ขับขี่มอเตอร์ไซค์ LiveWire 2020
ขับขี่มอเตอร์ไซค์ LiveWire 2020

ความยั่งยืน

ที่ Harley-Davidson ความยั่งยืนคือส่วนหนึ่งในทุกสิ่งที่เราทำเพื่อให้แน่ใจถึงอนาคตของบริษัทที่ยั่งยืน ตั้งแต่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไปจนถึงวิธีในการกำกับดูแลธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของบริษัทของเรา คือสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการพัฒนามาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของเรา

Harley-Davidson มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และได้เปิดตัว LiveWire ในปี 2019 ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันแรกของเรา สามารถเร่งความเร็วจาก 0 - 95 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน 3 วินาที และทำระยะทางสัญจรในเมืองได้ 235 กิโลเมตร เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและส่งเสริมอิสรภาพในการขับขี่ ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและนำเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมมาสู่ไลน์ผลิตภัณฑ์ในอนาคตของเรา
ขี่มอเตอร์ไซค์ทัวร์ริง 2020 ใกล้ทะเลสาบ
การประหยัดเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
H-D มีความตั้งใจที่จะทำให้การประหยัดเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยของรถทุกรุ่น>ลดลง 4.7 ลิตร/100 กิโลเมตรให้ได้ภายในปีค.ศ. 2027 ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้น ถึง 15%% iนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2017 ด้วยเครื่องยนต์ Milwaukee Eight ทำให้เราได้เห็นการปรับปรุงพัฒนาไปอีกขั้นในส่วนของการประหยัดเชื้อเพลิงของมอเตอร์ไซค์รุ่น Touring และ Softail ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันกับไลน์ผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
มอเตอร์ไซค์รุ่น Iron 1200 ปี 2020 อยู่ข้างชายหนุ่มที่กำลังมองภูเขา
ใช้น้อย ใช้ซ้ำ& นำกลับมาใช้ใหม่
H-D กำลังดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงานและลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ& 2 จากการดำเนินงานของเรา นอกจากนี้เรายังผลักดันให้การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ด้วยการลดการก่อขยะมูลฝอยและเพิ่มการใช้ซ้ำและการรีไซเคิล
มอเตอร์ไซค์ทัวร์ริงขี่ใกล้ทะเลสาบ มอเตอร์ไซค์ทัวร์ริงขี่ใกล้ทะเลสาบ
รายงานความยั่งยืนประจําปี 2019
ลองดูเป้าหมายความยั่งยืนของ Harley-Davidson และวิธีการที่เรากําลังใช้วัดผลจนถึงตอนนี้
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ Harley-Davidson เราให้ความสำคัญต่ออนาคตของบริษัทที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ รวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตั้งแต่สายสัมพันธ์ทางสังคมอันทรงพลังที่ถักทอเป็นวัฒนธรรมของเรา ไปจนถึงพฤติกรรมของพนักงานที่เราคาดหวัง และความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนที่มาพร้อมกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์และการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราพยายามเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่พนักงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา

พนักงาน Harley-Davidson
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
Harley-Davidson เป็นผู้นำด้านโครงการสุขภาพและความปลอดภัย และทุ่มเทให้กับการมอบเครื่องมือรวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้พนักงานมีส่วนในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตน เรากำลังสร้างวัฒนธรรมของความหลากหลายผ่านทางกลุ่มทรัพยากรพนักงานของธุรกิจ (BERGs) ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพวัยหนุ่มสาว กลุ่มแอฟริกัน-อเมริกัน ผู้ประกอบวิชาชีพชาวลาติน กลุ่ม LGBTQ กลุ่มทหารและทหารผ่านศึก ผู้ประกอบวิชาชีพชาวเอเชีย และ กลุ่มทรัพยากรพนักงานธุรกิจที่เป็นผู้หญิง
เราแสวงหาอิสรภาพและการผจญภัย รวมทั้งยังเป็นที่รู้จักในด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่เราอาศัย ทำงาน และขับขี่ แม้ว่า Harley-Davidson จะมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก แต่เรามีรากฐานที่มั่นคงในสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้านและผูกพันกับผู้คนที่เป็นเพื่อนและเพื่อนบ้านของเราอย่างแน่นแฟ้น
แสดงข้อความอธิบายรูปภาพที่นี่
การตลาดแบบใส่ใจสังคม
การตลาดแบบใส่ใจสังคมเป็นหนึ่งในวิธีที่ H-D ใช้เพื่อขยายผลกระทบของลูกค้า ผู้จำหน่าย พนักงาน และบริษัท ต่อประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ของสังคม เรามีความปรารถนาในการคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่เพื่อการกุศล H.O.G. สายสัมพันธ์ที่เรามีร่วมกันกับผู้ที่เราช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมผ่าน Pink Label