En helt ny CVO-modell lanseras 7 juni. Se trailern på YouTube.
Vi bryr oss om dig

Kör din Harley-Davidson®-motorcykel på ett säkert och lagligt sätt och alltid efter din egen förmåga. Använd alltid hjälm, ordentliga glasögon och skyddskläder. Insistera på att din passagerare följer ditt exempel. Kör aldrig påverkad av alkohol eller andra rusningsmedel. Lär känna din Harley®-motorcykel. Läs hela bruksanvisningen noga. Gå en förarutbildning.