Environmental

สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของบริษัทของเรา – คือสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจโดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม – กำหนดแนวทางการพัฒนามาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของเรา 

sustain

เกี่ยวกับสังคม

ที่ Harley-Davidson เราให้ความสำคัญต่ออนาคตของบริษัทที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ รวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตั้งแต่สายสัมพันธ์ทางสังคมอันทรงพลังที่ถักทอเป็นวัฒนธรรมของเรา ไปจนถึงพฤติกรรมของพนักงานที่เราคาดหวัง และความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนที่มาพร้อมกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์และการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราพยายามเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่พนักงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ: