Se mer av vad vi har att erbjuda: specialerbjudanden.
Vi ses nästa år! Boka in datumet: 3–8 september 2024
2023 Run-Out Deals på legendariska motorcyklar
2023 Run-Out Deals på legendariska motorcyklar
BILJETTERNA TILL H-D HOMECOMING-FESTIVALEN 2024 ÄR SLÄPPTA. KÖP BILJETTER
BILJETTERNA TILL H-D HOMECOMING-FESTIVALEN 2024 ÄR SLÄPPTA. KÖP BILJETTER

Harley-Davidsons Policy för inlämnat användarmaterial

Harley-Davidson Motor Company, Inc. (“H-D” eller “vi”) tillhandahåller verktyg som låter användarna (“du”) av denna webbplats att interagera med andra användare av denna webbplats för att publicera, se, kommentera eller delta i webbloggar, diskussionsforum, chattrum, mc-berättelser och/eller andra sådana funktioner (tillsammans, “Communityfunktioner” eller “Community”). Denna Policy för inlämnat användarmaterial (“Policy”) beskriver de villkor som finns för ditt användande av Communityfunktionerna, inklusive inlämnande av innehåll (“Innehåll”) som du bidrar med till en Community. Denna Policy gäller alla webbplatser där denna Policy kan vara publicerad inklusive, men utan begränsning, Harley-Davidson.com, Buell.com, Members.Hog.com och Hog.Com (”Webbplats”).

GENOM ATT LÄMNA IN MATERIAL TILL DENNA WEBBPLATS ERKÄNNER OCH GARANTERAR DU ATT DE VILLKOR SOM STÅR I DENNA POLICY GÄLLER DIN INTERAKTION MED ALLA WEBBPLATSCOMMUNITIES OCH ATT DENNA VÄRDEFULLA HÄNSYN HAR TILLHANDAHÅLLITS DIG. OM DU INTE GÅR MED PÅ DESSA VILLKOR, LÄMNA INTE IN NÅGOT MATERIAL TILL DENNA WEBBPLATS OCH TILLGÅ INTE PÅ ANNAT SÄTT NÅGON COMMUNITYFUNKTION PÅ DENNA WEBBPLATS.

Skapa profil

För att kunna delta i många Communityfunktioner kan det krävas att du registrerar dig på webbplatsen för att skapa en användarprofil och tar emot eller väljer ett användarnamn som kan vara din e-postadress, ett skärmnamn som används för att identifiera ditt Innehåll och/eller ett lösenord. Registreringsprocessen kan kräva att du tillhandahåller viss personligt identifierbar information om dig själv, enligt Webbplatsens integritetspolicy. All registreringsinformation som du lämnar måste vara sanningsenlig, aktuell och fullständig. H-D förbehåller sig rätten att neka dig tillgång till Communityn och/eller att stänga av ditt konto för vilket skäl som helst på eget initiativ inklusive men utan begränsning om H-D tror att du lämnat in bedräglig registreringsinformation. Du ansvarar för konfidentialiteten och/eller säkerheten för alla användarnamn, skärmnamn, och/eller lösenord du väljer eller får för att använda Communityn eller andra funktioner på Webbplatsen och du är ensam helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt användarnamn, skärmnamn och/eller lösenord. Du går med på att omedelbart meddela H-D i händelse av obehörigt användande av användarnamn, skärmnamn och/eller lösenord. Varje användare tillåts att skapa en användarprofil. Automatiskt kontoskapande, deltagande och innehållsskrapning är strängt förbjudet.

Lämna in bidrag

Allt Innehåll i Communityn och de kommentarer och åsikter som uttrycks där tillhör respektive bidragsgivare och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos H-D, dess ägare, management eller anställda. H-D är inte ansvarigt och frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter i relation till det innehåll som användare lämnar till Communityn. Utan att begränsa vad som sagts tidigare är H-D inte ansvarigt för Innehåll som gör intrång i tredje parts upphovsrätt, varumärke eller annan immaterialrättighet.

En del Innehåll kan vara stötande, skadligt, felaktigt och i vissa fall felmärkt eller märkt på ett vilseledande sätt. Du går med på att du är helt ansvarig för allt Innehåll som du lämnar in till Communityn. Utan att begränsa vad som sagts förbehåller sig H-D rätten men inte skyldigheten att övervaka alla bidrag och utöva redaktörskontroll över alla bidrag, inklusive men utan begränsning att redigera eller ta bort vilket Innehåll som helst. H-D ansvarar inte för någon underlåtelse att övervaka, granska, redigera och/eller ta bort något Innehåll lämnat till Webbplatsen genom någon Communityfunktion.

Allt Innehåll tas emot på icke-konfidentiell grund. Om du gör ett Bidrag till en Community förstår du och går med på att vi kan publicera ditt Bidrag i dess helhet, som en redigerad version eller inte alls, på eget initiativ. Vi kan ta bort, ändra eller på annat sätt redigera Innehåll som vi anser olämpligt av vilken anledning som helst, på eget initiativ. Du står för alla integritetsmässiga och övriga risker som är förknippade med att använda Communityfunktionerna på den här Webbplatsen. Därför bör du undvika att publicera personlig information så som bostadsadress eller telefonnummer.

Du förstår och går med på att ditt användarnamn, skärmnamn och/eller fullständiga namn kan publiceras tillsammans med ditt Innehåll. I detta hänseende har du kanske inte samma nivå av integritet och konfidentialitet som du kan få på andra delar av Webbplatsen.

Uppföranderegler

Du måste ständigt lyda följande uppföranderegler när du använder Communityfunktionerna på denna Webbplats. H-D kan begränsa vissa delar av en Community eller begränsa din tillgång till en del eller hela Communityn utan förvarning och straff, på eget initiativ och för varje skäl, inklusive men inte begränsat till om vi tror att du bryter mot någon av dessa uppföranderegler eller tillämplig lag.

 1. Du måste vara minst 18 år gammal (eller den ålder som räknas som myndig i din stat) för att bidra med Innehåll till Communityn.
 2. Innehåll inlämnat av dig får inte ha innehåll som är olagligt, ärekränkande, förtalande, sexuellt explicit, obscent, kränkande, i strid med någon tredje parts integritetsrätt och/eller innehåller personlig information om tredje parter så som telefonnummer, gatuadresser eller e-postadresser.
 3. Vulgärt språk och olämpligt material är förbjudet. Förkortningar, självcensurering och försök att kringgå någon av censurfunktionerna hos H-D:s övervakningsprogram kränker dessa uppföranderegler.
 4. Innehåll som förespråkar farligt framförande av fordon eller farligt bruk eller missbruk av H-D:s produkter kommer inte att publiceras.
 5. Innehåll som innehåller konfidentiell, icke-offentlig information om H-D och H-D:s produkter eller tjänster kommer inte att publiceras.
 6. Materialet du publicerar måste vara originalmaterial till vilket du är upphovsman och/eller som du har laglig rätt att licensiera eller återge, anpassa, visa och/eller sprida till andra. Publicera inte fotografier, videor, programvara, kommentarer eller annat innehåll som kränker andras immaterialrättigheter (inklusive men utan begränsning upphovsrätt, affärshemligheter och varumärkesrättigheter) eller som strider mot någon nationell, regional, lokal eller internationell lag eller förordning, vilket är strikt förbjudet i samtliga fall.
 7. Du får inte publicera innehåll som nedvärderar andra på grund av kön, ras, klass, etnicitet, nationell tillhörighet, religion, sexuell preferens, funktionsnedsättning eller annan klassificering. H-D tolererar inte språk som är avsett att håna eller uppmana till våld.
 8. Du måste behandla andra på Webbplatsen så som du förväntar dig att de ska behandla dig. Utför inte personattacker eller någon slags flejmning mot andra användare. Publicera inte ämnen eller åsikter avsedda att provocera fram en negativ respons från en eller flera specifika användare (“trolla”).
 9. Utför inte störande aktiviteter inklusive men inte begränsat till konsekvent icke-relaterade kommentarer eller uttalanden avsedda att få andra användare att kränka denna Policy eller dessa uppförandevillkor.
 10. Publicera inte instruktioner, programvara eller annat material som kan skada andra användares datorer eller låter användare skada tredje part, inklusive men inte begränsat till att ladda upp virus, maskar, trojaner eller annan skadlig, olaglig kod avsedd att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon som helst form av programvara eller maskinvara.
 11. Om ditt Innehåll inkluderar en länk till en extern webbplats, måste du säkerställa att länkens och den externa webbplatsens innehåll är lämpligt för Communityn. Denna regel gäller omnämnande eller refererande till en webbplats även om omnämnandet inte hyperlänkas från ditt inlägg. Om du publicerar en länk eller omnämner en webbplats som är olämplig, kan H-D ta bort inlägget.
 12. Om inte annat överenskommits med H-D skriftligen, får du inte använda Communityn i kommersiella syften. H-D förbjuder alla initiativ för att söka finansiering, främja kommersiella enheter eller webbplatser, eller på annat sätt utföra kommersiell aktivitet via Communityn.

Du går med på att hålla skadeslösa, försvara och friskriva H-D och dess koncernbolag samt alla anställda, agenter, direktörer, chefer, aktieägare, jurister, efterföljande och efterträdare från och gentemot alla former av anspråk, processer, skadestånd, skador, skulder, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rimliga kostnader för advokater och rättstvister) som relaterar till eller har uppstått i samband med brott mot dessa Uppföranderegler eller andra villkor nämnda i denna Policy.

Ägandeskap och bruk av innehåll

Du bör lämna in allt Innehåll i elektroniskt format via Webbplatsen. Om fysiska textmaterial skickas till H-D blir de H-D:s egendom och returneras inte. Därutöver blir även allt Innehåll som lämnas in eller laddas upp via Webbplatsen vår egendom. Vi är inte skyldiga att behålla något Innehåll som skickas till oss. Även om H-D kan använda Innehållet, har vi också rätt att radera, eliminera, kasta bort, slänga eller förstöra allt Innehåll som skickas oombett till oss.

H-D bestämmer på eget initiativ vilket Innehåll som ska användas eller inte användas. H-D utfäster inga löften eller garantier om att något Innehåll som skickas till oss kommer att användas på något som helst sätt. Dock, om Innehållet använts ger du H-D (vilket inkluderar alla koncernbolag, agenter, leverantörer, licensinnehavare underlicensinnehavare eller tredje part som erhåller Innehållet från H-D) världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, överlåtbar, licensierbar rätt att använda ditt namn, biografisk information och likhet, liksom namn, biografisk information och likhet gällande vilken annan person som helst, oavsett om det är en minderårig eller vuxen som figurerar i Innehållet, på vilket sätt som helst så som bestäms enbart av H-D. För att exemplifiera men inte avgränsa sådana användningsområden, kan de vara för interna syften, publicering på en webbplats och marknadsföring, reklam och promotion för produkter, merchandise, varor och tjänster i vilket media som helst, oavsett om det redan existerar eller skapats efteråt. Du har ingen rätt att granska och får ingen ersättning som ett resultat av användandet. Härmed garanterar och respekterar du att du har rätt att ge denna rättighet för egen del och även för andra (vuxna eller minderåriga) som figurerar i Innehållet.

Därutöver överlåter du oåterkalleligt för all tid alla rättigheter (för immateriell och annan egendom) gällande Innehållet, inklusive upphovsrätt som du eller tredje part eventuellt besitter, till H-D. Du förstår att denna överlåtelse av sådana rättigheter innebär att H-D betraktas som ägaren till alla rättigheter gällande Innehållet och kan göra som det vill med Innehållet utan att något ytterligare medgivande krävs från dig eller tredje part. Du garanterar att du har upphovsrätt till Innehållet eller har rekvirerat nödvändiga rättigheter från upphovsrättsinnehavaren för att överlåta dessa rättigheter och att inget ytterligare medgivande från någon annan person eller entitet krävs. Genom att överlåta varje rättighet som nämnts ovan, inskränks heller ingen rättighet i relation till någon annan person eller entitet.

Du förstår att H-D litar på dina utfästelser och garantier. Det innebär att i den händelse någon form av anspråk eller rättegång eller annan handling som framförs eller utförs från din eller tredje parts sida gentemot H-D, eller någon tredje part som använder Innehållet med H-D:s tillåtelse, baserat på H-D:s eller sådan tredje parts användande av Innehållet och/eller ett påstått brott mot utfästelserna och garantierna du gör under denna Överenskommelse (oavsett om nämnda påstående är sant eller inte eller nämnda anspråk är framgångsrikt eller inte) är på egen hand ansvarig för alla kostnader, skadestånd, domar och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som H-D eller någon tredje part som använder Innehållet med H-D:s tillstånd orsakas som ett resultat av ett sådant anspråk eller sådan handling.

Krav rörande upphovsrättsintrång

Om du är upphovsrättsinnehavare eller företräder en sådan och anser att något som en användare publicerat, eller att något annat innehåll på någon av Harley-Davidsons webbplatser innebär intrång på din upphovsrätt, kan du lämna in en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") genom att förse Harley-Davidsons copyrightagent med följande skriftliga information (se 17 U.S.C §512(c)(3) för mer information):

 1.  En fysisk eller elektronisk underskrift från en person godkänd att företräda ägaren till en exklusiv rättighet som är utsatt för hävdat intrång,
 2. identifiering av det upphovsrättsbehäftade verket som hävdas vara utsatt för intrång, eller, om flera upphovsrättsbehäftade verk på en enda online-webbplats faller under en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen,
 3. identifiering av det material som hävdas vara utsatt för intrångsaktivitet och ska tas bort eller ej längre kunna tillgås och tillräcklig information för att låta tjänsteleverantören hitta materialet,
 4. information som är tillräcklig för att låta tjänsteleverantören kontakta dig, som adress, telefonnummer och, om tillgängligt, e-postadress,
 5. ett uttalande där du säger dig ha goda skäl att anse att användande av materialet så som du motsäger dig det inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen, och
 6. ett uttalande som säger att informationen i anmälan är korrekt och under ed att du har behörighet att agera som företrädare för ägaren av den exklusiva rätt som hävdas vara utsatt för intrång.

 

Harley-Davidsons utsedda copyrightagent som ska ta emot anmälan om hävdat intrång är:

 1. Namn på agent utsedd för att ta emot anmälan om hävdat intrång: Varumärkesjurist
 2. Fullständig adress till agenten som anmälan ska skickas till: H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103
 3. Telefonnummer till utsedd agent: +1 734 665 9243
 4. Faxnummer till utsedd agent: +1 734 665 9643
 5. E-postadress till utsedd agent: [email protected]

Ansvarsbegränsning och ansvarsfriskrivning

Genom att använda eller tillgå Communityfunktionerna går du med på att H-D och dess ägare, moderbolag, koncernbolag, filialer, agenter, representanter, konsulter, leverantörer och juridiska rådgivare samt deras respektive chefer, direktörer, anställda, representanter och agenter inte har något som helst ansvar eller någon som helst skyldighet för, och ska hållas skadeslösa av dig gentemot, varje skyldighet i relation till skada, förlust, anspråk eller skadestånd (inklusive men inte begränsat till varje form av särskild, exemplifierad, straffmässig, indirekt, tillfällig eller följdaktlig skada) gentemot personer (inklusive personskada och död) eller egendom baserad på avtal, skadestånd, strikt ansvar eller annat, som är ett resultat, helt eller delvis, direkt eller indirekt, av varje form av bruk eller missbruk av Communityfunktionerna eller ditt Bidrag till en Communityfunktion, varje fel eller försening av H-D i samband med sådan Communityfunktion eller ditt Bidrag, eller prestandan eller avsaknaden av prestanda hos Communityfunktionerna eller ditt Bidrag, även om H-D har meddelats om möjligheten för sådana skadestånd. Denna ansvarsfriskrivning gäller alla skador orsakade av varje form av funktionsfel, fel, underlåtenhet, avbrott, radering, defekt, funktionsförsening, datavirus, fel på kommunikationslinje, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, förändring av eller bruk av din personliga information.

H-D utfäster inga som helst garantier av något slag gällande Communityfunktionerna, vilka tillhandahålls i “befintlig skick” och “enligt tillgänglighet”. H-D avfärdar uttryckligen alla garantier, inklusive underförstådda garantier gällande säljbarhet, lämplighet för visst nyttjande, titel, icke-intrång och sådana uppkomna enligt lag eller i handlingsförfarande eller branschsed. H-D ansvarar inte för och har ingen skyldighet i relation till någon garanti, representation, uttryckt eller underförstådd, i fakta eller lag, som relaterar till Communityfunktionerna, inklusive men inte begränsat till att Communityfunktionerna ska vara felfria, eller vad gäller korrektheten, fullständigheten eller aktualiteten för någon form av innehåll eller information rörande Communityfunktionerna. VISSA DELSTATER GODKÄNNER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ FRISKRIVNINGARNA OCH BEGRÄNSNINGARNA OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Utöver och utan att begränsa tidigare friskrivningar uttryckta i denna Policy eller på andra platser på denna Webbplats, gör H-D inga representationer eller garantier gällande något Bidrag som publicerats eller tillgängliggjorts via Communityn, inklusive men inte begränsat till garantier gällande kvalitet, korrekthet, fullständighet eller lämplighet för särskild användning gällande sådant Bidrag. Du är helt ansvarig för att avgöra och bekräfta tillgängligheten, lämpligheten, korrektheten, tillräckligheten, sanningshalten, fullständigheten, pålitligheten och aktualiteten gällande allt användarbaserat innehåll som lämnas in. Inkluderandet av användarbaserat innehåll på den här Webbplatsen medför inte godkännande eller sponsring av H-D. Du är helt ansvarig för alla konsekvenser till följd av varje aktivitet, transaktion och relation som du för och bildar med andra användare på denna Webbplats.