Bli med oss på den første avsløringen av hva som kommer i 2022 – Registrer deg nå lukke
Harley-Davidson Foundation

Harley-Davidson Foundation, den filantropiske organisasjonen til Harley-Davidson Inc., jobber for å forbedre livskvaliteten for alle ved å drive veldedig arbeid i områder som ligger i nærheten av bedriften vår og produksjonanleggene våre.

hunger task force farm
Harley-davidson stiftelse bygge boliger

Fokuset vårt

Stiftelsen fokuserer på å hjelpe elever og studenter, bygge gode og bærekraftige lokalsamfunn og gjøre Milwaukee (hjembyen vår) til et levende samfunn. Vi støtter disse initiativene gjennom bevilgning av penger, sponsing av arrangementer og produktdonasjoner. Alle disse initiativene har utgangspunkt i den grunnleggende strategien til Harley-Davidson og skal sørge for at vi investerer på en meningsfylt og viktig måte i lokalsamfunnet.

«Harley-Davidson Foundation Inc. åpne for muligheter i lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.»
harley-davidson foundation frivillig lese historie til barn
Tilrettelegge for at elevene skal lykkes

Vi investerer i lokale skoler for å sikre at elevene får tilgang til læring av høy kvalitet.

 • Vi bidrar til å bygge opp en bærekraftig og dyktig arbeidsstyrke ved å investere i vitenskap, teknologi, ingeniørfag, kunst, matematikk og Federal Skilled Trades Program (STEAM+).
 • Vi tilbyr helsetjenester av høy kvalitet på skolene, for både fysiske og psykiske problemer, så elevene kan fokusere på å lære.
 • Vi hjelper ungdom på vei mot suksess ved å gi dem en innflytelsesrik rollemodell.
harley-davidson foundation frivillige bygger boliger
Fellesskap

Bidra til meningsfull vekst som sikrer at det store fellesskapet vårt kan møtes til forskjellige sunne og inspirerende samarbeid.

 • Bidra til at Milwaukee blomstrer og gjøre det til et flott reisemål og et godt sted å leve, jobbe og leke ved å støtte kulturelle programmer og andre aktiviteter.
 • Bidra økonomisk ved store katastrofer.
Harley-davidson foundation frivillige driver hagearbeid
Sunne og bærekraftige nabolag

Bidra til økonomisk utvikling ved å arbeide for å finne trygge og bærekraftige muligheter som kan forbedre lokalsamfunn.

 • Støtte initiativer som skal bekjempe sultproblemer gjennom tilstrekkelig matforsyning.
 • Gi utdanning og opplæringsmuligheter som fører til sysselsetting.
 • Gi enkeltpersoner ferdigheter og kunnskap slik at de kan ta veloverveide og effektive økonomiske beslutninger for å utvikle seg.
Om oss og det vi gjør
Vi støtter
 • kvalifiserte veldedige organisasjoner (501(c)(3)- eller 170(c)-organisasjoner)
 • programmer som fokuserer på minst én av de strategiske retningene våre
 • organisasjoner som ligger i og / eller bidrar i lokalsamfunnene der Harley-Davidson har fasiliteter, fortrinnsvis for programmer i de nærmeste nabolagene våre
Vi finansierer ikke
 • enkeltpersoner
 • politiske saker eller kandidater
 • kapitalfond
 • grupper eller organisasjoner som igjen gir støtte til andre organisasjoner eller individer (bortsett fra de vi har godkjent unntak for)
 • idrettsarrangementer, idrettslag, band eller kor ved skoler eller i lokalsamfunn
 • religiøse organisasjoner, fagforeninger eller brorskap (med mindre støtten er gitt til et overordnet fellesskap)
 • konferanser eller kapitalkampanjer
 • organisasjoner som ikke overholder Harley-Davidsons retningslinjer for like muligheter og rettigheter
Eierstyring og selskapsledelse og finansiell informasjon

Harley-Davidson Foundation, Inc. er en veldedig organisasjon som ikke er børsnotert. Følgende dokumenter gir finansielle data og informasjon om selskapets eierstyring og selskapsledelse: