Se mer av vad vi har att erbjuda: specialerbjudanden.
Vi ses nästa år! Boka in datumet: 3–8 september 2024

Användarvillkor

Användarvillkor för H-D.com

Senast reviderade April 2017

 

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) styr din användning av Harley-Davidson, Incs. (“Harley-Davidson”) webbplats (”Webbplatsen”). Se även vår Integritetspolicy för en beskrivning av vårt integritetsåtagande och våra integritetspolicyer som ingår i dessa Användarvillkor genom denna referens. Efterlevnad av dessa Användarvillkor är ett villkor för ditt nyttjande av webbplatsen. Om du inte går med på att följa dessa Användarvillkor, lämna genast Webbplatsen.

 

Dessa Användarvillkor hävdar att alla tvister mellan dig och Harley-Davidson ska lösas genom SKILJEDOM. I ENLIGHET DÄRMED GÅR DU MED PÅ ATT DU GER UPP DIN RÄTT ATT GÅ TILL DOMSTOL (INKLUSIVE EN GRUPPRÄTTEGÅNG) för att hävda eller försvara dina rättigheter i relation till dessa Användarvillkor (förutom frågor som kan avhandlas i en domstol som handlägger tvister om mindre värden). Dina rättigheter avgörs av en NEUTRAL SKILJEMAN och INTE av en domare eller jury och dina anspråk kan inte behandlas i en grupprättegång. Läs igenom avsnittet med titeln Bestrida beslut, Skiljedom för information om ditt medgivande att lösa alla tvister med Harley-Davidson via skiljedom.

Webbplatsens ägare och Innehåll

Alla sidor på denna Webbplats och allt material som gjorts tillgängligt för nedladdning är, om inte annat meddelats, egendom tillhörande Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag. Denna Webbplats skyddas av amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning och amerikansk och internationell varumärkeslagstiftning. Innehållet på denna Webbplats, inklusive men utan begränsning filer, dokument, texter, fotografier, bilder, ljud och video samt allt material som tillgås eller görs tillgängligt för användning eller nedladdning via denna Webbplats (”Innehåll”) får inte kopieras, distribueras, ändras, reproduceras, publiceras eller användas, helt eller delvis, förutom för syften som är skriftligen godkända eller auktoriserade av Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag, eller i samband med en affärsrelation med Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag. Du får inte ägna dig åt framing eller använda framing-tekniker för att bifoga, eller djuplänka till, namn, varumärke, servicemärke, logotyp, innehåll eller annan äganderättsskyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) tillhörande Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får visa, kopiera, skriva ut och använda Innehåll från denna Webbplats endast för personligt bruk förutsatt att: (1) Innehållet från denna Webbplats enbart används i informationssyfte och icke-kommersiellt syfte, (2) inget Innehåll från denna Webbplats modifieras på något sätt, (3) grafiskt material från denna Webbplats inte används, kopieras eller distribueras separerat från tillhörande text eller separerat från tillhörande information om upphovsrätt, varumärkesskydd eller annan äganderätt. Ingenting som här presenteras ska tolkas som att det underförstått innebär, via estoppelprincipen, licens eller annan form av rättighet, rätt att använda patent, upphovsrätt, varumärke eller annan immaterialrätt tillhörande Harley-Davidson eller någon av dess koncernbolag eller någon tredje part, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

Webbplatsens säkerhet

Du förbjuds att bryta mot eller försöka att bryta mot säkerheten för denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till: (a) tillgå data som inte är avsedd för sådan användare eller att logga in på en server eller ett konto som användaren inte har behörighet till, (b) försöka undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk eller ta dig förbi säkerhets- och autentiseringsskydd utan vederbörligt tillstånd, (c) försöka störa tjänsten eller driften i relation till varje form av användare, värd eller nätverk genom att, utan begränsning, skicka ett virus till Webbplatsen, överbelasta, ”översvämma”, ”spamma”, ”mejlbomba” eller ”krascha”, (d) skicka oönskade e-postmeddelanden, inklusive kampanjer och/eller reklam för produkter och tjänster, eller (e) förfalska TCP/IP-paketrubrik eller någon del av mejlhuvudet i något e-postmeddelande eller inlägg i nyhetsgrupp. Brott mot system- eller nätverkssäkerheten kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder. Harley-Davidson kommer att undersöka händelser som kan inbegripa sådana överträdelser och kan involvera, och samarbeta med, rättskipande instanser för att åtala användare som är involverade i sådana brott. Du samtycker till att inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka hindra denna Webbplats eller någon av dess funktioner från att fungera som avsett. Du samtycker också till att inte försöka använda motor, programvara, verktyg, agent eller annan enhet eller mekanism (inklusive utan begränsning till webbläsare, spindlar, robotar, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera på eller söka på denna Webbplats, förutom med den sökmotor och de sökagenter som Harley-Davidson tillhandahåller på denna Webbplats och andra än vanligt förekommande tredjepartswebbläsare (t. ex. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, och Google Chrome).

 

Åtkomsten till denna Webbplats är övervakad. De begärda URL:erna, maskinen som utför begäran och klockslaget för begäran loggas av åtkomststatistiska och säkerhetsmässiga skäl. Användande av denna Webbplats medger sådan övervakning. Webbplatsen kan vara otillgänglig emellanåt på grund av mekaniska, telekomrelaterade, programvarurelaterade eller hårdvarurelaterade fel, eller fel relaterade till tredjepartsleverantörer. Harley-Davidson kan inte förutse eller styra när sådana driftstopp sker och kan inte styra tidslängden för sådana driftstopp.

Tillgång till Webbplatsen, skadeersättning

Vissa begränsade delar av Webbplatsen kräver ett användar-ID och lösenord (“Skyddade områden”). Du samtycker till få tillgång Skyddade områden genom att enbart använda det användar-ID och lösenord som du fått av Harley-Davidson. Du går med på att vidta rimliga åtgärder för att skydda sekretessen för ditt användar-ID och lösenord och att inte avslöja ditt användar-ID eller lösenord till tredje part. Din åtkomst till Webbplatsen kan återtas av Harley-Davidson när som helst med eller utan motivering. Du går med på att försvara, ersätta och hålla skadeslösa Harley-Davidson och dess koncernbolag och deras respektive chefer, anställda, konsulter och handläggare från och gentemot varje form av anspråk gällande tredje parts förluster, skulder, skador och utgifter (inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska utgifter) uppkomna eller relaterade varje form av Innehåll du laddat ner eller på annat sätt erhållit från Webbplatsen, varvid du i annat fall bryter mot dessa Användarvillkor, vilket utan begränsning inkluderar ditt intrång i varje form av immateriell rättighet eller annan rättighet ägd av eller någon annan person eller entitet.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller nås via länkar på Internetwebbplatser tillhörande Harley-Davidson-återförsäljare. Harley-Davidsons återförsäljare är oberoende verksamheter och inte ombud för Harley-Davidson. Harley-Davidson ansvarar inte för innehållet, tillgängligheten, funktionaliteten eller prestandan hos webbplatser tillhörande Harley-Davidsons återförsäljare, eller andra webbplatser som denna webbplats kan vara länkad till eller från vilka denna webbplats kan nås. När du går in på en webbplats som inte är Harley-Davidsons bör du vara införstådd med att den är oberoende från Harley-Davidson och att Harley-Davidson inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Vidare innebär inte en länk till en webbplats som inte är Harley-Davidsons att Harley-Davidson stödjer eller åtar sig något ansvar för innehållet på, eller användningen av, den länkade webbplatsen. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda eller ladda ner är fritt från saker som virus, maskar, trojaner eller annan mjukvara av skadlig natur. Om du bestämmer dig för att gå till någon av webbplatserna som länkar till denna webbplats och som tillhör tredje part, gör du så på egen risk.

Upphovsrätt och varumärken tillhörande tredje part

Webbplatsen kan innehålla referenser till tredjepartsvarumärken och kopior av tredjepartsmaterial som berörs av copyright, vilka är de respektive ägarnas egendom. Referenser till alla slags produkter, processer, publikationer, tjänster eller erbjudanden från någon tredje part via företagsnamn, varumärke, tillverkare eller annat innebär inte nödvändigtvis ett godkännande eller en rekommendation av denna från Harley-Davidson.

Bidrag, utlåtanden, feedback och andra inlägg på Webbplatsen

Om du skickar in, laddar upp, lägger upp eller skickar någon information eller några filer till Webbplatsen (“Bidrag”), går du med på att inte (1) skicka in, ladda upp, lägga upp eller skicka något som är kränkande, stötande, åtalbart, olagligt, obscent, hotfullt, trakasserande, bedrägligt, pornografiskt eller skadligt, eller som kan uppmuntra kriminellt eller oetiskt beteende, (2) skicka in, ladda upp, lägga upp eller skicka något som kränker copyright, författarrätt eller annan intellektuell egendom eller någon annan persons eller entitets äganderätt, (3) skicka in, ladda upp, lägga upp eller skicka något som är ett virus eller någon annan form av skadlig komponent eller (4) kontakta andra användare av Webbplatsen via icke beställda e-postmeddelanden, telefonsamtal, brevutskick eller någon annan slags kommunikation. Om du skickar in, laddar upp, lägger upp eller skickar någon feedback eller data så som idéer, koncept, kunskap, tekniker, processer, kommentarer, förslag eller frågor om någon Harley-Davidson-produkt service eller innehåll på denna Webbplats (“Feedback”), ska sådan information betraktas som icke-konfidentiell, och Harley-Davidson och dess koncernbolag har ingen skyldighet gentemot sådan information. Genom att skicka in, ladda upp, lägga upp eller skicka Bidrag eller Feedback ger du Harley-Davidson och dess koncernbolag oåterkallelig, evig, fullt ersatt, royalty-fri rätt att använda, återge, uppvisa och distribuera Bidrag och Feedback för sitt verksamhetssyfte vilket inkluderar att utan begränsning utveckla, marknadsföra och tillverka produkter, tjänster och Innehåll som innehåller sådana Bidrag och sådan Feedback. Du ansvarar för att säkerställa att alla Bidrag du skapar eller behöver är korrekt säkerhetskopierade så att du har snabb tillgång till dem i händelse av förlust, skada eller avbrott. Du går med på att försvara, ersätta och hålla skadeslösa Harley-Davidson och dess koncernbolag samt deras respektive chefer, anställda, konsulter och handläggare från och gentemot varje form av anspråk gällande tredje parts förluster, skulder, skador och utgifter (inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska utgifter) uppkomna eller relaterade till Bidrag du lagt upp eller tillåtit bli upplagda på denna Webbplats.

 

Harley-Davidson granskar inte regelbundet upplagda Bidrag eller Feedback, men förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att övervaka och redigera och ta bort Bidrag och Feedback som publicerats på Webbplatsen. Du tillförsäkrar Harley-Davidson och dess koncernbolag rätten att använda namnet du anger i samband med alla Bidrag och all Feedback. Du går med på att inte använda en falsk e-postadress, imitera någon person eller entitet eller på annat sätt vilseleda gällande ursprunget för någon form av Bidrag eller Feedback du lämnar in. Harley-Davidson och dess koncernbolag tar inget ansvar och inga skyldigheter för någon form av Bidrag eller Feedback du eller tredje part lämnar.

Riktig och fullständig information

Även om Harley-Davidson försöker säkerställa Webbplatsens säkerhet och integritet, görs inga utfästelser, försäkringar eller garantier gällande korrektheten eller noggrannheten hos Webbplatsen eller dess Innehåll. Det är möjligt att Webbplatsen kan innehålla typografiska fel, brister eller andra fel och att icke-auktoriserade tillägg, raderingar eller ändringar kan göras på Webbplatsen av tredje parter. I den händelse en felaktighet uppstår, informera vänligen Harley-Davidson så att den kan korrigeras. Informationen på Webbplatsen kan ändras eller uppdateras utan att detta meddelas i förväg. Dessutom har Harley-Davidson och dess koncernbolag inget ansvar och ingen skyldighet gällande information eller Innehåll som publiceras på Webbplatsen av tredje part som är knuten till Harley-Davidson. Vi har gjort avsevärda ansträngningar för att återge färgerna på produkterna som visas på Webbplatsen på ett korrekt sätt. Men eftersom de faktiska färgerna du ser beror på din skärm, kan vi inte garantera att din skärm framställer färgerna på rätt sätt. Webbplatsen kan nås av internationella användare och kan innehålla referenser och korsreferenser till Harley-Davidson-produkter, program och tjänster som inte är tillgängliga eller är förbjudna i ditt land. Sådana referenser antyder inte att Harley-Davidson kommer att göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ditt land eller att sådana produkter är lagliga att använda i ditt land. Harley-Davidson förbehåller sig rätten att utan att detta meddelas i förväg avsluta modeller, reservdelar och tillbehör liksom andra produkter eller ändra specifikationerna när som helst utan att detta ger upphov till några skyldigheter. Fordonen, reservdelarna och tillbehören samt andra produkter som avbildas på denna webbplats och de som byggs enligt specifikationerna som listas här säljs enbart i USA.

 

Fordons- och tillbehörsspecifikationer kan variera från land till land beroende på lokal lagstiftning och vissa modeller och tillbehör är inte tillgängliga i vissa länder. Observera att vissa länder inte tillåter import, registrering och/eller bruk av fordon och tillbehör som inte är byggda enligt landets specifikationer. Du måste kontrollera med din lokala auktoriserade Harley-Davidson-återförsäljare gällande detaljer om hur du ska använda delar, tillbehör och modeller som listas eller visas på denna webbplats.

Typografiska fel och felaktiga priser

Om en produkt eller tjänst är listad med ett felaktigt pris på grund av typografiskt fel eller fel i prisinformationen som mottagits från våra leverantörer, har vi rätt att vägra eller avbryta alla beställningar gjorda för den produkt/tjänst som listats med fel pris. Vi har rätt att vägra eller avbryta alla sådana beställningar, oavsett om beställningen är bekräftad eller inte och oavsett om ditt kredit- eller betalkort har belastats eller inte. Om ditt kredit- eller betalkort redan har belastats för köpet och din beställning avbryts, återbetalar vi omedelbart motsvarande summa som det felaktiga priset till ditt kredit- eller betalkortskonto.

Beställningsbekräftelse

Observera att vissa beställningar utgör olämpligt nyttjande av Harley-Davidson och dess tjänster. Vi förbehåller oss rätten att på eget initiativ vägra eller avboka vilken beställning som helst av vilket skäl som helst. Ditt konto kan också begränsas eller raderas av vilket skäl som helst på vårt initiativ. För din bekvämlighet blir du inte betalningsskyldig förrän din betalningsmetod är verifierad, beställningsinformationen är verifierad som korrekt och din beställning är skickad (bortsett från beställningar, inklusive förhandsbeställningar, som har betalats med ett Harley-Davidson®  Gift Card, vilka belastas när du gör din beställning, inte när beställningen skickas). Vissa situationer kan resultera i att din beställning avbryts, såsom begränsningar i tillgänglig kvantitet, fel i produkter eller prisinformation eller problem som upptäckts av vår avdelning för kredit- och bedrägeribekämpning. Vi kan också kräva ytterligare verifieringar eller uppgifter innan vi accepterar någon form av beställning. Vi kontaktar dig om någon del av eller hela din beställning avbryts eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning. Om din beställning avbryts efter att ditt kreditkort (eller annat betalningskonto) har belastats, gör vi en återbetalning till ditt kreditkort (eller annan tillgänglig betalningsmetod) i betalningssummans storlek.

Betalningar online

Du kan köpa produkter och/eller tjänster på Webbplatsen. Vi accepterar följande kreditkort utfärdade av amerikanska banker: MasterCard®, Visa®, Discover® och Harley-Davidson® Visa® Card, utfärdat av U.S. Bank National Association ND. Om ett kreditkort används för en transaktion, kan Harley-Davidson införskaffa ett förhandsgodkännande för en summa till betalningsbeloppet. Om du väljer automatiskt återkommande betalningar kommer alla kostnader och avgifter att debiteras det kreditkort du angav under registreringsprocessen. Om du vill byta kreditkort eller om något har ändrats gällande ditt kreditkort, måste du ändra dina kortuppgifter online. Detta kan tillfälligt fördröja din möjlighet att göra onlinebetalningar medan vi verifierar din nya betalningsinformation.

 

Om du genomför onlinebetalningar, så intygar och garanterar du att: (I) alla kreditkortsuppgifter som du tillhandahåller är sanna, korrekta och fullständiga, (II) avgifter som du ådrar dig kommer att täckas av din kortutgivare, (III) du kommer att betala avgifterna du ådragit dig till de belopp som anges, inklusive tillämpliga skatter, och (IV) att du är den person i vars namn kortet utfärdats samt att du har rätt att göra köp eller andra transaktioner med det aktuella kreditkortet och kreditkortsuppgifterna.

Moms

Om din beställning innehåller beskattningsbara produkter kommer eventuell leveranskostnad bara att gälla de beskattningsbara produkterna och kan beskattas beroende på lagstiftningen i det land leveransen avser.

 

Ingen moms läggs på när du köper presentkort. Rätt moms kommer att dras vid köpet när presentkortet används.

Mängdbegränsningar och återförsäljarreor

Harley-Davidson förbehåller sig rätten att på eget initiativ begränsa mängden artiklar som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan vara tillämpliga på beställningar gjorda från samma konto, med samma kreditkort och även beställningar som använder samma faktura- och/eller leveransadress. Vi meddelar kunden i den händelse sådana begränsningar tillämpas. Observera att vissa beställningar utgör olämpligt nyttjande av Harley-Davidson och dess tjänster. Vi förbehåller oss rätten att på eget initiativ vägra eller avboka vilken beställning som helst av vilket skäl som helst. Ditt konto kan också begränsas eller raderas av vilket skäl som helst på vårt initiativ. Harley-Davidson förbehåller sig också rätten att på eget initiativ förhindra försäljning till återförsäljare. I dessa Användarvillkor definieras återförsäljning som köp eller avsett köp av produkt/produkter från Harley-Davidson i syfte att bedriva kommersiell försäljning av samma produkt/produkter till tredje part.

Anspråk på upphovsrättsintrång

Om du är upphovsrättsinnehavare eller företräder en sådan och anser att något som en användare publicerat eller annat innehåll på Harley-Davidsons webbplatser utgör intrång i din upphovsrätt, kan du lämna en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Se Harley-Davidson, Incs. policy för inlämnat användarmaterial.

Ansvarsfriskrivning

Harley-Davidson friskriver sig allt ansvar, uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till försäkran om säljbarhet, lämplighet för ett visst användningsområde eller icke-intrång i relation till denna webbplats och dess information, grafiskt material och annat material som finns här.

 

Harley-Davidson garanterar inte att tillgången till eller nyttjandet av webbplatsen är avbrottsfri eller felfri eller att felaktigheter på webbplatsen kommer att åtgärdas. Denna webbplats, inklusive dess innehåll och information, samt alla webbplatsrelaterade tjänster, tillhandahålls "i befintligt skick," med alla fel, utan några som helst garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst användningsområde, informationens kvalitet, tyst avnjutande eller titel/icke-intrång. Harley-Davidson friskriver sig särskilt från allt ansvar för fel eller underlåtelser, eller felanvändning eller feltolkningar av all slags information som erhållits via webbplatsen. Harley-Davidson garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller aktualiteten i den information som erhållits via webbplatsen.

 

Allt ansvar och alla risker som uppstår vid ditt användande av denna webbplats, dess relaterade tjänster och länkade webbplatser vilar på dig. Harley-Davidson garanterar inte att filer som finns tillgängliga för hämtning är fria från virus, maskar, trojaner eller annan skadlig programvara. Du ansvarar för att tillämpa metoder som täcker dina behov av databackup och säkerhet. Du accepterar att Harley-Davidson inte kan hållas ansvarigt för kostnader eller skador uppkomna som ett direkt eller indirekt resultat av sådan programkod. Allt ansvar och alla risker som uppstår vid ditt användande av denna webbplats samt internet vilar på dig. 

Ansvarsbegränsning gällande användande av webbplatsen

Harley-Davidson och tredje part som nämns på denna webbplats kan inte hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig, följdaktlig, särskild, exempelmässig, straffmässig eller annan skada (inklusive och utan begränsningar som uppstått till följd av förlorade intäkter, förlorade data eller verksamhetsavbrott) som uppstått från eller på något sätt är relaterad till webbplatsen och/eller någon länkad webbplats, oavsett om det handlar om garanti, kontrakt, skadestånd eller annat rättsbegrepp och oavsett om risken för sådana skador har meddelats eller inte. Ditt enda sätt att avhjälpa ditt missnöje med webbplatsen, webbplatsrelaterade tjänster och/eller länkade webbplatser är att sluta använda webbplatsen och/eller dessa tjänster.

Omarbetningar, generellt

Harley-Davidson förbehåller sig rätten att på eget initiativ avsluta din åtkomst till samtliga delar av denna Webbplats, med eller utan motivering, och med eller utan förhandsavisering. I den händelse domstol eller annan rättsligt behörig instans finner att något av Användarvillkoren inte kan verkställas, ska sådana klausuler begränsas eller elimineras i minsta möjliga mån, så att dessa Användarvillkor i övrigt ska förbli giltiga och i kraft. Dessa Användarvillkor och Integritetspolicyn utgör hela överenskommelsen mellan Harley-Davidson och dig när det gäller denna fråga. Harley-Davidson kan efter eget gottfinnande från tid till annan revidera dessa Användarvillkor och Integritetspolicyn genom att uppdatera detta inlägg. Därför bör du regelbundet besöka denna sida för att granska aktuella Användarvillkor och aktuell Integritetspolicy, så att du är medveten om dessa förändringar som du är bunden till. Vissa regler i dessa Användarvillkor och Integritetspolicyn kan åsidosättas genom tydliga och riktade rättsliga meddelanden eller regler på särskilda sidor på den här Webbplatsen.

Bestrida beslut, Skiljedomsförfarande

Vi kommer att arbeta i god anda för att lösa de eventuella problem du har med Webbplatsen, inklusive produkter och tjänster som är beställda eller köpta via webbplatsen, om du tar upp ditt problem med vår kundtjänst. Dock inser vi att sällsynta fall kan uppstå där vi inte kan lösa ett problem till kundens belåtenhet.

 

Du och Harley-Davidson är överens om att, om inte lagen utesluter detta, varje tvist, yrkande eller oenighet som uppstått som ett resultat av eller i relation till ditt bruk av denna Webbplats, inklusive produkter och tjänster som är beställda via Webbplatsen, ska avgöras via ett bindande skiljedomsförfarande istället för i allmänna domstolar. Skiljedomsförfarande är mer informellt än att ta ett ärende till domstol. Vid skiljedomsförfarande används en neutral skiljedomare i stället för en domare eller jury, och förfarandet är föremål för mycket begränsad granskning av domstolar. Skiljedomsförfarande tillåter mer begränsat framläggande än i domstol, men vi samtycker till att samarbeta med varandra för att komma överens om rimligt framläggande i ljuset av de aktuella frågorna och storleken på anspråket. Skiljedomare kan utdöma samma skadestånd och gottgörelser som en domstol, men när detta sker ska skiljedomaren tillämpa materiell rätt avseende skadestånd som om ärendet hade tagits till domstol, inklusive utan begränsning till lagen om skadestånd såsom den tillämpas av USA:s högsta domstol. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att tolkningen och verkställigheten av denna bestämmelse ska regleras av USA:s Federal Arbitration Act (federala skiljedomslagen) samt att både du och Harley-Davidson avstår från rätten till en rättegång genom jury eller till att medverka i en grupptalan. Denna skiljedomsregel ska överleva upphörandet av dessa Användarvillkor och alla andra avtalsmässiga relationer mellan dig och Harley-Davidson.

 

Om du vill framlägga ett anspråk mot Harley-Davidson och därför söker skiljedom måste du först skicka ett skriftligt Varsel rörande ditt anspråk ("Varsel") till Harley-Davidson via rekommenderad post. Varselmeddelandet till Harley-Davidson ska vara adresserat till: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208, USA ("adressen för Varslet"). Om Harley-Davidson önskar framlägga ett anspråk mot dig och därför söker skiljedom, kommer företaget, medelst rekommenderat brev, att skicka ett skriftligt Varsel till den mest aktuella adress vi har i våra register, eller på annat sätt har tillgång till, som tillhör dig. Ett Varsel, oavsett detta skickas av dig eller Harley-Davidson, måste (a) beskriva arten eller grunden för anspråket eller tvisten, och (b) ange den kompensation som söks ("Krav"). Om Harley-Davidson och du inte når en överenskommelse om hur anspråket ska hanteras inom 30 dagar efter att Varslet skickats, kan du eller Harley-Davidson inleda ett skiljedomsförfarande eller väcka talan i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden. Under skiljedomsförfarandet ska ingen summa relaterad till erbjudande om ersättning från dig eller Harley-Davidson avslöjas för skiljemannen. Du kan ladda ner eller kopiera ett formulär för Varsel och ett formulär för att söka skiljedom från American Arbitration Association på www.adr.org. Om du måste betala en avgift för att registrera kravet, kommer Harley-Davidson, efter att ha fått information via Varseladressen att du har inlett skiljedomsförfarandet, omedelbart ersätta dig för din kostnad för att registrera kravet, såvida inte ditt anspråk överstiger 10 000 USD. Skiljedomen kommer att regleras av Commercial Arbitration Rules och Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (sammantaget, "AAA Rules") från American Arbitration Association ("AAA"), med hänsyn tagen till dessa Användarvillkor och kommer att administreras av AAA. AAA:s regler och blanketter finns tillgängliga online på www.adr.org, genom att ringa AAA på +1-800-778-7879, eller från oss genom att skriva till oss på adressen för Varsel och begära dem. Skiljemannen är bunden till villkoren i dessa Användarvillkor. Alla frågor är upp till skiljemannen att avgöra, inklusive frågor som har med omfattningen och genomförbarheten i dessa Användarvillkor, inklusive detta skiljedomsavtal. Om inte Harley-Davidson och du beslutar annat, kommer medlingsförhandlingarna att äga rum i det land (eller den region) som tillhör din fakturaadress. (Om du bor utanför USA kommer medlingsförhandlingarna att äga rum i det land du bor i på en plats på rimligt avstånd för dig, men de lyder fortfarande under AAA:s regler inklusive AAA:s regler kring val av skiljeman). Om ditt anspråk är 10 000 USD eller lägre accepterar vi att du väljer om skiljedomen ska genomföras enbart baserat på de dokument som lämnats in till skiljedomaren, genom telefonförhandlingar, eller via personliga förhandlingar enligt AAA:s regler. Om ditt anspråk överstiger 10 000 USD avgör AAA:s regler rätten till förhandlingar. Oavsett hur skiljedomen genomförs ska skiljemannen tillhandahålla en skriftlig motivering som i tillräcklig mån förklarar de framkomna resultaten och besluten som ligger till grund för den beslutade summan. Om skiljemannen tilldelar dig en summa som är större än Harley-Davidsons senast skriftliga förlikningserbjudande, som lämnats innan skiljeman utsågs (eller om Harley-Davidson inte gav ett förlikningserbjudande innan en skiljeman utsågs), kommer Harley-Davidson att betala dig den tilldelade summan eller 1 000 USD, vilkendera som är störst. Förutom vad som uttryckligen beskrivits ovan kommer alla kostnader för registrering, administration och skiljemannen att styras av AAA:s regler. Varje part ska betala sina egna utgifter och advokatkostnader, i den mån sådana finns. Om dock någon av parterna företräder ett lagstadgat krav som ålägger den förlorande parten att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader, eller om det finns ett skriftligt avtal om betalning eller ersättning av rättegångskostnader, kan skiljemannen tilldela rimliga kostnader till den förlorande parten, enligt lagstadgade regler om kostnadsförskjutning.

 

DU OCH HARLEY-DAVIDSON ÄR ÖVERENS OM ATT BÅDA KAN VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA FÖR DIN RESPEKTIVE SIN EGEN RÄKNING OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER MEDVERKANDE I GRUPPTALAN I EN PÅSTÅDD GRUPP ELLER TALAN GENOM OMBUD. Vidare kan inte skiljedomaren, såvida inte både du och Harley-Davidson enas om något annat, konsolidera mer än en persons anspråk med dina anspråk, och får inte på annat sätt presidera över någon form av grupptalan eller talan genom ombud. Skiljedomaren får utdöma fastställelse eller förelägganden endast till förmån för den enskilda part som ansöker om gottgörelse, och endast i den utsträckning som krävs för att ge gottgörelse som motiveras av den partens individuella anspråk.

 

Om denna särskilda regel bedöms vara ogenomförbar, ska (a) hela denna skiljedomsregel vara ogiltig, medan övriga regler i dessa Användarvillkor fortsätter att gälla med full kraft, och (b) exklusiv jurisdiktion och plats för alla anspråk är i delstatlig eller federal domstol i Milwaukee, Wisconsin.

H-D Connect och fordonsintegration – Användarvillkor

Juli 2020

 

Dessa användarvillkor ("användarvillkoren") reglerar din användning och ditt mottagande av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration. Se även: (I) vår integritetspolicy som beskriver hur vi kommer att använda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar under tillhandahållandet av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, och (II) våra användarvillkor för H-D -mobilappen som reglerar din användning av H-D -mobilapplikationen, som kan laddas ned på https://h-d.com/app ("H-D -mobilappen").

Efterlevnad av dessa användarvillkor och av användarvillkoren för H-D -mobilappen är ett villkor för din användning och ditt mottagande av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration. Om du inte godkänner att vara bunden av dessa användarvillkor och användarvillkoren för H-D -mobilappen, ska du inte abonnera på tjänsterna H-D  Connect och fordonsintegration.

Vilka vi är och hur du kontaktar oss

I dessa användarvillkor, refererar "vi", "vår", "oss", eller "Harley-Davidson" till relevant aktör som tillhandahåller H-D Connect-tjänsten i din jurisdiktion enligt följande:

 • Om du är användare bosatt i USA: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.
 • Om du är användare bosatt i Kanada: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Kanada L4K 0H9.
 • Om du är användare bosatt i EU, Storbritannien eller Schweiz: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Nederländerna. Och
 • om du är användare bosatt i någon annan jurisdiktion: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

För att kontakta oss, se vår Kontakta oss-sida på https://www.harley-davidson.com/contact. Om du inte meddelar annat, skickar vi meddelanden till dig via de kontaktuppgifter du tillhandahåller när du abonnerar på tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration.

Abonnemang 

För att [abonnera/registrera dig] för H-D Connect-tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration måste du: 

 • skapa ett konto för tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration på vår webbplats på https://www.harley-davidson.com/,   ("webbplatsen"); 
 •  och ladda ned H-D -mobilappen och 
 • fylla i [abonnemangs-/registreringsformuläret] i H-D -mobilappen.  

Om du behöver hjälp eller assistans med att konfigurera och registrera ditt konto går du till https://www.h-d.com/connect, eller till vår ”Kontakta oss”-sida på webbplatsen.

 

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avslå abonnemang på tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration av skäl som vi finner vara giltiga. Vi kommer att meddela dig om skälet till ett sådant avslag.

Uppsägelse och avstängning 

Du kan när som helst säga upp användningen av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration genom att gå till området "Hantera tjänster" på ditt konto för H-D Connect och fordonsintegration på https://www.harley-davidson.com/.

 

We kan stänga av dina tjänster och/eller din åtkomst till tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration av giltiga skäl, inklusive men inte begränsat till: (a) att du bryter mot dessa användarvillkor eller några andra villkor, policyer eller riktlinjer som det hänvisas till häri; (b) skäl som gäller kommersiell lönsamhet; (c) oväntade tekniska besvär eller problem med tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration; (d) säkerhetshot och säkerhetsproblem; (e) att du underlåter att uppdatera programvara som krävs för tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration; (f) misstanke om att du deltar i bedräglig eller olaglig verksamhet; (g) konfiskering, försäljning eller annan misstänkt överlåtelse av fordonet; (h) att du flyttar utanför det geografiska område som omfattas av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration; eller (i) avvikelser avseende ditt abonnemang för H-D Connect och fordonsintegration. I de fall vi utövar denna rättighet kommer vi att sträva efter att informera dig med rimligt varsel. 

Tjänster

Tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration består av följande funktioner, så som beskrivs nedan:

 • trådlösa uppdateringar av firmware,
 • platsdatatjänster, inklusive spårning av stulet fordon,
 • användarpreferenser,
 • fordonsdata och
 • kundsupport

Trådlös firmware-uppdatering 

Tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration är beroende av att kunna använda programvara som är installerad på ditt fordon. Programvaran är licensierad, inte såld till dig, och kan behöva uppdateras och ändras emellanåt. Du medger att vi levererar programuppdateringar eller -ändringar rörande ditt fordon vid behov. Dessa uppdateringar kan vara funktionsuppdateringar eller uppdateringar som krävs av säkerhetsskäl. Alla uppdateringar åtföljs av ett meddelande om att du har en viss tid på dig att påbörja installationen av uppdateringen. Om du inte slutför uppdateringen inom den tiden kan det hända att tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration tillfälligt inaktiveras och du inte får några data från tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration via H-D -mobilappen förrän den nödvändiga uppdateringen har slutförts. Om vi bedömer att uppdateringen är kritisk kommer vi att installera uppdateringen automatiskt efter att motorn har varit inaktiv under en föreskriven tidsperiod.

 

Observera att en uppdatering eller ändring av programvara kan påverka data som finns lagrade på tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration. Tänk på att ditt fordon tillfälligt inte kommer att kunna köras under en programuppdatering, tills uppdateringen är slutförd.

 

Kontakta oss omedelbart om du märker några problem med tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration efter en programuppdatering.

Platsdata

För att kunna förse dig med tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration kommer våra system att inhämta och använda ditt fordons position såsom beskrivs närmare i vår integritetspolicy. Om du vid något tillfälle vill återkalla ditt medgivande till insamlingen av ditt fordons platsdata för tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration i enlighet med dina tillämpliga rättigheter enligt integritetspolicyn, kan du stänga av den här funktionen genom att säga upp tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration. Om du säger upp ditt abonnemang på  H-D Connect och fordonsintegration kommer alla tjänster för H-D Connect och fordonsintegration, inklusive eventuella platsdatatjänster, inte längre att vara tillgängliga.

Spårning av stulet fordon

En nyckelfunktion i tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration som förlitar sig på platsdata är tjänsten "Spårning av stulet fordon". För att aktivera tjänsten Spårning av stulet fordon bör du försätta ditt fordon i läget "Stulet fordon" via H-D-mobilappen. Vänligen se FAQ-sidorna på https://www.h-d.com/connect för mer information.

 

I den händelse att ditt fordon försätts i läget Stulet fordon försöker våra system hitta positionen för ditt fordon oftare. Abonnera inte på tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration om du inte vill att din position ska inhämtas på detta sätt.

 

Du är införstådd med att tjänsten Spårning av stulet fordon kanske inte kan spåra ditt fordon korrekt i alla miljöer, vänligen se Tjänstebegränsningar nedan. Dessutom är tjänsten Spårning av stulet fordon enbart avsedd att assistera genom att meddela dig om eventuell stöld av ditt fordon och att om möjligt hjälpa dig att få tillbaka fordonet. Tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration förhindrar inte stöld av fordon eller fordonsdelar och skyddar inte mot skada eller förlust. Vi är inte ansvariga för förluster eller skada som du åsamkas i samband med fordonsstöld och råder dig att kontakta brottsbekämpande organ i händelse av stöld av ditt fordon.

Motorcykelinställningar

I avsnittet "Motorcykelinställningar" i H-D-mobilappen kan du styra vilka typer av aviseringar du får och metoderna för att ta emot dessa aviseringar. Denna funktion innefattar rätten till: (I) "Delning av motorcykel" – visa och redigera uppgifter om ditt fordon (inklusive ramnummer), (II) "Motorcykelvarningar" – visa och redigera dina inställningar för tillämpliga avsnitt om fordonets skick, (III) "Säkerhetsaviseringar" – välja aviseringspreferenser för inställningar som rör fordonets säkerhet och (IV) "Kontodelning" – tillåter dig att låta andra användare med H-D Unified-profil att se dina fordonsuppgifter när de loggar in på H-D-mobilappen med sin H-D Unified-profil.

Fordonsdata

De uppgifter om fordonets skick som vi tillhandahåller begränsas till särskild information som kan hämtas på distans från fordonet. Typen av statistik och uppgifter skiljer sig åt beroende på fordonets modell  och kan innehålla data såsom trippmätarställning, återstående räckvidd, batteristatus, däcktryck, körläge, laddningsstatus och underhållsschema. Du kan administrera och konfigurera aviseringsmeddelanden för dessa uppgifter. 

 

Notera även att du måste uppdatera underhållsschemat manuellt efter service.

 

Slutligen är du medveten om att kontrollen av fordonshälsodatan är begränsad och ger en ögonblicksbild av särskild fordonsinformation vid en viss tidpunkt. Kontrollen av fordonshälsan ersätter eller kompletterar inte regelbundet planerad eller utförd service. Konsultera din återförsäljare för frågor om fordonsunderhåll. Vi garanterar inte att vi kommer att upptäcka alla problem som kan drabba fordonet. I synnerhet kan tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration påverkas negativt om ditt fordon inte är i gott bruksskick, har skadats eller modifierats, eller störs av hinder som höjder, höga byggnader, tunnlar, väder, fordonsskada, fel på trådlösa eller elektriska nätverk, trängsel eller trafikstockningar. Vi och nätverks- och systemoperatörerna garanterar inte oavbruten tillgång till tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration.

Kundsupport, frågor eller klagomål

Vi ska anstränga oss för tillhandahålla tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration med rimlig skicklighet och försiktighet. Men om du identifierar någon slags problem med tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration eller har några frågor eller klagomål rörande tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, se FAQ-sidorna på https://www.h-d.com/connect, eller använd Kontakta oss-sidan på https://www.harley-davidson.com/contact.

Begränsningar för tjänsten

Täckning: Tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration tillhandahålls i ett antal länder världen över. Klicka här för en aktuell lista över länder där tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration är tillgängliga.

 

Mobilnätverk: Tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration är beroende av trådlösa kommunikationsnät och satellitbaserade positioneringssystem. Dessa nätverk och system drivs av tredje part. Harley-Davidson kan inte garantera att de är tillgängliga på alla platser och vid varje tillfälle. Driften kan störas särskilt i avlägsna eller inneslutna områden. Sådana nätverk och system är också föremål för tekniska förändringar och teknisk utveckling. Systemet som är installerat i ditt fordon kanske inte alltid är eller kommer att vara kompatibelt med tredje parters nätverk och system. Du bekräftar att du är införstådd med att för att få tillgång till tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration via H-D-mobilappen och fordonsintegration måste enheten som H-D-mobilappen är installerad på ha nätverksanslutning samt att du är ansvarig för att skaffa sådan nätverksanslutning på egen bekostnad.

 

Elektriskt system: Observera att ditt fordon måste ha ett fungerande elsystem, inklusive tillräcklig batteriladdning, för att driva Telematics Control Unit (TCU), för att tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration ska fungera.

 

Driftstopp vid underhåll: Även om vi kommer att sträva efter att minimera störningarna, kan vi från tid till annan behöva stänga av eller begränsa din tillgång till, eller användning av, tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration för att åtgärda systemproblem, problem med ditt konto eller andra problem som kan påverka funktion, användarupplevelse eller säkerhet för tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration.

Ladda ditt fordon

Du måste meddela oss när du säljer eller överlåter ditt fordon så att vi kan avsluta dina H-D Connect och fordonsintegrationstjänster för fordonet. Du är medveten om att det kan vara förbjudet i lag att spåra begagnatköpare eller tredjepartsanvändare.  

Andra användare

Dessa Användarvillkor gäller alla som använder ditt fordon. Du är ansvarig och ersättningsansvarig för all aktivitet som användare av ditt fordon företar, inklusive tillgång till eller användning av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration.

Äganderätt till tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration

Allt material som görs tillgängligt som en del av tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration tillhör Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag. Tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration skyddas av amerikansk och internationell upphovsrätt, författarrätt, varumärkesskydd och annan immaterialrättslagstiftning eller motsvarande lagstiftning överallt i världen. Tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, inklusive och utan begränsning alla filer, dokument, texter, fotografier, bilder, ljud och video samt allt material som nås via eller görs tillgängligt för användning eller nedladdning via tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration ("innehållet") får inte kopieras, distribueras, modifieras, reproduceras, publiceras eller användas, vare sig helt eller delvis, förutom för ändamål som skriftligen har godkänts eller beviljats av Harley-Davidson, inklusive för tillhandahållande av tjänster eller produkter till Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag, eller i samband med en affärsrelation med Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag. Du får inte ägna dig åt framing eller använda framing-tekniker för att bifoga, eller djuplänka till, något namn, varumärke, servicemärke, logotyp, innehåll eller annan äganderättsskyddad information (inklusive: bilder, text, sidlayout eller form) tillhörande Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får endast visa, kopiera, skriva ut och använda innehåll för personligt bruk och under förutsättning att: (1) Innehållet endast används i informationssyfte och icke-kommersiellt syfte, (2) inget innehåll ändras på något sätt och (3) innehållet används, kopieras eller distribueras åtskilt från tillhörande text eller åtskilt från varje meddelande om upphovsrätt, författarrätt, varumärke eller annan äganderätt. Inget innehåll i dessa användarvillkor ska tolkas som att det underförstått innebär ett hinder mot förnekande eller hävdande av ett sakförhållande eller på annat sätt ger någon rätt eller något annat beviljande av rätt att använda något patent, upphovsrätt, författarrätt, varumärke eller annan immateriell rätt eller äganderätt som innehas av Harley-Davidson eller något av dess koncernbolag eller någon tredje part, förutom vad som uttryckligen anges häri.

Krav rörande upphovsrättsintrång

Om du är upphovsrättsinnehavare eller företräder en sådan som är baserad i USA och anser att något som en användare publicerat, eller att något annat innehåll på någon av tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration innebär intrång i din upphovsrätt enligt amerikansk lag, kan du lämna en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). För mer information, se vår policy för insänt användarmaterial här: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("H-D® Policy för inlämnat användarmaterial").

Säkerhet

Du förbjuds att bryta mot eller försöka att bryta mot säkerheten för tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, inklusive men inte begränsat till, (a) tillgå data som inte är avsedd för sådan användare eller att logga in på en server eller ett konto som användaren inte har behörighet till, (b) försöka undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk eller ta dig förbi säkerhets- och autentiseringsskydd utan vederbörligt tillstånd, (c) försöka störa tjänsten eller driften i relation till varje form av användare, värd eller nätverk genom att, utan begränsning, skicka ett virus till tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, utföra en DoS-attack, överbelasta, "översvämma", "spamma", "mejlbomba" eller "krascha;" (d) skicka oönskad e-post, inklusive kampanjer och/eller reklam för produkter och tjänster, eller (e) förfalska TCP/IP-paketrubrik eller någon del av mejlhuvudet i något e-postmeddelande eller inlägg i nyhetsgrupp. Brott mot system- eller nätverkssäkerheten kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder. Harley-Davidson kommer att undersöka händelser som kan inbegripa sådana överträdelser och kan involvera, och samarbeta med, rättskipande instanser för att åtala användare som är involverade i sådana brott. Du samtycker till att inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka att hindra tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration från att fungera som avsett.

Tillgång till tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration kan övervakas såsom beskrivs i vår integritetspolicy.

 

Tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration kanske inte är tillgängliga från tid till annan på grund av fel rörande mekanik, telekommunikation, programvara, maskinvara och tredjepartsleverantörer. Även om Harley-Davidson kommer att göra rimliga ansträngningar för att minimera störningar, kan Harley-Davidson inte kontrollera när sådana driftstopp kan inträffa och kan heller inte kontrollera varaktigheten av sådana driftstopp.

Lösenordsskydd

Tillgång till tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration kräver ett användar-ID och lösenord. Du samtycker till att få tillgång till tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration genom att endast använda det användar-ID och lösenord som du får av Harley-Davidson. Du går med på att vidta rimliga åtgärder för att skydda sekretessen för ditt användar-ID och lösenord och att inte avslöja ditt användar-ID eller lösenord för tredje part.

Tredjepartslänkar

Tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör Harley-Davidsons återförsäljare. Harley-Davidsons återförsäljare är oberoende verksamheter och inte ombud för Harley-Davidson. Harley-Davidson ansvarar inte för innehållet, tillgängligheten, funktionen eller funktionaliteten hos webbplatser tillhörande Harley-Davidsons återförsäljare, eller annan tredje parts webbplatser som kan nås från tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration. När du går in på en webbplats som inte är Harley-Davidsons bör du vara införstådd med att den är oberoende från Harley-Davidson och att Harley-Davidson inte har någon kontroll över innehållet på, eller driften av, den webbplatsen. Vidare innebär inte en länk till en webbplats som inte är Harley-Davidsons att Harley-Davidson stödjer eller åtar sig något ansvar för innehållet på, eller användningen av, den länkade webbplatsen.

Upphovsrätt och varumärken tillhörande tredje part

Tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration kan inkludera referenser till tredjepartsvarumärken och tredjepartsmaterial som berörs av copyright och författarrätt, vilka är de respektive ägarnas egendom. Referenser till alla slags produkter, processer, publikationer, tjänster eller erbjudanden från någon tredje part via företagsnamn, varumärke, tillverkare eller annat innebär inte nödvändigtvis ett godkännande eller en rekommendation av denna från Harley-Davidson.

Bidrag, utlåtanden, feedback och andra inlägg

Om du skickar in, laddar upp, lägger upp eller skickar någon information eller några filer via tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration ("Bidrag"), samtycker du till H-D®-policyn för innehåll från användare och att inte (1) skicka in, ladda upp, lägga upp eller skicka något som är kränkande, stötande, åtalbart, olagligt, obscent, hotfullt, trakasserande, bedrägligt, pornografiskt eller skadligt, eller som kan uppmuntra kriminellt eller oetiskt beteende, (2) skicka in, ladda upp, lägga upp eller skicka något som kränker copyright, författarrätt eller annan intellektuell egendom eller någon annan persons eller entitets äganderätt, (3) skicka in, ladda upp, lägga upp eller skicka något som är ett virus eller någon annan form av skadlig komponent, eller (4) kontakta andra användare av tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration eller andra individer via icke beställda e-postmeddelanden, telefonsamtal, brevutskick eller någon annan slags kommunikation. Om du skickar in, laddar upp, lägger upp eller skickar någon feedback eller data så som idéer, koncept, kunskap, tekniker, processer, kommentarer, förslag eller frågor om tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, någon Harley-Davidson-produkt, service eller innehåll ("Feedback"), ska sådan information betraktas som icke-konfidentiell, och Harley-Davidson och dess tillhörande verksamheter har ingen skyldighet att hålla sådan Feedback konfidentiell i relation till våra skyldigheter såsom beskrivs i vår integritetspolicy. Genom att skicka in, ladda upp, lägga upp eller överföra inlägg eller återkoppling ger du Harley-Davidson och dess koncernbolag det oåterkalleliga, eviga, fullständigt betalda, royaltyfria tillståndet och rätten att använda, reproducera, avslöja och distribuera inlägg och återkoppling för sina affärsändamål, inklusive, utan begränsning, för att utveckla, marknadsföra och tillverka produkter, tjänster och innehåll som innehåller sådana inlägg och återkoppling, med förbehåll för våra skyldigheter enligt vår integritetspolicy. Om du vill säkerställa fortsatt tillgång till dina Bidrag, säkerhetskopiera då sådana Bidrag eftersom vi inte kan garantera att några Bidrag kommer att vara fortsatt tillgängliga.

 

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla Harley-Davidson och dess koncernbolag samt deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter och ombud skadeslösa från och mot alla tredje parters fordringar, förluster, ansvar, skadestånd och kostnader (inklusive utan begränsning till rimliga advokatarvoden) som härrör från eller är relaterade till inlägg som du lägger upp eller tillåter läggas upp via tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration.

 

Harley-Davidson granskar inte regelbundet upplagda inlägg eller återkoppling, men förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att övervaka och redigera eller ta bort inlägg eller återkoppling som lämnas in via tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration när sådana inlägg eller återkoppling bryter mot H-D®-policyn för innehåll från användare eller av något annat giltigt skäl. Du ger Harley-Davidson och dess koncernbolag rätten att använda det namn som du skickar in i samband med eventuella Bidrag eller Feedback, med förbehåll för våra skyldigheter enligt vår Integritetspolicy. Du går med på att inte använda en falsk e-postadress, imitera någon person eller entitet eller på annat sätt vilseleda gällande ursprunget för någon form av Bidrag eller Feedback du lämnar in. I relation till våra skyldigheter under dessa Användarvillkor och tillämplig lag tar Harley-Davidson och dess tillhörande verksamheter inte på sig något ansvar och eller några skyldigheter för någon form av Bidrag eller Feedback du eller tredje part lämnar.

Riktig och fullständig information

Vi kommer att använda rimlig skicklighet och försiktighet för att säkerställa fullständighet och riktighet för tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration. Trots våra rimliga ansträngningar är det dock möjligt att tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration kan innehålla brister eller andra fel, och att icke-godkända tillägg, raderingar och ändringar kan göras i tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration av tredje part. I den händelse en felaktighet uppstår, informera vänligen Harley-Davidson så att den kan korrigeras. Om vi gör ändringar i tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration som väsentligen påverkar din upplevelse av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, berättar vi detta via vår webbplats, app eller e-post. Övrig information som finns i tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration kan ändras eller uppdateras från tid till annan utan förvarning. Dessutom har Harley-Davidson och dess tillhörande verksamheter, i den utsträckning som lagen tillåter, även om vi använder rimlig ansträngning för att tillhandahålla korrekt information och korrekt innehåll på vår webbplats och i vår app, inget ansvar eller någon skyldighet för någon form av information eller innehåll som nås via tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration, som lämnats av tredje part som inte är knuten till Harley-Davidson.

Ansvarsfriskrivning

Vi kommer att använda rimlig skicklighet och försiktighet vid tillhandahållandet av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, men vi kan inte garantera att tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration kommer att uppfylla dina krav, uppnå några avsedda resultat, fungera utan avbrott eller vara felfria.

 

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, och såvida inget annat uttryckligen anges i dessa användarvillkor, frånsäger sig Harley-Davidson alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning till, garantier för tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål samt icke-intrång med avseende på tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration.

 

Vissa jurisdiktioner tillåter inte åsidosättande eller begränsning av underförstådda garantier eller begränsningar av konsumentens lagstadgade rättigheter, så vissa eller samtliga av ovanstående åsidosättanden eller begränsningar kanske inte gäller dig.

Skadeersättning

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, är Harley-Davidson inte ansvarigt eller ersättningsansvarigt för något direkt skadestånd som överstiger 150 USD  och Harley-Davidson är inte ansvarigt för några som helst följdskador, oavsiktliga, indirekta, eller speciella skadestånd eller straffskadestånd eller skadestånd avsedda att statuera exempel (inklusive, utan begränsning till, de som härrör från förlorade intäkter, förlorade data eller verksamhetsavbrott) som uppstått från eller på något sätt är relaterade till tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration, oavsett om det handlar om garanti, kontrakt, skadestånd eller annat rättsbegrepp och oavsett om risken för sådana skador har meddelats eller inte. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter är ditt enda sätt att hantera missnöje med tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration att sluta använda tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration. Där så begärts under tillämplig och lokal lagstiftning utesluter eller begränsar inte det ovanstående vårt ansvar för dödsfall, personskada eller bedräglig framställning orsakad av vår oaktsamhet eller förlust i annan form där lagen inte tillåter oss att göra så.  

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillämplig lag tillåter är Harley-Davidson inte ansvarigt eller skyldigt i för direkta skador som överstiger kostnaden du betalat för H-D Connect-tjänsten under de föregående 12 månaderna eller 150 USD, vilkendera summa som är störst, och ska inte hållas ansvarig för någon form av indirekt, tillfällig, följdaktlig, särskild, exempelmässig, straffmässig eller annan form av skada (obegränsat inklusive sådana som uppstått till följd av förlorade intäkter, förlorade data eller verksamhetsavbrott) som uppstått från eller på något sätt är relaterad till H-D Connect-tjänsten, oavsett om det handlar om garanti, kontrakt, skadestånd eller annat rättsbegrepp och oavsett om risken för sådana skador har meddelats eller inte. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter är ditt enda sätt att hantera missnöje med H-D Connect-tjänsterna att sluta använda H-D Connect-tjänsterna. Där så begärts under tillämplig och lokal lagstiftning utesluter eller begränsar inte det ovanstående vårt ansvar för dödsfall, personskada eller bedräglig framställning orsakad av vår oaktsamhet eller förlust i annan form där lagen inte tillåter oss att göra så.

Revideringar, generellt

I den händelse en domstol eller annan rättsligt behörig nämnd finner att något av användarvillkoren inte kan verkställas, ska sådana klausuler begränsas eller elimineras i minsta möjliga mån så att dessa användarvillkor i övrigt ska förbli i giltiga och i kraft. Dessa användarvillkor, användarvillkoren för mobilappen samt integritetspolicyn utgör hela avtalet mellan Harley-Davidson och dig med avseende på tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration. Harley-Davidson kan efter eget gottfinnande från tid till annan revidera dessa Användarvillkor, användarvillkoren för mobilappen samt Integritetspolicyn. När vi utfärdar revisioner av Användarvillkoren, användarvillkoren för mobilappen eller Integritetspolicyn kommer vi att publicera sådana reviderade dokument på Webbplatsen.

Bestrida beslut, Skiljedomsförfarande

Vi kommer att arbeta i god anda för att lösa de eventuella problem du har med tjänsterna  H-D Connect och fordonsintegration om du tar upp ditt problem med vår kundtjänst. Dock inser vi att sällsynta fall kan uppstå där vi inte kan lösa ett problem till kundens belåtenhet.

 

Detta Avtal regleras och är konstruerat i enlighet med lagstiftningen i delstaten Wisconsin utan att ge upphov till något val eller någon konflikt med lagstiftning eller regler.

 

Du och Harley-Davidson samtycker, såvida det inte är förbjudet enligt lag, till att alla tvister, anspråk eller kontroverser som härrör från eller på något sätt är relaterade till din användning av tjänsterna H-D Connect och fordonsintegration ska avgöras genom bindande skiljedomsförfarande i stället för i allmänna domstolar. Skiljedomsförfarande är mer informellt än att ta ett ärende till domstol. Vid skiljedomsförfarande används en neutral skiljedomare i stället för en domare eller jury, och förfarandet är föremål för mycket begränsad granskning av domstolar. Skiljedomsförfarande tillåter mer begränsat framläggande än i domstol, men vi samtycker till att samarbeta med varandra för att komma överens om rimligt framläggande i ljuset av de aktuella frågorna och storleken på anspråket. Skiljedomare kan utdöma samma skadestånd och gottgörelser som en domstol, men när detta sker ska skiljedomaren tillämpa materiell rätt avseende skadestånd som om ärendet hade tagits till domstol, inklusive utan begränsning till lagen om skadestånd såsom den tillämpas av USA:s högsta domstol. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att tolkningen och verkställigheten av denna bestämmelse ska regleras av USA:s Federal Arbitration Act (federala skiljedomslagen) samt att både du och Harley-Davidson avstår från rätten till en rättegång genom jury eller till att medverka i en grupptalan. Denna skiljedomsregel ska överleva upphörandet av dessa Användarvillkor och alla andra avtalsmässiga relationer mellan dig och Harley-Davidson.

 

Om du vill framlägga ett anspråk mot Harley-Davidson och därför söker skiljedom måste du först, innan du söker medling, skicka ett skriftligt Varsel rörande ditt anspråk ("Varsel") till Harley-Davidson via rekommenderad post. Varselmeddelandet till Harley-Davidson ska vara adresserat till: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208, USA ("adressen för Varslet"). Om Harley-Davidson önskar framlägga ett anspråk mot dig och därför söker skiljedom, kommer företaget, medelst rekommenderat brev, att skicka ett skriftligt Varsel till den mest aktuella adress vi har i våra register, eller på annat sätt har tillgång till, som tillhör dig. Ett Varsel, oavsett detta skickas av dig eller Harley-Davidson, måste (a) beskriva arten eller grunden för anspråket eller tvisten, och (b) ange den kompensation som söks ("Krav"). Om Harley-Davidson och du inte når en överenskommelse om hur anspråket ska hanteras inom 30 dagar efter att Varslet skickats, kan du eller Harley-Davidson inleda ett skiljedomsförfarande eller väcka talan i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden. Under skiljedomsförfarandet ska ingen summa relaterad till erbjudande om ersättning från dig eller Harley-Davidson avslöjas för skiljemannen. Du kan ladda ner eller kopiera ett formulär för Varsel och ett formulär för att söka skiljedom från American Arbitration Association på www.adr.org. Om du måste betala en avgift för att registrera kravet, kommer Harley-Davidson, efter att ha fått information via Varseladressen att du har inlett skiljedomsförfarandet, omedelbart ersätta dig för din kostnad för att registrera kravet, såvida inte ditt anspråk överstiger 10 000 USD. Skiljedomen kommer att regleras av Commercial Arbitration Rules och Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (sammantaget, "AAA Rules") från American Arbitration Association ("AAA"), med hänsyn tagen till dessa Användarvillkor och kommer att administreras av AAA. AAA:s regler och blanketter finns tillgängliga online på www.adr.org, genom att ringa AAA på +1-800-778-7879, eller från oss genom att skriva till oss på adressen för Varsel och begära dem. Skiljemannen är bunden till villkoren i dessa Användarvillkor. Alla frågor är upp till skiljemannen att avgöra, inklusive frågor som har med omfattningen och genomförbarheten i dessa Användarvillkor, inklusive detta skiljedomsavtal. Om inte Harley-Davidson och du beslutar annat, kommer medlingsförhandlingarna att äga rum i det land (eller den region) som tillhör din fakturaadress. (Om du bor utanför USA kommer medlingsförhandlingarna att äga rum i det land du bor i på en plats på rimligt avstånd för dig, men de lyder fortfarande under AAA:s regler inklusive AAA:s regler kring val av skiljeman). Om ditt anspråk är 10 000 USD eller lägre accepterar vi att du väljer om skiljedomen ska genomföras enbart baserat på de dokument som lämnats in till skiljedomaren, genom telefonförhandlingar, eller via personliga förhandlingar enligt AAA:s regler. Om ditt anspråk överstiger 10 000 USD avgör AAA:s regler rätten till förhandlingar. Oavsett hur skiljedomen genomförs ska skiljemannen tillhandahålla en skriftlig motivering som i tillräcklig mån förklarar de framkomna resultaten och besluten som ligger till grund för den beslutade summan. Om skiljemannen tilldelar dig en summa som är större än Harley-Davidsons senast skriftliga förlikningserbjudande, som lämnats innan skiljeman utsågs (eller om Harley-Davidson inte gav ett förlikningserbjudande innan en skiljeman utsågs), kommer Harley-Davidson att betala dig den tilldelade summan eller 1 000 USD, vilkendera som är störst. Förutom vad som uttryckligen beskrivits ovan kommer alla kostnader för registrering, administration och skiljemannen att styras av AAA:s regler. Varje part ska betala sina egna utgifter och advokatkostnader, i den mån sådana finns. Om dock någon av parterna företräder ett lagstadgat krav som ålägger den förlorande parten att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader, eller om det finns ett skriftligt avtal om betalning eller ersättning av rättegångskostnader, kan skiljemannen tilldela rimliga kostnader till den förlorande parten, enligt lagstadgade regler om kostnadsförskjutning.

 

Du och Harley-Davidson är överens om att båda kan framföra anspråk gentemot varandra enbart för sin egen talan och inte som målsägande eller medlem av grupptalan i en påstådd grupp eller representerat förfarande. Vidare kan inte skiljedomaren, såvida inte både du och Harley-Davidson enas om något annat, konsolidera mer än en persons anspråk med dina anspråk, och får inte på annat sätt presidera över någon form av grupptalan eller talan genom ombud. Skiljedomaren får utdöma fastställelse eller förelägganden endast till förmån för den enskilda part som ansöker om gottgörelse, och endast i den utsträckning som krävs för att ge gottgörelse som motiveras av den partens individuella anspråk.

 

Om denna särskilda regel bedöms vara ogenomförbar, ska (a) hela denna skiljedomsregel vara ogiltig, medan övriga regler i dessa Användarvillkor fortsätter att gälla med full kraft och (b) exklusiv jurisdiktion och plats för alla anspråk är i delstatlig eller federal domstol i Milwaukee, Wisconsin.

 

Om du är en konsument utanför USA kommer detta inte att beröva dig något skydd du har enligt lagen i den jurisdiktion där du bor, inklusive när sådan lag kräver att du har tillgång till lokala domstolar i den jurisdiktionen.