Foundation

Harley-Davidson Foundation

 

Vi ger stöd till

  • Behöriga välgörenhetsorganisationer501(c)(3) eller 170(c) organisationer
  • Program som riktar in sig på skola, sjukvård eller miljö
  • Organisationer som är verksamma på platser där vi har anläggningar

Vi ger inte stöd till

  • Enskilda individer
  • Politiska ändamål eller kandidater
  • Kapitalfonder
  • Idrottsklubbar
  • Trossamfund (såvida det inte handlar om ett större projekt som gynnar samhället I stort)
  • Konferenser eller pengainsamlingar