มูลนิธิ Harley-Davidson

มูลนิธิ Harley-Davidson ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของ Harley-Davidson Inc. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกคนโดยการกําหนดเป้าหมายให้การกุศลของเราในพื้นที่ที่ต้องการมากที่สุดซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านองค์กรและด้านการผลิต

HUNGER TASK FORCE FARM
อาสาสมัครจากมูลนิธิ Harley-Davidson สร้างบ้าน

เป้าหมายของเรา

มูลนิธิมุ่งเน้นการช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จ สร้างย่านชุมชนที่มีความแข็งแรงและยั่งยืน และทําให้ Milwaukee อันเป็นบ้านเกิดของเราเป็นแหล่งชุมชนที่มีชีวิตชีวา เราสนับสนุนโครงการเหล่านี้ผ่านการรับบริจาค การสนับสนุนการทำกิจกรรม และการบริจาคสินค้าต่าง ๆ แต่ละโครงการอันมีเอกลักษณ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มอบอำนาจทางกลยุทธ์ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเรากำลังสร้างการลงทุนที่มีผลกระทบและมีความหมายกับชุมชนของเรา

"มูลนิธิ Harley-Davidson เปิดเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ในชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจ"
อาสาสมัครมูลนิธิ Harley-Davidson อ่านนิทานให้เด็ก ๆ ฟัง
ช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จ

เราลงทุนในโรงเรียนที่อยู่ย่านชุมชนเพื่อทำให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงได้

 • ช่วยสร้างแรงงานที่ยั่งยืนและมีทักษะโดยการลงทุนในวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, และการทำโปรแกรมสร้างแรงงานที่มีฝีมือ (STEAM+)
 • มอบโอกาสให้นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่มีคุณภาพสูงที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
 • นําเยาวชนไปสู่เส้นทางความสําเร็จโดยให้พวกเขามีแบบอย่างที่พร้อมสร้างอิทธิพลทางบวก
อาสาสมัครจากมูลนิธิ Harley-Davidson สร้างบ้าน
ความมีชีวิตชีวาของชุมชน

ขับเคลื่อนการเติบโตที่มีความหมายซึ่งช่วยให้ชุมชนที่ขยายกว้างขวางของเรามีการเข้าถึงการทํางานร่วมกันที่หลากหลาย ส่งผลดี และสร้างแรงบันดาลใจ

 • ช่วย Milwaukee ให้เจริญรุ่งเรืองและทําให้เป็นสถานที่ที่ดีในการอยู่อาศัย ทํางาน และเล่นสนุกโดยการสนับสนุนโปรแกรมทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
 • มอบเงินทุนพิเศษสําหรับภัยพิบัติที่ร้ายแรง
อาสาสมัครจากมูลนิธิ Harley-Davidso ช่วยทำสวน
ย่านชุมชนที่แข็งแรงและยั่งยืน

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการทํางานเพื่อสร้างโอกาสที่ปลอดภัยและยั่งยืนในการปรับปรุงชุมชนที่เจาะจงไว้

 • สนับสนุนโครงการที่พยายามต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนอาหารผ่านแหล่งอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ
 • ให้โอกาสในการศึกษาและการฝึกอบรมที่นําไปสู่การจ้างงาน
 • ให้บุคคลที่มีชุดทักษะและความรู้ที่ช่วยพวกเขาให้ข้อมูลและการตัดสินใจทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนให้พวกเขาสามารถบรรลุศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่
เราเป็นใครและเราทำอะไร
เราสนับสนุน
 • องค์กรการกุศลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม 501(c)(3) หรือ 170 (c)
 • โปรแกรมที่มุ่งเน้นไปอย่างน้อยที่หนึ่งในผู้มอบอำนาจทางกลยุทธ์
 • องค์กรที่ตั้งอยู่ในและ/หรือให้บริการในชุมชนที่ Harley-Davidson มีสิ่งอํานวยความสะดวก พร้อมความต้องการสำหรับการสร้างโปรแกรมในย่านชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
เราไม่มอบเงินทุนให้
 • ตัวบุคคล
 • หน่วยงานที่เกี่ยวกับการเมืองหรือผู้สมัคร
 • เงินกองทุนพัฒนา
 • กลุ่มหรือองค์กรที่จะสนับสนุนมูลนิธิให้กับองค์กรหรือบุคคลอื่น ๆ (ยกเว้นสําหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติในข้อยกเว้นเท่านั้น)
 • โรงเรียน หรือกิจกรรมกีฬาชุมชน หรือทีม วงดนตรี หรือวงขับร้องประสานเสียง
 • องค์กรด้านศาสนา แรงงาน หรือองค์กรด้านภราดรภาพ (เว้นแต่ว่ามีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้มากขึ้น)
 • การประชุมหรือแคมเปญระดมเงินทุน
 • องค์กรที่ไม่มีทิศทางเดียวกันกับนโยบายต่อต้านการแบ่งแยกของ Harley-Davidson
การกํากับดูแลกิจการและข้อมูลทางการเงิน

Harley-Davidson Foundation, Inc. เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ไม่มีหุ้น เอกสารต่อไปนี้ให้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท