväksyy maksut, (iii) maksat erääntyvät maksut ilmoitettujen summien mukaisesti, mukaan lukien sovellettavissa olevat verot ja että (iv) olet kyseinen henkilö, jolle kortti on myönnetty ja olet valtuutettu suorittamaan hankinnan tai muun tapahtuman kyseisellä luottokortilla ja kyseisillä luottokorttitiedoilla.

Myyntivero

Jos tilauksesi sisältää verotettavia tuotteita, toimitusmaksu (jos sovellettavissa) koskee vain verotettavia tuotteita ja siihen saatetaan soveltaa veroa kohdemaan laeista riippuen.

 

Lahjakorteista ei peritä myyntiveroa. Asianmukainen myyntivero veloitetaan ostoksesta lahjakortin käyttöhetkellä.

Määrärajat ja jälleenmyyjille myynti

Harley-Davidson pidättää oikeuden rajoittaa oman harkintansa mukaisesti hankittavien tuotteiden määrää per henkilö, per kotitalous tai per tilaus. Nämä rajoitukset saattavat koskea samalta tililtä tai samalla luottokortilla tehtyjä tilauksia sekä myös niitä tilauksia, joissa käytetään samaa laskutus- ja/tai toimitusosoitetta. Ilmoitamme asiakkaalle, jos näitä rajoituksia sovelletaan. Huomaa, että tietyt tilaukset tulkitaan Harley-Davidsonin ja sen palveluiden epäsopivaksi käytöksi. Pidätämme oikeuden kieltäytyä toimittamasta tai peruuttaa minkä tahansa tilauksen ilman syytä ja oman harkintamme mukaisesti. Tilisi käyttöä saatetaan myös rajoittaa tai tili saatetaan päättää mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaisesti. Harley-Davidson pidättää myös oikeuden kieltää myynnin jälleenmyyjille oman harkintansa mukaisesti. Näitä käyttöehtoja varten jälleenmyynti määritetään minkä tahansa sellaisen tuotteen hankkimiseksi Harley-Davidsonilta, joka on tarkoitus myydä kaupallisesti kolmannelle osapuolelle.

Tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvät vaateet

Jos olet tekijänoikeuden omistaja tai edustaja ja epäilet, että jokin käyttäjän julkaisu tai muu sisältö Harley-Davidsonin verkkosivustolla loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit lähettää "DMCA" (Digital Millennium Copyright Act) -ilmoituksen. Katso Harley-Davidson, Inc. Käyttäjän lähettämää sisältöä koskeva käytäntö.

Takuunrajoitus

Harley-Davidson kiistää kaikki suorat tai epäsuorat takuut koskien tätä sivustoa ja sen sisältämiä tietoja, grafiikoita ja materiaaleja, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta.

 

Harley-Davidson ei takaa, että pääsy sivustolle tai sen käyttö on häiriötöntä tai virheetöntä tai että sivuston virheet korjataan. Tämä sivusto, mukaan lukien kaikki sen sisältämät tiedot ja sisältö tai sivustoon liittyvät palvelut tarjotaan "sellaisenaan" kaikkien vikojen kanssa ilman mitään suoria tai epäsuoria takuita, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta epäsuora takuu myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tietojen laadusta, nautittavuudesta ja omistuksesta/loukkaamattomuudesta. Harley-Davidson kieltää nimenomaisesti kaiken vastuun koskien tämän sivuston kautta hankittavien tietojen virheitä tai puutteita tai tietojen virheellistä käyttöä tai tulkintaa. Harley-Davidson ei takaa, että sivuston kautta hankittavat tiedot olisivat tarkkoja, täydellisiä tai ajan tasalla.

 

Olet itse täysin vastuussa sivuston, sivustoon liittyvien palveluiden ja linkitettyjen sivustojen käytöstä ja riskeistä. Harley-Davidson ei takaa, että ladattavissa olevat tiedostot eivät sisällä viruksia, matoja, troijalaisia tai muita haitallisia ohjelmia. Olet vastuussa riittävien toimenpiteiden toteuttamisesta tietojesi varmuuskopioimiseksi ja suojaamiseksi. Hyväksyt, että Harley-Davidson ei ole vastuussa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuoraan mistään koodista. Otat täyden vastuun sivuston ja internetin käytöstä. 

Vastuunrajoitus koskien sivuston käyttöä

Harley-Davidson ja kaikki tällä sivustolla mainitut kolmannet osapuolet eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä erityisistä, esimerkinomaisista, rankaisevista tai muista vahingoista (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta niistä, jotka aiheutuvat tuoton menetyksestä, menetetyistä tiedoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä) jotka ovat seurausta tai liittyvät millään tavalla sivustoon, sen palveluihin, sisältöön tai sivustolla oleviin tietoihin ja/tai mihinkään linkitettyyn sivustoon riippumatta siitä, perustuvatko vahingot takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvaukseen tai mihin tahansa muuhun oikeudelliseen teoriaan ja siitä onko näiden vahinkojen mahdollisuudesta ilmoitettu. Ainoa korjaava toimenpide on sivuston ja/tai näiden palvelujen käytön lopettaminen, jos et ole tyytyväinen sivustoon, siihen liittyviin palveluihin ja/tai linkitettyihin sivustoihin.

Päivitykset; yleistä

Harley-Davidson pidättää oikeuden päättää käyttöoikeutesi sivustoon tai sen osaan ilman syytä oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta. Jos oikeus tai toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin ehto ei ole täytäntöönpanokelpoinen, kyseisiä ehtoja tulee muuttaa tai poistaa mahdollisimman vähän, jotta muut ehdot pysyvät edelleen täysin voimassa. Nämä ehdot ja tietosuojakäytäntö muodostavat koko sopimuksen sinun ja Harley-Davidsonin välille tätä aihetta koskien. Harley-Davidson saattaa oman harkintansa mukaisesti päivittää ajoittain näitä ehtoja ja tietosuojakäytäntöä päivittämällä tätä julkaisua. Sinun tulisi tämän vuoksi ajoittain vierailla tällä sivulla ja tarkistaa voimassa olevat ehdot ja tietosuojakäytäntö, jotta olet tietoinen näistä päivityksistä, joihin olet sitoutunut. Tietyt näiden ehtojen ja tietosuojakäytännön säädökset saatetaan korvata tämän sivuston tietyillä sivuilla olevilla erityisillä oikeudellisilla ilmoituksilla tai ehdoilla.

Kiistojen ratkaiseminen; välimiesmenettely

Pyrimme vilpittömästi ratkaisemaan kaikki sivustoilla mahdollisesti kohtaamasi ongelmat, mukaan lukien sivuston kautta hankitut tuotteet ja palvelut, jos ilmoitat ongelmasta asiakaspalveluosastollemme. Ymmärrämme kuitenkin, että joissakin harvinaisissa tapauksissa emme pysty ratkaisemaan ongelmaa asiakkaan toivomalla tavalla.

 

Sinä ja Harley-Davidson hyväksytte, että kaikki sivuston käyttöön liittyvät tai siitä johtuvat kiistat, vaateet tai ristiriidat, mukaan lukien sivuston kautta tilatut tai hankitut tuotteet ja palvelut, selvitetään välimiesmenettelyn avulla yleisten tuomioistuimien sijasta. Välimiesmenettely on epämuodollisempi tapa kuin oikeudenkäynti. Välimiesmenettelyssä käytetään neutraalia välimiestä tuomarin tai valamiehistön sijasta ja menettelyn tuomioistuinvalvonta on rajoitettua. Välimiesmenettelyn havainnot ovat rajoitetumpia kuin tuomioistuimessa, mutta toimimme yhteistyössä kohtuullisten havaintojen selvittämiseksi kyseessä olevien ongelmien ja vaateen summan mukaisesti. Välimiehet voivat määrätä samat vahingonkorvaukset ja hyvitykset kuin tuomioistuin, mutta tällöin välimiesten tulee soveltaa vahinkoihin aineellista oikeutta vastaavalla tavalla kuin oikeudenkäynnissä, mukaan lukien tähän kuitenkaan rajoittumatta rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden soveltamalla tavalla. Suostut siihen, että hyväksymällä nämä ehdot tähän säädökseen sovelletaan Yhdysvaltojen välimiesmenettelystä annettua liittovaltion lakia (Federal Arbitration Act) ja että sinä ja Harley-Davidson luovutte oikeudestanne oikeudenkäyntiin tai ryhmäkanteeseen. Tämä välimiesmenettelysäädös pysyy voimassa sinun ja Harley-Davidsonin välillä näiden ehtojen ja kaikkien muiden sopimussuhteiden päättymisen jälkeen.

 

Jos haluat esittää vaateen Harley-Davidsonille ja käyttää välimiesmenettelyä, sinun on ensin lähetettävä vaateestasi kirjallinen ilmoitus Harley-Davidsonille kirjattuna kirjeenä ("ilmoitus"). Harley-Davidsonille lähetettävä ilmoitus tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("ilmoituksen osoite"). Jos Harley-Davidson haluaa esittää sinulle vaateen ja käyttää välimiesmenettelyä, se lähettää kirjallisen ilmoituksen kirjattuna kirjeenä viimeisimpään tiedossamme olevaan osoitteeseesi. Sinun tai Harley-Davidsonin lähettämän ilmoituksen tulee kuvata vaateen tai kiistan luonne ja perusta sekä (b) esittää pyydetty hyvitys ("vaatimus"). Jos Harley-Davidson ja sinä ette pääse sopimukseen vaateesta 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, sinä tai Harley-Davidson voitte aloittaa välimiesmenettelyn tai esittää vaateen pienestä korvausvaatimuksesta tuomioistuimelle. Välimiesmenettelyn aikana sinun tai Harley-Davidsonin esittämää sovittelutarjousta ei tule paljastaa välimiehelle. Voit ladata kopioin ilmoituksesta ja lomakkeesta välimiesmenettelyn aloittamiseksi Yhdysvaltain sovittelumenettelyjen yhdistykseltä (American Arbitration Association) osoitteesta www.adr.org. Jos sinun on maksettava ilmoitusmaksu, Harley-Davidson hyvittää ilmoitusmaksun viivyttelemättä vastaanotettuaan ilmoituksen välimiesmenettelyn aloittamisesta, ellei vaateesi summa ylitä 10 000 USD. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain sovittelumenettelyjen yhdistyksen ("AAA") kaupallisia välimiesmenettelysääntöjä ja kuluttajiin liittyvien kiistojen täydentäviä menettelyjä (yhdessä "AAA-säännöt") näiden käyttöehtojen muuntamalla tavalla ja AAA:n hallitsemana. AAA-säännöt ja -lomakkeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.adr.org, soittamalla AAA:lle numeroon 1-800-778-7879 tai pyytämällä niitä meiltä kirjoittamalla ilmoitusosoitteeseen. Välimiehen tulee noudattaa näitä käyttöehtoja. Välimies päättää kaikista ongelmista, mukaan lukien näiden käyttöehtojen laajuudesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta, mukaan lukien tämä välimiesmenettelysopimus. Ellet sinä tai Harley-Davidson sovi muulla tavalla, kaikki välimiesmenettelyt tapahtuvat laskutusosoitteesi maakunnassa. (Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, kaikki välimiesmenettelyt tapahtuvat asuinmaassasi sinulle kohtuullisesti sopivassa paikassa, mutta menettelyihin sovelletaan AAA-sääntöjä, mukaan lukien AAA-säännöt koskien välimiehen valintaa). Jos vaateesi on 10 000 USD tai vähemmän, hyväksymme, että voit valita välimiesmenettelyn toteuttamisen pelkästään välimiehelle lähetettyjen asiakirjojen, puhelun tai henkilökohtaisen kuulemisen avulla AAA-sääntöjen mukaisesti. Jos vaateesi ylittää 10 000 USD, AAA-säännöt määrittävät kuulluksi tulemisen oikeuden. Riippumatta välimiesmenettelyn toteutustavasta, välimies julkaisee riittävän kirjallisen päätöksen, joka selittää tärkeimmät löydökset ja ratkaisut, joihin hyvitys perustuu. Jos välimies päättää hyvityksestä, joka on suurempi kuin Harley-Davidsonin viimeinen kirjallinen tarjous ennen välimiehen valitsemista (tai jos Harley-Davidson ei antanut sovittelutarjousta ennen välimiehen valintaa), Harley-Davidson maksaa sinulle hyvitettävän määrän tai 1 000 USD, riippuen siitä, kumpi on suurempi. AAA-säännöt määräävät ilmoitusmaksun sekä hallinta- ja välimiesmaksut tässä erikseen mainittuja lukuun ottamatta. Jokaisen osapuolen on maksettavat omat asianajokulunsa, jos näitä on. Jos kumpi tahansa osapuolista voittaa lakisääteisen vaatimuksen, joka määrää voittajan asianajokulut maksettaviksi tai on olemassa kirjallinen sopimus asianajokulujen maksamisesta, välimies saattaa määrätä, että voittajalle tulee maksaa kohtuulliset maksut lakisääteisten standardien mukaisesti.

 

SINÄ JA HARLEY-DAVIDSON HYVÄKSYTTE, ETTÄ KUMPIKIN VOI ESITTÄÄ VAATEEN TOISTA VASTAAN VAIN YKSINÄÄN, EIKÄ KANTAJANA TAI JÄSENENÄ MISSÄÄN RYHMÄKANTEESSA TAI EDUSTUSMENETTELYSSÄ. Lisäksi, ellet sinä ja Harley-Davidson sovi muulla tavalla, välittäjä ei voi yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaateita omien vaateidesi kanssa, eikä hän voi johtaa missään edustusmenettelyssä tai ryhmäkanteessa. Välittäjä voi määrätä vahvistavan tai kieltävän määräyksen vain yksittäiselle lievitystä hakevalle osapuolelle vain siinä laajuudessa kuin tämän osapuolen yksittäinen vaade määrittää.

 

Jos tämä erityinen säädös ei ole täytäntöönpanokelpoinen, tällöin (a) koko välimiesmenettelysäädös tulee mitätöidä, mutta näiden ehtojen muut säädökset pysyvät täysin voimassa; ja (b) kaikki vaateet käsitellään yksinomaan Wisconsinin Milwaukeen tuomioistuimissa.

H-D Connectin käyttöehdot

Päivitetty viimeksi huhtikuussa 2019

 

Näitä käyttöehtoja ("käyttöehdot") sovelletaan H-D™ Connect -palveluiden käyttöön. Katso seuraavat: (i) tietosuojakäytäntömme, joka kuvaa, kuinka käytämme henkilötietojasi, joita keräämme ja käsittelemme tarjotessamme H-D™ Connect -palveluja ja (ii) H-D™-mobiilisovelluksen käyttöehdot, jotka määräävät H-D™-mobiilisovelluksen käyttöä, joka on ladattavissa osoitteesta https://h-d.com/app ("H-D™-mobiilisovellus").

Näiden käyttöehtojen ja H-D™-mobiilisovelluksen käyttöehtojen noudattaminen on ehto H-D™ Connect -palveluiden käyttämiselle ja vastaanottamiselle. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja ja H-D™-mobiilisovelluksen käyttöehtoja, älä tilaa H-D™ Connect -palveluja.

Keitä me olemme ja kuinka voit ottaa yhteyttä

Näissä käyttöehdoissa "me", "meidän", "meillä" tai "Harley-Davidson" viittaa H-D™ Connect -palveluja tarjoavaan palveluntarjoajaan lainkäyttöalueellasi seuraavasti:

  • jos olet Yhdysvalloissa asuva käyttäjä: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
  • jos olet Kanadassa asuva käyttäjä: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Kanada L4K 0H9;
  • Jos olet Euroopan talousalueella tai Sveitsissä asuva käyttäjä: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Alankomaat ja
  • jos asut millä tahansa muulla lainkäyttöalueella: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

Voit ottaa meihin yhteyttä Ota yhteyttä -sivun tietojen avulla osoitteessa https://www.harley-davidson.com/contact. Ellet muuta ilmoita, lähetämme sinulle ilmoituksia niiden yhteystietojen perusteella, jotka annoit tilatessasi H-D™ Connect -palvelut.

Tilaus ja maksu 

Jotta voit tilata H-D™ Connect -palvelut, sinun on luotava H-D™ Connect -palveluiden tili verkkosivustomme kautta, https://www.harley-davidson.com ("sivusto") ja ladattava H-D™-mobiilisovellus.

 

Sinun on annettava laskutus- ja maksutietosi osana H-D™ Connect -rekisteröitymisprosessia. Jos tarvitset apua tilin perustamisessa tai rekisteröimisessä, katso usein kysytyt kysymykset osoitteessa https://www.h-d.com/connect, tai Ota yhteyttä -sivu osoitteessa Sinulla on oikeus kokeilujaksoon ilman lisämaksua, ja H-D™ Connect -palveluiden maksut eivät ala ennen kokeilujakson päättymistä. Maksuton kokeilujakso on käytettävissä vain kerran jokaiselle yksilölliselle ajoneuvon valmistenumerolle. Tämä tarkoittaa, että jos ajoneuvo myydään ja edellinen omistaja on käyttänyt ensimmäisen kokeilujakson, tämä ei ole käytössä uudelleen.

 

Kun ensimmäinen kokeilujakso on päättynyt, H-D™ Connect -palveluiden tilaukseen sovelletaan vuosimaksua. Vuosimaksu ja mahdollinen myyntivero tai ALV ilmoitetaan tilaussivulla, kun tilaat palvelun ja hyväksyt nämä käyttöehdot. Sinun on annettava maksutapa rekisteröitymisen yhteydessä. Jos valitset toistuvat maksut, tilausmaksu veloitetaan annetulta maksutavalta automaattisesti etukäteen vuosittain. Jos et valitse toistuvia maksuja, tilauksesi päättyy vuositilausjakson lopussa ja jos haluat jatkaa H-D™ Connect -tilaustasi, sinun on ostettava uusi tilaus voimassa olevalla maksutavalla.

 

Saatamme muuttaa tilausmallia ja maksuja ajoittain. Nämä muutokset koskevat kuittenkin vain tulevia tilausjaksoja ja ilmoitamme ensin muutoksesta. H-D™ Connect -palveluiden tilausmaksun maksamiseen hyväksymme sivustolla ilmoitetut maksutavat. Jos maksuun käytetään luottokorttia, Harley-Davidson saattaa pyytää maksusummalle ennakkohyväksynnän. Jos rekisteröidyt suorittamaan toistuvia maksuja automaattisesti, kaikki veloitukset ja maksut laskutetaan siltä luottokortilta, jonka määrität asetusprosessin aikana. Jos haluat määrittää toisen luottokortin tai luottokorttisi vaihtuu, sinun on muutettava tiedot verkossa. Tämä saattaa aiheuttaa väliaikaisen viiveen verkkomaksuihisi, kun vahvistamme uudet maksutietosi.

 

Jos olet suorittamassa verkkomaksua, vakuutat, että (i) kaikki antamasi luottokorttitiedot ovat virheettömiä, oikeita ja täydellisiä, (ii) luottokorttiyritys hyväksyy maksut, (iii) maksat erääntyvät maksut ilmoitettujen summien mukaisesti, mukaan lukien sovellettavissa olevat verot ja että (iv) olet kyseinen henkilö, jolle kortti on myönnetty ja olet valtuutettu suorittamaan hankinnan tai muun tapahtuman kyseisellä luottokortilla ja kyseisillä luottokorttitiedoilla.

 

Käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi sinulta ei veloiteta maksua ennen maksutavan valtuutusta, rekisteröintitietojen tarkkuuden vahvistamista ja rekisteröinnin suorittamista. Eräissä tilanteissa rekisteröinti saatetaan peruuttaa, jos tuote- tai hintatiedot ovat virheelliset tai luottoja ja petoksia valvova osastomme havaitsee ongelmia. Saatamme vaatia myös lisävahvistuksia tai tietoja ennen minkä tahansa tilauksen hyväksymistä sivustollamme. Jos rekisteröitymisesi epäonnistuu sivustolla, sinulle näytetään virheilmoitus. Jos rekisteröitymisesi peruutetaan luottokortin (tai muun maksutilin) veloituksen jälkeen hyvitämme veloitetun summan luottokortillesi (tai muulle sovellettavissa olevalle maksutilille).

 

Pidätämme oikeuden kieltäytyä oman harkintamme mukaan mistä tahansa H-D™ Connect -palveluiden tilauksesta mistä tahansa kelvollisesta syystä. Ilmoitamme sinulle kieltäytymisen syyn.

Peruutus ja tilin keskeytys 

Voit peruuttaa H-D™ Connect -palveluiden käytön milloin tahansa vierailemalla H-D™ Connect -palveluiden tilin "Hallitse tilausta" -alueella kohdassa https://www.harley-davidson.com. Annamme sinulle peruutuksen yhteydessä suhteellisen hyvityksen maksetuista tilausmaksuistasi perustuen nykyisen tilausjaksosi jäljellä olevaan aikaan.

 

Voimme peruuttaa tai keskeyttää tilauksesi ja/tai pääsysi H-D™ Connect -palveluun mistä tahansa kelvollisesta syystä, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta seuraavat: (a) jos rikot näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa muita ehtoja, käytäntöjä tai ohjeita, joihin tässä viitataan; (b) jätät maksamatta H-D™ Connect -palvelun maksut; (c) kaupallista kannattavuutta koskevat syyt; (d) odottamattomat tekniset ongelmat tai H-D™ Connect -palvelun ongelmat; (e) tietoturvauhat ja -huolenaiheet; (f) H-D™ Connect -palvelun ohjelmiston päivityksen ohittaminen; (g) epäilty osallistuminen petollisiin tai laittomiin toimiin; (h) ajoneuvon ulosmittaus, myynti tai muu epäilty siirto; (i) muuttaminen H-D™ Connect -palvelun maantieteellisen kattavuusalueen ulkopuolelle tai (j) H-D™ Connect -tilaukseen liittyvät poikkeukset. Jos käytämme tätä oikeutta, pyrimme ilmoittamaan tästä kohtuullisesti ennalta.

Palvelut

H-D™ Connect -palvelut koostuvat seuraavista ominaisuuksista alla kuvatulla tavalla:

  • Firmware Over the Air -ohjelmistopäivitykset;
  • sijaintitietopalvelut, mukaan lukien varastetun ajoneuvon jäljitys;
  • käyttäjän asetukset;
  • ajoneuvon kuntotiedot ja
  • asiakastuki
Firmware Over the Air -palvelu 

H-D™ Connect -palvelut käyttävät ajoneuvoosi asennettua ohjelmistoa. Ohjelmisto on lisensoitu sinulle, mutta ei myyty. Ohjelmistoa on ehkä päivitettävä ja muutettava ajoittain. Hyväksyt, että saatamme toimittaa ajoneuvoosi tarvittaessa ohjelmistopäivityksiä tai muutoksia. Nämä muutokset saattavat olla ominaisuuspäivityksiä tai vaadittavia tietoturva- ja suojauspäivityksiä. Saat kaikkien päivitysten yhteydessä ilmoituksen, että sinulla on tietty aika päivityksen asentamiseen. Jos et suorita päivitystä tänä aikana H-D™ Connect -palvelut saattavat kytkeytyä väliaikaisesti pois päältä, etkä saa mitään H-D™ Connect -palveluiden tietoja H-D™-mobiilisovelluksen kautta ennen kuin vaadittava päivitys on suoritettu. Jos määritämme, että päivitys on kriittinen, asennamme päivityksen automaattisesti, kun moottoria ei ole käytetty tiettynä aikana.

 

Huomaa, että ohjelmistopäivitys tai muutos saattaa vaikuttaa H-D™ Connect -palveluihin tallennettuihin tietoihin. Huomaa, että ajoneuvo ei ole hetkellisesti käytettävissä ohjelmistopäivityksen aikana siihen asti, kun päivitys on suoritettu.

 

Ota meihin yhteyttä välittömästi, jos huomaat mitään ongelmia H-D™ Connect -palveluissa ohjelmistopäivityksen jälkeen.

Sijaintitiedot

Jotta voimme tarjota H-D™ Connect -palveluja, järjestelmämme kerää ja käyttää ajoneuvosi sijaintia, kuten tietosuojakäytännössämme on kuvattu. Jos haluat missä tahansa vaiheessa peruuttaa suostumuksesi ajoneuvon sijaintitietojen keräämiseen H-D™ Connect -palveluiden kautta tietosuojakäytännön tarjoamien oikeuksien mukaisesti, voit kytkeä tämän toiminnon pois päältä peruuttamalla H-D™ Connect -tilauksen. H-D™ Connect -tilauksen peruuttaminen aiheuttaa kaikkien H-D™ Connect -palveluiden katkeamisen, mukaan lukien kaikki sijaintitietopalvelut.

Varastetun ajoneuvon jäljityspalvelut

Tärkeä sijaintitietoja käyttävä H-D™ Connect -palvelu on "varastetun ajoneuvon jäljityspalvelu". Jotta voit aktivoida varastetun ajoneuvon jäljityspalvelun, sinun tulee asettaa ajoneuvo "varastetun ajoneuvon" tilaan H-D™-mobiilisovelluksessa. Katso lisätiedot usein kysytyistä kysymyksistä osoitteessa https://www.h-d.com/connect.

 

Jos ajoneuvosi asetetaan varastetun ajoneuvon tilaan, järjestelmämme yrittävät kerätä ajoneuvosi sijaintitiedot useammin. Älä tilaa H-D™ Connect -palvelua, jos et halua, että sijaintitietosi kerätään tällä tavalla.

 

Hyväksyt, että varastetun ajoneuvon jäljityspalvelu ei ehkä pysty jäljittämään ajoneuvosi tarkkaa sijaintia kaikissa tapauksissa. Katso palvelunrajoitukset alta. Lisäksi varastetun ajoneuvon jäljityspalvelu on tarkoitettu ainoastaan auttamaan ajoneuvosi mahdollisesta varkaudesta ilmoittamisessa ja ajoneuvon palauttamisessa. H-D™ Connect -palvelu ei estä ajoneuvon tai ajoneuvon sisällön varastamista tai suojaa vahingoilta tai menetyksiltä. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai muista sinulle aiheutuvista vahingoista ajoneuvon varkauteen liittyen ja suosittelemme, että otat yhteyttä lakia valvoviin viranomaisiin ajoneuvosi varkautta koskien.

Pyörän asetukset

H-D™-mobiilisovelluksen "Pyörän asetukset" -osiossa voit hallita vastaanotettavia ilmoituksia ja näiden ilmoitusten vastaanottotapoja. Tämä ominaisuus sisältää seuraavat mahdollisuudet: (i) "pyörän jakaminen" – ajoneuvon tietojen tarkastelu ja muokkaus (mukaan lukien valmistenumero), (ii) "moottoripyörähälytykset" – ajoneuvon kuntoa koskevien asianmukaisten osioiden asetusten tarkastelu; (iii)"tietoturvailmoitukset" – valitse ajoneuvon suojaukseen liittyvät ilmoitusasetukset ja (iv) "tilin jakaminen " – antaa mahdollisuuden sallia toisen H-D™ Unified Profile -käyttäjän tarkastella ajoneuvosi tietoja, kun he kirjautuvat H-D™-mobiilisovellukseensa H-D™ Unified Profile -tunnuksilla.

Ajoneuvon kuntotiedot

Tarjoamamme ajoneuvon kuntotiedot rajoittuvat tiettyihin tietoihin, jotka voidaan kerätä ajoneuvosta etäyhteyden avulla. Tilastojen ja tietojen tyyppi poikkeaa riippuen siitä, onko kyseessä sähköinen ajoneuvo (EV) vai polttomoottorikäyttöinen (ICE) ajoneuvo. Tiedot saattavat sisältää esimerkiksi seuraavat: matkamittarin lukema, toimintamatka, akun tila, rengaspaine, ajotila, lataustila ja huoltoaikataulu. Voit hallita ja asettaa ilmoitushälytyksiä näitä tietopisteitä koskien.

 

Huomioi lisäksi, että sinun on päivitettävä "huoltoaikataulu" manuaalisesti huollon jälkeen.

 

Lopuksi hyväksyt, että ajoneuvon kuntotiedot ovat rajalliset. Tiedot tarjoavat tilannekuvan tietyistä ajoneuvon tiedoista tietyllä hetkellä. Ajoneuvon kuntotarkastusominaisuus ei korvaa tai tue ajoneuvon määräaikaista tai satunnaista huoltoa. Keskustele jälleenmyyjäsi kanssa ajoneuvon huolto-ongelmista. Emme lupaa, että kaikki ajoneuvon ongelmat havaitaan. H-D™ Connect -palvelut saattavat häiriintyä erityisesti silloin, jos ajoneuvosi ei ole hyvässä toimintakunnossa, se on vaurioitunut tai sitä on muutettu. Myös esteet, kuten mäet, korkeat rakennukset, tunnelit, sää, ajoneuvon vauriot, langattoman tai sähköverkon viat, ruuhka tai häirintä saattavat haitata palvelun toimintaa. Me ja verkkojen sekä järjestelmien operaattorit emme lupaa häiriötöntä H-D™ Connect -palveluiden saatavuutta.

Asiakastuki, kysymykset ja valitukset

Pyrimme tarjoamaan H-D™ Connect -palvelut kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella. Jos kuitenkin havaitset H-D™ Connect -palveluissa ongelmia tai sinulla on H-D™ Connect -palveluihin liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai valituksia, katso usein kysytyt kysymykset -sivut osoitteessa https://www.h-d.com/connect, tai Ota yhteyttä sivu osoitteessa https://www.harley-davidson.com/contact.

Palvelun rajoitus

Kattavuus: H-D™ Connect -palvelut tarjotaan useissa maissa kansainvälisesti. Katso voimassa oleva luettelo niistä maista, joissa H-D™ Connect -palvelu on saatavilla napsauttamalla tästä.

 

Matkapuhelinverkko: H-D™ Connect -palvelut käyttävät langattomia tiedonsiirtoverkkoja ja satelliittipaikannusjärjestelmiä. Kolmannet osapuolet tarjoavat nämä järjestelmät. Harley-Davidson ei voi taata, että ne olisivat käytettävissä kaikissa paikoissa ja jatkuvasti. Palvelu voi keskeytyä erityisesti syrjäseuduilla tai suljetuilla alueilla. Lisäksi näihin verkkoihin ja järjestelmiin vaikuttavat teknologian muutokset ja kehitys. Ajoneuvoosi asennettu järjestelmä ei ehkä aina ole yhteensopiva tai pysy yhteensopivana kolmannen osapuolen järjestelmien kanssa. Hyväksyt, että H-D™ Connect -palveluiden käyttäminen H-D™-mobiilisovelluksen kautta edellyttää, että se laite, johon H-D™-mobiilisovellus on asennettu, vaatii verkkoyhteyden, jonka hankkimisesta sinä olet vastuussa omalla kustannuksellasi.

 

Sähköjärjestelmä: Huomaa, että ajoneuvossasi tulee olla toimiva sähköjärjestelmä, mukaan lukien riittävä akkuteho telematiikan hallintayksikön (TCU) käyttämiseen, jotta H-D™ Connect -palvelut toimisivat.

 

Huoltoseisokki: Vaikka pyrimme minimoimaan häiriöt, meidän on ehkä ajoittain keskeytettävä tai rajattava pääsysi H-D™ Connect -palveluihin, jotta sellaiset järjestelmän ongelmat, tilisi ongelmat tai muut ongelmat voidaan selvittää, jotka saattavat vaikuttaa H-D™ Connect -palveluiden suorituskykyyn, nautinnollisuuteen tai tietoturvaan.

Ajoneuvon veloitukset

Sinun on ilmoitettava meille, kun myyt tai siirrät ajoneuvosi, jotta voimme katkaista kyseisen ajoneuvon H-D™ Connect -palvelut ja lopettaa näistä palveluista veloittamisen. Olet vastuussa maksuistasi, kun olet siirtänyt ajoneuvosi, jos et ole ilmoittanut meille sen myynnistä. Hyväksyt, että ajoneuvon ostaneen henkilön tai muun käyttäjän seuraaminen saattaa olla kiellettyä lailla.

Muut käyttäjät

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia ajoneuvosi käyttäjiä. Olet vastuussa kaikista ajoneuvosi käyttäjien toimista, mukaan lukien H-D™ Connect -palveluiden käyttö.

H-D Connect -palveluiden omistajuus

Kaikki H-D™ Connect -palveluiden materiaali on Harley-Davidsonin tai sen konserniyritysten omaisuutta. H-D™ Connect -palvelut on suojattu Yhdysvaltojen ja kansainvälisillä tekijänoikeutta, omistusoikeutta, tavaramerkkiä ja muita immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla tai vastaavilla laeilla missä tahansa maailmassa. H-D™ Connect -palveluja, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta kaikki tiedostot, asiakirjat, valokuvat, kuvat, ääni ja video sekä kaikki H-D™ Connect -palvelun kautta käytetyt tai käytettäväksi annetut materiaalit ("sisältö"), ei saa kopioida, jakaa, muuttaa, jäljentää, julkaista tai käyttää kokonaan tai osittain ilman Harley-Davidsonin kirjallista valtuutusta tai hyväksyntää, mukaan lukien palveluiden tai tuotteiden toimittaminen Harley-Davidsonille tai sen konserniyrityksille, tai liittyen liiketoimintasuhteeseen Harley-Davidsonin tai sen konserniyritysten kanssa. Et voi kehystää tai hyödyntää frame-kehyksiä Harley-Davidsonin tai sen konserniyritysten nimien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, logojen, sisällön tai muun patentoidun tiedon esittämiseksi (mukaan lukien kuvat, teksti, sivun asettelu tai lomakkeet) ilman erillistä kirjallista suostumustamme. Voit tarkastella, kopioida, tulostaa ja käyttää sisältöä omaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja edellyttäen, että (1) sisältöä käytetään vain tiedoksi ja ei kaupalliseen käyttöön; (2) mitään sisältöä ei muuteta millään tavalla ja (3) sisältöä ei käytetä, kopioida tai jaeta erillään liittyvästä tekstistä tai erillään tekijänoikeus-, omistusoikeus-, tavaramerkki- tai muusta patentti-ilmoituksesta. Mitään näissä käyttöehdoissa esitettyä ei tule tulkita oikeudeksi käyttää mitään Harley-Davidsonin, sen konserniyrityksen tai kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta, omistusoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta tai patenttioikeutta, ellei tässä ilmoituksessa ole erikseen muulla tavalla ilmoitettu.

Tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvät vaateet

Jos olet Yhdysvalloissa asuva tekijänoikeuden omistaja tai edustaja ja epäilet, että jokin H-D™ Connect -palveluiden kautta tarjottu käyttäjän julkaisu tai muu sisältö loukkaa tekijänoikeuksiasi Yhdysvaltojen lain mukaan, voit lähettää "DMCA" (Digital Millennium Copyright Act) -ilmoituksen. Katso lisätiedot käyttäjän lähettämää sisältöä koskevasta käytännöstä täältä: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("H-D™:n käyttäjän sisältöä koskeva käytäntö").

Tietoturva

Et saa rikkoa tai yrittää rikkoa H-D™ Connect -palveluiden tietoturvaa, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta (a) toisten käyttäjien tietojen käyttäminen tai kirjautuminen sellaiselle palvelimelle tai tilille, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta; (b) järjestelmän tai verkon haavoittuvuuden tutkiminen, tarkastaminen tai testaaminen tai suojaus- tai todennusmenetelmien murtaminen ilman asianmukaista valtuutusta; (c) kenen tahansa käyttäjän, isäntäkoneen tai verkon palvelun häiritseminen, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta viruksen lähettäminen H-D™ Connect -palveluihin, palvelunestohyökkäys, ylikuormittaminen, "tulvitus", "spämmäys", "sähköpostipommittaminen" tai "kaataminen"; (d) roskapostin lähetys, mukaan lukien kampanjat ja/tai tuotteiden ja palveluiden mainostus; tai (e) TCP/IP-pakettien otsikkotietojen väärentäminen tai minkä tahansa otsikkotiedon väärentäminen sähköpostiviesteissä tai uutisryhmien julkaisuissa. Järjestelmän tai verkon tietoturvarikkomukset saattavat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Harley-Davidson tutkii ne tapaukset, joihin saattaa liittyä kyseisiä rikkomuksia ja toimii yhdessä lainvalvontaviranomaisten kanssa sekä asettaa syytteeseen ne käyttäjät, jotka osallistuvat näihin rikkomuksiin. Lupaat, että et häiritse H-D™ Connect -palveluiden oikeanlaista toimintaa tai sivustolla tapahtuvia toimintoja millään laitteella, ohjelmistolla tai rutiinilla.

 

H-D™ Connect -palveluiden käyttöä saatetaan valvoa tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

 

H-D™ Connect -palvelut saattavat olla ajoittain pois käytöstä johtuen mekaanisista, tiedonsiirtoon liittyvistä, ohjelmistojen, laitteistojen tai kolmannen osapuolen toimittamien palveluiden virheistä. Vaikka Harley-Davidson pyrkii kohtuullisin tavoin minimoimaan häiriöt, Harley-Davidson ei voi hallita seisokkien ajankohtaa tai kestoa.

Salasanasuojaus

H-D™ Connect -palveluiden käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Hyväksyt, että H-D™ Connect -palveluja voi käyttää vain käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, jotka Harley-Davidson on sinulle antanut. Lupaat pitää käyttäjätunnuksen ja salasanan omana tietonasi kohtuullisin toimin, etkä jaa tai paljasta käyttäjätunnusta tai salasanaa kenellekään kolmannelle osapuolelle.

Kolmannen osapuolen linkit

H-D™ Connect -palvelut saattavat sisältää linkkejä Harley-Davidson-jälleenmyyjien verkkosivustoille. Jälleenmyyjät ovat riippumattomia liikeyrityksiä, eivätkä ne ole Harley-Davidsonin edustajia. Harley-Davidson ei ole vastuussa Harley-Davidsonin jälleenmyyjien verkkosivustojen tai muiden sellaisten sivustojen sisällöstä, saatavuudesta, toiminnasta tai suorituskyvystä, joilta on pääsy H-D™ Connect -palveluun. Kun käytät muuta kuin Harley-Davidsonin sivustoa, huomioi, että tämä sivusto toimii Harley-Davidsonista erillään, ja että Harley-Davidson ei hallitse kyseisen sivuston toimintaa tai sisältöä. Lisäksi linkki muulle kuin Harley-Davidsonin sivustolle ei tarkoita, että Harley-Davidson tukee tai on vastuussa linkitetyn sivuston sisällöstä tai käytöstä.

Kolmannen osapuolen tekijänoikeudet ja tavaramerkit

H-D™ Connect -palvelut saattavat sisältää viittauksia kolmannen osapuolen tavaramerkkeihin ja kopioita kolmannen osapuolen materiaaleista, jotka ovat omistajiensa omaisuutta. Viittaukset mihin tahansa kolmansien osapuolten tuotteisiin, prosesseihin, julkaisuihin, palveluihin tai tarjouksiin kauppanimen, tavaramerkin tai valmistajan kautta tai muulla tavoin ei välttämättä tarkoita, että Harley-Davidson tukee tai suosittelee näitä.

Lähetykset, arviot, palaute ja muut sivuston julkaisut

Jos lähetät, lataat, julkaiset tai siirrät mitä tahansa tietoja tai tiedostoja ("julkaisut") H-D™ Connect -palveluihin, lupaat noudattaa H-D™-käyttäjän sisältökäytäntöä, ja että et (1) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä mitään materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, laitonta, säädytöntä, uhkaavaa, häiritsevää, petollista, pornografista tai haitallista, tai sellaista sisältöä, joka saattaisi kehottaa rikolliseen tai epäeettiseen käyttäytymiseen, (2) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä mitään, joka rikkoo kenenkään henkilön tai entiteetin tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia, (3) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä virusta tai muuta haitallista ohjelmaa tai (4) ota yhteyttä muihin H-D™ Connect -käyttäjiin ei toivottujen sähköpostiviestien, puheluiden, postitusten tai muiden tiedonsiirtomenetelmien avulla. Jos lähetät, lataat, julkaiset tai siirrät mitä tahansa palautetta tai tietoja, kuten ideoita, käsitteitä, tietotaitoa, tekniikoita, prosesseja, kommentteja, ehdotuksia tai kysymyksiä koskien H-D™ Connect -palveluja, mitä tahansa Harley-Davidson-tuotetta, -palvelua tai sisältöä ("palaute"), näiden tietojen katsotaan olevan julkisia, eikä Harley-Davidsonilla ja sen konserniyrityksillä ole mitään velvollisuutta pitää tätä palautetta luottamuksellisina tietosuojakäytännön velvoitteet huomioiden. Kun lähetät, lataat tai siirrät julkaisuja tai palautetta, myönnät Harley-Davidsonille ja sen konserniyrityksille peruuttamattoman, ikuisen, täysin maksetun, rojaltivapaan käyttöoikeuden sekä oikeuden käyttää, jäljentää, paljastaa ja jakaa julkaisuja ja palautetta liiketoimintatarkoitukseen, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, markkinointi ja valmistus sekä sisältö, jossa näitä julkaisuja ja palautteita käytetään tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos haluat varmistaa julkaisujen saatavuuden, varmuuskopioi julkaisut, koska emme voi taata julkaisujen jatkuvaa saatavuutta.

 

Lupaat puolustaa ja turvata H-D:tä sekä sen konserniyrityksiä ja kaikkia näiden työntekijöitä, edustajia, johtajia, virkailijoita sekä konsultteja ja vapauttaa heidät vastuusta koskien kaikkia kolmansien osapuolten vaateita, velkoja, menetyksiä, vaurioita ja kuluja (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta kohtuulliset oikeuskulut), jotka aiheutuvat julkaisuistasi tai siitä, että sallit niiden julkaisun H-D™ Connect -palveluissa.

 

Harley-Davidson ei tarkista säännöllisesti lähetettyjä julkaisuja tai palautetta, mutta pidättää oikeuden (ilman velvollisuutta) valvoa kaikkia H-D™ Connect -palveluiden kautta lähetettyjä julkaisuja ja palautteita sekä muokata tai poistaa niitä, jos lähetykset tai palautteet rikkovat H-D™:n käyttäjän sisältökäytäntöä tai mistä tahansa muusta kelvollisesta syystä. Myönnät Harley-Davidsonille ja sen konserniyrityksille oikeuden käyttää nimeä, jolla lähetät minkä tahansa julkaisun tai palautteen tietosuojakäytännön velvoitteiden mukaisesti. Hyväksyt, että et käytä väärää sähköpostiosoitetta, esiinny muuna henkilönä tai entiteettinä tai johda muulla tavalla harhaan koskien julkaisun tai palautteen alkuperää. Näiden käyttöehtojen ja sovellettavissa olevan lain mukaisesti Harley-Davidson ja sen konserniyritykset eivät ole vastuussa mistään sinun tai kolmannen osapuolen lähettämästä julkaisusta tai palautteesta.

Tietojen paikkansapitävyys ja eheys

Varmistamme kohtuullisin toimin H-D™ Connect -palveluiden tietojen eheyden ja paikkansapitävyyden. Kohtuullisista toimistamme huolimatta on mahdollista, että H-D™ Connect -palveluissa on epätarkkuuksia tai muita virheitä, ja että kolmannet osapuolet voivat tehdä valtuuttamattomia lisäyksiä, poistoja ja muutoksia H-D™ Connect -palveluihin. Jos epätarkkuuksia ilmenee, ilmoita tästä Harley-Davidsonille, jotta ne voidaan korjata. Jos teemme H-D™ Connect -palveluihin sellaisia muutoksia, jotka muuttavat H-D™ Connect -palveluiden tarjoamaa nautittavuutta, ilmoitamme sinulle tästä verkkosivustolla, sovelluksessa tai sähköpostitse. Muut H-D™ Connect -palveluiden sisältämät tiedot saattavat muuttua tai päivittyä ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Pyrimme kohtuullisin keinoin tarjoamaan asianmukaiset tiedot ja sisällöt verkkosivustollamme ja sovelluksessa, mutta Harley-Davidson ja sen konserniyritykset eivät ole vastuussa lain sallimissa rajoissa sellaisista H-D™ Connect -palveluiden kautta käytetyistä tiedoista tai sisällöistä, jotka mikä tahansa muu kuin Harley-Davidsonin kumppanina toimiva kolmas osapuoli on julkaissut.

Takuunrajoitus

Tarjoamme H-D™ Connect -palvelut kohtuullisella huolellisuudella ja toimenpiteillä, mutta emme voi taata, että H-D™ Connect -palvelut vastaavat vaatimuksiasi, tarjoavat oletetut tulokset, toimivat keskeytyksettä tai ovat virheettömiä.

 

Harley-Davidson kieltää sovellettavissa olevan lain sallimissa rajoissa ja ellei muulla tavalla ole näissä käyttöehdoissa mainittu kaikki takuut, suorat tai epäsuorat, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta laatutakuut, myyntikelpoisuus, soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuus koskien H-D™ Connect -palveluja.

 

Eräät lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden pois sulkemista tai rajoittamista tai sovellettavissa olevien kuluttajan lakisääteisten oikeuksien rajoittamista, joten osa tai kaikki näistä edellä mainituista kielloista tai rajoituksista ei ehkä koske sinua.

Vastuusta vapauttaminen

Lupaat puolustaa ja turvata sovellettavissa olevan lain sallimissa puitteissa Harley-Davidsonia sekä sen konserniyrityksiä ja kaikkia näiden työntekijöitä, edustajia, johtajia, virkailijoita, osakkeenomistajia, asianajajia, seuraajia ja heidän nimittämiä henkilöitä ja vapauttaa heidät vastuusta koskien kaikkia vaateita, toimia, vaurioita, loukkaantumisia, velkoja, menetyksiä, kustannuksia ja kuluja (mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut), jotka liittyvät H-D™ Connect -palveluihin tai siihen, että rikot näitä ehtoja, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta Harley-Davidsonin tai minkä tahansa muun henkilön tai entiteetin immateriaalioikeuksien rikkominen.

Vastuunrajoitus

Harley-Davidson ei ole vastuussa sovellettavissa olevan lain sallimissa puitteissa mistään suorista vahingoista, jotka ylittävät ne maksut, jotka olet maksanut H-D™ Connect -palveluista edeltävän 12 kuukauden aikana tai summan 150 $ (suurempi on voimassa), eikä Harley-Davidson ole vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista, välillisistä, erityisistä, esimerkinomaisista, rankaisevista tai muista vahingoista (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta niistä, jotka aiheutuvat tuoton menetyksestä, menetetyistä tiedoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka ovat seurausta tai liittyvät millään tavalla H-D™ Connect -palveluihin, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvaukseen tai mihin tahansa muuhun oikeudelliseen teoriaan ja siitä onko näiden vahinkojen mahdollisuudesta ilmoitettu. Jos et ole tyytyväinen H-D™ Connect -palveluihin, ainoa korjaava toimenpide sovellettavissa olevan lain sallimissa puitteissa on H-D™ Connect -palveluiden käytön lopettaminen. Jos sovellettavissa oleva laki näin vaatii, edellä mainittu ei sulje pois vastuutamme koskien huolimattomuudestamme johtuvaa kuolemaa, loukkaantumista tai petollista virheellistä tulkintaa tai mitä tahansa muuta menetystä, jota koskien laki ei salli pois sulkemista.

Päivitykset; yleistä

Jos oikeus tai toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin ehto ei ole täytäntöönpanokelpoinen, kyseisiä ehtoja tulee muuttaa tai poistaa mahdollisimman vähän, jotta muut ehdot pysyvät edelleen täysin voimassa. Nämä käyttöehdot ja mobiilisovelluksen käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö muodostavat koko sopimuksen sinun ja Harley-Davidsonin välille H-D™ Connect -palveluja koskien. Harley-Davidson saattaa oman harkintansa mukaisesti päivittää ajoittain näitä käyttöehtoja, mobiilisovelluksen käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä. Kun päivitämme käyttöehtoja, mobiilisovelluksen käyttöehtoja tai tietosuojakäytäntöä, julkaisemme nämä päivitetyt asiakirjat sivustolla.

Kiistojen ratkaiseminen; välimiesmenettely

Pyrimme vilpittömästi ratkaisemaan kaikki H-D™ Connect -palvelussa mahdollisesti esiintyvät ongelmat, jos ilmoitat ongelmasta asiakaspalveluosastollemme. Ymmärrämme kuitenkin, että joissakin harvinaisissa tapauksissa emme pysty ratkaisemaan ongelmaa asiakkaan toivomalla tavalla.

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Wisconsinin osavaltion sisäisiä lakeja ilman lainvalintasäännöksiä.

 

Sinä ja Harley-Davidson hyväksytte, että kaikki H-D™ Connect -palvelun käyttöön liittyvät tai siitä johtuvat kiistat, vaateet tai ristiriidat selvitetään välimiesmenettelyn avulla yleisten tuomioistuimien sijasta, ellei laki kiellä tätä. Välimiesmenettely on epämuodollisempi tapa kuin  oikeudenkäynti. Välimiesmenettelyssä käytetään neutraalia välimiestä tuomarin tai valamiehistön sijasta ja menettelyn tuomioistuinvalvonta on rajoitettua. Välimiesmenettelyn havainnot ovat rajoitetumpia kuin tuomioistuimessa, mutta toimimme yhteistyössä kohtuullisten havaintojen selvittämiseksi kyseessä olevien ongelmien ja vaateen summan mukaisesti. Välimiehet voivat määrätä samat vahingonkorvaukset ja hyvitykset kuin tuomioistuin, mutta tällöin välimiesten tulee soveltaa vahinkoihin aineellista oikeutta vastaavalla tavalla kuin oikeudenkäynnissä, mukaan lukien tähän kuitenkaan rajoittumatta rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden soveltamalla tavalla. Suostut siihen, että hyväksymällä nämä ehdot tähän säädökseen sovelletaan Yhdysvaltojen välimiesmenettelystä annettua liittovaltion lakia (Federal Arbitration Act) ja että sinä ja Harley-Davidson luovutte oikeudestanne oikeudenkäyntiin tai ryhmäkanteeseen. Tämä välimiesmenettelysäädös pysyy voimassa sinun ja Harley-Davidsonin välillä näiden ehtojen ja kaikkien muiden sopimussuhteiden päättymisen jälkeen.

 

Jos haluat esittää vaateen Harley-Davidsonille ja käyttää välimiesmenettelyä, sinun on ensin lähetettävä vaateestasi kirjallinen ilmoitus Harley-Davidsonille kirjattuna kirjeenä ("ilmoitus"). Harley-Davidsonille lähetettävä ilmoitus tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("ilmoituksen osoite"). Jos Harley-Davidson haluaa esittää sinulle vaateen ja käyttää välimiesmenettelyä, se lähettää kirjallisen ilmoituksen kirjattuna kirjeenä viimeisimpään tiedossamme olevaan osoitteeseesi. Sinun tai Harley-Davidsonin lähettämän ilmoituksen tulee kuvata vaateen tai kiistan luonne ja perusta sekä (b) esittää pyydetty hyvitys ("vaatimus"). Jos Harley-Davidson ja sinä ette pääse sopimukseen vaateesta 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, sinä tai Harley-Davidson voitte aloittaa välimiesmenettelyn tai esittää vaateen pienestä korvausvaatimuksesta tuomioistuimelle. Välimiesmenettelyn aikana sinun tai Harley-Davidsonin esittämää sovittelutarjousta ei tule paljastaa välimiehelle. Voit ladata kopioin ilmoituksesta ja lomakkeesta välimiesmenettelyn aloittamiseksi Yhdysvaltain sovittelumenettelyjen yhdistykseltä (American Arbitration Association) osoitteesta www.adr.org. Jos sinun on maksettava ilmoitusmaksu, Harley-Davidson hyvittää ilmoitusmaksun viivyttelemättä vastaanotettuaan ilmoituksen välimiesmenettelyn aloittamisesta, ellei vaateesi summa ylitä 10 000 USD. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain sovittelumenettelyjen yhdistyksen ("AAA") kaupallisia välimiesmenettelysääntöjä ja kuluttajiin liittyvien kiistojen täydentäviä menettelyjä (yhdessä "AAA-säännöt") näiden käyttöehtojen muuntamalla tavalla ja AAA:n hallitsemana. AAA-säännöt ja -lomakkeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.adr.org, soittamalla AAA:lle numeroon 1-800-778-7879 tai pyytämällä niitä meiltä kirjoittamalla ilmoitusosoitteeseen. Välimiehen tulee noudattaa näitä käyttöehtoja. Välimies päättää kaikista ongelmista, mukaan lukien näiden käyttöehtojen laajuudesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta, mukaan lukien tämä välimiesmenettelysopimus. Ellet sinä tai Harley-Davidson sovi muulla tavalla, kaikki välimiesmenettelyt tapahtuvat laskutusosoitteesi maakunnassa. (Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, kaikki välimiesmenettelyt tapahtuvat asuinmaassasi sinulle kohtuullisesti sopivassa paikassa, mutta menettelyihin sovelletaan AAA-sääntöjä, mukaan lukien AAA-säännöt koskien välimiehen valintaa). Jos vaateesi on 10 000 USD tai vähemmän, hyväksymme, että voit valita välimiesmenettelyn toteuttamisen pelkästään välimiehelle lähetettyjen asiakirjojen, puhelun tai henkilökohtaisen kuulemisen avulla AAA-sääntöjen mukaisesti. Jos vaateesi ylittää 10 000 USD, AAA-säännöt määrittävät kuulluksi tulemisen oikeuden. Riippumatta välimiesmenettelyn toteutustavasta, välimies julkaisee riittävän kirjallisen päätöksen, joka selittää tärkeimmät löydökset ja ratkaisut, joihin hyvitys perustuu. Jos välimies päättää hyvityksestä, joka on suurempi kuin Harley-Davidsonin viimeinen kirjallinen tarjous ennen välimiehen valitsemista (tai jos Harley-Davidson ei antanut sovittelutarjousta ennen välimiehen valintaa), Harley-Davidson maksaa sinulle hyvitettävän määrän tai 1 000 USD, riippuen siitä, kumpi on suurempi. AAA-säännöt määräävät ilmoitusmaksun sekä hallinta- ja välimiesmaksut tässä erikseen mainittuja lukuun ottamatta. Jokaisen osapuolen on maksettavat omat asianajokulunsa, jos näitä on. Jos kumpi tahansa osapuolista voittaa lakisääteisen vaatimuksen, joka määrää voittajan asianajokulut maksettaviksi tai on olemassa kirjallinen sopimus oikeuskulujen maksamisesta, välimies saattaa määrätä, että voittajalle tulee maksaa kohtuulliset maksut lakisääteisten standardien mukaisesti.

 

Sinä ja Harley-Davidson hyväksytte, että kumpikin voi esittää vaateen toista vastaan vain yksinään, eikä kantajana tai jäsenenä missään ryhmäkanteessa tai edustusmenettelyssä. Lisäksi, ellet sinä ja Harley-Davidson sovi muulla tavalla, välittäjä ei voi yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaateita omien vaateidesi kanssa, eikä hän voi johtaa missään edustusmenettelyssä tai ryhmäkanteessa. Välittäjä voi määrätä vahvistavan tai kieltävän määräyksen vain yksittäiselle lievitystä hakevalle osapuolelle vain siinä laajuudessa kuin tämän osapuolen yksittäinen vaade määrittää.

 

Jos tämä erityinen säädös ei ole täytäntöönpanokelpoinen, tällöin (a) koko välimiesmenettelysäädös tulee mitätöidä, mutta näiden ehtojen muut säädökset pysyvät täysin voimassa; ja (b) kaikki vaateet käsitellään yksinomaan Wisconsinin Milwaukeen tuomioistuimissa.

 

Jos olet Yhdysvaltojen ulkopuolella asuva kuluttaja, tämä ei estä sinua käyttämästä lainkäyttöalueesi tarjoamaa suojaa, mukaan lukien mahdollisuus käyttää paikallisia tämän lainkäyttöalueen tuomioistuimia.