Foundation

Harley-Davidson® Foundation

 

Vi støtter

  • Kvalifiserte veldedighetsorganisasjoner 501(c)(3) eller 170(c)
  • Programmer med fokus på utdanning, helse eller miljø
  • Organisasjoner som hjelper nærmiljøene der vi har anlegg

Vi støtter ikke

  • Enkeltpersoner
  • Politiske saker eller kandidater
  • Fond
  • Idrettslag
  • Religiøse organisasjoner (med mindre de deltar i et større prosjekt som kommer samfunnet til gode)
  • Konferanser eller kampanjer