Environmental

MILJÖ

Vårt företagsmål – att utöka vår verksamhet utan att öka vår miljöpåverkan – vägleder utvecklingen av åtgärder för att minska miljöpåverkan från våra produkter och verksamheter. 

sustain

SOCIALT

På Harley-Davidson fokuserar vi på framtiden för detta fantastiska företag och alla som är beroende av det – från de starka sociala band som är invävda i vår kultur, till de beteenden vi förväntar oss av våra anställda samt känslan av gemenskap som uppstår vid motorcykelkörning och socialt ansvarstagande. Vi ökar vår positiva sociala påverkan genom att skapa positiva förändringar för våra medarbetare, kunder och samhällen. Våra fokusområden är: