Se mer av vad vi har att erbjuda: specialerbjudanden.
Vi ses nästa år! Boka in datumet: 3–8 september 2024
Inkluderande intressentmodell

Vi använder en inkluderande metod för intressenterna för att säkerställa lönsam tillväxt och hållbart, långsiktigt värde för våra intressenter – planeten, människorna och lokalsamhällena.

Utöver hållbarhet och ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) strävar vi efter en önskvärd positiv inverkan för alla våra intressenter baserat på denna enkla utgångspunkt: vi mår alla bättre när alla är inkluderade! Våra fokusområden – inkludering och tillhörighet, att vara drivande för positiv påverkan i våra lokalsamhällen och bana väg för nollutsläpp – tar hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan friska samhällen, en frisk planet och blomstrande, inkluderande ekonomier.

Rapport – Inkluderande hantering av intressenter

Ta en närmare titt på våra framsteg i en modell som inkluderar de berörda parterna.