Se mer av vad vi har att erbjuda: specialerbjudanden.
Vi ses nästa år! Boka in datumet: 3–8 september 2024
BILJETTERNA TILL H-D HOMECOMING-FESTIVALEN 2024 ÄR SLÄPPTA. KÖP BILJETTER

Harley-Davidson Sekretessmeddelande

Harley-Davidson Europe Ltd & Harley-Davidson, Inc. från och med augusti 2020

Välkommen till Harley-Davidson

Vårt primära mål med att samla in dina personuppgifter är att göra det möjligt för oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig samt att anpassa dina interaktioner och upplevelser med oss. I detta meddelande förklaras vilken sorts personuppgifter vi kan inhämta från dig, när vi inhämtar dem, hur vi kan använda och lämna ut dem samt dina rättigheter angående vår användning av dem. Genom att använda våra webbplatser, vår mobilapp och alla produkter eller tjänster du köper eller abonnerar på via våra webbplatser och mobilapp (inklusive tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration), och genom att skicka in dina personuppgifter, godkänner du villkoren i detta sekretessmeddelande.

 
Harley-Davidsons åtagande rörande din integritet

Vem är ansvarig för insamling och användning av mina personuppgifter?

Den enhet som ansvarar för den databehandling som beskrivs i detta meddelande (exklusive databehandling avseende tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration) är Harley-Davidson Europe Ltd, 6000 Garsington Road, Oxford, Oxfordshire, OX4 2DQ, Storbritannien (”Harley-Davidson Europe”), som är personuppgiftsansvarigt för sådan databehandling med avseende på dataskyddslagar.

Den enhet som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration är Harley-Davidson, Inc., 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, USA (”Harley-Davidson, Inc.”), som är personuppgiftsansvarigt för sådan databehandling med avseende på dataskyddslagar.

Kontaktuppgifterna för båda dessa personuppgiftsansvariga finns i avsnittet ”Hur kontaktar jag Harley-Davidson?” nedan.

I detta meddelande används ”Harley-Davidson” för att hänvisa till både Harley-Davidson Europe och Harley-Davidson, Inc. där informationen i meddelandet är lika tillämplig på båda personuppgiftsansvariga.

Observera att detta meddelande inte gäller för Harley-Davidson Financial Services, som har sina egna sekretessrutiner och sekretessmeddelande. Besök gärna: www.myhdfs.com för att läsa mer om dess sekretessrutiner.

Våra oberoende Harley-Davidson-återförsäljare kan dela viss information med oss i samband med ditt köp av ett Harley-Davidson-fordon. Detta meddelande gäller dock inte dem eller din kommunikation med dem. Vänligen kontakta återförsäljaren eller besök återförsäljarens webbplats om du vill veta mer om deras sekretessrutiner.

Vilken typ av personuppgifter inhämtar Harley-Davidson och varför?

Vi kan inhämta personuppgifter från dig när du besöker en av våra webbplatser, sparar dina uppgifter hos oss online, kontaktar oss med en fråga eller ett bekymmer, vill ordna en provkörning eller hyra en motorcykel, behandlar dina uppgifter i garantisyften eller deltar i en tävling, kampanj eller undersökning. Om vi inte inhämtar dessa personuppgifter kan det hända att vi inte att kan förse dig med de produkter och tjänster du har efterfrågat.

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande.

  

Kategori av data

Beskrivning

 

Identitetsinformation

Information om dig inklusive ditt förnamn, efternamn, titel, födelsedatum, kön, körkortsinformation, ramnummer.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter inklusive faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

Betalningsuppgifter

Kreditkort/betalningsuppgifter, utfärdande bank, utgångsdatum och säkerhetskod samt faktureringsadress.

Transaktionsdata

Information om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt från oss samt från vilka av våra butiker.

Tekniska data

Internet Protocol (IP)-adress, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner på webbläsar-plug-in, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter som du använder för att komma åt vår webbplats eller app.

Profildata

Information om din profil inklusive ditt användarnamn och lösenord, köp eller beställningar gjorda av dig, dina intressen, preferenser, klädstorlekar, feedback och enkätsvar.

Användningsdata

Information om hur du använder vår webbplats, mobilapp, produkter och tjänster.

Marknadsförings- och kommunikationsdata

Dina preferenser vad gäller att ta emot reklam från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

Data för mobilapp

Enhetstyp, operativsystem, IP-adress, unikt identifikationsnummer, typ av webbläsare, internetleverantör, information om din användning av appen samt platsen för din enhet (förutsatt att du i enhetens inställningar har godkänt att dela din enhets position).

 

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att

Vi använder följande kategorier av personuppgifter

Vi utför denna behandling baserat på följande rättsliga grunder

För att utföra en tjänst som du efterfrågat, exempelvis ordna med uthyrning eller provturer, svara på dina frågor om våra produkter, återförsäljare eller evenemang, registrera dig för träffar, rundturer eller Harley Owner Group-evenemang eller för att administrera ditt HOG-medlemskap

 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

Nödvändigt för att fullgöra ditt kontrakt/abonnemang hos oss

Kontakta dig med information som rör garanti eller återkallelser

 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

Nödvändigt för att fullgöra ditt kontrakt/abonnemang hos oss

Uppfylla våra juridiska skyldigheter, såsom produktsäkerhetslagar

Anpassa och förbättra dina upplevelser när du interagerar med Harley-Davidson
 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

 • Data för mobilapp

 

 

Vårt legitima intresse av att förbättra användarupplevelsen och våra produkter och tjänster

Hjälpa oss att ta reda på mer om dina preferenser vad gäller motorcyklar och återförsäljning

 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

Vårt legitima intresse av att förbättra användarupplevelsen och våra produkter och tjänster

Kommunicera med dig och skicka dig information via e-post, telefon (inklusive automatiskt uppringda eller förinspelade samtal), sms eller andra medel om våra produkter, tjänster, tävlingar och kampanjer, tills du uppmanar oss att inte längre kontakta dig med reklammeddelanden

 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

 

 

Ditt medgivande, som du får dra tillbaka när som helst (utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som utförts före ditt tillbakadragande). (Vänligen se avsnittet "Hur gör jag för att välja eller välja bort reklammeddelanden?” nedan för mer information om detta)

Vårt legitima intresse av att hålla dig informerad om intressant information om våra tjänster och förbättra användarupplevelsen (där samtycke inte krävs enligt lag)

Hålla dig informerad om medlemsprogram, -förmåner och -tjänster samt förbättra din upplevelse som medlem
 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

Nödvändigt för att fullgöra ditt kontrakt/abonnemang hos oss

Vårt legitima intresse av att hålla dig informerad om intressant information om våra tjänster och förbättra användarupplevelsen

Arrangera tävlingar och kampanjer samt besvara dina förfrågningar angående detta

 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

Vårt legitima intresse av att bedriva legitima marknadsföringsaktiviteter och öka varumärkesmedvetenheten

Göra det möjligt för oss att erbjuda dig upplevelser, produkter, tjänster och motorcyklar av högsta kvalitet

 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

 • Data för mobilapp

Vårt legitima intresse av att bättre förstå din användning av våra produkter och tjänster samt av att förbättra dem.

Utreda, förebygga eller reagera på misstänkt olaglig verksamhet eller bedrägeri, eller skydda din, vår eller en tredje parts säkerhet, rättigheter eller egendom
 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

 • Data för mobilapp

Vårt legitima intresse av att upprätthålla sekretessen och säkerheten för vår verksamhet och våra användare.

Uppfylla relevanta rättsliga skyldigheter

Fastställa eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk
 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

 • Data för mobilapp

Vårt legitima intresse av att skydda sådana juridiska intressen.
Administrera och förbättra våra webbplatser, mobilapp, evenemang, produkter och tjänster samt användarupplevelser
 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

 • Data för mobilapp

Vårt legitima intresse av att uppdatera och förbättra vår webbplats och andra kundorienterade plattformar för att säkerställa den bästa totala kundupplevelsen.
Bedriva marknads- och demografisk forskning och analys
 • Identitetsdata

 • Kontaktuppgifter

 • Transaktionsdata

 • Tekniska data

 • Profildata

 • Användningsdata

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

 • Data för mobilapp

Vårt legitima intresse av att förstå våra kunder och målmarknader för att öka effektiviteten i verksamheten och utveckla strategier på kort och lång sikt

 

 

Vilken typ av personuppgifter samlar Harley-Davidson Inc. in som en del av tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration och varför?

Tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration kanske inte är tillgängliga i ditt land, och om så är fallet gäller inte detta avsnitt dig.

Om du abonnerar på tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration kommer vi att samla in och behandla vissa personuppgifter om dig och ditt fordon i syfte att tillhandahålla tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration, enligt följande (tillsammans ”H-D™ Connect-data”). Det är frivilligt att tillhanda dina H-D™ Connect-data till oss, men om vi inte samlar in dessa H-D™ Connect-data, kan vi kanske inte förse dig med tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration eller vissa av deras funktioner som du har begärt.

Kategori av H-D™ Connect-data Beskrivning
Användarinformation Information om dig, inklusive ditt namn, yrke, kön, ålder, födelsedatum, kontaktinformation (e-post, postadress, telefonnummer och mobiltelefonnummer), kontoinformation (kundprofil-ID, lösenord, alternativ kontaktinformation (för 2- faktorautentisering)), körkortsuppgifter, medlems-ID i Harley Owner Group (HOG) (i förekommande fall), museimedlemskaps-ID (i förekommande fall) och marknadsföringspreferenser.
Tjänstedata Information om ditt tjänstepaket, inklusive start- och slutdatum, status för abonnemang och aktiverade/inaktiverade funktioner, status för automatisk förnyelse samt abonnemangshistorik.
Fordonsdata Uppgifter om ditt fordon, inklusive ramnummer, modell, årsmodell, TCU-nummer, återförsäljaren som sålde det samt adress till hem/garageplats.
Uppgifter om fordonets skick

Diagnostikdata som rör ditt fordon. Typen av uppgifter skiljer sig åt beroende på om motorcykeln är ett elektriskt fordon (EV ”Electric Vehicle”) eller ett fordon med förbränningsmotor (ICE ”Internal Combustion Engine”), men kan innehålla data såsom trippmätarställning, återstående räckvidd, batteristatus, däcktryck, körläge, laddningsstatus och underhållsschema.

Du kan administrera och konfigurera aviseringsmeddelanden för dessa uppgifter via mobilappen

Platsdata För att stödja tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration kommer vi regelbundet att inhämta platsdata från ditt fordon. Du bör inte abonnera på H-D™ Connect om du inte samtycker till att dessa platsdata samlas in. Om du försätter ditt fordon i läget för stulet fordon kommer våra system att inhämta ditt fordons position oftare. Du bör inte försätta ditt fordon i läget för stulet fordon om du inte samtycker till att dessa platsdata samlas in.
Trådlösa uppdateringar av programvara (FOTA – Firmware Over The Air) Information om programuppdateringar som skickas till ditt fordon, inklusive huruvida uppdateringen lyckas.
Data för mobilapp Enhetstyp, operativsystem, IP-adress, unikt identifikationsnummer, typ av webbläsare, internetleverantör, information om din användning av appen samt platsen för din enhet (förutsatt att du i enhetens inställningar har godkänt att dela din enhets position).
Återkoppling från användare Återkoppling från dig om tjänsterna.

 

Vi kan samla in och behandla (och tillåta våra tredjepartsleverantörer att samla in och behandla) H-D™ Connect-data för följande ändamål i enlighet med detta meddelande och på annat sätt som tillåts eller krävs enligt lag.

Vi använder dina personuppgifter för att

Vi använder följande kategorier av personuppgifter

Vi utför denna behandling baserat på följande rättsliga grunder

Autentisera dig som abonnent på tjänsterna för H-D™ Connect och fordonsintegration och administrera ditt konto och abonnemang på tjänster för H-D™ Connect och fordonsintegration;

Hantera dina användarinställningar för tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration när det gäller de typer av aviseringar du får och metoderna för att ta emot dessa meddelanden.

 • Användarinformation,

 • Tjänstedata,

 • Fordonsdata,

Nödvändigt för att fullgöra kontraktet/abonnemanget du har hos oss för tillhandahållande av tjänsterna för H-D™ Connect och fordonsintegration

Vårt legitima intresse av att kommunicera bättre med dig

Tillhandahålla tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration till dig, inklusive spårning av stulet fordon, uppgifter om fordonets skick, trådlösa programuppdateringar samt användarinställningar såsom beskrivs i användarvillkoren för tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration.
 • Användarinformation,

 • Tjänstedata,

 • Fordonsdata,

 • Uppgifter om fordonets skick och

 • Platsdata

 • Data för mobilapp

Nödvändigt för att fullgöra kontraktet/abonnemanget du har hos oss för tillhandahållande av tjänsterna för H-D™ Connect och fordonsintegration

Behandlingen av dina platsdata baseras på ditt medgivande.

Hjälpa oss att ta reda på mer om dina preferenser vad gäller motorcyklar och tjänster (inklusive profilering);

Anpassa och förbättra din upplevelse av tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration.

 • Användarinformation,

 • Tjänstedata,

 • Fordonsdata,

 • Uppgifter om fordonets skick och

 • Platsdata

 • Data för mobilapp

Vårt legitima intresse av att förbättra användarupplevelsen och våra produkter och tjänster.

Behandlingen av dina platsdata baseras på ditt medgivande.

Kommunicera med dig och skicka information via e-post, vanlig post, telefon (inklusive automatiskt uppringda eller förinspelade samtal), textmeddelande eller på annat sätt om tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration och eventuella relaterade eller andra HD-nyheter, produkter, tjänster, tävlingar, rabatter, evenemang och kampanjer, inklusive personligt anpassat marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig (med förbehåll för lämpligt medgivande);

Dela dina data med noggrant utvalda partner och tredje parter som kommer att kommunicera med dig och skicka dig information via e-post, vanlig post, telefon (inklusive automatiskt uppringda eller förinspelade samtal), textmeddelande eller på annat sätt om relevanta produkter, tjänster, tävlingar, rabatter, evenemang och kampanjer som kan vara av intresse för dig (med förbehåll för lämpligt medgivande);

 

 

 • Användarinformation,

 • Tjänstedata,

 • Fordonsdata,

 • Uppgifter om fordonets skick och

 • Platsdata

Ditt samtycke (se avsnittet "Hur gör jag för att välja eller välja bort reklammeddelanden?” nedan för mer information om detta)

Vårt legitima intresse av att hålla dig informerad om intressant information om våra tjänster och förbättra användarupplevelsen (där samtycke inte krävs enligt lag).

Behandlingen av dina platsdata baseras på ditt medgivande.

Administrera våra produktgarantier.
 • Användarinformation

Nödvändigt för att fullgöra ditt kontrakt/abonnemang hos oss

Uppfylla våra juridiska skyldigheter, såsom produktsäkerhetslagar.

Hantera eventuella kundförfrågningar eller klagomål som vi får från dig i samband med tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration.
 • Användarinformation,

 • Tjänstedata,

 • Fordonsdata,

 • Uppgifter om fordonets skick och

Nödvändigt för att fullgöra ditt kontrakt/abonnemang hos oss; för att svara på dina specifika förfrågningar

Vårt legitima intresse av att kommunicera bättre med dig och tillhandahålla kundservice på högsta nivå; vårt legitima intresse av att försvara oss mot rättsliga anspråk.

Göra det möjligt för oss att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet när det gäller tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration, inklusive genom kvalitetskontroller av kundservice.
 • Användarinformation,

 • Fordonsdata,

 • Uppgifter om fordonets skick och

 • Data för mobilapp

Vårt legitima intresse av att bättre förstå din användning av våra produkter och tjänster samt av att förbättra dem.
Förbättra våra produkter och tjänster, inklusive genom analys av verksamhetsdata, granskning av H-D-produkters skick, säkerhet och prestanda, samt produktutvecklingsforskning i samband med information om reklamationer, marknads- och demografisk forskning etc.
 • Användarinformation,

 • Tjänstedata,

 • Fordonsdata,

 • Uppgifter om fordonets skick och

 • Platsdata

 • Data för mobilapp

Vårt legitima intresse av att bättre förstå din användning av våra produkter och tjänster samt av att förbättra dem.

Behandlingen av platsdata baseras på ditt medgivande.

Utreda, förebygga eller reagera på misstänkt olaglig verksamhet eller bedrägeri, eller skydda din, vår eller en tredje parts säkerhet, rättigheter eller egendom
 • alla H-D™ Connect data

Vårt legitima intresse av att upprätthålla sekretessen och säkerheten för vår verksamhet och våra användare.

Uppfylla relevanta rättsliga skyldigheter.

Fastställa eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • alla H-D™ Connect data

Vårt legitima intresse av att skydda sådana juridiska och affärsmässiga intressen.

 

Hur använder sig Harley-Davidson av cookies eller spårning?

Harley-Davidson och tredjepartsföretag vi arbetar med använder sig av spårningstekniker (inklusive cookies och pixeltaggar) på våra webbplatser för att tillhandahålla skräddarsydda annonser för vår egen räkning och för andra annonsörers räkning över hela internet. Harley-Davidson och dessa företag kan inhämta uppgifter om din aktivitet på våra webbplatser och andra webbplatser, liksom uppgifter om din interaktion med våra annonser och annan kommunikation, och använda dessa uppgifter för att bestämma vilka annonser du ser på webbplatser och applikationer.

För mer information om vår användning av cookies, klicka [här].

Delar Harley-Davidson mina personuppgifter med andra?

Harley-Davidson Europe kan dela dina personuppgifter som anges i avsnittet "Vilken typ av personuppgifter samlar Harley-Davidson Europe in och varför?":

 • inom Harley-Davidson-koncernen över hela världen – inklusive med Harley-Davidson Inc., H-D U.S.A. LLC, Harley-Davidson Motor Company Group LLC, Harley-Davidson Motor Company Inc., Harley-Davidson Motor Company Operations Inc., Harley-Davidson Dealer Systems Inc. och Harley-Davidson Financial Services, varav samtliga är baserade i USA – för att hjälpa oss att tillhandahålla individanpassade upplevelser, erbjuda produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig samt för att behandla onlinebeställningar och andra förfrågningar samt för andra affärsändamål;

 • med våra oberoende återförsäljare för att hjälpa oss att tillhandahålla produkter och tjänster, tillhandahålla anpassade upplevelser, erbjuda produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, för att behandla online-beställningar och andra förfrågningar samt för andra affärsändamål;

 • med icke närstående företag i anslutning till dina finansiella förpliktelser avseende en Harley-Davidson-produkt eller -tjänst;

 • med våra tredjepartsleverantörer i den utsträckning som krävs för att dessa leverantörer ska kunna tillhandahålla tjänster till oss, inklusive, men inte begränsat till, dem som tillhandahåller tjänster för vår räkning, till exempel tekniktjänsteleverantörer, betaltjänstleverantörer, marknadsföringsbyråer, professionella rådgivare och andra leverantörer; samt

 • med noggrant utvalda partner och tredje parter, inklusive företag som marknadsför Harley-Davidsons märkesvaror och tjänster, som kan kontakta dig angående relevanta produkter, tjänster, tävlingar, rabatter, evenemang och kampanjer som kan vara av intresse för dig, eller kan använda din information för forskning och utveckling för att förbättra sina produkter och tjänster.

Om du abonnerar på tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration kan Harley-Davidson, Inc. dela dina H-D™ Connect-data:

 • inom Harley-Davidson-koncernen över hela världen – inklusive med men inte exklusive Harley-Davidson Retail B.V. och Harley-Davidson Inc., HD U.S.A. LLC, Harley-Davidson Motor Company Group LLC, Harley-Davidson Motor Company Inc., Harley-Davidson Motor Company Operations Inc. och Harley-Davidson Dealer Systems Inc., varav samtliga är baserade i USA – för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration, tillhandahålla individanpassade upplevelser, erbjuda produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig samt för att behandla onlinebeställningar och andra förfrågningar samt för andra affärsändamål;

 • med våra oberoende återförsäljare för att hjälpa oss att tillhandahålla produkter och tjänster, tillhandahålla anpassade upplevelser, erbjuda produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, för att behandla online-beställningar och andra förfrågningar samt för andra affärsändamål;

 • Om du har ett aktivt fordonslån hos Harley-Davidson Financial Services kan Harley-Davidson, Inc., i enlighet med ditt avtal med HDFS, dela ditt fordons platsdata med HDFS vid utebliven betalning på ditt fordonslån;

 • med icke närstående företag i anslutning till dina finansiella förpliktelser avseende en Harley-Davidson-produkt eller -tjänst;.

 • med icke närstående företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning i den utsträckning som krävs för tillhandahållandet av tjänsterna, inklusive vår nättjänstleverantör, leverantör av teknik- och lagringstjänster, identitetshanteringsleverantör, faktureringstjänsteleverantör, leverantör av abonnemangstjänster samt tredjepartsleverantörer som stöder vår mobilapp. Dessutom kan vi tillhandahålla anonymiserade uppgifter (data som inte kan spåras tillbaka till dig) till tredjepartsleverantörer av tjänster för statistiska ändamål samt för att analysera och förbättra våra tjänster; samt

 • med noggrant utvalda partner och tredje parter, inklusive företag som marknadsför Harley-Davidsons märkesvaror och tjänster, som kan kontakta dig angående relevanta produkter, tjänster, tävlingar, rabatter, evenemang och kampanjer som kan vara av intresse för dig, eller kananvända din information för forskning och utveckling för att förbättra sina produkter och tjänster.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dessa företag är skyldiga enligt avtal att hemlighålla de personuppgifter som vi tillhandahåller till dem och att använda sådana uppgifter endast så som vi tillåter.

Om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar eller på annat sätt är inblandade i en fusion eller överlåtelse av företag, eller i den osannolika händelse att vi skulle gå i konkurs, kan vi överföra dina personuppgifter till en eller flera tredje parter som en del av den transaktionen.

Det kan uppstå tillfällen där lagen kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter för att tillmötesgå rättsliga ålägganden, domstolsbeslut eller andra rättsliga förfaranden, för att besvara en begäran om samarbete från en brottsbekämpande myndighet eller annan statlig myndighet, för att fastställa eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara oss mot rättsliga yrkanden eller när vi anser det nödvändigt att utreda, förhindra eller reagera på misstänkta överträdelser av användarvillkoren för våra webbplatser, olagliga aktiviteter, bedrägerier eller för att skydda din(a), vår(a) eller en tredje parts säkerhet, rättigheter eller egendom.

Överförs mina personuppgifter utanför EES?

Mottagarna ovan kan vara etablerade i andra länder än ditt eget, inklusive utanför EES, som inte tillhandhåller integritetsskydd på samma nivå.

Vissa mottagare i USA kan vara certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield och därmed anses tillhandahålla dataskydd på adekvat nivå av ur ett EU-rättsligt perspektiv. I den utsträckning vi överför dina personuppgifter till länder som inte tillhandahåller dataskydd på adekvat nivå i enlighet med EU-kommissionens beslut om tillräcklighet vidtar Harley-Davidson alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive, i tillämpliga fall, genom att ingå EU-standardiserade avtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder med parten utanför EU/EES.

Överföring av personuppgifter till Harley-Davidson Inc. och dess amerikanska dotterbolag som listas i föregående avsnitt omfattas av ett avtal om dataöverföring inom koncernen som är förenligt med sådana i EU gällande standardavtalsklausuler.

Du kan begära en kopia av sådana lämpliga skyddsåtgärder genom att kontakta oss såsom anges i avsnittet "Hur kontaktar jag Harley-Davidson?" nedan.

Hur vet jag mina personuppgifter är trygga?

Harley-Davidson använder sig av fysiska, elektroniska, avtalsmässiga, procedurmässiga och administrativa skyddsmekanismer för att skydda dina uppgifters sekretess, integritet, säkerhet och hemlighållande.

Vi använder Secure Sockets Layer-teknik (SSL) för att skydda dina uppgifter när de överförs till oss. Vi använder oss även av användarautentiseringsprocedurer och andra förebyggande tekniker som är utvecklade för att hålla dina uppgifter säkra och skyddade. Tillgången till personuppgifter är begränsad till auktoriserad Harley-Davidson-personal som behöver åtkomst för att utföra sina arbetsuppgifter samt till auktoriserade tredjeparter som är skyldiga enligt avtal att hålla uppgifterna konfidentiella och säkra. Observera dock att ingen överföring eller lagring av data kan garanteras vara 100 procent säker. Trots att vi strävar efter att skydda de uppgifter vi är i besittning av, kan vi därför inte garantera eller gå i god för säkerheten för några uppgifter du överför till oss.

Du är ansvarig för att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda ditt kundkonto-ID och lösenord. Förvara dessa på en säker plats och dela dem inte med någon tredje part.

Hur länge behåller Harley-Davidson mina personuppgifter?

Hur länge Harley-Davidson kommer att behålla personuppgifter varierar beroende på vilka tjänster Harley-Davidson har tillhandahållit och vilken typ av personuppgifter Harley-Davidson innehar. Harley-Davidson behåller endast personuppgifter under en sådan tidsperiod som är nödvändig för de legitima ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

När det gäller tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration kan Harley-Davidson, Inc. behålla dina H-D™ Connect-data i upp till 10 år eller, när det gäller fordonsdata, uppgifter om fordonets skick och platsdata, i upp till 15 år från det datum då personuppgifterna samlades in.

Juridiska krav kan dock kräva att vi behåller en del av eller alla de personuppgifter vi innehar under en tidsperiod som är längre än vad vi annars hade gjort.

När personuppgifter inte längre krävs av Harley-Davidson eller enligt lag, kommer Harley-Davidson antingen att omvandla dem till en aggregerad icke-identifierande form eller på lämpligt sätt förstöra eller radera personuppgifterna.

Vilka rättigheter har jag över mina personuppgifter enligt dataskyddslagarna?

I enlighet med gällande dataskyddslagar har du vissa rättigheter avseende de personuppgifter om dig som vi behandlar. Observera att dessa rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig lokal dataskyddslagstiftning.

 • Rätt att återkalla samtycke: Om du har samtyckt till en personuppgiftsbehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtida behandling. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten av behandling som skett innan samtycket drogs tillbaka. Om du har gett ditt samtycke till att ta emot direkt marknadsföring från oss eller tredje part och vill återkalla detta samtycke, vänligen se följande avsnitt för detaljerad information om hur du gör det.

 • Rätt till tillgång: Du kan ha rätt att få bekräftelse från oss på huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, begära tillgång till personuppgifterna. Åtkomstinformationen omfattar bland annat ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som berörs och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut. Detta är dock inte en absolut rättighet, och andra personers intressen kan begränsa din rätt till tillgång. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som du begär kan vi ta ut en skälig avgift som baseras på administrativa kostnader.

 • Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att få oss att rätta felaktiga personuppgifter om dig. Beroende på ändamålen med behandlingen kan du ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att tillhandahålla en kompletterande redogörelse.

 • Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"): Under vissa omständigheter kan du ha rätt att kräva att vi raderar personuppgifter om dig, och vi kan vara tvungna att radera sådana personuppgifter.

 • Rätt att invända: Under vissa omständigheter kan du, av skäl som hänför sig till din specifika situation, ha rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och vi kan vara tvungna att inte längre behandla dina personuppgifter. I synnerhet har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer uppgifterna i fråga att märkas och endast få behandlas av oss för vissa ändamål.

 • Rätt till uppgifters portabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att ta emot personuppgifter om dig, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du kan ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan enhet utan hinder från oss.

För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss såsom anges i avsnittet ”Hur kontaktar jag Harley-Davidson?” nedan. Observera att du även kan granska och ändra vissa personuppgifter direkt på våra webbsidor (till exempel på harley-davidson.com) genom att logga in på ditt konto med din e-postadress och ditt lösenord och gå in på din kontoprofil där du kommer att kunna redigera vissa personuppgifter.

Om du inte är nöjd med sättet på vilket vi hanterar din förfrågan, har du rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet.

Hur gör jag för att välja eller välja bort reklammeddelanden?

Harley-Davidson vill bara kommunicera med dig om du vill höra från oss. Vid tidpunkten för inhämtandet av dina personuppgifter kommer du i allmänhet att ges ett val, i enlighet med lokal lagstiftning, angående huruvida du vill ta emot reklammeddelanden.

Om du ändrar dig angående dina nuvarande kommunikationsinställningar hos Harley-Davidson kan du använda funktionen Avsluta prenumeration i en marknadsförings-e-post eller logga in på ditt onlinekonto och ändra dina inställningar. Du kan också kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post som beskrivet i avsnittet "Hur kontaktar jag Harley-Davidson?" nedan.

Observera att även om du avstår från att ta emot reklammeddelanden, kan Harley-Davidson fortfarande kontakta dig, inklusive via e-post, om ärenden som rör ditt köp eller ditt abonnemang hos oss, till exempel information om garanti och återkallelser eller information om din orderstatus och försändelse. Vi kan också behöva kontakta dig via telefon, e-post eller vanlig post med frågor eller information om din beställning.

Val om att avstå från reklam gäller en specifik enhet. Att välja att avstå från att ta emot reklammeddelanden från en Harley-Davidson-enhet får inte automatiskt någon inverkan på andra enheter.

Vad gäller för länkar till andra webbplatser?

För din bekvämlighet kan våra webbplatser innehålla länkar till andra företags webbplatser, såsom auktoriserade Harley-Davidson-återförsäljare, som kan ha sekretessmeddelanden som skiljer sig från vårt eget. Vi är inte ansvariga för innehållet eller rutinerna på några länkade webbplatser. Vi rekommenderar att du läser igenom sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker via våra webbplatser.

Hur informeras jag om ändringar i Harley-Davidsons sekretessmeddelande?

Allteftersom Harley-Davidsons verksamhet eller de yttre affärsförutsättningarna förändras, kan vi uppdatera vårt sekretessmeddelande för att återspegla förändringarna i våra rutiner. Efter behov kommer vi att publicera ett reviderat sekretessmeddelande på vår webbplats till följd av förändringar i våra rutiner eller som krävs enligt lag.

Hur kontaktar jag Harley-Davidson?

För frågor eller funderingar som är specifika för vårt sekretessmeddelande och dess tillämpning, eller för att återkalla ditt samtycke eller utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta våra integritetskontor:

 

För integritetsfrågor som inte rör tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration kontaktar du Harley-Davidson Europe på:

 • E-post:  [email protected]

 • Postadress: Harley-Davidson Europe Ltd., Attn: Data Privacy, 6000 Garsington Road, Oxford, Oxfordshire, OX4 2DQ, Storbritannien.

 

För integritetsfrågor som rör tjänsterna H-D™ Connect och fordonsintegration kontaktar du Harley-Davidson, Inc. på:  

 • E-post:  [email protected]

 • Postadress: Attn: Chief Privacy Officer 
           3700 W. Juneau Avenue 
           Milwaukee, WI 53208