2023 Run-Out Deals op legendarische motorfietsen
TICKETS VOOR HET H-D HOMECOMING FESTIVAL 2024 NU TE KOOP. TICKETS
Gratis verzending vanaf €50 & gratis retourneren
Gratis verzending vanaf €50 & gratis retourneren
2023 Run-Out Deals op legendarische motorfietsen
Klaar om te rijden? Laat ons je op weg helpen. Bekijk Beschikbare Aanbiedingen
Zie je volgend jaar! Save the date: 3 t/m 8 september 2024
TICKETS VOOR HET H-D HOMECOMING FESTIVAL 2024 NU TE KOOP. TICKETS

Juridische kennisgeving

 

Gebruiksvoorwaarden H-D.com

Laatst herzien in augustus 2023

 

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regelen uw gebruik van de website van Harley-Davidson, Inc. ("Harley-Davidson") (de "Site"). Zie ook ons privacybeleid voor een beschrijving van onze privacypraktijken en -beleid, die door deze verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Naleving van deze gebruiksvoorwaarden is een voorwaarde voor uw gebruik van de site. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, verlaat u deze site onmiddellijk.

 

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen dat alle geschillen tussen u en Harley-Davidson zullen worden opgelost door BINDENDE ARBITRAGE. BIJGEVOLG GAAT U ERMEE AKKOORD OM UW RECHT OM NAAR DE RECHTER TE GAAN OP TE GEVEN (MET INBEGRIP VAN EEN COLLECTIEVE ACTIEPROCEDURE) om uw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden of te verdedigen (behalve voor zaken die tijdens een kort geding aanhangig kunnen worden gemaakt). Uw rechten worden bepaald door een NEUTRALE ARBITRATEUR en NIET door een rechter of jury, en uw claims kunnen niet worden ingediend als een collectieve actie. Lees de sectie hieronder getiteld Geschillenbeslechting; Arbitrageovereenkomst voor de details met betrekking tot uw overeenkomst om eventuele geschillen met Harley-Davidson te beslechten.

 

Eigendom van de site en inhoud

Alle pagina's op deze site en al het materiaal dat beschikbaar is om te downloaden, tenzij anders vermeld, zijn het eigendom van Harley-Davidson of een van haar dochterondernemingen. De site wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en handelsmerken. De inhoud van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bestanden, documenten, tekst, foto's, afbeeldingen, audio en video, en alle materialen waartoe toegang is verkregen via of beschikbaar is gemaakt voor gebruik of download via deze site ("inhoud"), mag niet worden gekopieerd, geheel of gedeeltelijk gedistribueerd, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gebruikt, behalve voor doeleinden die schriftelijk zijn geautoriseerd of goedgekeurd door Harley-Davidson, inclusief voor de levering van diensten of producten aan Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen, of in verband met een zakelijke relatie met Harley-Davidson of een van haar dochterondernemingen. U mag geen frametechnieken gebruiken om namen, handelsmerken, servicemerken, logo's, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief; afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag de inhoud op deze site alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken, kopiëren, afdrukken en gebruiken, op voorwaarde dat: (1) de inhoud die beschikbaar is op deze site wordt alleen gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden; (2) tekst, afbeeldingen of andere inhoud die op deze site beschikbaar is, wordt op geen enkele manier gewijzigd; en (3) geen afbeeldingen die op deze site beschikbaar zijn, worden gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd los van de begeleidende tekst of los van enige copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduiding. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of andere verlening van het recht om een patent, copyright, handelsmerk of ander intellectueel eigendom van Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk hierin verstrekt.

Sitebeveiliging

Het is verboden om de beveiliging van de site te schenden of te proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of account waartoe de gebruiker geen toegang heeft; (b) pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om zonder de juiste autorisatie beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken; (c) proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus naar de Site, overbelasting, "overstroming", "spamming", "mailbombing" of "crashen"; (d) het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en/of advertenties voor producten of diensten; of (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of enig deel van de headerinformatie in een e-mail of nieuwsgroeppost. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Harley-Davidson zal gebeurtenissen onderzoeken waarbij dergelijke schendingen mogelijk zijn en kan wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke schendingen betrokken zijn. U stemt ermee in om geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van deze site of enige activiteit die op deze site wordt uitgevoerd te verstoren of proberen te verstoren. U stemt er verder mee in om geen engine, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (inclusief maar niet beperkt tot browsers, spiders, robots, avatars of intelligente agenten) te gebruiken of te proberen te gebruiken om op deze site te navigeren of te zoeken, behalve de zoekopdracht engine en zoekagenten die beschikbaar zijn bij Harley-Davidson op deze site en andere dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden (bijv. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome).

 

Toegang tot deze site wordt gemonitord. De verzoekende URL's, de machine waarvan het verzoek afkomstig is en het tijdstip van het verzoek worden geregistreerd voor toegangsstatistieken en beveiligingsdoeleinden. Door deze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke monitoring. Het is mogelijk dat deze site van tijd tot tijd niet beschikbaar is vanwege mechanische, telecommunicatie-, software-, hardware- en defecten van externe leveranciers. Harley-Davidson kan niet voorspellen of controleren wanneer dergelijke downtime kan optreden en kan de duur van dergelijke downtime niet controleren.

Toegang tot de site; Vrijwaring

Voor bepaalde delen van de site met beperkte toegang is een gebruikers-ID en wachtwoord vereist ("beschermde gebieden"). U stemt ermee in om toegang te krijgen tot beschermde gebieden door alleen uw gebruikers-ID en wachtwoord te gebruiken zoals u door Harley-Davidson is verstrekt. U stemt ermee in de vertrouwelijkheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord te beschermen, en uw gebruikers-ID of wachtwoord niet te delen of bekend te maken aan derden. Uw toegang tot de site kan op elk moment door Harley-Davidson worden ingetrokken, met of zonder reden. U stemt ermee in om Harley-Davidson en zijn dochterondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, vertegenwoordigers, directeuren, werknemers, consultants of agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven van derden (inclusief zonder beperking redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van enige inhoud die is gedownload of anderszins verkregen van de site, of uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van enig intellectueel eigendom of ander recht van Harley-Davidson of een andere persoon of entiteit.

Links naar andere sites

Deze website kan links bevatten naar of toegankelijk zijn via links op wereldwijde websites van Harley-Davidson-dealers. Harley-Davidson-dealers zijn onafhankelijke contractanten en zijn geen agenten van Harley-Davidson. Harley-Davidson is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, werking of prestaties van websites van Harley-Davidson-dealers of andere sites waarnaar deze website kan worden gelinkt of van waaruit deze website toegankelijk is. Wanneer u een niet-harley-davidson-site bezoekt, moet u er rekening mee houden dat deze onafhankelijk is van Harley-Davidson en dat Harley-Davidson geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een niet-Harley-Davidson-website niet dat Harley-Davidson de inhoud of het gebruik van de gelinkte site onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik of download, vrij is van items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items met een destructief karakter. Als u besluit om een van de sites van derden te bezoeken die aan deze site zijn gelinkt, doet u dit geheel op eigen risico.

Auteursrechten en handelsmerken van derden

De site kan verwijzingen bevatten naar handelsmerken van derden en kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, die het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Verwijzing naar een product, proces, publicatie, service of aanbieding van een derde partij door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, vormt of impliceert niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring of aanbeveling hiervan door Harley-Davidson.

Inzendingen, beoordelingen, feedback en andere berichten op de site

Als u informatie of bestanden naar onze site verzendt, uploadt, plaatst of verzendt ("Inzendingen"), stemt u ermee in om (1) niets in te dienen, te uploaden, te plaatsen of te verzenden dat is lasterlijk, beledigend, smadelijk, onwettig, obsceen, bedreigend, intimiderend, frauduleus, pornografisch of schadelijk, of dat crimineel of onethisch gedrag zou kunnen aanmoedigen, (2) iets indienen, uploaden, plaatsen of verzenden dat in strijd is met het auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit, (3) een virus of een ander schadelijk onderdeel indienen, uploaden, plaatsen of verzenden, of (4) contact opnemen met andere sitegebruikers via ongevraagde e-mail, telefoontjes, mailings of enige andere communicatiemethode. Als u feedback of gegevens indient, uploadt, plaatst of verzendt, zoals ideeën, concepten, knowhow, technieken, processen, opmerkingen, suggesties of vragen met betrekking tot een Harley-Davidson-product, -service of de inhoud van deze site (“Feedback ”), wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en hebben Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Door inzendingen of feedback in te dienen, te uploaden, te plaatsen of te verzenden, verleent u Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen de onherroepelijke, eeuwigdurende, volledig volgestorte, royaltyvrije licentie en het recht om inzendingen en feedback te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken en te verspreiden voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vermarkten en vervaardigen van producten, diensten en inhoud waarin dergelijke inzendingen en feedback zijn opgenomen. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat van alle inzendingen die u verstuurt of nodig heeft, de juiste back-up wordt gemaakt, zodat u er direct toegang toe hebt in geval van verlies, corruptie of onderbreking. U stemt ermee in om Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, consultants en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven van derden (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met inzendingen die u plaatst of die u toestaat op de site geplaatst te worden.

 

Harley-Davidson beoordeelt geplaatste inzendingen of feedback niet regelmatig, maar behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om alle inzendingen of feedback die op de site zijn ingediend te controleren en te bewerken of te verwijderen. U verleent Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met inzendingen of feedback. U stemt ermee in geen vals e-mailadres te gebruiken, u voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of feedback die u indient. Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inzendingen of feedback die door u of een derde partij worden ingediend.

Nauwkeurigheid en integriteit van informatie; Kleuren

Hoewel Harley-Davidson de integriteit en accuraatheid van de site tracht te verzekeren, geeft het geen verklaringen, verzekeringen of garanties met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de site en de inhoud ervan. Het is mogelijk dat de site typografische fouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevat en dat onbevoegde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen aan de site door derden kunnen worden aangebracht. Mocht er zich een onnauwkeurigheid voordoen, neem dan contact op met Harley-Davidson zodat deze kan worden gecorrigeerd. De informatie op de site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Bovendien zijn Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie of inhoud die op de site wordt geplaatst door een niet aan Harley-Davidson gelieerde derde partij. We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de kleuren van onze producten die op de site verschijnen nauwkeurig weer te geven. Echter, aangezien de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw monitor nauwkeurig zal zijn. Deze site is internationaal toegankelijk voor gebruikers en kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Harley-Davidson die niet beschikbaar of verboden zijn in uw land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Harley-Davidson van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land beschikbaar te stellen of dat dergelijke producten legaal in uw land mogen worden gebruikt. Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving modellen, onderdelen en accessoires en andere items te discontinueren of specificaties te wijzigen zonder enige verplichting. De voertuigen, onderdelen en accessoires en andere items die op deze site zijn afgebeeld en die zijn gebouwd volgens de hierin vermelde specificaties, zijn alleen te koop in de VS.

 

De voertuig- en accessoirespecificaties kunnen van land tot land verschillen, afhankelijk van de lokale wetgeving, en sommige modellen en accessoires zijn in bepaalde landen niet verkrijgbaar. Houd er rekening mee dat veel landen de invoer, registratie en/of het gebruik van voertuigen en accessoires die niet volgens de specificaties van hun land zijn gebouwd, verbieden. Raadpleeg uw lokale erkende Harley-Davidson-dealer voor details over de toepassing van onderdelen, accessoires of modellen die op deze website worden vermeld of weergegeven.

Typografische fouten en onjuiste prijzen

In het geval dat een product of dienst tegen een onjuiste prijs wordt vermeld als gevolg van een typefout of fout in de prijsinformatie die we van onze leveranciers hebben ontvangen, hebben we het recht om bestellingen voor het product/de dienst vermeld op de verkeerde prijs. We hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en op uw creditcard of bankpas in rekening is gebracht. Als uw creditcard of debetkaart al is belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen we onmiddellijk een creditering op uw creditcard- of bankrekening zetten voor het bedrag van de onjuiste prijs.

Aanvaarding van bestellingen

Houd er rekening mee dat bepaalde bestellingen oneigenlijk gebruik van Harley-Davidson en zijn diensten vormen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Uw account kan naar eigen goeddunken ook om welke reden dan ook worden beperkt of beëindigd. Voor uw gemak worden er geen kosten in rekening gebracht totdat uw betalingsmethode is geautoriseerd, de bestelinformatie is geverifieerd op juistheid en uw bestelling is verzonden (behalve voor bestellingen, inclusief pre-orders, betaald met een Harley-Davidson -cadeaukaart die in rekening wordt gebracht op het moment dat u uw bestelling plaatst, niet wanneer uw bestelling wordt verzonden). Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen op de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn vastgesteld door onze afdeling krediet- en fraudepreventie. We kunnen wellicht ook aanvullende verificaties of informatie vragen voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren. Als uw bestelling wordt geannuleerd nadat uw creditcard (of andere betaalrekening) in rekening is gebracht, zullen we een krediet op uw creditcard (of een andere toepasselijke betaalrekening) zetten ter grootte van de afschrijving.

Online betalingen

U kunt op de site producten en/of diensten kopen. We accepteren de volgende creditcards die zijn uitgegeven door Amerikaanse banken: MasterCard®, Visa®, Discover®, en de Harley-Davidson® Visa® Card, uitgegeven door U.S. Bank National Association ND. Als een creditcardrekening wordt gebruikt voor een transactie, kan Harley-Davidson vooraf goedkeuring krijgen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de betaling. Als u zich aanmeldt om automatisch terugkerende betalingen te doen, worden alle kosten en vergoedingen in rekening gebracht op de creditcard die u tijdens het installatieproces heeft aangewezen. Als u een andere creditcard wilt toewijzen of als uw creditcard verandert, moet u uw gegevens online wijzigen. Dit kan uw mogelijkheid om online betalingen uit te voeren tijdelijk vertragen terwijl we uw nieuwe betalingsinformatie verifiëren.

 

U verklaart en garandeert dat als u online betalingen doet dat (i) alle creditcardinformatie die u verstrekt waar, correct en volledig is, (ii) door u gemaakte kosten zullen worden vergoed door uw creditcardmaatschappij, (iii) dat u de kosten zult betalen die door u zijn gemaakt in de geboekte bedragen, inclusief eventuele toepasselijke belastingen, en (iv) u de persoon bent op wiens naam de kaart is uitgegeven en geautoriseerd bent om een aankoop of andere transactie te doen met de relevante creditcard- en creditcardgegevens.

Omzetbelasting

Als uw bestelling belastbare artikelen bevat, zijn de verzendkosten (indien van toepassing) alleen van toepassing op de belastbare artikelen en kan er belasting worden geheven, afhankelijk van de staatswetten van het verzenden naar de locatie.

 

Er wordt geen omzetbelasting in rekening gebracht bij het kopen van cadeaubonnen. De toepasselijke omzetbelasting wordt in rekening gebracht over de aankoop wanneer de cadeaubon wordt gebruikt.

Hoeveelheidslimieten en dealerverkoop

Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het aantal gekochte artikelen per persoon, per huishouden of per bestelling te beperken. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die met hetzelfde account of dezelfde creditcard zijn geplaatst en ook op bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. We zullen de klant op de hoogte stellen als dergelijke limieten worden toegepast. Houd er rekening mee dat bepaalde bestellingen oneigenlijk gebruik van Harley-Davidson en zijn diensten vormen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Uw account kan naar eigen goeddunken ook om welke reden dan ook worden beperkt of beëindigd. Harley-Davidson behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, verkoop aan dealers of wederverkopers te verbieden. Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden wordt wederverkoop gedefinieerd als het kopen of voornemens zijn om een of meer producten van Harley-Davidson te kopen met als doel een commerciële verkoop van datzelfde product of dezelfde producten aan een derde partij aan te gaan.

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Als u de eigenaar van het auteursrecht of een vertegenwoordiger daarvan bent en van mening bent dat een inzending van een gebruiker of andere inhoud op de Harley-Davidson-websites inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Zie het Harley-Davidson, Inc. Beleid voor door gebruikers ingediende inhoud.

Afwijzing van garanties

Harley-Davidson wijst alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk met betrekking tot deze site en de informatie, afbeeldingen en materialen die hierin zijn opgenomen.

 

Harley-Davidson garandeert niet dat de toegang tot of het gebruik van de site ononderbroken of foutloos zal zijn of dat defecten in de site zullen worden gecorrigeerd. Deze site, inclusief alle inhoud of informatie die zich erin bevindt of enige site-gerelateerde service, wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit van de informatie, rustig genot en titel/niet-inbreuk. Harley-Davidson wijst specifiek alle aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in, of het misbruik of verkeerde interpretatie van enige informatie die via de site is verkregen. Harley-Davidson garandeert niet de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie die via de site wordt verkregen.

 

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en risico voor uw gebruik van deze site, sitegerelateerde services en gelinkte sites. Harley-Davidson garandeert niet dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden, vrij zullen zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere destructieve programmering. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van procedures die voldoende zijn om te voldoen aan uw behoeften aan gegevensback-up en beveiliging. U gaat ermee akkoord dat Harley-Davidson niet aansprakelijk is voor enige kosten of schade die direct of indirect voortvloeit uit een dergelijke code. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en risico voor uw gebruik van de site en van internet. 

Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de site

Harley-Davidson en alle derden die op deze site worden genoemd, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale, voorbeeldige, punitieve of andere schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, die als gevolg van gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de site, sitegerelateerde diensten, inhoud of informatie op de site en/of een gelinkte site, hetzij gebaseerd op garantie, contract , onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie en al dan niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Uw enige remedie voor ontevredenheid over de site, sitegerelateerde services en/of gelinkte sites is om te stoppen met het gebruik van de site en/of die services.

Herzieningen; Algemeen

Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of een deel van deze site te beëindigen, met of zonder reden, en met of zonder kennisgeving. In het geval dat een van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een andere rechtbank met competente jurisdictie niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Gebruiksvoorwaarden verder volledig van kracht blijven en effect. Deze gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen Harley-Davidson en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. Harley-Davidson kan naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken. U dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te bekijken, zodat u op de hoogte bent van dergelijke herzieningen waaraan u gebonden bent. Bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangegeven juridische kennisgevingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina's van deze site bevinden.

Geschillenbeslechting; Arbitrageovereenkomst

We zullen te goeder trouw werken aan het oplossen van elk probleem dat u met de site hebt, inclusief producten en diensten die via de site zijn besteld of gekocht, als u dat probleem onder de aandacht van onze klantenservice brengt. We realiseren ons echter dat er zeldzame gevallen kunnen zijn waarin we een probleem mogelijk niet naar tevredenheid van de klant kunnen oplossen.

U en Harley-Davidson zijn het erover eens dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de site, inclusief producten en diensten die via de site zijn besteld of gekocht, zal worden beslist door middel van bindende arbitrage in plaats van voor de rechtbanken van algemene bevoegdheid. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak aanspannen. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, en is onderhevig aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbitrage staat een beperktere ontdekking toe dan in de rechtbank, maar we komen overeen met elkaar samen te werken om in te stemmen met een redelijke ontdekking in het licht van de betrokken kwesties en het bedrag van de claim. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en compensatie toekennen die een rechtbank kan toekennen, maar daarbij past de arbiter het materiële recht inzake schadevergoeding toe alsof de zaak voor de rechtbank was gebracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet inzake punitieve schadevergoeding zoals toegepast door de Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat, door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, de U.S. Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt en dat u en Harley-Davidson beiden afzien van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een class action. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden en elke andere contractuele relatie tussen u en Harley-Davidson.

Als u een claim tegen Harley-Davidson wilt indienen en u er daarom voor kiest om arbitrage te zoeken, moet u Harley-Davidson eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van uw claim ("kennisgeving") sturen. De kennisgeving aan Harley-Davidson moet worden gericht aan: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Kennisgeving adres"). Als Harley-Davidson een claim tegen u wil indienen en er daarom voor kiest om arbitrage te zoeken, zal het bedrijf per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving sturen naar het meest recente adres dat we van u in ons bestand hebben. Een kennisgeving, of deze nu door u of door Harley-Davidson is verzonden, moet (a) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gevraagde voorziening uiteenzetten ("Vraag"). Als Harley-Davidson en u niet tot overeenstemming komen om de claim binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving op te lossen, kunt u of Harley-Davidson een arbitrageprocedure starten of een claim indienen bij de kort geding rechtbank. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een schikkingsaanbod gedaan door Harley-Davidson of u niet bekendgemaakt aan de arbiter. U kunt een formulier Kennisgeving en een formulier om arbitrage te starten van de American Arbitration Association op www.adr.org downloaden of kopiëren. Als u een indieningsvergoeding moet betalen, zal Harley-Davidson, nadat Harley-Davidson op het kennisgevingsadres bericht heeft ontvangen dat u met arbitrage bent begonnen, de betaling van de indieningskosten onmiddellijk terugbetalen, tenzij uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt. De arbitrage wordt beheerst door de Commercial Arbitration Rules en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen (gezamenlijk "AAA-regels") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden, en wordt beheerd door de AAA. De AAA-regels en -formulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door ze bij ons op te vragen door ons te schrijven op het kennisgevingsadres. De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, inclusief kwesties met betrekking tot de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief deze arbitrageovereenkomst. Tenzij Harley-Davidson en u anders overeenkomen, vinden alle arbitragehoorzittingen plaats in de provincie (of parochie) van uw factuuradres. (Als u buiten de Verenigde Staten woont, zullen alle arbitragehoorzittingen plaatsvinden in het land waar u woont op een locatie die redelijkerwijs voor u geschikt is, maar blijven zij onderworpen aan de AAA-regels, inclusief de AAA-regels met betrekking tot de selectie van een arbiter). Als uw claim $ 10.000 of minder is, komen we overeen dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, via een telefonische hoorzitting of door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels. Als uw claim hoger is dan $ 10.000, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, zal de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitvaardigen die voldoende is om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten. Als de arbiter u een beloning toekent die hoger is dan de waarde van Harley-Davidsons laatste schriftelijke schikkingsaanbod gedaan voordat een arbiter werd geselecteerd (of als Harley-Davidson geen schikkingsaanbod deed voordat een arbiter werd geselecteerd), dan is Harley-Davidson betaalt u het bedrag van de beloning of US $ 1.000, afhankelijk van wat het hoogste is. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet, wordt de betaling van alle indienings-, administratie- en bemiddelingskosten beheerst door de AAA-regels. Elke partij betaalt haar eigen kosten en eventuele advocatenhonoraria. Als een partij echter voorrang heeft op een wettelijke claim die de heersende partij advocaatkosten oplegt, of als er een schriftelijke overeenkomst is die voorziet in betaling of invorderingskosten, kan de arbiter redelijke vergoedingen toekennen aan de winnende partij, volgens de normen voor verschuiving van vergoedingen voorzien door de wet.

U EN HARLEY-DAVIDSON KOMEN OVEREEN DAT IEDEREEN ALLEEN CLAIMS TEGEN DE ANDERE PARTIJ KAN INDIENEN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE CAPACITEIT, EN NIET ALS EISER OF LID VAN DE KLASSE IN ENIGE GEGEVEN KLASSE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. Verder, tenzij u en Harley-Davidson anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de claims van één persoon samenvoegen met uw claims, en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een representatieve of collectieve procedure. De arbiter kan alleen een declaratoire of voorlopige voorziening toekennen ten gunste van de individuele partij die om vergoeding verzoekt en alleen voor zover nodig om op grond van de individuele claim van die partij een voorziening te treffen.

Indien deze specifieke bepaling niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan (a) is de gehele arbitragebepaling nietig en ongeldig, maar de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht; en (b) exclusieve jurisdictie en locatie voor eventuele claims is in staats- of federale rechtbanken in Milwaukee, Wisconsin.

Algemene voorwaarden - Meld je aan voor de Harley-Davidson-nieuwsbrief om een 15% kortingsbon te ontvangen voor de Harley-Davidson Online Store (de "Actie")

 1. De promotor van de Actie is Harley-Davidson Retail B.V., Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, 2289DA, Nederland (“Harley-Davidson”).
 2. De Actie geeft elke klant die zich registreert voor de Harley-Davidson-nieuwsbrief recht op een eenmalig gebruik van de 15% kortingsbon (de "Kortingsvoucher"). 
 3. De Kortingsvoucher wordt door Harley-Davidson naar de klant gestuurd in een bevestigingsmail wanneer de klant zich registreert voor de Harley-Davidson-nieuwsbrief.
 4. De Kortingsvoucher kan alleen worden ingewisseld in de Harley-Davidson online winkels in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Italië (de "Toepasselijke winkels") binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de de Kortingsvoucher.
 5. De Kortingsvoucher kan worden ingewisseld voor elk product in de toepasselijke winkels, behalve:
  a. Alle producten die al onder een andere korting of actie vallen; en
  b. Alle producten waarop volgens de toepasselijke wetgeving geen korting kan worden toegepast.
 6. Om de Kortingsvoucher te verzilveren, moet de vouchercode door de klant worden ingevoerd tijdens het afrekenproces, waar aangegeven. De Kortingsvoucher wordt dan automatisch toegepast op de aankoop van de klant.
 7. Iedere Kortingsvoucher kan maar eens verzilverd worden.
 8. Elke klant heeft recht op maximaal één Kortingsvoucher.
 9. Het verzilveren van de Actie betekent de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de klant met deze algemene voorwaarden en elke beslissing die door Harley-Davidson wordt genomen, die definitief en bindend is in alle zaken die verband houden met de Actie.
 10. Behoudens clausule 11, staat de Actie open voor alle klanten van 16 jaar en ouder.
 11. De Actie staat niet open voor directeuren, leden, partners, werknemers, agenten of adviseurs van Harley-Davidson of andere bedrijven in de bedrijfsgroep, personen die direct of indirect de controle hebben over of gecontroleerd worden door Harley-Davidson of andere bedrijven in haar bedrijfsgroep, of een leverancier van goederen of diensten in verband met de Actie, of hun echtgenoten, levenspartners, zakenpartners of directe familieleden.
 12. Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om de regels van de Actie te wijzigen of de Actie op elk moment in te trekken als omstandigheden buiten haar controle dit onvermijdelijk maken, of om verzilvering van de Actie te weigeren in geval van niet-naleving van deze algemene voorwaarden.
 13. Met uitzondering van aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten, zijn Harley-Davidson en andere bedrijven in de bedrijfsgroep niet aansprakelijk voor, en je vrijwaart Harley-Davidson en alle andere bedrijven in de bedrijfsgroep van aansprakelijkheid met betrekking tot enige directe of indirect verlies of schade die wordt geleden als gevolg van de Actie. 
 14. De Actie en de voorwaarden die van toepassing zijn op de Actie worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. 
Algemene voorwaarden – Black Friday/Cyber Week tot 50% kortingspromotie

Deze promotie (de “Promotie”) geeft klanten tot 50% karting op geselecteerde Black Friday/Cyber Week-deals (exclusief uitgesloten producten, hieronder gedefinieerd) gekocht bij de H-D webshops van Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland, Nederland, de Republiek Ierland en het Verenigd Koninkrijk (de “Toepasselijke winkels”) tussen 12/11/2023 en 03/12/2023 (de “Actieperiode”).

 1. De promotie is alleen van toepassing op geselecteerde producten die op de volgende webpagina's worden vermeld, gelabeld met de term “Aanbieding”:
  (i) https://www.harley-davidson.com/nl/nl/shop/c/mens-motorcycle-clothing-offers ; en
  (ii) https://www.harley-davidson.com/nl/nl/shop/c/womens-motorcycle-clothing-offers.
 2. De promotie kan niet worden toegepast op de volgende producten (“uitgesloten producten”):
  (i) producten waarvoor geen doorhaalprijs geldt;
  (ii) alle producten die niet zijn gelabeld met de term “Aanbieding”.
 3. De korting wordt automatisch toegepast op de geselecteerde producten.
 4. In het geval van een retournering krijgen klanten het kortingspercentage niet terugbetaald.
 5. Deze Actie is geldig tijdens de actieperiode of zolang de voorraad strekt, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.
 6. De promotor van de Actie is Harley-Davidson Retail B.V., Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, 2289DA, Nederland (“Harley-Davidson”).  
 7. Het verzilveren van de Actie vormt de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de klant met deze Algemene Voorwaarden, de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elke Actie (zie hierboven), onze Algemene Verkoopvoorwaarden (beschikbaar op H-D.com) en elke beslissing genomen door Harley -Davidson, die definitief en bindend is in alle zaken die verband houden met de Actie. 
 8. Onder voorbehoud van clausule 4 staat de Actie open voor alle klanten van 16 jaar en ouder.  
 9. De Actie staat niet open voor directeuren, leden, partners, werknemers, agenten of adviseurs van Harley-Davidson of andere bedrijven in de bedrijfsgroep, personen die direct of indirect zeggenschap hebben over of worden gecontroleerd door Harley-Davidson of andere bedrijven in haar bedrijfsgroep, of een leverancier van goederen of diensten in verband met de Actie, of hun echtgenoten, levenspartners, zakenpartners of naaste familieleden. 
 10. Met uitzondering van de actie "Gratis verzending bij besteding van £/€/CHF 50", kan de Actie niet worden gebruikt in combinatie met andere vouchers, acties, aanbiedingen of kortingen en kan deze niet worden ingewisseld voor geld.  
 11. Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om de regels van de Actie te wijzigen of om de Actie op elk moment in te trekken als omstandigheden buiten haar macht dit onvermijdelijk maken, of om verzilvering van de Actie te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden of de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elke promotie (zie hierboven).  
 12. Met uitzondering van aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten, is Harley-Davidson en alle andere bedrijven in zijn bedrijfsgroep niet aansprakelijk voor, en u vrijwaart Harley-Davidson en alle andere bedrijven in zijn bedrijfsgroep van aansprakelijkheden met betrekking tot enige directe of indirecte schade die wordt geleden als gevolg van de Actie.   
 13. De Actie en de voorwaarden die van toepassing zijn op de Actie worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.  
Algemene voorwaarden – Van toepassing op alle acties
 1. De promotor van de Actie is Harley-Davidson Retail B.V., Laan van Vredenoord 33, Rijswijk, 2289DA, Nederland (“Harley-Davidson”).  
 2. Het gebruikmaken van de Actie vormt de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de klant met deze Algemene Voorwaarden, de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elke actie (zie hierboven), onze Algemene Verkoopvoorwaarden (beschikbaar op H-D.com) en elke beslissing genomen door Harley-Davidson, die definitief en bindend is in alle zaken die verband houden met de Actie. 
 3. Onder voorbehoud van clausule 4 staat de Actie open voor alle klanten van 16 jaar en ouder.  
 4. De Actie staat niet open voor directeuren, leden, partners, werknemers, agenten of adviseurs van Harley-Davidson of andere bedrijven in de bedrijfsgroep, personen die direct of indirect zeggenschap hebben over of worden gecontroleerd door Harley-Davidson of andere bedrijven in haar bedrijfsgroep, of enige leverancier van goederen of diensten in verband met de Actie, of hun echtgenoten, levenspartners, zakenpartners of naaste familieleden. 
 5. Met uitzondering van de promotie 'Gratis verzending bij besteding van £/€/CHF 50', kan de promotie niet worden gebruikt in combinatie met andere vouchers, promoties, aanbiedingen of kortingen, en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 6. Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om de regels van de Actie te wijzigen of om de Actie op elk moment in te trekken als omstandigheden buiten haar macht dit onvermijdelijk maken, of om inwisseling van de Actie te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden of de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elke promotie (zie hierboven).  
 7. Met uitzondering van aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten, zijn Harley-Davidson en alle andere bedrijven in de bedrijfsgroep niet aansprakelijk voor, en u vrijwaart Harley-Davidson en alle andere bedrijven in de bedrijfsgroep van aansprakelijkheden met betrekking tot enige directe of indirecte schade die wordt geleden als gevolg van de Actie.   
 8. De Actie en de voorwaarden die van toepassing zijn op de Actie worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

H-D Connect  Gebruiksvoorwaarden

juli 2020

 

Deze gebruiksvoorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik en ontvangst van de H-D Connect service. Gelieve ook te raadplegen: (i) ons Privacybeleid waarin wordt beschreven hoe we gebruik zullen maken van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken in de loop van het verstrekken van de H-D Connect service, en (ii) onze H-D App gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de H-D mobile applicatie, te downloadeden op https://h-d.com/app ("H-D App").

Naleving van deze gebruiksvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de H-D App is een voorwaarde voor het gebruik en de ontvangst van de H-D Connect service. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de H-D App, gelieve u niet te abonneren op de H-D Connect service.

Wie We Zijn en Hoe U Contact Kunt Opnemen

In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen"wij", "onze", "ons", of "Harley-Davidson" naar de relevante aanbieder van de H-D Connect service in uw rechtsgebied als volgt:

 • als u een gebruiker bent die zich bevindt in de Verenigde Staten: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
 • als u een gebruiker bent die zich in Canada bevindt: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Canada L4K 0H9;
 • als u een gebruiker bent die zich bevindt in de Europese Economische Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Nederland; en
 • als u een gebruiker bent die zich in enige andere jurisdictie bevindt: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar onze contactpagina ophttps://www.harley-davidson.com/contact. Tenzij u anders aangeeft, zullen wij u berichten sturen via de contactgegevens die u opgeeft wanneer u zich abonneert op de  H-D Connect service.

Lidmaatschap 

Voor uw [inschrijving / aanmelding] op de H-D Connect service H-D Connect service, moet u: 

 • een account aanmaken voor de H-D Connect service via onze website https://www.harley-davidson.com/,   (de "website"); 
 •  en de H-D App downloaden; en  
 • de [inschrijving / aanmelding] in the H-D App invullen.  

Als u hulp nodig hebt bij het invullen en registreren van uw account, bezoek dan https://www.h-d.com/connect, of onze contactpagina op de website.

 

Wij behouden ons het recht voor om de aanvraag van een abonnement voor de  H-D Connect service naar eigen goeddunken te weigeren. We zullen u op de hoogte brengen van de reden voor een dergelijke weigering.

Beëindigen en Opschorten 

U mag het gebruik van de H-D Connect service op ieder moment beëindigen via het" Manage Service" gedeelte van uw H-D Connect service-account op https://www.harley-davidson.com/.

 

We mag uw dienst of toegang tot de H-D Connect service beëindigen of opschorten om elke geldige reden, inclusief maar niet beperkt tot: (a) de schending van deze gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden, beleid of richtlijnen waarnaar hierin verwezen wordt; (b) om commerciële redenen; (c) onverwachte technische problemen of problemen met de H-D Connect service; (d) wegens veiligheidsredenen of bedreigingen; (e) uw tekortschieten in het verversen van de benodigde software voor de H-D Connect service; (f) het vermoeden dat u deelneemt aan frauduleuze of illegale activiteiten; (g) de inbeslagneming, verkoop of andere verwachte overdracht van het voertuig; (h) verhuizing naar buiten het geografische dekkingsgebied van de H-D Connect service; of (i) onregelmatigheden aangaande uw H-D Connect service. Waar wij dit recht uitoefenen, zullen wij pogen om u hiervan tijdig te berichten. 

Diensten

De H-D Connect service bestaat uit de volgende onderdelen, hieronder in detail omschreven:

 • Firmware draadloze software-updates;
 • Locatiegegevensdiensten, inclusief het volgen van gestolen voertuigen;
 • Gebruikersvoorkeuren;
 • Voertuigstatusgegevens; en
 • Klantenondersteuning

Firmware draadloze software-updates 

De H-D Connect service is afhankelijk van het gebruik van software die op uw voertuig is geïnstalleerd. De software is in licentie gegeven, niet aan u verkocht en moet mogelijk van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd. U gaat ermee akkoord dat we waar nodig software-updates of wijzigingen aan uw voertuig kunnen leveren. Deze updates kunnen functie-updates of updates zijn die vereist zijn voor beveiligings- of veiligheidsdoeleinden. Voor alle updates ontvangt u een melding dat u een bepaalde hoeveelheid tijd heeft om de installatie van de update te starten. Als u de update niet binnen die tijd voltooit, kunnen de H-D Connect diensten tijdelijk worden uitgeschakeld en ontvangt u geen  H-D Connect-gegevens via de H-D App totdat de vereiste update is voltooid. Als we vaststellen dat de update een kritieke update is, zullen we de update automatisch installeren nadat de motor gedurende een voorgeschreven periode inactief is geweest.

 

Houd er rekening mee dat een software-update of -wijziging invloed kan hebben op gegevens die zijn opgeslagen op de H-D Connect service. Houd er rekening mee dat tijdens een software-update uw voertuig tijdelijk zal worden geïmmobiliseerd totdat de software-update is voltooid.

 

Neem onmiddellijk contact met ons op als u problemen ondervindt met de H-D Connect service na een software-update.

Locatiegegevens

Om u te voorzien van de H-D Connect service, zullen onze systemen uw voertuiglocatiegegevens verzamelen en gebruiken zoals verder beschreven in ons Privacybeleid. Als u op enig moment uw toestemming wilt intrekken voor het verzamelen van uw voertuiglocatiegegevens voor de H-D Connect service in overeenstemming met uw toepasselijke rechten onder het privacybeleid, kunt u deze functie uitschakelen door uw abonnement op de H-D Connect service op te zeggen. Annulering van uw H-D Connect abonnement zal erin resulteren dat alle H-D Connect-diensten, inclusief eventuele locatiegegevensdiensten, niet meer beschikbaar zijn.

Opsporingsdienst Gestolen Voertuigen

Een belangrijke functie van H-D Connect die afhankelijk is van de locatiegegevens, is de "Opsporingsdienst Gestolen Voertuigen". Om de service voor het volgen van gestolen voertuigen te activeren, moet u uw voertuig in de"Gestolen Voertuig"-modus zetten in de H-D app. Raadpleeg de FAQ-pagina's ophttps://www.h-d.com/connect voor meer informatie.

 

In het geval dat uw voertuig in de modus Gestolen voertuig wordt geplaatst, zullen onze systemen vaker proberen de locatie van uw voertuig op te halen. Abonneer u niet op  H-D Connect als u niet wilt dat uw locatiegegevens op deze manier verzameld worden.

 

U erkent dat de service voor het opsporen van gestolen voertuigen mogelijk niet in alle scenario's de locatie van uw voertuig nauwkeurig kan volgen; zie de servicebeperkingen hieronder. Bovendien is de service voor het opsporen van gestolen voertuigen uitsluitend bedoeld om u te helpen bij het melden van de mogelijke diefstal van uw voertuig en om mogelijk te helpen bij het terughalen van uw voertuig. De H-D Connect service verhindert diefstal van het voertuig of voertuiginhoud niet en beschermt niet tegen beschadiging of verlies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of andere schade die u kunt oplopen in verband met diefstal en adviseren u contact op te nemen met wetshandhavingsinstanties met betrekking tot diefstal van uw voertuig.

Motorfietsinstellingen

In het gedeelte "Motorfietsinstellingen" van de H-D mobiele app kunt u bepalen welke soorten meldingen u ontvangt en hoe u die meldingen ontvangt. Deze mogelijkheid omvat ook het recht op: (i) "Motorfiets Delen" - bekijk en bewerk details over uw voertuig (inclusief het VIN-nr.), (ii) "Motorfiets Alarm" - bekijk en bewerk uw voorkeuren voor toepasselijke delen van de voertuigstatus; (iii)"Beveiligingsmeldingen" - selecteer uw meldingsvoorkeuren voor instellingen met betrekking tot voertuigbeveiliging en het (iv) "Account Delen" - hiermee kunt u een andere gebruiker met een H-D Unified-profiel toestaan uw voertuiggegevens te bekijken wanneer diegene inlogt op zijn/haar H-D app met hun H-D Unified-profiel.

Voertuigstatusgegevens

De voertuigstatusgegevens die we verstrekken, zijn beperkt tot specifieke informatie die op afstand van het voertuig kan worden verkregen. Het soort statistieken en gegevens zijn afhankelijk van het type voertuig  en kan gegevens omvatten zoals kilometerstand, brandstofbereik, accustatus, bandenspanning, rijmodus, oplaadstatus en het onderhoudsschema. U kunt waarschuwingen beheren en instellen met betrekking tot deze gegevenspunten. 

 

Houd er bovendien rekening mee dat u het "Onderhoudsschema" handmatig moet bijwerken na een onderhoudsbeurt.

 

Ten slotte erkent u dat de gegevens van de gezondheidscontrole van voertuigen beperkt zijn, het biedt een momentopname van specifieke voertuiginformatie op een bepaald moment in de tijd. De functie voor de gezondheidscontrole van het voertuig is geen vervanging voor en dient niet als aanvulling op regelmatig gepland of periodiek voertuigonderhoud. Raadpleeg uw dealer inzake voertuigonderhoud. We beloven niet alle voertuigcondities te detecteren. In het bijzonder kan de  H-D Connect Service worden belemmerd als uw voertuig niet in goede staat verkeert, is beschadigd of aangepast, of door obstakels zoals heuvels, hoge gebouwen, tunnels, weersomstandigheden, schade aan uw voertuig, uitval van het draadloos of elektrisch netwerk, opstoppingen of blokkeringen. Wij en de netwerk- en systeembeheerders beloven geen ononderbroken beschikbaarheid van H-D Connect.

Klantenondersteuning, Vragen, of Klachten

Wij trachten om de H-D Connect diensten te blijven leveren met naar redelijkheid te verwachten vaardigheid en zorg. Mocht u echter problemen met H-D Connect ontdekken of problemen, vragen of klachten hebben over H-D Connect, raadpleeg dan de FAQ-pagina's op https://www.h-d.com/connect, of raadpleeg onze contactpagina op https://www.harley-davidson.com/contact.

Service beperkingen

Dekking: De H-D Connect service wordt in verschillende landen aangeboden. Klik hier voor een actuele lijst van landen waar H-D Connect beschikbaar is.

 

Mobiel netwerk: De H-D Connect-diensten zijn gebaseerd op draadloze communicatienetwerken en satellietplaatsbepalingssystemen Deze netwerken en systemen worden beheerd door derden. Harley-Davidson kan niet garanderen dat ze op alle locaties en te allen tijde beschikbaar zullen zijn. In het bijzonder kan de dienst worden onderbroken in afgelegen of afgesloten gebieden. Dergelijke netwerken en systemen zijn ook onderhevig aan technologische veranderingen en ontwikkelingen. Het systeem dat in uw voertuig is geïnstalleerd, is of blijft mogelijk niet altijd compatibel met de netwerken en systemen van derden. U erkent dat om toegang te krijgen tot de  H-D Connect-diensten via de H-D App, het apparaat waarop de H-DApp is geïnstalleerd, netwerkconnectiviteit vereist en dat u zelf verantwoordelijk bent voor de aanschaf van dergelijke netwerkconnectiviteit op uw eigen kosten.

 

Elektrisch systeem: Houd er rekening mee dat uw voertuig een werkend elektrisch systeem moet hebben, inclusief voldoende accuvermogen om de telematica-regeleenheid (TCU) te laten werken, zodat  H-D Connect kan werken.

 

Onderhoud downtime: Hoewel we zullen proberen om storingen te minimaliseren, kan het nodig zijn van tijd tot tijd uw toegang tot of het gebruik van de H-D Connect service op te schorten om problemen aan het systeem, problemen met uw account, of andere problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op de prestaties, het genot, of de beveiliging van de H-D Connect service.

Voertuig lidmaatschapskosten

Laat het ons weten wanneer u uw voertuig verkoopt of overdraagt, zodat we kunnen stoppen met uw H-D Connect service voor dat voertuig en uw betalingen voor deze diensten kunnen stopzetten. U erkent dat het volgen van secundaire kopers of externe gebruikers van het voertuig bij wet verboden kan zijn.  

Andere gebruikers

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van uw voertuig. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten van gebruikers van uw voertuig, inclusief de toegang tot of het gebruik van H-D Connect.

Eigendom van de H-D Connect service

Al het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de  H-D Connect service is eigendom van Harley-Davidson of zijn maatschappijen. De H-D Connect-diensten worden beschermd door Amerikaans en internationaal intellectueel eigendom, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten of gelijkwaardige wetten waar ook ter wereld. De H-D Connect-diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bestanden, documenten, tekst, foto's, afbeeldingen, audio en video, en alle materialen die toegankelijk zijn via of beschikbaar zijn voor gebruik of te downloaden via de H-D Connect-diensten ("Inhoud") mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van doeleinden schriftelijk geautoriseerd of goedgekeurd door Harley-Davidson, met inbegrip van de levering van diensten of producten aan Harley-Davidson of enige van zijn maatschappijen, of in verband met een zakelijke relatie met Harley-Davidson of zijn maatschappijen. U mag niet framen of framing technieken gebruiken om toe te voegen, of de diepkoppelen aan, enige naam, handelsmerken, dienstmerken, logo, inhoud of andere merkgebonden informatie (met inbegrip van; afbeeldingen, tekst, pagina-indeling, of vorm) van Harley-Davidson of een van haar groepsmaatschappijen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag inhoud uitsluitend voor eigen gebruik bekijken, kopiëren, printen en gebruiken en op voorwaarde dat: (1) de inhoud wordt alleen gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden; (2) geen enkele inhoud wordt op enigerlei wijze gewijzigd; en (3) Inhoud wordt gebruikt, gekopieerd of verspreid los van de begeleidende tekst of gescheiden van enige copyright-, auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduiding. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of andere verlening van een gebruiksrecht op een patent, copyright, handelsmerk of ander intellectueel eigendom van Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald.

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Als u het auteursrecht bezit of een vertegenwoordiger daarvan bent in de Verenigde Staten, en van mening bent dat een gebruiker of andere ingediende inhoud via de  H-D Connect-diensten inbreuk maakt op uw auteursrechten op grond van het Amerikaanse recht, kunt u een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Raadpleeg voor meer informatie ons beleid voor door gebruikers ingediende inhoud, dat hier beschikbaar is: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("H-D Inhoudsbeleid voor gebruikers").

Beveiliging

Het is verboden om de beveiliging van de H-D Connect-diensten te schenden of te proberen te schenden, inclusief, zonder beperking, (a) gegevens benaderen die niet bestemd zijn voor deze gebruiker of zich aan te melden bij een server of een account waartoe de gebruiker geen toegang heeft; (b) een poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te sonderen, te scannen of te testen of om maatregelen ter beveiliging of authentificatie te schenden zonder de juiste toestemming; (c) proberen te interfereren met de dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk, met inbegrip van, zonder beperking, het plaatsen van een virus in de H-D Connect-diensten, het uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval, overbelasting, "overstroming," "spamming," "mailbombing" of "laten crashen;" (d) het verzenden van ongevraagde e-mail, met inbegrip van promoties en/of reclame voor producten of diensten; of (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakket header of een deel van de headerinformatie in een e-mail of mededeling in een nieuwsgroep. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Harley-Davidson zal gebeurtenissen onderzoeken waarbij dergelijke schendingen mogelijk zijn en kan wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke schendingen betrokken zijn. U stemt ermee in geen gebruik te maken van een apparaat, software of routine ter verhindering van de goede werking van de  H-D Connect-diensten.

Toegang tot de H-D Connect-diensten kan worden gecontroleerd zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

 

De H-D Connect-diensten zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar als gevolg van mechanische, telecommunicatie-, software-, hardware- en leveranciersfouten. Hoewel Harley-Davidson redelijke inspanningen zal leveren om storingen te minimaliseren, heeft Harley-Davidson geen controle over wanneer een dergelijke downtime kan optreden en kan de duur van deze downtime niet beperken.

Wachtwoordbeveiliging

Voor toegang tot de  H-D Connect-diensten is een gebruikers-ID en een wachtwoord vereist. U stemt ermee in om de  H-D Connect diensten alleen te gebruiken met het gebruikers-ID en wachtwoord dat u door Harley-Davidson is verstrekt. U stemt ermee in de vertrouwelijkheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord te beschermen, en uw gebruikers-ID of wachtwoord niet te delen of bekend te maken aan derden.

Links van derden

De H-D Connect-diensten kunnen links bevatten naar websites van Harley-Davidson dealers. Harley-Davidson-dealers zijn onafhankelijke contractanten en zijn geen agenten van Harley-Davidson. Harley-Davidson draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de beschikbaarheid, de werking of de prestaties van websites van Harley-Davidson dealers, of andere sites van derden die kunnen worden benaderd vanuit de H-D Connect-diensten. Wanneer u een niet-harley-davidson-site bezoekt, moet u er rekening mee houden dat deze onafhankelijk is van Harley-Davidson en dat Harley-Davidson geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een niet-Harley-Davidson-website niet dat Harley-Davidson de inhoud of het gebruik van de gelinkte site onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt.

Auteursrechten en handelsmerken van derden

De H-D Connect-diensten kunnen verwijzingen bevatten naar handelsmerken van derden en kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, die het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Verwijzing naar een product, proces, publicatie, service of aanbieding van een derde partij door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, vormt of impliceert niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring of aanbeveling hiervan door Harley-Davidson.

Inzendingen, beoordelingen, reacties en andere berichten

Indien u informatie of bestanden verzendt, uploadt, plaatst of verzendt via de H-D Connect-diensten ("Inzendingen"), stemt u in met het H-D Inhoudsbeleid voor gebruikers en stemt u ermee in dat u niets (1) verzendt, uploadt, post of verzendt dat lasterlijk, beledigend, onwettig, obsceen, bedreigend, intimiderend, frauduleus, pornografisch of schadelijk is, of dat crimineel of onethisch gedrag kan aanmoedigen, (2) indient, uploadt, plaatst of verzendt dat het copyright, auteursrechten of andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten van een persoon of entiteit schendt, (3) een virus of een andere schadelijke component indient, uploadt, plaatst of verzendt, of (4) contact opneemt met andere gebruikers van de H-D Connect-diensten of andere personen via ongevraagde e-mail, telefoongesprekken, mailings of andere communicatiemethoden. Als u feedback of gegevens verzendt, uploadt, plaatst of verzendt, zoals ideeën, concepten, know-how, technieken, processen, opmerkingen, suggesties of vragen met betrekking tot de H-D Connect-diensten, een willekeurig Harley-Davidson product, service of content ("Reactie"), wordt deze informatie geacht niet vertrouwelijk te zijn, en zijn Harley-Davidson en aan haar gelieerde maatschappijen niet verplicht dergelijke feedback vertrouwelijk te houden uit hoofde van onze privacyverklaring. Door het indienen, uploaden, plaatsen of verzenden van inzendingen of feedback verleent u Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen de onherroepelijke, eeuwigdurende, volledig volgestorte, royaltyvrije licentie en het recht om deze inzendingen en feedback te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te distribueren voor haar zakelijke doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ontwikkeling, marketing en fabricage van producten, diensten en content waarin dergelijke inzendingen en feedback, onder voorbehoud van onze verplichtingen uit hoofde van onze privacyverklaring. Als u de blijvende beschikbaarheid van inzendingen wilt garanderen, neem dan stappen om een back-up van dergelijke inzendingen te maken, aangezien we niet kunnen garanderen dat inzendingen beschikbaar blijven.

 

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, stemt u ermee in om Harley-Davidson en aan haar gelieerde maatschappijen, en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, werknemers, consultants en agenten, te beschermen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, passiva, schade en kosten (met inbegrip van zonder beperking redelijke honoraria van advocaten) van derde partijen die voortvloeien uit of met betrekking tot eventuele inzendingen die u plaatst of laat plaatsen via de H-D Connect-diensten.

 

Harley-Davidson voert geen regelmatige controle uit op geplaatste inzendingen of reacties, maar behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) inzendingen of reacties ingediend via de H-D Connect-diensten te controleren en te bewerken of te verwijderen, waar zulke inzendingen of reacties inbreuk maken op de H-DInhoudsbeleid voor gebruikers of enig andere geldige reden. U verleent Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met inzendingen of feedback, met inachtneming van onze verplichtingen onder onze Privacyverklaring. U stemt ermee in geen vals e-mailadres te gebruiken, u voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of feedback die u indient. Behoudens onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, nemen Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inzendingen of feedback die door u of een derde partij worden ingediend.

Nauwkeurigheid en integriteit van informatie

We zullen redelijke vaardigheid en zorg gebruiken om de integriteit en accuraatheid van de H-D Connect-diensten te waarborgen. Echter, ondanks onze redelijke inspanningen, is het mogelijk dat de H-D Connect-diensten onnauwkeurigheden of andere fouten kunnen bevatten, en dat ongeoorloofde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen kunnen worden aangebracht aan de H-D Connect-diensten door derden. Mocht er zich een onnauwkeurigheid voordoen, neem dan contact op met Harley-Davidson zodat deze kan worden gecorrigeerd. Als wij wijzigingen aanbrengen in de H-D Connect-diensten die uw gebruiksplezier van de H-D Connect-diensten wezenlijk beïnvloeden, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via onze website, app of e-mail. Andere informatie in de H-D Connect-diensten kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Bovendien, hoewel we redelijke inspanningen ondernemen om de juiste informatie en inhoud op onze website en app aan te bieden, accepteren Harley-Davidson en aan haar gelieerde maatschappijen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, voor informatie of inhoud toegankelijk via de  H-D Connect-diensten, die is geplaatst door een niet aan Harley-Davidson gelieerde derde partij.

Disclaimer of Warranties

Wij nemen redelijke vaardigheid en zorg in acht bij het vertrekken van de H-D Connect-diensten, maar we kunnen niet garanderen dat de H-D Connect-diensten zullen voldoen aan uw eisen, de beoogde resultaten zullen bereiken, of zonder onderbreking of foutloos zullen werken.

 

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, wijst Harley-Davidson alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties voor bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-schending van de H-D Connect-diensten.

 

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of de beperkingen van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Harley-Davidson niet verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn voor enige directe schade groter dan $150,  en is Harley-Davidson niet verantwoordelijk voor enige, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, voorbeeldige, bestraffende of andere schade (met inbegrip van, zonder beperking, die welke voortvloeien uit verloren winsten, verloren gegane gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de H-D Connect-diensten, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, of enige andere juridische begrippen en al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw enige remedie tegen ontevredenheid over de H-D Connect-diensten, het stoppen met het gebruik van deze H-D Connect-diensten. Waar vereist onder de toepasselijke lokale wetgeving, sluit het bovenstaande onze aansprakelijkheid niet uit noch beperkt het onze aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken veroorzaakt door onze nalatigheid of enig ander verlies waar de wet ons dat niet toestaat.  

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Harley-Davidson niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe schade die hoger is dan de kosten die u heeft betaald voor de H-DConnect-diensten in de afgelopen 12 maanden of $ 150, afhankelijk van welke van de twee hoger is en is niet verantwoordelijk voor enige, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, voorbeeldige, bestraffende of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt aan de H-D Connect-diensten, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie en al dan niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw enige remedie tegen ontevredenheid over de H-D Connect-diensten, het stoppen met het gebruik van deze H-D Connect-diensten. Waar vereist onder de toepasselijke lokale wetgeving, sluit het bovenstaande onze aansprakelijkheid niet uit of beperkt het onze aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken veroorzaakt door onze nalatigheid of enig ander verlies waar de wet ons dat niet toestaat.

Herzieningen; Algemeen

In het geval dat een van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een andere rechtbank van competente jurisdictie niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze gebruiksvoorwaarden anders volledig van kracht blijven. en effect. Deze gebruiksvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden voor de app en het privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen Harley-Davidson en u met betrekking tot de H-D Connect-diensten. Harley-Davidson kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd deze gebruiksvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden voor mobiele apps en het privacybeleid herzien. Waar we herziene gebruiksvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden voor mobiele apps of privacybeleid publiceren, zullen we dergelijke herziene documenten op de site plaatsen.

Geschillenbeslechting; Arbitrage

We zullen te goeder trouw werken om elk probleem op te lossen dat u ondervindt met betrekking tot de  H-DConnect-diensten, als u dat probleem onder de aandacht van onze klantenservice brengt. We realiseren ons echter dat er zeldzame gevallen kunnen zijn waarin we een probleem mogelijk niet naar tevredenheid van de klant kunnen oplossen.

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Wisconsin zonder gevolg te geven aan enige keuze of tegenstrijdige wettelijke bepaling of regel.

 

U en Harley-Davidson zijn het erover eens dat, tenzij wettelijk verboden, elk geschil, claim of controverse die voortkomt uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de H-D Connect-diensten, wordt bepaald door bindende arbitrage in plaats van voor een rechtbank met algemene bevoegdheid. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak aanspannen. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, en is onderhevig aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbitrage staat een beperktere ontdekking toe dan in de rechtbank, maar we komen overeen met elkaar samen te werken om in te stemmen met een redelijke ontdekking in het licht van de betrokken kwesties en het bedrag van de claim. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en compensatie toekennen die een rechtbank kan toekennen, maar daarbij past de arbiter het materiële recht inzake schadevergoeding toe alsof de zaak voor de rechtbank was gebracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet inzake punitieve schadevergoeding zoals toegepast door de Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat, door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, de U.S. Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt en dat u en Harley-Davidson beiden afzien van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een class action. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden en elke andere contractuele relatie tussen u en Harley-Davidson.

 

Als u een claim tegen Harley-Davidson wilt indienen en u er daarom voor kiest om arbitrage te zoeken, moet u Harley-Davidson eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van uw claim ("kennisgeving") sturen. De kennisgeving aan Harley-Davidson moet worden gericht aan: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Kennisgeving adres"). Als Harley-Davidson een claim tegen u wil indienen en er daarom voor kiest om arbitrage te zoeken, zal het bedrijf per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving sturen naar het meest recente adres dat we van u in ons bestand hebben. Een kennisgeving, of deze nu door u of door Harley-Davidson is verzonden, moet (a) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gevraagde voorziening uiteenzetten ("Vraag"). Als Harley-Davidson en u niet tot overeenstemming komen om de claim binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving op te lossen, kunt u of Harley-Davidson een arbitrageprocedure starten of een claim indienen bij de kort geding rechtbank. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een schikkingsaanbod gedaan door Harley-Davidson of u niet bekendgemaakt aan de arbiter. U kunt een formulier Kennisgeving en een formulier om arbitrage te starten van de American Arbitration Association op www.adr.org downloaden of kopiëren. Als u een indieningsvergoeding moet betalen, zal Harley-Davidson, nadat Harley-Davidson op het kennisgevingsadres bericht heeft ontvangen dat u met arbitrage bent begonnen, de betaling van de indieningskosten onmiddellijk terugbetalen, tenzij uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt. De arbitrage wordt beheerst door de Commercial Arbitration Rules en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen (gezamenlijk "AAA-regels") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden, en wordt beheerd door de AAA. De AAA-regels en -formulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door ze bij ons op te vragen door ons te schrijven op het kennisgevingsadres. De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, inclusief kwesties met betrekking tot de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief deze arbitrageovereenkomst. Tenzij Harley-Davidson en u anders overeenkomen, vinden alle arbitragehoorzittingen plaats in de provincie (of parochie) van uw factuuradres. (Als u buiten de Verenigde Staten woont, zullen alle arbitragehoorzittingen plaatsvinden in het land waar u woont op een locatie die redelijkerwijs voor u geschikt is, maar blijven zij onderworpen aan de AAA-regels, inclusief de AAA-regels met betrekking tot de selectie van een arbiter). Als uw claim $ 10.000 of minder is, komen we overeen dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, via een telefonische hoorzitting of door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels. Als uw claim hoger is dan $ 10.000, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, zal de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitvaardigen die voldoende is om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten. Als de arbiter u een beloning toekent die hoger is dan de waarde van Harley-Davidsons laatste schriftelijke schikkingsaanbod gedaan voordat een arbiter werd geselecteerd (of als Harley-Davidson geen schikkingsbod deed voordat een arbiter werd geselecteerd), dan betaalt Harley-Davidson u het bedrag van de beloning of US $ 1.000, afhankelijk van wat het hoogste is. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet, wordt de betaling van alle indienings-, administratie- en bemiddelingskosten beheerst door de AAA-regels. Elke partij betaalt haar eigen kosten en eventuele advocatenhonoraria. Als een partij echter voorrang heeft op een wettelijke claim die de leidende partij tot advocaatkosten dwingt, of als er een schriftelijke overeenkomst is die voorziet in betaling of invordering van advocaatkosten, kan de arbiter redelijke vergoedingen toekennen aan de leidende partij, volgens de normen voor verschuiving van buitengewone kosten zoals voorzien in de wet.

 

U en Harley-Davidson zijn het erover eens dat ieder alleen vorderingen tegen de ander kan indienen in uw of zijn individuele hoedanigheid, en niet als eiser in een collectie zaak of representatieve procedure. Verder, tenzij u en Harley-Davidson anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de claims van één persoon samenvoegen met uw claims, en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een representatieve of collectieve procedure. De arbiter kan alleen een declaratoire of voorlopige voorziening toekennen ten gunste van de individuele partij die om vergoeding verzoekt en alleen voor zover nodig om op grond van de individuele claim van die partij een voorziening te treffen.

 

Indien deze specifieke bepaling niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan (a) is de gehele arbitragebepaling nietig en ongeldig, maar de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht; en (b) exclusieve jurisdictie en locatie voor eventuele claims is in staats- of federale rechtbanken in Milwaukee, Wisconsin.

 

Als u een consument buiten de Verenigde Staten bent, ontneemt dit u geen enkele bescherming die u geniet volgens de wet van het rechtsgebied waar u woont, ook wanneer dergelijke wetgeving vereist dat u toegang heeft tot lokale rechtbanken in dat rechtsgebied.