2023 Run-Out Deals legendaarisista mootoripyöristä
2023 Run-Out Deals legendaarisista mootoripyöristä
2024 H-D HOMECOMING -FESTIVAALILIPUT MYYNNISSÄ NYT. OSTA LIPPUJA
2024 H-D HOMECOMING -FESTIVAALILIPUT MYYNNISSÄ NYT. OSTA LIPPUJA

Käyttäjän lähettämää sisältöä koskeva Harley-Davidsonin käytäntö

Harley-Davidson Motor Company, Inc. (“H-D” tai “me”) tarjoaa työkaluja, joilla tämän verkkosivuston käyttäjät (“sinä”) voivat toimia vuorovaikutuksessa muiden tämän verkkosivuston käyttäjien kanssa lähettämällä, tarkastelemalla, kommentoimalla tai osallistumalla verkkoblogeihin, keskusteluryhmiin, keskusteluhuoneisiin, ajotarinoihin ja/tai muihin vastaaviin ominaisuuksiin (näitä kutsutaan yhdessä nimellä “yhteisöominaisuudet” tai “yhteisö”). Tämä käyttäjän lähettämää sisältöä koskeva käytäntö (“käytäntö”) kuvaa ne ehdot, joita sovelletaan yhteisöominaisuuksien käyttöön, mukaan lukien yhteisölle tarjoamasi sisällön (“sisältö”) lähettäminen. Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkiin verkkosivustoihin, joissa tämä käytäntö on julkaistu, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta Harley-Davidson.com, Buell.com, Members.Hog.com ja Hog.Com (“verkkosivusto”).

KUN LÄHETÄT SISÄLTÖÄ TÄLLE VERKKOSIVUSTOLLE, MYÖNNÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TÄMÄN KÄYTÄNNÖN EHDOT KOSKEVAT VUOROVAIKUTUSTASI KAIKKIEN VERKKOSIVUSTON YHTEISÖJEN KANSSA, JA ETTÄ OLET TIETOINEN EHDOISTA. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ LÄHETÄ SISÄLTÖÄ TÄLLE VERKKOSIVUSTOLLE TAI KÄYTÄ MITÄÄN YHTEISÖN OMINAISUUKSIA TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA.

Profiilin luonti

Jotta voit käyttää yhteisöominaisuuksia, sinua saatetaan pyytää rekisteröitymään verkkosivustolla ja luomaan käyttäjäprofiili sekä luomaan tai valitsemaan käyttäjätunnus (joka voi olla sähköpostiosoitteesi), näyttönimi (käytetään sisällön tunnistamiseen) ja/tai salasana. Rekisteröintiprosessi saattaa edellyttää, että annat tiettyjä henkilötietoja verkkosivuston tietosuojakäytännön mukaisesti. Kaikkien antamiesi rekisteröitymistietojen tulee olla oikeita, voimassa olevia ja täydellisiä. H-D pidättää oikeuden kieltää pääsysi yhteisöön ja/tai keskeyttää tilisi käytön mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaisesti, mukaan lukien tähän kuitenkaan rajoittumatta, jos H-D uskoo, että olet lähettänyt vilpillisiä tietoja. Olet vastuussa yhteisön tai verkkosivuston ominaisuuksien käyttöä varten valitsemiesi tai sinulle annettujen käyttäjätunnusten, näyttönimien ja salasanojen salassapidosta. Olet yksin ja täysin vastuussa kaikista toiminnoista, jotka tapahtuvat käyttäjätunnuksellasi, näyttönimelläsi ja/tai salasanallasi. Hyväksyt, että sinun tulee ilmoittaa H-D:lle välittömästi käyttäjätunnuksesi, näyttönimesi ja/tai salasanasi valtuuttamattomasta käytöstä. Jokaisella käyttäjällä on oikeus luoda yksi käyttäjäprofiili. Automatisoitu tilien luonti, osallistuminen ja sisällön kerääminen on ehdottomasti kiellettyä.

Sisällön lähetys

Kaikki yhteisössä julkaistut sisällöt, kommentit ja ilmaistut mielipiteet ovat osallistujan omia, eivätkä ne edusta välttämättä H-D:n tai sen omistajien, johdon tai työntekijöiden näkemyksiä. H-D ei ole vastuussa mistään käyttäjien yhteisössä julkaisemista sisällöistä. Edellä mainittua rajoittamatta H-D ei ole vastuussa sisällöstä, joka saattaa loukata kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia.

Joidenkin sisältöjen luonne saattaa olla loukkaavaa, haitallista tai epätarkkaa sekä joissain tapauksissa virheellisesti tai harhaanjohtavasti merkittyä. Hyväksyt, että olet täysin vastuussa kaikesta yhteisöön lähettämästäsi sisällöstä. H-D pidättää edellä mainittua rajoittamatta oikeuden valvoa ja muokata kaikkia lähetyksiä mutta ei ole tähän velvoitettu, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta minkä tahansa sisällön muokkaus, poistaminen ja piilottaminen. H-D ei ole vastuussa verkkosivuston yhteisöominaisuuksien kautta lähetetyn minkään sisällön valvonnassa, tarkastamisessa, muokkauksessa ja/tai poistamisessa ilmenevistä virheistä.

H-D olettaa, että käyttäjän tarjoama sisältö ei ole luottamuksellista tietoa. Jos haluat osallistua yhteisön toimintaan, ymmärrät ja hyväksyt, että saatamme julkaista lähettämäsi sisällön kokonaisuudessa, muokattuna versiona tai oman harkintamme mukaisesti. Saatamme poistaa, muuttaa tai muulla tavalla muokata oman harkintamme mukaan sellaista sisältöä, jonka katsomme olevan epäsopivaa mistä tahansa syystä. Olet vastuussa kaikista tämän sivuston yhteisöominaisuuksiin liittyvistä tietosuojariskeistä ja muista riskeistä. Sinun tulee välttää henkilötietojen lähettämistä, kuten kotiosoite tai puhelinnumero.

Ymmärrät ja hyväksyt, että käyttäjätunnuksesi, näyttönimesi ja/tai täysi nimesi saatetaan julkaista sisältösi kanssa. Tähän liittyen sinulla ei ole samantasoista yksityisyyttä tai luottamuksellisuutta kuin muilla verkkosivuston alueilla.

Käytännesäännöt

Sinun on noudatettava jatkuvasti seuraavia käytännesääntöjä, kun käytät tämän verkkosivuston yhteisöominaisuuksia. H-D saattaa rajoittaa yhteisön tiettyjä osia tai pääsyäsi osaan yhteisöä tai koko yhteisöön ilman ilmoitusta tai rangaistusta oman harkintamme mukaisesti ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien tähän kuitenkaan rajoittumatta, jos uskomme, että olet rikkonut käytännesääntöjä tai sovellettavissa olevaa lakia.

 1. Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias (tai täysi-ikäinen asuinpaikassasi), jotta voit lähettää sisältöä yhteisöön.
 2. Lähettämäsi sisältö ei voi sisältää materiaalia, joka on laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, seksuaalisesti loukkaavaa, säädytöntä, herjaavaa, kolmannen osapuolen yksityisyyttä loukkaavaa ja/tai sisältää kolmansien osapuolten henkilötietoja, kuten puhelinnumeroita, katuosoitteita tai sähköpostiosoitteita.
 3. Mauton kielenkäyttö on kiellettyä. Lyhenteet, itsesensuuri ja yritykset kiertää H-D:n valvontaohjelmaa rikkovat näitä käytännesääntöjä.
 4. Vaarallista ajoa tai H-D-tuotteiden vaarallista käyttöä tai väärinkäyttöä mainostavaa sisältöä ei julkaista.
 5. H-D:ta ja H-D:n tuotteita tai palveluja koskevaa luottamuksellista, ei-julkista tietoa ei julkaista.
 6. Julkaisemasi materiaalin tulee olla alkuperäistä materiaalia, jonka tekijänoikeuden omistat ja/tai sinulla on laillinen oikeus tai lisenssi kopioida, muokata, näyttää ja/tai jakaa materiaalia muille. Älä lähetä valokuvia, videoita, ohjelmistoja, kommentteja tai muuta sisältöä, jotka loukkaavat muiden immateriaalioikeuksia (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta tekijänoikeus, kauppasalaisuudet ja tuotemerkkien oikeudet) tai jotka rikkovat valtiollisia, paikallisia tai kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä; kaikki nämä kielletään erikseen.
 7. Sinun ei tule lähettää sisältöä, joka halventaa muiden sukupuolta, rotua, luokkaa, etnisyyttä, kansallista alkuperää, uskontoa, seksuaalisia mieltymyksiä, liikuntakyvyttömyyttä tai muuta luokitusta. H-D ei suvaitse väkivallalla uhkailevaa tai väkivaltaan yllyttävää kielenkäyttöä.
 8. Sinun on kohdeltava muita sivuston käyttäjiä, kuten oletat heidän kohtelevan sinua. Älä loukkaa muita käyttäjiä menemällä henkilökohtaisuuksiin. Älä lähetä sisältöä tai mielipiteitä, joiden tarkoituksena on provosoida negatiivisia vastauksia yhdeltä tai useammalta käyttäjältä (ns. trollaus).
 9. Älä häiritse muita esimerkiksi näihin kuitenkaan rajoittumatta jatkuvilla aiheesta poikkeavilla sisällöillä tai kommenteilla tai ilmaisuilla, joiden tarkoituksena on yllyttää muita rikkomaan tätä käytäntöä tai näitä käytännesääntöjä.
 10. Älä julkaise mitään sellaisia ohjeita, ohjelmistoja tai muita materiaaleja, jotka saattaisivat vahingoittaa muiden käyttäjien tietokoneita tai antaisivat muille käyttäjille mahdollisuuden vahingoittaa kolmansia osapuolia, kuten esimerkiksi näihin kuitenkaan rajoittumatta virusten, matojen, troijalaisten tai muiden sellaisten haitallisten, luvattomien tai laittomien koodien lataaminen, joiden tarkoituksena on minkä tahansa ohjelmiston tai laitteiston häirintä, tuhoaminen tai toiminnan rajoittaminen.
 11. Jos sisältösi sisältää linkin ulkoiselle verkkosivustolle, sinun on varmistettava, että linkin sisältö ja ulkopuolinen verkkosivusto soveltuvat yhteisölle. Tämä sääntö koskee verkkosivuston mainitsemista tai siihen viittaamista, vaikka maininta julkaisussasi ei sisällä hyperlinkkiä. Jos lähetät linkin tai viitteen sopimattomalle verkkosivustolle, H-D saattaa poistaa linkin.
 12. Ellet ole erikseen kirjallisesti sopinut tästä H-D:n kanssa, et voi käyttää yhteisöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. H-D kieltää kaikki toimet, jotka koskevat varojen keräämistä, mainostavat kaupallisia entiteettejä/verkkosivustoja tai jotka liittyvät muulla tavalla kaupalliseen toimintaan yhteisön kautta.

Lupaat puolustaa ja turvata H-D:tä sekä kumppaneita ja kaikkia näiden työntekijöitä, edustajia, johtajia, virkailijoita, osakkeenomistajia, asianajajia, seuraajia ja heidän nimittämiä henkilöitä ja vapauttaa heidät vastuusta koskien kaikkia vaateita, toimia, vaurioita, loukkaantumisia, velkoja, menetyksiä, kustannuksia ja kuluja (mukaan lukien kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut), jotka liittyvät mihin tahansa rikkomukseesi koskien näitä käytännesääntöjä tai muita tässä käytännössä ilmoitettuja ehtoja tai johtuvat niistä.

Sisällön omistajuus ja käyttö

Sinun tulee lähettää kaikki sisältö sähköisessä muodossa verkkosivuston kautta. Jos H-D:lle kuitenkin lähetetään materiaalia painetussa muodossa, niistä tulee H-D:n omaisuutta, eikä niitä palauteta. Lisäksi kaikki verkkosivustolle lähetetyt tai ladatut sisällöt ovat myös omaisuuttamme. Meillä ei ole velvollisuutta säilyttää mitään meille lähetettyä sisältöä. Vaikka H-D saattaa käyttää sisältöä, sillä on myös oikeus poistaa, muokata, tuhota tai hävittää kaikki H-D:lle missä tahansa muodossa lähetetyt sisällöt ilman erillistä ilmoitusta.

H-D päättää oman harkintansa perusteella käytettävästä materiaalista. H-D ei takaa tai lupaa, että mitään meille lähetettyä materiaalia käytetään millään tavalla. Jos sisältöä kuitenkin käytetään, myönnät H-D:lle (tähän sisältyvät mitkä tahansa ja kaikki kumppanit, edustajat, urakoitsijat, lisenssinhaltijat, alilisenssin haltijat, tytäryhtiöt tai mitkä tahansa kolmannet osapuolet, jotka saavat sisällön H-D:ltä) maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, rojaltivapaan, luovutettavissa olevan, alilisensoitavan oikeuden käyttää nimeäsi, elämäkerrallisia tietojasi ja kuviasi sekä kenen tahansa sisällössä näkyvän henkilön, aikuisen tai alaikäisen, nimeä, elämänkerrallisia tietoja ja kuvia H-D:n yksinomaan määrittämillä tavoilla. Kuvia saatetaan käyttää näihin kuitenkaan rajoittumatta sisäisiin tarkoituksiin, verkkosivustoilla, markkinoinnissa, mainoksissa ja tuotteiden, kauppatavaroiden, tavaroiden tai palvelujen mainostuksessa missä tahansa välineessä, joka tunnetaan tällä hetkellä tai kehitetään myöhemmin. Sinulla ei ole oikeutta tarkistaa, eikä sinulle makseta käytöstä mitään ylimääräistä. Takaat ja vakuutat, että sinulla on oikeus myöntää tämä käyttöoikeus omasta puolestasi ja myös kenen tahansa sisällössä esiintyvän henkilön (aikuisen tai alaikäisen) puolesta.

Lisäksi annat H-D:lle peruuttamattomat, ikuiset ja kaikki sisällön oikeudet (immateriaalioikeudet ja muut) sisältöön, mukaan lukien omistamasi tai kolmannen osapuolen omistamat tekijänoikeudet. Ymmärrät, että näiden oikeuksien myöntämisen vuoksi H-D katsotaan sisällön kaikkien oikeuksien omistajaksi ja että H-D voi käsitellä sisältöä haluamallaan tavalla ilman erillistä sinun tai kolmannen osapuolen suostumusta. Vakuutat ja takaat, että olet sisällön tekijänoikeuksien omistaja, ja että olet hankkinut tarvittavat oikeudet tekijänoikeuden haltijalta näiden oikeuksien myöntämiseksi, ja että kenenkään muun henkilön tai entiteetin suostumusta ei vaadita. Lisäksi yllä mainittujen oikeuksien myöntäminen ei loukkaa kenenkään muun henkilön tai entiteetin oikeuksia.

Ymmärrät, että H-D luottaa vakuutuksiisi ja ilmoituksiisi. Jos sisällön käytöstä aiheutuu, että sinä tai kolmas osapuoli esitätte H-D:lle (tai kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle, jolle H-D on antanut luvan käyttää sisältöä) vaateita tai käytöstä aiheutuu oikeustoimia tai muita toimia perustuen H-D:n tai kolmannen osapuolen sisällön käyttöön ja tämän sopimuksen rikkomiseen (riippumatta siitä, onko vaade tosi ja onnistuuko vaade) olet yksin vastuussa kaikista kustannuksista, vahingoista, tuomioista ja kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset), jotka aiheutuvat vaateesta tai toimesta koskien H-D:n tai kolmannen osapuolen käyttämää sisältöä.

Tekijänoikeusrikkomusten vaateet

Jos olet tekijänoikeuden omistaja tai edustaja ja epäilet, että jokin käyttäjän julkaisu tai muu sisältö Harley-Davidsonin verkkosivustolla loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit lähettää "DMCA" (Digital Millennium Copyright Act) -ilmoituksen antamalla Harley-Davidsonin tekijänoikeuksien edustajalle seuraavat tiedot kirjallisesti (katso lisätiedot kohdasta 17 U.S.C §512(c)(3)):

 1.  Sen henkilön fyysinen tai digitaalinen allekirjoitus, jolla on lupa toimia rikkomuksen kohteena olevan oikeuksien omistajan puolesta;
 2. rikkomuksen kohteena olevan työn tunniste tai jos yksi ilmoitus kattaa useita yhdellä verkkosivustolla olevia töitä, luettelo näistä kyseisellä sivustolla olevista töistä;
 3. sen materiaalin tunniste, jonka väitetään rikkovan tekijänoikeuksia tai olevan rikkomuksen kohteena, ja joka tulee poistaa tai jonka käyttö tulee estää ja riittävät tiedot palveluntarjoajalle tämän materiaalin paikantamiseksi;
 4. riittävät tiedot palveluntarjoajalle, jotta hän voi ottaa sinuun yhteyttä, kuten osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite;
 5. ilmoitus, jonka mukaan uskot vilpittömästi, että tekijänoikeuden omistaja, hänen edustajansa tai laki ei valituksen mukaisesti ole valtuuttanut materiaalin käyttöä esitetyllä tavalla; ja
 6. ilmoitus, joka kuvaa, että ilmoitus sisältää tarkat tiedot ja että sinulla on valtuus rangaistuksen tai rankaisun uhalla toimia omistajan puolesta koskien väitettyä tekijänoikeusrikkomusta.

 

Harley-Davidsonin nimittämä tekijänoikeuksien edustaja vastaanottaa ilmoitukset osoitteessa:

 1. Osoitetun tekijänoikeuksia koskevien rikkomusten käsittelijän nimi: Tekijänoikeusvirkailija
 2. Nimetyn ilmoitukset vastaanottavan edustajan täydellinen osoite: H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103
 3. Nimetyn edustajan puhelinnumero: (734) 665 -9243
 4. Nimetyn edustajan faksinumero: (734) 665-9643
 5. Nimetyn edustajan sähköpostiosoite: [email protected]

Vastuuvapauslausekkeet ja takuunrajoitus

Hyväksyt yhteisöominaisuuksia käyttämällä, että H-D ja sen omistajat, emoyhtiö, tytäryhtiöt, kumppanit, edustajat, konsultit, urakoitsijat, asianajajat ja heidän virkailijansa, johtajansa, työntekijänsä ja edustajansa eivät ole missään vastuussa, ja että sinun tulee suojata heitä vastuilta koskien henkilöihin (mukaan lukien loukkaantuminen tai kuolema) tai omaisuuteen liittyviä vahinkoja, menetyksiä, vaateita tai mitä tahansa vaurioita (mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta kaikki erityiset, esimerkinomaiset, rangaistukselliset, epäsuorat, tahattomat tai seuraamukselliset vahingot) riippumatta siitä, perustuvatko nämä sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, vastuuseen tai muuhun syyhyn, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti yhteisöominaisuuksien käytöstä tai yhteisöominaisuudessa julkaisemastasi sisällöstä tai yhteisöominaisuuksien toiminnasta tai toimimattomuudesta tai osallistumisestasi, vaikka H-D:lle olisi ilmoitettu näiden vahinkojen mahdollisuudesta. Vastuuvapausilmoitus koskee kaikkia niitä vaurioita tai loukkaantumisia, jotka aiheutuvat henkilötietojesi käyttöön liittyvistä virheistä, puutteista, häiriöistä, vioista, käyttöviiveistä, tietokoneviruksista, tiedonsiirtolinjojen vioista, varkauksista tai tietojen tuhoamisesta, valtuuttamattomasta käytöstä tai muuttamisesta.

H-D ei anna mitään takuita koskien yhteisöominaisuuksia, jotka tarjotaan sellaisenaan saatavuutta takaamatta. H-D kieltäytyy nimenomaisesti kaikista takuista, mukaan lukien johdetut takuut koskien myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, omistajuutta, loukkaamattomuutta sekä lakisääteiset että myyntiin liittyvät takuut. H-D ei ole vastuussa mistään yhteisöominaisuuksiin liittyvistä suorista tai johdetuista takuista tai esityksistä, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta yhteisöominaisuuksien virheettömyys tai niiden kautta jaettujen sisältöjen tai tietojen tarkkuus, täydellisyys tai ajantasaisuus. ERÄÄT VALTIOT EIVÄT SALLI VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA JA JOHDETTUJEN TAKUIDEN KIELTÄMISTÄ, JOTEN NÄMÄ EDELLÄ MAINITUT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

Tämän käytännön tai muualla verkkosivustolla ilmoitettujen vastuuvapauslausekkeiden lisäksi näihin kuitenkaan rajoittumatta H-D ei anna takuita koskien mitään yhteisöön julkaistua sisältöä, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta takuut koskien laatua, tarkkuutta, täydellisyyttä tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Olet yksin vastuussa lähettämäsi sisällön saatavuudesta, oikeellisuudesta, tarkkuudesta, riittävyydestä, todenmukaisuudesta, luotettavuudesta, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta. Käyttäjän lähettämän sisällön julkaiseminen tällä sivustolla ei tarkoita, että HD suosittelee tai sponsoroi kyseistä sisältöä. Olet yksin vastuussa mahdollisista ja kaikista toimintojen, tapahtumien ja suhteiden seurauksista, kun toimit tämän sivuston muiden käyttäjien kanssa.