เนื่องจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 เวลาทำการของศูนย์ผู้จำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง โปรดตรวจสอบชั่วโมงทำการที่ระบุสำหรับผู้จำหน่ายแต่ละราย หรือติดต่อผู้จำหน่ายของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการของศูนย์ผู้จำหน่าย