Harley-Davidson นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของ Harley-Davidson, Inc. ณ วันที่ 7/17/2007

เราคือใคร

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Harley-Davidson, Inc ด้วยตนเองและบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่นๆ ("Harley-Davidson") รวมทั้งบริษัท Harley-Davidson Motor บริษัทจัดจำหน่าย Buell และบริษัท Buell Motorcycle (บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั้งหมดเหล่านี้เรียกรวมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ว่า "Harley-Davidson/Buell") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับหลักการปฏิบัติของ Harley-Davidson/Buell สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่รวบรวมทางออนไลน์ที่ www.harley-davidson.com และ www.buell.com ไม่สามารถใช้ได้กับการปฏิบัติของ Harley-Davidson/Buell ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณทางออฟไลน์ (เช่นผ่านทางโปสการ์ดหรือในการชุมนุม การสาธิต ฯลฯ) หรือที่เว็บไซต์อื่นๆ

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ Harley-Davidson ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและ Harley-Davidson อาจเก็บรวบรวม จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆ นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศเหล่านี้อาจไม่มีระดับการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ดีเท่ากับในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

Harley-Davidson/Buell จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าหากคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และต้องการรับข้อมูลที่เกี่ยวกับหนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา (เช่นการเช่า) ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในชุมชนของเรา (เช่น H.O.G.)ร้องขอข้อมูลอื่นๆ (เช่นข้อมูลนักลงทุน) หรือติดต่อสื่อสารกับเราเกี่ยวกับการให้บริการของเรา "ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้า" หมายถึงข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุได้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจากข้อมูลนั้นๆ โดยการอ้างอิงหมายเลขระบุหรือปัจจัยอื่นๆ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางกายภาพ สรีรวิทยา อารมณ์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลนั้นๆ ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ อาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมาหา หน้าที่ได้เยี่ยมชมของเว็บไซต์นี้ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงโดยตรงกับพวกเขา ข้อมูลนี้อาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่นที่ Harley-Davidson/Buell ทราบอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลว่าคุณเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson® หรือ Buell® หรือเป็นสมาชิกของ H.O.G.®หรือไม่

วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

Harley-Davidson/Buell จะรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าเพื่อการจัดเตรียมบริการต่างๆ สำหรับคุณ ตอบข้อสงสัยของคุณ ทำกิจกรรมทางการตลาดหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการต่างๆ ของ Harley-Davidson/Buell ให้กับคุณ รวมไปถึงทำกิจกรรมทางการตลาดหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Harley-Davidson/Buell โดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้เช่า และบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของทางบริษัทแก่คุณ "บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ" เป็นธุรกิจที่บุคคลที่สามได้ลงนามในสัญญากับ Harley-Davidson/Buell เพื่อทำการตลาด เสนอ ขาย แจกจ่าย รับรอง หรือสนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการของ Harley-Davidson/Buell นอกจากนี้ Harley-Davidson/Buell อาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าเพื่อทำกิจกรรมทางธุรกิจตามกฎหมายอื่นๆ เช่น เพื่อการป้องกันความปลอดภัยของเว็บไซต์และเครือข่ายของ Harley-Davidson/Buell การป้องกันจากสภาพความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น การเข้าเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บหนี้ การตอบสนองต่อคำสั่งศาลหรือหมายศาล การป้องกันการทุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อการปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานตัวแทนหรือหน่วยงานควบคุมของรัฐบาลตามที่กฎหมายอนุญาต

Harley-Davidson/Buell อาจโอนข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าไปให้บุคคลที่สามที่อาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าเพื่อความสะดวกในวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึงผู้จัดจำหน่ายของ Harley-Davidson/Buell ตัวแทนจำหน่าย บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการให้เช่า บริษัทที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่นผู้ผลิตระบบ IT) ให้กับ Harley-Davidson/Buell และเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

หากมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น Harley-Davidson/Buell อาจโอนข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าของคุณไปยังบุคคลที่สามและบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson/Buell ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการให้เช่า บริษัทที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่นผู้ผลิตระบบ IT) ให้กับ Harley-Davidson/Buell และเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด (รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางภาษี) Harley-Davidson/Buell อาจโอนข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าของคุณให้กับบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ลงนามในสัญญากับ Harley-Davidson เพื่อเสนอ รับรอง หรือสนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการของ Harley-Davidson/Buell

Harley-Davidson/Buell อยู่ในกระบวนการของการกำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าที่เราโอนให้ เพื่อใช้เพียงในบริบทของข้อตกลงของพวกเขากับ Harley-Davidson/Buell และเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงการตลาดทางตรงของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้บุคคลที่สามบางรายไม่ได้ผูกพันในเงื่อนไข และบุคคลที่สามบางรายอาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณควรทราบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้อาจประมวลผลและใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าของคุณในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆ นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ประเทศดังกล่าวอาจไม่มีระดับการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าแบบเดียวกับที่เสนอในประเทศของคุณ

นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทครอบครัว Harley-Davidson/Buell ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดถูกขายให้กับบุคคลที่สาม เราอาจโอนข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าไปให้ผู้ซื้อบุคคลที่สามเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางธุรกิจ

เราอาจแบ่งปันที่ผลรวมทางประชากรศาสตร์ที่ไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลแนวโน้มทั่วไปกับหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจาก Harley-Davidson/Buell หรือตัวแทนจำหน่ายของหน่วยงานนั้น

การใช้งาน "คุกกี้" ของเรา

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ทั่วไป เราอาจติดตั้ง "คุกกี้" หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้เลือกประเทศที่หน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ Harley-Davidson คุกกี้จะถูกติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้สามารถโหลดเว็บในเวอร์ชั่นสำหรับประเทศของคุณโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังจะใช้คุกกี้และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบว่าหน้าเว็บหรือข้อมูลใดที่คุณพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดหรือน่าสนใจในเว็บไซต์นี้และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นครั้งคราว แต่อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ "คุกกี้" หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตามกระแสการคลิกของคุณบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณสามารถปฏิเสธการยอมรับ "คุกกี้" ที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ คุณจะไม่ถูกปฏิเสธการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของ www.harley-davidson.com หรือ www.buell.com ในบัญชีของคุณที่ปฏิเสธการยอมรับ "คุกกี้" แต่การทำธุรกรรมของคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้อาจจะล่าช้าออกไปเนื่องจากเวลาที่คุณต้องป้อนข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นใหม่ในการทำธุรกรรม

วิธีการของเราในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ใส่สถานที่ทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการบริหารจัดการ

ความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก ด้วยเหตุนี้เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลจากเด็กที่เราทราบว่าอายุต่ำกว่า 13 ปี ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

หน้าเว็บของเราอาจนำเสนอโปรโมชั่นที่ได้รับการสนับสนุนหรือร่วมสนับสนุนกับบุคคลที่สามที่ระบุได้ โดยอาศัยอำนาจตามความเป็นผู้สนับสนุนของพวกเขาบุคคลที่สามเหล่านี้อาจได้รับข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าที่เข้าชมสมัครใจส่งไปเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรม เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลเหล่านี้และเราขอแนะนำให้คุณพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นส่วนตัวของพวกเขา

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประยุกต์ใช้ โปรดเขียนจดหมายถึงเราที่ Harley-Davidson, Inc., 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 USA,

หรือระบุผู้รับ: หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัว Lim Cheng Huang ผ่าน H-DOnlineAP@harley-davidson.com

ลิงก์

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ทางเว็บของคุณและเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจจะสนใจ เราให้ลิงก์ไปที่บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson/Buell และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ดังกล่าว ระบบจะนำคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทที่คุณเลือก เพราะ Harley-Davidson/Buell ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ แม้ว่าจะมีความร่วมมืออยู่ระหว่างเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณควรพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ก่อนที่จะให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงของหลักการ

นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกโพสต์ไว้ที่นี่ หากเรามีการเปลี่ยนแปลงหลักการด้านความเป็นส่วนตัวของเราอย่างชัดเจนเพื่อให้เราสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณมากกว่าที่เราได้ระบุไว้ หรือเพื่ออนุญาตการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่อบุคคลอื่น เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล่วงหน้า จากนั้นคุณจะได้รับโอกาสตามความเหมาะสมในการเลือกที่จะไม่ตกลง

ประกาศทางกฎหมาย

สามารถพบลิงก์ไปยังประกาศทางกฎหมายของเราได้ในส่วนท้ายของทุกหน้าในเว็บไซต์ Harley-Davidson, Inc.