บัตรเข้างาน H-D HOMECOMING FESTIVAL ปี 2024 เปิดจำหน่ายแล้วตอนนี้ ซื้อบัตร
ผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวกของการอุปถัมภ์

เราได้ปลูกฝังผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวกในทุกๆ วันผ่านการทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนของเราอย่างยั่งยืน และร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มีจริยธรรม และความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกคนรักในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่

 

เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายผ่านการผนึกกำลังทำงานร่วมกันในละแวกชุมชน Near West Side เมือง Milwaukee รวมถึงการลงทุนในโปรแกรมเยาวชนที่ส่งเสริมนวัตกรรม STEAM พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานของเราทำประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น

การฟื้นฟูละแวกบ้านของเรา

ห้าองค์กรหลัก โดยมี Harley-Davidson เป็นหนึ่งในนั้น ได้จัดตั้ง Near West Side Partners ขึ้นในปี 2015 เพื่อทำให้ย่านนี้เป็นที่ที่น่าอยู่ เหมาะกับการทำงาน การท่องเที่ยว และการพักผ่อน เรามุ่งมั่นผลักดันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปอย่างมีคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม   

Davidson Park

Harley-Davidson Foundation จะพลิกโฉมสภาพแวดล้อมส่วนกลางของอาณาเขตสำนักงานใหญ่ Juneau Avenue ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ เพื่อตอบรับความต้องการของชุมชนที่อยากเห็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้การชุมนุม สุขภาพ สวัสดิภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

เรามุ่งหมายจะให้ Davidson Park เป็นแหล่งชุมนุมของชุมชนที่ครอบคลุมและมีชีวิตชีวา เพื่อฟื้นฟูย่านนี้ผ่านแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและใช้เป็นจุดสันทนาการสำหรับส่งเสริมวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง โดยโอบรับทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนและมองว่า Near West Side เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง

สวนสาธารณะนี้จะเปิดต้อนรับทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ชุมนุม และติดต่อกับผู้คนในชุมชน 

การสร้างพันธมิตรที่ทำงานร่วมกัน: The Hunger Task Force Farm

ตัวอย่างของแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมก็คือ The Farm มูลนิธิ Harley-Davidson คือ ผู้ที่ร่วมก่อตั้ง Hunger Task Force Farm ขึ้นในปี 2012 และเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฟาร์มขนาด 526 ไร่แห่งนี้เพาะปลูกพืชผลหลายประเภท ซึ่งพร้อมจำหน่ายให้กับผู้คนได้ในชุมชนภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บเกี่ยว พนักงานของ Harley-Davidson หลายร้อยคนได้อาสามาทำงานที่ The Farm เพื่อช่วยเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

รายงานการจัดการผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุม

ตรวจสอบความคืบหน้าของเราอย่างละเอียดผ่านแนวทางการจัดการผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุม 

การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสของ STEAM

ที่ Harley-Davidson เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM) ในการศึกษา   เพราะหากไม่มีทักษะเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ของเราคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่น เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถสำรวจและเข้าถึงแนวคิดของ STEAM ทั้งในห้องเรียนและภายในอาณาเขตของ H-D ติดต่อสื่อสารกับพนักงานที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้น และส่งเสริมการสำรวจสายอาชีพในแวดวงของ STEAM เราตั้งเป้าที่จะช่วยสรรค์สร้างพนักงานที่มีทักษะรุ่นใหม่ๆ เปิดโอกาสทางอาชีพ และจุดประกายให้กับผู้บุกเบิกในอนาคต ผ่านกิจกรรมส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสของ STEAM

การสนับสนุนอาสาสมัครพนักงาน

H-D เชื่อในการส่งเสริมให้พนักงานทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการเป็นอาสาสมัคร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมของ H-D ซึ่งให้ความสำคัญกับผู้คน โลก และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับหนึ่ง เรา "พร้อมให้ความช่วยเหลือ"

เราได้อธิบายปรัชญา "การพร้อมให้ความช่วยเหลือ" ผ่านความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่ยาวนานนับเดือนในเดือนเมษายน เพื่อยกระดับการตระหนักรู้ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม รวมถึงยอมรับและยกย่องพนักงานจิตอาสาของเรา ขณะเดียวกันก็สร้างแรงผลักดันและความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นในงานอาสาสมัครตลอดทั้งปี