บัตรเข้างาน H-D HOMECOMING FESTIVAL ปี 2024 เปิดจำหน่ายแล้วตอนนี้ ซื้อบัตร

นโยบายของ Harley-Davidson สำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้ส่ง

Harley-Davidson Motor Company, Inc. (“H-D” หรือ “เรา”) มอบเครื่องที่ช่วยให้ผู้ใช้ (“คุณ”) ของเว็บไซต์นี้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ในการโพสต์ เข้าชม แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมกับบันทึกข้อมูลบนเว็บ, กระทู้การสนทนา, ห้องแชต, เรื่องราวการเดินทาง และ/หรือเนื้อหาประเภทเดียวกัน (โดยรวมคือ “เนื้อหาของชุมชน” หรือ “ชุมชน”) นโยายสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้ส่งนั้น (“นโยบาย”) อธิบายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำไปใช้กับการใช้งานเนื้อหาของชุมชนของคุณ รวมทั้งการส่งเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม (“เนื้อหา”) ที่คุณมอบไว้ให้กับชุมชน นโยบายนี้มีผลกับเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่นโยบายนี้ได้ไปเผยแพร่อยู่ รวมทั้งเว็บไซต์ดังนี้อย่างไม่มีข้อจำกัด Harley-Davidson.com, Buell.com, Members.Hog.com และ Hog.Com (“เว็บไซต์”)

“ในการที่ส่งเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบและยินยอมว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้สามารถนำไปใช้กับการมีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนบนเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม และคุณได้รับทราบข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อคุณเพื่อประกอบกับการพิจารณาแล้ว หากคุณไม่ยินยอมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาให้กับเว็บไซต์นี้ หรือเข้าถึงเนื้อหาชุมชนใด ๆ บนเว็บไซต์นี้”

การสร้างโปรไฟล์

เพื่อที่จะเข้าร่วมกับเนื้อหาของชุมชนหลาย ๆ ส่วน คุณอาจจะต้องทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้และรับหรือเลือกชื่อผู้ใช้ที่อาจจะเป็นอีเมลของคุณ, ชื่อบนหน้าจอที่จะถูกใช้เพื่อระบุเนื้อหาของคุณ และ/หรือรหัสผ่าน ขั้นตอนการลงทะเบียนนี้อาจจะทำให้คุณจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนตัวที่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดของคุณจะต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ที่สุด H-D ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงชุมชน และ/หรือระงับบัญชีของคุณไม่ว่าจะเหตุผลใด ๆ ก็ตามโดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งอย่างไร้ข้อจำกัดใด ๆ หากพบว่าข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่จัดทำเพื่อการลงทะเบียนด้วยการฉ้อฉล คุณจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความลับ และ/หรือความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้ ชื่อที่แสดงหน้าจอ และ/หรือรหัสผ่านของคุณเองที่ไม่ว่าจะเป็นคนเลือกหรือทางระบบจัดให้เพื่อเข้าถึงชุมชนหรือเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ และคุณเป็นผู้เดียวที่จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบในการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้ ชื่อที่แสดงหน้าจอ และ/หรือรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับที่จะทำการแจ้ง H-D อย่างทันทีในกรณีที่มีการใช้งานชื่อผู้ใช้ ชื่อที่แสดงหน้าจอ และ/หรือรหัสผ่านของคุณที่ไม่ได้รับการอนุญาต ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ 1 โปรไฟล์ การสร้างบัญชี การเข้าร่วม และการดึงเนื้อหาแบบอัตโนมัตินั้นเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด

การส่งเนื้อหา

เนื้อหาที่อยู่ภายในชุมชนและความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นที่มีผู้แสดงภายในนั้นถือเป็นการกระทำของแต่ละบุคคล และไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวแทนมุมมองของ H-D, เจ้าของ, พนักงานระดับฝ่ายจัดการ หรือพนักงานขององค์กรเสมอไป H-D ไม่มีส่วนรับผิดชอบและปฏิเสธอย่างชัดเจนในความรับผิดชอบทั้งหมดด้านเนื้อหาจากการส่งเข้ามาโดยผู้ใช้ของชุมชน H-D จะไม่รับผิดชอบกับเนื้อหาทั้งหมดรวมทั้งที่เกิดขึ้นในก่อนหน้า ซึ่งเป็นเนื้อหาที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ธรรมชาติของเนื้อหาบางส่วนอาจจะสร้างความไม่น่าพอใจ อันตราย หรือขาดความแม่นยำ และในบางกรณีอาจเป็นเนื้อหาที่มีความไม่ถูกต้อง หรือจงใจสร้างความไม่ถูกต้อง คุณยินยอมว่าพร้อมจะรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบกับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งเข้ามาในชุมชน H-D ขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ยืนยันว่าจะเฝ้าดูการส่งเนื้อหาทั้งหมดและทำการควบคุมเนื้อหาที่ส่งเข้ามาทั้งหมดโดยรวมทั้งที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ และรวมทั้งการไม่จำกัดสิทธิ์ที่จะแก้ไข ซ่อน หรือลบเนื้อหาใด ๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ H-D ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความผิดพลาดในการเฝ้าดู ตรวจสอบ แก้ไข และ/หรือลบเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งเข้ามายังเว็บไซต์ผ่านทางเนื้อหาชุมชนใด ๆ

เนื้อหาทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาให้ส่งมอบด้วยพื้นฐานข้อบังคับที่ไม่เป็นความลับ หากคุณได้ส่งมอบเนื้อหาให้กับชุมชน คุณเข้าใจและยินยอมว่าเราอาจจะเผยแพร่เนื้อหาที่คุณส่งในรูปแบบทั้งหมด ผ่านการแก้ไข หรือไม่เผยแพร่เลยด้วยดุลยพินิจเพียงผู้เดียว เราอาจจะทำการลบ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเนื้อหาที่เราพิจารณาว่าไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลใดก็ตามด้วยดุลยพินิจเพียงผู้เดียว คุณยอมเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหาของชุมชนของเว็บไซต์นี้ ดังนั้น คุณควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ที่อยู่อาศัย หรือเบอร์โทรศัพท์

คุณเข้าใจและยินยอมว่าชื่อผู้ใช้ ชื่อบนหน้าจอ และ/หรือชื่อจริงอาจจะถูกโพสต์ไปพร้อมกับเนื้อหาของคุณ ในขอบเขตนั้น คุณจะไม่มีระดับความเป็นส่วนตัวหรือความลับในระดับเดียวกันเช่นที่คุณอาจจะได้รับในส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์

แนวทางปฏิบัติ

คุณต้องยึดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างตลอดเวลาในขณะที่ใช้งานเนื้อหาของชุมชนของเว็บไซต์นี้ H-D อาจกำหนดข้อจำกัดในแง่มุมที่ชัดเจนของชุมชนหรือการจำกัดการเข้าใช้บางส่วนหรือทุกส่วนในชุมชนของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือไม่มีการลงโทษโดยเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าจะเหตุผลใด รวมทั้งอย่างไร้ข้อจำกัดใด ๆ หากเราเชื่อว่าคุณกำลังพยายามละเมิดแนวทางปฏิบัติเหล่านี้หรือข้อกฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้

 1. คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป (หรืออายุที่เป็นส่วนใหญ่ของผู้คนในรัฐหรือเมืองที่คุณอาศัยอยู่) ในการที่ส่งเนื้อหามายังชุมชน
 2. เนื้อหาที่ส่งมายังชุมชนจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย, มีการหมิ่นประมาท, มีการใส่ร้ายป้ายสี, มีการกล่าวถึงเรื่องเพศอย่างชัดเจน, เป็นเรื่องอนาจาร, มีความรุนแรง, มีการละเมิดข้อกำหนดต่าง ๆ ของสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ และ/หรือมีข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามอาทิหมายเลขโทรศัพท์ เลขที่อยู่ หรืออีเมลแอดเดรส
 3. งดการใช้คำหยาบคายและการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คำย่อ การเซนเซอร์ตัวเอง และความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเซนเซอร์ของโปรแกรมการเฝ้าระวังใด ๆ ของทาง H-D ถือเป็นการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ
 4. เนื้อหาที่สนับสนุนการขับขี่ที่อันตรายหรือการใช้ยานพาหนะของ H-D ที่เสี่ยงอันตรายจะไม่ได้รับการอนุมัติให้โพสต์
 5. เนื้อหาที่มีข้อมูลความลับ ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะของ H-D และผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่าง ๆ ของ H-D จะไม่ได้รับการอนุมัติให้โพสต์
 6. เนื้อหาที่คุณโพสต์ควรจะเป็นเนื้อหาต้นฉบับที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง และ/หรือคุณมีสิทธิทางกฎหมายหรือได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดแสดง และ/หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ อย่าโพสต์รูปภาพ, วีดีโอ, ซอฟต์แวร์, ความคิดเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึงลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ) หรือการละเมิดกฎหมายระหว่างเขต รัฐ ท้องถิ่น หรือระหว่างประเทศ หรือข้อบังคับที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องต้องห้าม
 7. คุณจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาที่ลดทอนคุณค่าความเป็นพื้นฐานของเพศ, เชื้อชาติ, ชนชั้น, ชาติพันธุ์, ถื่นกำเนิด, ศาสนา, รสนิยมทางเพศ, ความบกพร่อง หรือการแบ่งแยกอื่น ๆ H-D จะไม่เพิกเฉยกับการใช้ภาษาที่จงใจให้เกิดหรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรง
 8. คุณจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้รายอื่น ๆ ของเว็บไซต์เช่นเดียวกันกับที่คุณต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อคุณ อย่ามีส่วนร่วมกับการปะทะส่วนตัวหรือการทะเลาที่อาจ “ปะทุ” ความรุนแรงกับผู้ใช้รายอื่น อย่าโพสต์กระทู้หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่จงใจจะยั่วยุการตอบโต้ในทางลบจากผู้ใช้หนึ่งสู่ผู้ใช้อีกรายหนึ่งอย่างเจาะจง (อาทิ “การทำตัวก่อกวน” ในกระทู้)
 9. อย่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกที่รวมถึงเนื้อหาหรือความคิดเห็นที่ออกนอกประเด็นอย่างไม่มีข้อจำกัด หรือการพูดคุยที่จงใจยั่วยุผู้ใช้รายอื่นซึ่งละเมิดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติเหล่านี้
 10. อย่าโพสต์วิธีการ ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่จะทำร้ายคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่น หรืออนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นในการทำอันตรายแก่บุคคลที่สาม รวมทั้งการอัปโหลดไวรัว เวิร์ม โทรจัน หรือโค้ดที่ร้ายแรง ผิดกฎหมาย และไม่ถูกต้องตามหลักอย่างไร้ข้อจำกัดที่จะก่อให้เกิดการก่อกวน ทำลาย หรือจำกัดการใช้งานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ
 11. หากเนื้อหาของคุณมีลิงก์ที่จะนำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ คุณจะต้องมั่นใจว่าเนื้อหาของลิงก์ที่จะนำไปยังเว็บไซต์นั้นมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชุมชน กฎนี้มีผลบังคับใช้กับการกล่าวถึงหรืออ้างอิงเว็บไซต์ แม้ว่าการกล่าวถึงนั้นจะไม่ได้ใช้การสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากโพสต์ของคุณก็ตาม หากคุณโพสต์ลิงก์หรืออ้างอิงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม H-D อาจขอกระทำการลบโพสต์
 12. คุณไม่สามารถใช้ชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์ทางพาณิชย์ได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการยอมรับเป็นกรณีเจาะจงพิเศษตามที่บัญญัติโดยทาง H-D H-D ของดเว้นการกระทำใด ๆ ก็ตามที่เป็นการเรี่ยไรเงินทุน โปรโมตธุรกิจทางพาณิชย์หรือเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่จัดขึ้นผ่านทางชุมชน

คุณยินยอมจะปกป้อง ชดใช้ และไม่ทำความเสียหายให้แก่ H-D และบริษัทในเครือ รวมทั้งพนักงาน, นายหน้า, ผู้อำนวยการ, พนักงานเจ้าหน้าที่, ผู้ถือหุ้น, ทนาย, ผู้สืบทอด, และผู้รับสิทธิ์ต่อที่ได้จากหรือตรงข้ามกับข้อเรียกร้อง, การดำเนินการทางกฎหมาย, ความเสียหาย, การบาดเจ็บ, การมีส่วนรับผิดชอบ, ความสูญเสีย, ค่าดำเนินการหรือค่าใช้ใด ๆ หรือทั้งหมด (รวมถึงค่าดำเนินการกับทนายที่เป็นเหตุเป็นผล และการดำเนินการทางกฎหมาย) ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณเป็นฝ่ายละเมิดแนวทางปฏิบัติหรือข้อบังคับอื่นที่กล่าวในนโยบายนี้

ความเป็นเจ้าของของเนื้อหาและการใช้

คุณควรส่งเนื้อหาทั้งหมดในรูปแบบอิเลกโทรนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เนื้อหาที่เป็นรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ส่งมายัง H-D จะกลายเป็นทรัพย์สินของ H-D และไม่มีการส่งกลับคืนแต่อย่างใด เพิ่มเติมจากนี้ เนื้อหาที่ถูกส่งหรือถูกอัปโหลดมายังเว็บไซต์จะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา เราไม่มีข้อบังคับที่จะเก็บรักษาเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งมายังเรา ในขณะที่ H-D อาจมีการใช้เนื้อหา ทางแบรนด์เองก็มีสิทธิ์ที่จะทิ้ง, ลบทิ้ง, กำจัด หรือทำลายเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งมายังทางเราในรูปแบบใดก็ตามโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

H-D จะตัดสินใจในฐานะผู้มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะใช้หรือไม่ใช้เนื้อหาใด H-D ไม่สามารถให้คำสัญญาหรือการันตีว่าเนื้อหาใดก็ตามที่ส่งมาให้เราจะมีการนำไปใช้ในวิธีใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากเรานำเนื้อหานั้นไปใช้ คุณยอมรับให้ H-D (ซึ่งรวมทั้งทั้งหมดหรือใด ๆ ที่เป็นบริษัทในเครือ, นายหน้า, พนักงานแบบสัญญา, ผู้รับใบอนุญาตรายใหญ่, ผู้รับใบอนุญาตรายย่อย, หน่วยงานย่อย หรือบุคคลที่สามที่ได้รับเนื้อหาจาก H-D) ที่อยู่ทั่วโลกได้รับกรรมสิทธิ์ให้ไ้ด้รับสิทธิ์ให้ใช้ชื่อของคุณโดยไม่สามารถเพิกถอน, ไม่มีค่าลิขสิทธิ์, สามารถโอนถ่าย, สามารถได้รับสิทธิ์ต่อจากอีกฝ่ายได้ รวมทั้งข้อมูลด้านชีวประวัติและความชื่นชอบ เช่นเดียวกับชื่อ ข้อมูลด้านชีวประวัติและความชื่นชอบของผู้อื่น ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ซึ่งปรากฏในเนื้อหาในรูปแบบใดหรือทั้งหมดที่กำหนดโดยทาง H-D แต่เพียงผู้เดียว สำหรับการนำไปใช้เพื่อแสดงเป็นภาพตัวอย่างแต่ไม่จำกัดเพียงเท่านั้น อาทิการใช้นำไปเพื่อการภายใน, การโพสต์บนเว็บไซต์, และการทำการตลาด, การทำโฆษณา และการทำรายการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์, สินค้า, หรือผลผลิตต่าง ๆ หรือการบริการในสื่อใด ๆ หรือสื่อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักอย่างดีหรือผ่านการคิดค้นมาในภายหลัง คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้ตรวจสอบ และจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือค่าธรรมเนียมจากการใช้งานสื่อนั้น คุณรับรองและแสดงให้เห็นว่าคุณจะมีสิทธิ์ตามนี้เพื่อเข้าถึงการอนุญาตในฐานะตัวคุณเอง และในฐานะของผู้ใด (ทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่) ที่ปรากฏในเนื้อหานี้เช่นเดียวกัน

มากกว่านั้น คุณยอมรับตามนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงในแง่กรรมสิทธิ์ว่าจะมอบหมายสิทธิ์ใดหรือทั้งหมด (ทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและอื่น ๆ) ให้กับเนื้อหารวมทั้งลิขสิทธิ์ที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจถือครองอยู่ให้กับ H-D คุณยอมรับว่าการได้รับสิทธิ์ดังกล่าว H-D จะถูกพิจารณาให้กลายเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดของเนื้อหา และอาจใช้เนื้อหาในจุดประสงค์ใดก็ได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องขอความยินยอมที่จะต้องมาจากคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ คุณรับรองและแสดงให้เห็นว่าคุณคือเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาหรือได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อได้รับการมอบหมายสิทธิและไม่ต้องขอความยินยอมจากบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใด ๆ มากกว่านั้น การได้รับสิทธิ์ใด ๆ ที่เริ่มขึ้นจากที่กล่าวไว้ก่อนหน้า สิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นนั้นจะไม่ถูกละเมิดแต่อย่างใด

คุณรับทราบอย่างดีว่า H-D นั้นต้องการใช้การแสดงความเป็นตัวแทนและการรับรองของคุณ เช่นนั้น ในกรณีที่การอ้างถึงหรือในทุกรูปแบบ หรือคดีความ หรือการกระทำอื่น ๆ จากทางคุณเองหรือบุคคลที่สามที่ตรงข้ามกับ H-D หรือบุคคลสามใด ๆ ที่ใช้เนื้อหาที่มีการอนุญาตจากทาง H-D ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้เนื้อหาของ H-D หรือบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามนั้น และ/หรือการละเมิดที่ถูกอ้างถึงในการเป็นตัวแทนและการรับรองที่คุณทำไว้ในข้อตกลงนี้ (โดยไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม หรือการอ้างอิงนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ก็ตาม) คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการออกค่าดำเนินการ รับความเสียหาย คำตัดสิน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ซึ่ง H-D หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ใช้เนื้อหาที่มีการอนุญาตจาก H-D ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการอ้างถึงหรือการกระทำดังกล่าว

การอ้างอิงการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือนายหน้าของสิ่งนั้นและเชื่อว่ามีผู้ใช้หรือเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ของ Harley-Davidson นั้นะละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถส่งหนังสือร้องขอการติดตามที่ว่าด้วยกฎหมายรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล ("DMCA") ด้วยการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้นายหน้าฝ่ายลิขสิทธิ์ของ Harley-Davidson ในรูปแบบการเขียน (โปรดดูที่ 17 U.S.C §512(c)(3) เพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม:

 1.  การเซ็นลายเซ็นรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำในฐานะเจ้าของสิทธิ์ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์
 2. การยืนยันตัวตนของผลงานที่จดลิขสิทธิ์นั้นถูกละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากผลงานที่ทำการจดลิขสิทธิ์จำนวนมากใน 1 ไซต์ออนไลน์นั้นได้รับการครอบคลุมถึงการแจ้งเพียงครั้งเดียว, รายชื่อนายหน้าของผลงานบนไซต์นั้น
 3. การยืนยันของเนื้อหาที่ถูกอ้างอิงว่ากำลังจะมีการละเมิดหรือเป็นวัตถุที่ตกอยู่ในการละเมิดที่พร้อมจะถูกลบหรือเข้าถึงว่าสิ่งใดควรมีการปิดการเข้าถึง และข้อมูลที่มีเหตุผลเพียงพอเพื่ออนุญาตให้ผู้ให้บริการระบุตำแหน่งของเนื้อหานั้น
 4. ข้อมูลที่มีเหตุผลเพียงพอเพื่อขออนุญาตผู้ให้บริการติดต่อคุณ อาทิที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลในกรณีที่อาจมี
 5. คำให้การที่บอกว่าคุณเชื่ออย่างยิ่งว่าการใช้งานเนื้อหาในวิธีการที่ถูกร้องเรียนว่าไม่ได้รับความยินยอมผู้ถือครองลิขสิทธิ์, นายหน้า, หรือกฎหมาย และ
 6. คำให้การที่ว่าข้อมูลในการแจ้งนั้นถูกต้องแม่นยำ และอยู่ภายใต้การลงอาญาจากการเบิกความเท็จที่คุณได้รับการยินยอมให้กระทำในฐานะของเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์

 

นายหน้าลิขสิทธิ์ที่ได้รับเลือกจาก Harley-Davidson ที่จะได้รับการแจ้งของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกอ้างอิงคือ:

 1. ชื่อของนายหน้าที่ได้รับเลือกจาก Harley-Davidson ที่จะได้รับการแจ้งของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกอ้างอิงคือ: ฝ่ายที่ปรึกษาด้านเครื่องหมายการค้าระดับสูงสุด
 2. ที่อยู่ของนายหน้าที่ได้รับเลือกที่จะต้องส่งการแจ้งไป: H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103
 3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: (734) 665 -9243
 4. หมายเลขแฟ็กซ์: (734) 665-9643
 5. อีเมลแอดเดรส [email protected]

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบและการปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรอง

ด้วยการใช้หรือเข้าถึงเนื้อหาของชุมชนนั้น คุณยอมรับว่า H-D และเจ้าของ, บริษัทลูก, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, นายหน้า, ตัวแทน, ที่ปรึกษา, พนักงานแบบสัญญา, และที่ปรึกษาทางกฏหมาย, และเจ้าหน้าที่แต่ละคน, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, นายหน้า, และนายหน้าจะไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบหรือสิ่งใดก็ตาม และจะต้องไม่กระทำอันตรายต่อตัวคุณ ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย การอ้างอิง หรืออันตรายในรูปแบบใด ๆ (รวมทั้งอย่างไม่มีข้อจำกัดในอันตรายที่เป็นพิเศษ, เป็นกรณีตัวอย่าง, เป็นการลงโทษ, ทางอ้อม, เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นผลต่อเนื่อง) แก่บุคคล (รวมทั้งการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตส่วนบุคคล) หรือสินทรัพย์ ที่ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด ข้อบังคับที่รัดกุมหรือเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้ที่ถูกหรือผิดของเนื้อหาชุมชนหรือการส่งเนื้อหาให้กับเนื้อหาชุมชน ความผิดพลาดหรือล่าช้าจาก H-D ที่เชื่อมโยงกับส่วนเนื้อหาชุมชนหรือการส่งเนื้อหาของคุณ หรือประสิทธิภาพหรือการไร้ประสิทธิภาพของเนื้อหาชุมชนหรือการส่งเนื้อหาของคุณ แม้ H-D จะได้รับการแนะนำในความเป็นไปได้ของความเสียหายเช่นนั้น คำปฏิเสธข้อเรียกร้องในความรับผิดชอบนี้จะมีผลกับความเสียหายใด ๆ หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่มีผลจากความล้มเหลวของประสิทธิภาพ ความเสียหาย, การละทิ้ง, การขัดข้อง, การละเลย, การขัดขวาง, การลบ, ข้อบกพร่อง, ความล่าช้าในการดำเนินการ, ไวรัสคอมพิวเตอร์, การล้มเหลวของสายสนทนา, การขโมยหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงอย่างไม่ได้รับอนุญาต, การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

H-D ไม่ขอรับรองประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาชุมชน ที่จะถูกมอบในพื้นฐานของ “เช่นที่เป็นอยู่” และ “ที่มีอยู่” H-D ขอปฏิเสธอย่างเปิดเผยว่าการรับรองทั้งหมด รวมทั้งการรับรองที่อนุมานว่าเป็นของสิ่งที่ทำการค้าขายได้, ความเหมาะสมในจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง, หัวข้อ, การไม่ละเมิดสิทธิ์ และเหล่านั้นที่เกิดจากกฎหมายบัญญัติหรือในอีกทางคือกฎหมายจากที่มาจากการทำธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้การค้า H-D ขอไม่รับผิดชอบหรือรับผลจากการรับรอง การเป็นตัวแทน หรือการการันตี การแสดงออกหรือการอนุมานใด ๆ ในตามหลักจริงหรือตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาชุมชน รวมทั้งไม่มีข้อจำกัดว่าเนื้อหาชุมชนจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด หรือมีความแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความตรงเวลาในด้านของเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ตามหลักของเนื้อหาชุมชน บางรัฐไม่อนุญาตให้ข้อจำกัดของการรับผิดชอบและการปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับรองที่ถูกอนุมาน ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดข้างต้นอาจจะไม่สามารถใช้กับคุณ

เพิ่มเติมจากที่การปฏิเสธความรับผิดชอบในประการอื่น ๆ ที่กล่าวในนโยบายนี้อย่างไม่จำกัด H-D จะไม่ขอเป็นตัวแทนหรือรับรองเกี่ยวกับการส่งเนื้อหาที่ถูกโพสต์หรือทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั่วถึงทั้งชุมชน รวมทั้งการรับรองที่ไม่มีข้อจำกัดเช่นเดียวกับคุณภาพ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงใดในการส่งเนื้อหา คุณจะเป็นผู้เดียวที่ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจและยืนยันในการนำไปใช้, ความเหมาะสม, ความแม่นยำ, ความเพียงพอ, ความถูกต้อง, ความจริง, ความครบถ้วน, ความน่าเชื่อถือ และความตรงเวลาของเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งมาทั้งหมด การรวมทั้งหมดของเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้อนุมานถึงการสนับสนุนหรือเห็นด้วยจาก H-D คุณจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ใด ๆ หรือทั้งหมดจากการทำกิจกรรม, ธุรกรรม หรือความสัมพันธ์ที่คุณอาจสร้างหรือทำให้เกิดกับผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์นี้