Nähdään ensi vuonna! Varaa kalenteristasi jo nyt 3.–8. syyskuuta 2024
2023 Run-Out Deals legendaarisista mootoripyöristä
2023 Run-Out Deals legendaarisista mootoripyöristä
2024 H-D HOMECOMING -FESTIVAALILIPUT MYYNNISSÄ NYT. OSTA LIPPUJA
2024 H-D HOMECOMING -FESTIVAALILIPUT MYYNNISSÄ NYT. OSTA LIPPUJA

Käyttöehdot

H-D.com-käyttöehdot

Päivitetty viimeksi huhtikuussa 2017

 

Näitä ehtoja (“käyttöehdot”) sovelletaan Harley-Davidson, Inc. (“Harley-Davidson”) -verkkosivuston (“sivusto”) käyttöön. Katso tietosuojakäytännöstämme kuvaus tietosuojakäytännöistämme, jotka ovat näiden ehtojen liitteenä. Sivuston käyttö edellyttää näiden ehtojen noudattamista. Jos et hyväksy näitä ehtoja, ole hyvä ja poistu sivustolta.

 

Nämä ehdot edellyttävät, että kaikki sinun ja Harley-Davidsonin väliset kiistat ratkaistaan SITOVAN VÄLIMIESMENETTELYN avulla. LUOVUT OIKEUDESTASI OIKEUDENKÄYNTIIN (MUKAAN LUKIEN RYHMÄKANTEET) näitä käyttöehtoja koskevien oikeuksiesi puolustamiseksi (lukuun ottamatta pienten korvausvaatimusten käsittelyjä). PUOLUEETON VÄLIMIES määrittää oikeutesi, EIKÄ tuomari tai valamiehistö. Vaateitasi ei voi käsitellä ryhmäkanteena. Katso alla olevasta osiosta Kiistojen ratkaiseminen;välimiesmenettely tiedot koskien sopimusta sinun ja Harley-Davidsonin välisten kiistojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyn avulla.

Sivuston ja sisällön omistajuus

Kaikki tämän sivuston sivut ja kaikki ladattavissa oleva materiaali on Harley-Davidsonin tai sen kumppaneiden omaisuutta, ellei toisin ole mainittu. Sivustoa suojaavat Yhdysvaltojen ja kansainväliset tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait. Sivuston sisältöä, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta tiedostot, asiakirjat, valokuvat, kuvat, ääni ja video sekä kaikki sivuston kautta käytetyt tai käytettäväksi annetut materiaalit (“sisältö”), ei saa kopioida, jakaa, muuttaa, jäljentää, julkaista tai käyttää kokonaan tai osittain ilman Harley-Davidsonin kirjallista valtuutusta tai hyväksyntää, mukaan lukien palveluiden tai tuotteiden toimittaminen Harley-Davidsonille tai sen kumppaneille, tai liittyen liiketoimintasuhteeseen Harley-Davidsonin tai sen kumppaneiden kanssa. Et voi kehystää tai hyödyntää frame-kehyksiä Harley-Davidsonin tai sen kumppaneiden nimien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, logojen, sisällön tai muun patentoidun tiedon esittämiseksi (mukaan lukien kuvat, teksti, sivun asettelu tai lomakkeet) ilman erillistä kirjallista suostumustamme. Voit tarkastella, kopioida, tulostaa ja käyttää tällä sivustolla olevaa sisältöä omaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja edellyttäen, että (1) tämän sivuston sisältöä käytetään vain tiedoksi ja ei kaupalliseen käyttöön; (2) tällä sivustolla käytettävissä olevaa tekstiä, grafiikkaa tai muuta sisältöä ei muuteta millään tavalla ja (3) tällä sivustolla käytettävissä olevaa grafiikkaa ei käytetä, kopioida tai jaeta erillään liittyvästä tekstistä tai erillään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muusta patentti-ilmoituksesta. Mitään tässä esitettyä ei tule tulkita oikeudeksi käyttää mitään Harley-Davidsonin, sen kumppanin tai kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta, ellei tässä ilmoituksessa ole erikseen muulla tavalla ilmoitettu.

Sivuston tietoturva

Et saa rikkoa tai yrittää rikkoa sivuston tietoturvaa, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta (a) toisten käyttäjien tietojen käyttäminen tai kirjautuminen sellaiselle palvelimelle tai tilille, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta; (b) järjestelmän tai verkon haavoittuvuuden tutkiminen, tarkastaminen tai testaaminen tai suojaus- tai todennusmenetelmien murtaminen ilman asianmukaista valtuutusta; (c) kenen tahansa käyttäjän, isäntäkoneen tai verkon palvelun häiritseminen, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta viruksen lähettäminen sivustolle, ylikuormittaminen, tulvitus, spämmäys, sähköpostipommittaminen tai kaataminen; (d) roskapostin lähetys, mukaan lukien kampanjat ja/tai tuotteiden ja palveluiden mainostus; tai (e) TCP/IP-pakettien otsikkotietojen väärentäminen tai minkä tahansa otsikkotiedon väärentäminen sähköpostiviesteissä tai uutisryhmien julkaisuissa. Järjestelmän tai verkon tietoturvarikkomukset saattavat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Harley-Davidson tutkii ne tapaukset, joihin saattaa liittyä kyseisiä rikkomuksia ja toimii yhdessä lainvalvontaviranomaisten kanssa sekä asettaa syytteeseen ne käyttäjät, jotka osallistuvat näihin rikkomuksiin. Lupaat, että et häiritse sivuston oikeanlaista toimintaa tai sivustolla tapahtuvia toimintoja millään laitteella, ohjelmistolla tai rutiinilla. Hyväksyt lisäksi, että et yritä käyttää sivustolla navigoimiseen mitään moduulia, ohjelmistoa, työkalua, agenttia tai muuta laitetta tai mekanismia (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta selaimet, hakuohjelmat, robotit, hahmot tai älykkäät agentit) kuin hakukonetta ja Harley-Davidsonin tällä sivustolla tarjoamia hakuagentteja sekä muita yleisesti käytettävissä olevia verkkoselaimia (esim. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox tai Google Chrome).

 

Tämän sivuston käyttöoikeutta valvotaan. Pyynnön lähettävät URL-osoitteet, pyynnön alkuperäinen lähdelaite ja aika kirjataan käyttöoikeustilastoihin tietoturvan valvomiseksi. Hyväksyt tämän valvonnan käyttämällä sivustoa. Tämä sivusto saattaa olla ajoittain pois käytöstä johtuen mekaanisista, tiedonsiirtoon liittyvistä, ohjelmistojen, laitteistojen tai kolmannen osapuolen toimittamien palveluiden virheistä. Harley-Davidson ei voi ennustaa tai hallita näiden seisokkien ajankohtaa, eikä se voi hallita seisokkien kestoa.

Sivuston käyttöoikeus; suojaaminen

Eräiden sivuston osien käyttöä on rajattu käyttöoikeuksilla ja käyttöön edellytetään käyttäjätunnus ja salasana (“suojatut alueet”). Hyväksyt, että suojattuja alueita voi käyttää vain käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, jotka Harley-Davidson on sinulle antanut. Lupaat pitää käyttäjätunnuksen ja salasanan omana tietonasi, etkä jaa tai paljasta käyttäjätunnusta tai salasanaa kenellekään kolmannelle osapuolelle. Harley-Davidson saattaa peruuttaa sivuston käyttöoikeuden milloin tahansa ja ilman syytä. Lupaat puolustaa ja turvata H-D:tä sekä kumppaneita ja kaikkia näiden työntekijöitä, edustajia, johtajia, virkailijoita, osakkeenomistajia, asianajajia, seuraajia ja heidän nimittämiä henkilöitä ja vapauttaa heidät vastuusta koskien kaikkia vaateita, toimia, vaurioita, loukkaantumisia, velkoja, menetyksiä, kustannuksia ja kuluja (mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut), jotka liittyvät mihin tahansa sivustolta lataamasi tai muulla tavalla hankkimasi sisällön käyttöön tai siihen, että rikot näitä ehtoja, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta Harley-Davidsonin tai minkä tahansa muun henkilön tai entiteetin immateriaalioikeuksien rikkominen.

Linkit muille sivustoille

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä tai tälle sivustolle saattaa johtaa linkkejä Harley-Davidsonin jälleenmyyjien sivustoilta. Harley-Davidson-jälleenmyyjät ovat riippumattomia yrityksiä, eivätkä Harley-Davidsonin edustajia. Harley-Davidson ei ole vastuussa Harley-Davidsonin jälleenmyyjien verkkosivustojen tai muiden sellaisten sivustojen sisällöstä, saatavuudesta, toiminnasta tai suorituskyvystä, joilta on pääsy tälle sivustolle tai joille johtaa linkkejä tältä sivustolta. Kun käytät muuta kuin Harley-Davidson-sivustoa, huomaa, että se toimii erillään Harley-Davidsonista ja että Harley-Davidson ei hallitse kyseisen verkkosivuston sisältöä. Lisäksi linkki muulle kuin Harley-Davidsonin verkkosivustolle ei tarkoita, että Harley-Davidson suosittelisi linkitettyä sivustoa tai olisi vastuussa sen sisällöstä tai käytöstä. On omalla vastuullasi varmistaa varotoimin, että käyttämäsi tai lataamasi sisältö ei sisällä viruksia, matoja, troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Jos päätät käyttää mitä tahansa tähän sivustoon linkitettyä kolmannen osapuolen sivustoa, tämä on täysin omalla vastuullasi.

Kolmannen osapuolen tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Sivusto saattaa sisältää viittauksia kolmannen osapuolen tavaramerkkeihin ja kopioita kolmannen osapuolen materiaaleista, jotka ovat omistajiensa omaisuutta. Viittaukset mihin tahansa kolmansien osapuolten tuotteisiin, prosesseihin, julkaisuihin, palveluihin tai tarjouksiin kauppanimen, tavaramerkin tai valmistajan kautta tai muulla tavoin ei välttämättä tarkoita, että Harley-Davidson tukee tai suosittelee näitä.

Lähetykset, arviot, palaute ja muut sivuston julkaisut

Jos lähetät, lataat, julkaiset tai siirrät mitä tahansa tietoja tai tiedostoja (“julkaisut”) sivustollemme, lupaat, että et (1) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä mitään materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, laitonta, säädytöntä, uhkaavaa, häiritsevää, petollista, pornografista tai haitallista, tai sellaista sisältöä, joka saattaisi kehottaa rikolliseen tai epäeettiseen käyttäytymiseen, (2) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä mitään, joka rikkoo kenenkään henkilön tai entiteetin tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia, (3) lähetä, lataa, julkaise tai siirrä virusta tai muuta haitallista ohjelmaa tai (4) ota yhteyttä muihin sivuston käyttäjiin ei toivottujen sähköpostiviestien, puheluiden, postitusten tai muiden tiedonsiirtomenetelmien avulla. Jos lähetät, lataat, julkaiset tai siirrät mitä tahansa palautetta tai tietoja, kuten ideoita, käsitteitä, tietotaitoa, tekniikoita, prosesseja, kommentteja, ehdotuksia tai kysymyksiä koskien mitä tahansa Harley-Davidson-tuotetta, palvelua tai tämän sivuston sisältöä (“palaute”), näiden tietojen katsotaan olevan julkisia, eikä Harley-Davidsonilla ja sen kumppaneilla ole mitään velvollisuutta käsitellä näitä tietoja luottamuksellisina. Kun lähetät, lataat tai siirrät julkaisuja tai palautetta, myönnät Harley-Davidsonille ja sen kumppaneille peruuttamattoman, ikuisen, täysin maksetun, rojaltivapaan käyttöoikeuden sekä oikeuden käyttää, jäljentää, paljastaa ja jakaa julkaisuja ja palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, markkinointi ja valmistus sekä sisältö, jossa näitä julkaisuja ja palautteita käytetään. Vastuullasi on varmistaa, että kaikki julkaisusi on varmuuskopioitu oikein, jotta pystyt käyttämään niitä, jos tiedot katoavat, vioittuvat tai tiedonsiirto häiriintyy. Lupaat puolustaa ja turvata H-D:tä sekä kumppaneita ja kaikkia näiden työntekijöitä, edustajia, johtajia, virkailijoita sekä konsultteja ja vapauttaa heidät vastuusta koskien kaikkia kolmansien osapuolten vaateita, velkoja, menetyksiä, vaurioita ja kuluja (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut), jotka aiheutuvat julkaisuistasi tai siitä, että sallit niiden julkaisun sivustolla.

 

Harley-Davidson ei tarkista säännöllisesti lähetettyjä julkaisuja tai palautetta, mutta pidättää oikeuden (ilman velvollisuutta) valvoa kaikkia sivustolle lähetettyjä julkaisuja ja palautteita sekä muokata tai poistaa niitä. Myönnät Harley-Davidsonille ja sen kumppaneille oikeuden käyttää nimeä, jolla lähetät minkä tahansa julkaisun tai palautteen. Hyväksyt, että et käytä väärää sähköpostiosoitetta, esiinny muuna henkilönä tai entiteettinä tai johda muulla tavalla harhaan koskien julkaisun tai palautteen alkuperää. Harley-Davidson ja sen kumppanit eivät ole vastuussa mistään sinun tai kolmannen osapuolen lähettämästä julkaisusta tai palautteesta.

Tietojen tarkkuus ja eheys; värit

Vaikka Harley-Davidson pyrkii varmistamaan sivuston eheyden ja tietojen tarkkuuden, se ei takaa sivuston ja sisällön oikeellisuutta tai tarkkuutta. On mahdollista, että sivusto sisältää typografisia virheitä, epätarkkuuksia tai muita virheitä, ja että kolmannet osapuolet saattavat tehdä sivustolle valtuuttamattomia lisäyksiä, poistoja ja muutoksia. Jos epätarkkuuksia ilmenee, ilmoita tästä Harley-Davidsonille, jotta ne voidaan korjata. Sivustolla olevat tiedot saattavat muuttua tai päivittyä ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Harley-Davidson ja sen kumppanit eivät ole vastuussa sellaisista sivustolla julkaistuista tiedoista tai sisällöistä, jotka joku muu kuin Harley-Davidsonin kumppanina toimiva kolmas osapuoli on julkaissut. Olemme käyttäneet paljon aikaa ja vaivaa, jotta sivustolla näkyvät tuotteiden värit vastaisivat tarkasti todellisuutta. Näkemäsi värit riippuvat kuitenkin käyttämästäsi näytöstä, emmekä voi taata, että näyttösi näyttää värit oikein. Tämä sivusto on käytettävissä kansainvälisesti ja saattaa sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Harley-Davidsonin tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, jotka eivät ole käytettävissä maassasi. Nämä viittaukset eivät tarkoita, että Harley-Davidson tulee julkaisemaan nämä tuotteet, ohjelmat tai palvelut maassasi tai että näitä tuotteita voidaan käyttää laillisesti maassasi. Harley-Davidson pidättää oikeuden lopettaa mallien, osien, varusteiden ja muiden tuotteiden valmistamisen ilman ennakkoilmoitusta tai Harley-Davidson voi muuttaa teknisiä ominaisuuksia milloin tahansa ilman velvoitteita. Tällä sivustolla kuvatut ajoneuvot, osat, varusteet ja muut tuotteet sekä esitetyt tekniset tiedot koskevat vain Yhdysvalloissa myytyjä.

 

Ajoneuvojen ja varusteiden tekniset tiedot saattavat vaihdella maiden välillä riippuen paikallisista laeista, ja eräät mallit ja varusteet eivät ole saatavilla tietyissä maissa. Huomaa, että monet maat kieltävät sellaisten ajoneuvojen ja varusteiden tuonnin, rekisteröinnin ja/tai käytön, joita ei ole valmistettu maan teknisten tietojen mukaisesti. Sinun on tarkistettava paikalliselta Harley-Davidson-jälleenmyyjältäsi tällä verkkosivustolla luetteloitujen tai näytettyjen osien, varusteiden tai mallien tiedot.

Typografiset virheet ja virheelliset hinnat

Jos tuotteen tai palvelun hinta on virheellinen johtuen typografisesta virheestä tai toimittajalta saadusta väärästä hintatiedosta johtuen, meillä on oikeus kieltää tai peruuttaa mikä tahansa tilaus, joka koskee tuotetta tai tilausta, jonka hinta on virheellinen. Meillä on oikeus kieltää tai peruuttaa mikä tahansa tällainen tilaus, vaikka tilaus olisi vahvistettu ja veloitettu luotto- tai pankkikortiltasi. Jos tilaus on jo veloitettu luotto- tai pankkikortiltasi ja tilaus peruutetaan, hyvitämme virheellisen summan välittömästi luotto- tai pankkikortillesi.

Tilauksen hyväksyminen

Huomaa, että tietyt tilaukset tulkitaan Harley-Davidsonin ja sen palveluiden epäsopivaksi käytöksi. Pidätämme oikeuden kieltäytyä toimittamasta tai peruuttaa minkä tahansa tilauksen ilman syytä ja oman harkintamme mukaisesti. Tilisi käyttöä saatetaan myös rajoittaa tai tili saatetaan päättää mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaisesti. Käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi sinua ei veloiteta ennen kuin maksutapa on vahvistettu, tilaustietojen oikeellisuus on varmistettu ja tilauksesi on toimitettu (lukuun ottamatta ennakkotilauksia, jotka on maksettu Harley-Davidson Gift Card -lahjakortilla, jolloin veloitus tapahtuu tilaushetkellä, eikä toimitushetkellä). Eräissä tilanteissa tilaus perutaan, jos ostettavaa määrää on rajoitettu, tuote- tai hintatiedot ovat virheelliset tai puutteelliset tai luottoja ja petoksia valvova osastomme havaitsee ongelmia. Saatamme vaatia myös lisävahvistuksia tai tietoja ennen minkä tahansa tilauksen hyväksymistä. Otamme sinuun yhteyttä, jos tilauksesi tai sen osa peruutetaan tai tilauksesi hyväksyminen edellyttää lisätietoja. Jos tilauksesi peruutetaan luottokortin (tai muun maksutilin) veloituksen jälkeen hyvitämme veloitetun summan luottokortillesi (tai muulle sovellettavissa olevalle maksutilille).

Verkkomaksut

Voit ostaa sivustolta tuotteita ja/tai palveluja. Hyväksymme seuraavat Yhdysvalloissa toimivien pankkien myöntämät luottokortit: MasterCard®, Visa®, Discover® ja US Bank National Association ND -pankin myöntämä Harley-Davidson® Visa® -kortti. Jos maksuun käytetään luottokorttia, Harley-Davidson saattaa pyytää maksusummalle ennakkohyväksynnän. Jos rekisteröidyt suorittamaan toistuvia maksuja automaattisesti, kaikki veloitukset ja maksut laskutetaan siltä luottokortilta, jonka määrität asetusprosessin yhteydessä. Jos haluat määrittää toisen luottokortin tai luottokorttisi vaihtuu, sinun on muutettava tiedot verkossa. Tämä saattaa aiheuttaa väliaikaisen viiveen verkkomaksuihisi, kun vahvistamme uudet maksutietosi.

 

Jos olet suorittamassa verkkomaksua, vakuutat, että (i) kaikki antamasi luottokorttitiedot ovat virheettömiä, oikeita ja täydellisiä, (ii) luottokorttiyhtiö hyväksyy maksut, (iii) maksat erääntyvät maksut ilmoitettujen summien mukaisina, perittävät verot mukaan lukien, ja että (iv) olet henkilö, jolle kortti on myönnetty ja olet valtuutettu suorittamaan hankinnan tai muun tapahtuman kyseisellä luottokortilla ja kyseisillä luottokorttitiedoilla.

Myyntivero

Jos tilauksesi sisältää verotettavia tuotteita, toimitusmaksu (jos sovellettavissa) koskee vain verotettavia tuotteita ja siihen saatetaan soveltaa veroa kohdemaan laeista riippuen.

 

Lahjakorteista ei peritä myyntiveroa. Asianmukainen myyntivero veloitetaan ostoksesta lahjakortin käyttöhetkellä.

Määrärajat ja jälleenmyyjille myynti

Harley-Davidson pidättää oikeuden rajoittaa oman harkintansa mukaisesti hankittavien tuotteiden määrää per henkilö, per kotitalous tai per tilaus. Nämä rajoitukset saattavat koskea samalta tililtä tai samalla luottokortilla tehtyjä tilauksia sekä myös niitä tilauksia, joissa käytetään samaa laskutus- ja/tai toimitusosoitetta. Ilmoitamme asiakkaalle, jos näitä rajoituksia sovelletaan. Huomaa, että tietyt tilaukset tulkitaan Harley-Davidsonin ja sen palveluiden epäsopivaksi käytöksi. Pidätämme oikeuden kieltäytyä toimittamasta tai peruuttaa minkä tahansa tilauksen ilman syytä ja oman harkintamme mukaisesti. Tilisi käyttöä saatetaan myös rajoittaa tai tili saatetaan päättää mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaisesti. Harley-Davidson pidättää myös oikeuden kieltää myynnin jälleenmyyjille oman harkintansa mukaisesti. Näitä käyttöehtoja varten jälleenmyynti määritetään minkä tahansa sellaisen tuotteen hankkimiseksi Harley-Davidsonilta, joka on tarkoitus myydä kaupallisesti kolmannelle osapuolelle.

Tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvät vaateet

Jos olet tekijänoikeuden omistaja tai edustaja ja epäilet, että jokin käyttäjän julkaisu tai muu sisältö Harley-Davidsonin verkkosivustolla loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit lähettää "DMCA" (Digital Millennium Copyright Act) -ilmoituksen. Katso Harley-Davidson, Inc. Käyttäjän lähettämää sisältöä koskeva käytäntö.

Takuunrajoitus

Harley-Davidson kiistää kaikki suorat tai epäsuorat takuut koskien tätä sivustoa ja sen sisältämiä tietoja, grafiikoita ja materiaaleja, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta.

 

Harley-Davidson ei takaa, että pääsy sivustolle tai sen käyttö on häiriötöntä tai virheetöntä tai että sivuston virheet korjataan. Tämä sivusto, mukaan lukien kaikki sen sisältämät tiedot ja sisältö tai sivustoon liittyvät palvelut tarjotaan "sellaisenaan" kaikkien vikojen kanssa ilman mitään suoria tai epäsuoria takuita, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta epäsuora takuu myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tietojen laadusta, nautittavuudesta ja omistuksesta/loukkaamattomuudesta. Harley-Davidson kieltää nimenomaisesti kaiken vastuun koskien tämän sivuston kautta hankittavien tietojen virheitä tai puutteita tai tietojen virheellistä käyttöä tai tulkintaa. Harley-Davidson ei takaa, että sivuston kautta hankittavat tiedot olisivat tarkkoja, täydellisiä tai ajan tasalla.

 

Olet itse täysin vastuussa sivuston, sivustoon liittyvien palveluiden ja linkitettyjen sivustojen käytöstä ja riskeistä. Harley-Davidson ei takaa, että ladattavissa olevat tiedostot eivät sisällä viruksia, matoja, troijalaisia tai muita haitallisia ohjelmia. Olet vastuussa riittävien toimenpiteiden toteuttamisesta tietojesi varmuuskopioimiseksi ja suojaamiseksi. Hyväksyt, että Harley-Davidson ei ole vastuussa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuoraan mistään koodista. Otat täyden vastuun sivuston ja internetin käytöstä. 

Vastuunrajoitus koskien sivuston käyttöä

Harley-Davidson ja kaikki tällä sivustolla mainitut kolmannet osapuolet eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä erityisistä, esimerkinomaisista, rankaisevista tai muista vahingoista (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta niistä, jotka aiheutuvat tuoton menetyksestä, menetetyistä tiedoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä) jotka ovat seurausta tai liittyvät millään tavalla sivustoon, sen palveluihin, sisältöön tai sivustolla oleviin tietoihin ja/tai mihinkään linkitettyyn sivustoon riippumatta siitä, perustuvatko vahingot takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvaukseen tai mihin tahansa muuhun oikeudelliseen teoriaan ja siitä onko näiden vahinkojen mahdollisuudesta ilmoitettu. Ainoa korjaava toimenpide on sivuston ja/tai näiden palvelujen käytön lopettaminen, jos et ole tyytyväinen sivustoon, siihen liittyviin palveluihin ja/tai linkitettyihin sivustoihin.

Päivitykset; yleistä

Harley-Davidson pidättää oikeuden päättää käyttöoikeutesi sivustoon tai sen osaan ilman syytä oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta. Jos oikeus tai toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin ehto ei ole täytäntöönpanokelpoinen, kyseisiä ehtoja tulee muuttaa tai poistaa mahdollisimman vähän, jotta muut ehdot pysyvät edelleen täysin voimassa. Nämä ehdot ja tietosuojakäytäntö muodostavat koko sopimuksen sinun ja Harley-Davidsonin välille tätä aihetta koskien. Harley-Davidson saattaa oman harkintansa mukaisesti päivittää ajoittain näitä ehtoja ja tietosuojakäytäntöä päivittämällä tätä julkaisua. Sinun tulisi tämän vuoksi ajoittain vierailla tällä sivulla ja tarkistaa voimassa olevat ehdot ja tietosuojakäytäntö, jotta olet tietoinen näistä päivityksistä, joihin olet sitoutunut. Tietyt näiden ehtojen ja tietosuojakäytännön säädökset saatetaan korvata tämän sivuston tietyillä sivuilla olevilla erityisillä oikeudellisilla ilmoituksilla tai ehdoilla.

Kiistojen ratkaiseminen; välimiesmenettely

Pyrimme vilpittömästi ratkaisemaan kaikki sivustoilla mahdollisesti kohtaamasi ongelmat, mukaan lukien sivuston kautta hankitut tuotteet ja palvelut, jos ilmoitat ongelmasta asiakaspalveluosastollemme. Ymmärrämme kuitenkin, että joissakin harvinaisissa tapauksissa emme pysty ratkaisemaan ongelmaa asiakkaan toivomalla tavalla.

 

Sinä ja Harley-Davidson hyväksytte, että kaikki sivuston käyttöön liittyvät tai siitä johtuvat kiistat, vaateet tai ristiriidat, mukaan lukien sivuston kautta tilatut tai hankitut tuotteet ja palvelut, selvitetään välimiesmenettelyn avulla yleisten tuomioistuimien sijasta. Välimiesmenettely on epämuodollisempi tapa kuin oikeudenkäynti. Välimiesmenettelyssä käytetään neutraalia välimiestä tuomarin tai valamiehistön sijasta ja menettelyn tuomioistuinvalvonta on rajoitettua. Välimiesmenettelyn havainnot ovat rajoitetumpia kuin tuomioistuimessa, mutta toimimme yhteistyössä kohtuullisten havaintojen selvittämiseksi kyseessä olevien ongelmien ja vaateen summan mukaisesti. Välimiehet voivat määrätä samat vahingonkorvaukset ja hyvitykset kuin tuomioistuin, mutta tällöin välimiesten tulee soveltaa vahinkoihin aineellista oikeutta vastaavalla tavalla kuin oikeudenkäynnissä, mukaan lukien tähän kuitenkaan rajoittumatta rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden soveltamalla tavalla. Suostut siihen, että hyväksymällä nämä ehdot tähän säädökseen sovelletaan Yhdysvaltojen välimiesmenettelystä annettua liittovaltion lakia (Federal Arbitration Act) ja että sinä ja Harley-Davidson luovutte oikeudestanne oikeudenkäyntiin tai ryhmäkanteeseen. Tämä välimiesmenettelysäädös pysyy voimassa sinun ja Harley-Davidsonin välillä näiden ehtojen ja kaikkien muiden sopimussuhteiden päättymisen jälkeen.

 

Jos haluat esittää vaateen Harley-Davidsonille ja käyttää välimiesmenettelyä, sinun on ensin lähetettävä vaateestasi kirjallinen ilmoitus Harley-Davidsonille kirjattuna kirjeenä ("ilmoitus"). Harley-Davidsonille lähetettävä ilmoitus tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("ilmoituksen osoite"). Jos Harley-Davidson haluaa esittää sinulle vaateen ja käyttää välimiesmenettelyä, se lähettää kirjallisen ilmoituksen kirjattuna kirjeenä viimeisimpään tiedossamme olevaan osoitteeseesi. Sinun tai Harley-Davidsonin lähettämän ilmoituksen tulee kuvata vaateen tai kiistan luonne ja perusta sekä (b) esittää pyydetty hyvitys ("vaatimus"). Jos Harley-Davidson ja sinä ette pääse sopimukseen vaateesta 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, sinä tai Harley-Davidson voitte aloittaa välimiesmenettelyn tai esittää vaateen pienestä korvausvaatimuksesta tuomioistuimelle. Välimiesmenettelyn aikana sinun tai Harley-Davidsonin esittämää sovittelutarjousta ei tule paljastaa välimiehelle. Voit ladata kopioin ilmoituksesta ja lomakkeesta välimiesmenettelyn aloittamiseksi Yhdysvaltain sovittelumenettelyjen yhdistykseltä (American Arbitration Association) osoitteesta www.adr.org. Jos sinun on maksettava ilmoitusmaksu, Harley-Davidson hyvittää ilmoitusmaksun viivyttelemättä vastaanotettuaan ilmoituksen välimiesmenettelyn aloittamisesta, ellei vaateesi summa ylitä 10 000 USD. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain sovittelumenettelyjen yhdistyksen ("AAA") kaupallisia välimiesmenettelysääntöjä ja kuluttajiin liittyvien kiistojen täydentäviä menettelyjä (yhdessä "AAA-säännöt") näiden käyttöehtojen muuntamalla tavalla ja AAA:n hallitsemana. AAA-säännöt ja -lomakkeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.adr.org, soittamalla AAA:lle numeroon 1-800-778-7879 tai pyytämällä niitä meiltä kirjoittamalla ilmoitusosoitteeseen. Välimiehen tulee noudattaa näitä käyttöehtoja. Välimies päättää kaikista ongelmista, mukaan lukien näiden käyttöehtojen laajuudesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta, mukaan lukien tämä välimiesmenettelysopimus. Ellet sinä tai Harley-Davidson sovi muulla tavalla, kaikki välimiesmenettelyt tapahtuvat laskutusosoitteesi maakunnassa. (Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, kaikki välimiesmenettelyt tapahtuvat asuinmaassasi sinulle kohtuullisesti sopivassa paikassa, mutta menettelyihin sovelletaan AAA-sääntöjä, mukaan lukien AAA-säännöt koskien välimiehen valintaa). Jos vaateesi on 10 000 USD tai vähemmän, hyväksymme, että voit valita välimiesmenettelyn toteuttamisen pelkästään välimiehelle lähetettyjen asiakirjojen, puhelun tai henkilökohtaisen kuulemisen avulla AAA-sääntöjen mukaisesti. Jos vaateesi ylittää 10 000 USD, AAA-säännöt määrittävät kuulluksi tulemisen oikeuden. Riippumatta välimiesmenettelyn toteutustavasta, välimies julkaisee riittävän kirjallisen päätöksen, joka selittää tärkeimmät löydökset ja ratkaisut, joihin hyvitys perustuu. Jos välimies päättää hyvityksestä, joka on suurempi kuin Harley-Davidsonin viimeinen kirjallinen tarjous ennen välimiehen valitsemista (tai jos Harley-Davidson ei antanut sovittelutarjousta ennen välimiehen valintaa), Harley-Davidson maksaa sinulle hyvitettävän määrän tai 1 000 USD, riippuen siitä, kumpi on suurempi. AAA-säännöt määräävät ilmoitusmaksun sekä hallinta- ja välimiesmaksut tässä erikseen mainittuja lukuun ottamatta. Jokaisen osapuolen on maksettavat omat asianajokulunsa, jos näitä on. Jos kumpi tahansa osapuolista voittaa lakisääteisen vaatimuksen, joka määrää voittajan asianajokulut maksettaviksi tai on olemassa kirjallinen sopimus asianajokulujen maksamisesta, välimies saattaa määrätä, että voittajalle tulee maksaa kohtuulliset maksut lakisääteisten standardien mukaisesti.

 

SINÄ JA HARLEY-DAVIDSON HYVÄKSYTTE, ETTÄ KUMPIKIN VOI ESITTÄÄ VAATEEN TOISTA VASTAAN VAIN YKSINÄÄN, EIKÄ KANTAJANA TAI JÄSENENÄ MISSÄÄN RYHMÄKANTEESSA TAI EDUSTUSMENETTELYSSÄ. Lisäksi, ellet sinä ja Harley-Davidson sovi muulla tavalla, välittäjä ei voi yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaateita omien vaateidesi kanssa, eikä hän voi johtaa missään edustusmenettelyssä tai ryhmäkanteessa. Välittäjä voi määrätä vahvistavan tai kieltävän määräyksen vain yksittäiselle lievitystä hakevalle osapuolelle vain siinä laajuudessa kuin tämän osapuolen yksittäinen vaade määrittää.

 

Jos tämä erityinen säädös ei ole täytäntöönpanokelpoinen, tällöin (a) koko välimiesmenettelysäädös tulee mitätöidä, mutta näiden ehtojen muut säädökset pysyvät täysin voimassa; ja (b) kaikki vaateet käsitellään yksinomaan Wisconsinin Milwaukeen tuomioistuimissa.

H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käyttöehdot

Heinäkuu 2020

 

Näitä sääntöjä ja käyttöehtoja ("käyttöehdot") sovelletaan H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käyttöösi ja niihin liittyvien palvelujen vastaanottamiseen. Tutustu myös (i) tietosuojakäytäntöömme, jossa selostetaan, miten käytämme ja käsittelemme henkilötietoja, joita keräämme H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käytön yhteydessä, sekä (ii) H-D-mobiilisovelluksen käyttöehtoihin, joita sovelletaan osoitteesta https://h-d.com/app ladattavissa olevan H-D-mobiilisovelluksen käyttöösi ("H-D-mobiilisovellus").

Näiden käyttöehtojen ja H-D-mobiilisovelluksen käyttöehtojen noudattaminen on edellytys H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käyttämiselle ja hyödyntämiselle. Jos et sitoudu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja H-D-mobiilisovelluksen käyttöehtoja, älä tilaa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluja.

Keitä me olemme ja kuinka voit ottaa yhteyttä

Näissä käyttöehdoissa viittaukset "meihin" tai "Harley-Davidsoniin" tarkoittavat oman lainkäyttöalueesi H-D Connect -palvelujen palveluntarjoajaa. Mahdolliset palveluntarjoajat ovat seuraavat:

 • Yhdysvalloissa asuvat käyttäjät: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
 • jos olet Kanadassa asuva käyttäjä: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Kanada L4K 0H9;

  Euroopan talousalueella, Yhdistyneissä kuningaskunnissa tai Sveitsissä asuvat käyttäjät: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Alankomaat ja

 • jos asut millä tahansa muulla lainkäyttöalueella: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

Voit ottaa meihin yhteyttä Ota yhteyttä -sivun tietojen avulla osoitteessa https://www.harley-davidson.com/contact. Ellet muuta ilmoita, lähetämme sinulle ilmoituksia niiden yhteystietojen perusteella, jotka annoit tilatessasi  H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut.

Tilaus 

H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen [tilaaminen/rekisteröityminen] edellyttää seuraavia toimia: 

 • Sinun on luotava H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tili osoitteessa https://www.harley-davidson.com/,   ("sivusto") 
 •  ladattava H-D-mobiilisovellus ja 
 • viimeisteltävä [tilaus/rekisteröityminen] H-D-mobiilisovelluksessa.   

Jos tarvitset apua tai neuvoja tilisi luomisessa tai rekisteröimisessä, tutustu sivuihimme osoitteessa https://www.h-d.com/connect, tai ota yhteyttä sivuston Ota yhteyttä -sivujen tietojen mukaisesti.

 

Pidätämme oikeuden olla oman harkintamme mukaan hyväksymättä mitä tahansa  H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tilausta minkä tahansa pätevän syyn perusteella. Ilmoitamme sinulle kieltäytymisen syyn.

Tilauksen peruuttaminen tai keskeyttäminen 

Voit peruuttaa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tilauksesi milloin tahansa "palvelujen hallintaosiossa" kirjautumalla H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tililläsi osoitteessa https://www.harley-davidson.com/.

 

WeMe voimme perua tai keskeyttää H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelusi palvelusi tai estää sinua käyttämästä niitä mistä tahansa pätevästä syystä, kuten esimerkiksi seuraavista syistä muita syitä rajoittamatta: (a) näiden käyttöehtojen tai näissä käyttöehdoissa viitattujen muiden ehtojen, käytäntöjen tai sääntöjen rikkominen, (b) liiketoiminnalliset syyt, (c) odottamattomat H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tekniset ongelmat, (d) turvallisuusuhat tai -riskit, (e) tarvittavien H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen päivitysten tekemättä jättäminen, (f) epäilty osallistuminen vilpilliseen tai laittomaan toimintaan, (g) ajoneuvon ulosmittaus, myynti tai muu epäilty siirto, (h) muuttaminen H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen palvelualueen ulkopuolelle tai (i) poikkeamat H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käytössäsi. Mikäli käytämme tätä oikeuttamme, pyrimme ilmoittamaan sinulle siitä kohtuullisessa ajassa etukäteen. 

Palvelut

 H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut koostuvat seuraavista jäljempänä tarkemmin kuvatuista ominaisuuksista:

 • laiteohjelmiston OTA-mobiiliverkkopäivitykset,
 • paikkatietopalvelut (mukaan lukien varastetun ajoneuvon seuranta),
 • käyttäjäasetukset,
 • ajoneuvotiedot ja
 • asiakastuki

Laiteohjelmiston OTA-mobiiliverkkopäivitykset 

 H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluja ei voi käyttää ilman ajoneuvoosi asennettua ohjelmistoa. Ohjelmisto on lisensoitu sinulle, mutta ei myyty. Ohjelmistoa on ehkä päivitettävä ja muutettava ajoittain. Hyväksyt, että saatamme toimittaa ajoneuvoosi tarvittaessa ohjelmistopäivityksiä tai muutoksia. Nämä muutokset saattavat olla ominaisuuspäivityksiä tai vaadittavia tietoturva- ja suojauspäivityksiä. Saat kaikkien päivitysten yhteydessä ilmoituksen, että sinulla on tietty aika päivityksen asentamiseen. Mikäli et suorita päivitystä tämän määräajan puitteissa,  H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut saatetaan kytkeä väliaikaisesti pois käytöstä, jolloin et saa mitään  H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tuottamia tietoja H-D-mobiilisovellukseesi ennen kuin päivitys on suoritettu. Jos määritämme, että päivitys on kriittinen, asennamme päivityksen automaattisesti, kun moottoria ei ole käytetty tiettynä aikana.

 

Otathan huomioon, että ohjelmistopäivitys tai muutos saattaa vaikuttaa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluihin tallennettuihin tietoihin. Huomaa myös, että ajoneuvosi on ohjelmistopäivityksen ajan tilapäisesti toimintakyvytön, kunnes ohjelmistopäivitys on valmistunut.

 

Ota meihin yhteyttä välittömästi, mikäli havaitset mitään ongelmia H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen toiminnassa ohjelmistopäivityksen jälkeen.

Paikkatiedot

H-D Connect- ja ajoneuvointegrointipalvelujen tarjoaminen edellyttää, että järjestelmämme kerää ja käyttää ajoneuvosi sijaintitietoja tietosuojakäytännössämme tarkemmin linjatulla tavalla. Voit milloin tahansa halutessasi peruuttaa suostumuksesi ajoneuvon sijaintitietojen keräämiseen  H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käyttöä varten palveluihin sovellettavassa tietosuojakäytännössä ilmoitettujen oikeuksiesi mukaisesti. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä peruuttamalla H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelusi. H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen peruuttaminen estää kaikkien H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen, paikkatietopalvelut mukaan lukien, käyttämisen.

Varastetun ajoneuvon seurantapalvelu

H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tärkeä sijaintitietoja käyttävä ominaisuus on "varastetun ajoneuvon seurantapalvelu". Varastetun ajoneuvon seurantapalvelun aktivoiminen edellyttää, että olet määrittänyt ajoneuvosi "Varastettu ajoneuvo" -tilaan H-D-mobiilisovelluksessa. Katso lisätiedot usein kysytyistä kysymyksistä osoitteessa https://www.h-d.com/connect.

 

Jos ajoneuvosi asetetaan varastetun ajoneuvon tilaan, järjestelmämme yrittävät kerätä ajoneuvosi sijaintitiedot useammin. Älä tilaa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluja, mikäli et halua, että sijaintitietojasi kerätään tällä tavalla.

 

Hyväksyt, että varastetun ajoneuvon jäljityspalvelu ei ehkä pysty jäljittämään ajoneuvosi tarkkaa sijaintia kaikissa tapauksissa. Katso palvelunrajoitukset alta. Lisäksi varastetun ajoneuvon jäljityspalvelu on tarkoitettu ainoastaan auttamaan ajoneuvosi mahdollisesta varkaudesta ilmoittamisessa ja ajoneuvon palauttamisessa. H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut eivät estä ajoneuvon tai siinä säilytettyjen tavaroiden varastamista tai suojaa niitä vaurioilta tai katoamisilta. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai muista sinulle aiheutuvista vahingoista ajoneuvon varkauteen liittyen ja suosittelemme, että otat yhteyttä lakia valvoviin viranomaisiin ajoneuvosi varkautta koskien.

Pyörän asetukset

H-D-mobiilisovelluksen "Pyörän asetukset" -osiossa voit hallita vastaanotettavia ilmoituksia ja näiden ilmoitusten vastaanottotapoja. Tämän ominaisuuden avulla voit myöntää seuraavat käyttöoikeudet: (i) "pyörän jakaminen" – ajoneuvosi tietojen tarkastelu ja muokkaus (mukaan lukien valmistenumero), (ii) "moottoripyörähälytykset" – ajoneuvon kuntoa koskevien asianmukaisten osioiden asetusten tarkastelu, (iii) "tietoturvailmoitukset" – ajoneuvon suojaukseen liittyvien ilmoitusasetusten tarkastelu ja (iv) "tilin jakaminen " – antaa mahdollisuuden sallia toisen H-D Unified Profile -käyttäjän tarkastella ajoneuvosi tietoja, kun he kirjautuvat H-D-mobiilisovellukseen H-D Unified Profile -tunnuksilla.

Ajoneuvon tiedot

Tarjoamamme ajoneuvon kuntotiedot rajoittuvat tiettyihin tietoihin, jotka voidaan kerätä ajoneuvosta etäyhteyden avulla. Tilastotietojen tyyppi ja tietonimikkeet vaihtelevat ajoneuvon mallin mukaan. Mahdollisia tietoja ovat esimerkiksi matkamittarin lukema, polttoaineen riittävyys, akun tila, rengaspaineet, ajotila, latauksen tila ja huoltoaikataulu. Voit hallita ja määritellä varoitusilmoituksia näiden arvopisteiden osalta. 

 

Huomioi lisäksi, että sinun on päivitettävä "huoltoaikataulu" manuaalisesti huollon jälkeen.

 

Lopuksi hyväksyt, että ajoneuvon kuntotiedot ovat rajalliset. Tiedot tarjoavat tilannekuvan tietyistä ajoneuvon tiedoista tietyllä hetkellä. Ajoneuvon kuntotarkastusominaisuus ei korvaa tai tue ajoneuvon määräaikaista tai satunnaista huoltoa. Keskustele jälleenmyyjäsi kanssa ajoneuvon huolto-ongelmista. Emme lupaa, että kaikki ajoneuvon ongelmat havaitaan.  H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut saattavat häiriintyä erityisesti silloin, jos ajoneuvosi ei ole hyvässä toimintakunnossa, se on vaurioitunut tai sitä on muutettu. Myös esteet, kuten mäet, korkeat rakennukset, tunnelit, sää, ajoneuvon vauriot, langattoman tai sähköverkon viat, ruuhka tai häirintä saattavat haitata palvelujen toimintaa. Me tai verkko- tai järjestelmäoperaattorisi emme takaa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen keskeytyksetöntä saatavuutta.

Asiakastuki, kysymykset ja valitukset

Pyrimme tarjoamaan H-DH-D™ Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella. Jos kuitenkin havaitset H-D Connect- tai ajoneuvon integrointipalveluissa ongelmia tai sinulla H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluihin liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai valituksia, tarkista usein kysytyt kysymykset osoitteesta https://www.h-d.com/connect, tai ota meihin yhteyttä käyttämällä apuna Ota yhteyttä -sivua osoitteessa https://www.harley-davidson.com/contact.

Palvelun rajoitus

Kattavuus: H-D Connect - ja ajoneuvon integrointipalvelut ovat saatavana kansainvälisesti useissa eri maissa. Napsauttamalla tätä linkkiä voit tarkistaa ajantasaisen luettelon maista, joissa  H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut ovat saatavana.

 

Matkapuhelinverkko: H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut perustuvat langattomien tietoliikenneverkkojen ja satelliittipaikannusjärjestelmien käyttöön. Kolmannet osapuolet tarjoavat nämä järjestelmät. Harley-Davidson ei voi taata, että ne olisivat käytettävissä kaikissa paikoissa ja jatkuvasti. Palvelu voi keskeytyä erityisesti syrjäseuduilla tai suljetuilla alueilla. Lisäksi näihin verkkoihin ja järjestelmiin vaikuttavat teknologian muutokset ja kehitys. Ajoneuvoosi asennettu järjestelmä ei ehkä aina ole yhteensopiva tai pysy yhteensopivana kolmannen osapuolen järjestelmien kanssa. H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käyttö H-D-mobiilisovelluksen kautta edellyttää, että H-D-mobiilisovelluksen asennuslaitteessa on verkkoyhteys. Olet itse vastuussa tämän verkkoyhteyden järjestämisestä ja siihen liittyvistä kustannuksista.

 

Sähköjärjestelmä: Huomaa, että ajoneuvossasi tulee olla toimiva sähköjärjestelmä ja riittävä akkuteho telematiikan hallintayksikön (TCU) käyttämiseen, jotta H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut toimivat oikein.

 

Huoltoseisokki: Pyrimme minimoimaan palveluhäiriöt, mutta saatamme ajoittain joutua keskeyttämään pääsysi H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluihin tai rajoittamaan niiden käyttöä, jotta voimme korjata järjestelmään, tiliisi tai muihin seikkoihin liittyviä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa H-D Connect- ja ajoittain integrointipalvelujen suorituskykyyn, käytettävyyteen tai tietoturvaan.

Ajoneuvon pois luovuttaminen

Olet velvollinen ilmoittamaan meille, kun myyt tai siirrät ajoneuvon toiselle, jotta voimme lopettaa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut kyseisen ajoneuvon osalta ja lopettamaan palvelujen laskuttamisen sinulta. Huomaa, että ajoneuvon ostaneen henkilön tai muun käyttäjän seuraaminen saattaa olla kiellettyä lainsäädännön perusteella.  

Muut käyttäjät

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia ajoneuvosi käyttäjiä. Olet vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta ajoneuvosi käyttäjien toiminnasta, mukaan lukien H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käyttö.

H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen omistusoikeudet

Kaikki  H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen yhteydessä tarjottava aineisto on Harley-Davidsonin tai sen konserniyhtiöiden omaisuutta. H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluja suojaavat sekä Yhdysvalloissa säädetyt että kansainväliset tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeuslait ja vastaavat lait kaikkialla maailmassa. H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluja, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tiedostot, asiakirjat, tekstit, valokuvat, kuvat, äänet ja videot sekä kaikki aineistot, jotka on näytetty tai jotka ovat käytettävissä tai ladattavissa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen kautta ("sisältö") palveluiden kautta ("sisältö"), ei saa kopioida, levittää, muokata, jäljentää, julkaista tai käyttää kokonaan tai osittain, lukuun ottamatta käyttötarkoituksia, jotka Harley-Davidson on kirjallisesti valtuuttanut tai hyväksynyt, mukaan lukien palvelujen tai tuotteiden tarjoaminen Harley-Davidson tai konserniyhtiöille tai yrityssuhteen yhteydessä Harley-Davidsonin tai sen konserniyhtiöiden kanssa. Et saa rajata tai käyttää rajaustekniikoita liittääksesi tai syvälinkittääksesi mihinkään nimiin, tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, logoihin, sisältöihin tai muuhun omistettuihin tietoon (mukaan lukien; kuviin, teksteihin, sivuasetteluihin tai muotoihin) ilman Harley-Davidsonin tai jonkin sen konserniin kuuluvan yrityksen nimenomaista kirjallista suostumusta. Voit tarkastella, kopioida, tulostaa ja käyttää sisältöä ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja edellyttäen, että: (1) sisältöä käytetään vain tiedoksi ja ei kaupalliseen käyttöön; (2) mitään sisältöä ei muuteta millään tavalla ja (3) sisältöä ei käytetä, kopioida tai jaeta erillään liittyvästä tekstistä tai erillään tekijänoikeus-, omistusoikeus-, tavaramerkki- tai muusta patentti-ilmoituksesta. Mikään näissä käyttöehdoissa ei anna epäsuorasti, vastaväitteiden rajoittamisen kautta tai muulla tavoin käyttöoikeutta tai muuta oikeutta käyttää patentteja, tekijänoikeuksia, kirjoittajan oikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaaliomaisuutta tai omistusoikeutta, jotka kuuluvat Harley-Davidsonille, sen konserniyhtiöille tai kolmansille osapuolille, ellei näissä ehdoissa erikseen toisin ilmoiteta.

Tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvät vaateet

Jos olet Yhdysvalloissa asuva tekijänoikeuden omistaja tai tällaisen omistajan edustaja ja epäilet, että jokin H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluiden kautta tarjottu käyttäjän julkaisu tai muu sisältö loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit Yhdysvaltojen lain mukaan tehdä siitä "DMCA" (Digital Millennium Copyright Act) -ilmoituksen. Katso lisätiedot käyttäjän lähettämää sisältöä koskevasta käytännöstä täältä: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("H-D:n käyttäjän sisältöä koskeva käytäntö").

Tietoturva

Et saa rikkoa tai yrittää rikkoa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluiden suojausta esimerkiksi (muita toimintaperusteita rajoittamatta) (a) käyttämällä sellaisia tietoja, joita ei ole tarkoitettu sinulle, tai kirjautumalla palvelimelle tai tilille, joita sinulla ei ole oikeutta käyttää, (b) yrittämällä luodata, skannata tai testata järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai rikkoa turva- tai todentamistoimia ilman asianmukaista lupaa, (c) yrittämällä häiritä jonkin käyttäjän, isäntäkoneen tai verkon palvelun käyttöä esimerkiksi (muita toimintatapoja rajoittamatta) lähettämällä viruksia H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluihin tai tekemällä palvelunesto-, ylikuormitus-, roskaposti-, massapostitus- tai kaatumishyökkäyksen, (d) lähettämällä ei-toivottuja sähköposteja, kuten tuote- tai palveluesitteitä tai -mainoksia, tai (e) väärentämällä jonkin TCP/IP-paketin otsikkotietoja tai niiden osia jossakin sähköpostissa tai uutisryhmän viestissä. Järjestelmän tai verkon tietoturvarikkomukset saattavat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Harley-Davidson tutkii ne tapaukset, joihin saattaa liittyä kyseisiä rikkomuksia ja toimii yhdessä lainvalvontaviranomaisten kanssa sekä asettaa syytteeseen ne käyttäjät, jotka osallistuvat näihin rikkomuksiin. Sitoudut olemaan käyttämättä mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia, joilla häiritset tai yrität häiritä H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluja.

H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käyttöäsi voidaan seurata tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

 

H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut voivalla olla ajoittain poissa käytöstä mekaanisten tai tietoliikenne-, ohjelmisto- tai laitteistopohjaisten virheiden tai kolmansien osapuolten toimittajavirheiden vuoksi. Vaikka Harley-Davidson tekeekin kohtuuden rajoissa kaikkensa häiriöiden minimoimiseksi, Harley-Davidson ei voi hallita sitä, milloin tällaisia toimintakatkoksia saattaa esiintyä, eikä hallita tällaisten toimintakatkosten kestoa.

Salasanasuojaus

H-D Connect- ajoneuvon integrointipalvelujen käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sitoudut käyttämään H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluja vain Harley-Davidsonin sinulle luovuttamalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lupaat pitää käyttäjätunnuksen ja salasanan omana tietonasi kohtuullisin toimin, etkä jaa tai paljasta käyttäjätunnusta tai salasanaa kenellekään kolmannelle osapuolelle.

Kolmansien osapuolten linkit

H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut palvelut saattavat sisältää linkkejä Harley-Davidson-jälleenmyyjien sivustoille. Jälleenmyyjät ovat riippumattomia liikeyrityksiä, eivätkä ne ole Harley-Davidsonin edustajia. Harley-Davidson ei ole vastuussa Harley-Davidson-jälleenmyyjien sivustojen sisällöistä, saatavuudesta, toiminnasta tai suorituskyvystä, tai muiden kolmansien osapuolten sivustoista, jotka ovat käytettävissä H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen kautta. Kun käytät muuta kuin Harley-Davidsonin sivustoa, huomioi, että tämä sivusto toimii Harley-Davidsonista erillään, ja että Harley-Davidson ei hallitse kyseisen sivuston toimintaa tai sisältöä. Lisäksi linkki muulle kuin Harley-Davidsonin sivustolle ei tarkoita, että Harley-Davidson tukee tai on vastuussa linkitetyn sivuston sisällöstä tai käytöstä.

Kolmannen osapuolen tekijänoikeudet ja tavaramerkit

H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut saattavat sisältää viittauksia kolmannen osapuolen tavaramerkkeihin ja kopioita kolmannen osapuolen tekijänoikeudellisista materiaaleista, jotka ovat omistajiensa omaisuutta. Viittaukset mihin tahansa kolmansien osapuolten tuotteisiin, prosesseihin, julkaisuihin, palveluihin tai tarjouksiin kauppanimen, tavaramerkin tai valmistajan kautta tai muulla tavoin ei välttämättä tarkoita, että Harley-Davidson tukee tai suosittelee näitä.

Julkaisut, arvostelut, palauta ja muut viestit

Mikäli lähetät, lataat, julkaiset tai välität mitään tietoja tai tiedostoja H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluiden kautta ("julkaisut"), sitoudut noudattamaan H-D:n käyttäjäsisältökäytäntöä ja sitoudut olemaan (1) lähettämättä, lataamatta, julkaisematta tai välittämättä mitään, mikä on halventavaa, loukkaavaa, herjaavaa, laitonta, säädytöntä, uhkaava, ahdistavaa, vilpillistä, pornografista tai haitallista, tai voi kannustaa rikolliseen tai epäeettiseen käyttäytymiseen, (2) lähettämättä, lataamatta, julkaisematta tai välittämättä mitään, mikä rikkoo tekijänoikeuksia, kirjoittajanoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, (3) lähettämättä, lataamatta, julkaisematta tai välittämättä viruksia tai muita haitallisia ohjelmia tai (4) ottamatta yhteyttä muihin H-D Connect- ja ajoneuvon integrointi-palveluiden käyttäjiin tai muihin henkilöihin ei-toivotuilla sähköpostiviesteillä, puheluilla, postituksilla tai muilla viestintämenetelmillä. Mikäli lähetät, lataat, julkaiset tai välität palautetta tai tietoja, kuten ideoita, käsitteitä, osaamista, tekniikoita, prosesseja, kommentteja, ehdotuksia tai kysymyksiä koskien H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluita, mitä tahansa Harley-Davidson-tuotetta, -palvelua tai -sisältöä ("palaute"), näitä tietoja pidetään ei-luottamuksellisena, ja Harley-Davidson sekä sen konserniyhtiöt eivät ole velvollisia pitämään tällaista palautetta luottamuksellisena edellyttäen, että toimimme tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lähettämällä, lataamalla, julkaisemalla tai välittämällä julkaisuja tai palautteita myönnät Harley-Davidsonille ja sen konserniyhtiöille peruuttamattoman, ikuisen, täysin maksetun, rojaltivapaan lisenssin ja oikeuden käyttää, jäljentää, luovuttaa ja levittää julkaisuja ja palautetta liiketoimintatarkoituksiinsa, mukaan lukien rajoituksetta sellaisten tuotteiden, palveluiden ja sisällön kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen, joihin sisältyy tällaisia julkaisuja ja palautteita edellyttäen, että toimimme tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Jos haluat varmistaa julkaisujen saatavuuden, varmuuskopioi julkaisut, koska emme voi taata julkaisujen jatkuvaa saatavuutta.

 

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa sitoudut puolustamaan, hyvittämään ja pitämään syyttömänä Harley-Davidsonia ja sen konserniyhtiöitä sekä niiden virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, konsultteja ja agentteja mihin tahansa ja kaikkiin kolmansien osapuolten korvausvaatimuksiin, tappioihin, velkoihin, vahingonkorvauksiin ja kuluihin (mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat tai jotka liittyvät julkaisuihin, jotka lähetät tai annat lähettäviksi H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen kautta.

 

Harley-Davidson ei säännöllisesti käy läpi lähetettyjä julkaisuja tai palautteita, mutta se pidättää itsellään oikeuden (mutta sillä ei ole velvollisuutta) seurata ja muokata tai poistaa H-D Connect- ja ajoneuvon integrointi-palveluiden kautta lähetettyjä julkaisuja tai palautteita, jos kyseiset julkaisut tai palautteet rikkovat H-D:n käyttäjänsisältökäytäntöä, tai muusta pätevästä syystä. Myönnät Harley-Davidsonille ja sen konserniyrityksille oikeuden käyttää nimeä, jolla lähetät minkä tahansa julkaisun tai palautteen tietosuojakäytännön velvoitteiden mukaisesti. Hyväksyt, että et käytä väärää sähköpostiosoitetta, esiinny muuna henkilönä tai entiteettinä tai johda muulla tavalla harhaan koskien julkaisun tai palautteen alkuperää. Näiden käyttöehtojen ja sovellettavissa olevan lain mukaisesti Harley-Davidson ja sen konserniyritykset eivät ole vastuussa mistään sinun tai kolmannen osapuolen lähettämästä julkaisusta tai palautteesta.

Tietojen paikkansapitävyys ja eheys

Varmistamme kohtuullisin toimin H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tietojen eheyden ja paikkansapitävyyden. Kohtuullisista ponnisteluistamme huolimatta on mahdollista, että H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut saattavat sisältää epätarkkuuksia tai muita virheitä, ja että kolmannet osapuolet saattavat tehdä H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluihin luvattomia lisäyksiä, poistoja ja muutoksia. Jos epätarkkuuksia ilmenee, ilmoita tästä Harley-Davidsonille, jotta ne voidaan korjata. Jos teemme H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluihin sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käytettävyyteen merkittävästi, ilmoitamme sinulle tästä verkkosivustolla, sovelluksessa tai sähköpostitse. Muita H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluissa olevia tietoja voidaan muuttaa tai päivittää ajoittain ilman, että niistä ilmoitetaan erikseen. Harley-Davidson ja sen konserniyhtiöt eivät lisäksi ole lain sallimassa laajuudessa missään vastuussa sellaisista muiden kuin Harley-Davidsoniin liittyvien kolmansien osapuolten julkaisemista tiedoista tai sisällöistä, jotka ovat saatavilla H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen kautta, mutta teemme kohtuuden rajoissa kaiken, jotta verkkosivustollamme ja sovelluksessamme tarjoamamme tiedot ja sisältö olisivat asianmukaisia.

Takuunrajoitukset

Tuotamme H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut kohtuullisella ammattitaidolla ja tarkkuudella, mutta emme voi taata, että H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelut täyttävät kaikki vaatimuksesi, tuottavat aina tarkoituksenmukaiset tulokset, toimivat keskeytyksettä tai ovat virheettömiä.

 

Siinä laajuudessa kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii ja ellei näissä käyttöehdoissa ole toisin määritetty, Harley-Davidson sanoutuu irti kaikista suorista tai oletetuista takuista, kuten esimerkiksi muita mahdollisuuksia rajoittamatta takuut H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen tyydyttävästä laadusta, kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.

 

Eräät lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden pois sulkemista tai rajoittamista tai sovellettavissa olevien kuluttajan lakisääteisten oikeuksien rajoittamista, joten osa tai kaikki näistä edellä mainituista kielloista tai rajoituksista ei ehkä koske sinua.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Siinä laajuudessa kuin sovellettavan lainsäädäntö sen sallii Harley-Davidsonin ei ole vastuussa mistään välittömistä vahingoista, jotka ylittävät 150 dollaria, eikä Harley-Davidson ole vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista, välillisistä, erityisistä, esimerkillisiin vahingonkorvauksiin liittyvistä, rikosoikeudellisista tai muista vahingoista (mukaan lukien muita mahdollisuuksia rajoittamatta voittojen menetyksistä, tietojen menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot), jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla H-D™ Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluihin siitä riippumatta, perustuvatko ne takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen tai muuhun oikeusperusteeseen, ja siitä riippumatta, onko Harley-Davidsonille ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii, ainoa korvaus, johon olet oikeutettu H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käytön epätyydyttävyydestä, on H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalvelujen käytön lopettaminen. Mikäli sovellettava lainsäädäntö niin määrää, edellä mainittu rajoitus ei sulje pois vastuutamme huolimattomuudestamme johtuvista kuolemantapauksista, henkilövahingosta tai petollista virheellisistä tulkinnoista eikä muita vastuitamme, joiden rajoittamista lainsäädäntö ei salli.  

Vastuunrajoitus

Siinä laajuudessa kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii, Harley-Davidson ei ole vastuussa mistään H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluista edeltävän 12 kuukauden aikana maksamasi summan tai 150 dollarin arvon (sen mukaan, kumpi näistä on suurempi) ylittävistä suorista vahingoista eikä Harley-Davidson ole vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista, välillisistä, erityisistä, esimerkillisiin vahingonkorvauksiin liittyvistä, rangaistusperusteisista tai muista vahingoista (mukaan lukien muita mahdollisuuksia rajoittamatta voittojen menetyksistä, tietojen menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot), jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla H-D Connect -palveluihin siitä riippumatta, perustuvatko ne takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen tai muuhun oikeusperusteeseen, ja siitä riippumatta, onko Harley-Davidsonille ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii, ainoa korvaus, johon olet oikeutettu H-D -palvelujen käytön epätyydyttävyydestä, on H-D Connect -palvelujen käytön lopettaminen. Jos sovellettavissa oleva laki näin vaatii, edellä mainittu ei sulje pois vastuutamme koskien huolimattomuudestamme johtuvaa kuolemaa, loukkaantumista tai petollista virheellistä tulkintaa tai mitä tahansa muuta menetystä, jota koskien laki ei salli pois sulkemista.

Päivitykset; yleistä

Jos oikeus tai toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin ehto ei ole täytäntöönpanokelpoinen, kyseisiä ehtoja tulee muuttaa tai poistaa mahdollisimman vähän, jotta muut ehdot pysyvät edelleen täysin voimassa. Nämä käyttöehdot, mobiilisovelluksen käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö sisältävät kaikki sinun ja Harley-Davidsonin välisen H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluja koskevan sopimuksen. Harley-Davidson saattaa oman harkintansa mukaisesti päivittää ajoittain näitä käyttöehtoja, mobiilisovelluksen käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä. Kun päivitämme käyttöehtoja, mobiilisovelluksen käyttöehtoja tai tietosuojakäytäntöä, julkaisemme nämä päivitetyt asiakirjat sivustolla.

Kiistojen ratkaiseminen ja välimiesmenettely

Pyrimme vilpittömin mielin ratkaisemaan kaikki H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluihin liittyvät ongelmasi, jos ilmoitat niistä asiakaspalveluosastollemme. Ymmärrämme kuitenkin, että joissakin harvinaisissa tapauksissa emme pysty ratkaisemaan ongelmaa asiakkaan toivomalla tavalla.

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Wisconsinin osavaltion sisäisiä lakeja ilman lainvalintasäännöksiä.

 

Ellei sovellettava lainsäädäntö sitä kiellä, sinä ja Harley-Davidson sitoudutte ratkaisemaan kaikki H-D Connect- ja ajoneuvon integrointipalveluista johtuvat tai niihin liittyvät riitatapaukset, vaatimukset ja ristiriidat sitovassa välimiesmenettelyssä yleisen tuomioistuinmenettelyn sijasta. Välimiesmenettely on epämuodollisempi tapa kuin oikeudenkäynti. Välimiesmenettelyssä käytetään neutraalia välimiestä tuomarin tai valamiehistön sijasta ja menettelyn tuomioistuinvalvonta on rajoitettua. Välimiesmenettelyn havainnot ovat rajoitetumpia kuin tuomioistuimessa, mutta toimimme yhteistyössä kohtuullisten havaintojen selvittämiseksi kyseessä olevien ongelmien ja vaateen summan mukaisesti. Välimiehet voivat määrätä samat vahingonkorvaukset ja hyvitykset kuin tuomioistuin, mutta tällöin välimiesten tulee soveltaa vahinkoihin aineellista oikeutta vastaavalla tavalla kuin oikeudenkäynnissä, mukaan lukien tähän kuitenkaan rajoittumatta rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden soveltamalla tavalla. Suostut siihen, että hyväksymällä nämä ehdot tähän säädökseen sovelletaan Yhdysvaltojen välimiesmenettelystä annettua liittovaltion lakia (Federal Arbitration Act) ja että sinä ja Harley-Davidson luovutte oikeudestanne oikeudenkäyntiin tai ryhmäkanteeseen. Tämä välimiesmenettelysäädös pysyy voimassa sinun ja Harley-Davidsonin välillä näiden ehtojen ja kaikkien muiden sopimussuhteiden päättymisen jälkeen.

 

Jos haluat esittää vaateen Harley-Davidsonille ja käyttää välimiesmenettelyä, sinun on ensin lähetettävä vaateestasi kirjallinen ilmoitus Harley-Davidsonille kirjattuna kirjeenä ("ilmoitus"). Harley-Davidsonille lähetettävä ilmoitus tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("ilmoituksen osoite"). Jos Harley-Davidson haluaa esittää sinulle vaateen ja käyttää välimiesmenettelyä, se lähettää kirjallisen ilmoituksen kirjattuna kirjeenä viimeisimpään tiedossamme olevaan osoitteeseesi. Sinun tai Harley-Davidsonin lähettämän ilmoituksen tulee kuvata vaateen tai kiistan luonne ja perusta sekä (b) esittää pyydetty hyvitys ("vaatimus"). Jos Harley-Davidson ja sinä ette pääse sopimukseen vaateesta 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, sinä tai Harley-Davidson voitte aloittaa välimiesmenettelyn tai esittää vaateen pienestä korvausvaatimuksesta tuomioistuimelle. Välimiesmenettelyn aikana sinun tai Harley-Davidsonin esittämää sovittelutarjousta ei tule paljastaa välimiehelle. Voit ladata kopioin ilmoituksesta ja lomakkeesta välimiesmenettelyn aloittamiseksi Yhdysvaltain sovittelumenettelyjen yhdistykseltä (American Arbitration Association) osoitteesta www.adr.org. Jos sinun on maksettava ilmoitusmaksu, Harley-Davidson hyvittää ilmoitusmaksun viivyttelemättä vastaanotettuaan ilmoituksen välimiesmenettelyn aloittamisesta, ellei vaateesi summa ylitä 10 000 USD. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain sovittelumenettelyjen yhdistyksen ("AAA") kaupallisia välimiesmenettelysääntöjä ja kuluttajiin liittyvien kiistojen täydentäviä menettelyjä (yhdessä "AAA-säännöt") näiden käyttöehtojen muuntamalla tavalla ja AAA:n hallitsemana. AAA-säännöt ja -lomakkeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.adr.org, soittamalla AAA:lle numeroon 1-800-778-7879 tai pyytämällä niitä meiltä kirjoittamalla ilmoitusosoitteeseen. Välimiehen tulee noudattaa näitä käyttöehtoja. Välimies päättää kaikista ongelmista, mukaan lukien näiden käyttöehtojen laajuudesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta, mukaan lukien tämä välimiesmenettelysopimus. Ellet sinä tai Harley-Davidson sovi muulla tavalla, kaikki välimiesmenettelyt tapahtuvat laskutusosoitteesi maakunnassa. (Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, kaikki välimiesmenettelyt tapahtuvat asuinmaassasi sinulle kohtuullisesti sopivassa paikassa, mutta menettelyihin sovelletaan AAA-sääntöjä, mukaan lukien AAA-säännöt koskien välimiehen valintaa). Jos vaateesi on 10 000 USD tai vähemmän, hyväksymme, että voit valita välimiesmenettelyn toteuttamisen pelkästään välimiehelle lähetettyjen asiakirjojen, puhelun tai henkilökohtaisen kuulemisen avulla AAA-sääntöjen mukaisesti. Jos vaateesi ylittää 10 000 USD, AAA-säännöt määrittävät kuulluksi tulemisen oikeuden. Riippumatta välimiesmenettelyn toteutustavasta, välimies julkaisee riittävän kirjallisen päätöksen, joka selittää tärkeimmät löydökset ja ratkaisut, joihin hyvitys perustuu. Jos välimies päättää hyvityksestä, joka on suurempi kuin Harley-Davidsonin viimeinen kirjallinen tarjous ennen välimiehen valitsemista (tai jos Harley-Davidson ei antanut sovittelutarjousta ennen välimiehen valintaa), Harley-Davidson maksaa sinulle hyvitettävän määrän tai 1 000 USD, riippuen siitä, kumpi on suurempi. AAA-säännöt määräävät ilmoitusmaksun sekä hallinta- ja välimiesmaksut tässä erikseen mainittuja lukuun ottamatta. Jokaisen osapuolen on maksettavat omat asianajokulunsa, jos näitä on. Jos kumpi tahansa osapuolista voittaa lakimääräisen kanteen, jossa vastapuoli määrätään korvaamaan voittopuolen asianajokulut, tai jos osapuolten välillä on kirjallinen sopimus asianajokulujen korvaamisesta, välimies voi määrätä voittopuolelle maksettavaksi kohtuulliset asianajokulut lainsäädännön mukaisesti.

 

Sinä ja Harley-Davidson hyväksytte, että kumpikin voi esittää vaateen toista vastaan vain yksinään, eikä kantajana tai jäsenenä missään ryhmäkanteessa tai edustusmenettelyssä. Lisäksi, ellet sinä ja Harley-Davidson sovi muulla tavalla, välittäjä ei voi yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaateita omien vaateidesi kanssa, eikä hän voi johtaa missään edustusmenettelyssä tai ryhmäkanteessa. Välittäjä voi määrätä vahvistavan tai kieltävän määräyksen vain yksittäiselle lievitystä hakevalle osapuolelle vain siinä laajuudessa kuin tämän osapuolen yksittäinen vaade määrittää.

 

Jos tämä erityinen säädös ei ole täytäntöönpanokelpoinen, tällöin (a) koko välimiesmenettelysäädös tulee mitätöidä, mutta näiden ehtojen muut säädökset pysyvät täysin voimassa; ja (b) kaikki vaateet käsitellään yksinomaan Wisconsinin Milwaukeen tuomioistuimissa.

 

Jos olet Yhdysvaltojen ulkopuolella asuva kuluttaja, tämä ei estä sinua käyttämästä lainkäyttöalueesi tarjoamaa suojaa, mukaan lukien mahdollisuus käyttää paikallisia tämän lainkäyttöalueen tuomioistuimia.