Mẫu xe CVO hoàn toàn mới sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 6. Xem đoạn giới thiệu trên YouTube.
ผลลัพธ์ทางสังคมในเชิงบวก

ผลลัพธ์ทางสังคมหมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในชุมชนของเรา และก่อให้เกิดโลกที่ยั่งยืน มีจริยธรรม และเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกคนมีความรักในสถานที่ที่ตนอาศัยอยู่

 

เรามุ่งมั่นพยายามขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในชุมชมของเรา นั่นคือที่ Near West Side ของเมือง Milwaukee รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานของเราทำประโยชน์ให้กับสังคม และชุมชนด้วย

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของ The Farm ที่สนับสนุนโดย Harley-Davidson ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะกิจของเราที่ร่วมกับ Hunger Task Force
ความร่วมมือของพันธมิตร: The Hunger Task Force Farm
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมก็คือ The Farm มูลนิธิ Harley-Davidson คือ ผู้ที่ร่วมก่อตั้ง Hunger Task Force Farm ขึ้นในปี 2012 และเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฟาร์มขนาด 526 ไร่แห่งนี้เพาะปลูกพืชผลหลายประเภท ซึ่งพร้อมจำหน่ายให้กับผู้คนได้ในชุมชนภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บเกี่ยว พนักงานของ Harley-Davidson หลายร้อยคนได้อาสาทำงานที่ฟาร์มเพื่อช่วยในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
ภาพจากผู้เข้าร่วมงาน AI Summit
ฟื้นฟูบ้านของเรา
5 องค์กรหลัก โดยมี Harley-Davidson เป็นหนึ่งในนั้น ได้จัดตั้ง Near West Side Partners ขึ้นในปี 2015 เพื่อทำให้ย่านนี้เป็นที่ที่น่าอยู่ เหมาะกับการมาทำงาน แวะมาเที่ยว และมาพักผ่อน เรามุ่งมั่นผลักดันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปอย่างมีคุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รายงานการจัดการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย