Stiftelsen Harley-Davidson Foundation

Stiftelsen Harley-Davidson Foundation, den filantropiska organisationen som drivs av Harley-Davidson Inc., strävar efter att förbättra livskvaliteten för alla genom välgörande projekt i de områden med störst behov, där vi har företag och tillverkningsanläggningar.

hunger task force farm
stiftelsen harley-davidson foundation bygger bostäder

Vårt fokus

Stiftelsen fokuserar på att bana väg för lyckad skolgång, bygga sunda och fungerande stadsdelar och göra Milwaukee, vår hemstad, levande. Vi stöder dessa initiativ genom monetära bidrag, evenemangssponsring och donationer av varor. Vart och ett av dessa initiativ stöds av strategiska ledare, som ser till att vi gör slagkraftiga och meningsfulla investeringar i de samhällen där vi verkar.

”Stiftelsen Harley-Davidson Foundation skapar nya möjligheter i de samhällen där vi gör affärer.”
volontär hos stiftelsen harley-davidson foundation läser berättelse för barn
Bana väg för lyckad skolgång

Investera i lokala skolor för att ge alla elever tillgång till högkvalitativ undervisning.

 • Hjälpa till att skapa hållbar, kvalificerad arbetskraft genom att investera i vetenskap, teknik, ingenjörskonst, konst, matematik och kvalificerad handelsprogrammering (STEAM+).
 • Ge eleverna tillgång till högkvalitativ fysisk och psykisk skolhälsovård, så att inte hälsan blir ett hinder för studierna.
 • Vägleda ungdomar mot framgång genom ge dem inspirerande förebilder.
volontärer hos stiftelsen harley-davidson foundation bygger bostäder
En levande gemenskap

Främja meningsfull tillväxt som säkerställer att människor kan mötas genom mångskiftande, sunda och inspirerande samarbeten.

 • Hjälpa Milwaukee att blomstra och bli ett bra plats för boende, arbete och lek genom att stödja program för kulturell mångfald.
 • Tillhandahålla öronmärkt finansiering för större katastrofer.
volontärer hos stiftelsen harley-davidson foundation gör trädgårdsarbete
Sunda och fungerande stadsdelar

Främja den ekonomiska utvecklingen genom att arbeta för att identifiera säkra och hållbara projekt att förbättra utvalda samhällen.

 • Stödja initiativ som strävar efter att bekämpa svält med hjälp av fungerande livsmedelsförsörjning.
 • Ge utbildningsmöjligheter som leder till sysselsättning.
 • Förse individer med färdigheter och kunskaper som gör att de kan fatta välgrundade och korrekta ekonomiska beslut, så att de kan nå sin fulla potential.
Vilka vi är och vad vi gör
Vi stödjer
 • Kvalificerade välgörenhetsorganisationer 501(c)(3) eller 170(c) organisationer
 • Program inriktade på minst en av våra strategiska möjliggörare
 • Organisationer som finns i och/eller betjänar de samhällen där Harley-Davidson har anläggningar, med fokus på program som hjälper våra utvalda stadsdelar
Vi finansierar inte
 • Individer
 • Politiska agendor eller kandidater
 • Stödfonder
 • Grupper eller organisationer som kommer att återbevilja stiftelsens stöd till andra organisationer eller individer (med undantag för dem som godkänts på undantagsbasis)
 • Idrottsevenemang, lag, band eller körer från skolor eller stadsdelar
 • Organisationer med fokus på religion, arbete eller broderskap (om dessa inte är engagerade i ett större projekt som gynnar samhället i stort)
 • Konferenser eller kampanjer med ekonomiska mål
 • Organisationer som inte överensstämmer med Harley-Davidsons icke-diskrimineringspolicy
Bolagsstyrning och finansiell information

Stiftelsen Harley-Davidson Foundation, Inc. är en ideell organisation utan aktier. Följande dokument ger finansiella data och information avseende företagets bolagsstyrning: