Ett Jubileum Som Hyllar 120 År Av Motorcykelhistoria. Titta Nu
Inkluderande intressentmodell

Vi använder en inkluderande metod för intressenterna för att säkerställa lönsam tillväxt och hållbart, långsiktigt värde för våra intressenter – planeten, människorna och lokalsamhällena.

Utöver hållbarhet och ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) strävar vi efter en önskvärd positiv inverkan för alla våra intressenter baserat på denna enkla utgångspunkt: vi mår alla bättre när alla är inkluderade! Våra fokusområden – inkludering och tillhörighet, att vara drivande för positiv påverkan i våra lokalsamhällen och bana väg för nollutsläpp – tar hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan friska samhällen, en frisk planet och blomstrande, inkluderande ekonomier.

Motorcyklar i öken
Rapport – Inkluderande hantering av intressenter
Ta en närmare titt på våra framsteg i en modell som inkluderar de berörda parterna.