Juridische kennisgeving

Gebruiksvoorwaarden H-D.com

Laatst herzien in april 2017

 

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regelen uw gebruik van de website van Harley-Davidson, Inc. ("Harley-Davidson") (de "Site"). Zie ook ons privacybeleid voor een beschrijving van onze privacypraktijken en -beleid, die door deze verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Naleving van deze gebruiksvoorwaarden is een voorwaarde voor uw gebruik van de site. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, verlaat u deze site onmiddellijk.

 

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen dat alle geschillen tussen u en Harley-Davidson zullen worden opgelost door BINDENDE ARBITRAGE. BIJGEVOLG GAAT U ERMEE AKKOORD OM UW RECHT OM NAAR DE RECHTER TE GAAN OP TE GEVEN (MET INBEGRIP VAN EEN COLLECTIEVE ACTIEPROCEDURE) om uw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden of te verdedigen (behalve voor zaken die tijdens een kort geding aanhangig kunnen worden gemaakt). Uw rechten worden bepaald door een NEUTRALE ARBITRATEUR en NIET door een rechter of jury, en uw claims kunnen niet worden ingediend als een collectieve actie. Lees de sectie hieronder getiteld Geschillenbeslechting; Arbitrageovereenkomst voor de details met betrekking tot uw overeenkomst om eventuele geschillen met Harley-Davidson te beslechten.

Eigendom van de site en inhoud

Alle pagina's op deze site en al het materiaal dat beschikbaar is om te downloaden, tenzij anders vermeld, zijn het eigendom van Harley-Davidson of een van haar dochterondernemingen. De site wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en handelsmerken. De inhoud van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bestanden, documenten, tekst, foto's, afbeeldingen, audio en video, en alle materialen waartoe toegang is verkregen via of beschikbaar is gemaakt voor gebruik of download via deze site ("inhoud"), mag niet worden gekopieerd, geheel of gedeeltelijk gedistribueerd, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gebruikt, behalve voor doeleinden die schriftelijk zijn geautoriseerd of goedgekeurd door Harley-Davidson, inclusief voor de levering van diensten of producten aan Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen, of in verband met een zakelijke relatie met Harley-Davidson of een van haar dochterondernemingen. U mag geen frametechnieken gebruiken om namen, handelsmerken, servicemerken, logo's, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief; afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag de inhoud op deze site alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken, kopiëren, afdrukken en gebruiken, op voorwaarde dat: (1) de inhoud die beschikbaar is op deze site wordt alleen gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden; (2) tekst, afbeeldingen of andere inhoud die op deze site beschikbaar is, wordt op geen enkele manier gewijzigd; en (3) geen afbeeldingen die op deze site beschikbaar zijn, worden gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd los van de begeleidende tekst of los van enige copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduiding. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of andere verlening van het recht om een patent, copyright, handelsmerk of ander intellectueel eigendom van Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk hierin verstrekt.

Sitebeveiliging

Het is verboden om de beveiliging van de site te schenden of te proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of account waartoe de gebruiker geen toegang heeft; (b) pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om zonder de juiste autorisatie beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken; (c) proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus naar de Site, overbelasting, "overstroming", "spamming", "mailbombing" of "crashen"; (d) het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en/of advertenties voor producten of diensten; of (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of enig deel van de headerinformatie in een e-mail of nieuwsgroeppost. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Harley-Davidson zal gebeurtenissen onderzoeken waarbij dergelijke schendingen mogelijk zijn en kan wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke schendingen betrokken zijn. U stemt ermee in om geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van deze site of enige activiteit die op deze site wordt uitgevoerd te verstoren of proberen te verstoren. U stemt er verder mee in om geen engine, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (inclusief maar niet beperkt tot browsers, spiders, robots, avatars of intelligente agenten) te gebruiken of te proberen te gebruiken om op deze site te navigeren of te zoeken, behalve de zoekopdracht engine en zoekagenten die beschikbaar zijn bij Harley-Davidson op deze site en andere dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden (bijv. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome).

 

Toegang tot deze site wordt gemonitord. De verzoekende URL's, de machine waarvan het verzoek afkomstig is en het tijdstip van het verzoek worden geregistreerd voor toegangsstatistieken en beveiligingsdoeleinden. Door deze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke monitoring. Het is mogelijk dat deze site van tijd tot tijd niet beschikbaar is vanwege mechanische, telecommunicatie-, software-, hardware- en defecten van externe leveranciers. Harley-Davidson kan niet voorspellen of controleren wanneer dergelijke downtime kan optreden en kan de duur van dergelijke downtime niet controleren.

Toegang tot de site; Vrijwaring

Voor bepaalde delen van de site met beperkte toegang is een gebruikers-ID en wachtwoord vereist ("beschermde gebieden"). U stemt ermee in om toegang te krijgen tot beschermde gebieden door alleen uw gebruikers-ID en wachtwoord te gebruiken zoals u door Harley-Davidson is verstrekt. U stemt ermee in de vertrouwelijkheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord te beschermen, en uw gebruikers-ID of wachtwoord niet te delen of bekend te maken aan derden. Uw toegang tot de site kan op elk moment door Harley-Davidson worden ingetrokken, met of zonder reden. U stemt ermee in om Harley-Davidson en zijn dochterondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, vertegenwoordigers, directeuren, werknemers, consultants of agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven van derden (inclusief zonder beperking redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van enige inhoud die is gedownload of anderszins verkregen van de site, of uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van enig intellectueel eigendom of ander recht van Harley-Davidson of een andere persoon of entiteit.

Links naar andere sites

Deze website kan links bevatten naar of toegankelijk zijn via links op wereldwijde websites van Harley-Davidson-dealers. Harley-Davidson-dealers zijn onafhankelijke contractanten en zijn geen agenten van Harley-Davidson. Harley-Davidson is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, werking of prestaties van websites van Harley-Davidson-dealers of andere sites waarnaar deze website kan worden gelinkt of van waaruit deze website toegankelijk is. Wanneer u een niet-harley-davidson-site bezoekt, moet u er rekening mee houden dat deze onafhankelijk is van Harley-Davidson en dat Harley-Davidson geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een niet-Harley-Davidson-website niet dat Harley-Davidson de inhoud of het gebruik van de gelinkte site onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik of download, vrij is van items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items met een destructief karakter. Als u besluit om een van de sites van derden te bezoeken die aan deze site zijn gelinkt, doet u dit geheel op eigen risico.

Auteursrechten en handelsmerken van derden

De site kan verwijzingen bevatten naar handelsmerken van derden en kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, die het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Verwijzing naar een product, proces, publicatie, service of aanbieding van een derde partij door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, vormt of impliceert niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring of aanbeveling hiervan door Harley-Davidson.

Inzendingen, beoordelingen, feedback en andere berichten op de site

Als u informatie of bestanden naar onze site verzendt, uploadt, plaatst of verzendt ("Inzendingen"), stemt u ermee in om (1) niets in te dienen, te uploaden, te plaatsen of te verzenden dat is lasterlijk, beledigend, smadelijk, onwettig, obsceen, bedreigend, intimiderend, frauduleus, pornografisch of schadelijk, of dat crimineel of onethisch gedrag zou kunnen aanmoedigen, (2) iets indienen, uploaden, plaatsen of verzenden dat in strijd is met het auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit, (3) een virus of een ander schadelijk onderdeel indienen, uploaden, plaatsen of verzenden, of (4) contact opnemen met andere sitegebruikers via ongevraagde e-mail, telefoontjes, mailings of enige andere communicatiemethode. Als u feedback of gegevens indient, uploadt, plaatst of verzendt, zoals ideeën, concepten, knowhow, technieken, processen, opmerkingen, suggesties of vragen met betrekking tot een Harley-Davidson-product, -service of de inhoud van deze site (“Feedback ”), wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en hebben Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Door inzendingen of feedback in te dienen, te uploaden, te plaatsen of te verzenden, verleent u Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen de onherroepelijke, eeuwigdurende, volledig volgestorte, royaltyvrije licentie en het recht om inzendingen en feedback te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken en te verspreiden voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vermarkten en vervaardigen van producten, diensten en inhoud waarin dergelijke inzendingen en feedback zijn opgenomen. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat van alle inzendingen die u verstuurt of nodig heeft, de juiste back-up wordt gemaakt, zodat u er direct toegang toe hebt in geval van verlies, corruptie of onderbreking. U stemt ermee in om Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, consultants en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven van derden (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met inzendingen die u plaatst of die u toestaat op de site geplaatst te worden.

 

Harley-Davidson beoordeelt geplaatste inzendingen of feedback niet regelmatig, maar behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om alle inzendingen of feedback die op de site zijn ingediend te controleren en te bewerken of te verwijderen. U verleent Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met inzendingen of feedback. U stemt ermee in geen vals e-mailadres te gebruiken, u voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of feedback die u indient. Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inzendingen of feedback die door u of een derde partij worden ingediend.

Nauwkeurigheid en integriteit van informatie; Kleuren

Hoewel Harley-Davidson de integriteit en accuraatheid van de site tracht te verzekeren, geeft het geen verklaringen, verzekeringen of garanties met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de site en de inhoud ervan. Het is mogelijk dat de site typografische fouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevat en dat onbevoegde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen aan de site door derden kunnen worden aangebracht. Mocht er zich een onnauwkeurigheid voordoen, neem dan contact op met Harley-Davidson zodat deze kan worden gecorrigeerd. De informatie op de site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Bovendien zijn Harley-Davidson en zijn gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie of inhoud die op de site wordt geplaatst door een niet aan Harley-Davidson gelieerde derde partij. We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de kleuren van onze producten die op de site verschijnen nauwkeurig weer te geven. Echter, aangezien de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw monitor nauwkeurig zal zijn. Deze site is internationaal toegankelijk voor gebruikers en kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Harley-Davidson die niet beschikbaar of verboden zijn in uw land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Harley-Davidson van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land beschikbaar te stellen of dat dergelijke producten legaal in uw land mogen worden gebruikt. Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving modellen, onderdelen en accessoires en andere items te discontinueren of specificaties te wijzigen zonder enige verplichting. De voertuigen, onderdelen en accessoires en andere items die op deze site zijn afgebeeld en die zijn gebouwd volgens de hierin vermelde specificaties, zijn alleen te koop in de VS.

 

De voertuig- en accessoirespecificaties kunnen van land tot land verschillen, afhankelijk van de lokale wetgeving, en sommige modellen en accessoires zijn in bepaalde landen niet verkrijgbaar. Houd er rekening mee dat veel landen de invoer, registratie en/of het gebruik van voertuigen en accessoires die niet volgens de specificaties van hun land zijn gebouwd, verbieden. Raadpleeg uw lokale erkende Harley-Davidson-dealer voor details over de toepassing van onderdelen, accessoires of modellen die op deze website worden vermeld of weergegeven.

Typografische fouten en onjuiste prijzen

In het geval dat een product of dienst tegen een onjuiste prijs wordt vermeld als gevolg van een typefout of fout in de prijsinformatie die we van onze leveranciers hebben ontvangen, hebben we het recht om bestellingen voor het product/de dienst vermeld op de verkeerde prijs. We hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en op uw creditcard of bankpas in rekening is gebracht. Als uw creditcard of debetkaart al is belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen we onmiddellijk een creditering op uw creditcard- of bankrekening zetten voor het bedrag van de onjuiste prijs.

Aanvaarding van bestellingen

Houd er rekening mee dat bepaalde bestellingen oneigenlijk gebruik van Harley-Davidson en zijn diensten vormen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Uw account kan naar eigen goeddunken ook om welke reden dan ook worden beperkt of beëindigd. Voor uw gemak worden er geen kosten in rekening gebracht totdat uw betalingsmethode is geautoriseerd, de bestelinformatie is geverifieerd op juistheid en uw bestelling is verzonden (behalve voor bestellingen, inclusief pre-orders, betaald met een Harley-Davidson™-cadeaukaart die wordt in rekening gebracht op het moment dat u uw bestelling plaatst, niet wanneer uw bestelling wordt verzonden). Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen op de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn vastgesteld door onze afdeling krediet- en fraudepreventie. We kunnen wellicht ook aanvullende verificaties of informatie vragen voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren. Als uw bestelling wordt geannuleerd nadat uw creditcard (of andere betaalrekening) in rekening is gebracht, zullen we een krediet op uw creditcard (of een andere toepasselijke betaalrekening) zetten ter grootte van de afschrijving.

Online betalingen

U kunt op de site producten en/of diensten kopen. We accepteren de volgende creditcards die zijn uitgegeven door Amerikaanse banken: MasterCard®, Visa®, Discover® en de Harley-Davidson® Visa® Card, uitgegeven door de U.S. Bank National Association ND. Als een creditcardrekening wordt gebruikt voor een transactie, kan Harley-Davidson vooraf goedkeuring krijgen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de betaling. Als u zich aanmeldt om automatisch terugkerende betalingen te doen, worden alle kosten en vergoedingen in rekening gebracht op de creditcard die u tijdens het installatieproces heeft aangewezen. Als u een andere creditcard wilt toewijzen of als uw creditcard verandert, moet u uw gegevens online wijzigen. Dit kan uw mogelijkheid om online betalingen uit te voeren tijdelijk vertragen terwijl we uw nieuwe betalingsinformatie verifiëren.

U verklaart en garandeert dat als u online betalingen doet dat (i) alle creditcardinformatie die u verstrekt waar, correct en volledig is, (ii) door u gemaakte kosten zullen worden vergoed door uw creditcardmaatschappij, (iii) dat u zult betalen de kosten die door u zijn gemaakt in de geboekte bedragen, inclusief eventuele toepasselijke belastingen, en (iv) u bent de persoon op wiens naam de kaart is uitgegeven en u bent geautoriseerd om een aankoop of andere transactie te doen met de relevante creditcard- en creditcardgegevens.

Omzetbelasting

Als uw bestelling belastbare artikelen bevat, zijn de verzendkosten (indien van toepassing) alleen van toepassing op de belastbare artikelen en kan er belasting worden geheven, afhankelijk van de staatswetten van het verzenden naar de locatie.

 

Er wordt geen omzetbelasting in rekening gebracht bij het kopen van cadeaubonnen. De toepasselijke omzetbelasting wordt in rekening gebracht over de aankoop wanneer de cadeaubon wordt gebruikt.

Hoeveelheidslimieten en dealerverkoop

Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het aantal gekochte artikelen per persoon, per huishouden of per bestelling te beperken. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die met hetzelfde account of dezelfde creditcard zijn geplaatst en ook op bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. We zullen de klant op de hoogte stellen als dergelijke limieten worden toegepast. Houd er rekening mee dat bepaalde bestellingen oneigenlijk gebruik van Harley-Davidson en zijn diensten vormen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Uw account kan naar eigen goeddunken ook om welke reden dan ook worden beperkt of beëindigd. Harley-Davidson behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, verkoop aan dealers of wederverkopers te verbieden. Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden wordt wederverkoop gedefinieerd als het kopen of voornemens zijn om een of meer producten van Harley-Davidson te kopen met als doel een commerciële verkoop van datzelfde product of dezelfde producten aan een derde partij aan te gaan.

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Als u de eigenaar van het auteursrecht of een vertegenwoordiger daarvan bent en van mening bent dat een inzending van een gebruiker of andere inhoud op de Harley-Davidson-websites inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Zie het Harley-Davidson, Inc. Beleid voor door gebruikers ingediende inhoud.

Afwijzing van garanties

Harley-Davidson wijst alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk met betrekking tot deze site en de informatie, afbeeldingen en materialen die hierin zijn opgenomen.

 

Harley-Davidson garandeert niet dat de toegang tot of het gebruik van de site ononderbroken of foutloos zal zijn of dat defecten in de site zullen worden gecorrigeerd. Deze site, inclusief alle inhoud of informatie die zich erin bevindt of enige site-gerelateerde service, wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit van de informatie, rustig genot en titel/niet-inbreuk. Harley-Davidson wijst specifiek alle aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in, of het misbruik of verkeerde interpretatie van enige informatie die via de site is verkregen. Harley-Davidson garandeert niet de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie die via de site wordt verkregen.

 

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en risico voor uw gebruik van deze site, sitegerelateerde services en gelinkte sites. Harley-Davidson garandeert niet dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden, vrij zullen zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere destructieve programmering. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van procedures die voldoende zijn om te voldoen aan uw behoeften aan gegevensback-up en beveiliging. U gaat ermee akkoord dat Harley-Davidson niet aansprakelijk is voor enige kosten of schade die direct of indirect voortvloeit uit een dergelijke code. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en risico voor uw gebruik van de site en van internet. 

Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de site

Harley-Davidson en alle derden die op deze site worden genoemd, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale, voorbeeldige, punitieve of andere schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, die als gevolg van gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de site, sitegerelateerde diensten, inhoud of informatie op de site en/of een gelinkte site, hetzij gebaseerd op garantie, contract , onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie en al dan niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Uw enige remedie voor ontevredenheid over de site, sitegerelateerde services en/of gelinkte sites is om te stoppen met het gebruik van de site en/of die services.

Herzieningen; Algemeen

Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of een deel van deze site te beëindigen, met of zonder reden, en met of zonder kennisgeving. In het geval dat een van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een andere rechtbank met competente jurisdictie niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Gebruiksvoorwaarden verder volledig van kracht blijven en effect. Deze gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen Harley-Davidson en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. Harley-Davidson kan naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken. U dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te bekijken, zodat u op de hoogte bent van dergelijke herzieningen waaraan u gebonden bent. Bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangegeven juridische kennisgevingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina's van deze site bevinden.

Geschillenbeslechting; Arbitrageovereenkomst

We zullen te goeder trouw werken aan het oplossen van elk probleem dat u met de site hebt, inclusief producten en diensten die via de site zijn besteld of gekocht, als u dat probleem onder de aandacht van onze klantenservice brengt. We realiseren ons echter dat er zeldzame gevallen kunnen zijn waarin we een probleem mogelijk niet naar tevredenheid van de klant kunnen oplossen.

U en Harley-Davidson zijn het erover eens dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de site, inclusief producten en diensten die via de site zijn besteld of gekocht, zal worden beslist door middel van bindende arbitrage in plaats van voor de rechtbanken van algemene bevoegdheid. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak aanspannen. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, en is onderhevig aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbitrage staat een beperktere ontdekking toe dan in de rechtbank, maar we komen overeen met elkaar samen te werken om in te stemmen met een redelijke ontdekking in het licht van de betrokken kwesties en het bedrag van de claim. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en compensatie toekennen die een rechtbank kan toekennen, maar daarbij past de arbiter het materiële recht inzake schadevergoeding toe alsof de zaak voor de rechtbank was gebracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet inzake punitieve schadevergoeding zoals toegepast door de Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat, door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, de U.S. Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt en dat u en Harley-Davidson beiden afzien van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een class action. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden en elke andere contractuele relatie tussen u en Harley-Davidson.

Als u een claim tegen Harley-Davidson wilt indienen en u er daarom voor kiest om arbitrage te zoeken, moet u Harley-Davidson eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van uw claim ("kennisgeving") sturen. De kennisgeving aan Harley-Davidson moet worden gericht aan: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Kennisgeving adres"). Als Harley-Davidson een claim tegen u wil indienen en er daarom voor kiest om arbitrage te zoeken, zal het bedrijf per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving sturen naar het meest recente adres dat we van u in ons bestand hebben. Een kennisgeving, of deze nu door u of door Harley-Davidson is verzonden, moet (a) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gevraagde voorziening uiteenzetten ("Vraag"). Als Harley-Davidson en u niet tot overeenstemming komen om de claim binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving op te lossen, kunt u of Harley-Davidson een arbitrageprocedure starten of een claim indienen bij de kort geding rechtbank. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een schikkingsaanbod gedaan door Harley-Davidson of u niet bekendgemaakt aan de arbiter. U kunt een formulier Kennisgeving en een formulier om arbitrage te starten van de American Arbitration Association op www.adr.org downloaden of kopiëren. Als u een indieningsvergoeding moet betalen, zal Harley-Davidson, nadat Harley-Davidson op het kennisgevingsadres bericht heeft ontvangen dat u met arbitrage bent begonnen, de betaling van de indieningskosten onmiddellijk terugbetalen, tenzij uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt. De arbitrage wordt beheerst door de Commercial Arbitration Rules en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen (gezamenlijk "AAA-regels") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden, en wordt beheerd door de AAA. De AAA-regels en -formulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door ze bij ons op te vragen door ons te schrijven op het kennisgevingsadres. De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, inclusief kwesties met betrekking tot de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief deze arbitrageovereenkomst. Tenzij Harley-Davidson en u anders overeenkomen, vinden alle arbitragehoorzittingen plaats in de provincie (of parochie) van uw factuuradres. (Als u buiten de Verenigde Staten woont, zullen alle arbitragehoorzittingen plaatsvinden in het land waar u woont op een locatie die redelijkerwijs voor u geschikt is, maar blijven zij onderworpen aan de AAA-regels, inclusief de AAA-regels met betrekking tot de selectie van een arbiter). Als uw claim $ 10.000 of minder is, komen we overeen dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, via een telefonische hoorzitting of door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels. Als uw claim hoger is dan $ 10.000, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, zal de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitvaardigen die voldoende is om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten. Als de arbiter u een beloning toekent die hoger is dan de waarde van Harley-Davidsons laatste schriftelijke schikkingsaanbod gedaan voordat een arbiter werd geselecteerd (of als Harley-Davidson geen schikkingsaanbod deed voordat een arbiter werd geselecteerd), dan is Harley-Davidson betaalt u het bedrag van de beloning of US $ 1.000, afhankelijk van wat het hoogste is. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet, wordt de betaling van alle indienings-, administratie- en bemiddelingskosten beheerst door de AAA-regels. Elke partij betaalt haar eigen kosten en eventuele advocatenhonoraria. Als een partij echter voorrang heeft op een wettelijke claim die de heersende partij advocaatkosten oplegt, of als er een schriftelijke overeenkomst is die voorziet in betaling of invorderingskosten, kan de arbiter redelijke vergoedingen toekennen aan de winnende partij, volgens de normen voor verschuiving van vergoedingen voorzien door de wet.

U EN HARLEY-DAVIDSON KOMEN OVEREEN DAT IEDEREEN ALLEEN CLAIMS TEGEN DE ANDERE PARTIJ KAN INDIENEN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE CAPACITEIT, EN NIET ALS EISER OF LID VAN DE KLASSE IN ENIGE GEGEVEN KLASSE OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. Verder, tenzij u en Harley-Davidson anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de claims van één persoon samenvoegen met uw claims, en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een representatieve of collectieve procedure. De arbiter kan alleen een declaratoire of voorlopige voorziening toekennen ten gunste van de individuele partij die om vergoeding verzoekt en alleen voor zover nodig om op grond van de individuele claim van die partij een voorziening te treffen.

Indien deze specifieke bepaling niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan (a) is de gehele arbitragebepaling nietig en ongeldig, maar de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht; en (b) exclusieve jurisdictie en locatie voor eventuele claims is in staats- of federale rechtbanken in Milwaukee, Wisconsin.

Gebruiksvoorwaarden H-D Connect

Laatst herzien in april 2019

 

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik en ontvangst van de H-D™ Connect-diensten. Raadpleeg ook: (i) ons Privacybeleid waarin wordt beschreven hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken die we verzamelen en verwerken tijdens het leveren van de H-D™ Connect-diensten, en (ii) de Gebruiksvoorwaarden van onze H-D™ Mobile App die van toepassing zijn op uw gebruik van de H-D™ mobiele applicatie, die kan worden gedownload ophttps://h-d.com/app ("H-D™ Mobile App").

Naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van de H-D ™ Mobile App is een voorwaarde voor uw gebruik en ontvangst van de H-D ™ Connect Services. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van de H-D™ Mobile App, dient u zich niet te abonneren op de H-D™ Connect Services.

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

In deze gebruiksvoorwaarden verwijst wij, onze, ons of Harley-Davidson als volgt naar de relevante aanbieder van de H-D ™ Connect-services in uw rechtsgebied: als u een gebruiker bent die zich in de Verenigde Staten bevindt. Staten:

""""""""

  • Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
  • als u een gebruiker bent die zich in Canada bevindt: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Canada L4K 0H9;
  • als u een gebruiker bent die zich in de Europese Economische Unie of Zwitserland bevindt: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Nederland; en
  • als u een gebruiker bent die zich in enige andere jurisdictie bevindt: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

Om contact met ons op te nemen, verwijzen wij u naar onze Contact-pagina ophttps://www.harley-davidson.com/contact. Tenzij u ons anders vertelt, zullen wij u mededelingen sturen via de contactgegevens die u opgeeft wanneer u zich abonneert op de H-D™ Connect Services.

Abonnement en betaling 

Om u te abonneren op de H-D ™ Connect-diensten, moet u een H-D ™ Connect-serviceaccount aanmaken via onze websitehttps://www.harley-davidson.com (de" site") en de H-D™ mobiele app downloaden.

 

U moet factuur- en betalingsgegevens invoeren als onderdeel van het registratieproces van H-D™ Connect. Als u hulp of assistentie nodig heeft bij het opzetten en registreren van uw account, raadpleeg dan de FAQ-pagina's op https://www.h-d.com/connect,of raadpleeg onze Contact-pagina ophttps://www.harley-davidson.com/contact.

 

Als u in aanmerking komt voor een eerste proefperiode zonder extra kosten, beginnen uw betalingen voor de H-D™ Connect Services pas als uw eerste proefperiode is verstreken. Een proefperiode zonder extra kosten kan slechts eenmaal worden toegepast op elk uniek voertuigidentificatienummer. Dit betekent dat wanneer een voertuig wordt doorverkocht en de vorige eigenaar de eerste proefperiode heeft gebruikt, dit niet meer beschikbaar zal zijn.

 

Na uw eerste proefperiode is uw abonnement op de H-D™ Connect Services onderhevig aan jaarlijkse abonnementskosten. De bedragen van dergelijke jaarlijkse abonnementskosten en eventuele van toepassing zijnde verkoopbelastingen of btw worden vermeld op de bestelpagina wanneer u zich abonneert en deze gebruiksvoorwaarden accepteert. U moet een betalingsmethode opgeven bij het aanmelden. Als u terugkerende betalingen selecteert, wordt het abonnementsgeld jaarlijks vooraf automatisch in rekening gebracht via de opgegeven betalingsmethode. Als u geen terugkerende betalingen selecteert, loopt uw abonnement af aan het einde van de jaarlijkse abonnementsperiode en als u uw H-D™ Connect-abonnement wilt voortzetten, moet u een nieuw abonnement kopen met een geldige betalingsmethode.

 

We kunnen ons abonnementsmodel en onze tarieven van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn echter alleen van toepassing op volgende abonnementsperioden na kennisgeving van de wijzigingen aan u. Voor de abonnementskosten van H-D™ Connect Services accepteren we de betalingsmethoden die op de site worden vermeld. Als een creditcardrekening wordt gebruikt voor een transactie, kan Harley-Davidson vooraf goedkeuring krijgen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de betaling. Als u zich aanmeldt om automatisch terugkerende betalingen te doen, worden alle kosten en vergoedingen in rekening gebracht op de creditcard die u tijdens het installatieproces heeft aangewezen. Als u een andere creditcard wilt toewijzen of als uw creditcard verandert, moet u uw gegevens online wijzigen. Dit kan uw mogelijkheid om online betalingen uit te voeren tijdelijk vertragen terwijl we uw nieuwe betalingsinformatie verifiëren.

 

U verklaart en garandeert dat als u online betalingen doet dat (i) alle creditcardinformatie die u verstrekt waar, correct en volledig is, (ii) door u gemaakte kosten zullen worden vergoed door uw creditcardmaatschappij, (iii) dat u zult betalen de kosten die door u zijn gemaakt in de geboekte bedragen, inclusief eventuele toepasselijke belastingen, en (iv) u bent de persoon op wiens naam de kaart is uitgegeven en u bent geautoriseerd om een aankoop of andere transactie te doen met de relevante creditcard- en creditcardgegevens.

 

Voor uw gemak worden er geen kosten in rekening gebracht totdat uw betaalmethode is geautoriseerd, de registratie-informatie is geverifieerd op juistheid en uw registratie is voltooid. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen op de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn vastgesteld door onze afdeling krediet- en fraudepreventie. We kunnen wellicht ook aanvullende verificaties of informatie vragen voordat we een bestelling accepteren. Als uw registratie mislukt op het moment van registratie op de site, wordt er een foutmelding weergegeven. Als uw bestelling wordt geannuleerd nadat uw creditcard (of andere betaalrekening) in rekening is gebracht, zullen we een krediet op uw creditcard (of een andere toepasselijke betaalrekening) zetten ter grootte van de afschrijving.

 

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een abonnement op de H-D™ Connect-services om een geldige reden te weigeren. We zullen u op de hoogte brengen van de reden voor een dergelijke weigering.

Annulering en opschorting 

U kunt uw gebruik van H-D™ Connect-services op elk moment annuleren door naar het gedeelte "Abonnement beheren" van uw H-D™ Connect-serviceaccount te gaan ophttps://www.harley-davidson.com.. Na annulering zullen wij u een pro rata restitutie geven van uw betaalde abonnementskosten op basis van de resterende tijd in uw huidige abonnementsperiode.

 

We kunnen uw abonnement op en/of toegang tot de H-D™ Connect-service annuleren of opschorten om elke geldige reden, inclusief maar niet beperkt tot: (a) uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of enige andere voorwaarden, beleidsregels of richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen; (b) uw verzuim om enige door u verschuldigde vergoeding te betalen met betrekking tot de H-D™ Connect Service; (c) redenen van commerciële levensvatbaarheid; (d) onverwachte technische problemen of problemen met de H-D™ Connect Service; (e) bedreigingen en bezorgdheid over de veiligheid; (f) uw verzuim om de software die nodig is voor de H-D™ Connect-service bij te werken; (g) uw vermoedelijke deelname aan frauduleuze of illegale activiteiten; (h) de terugneming, verkoop of andere vermoedelijke overdracht van het voertuig; (i) uw verhuizing buiten het geografische dekkingsgebied van de H-D™ Connect Service; of (j) afwijkingen met betrekking tot uw H-D™ Connect-abonnement. Waar we dit recht uitoefenen, zullen we ernaar streven om u vooraf een redelijke kennisgeving te sturen.

Services

De H-D™ Connect Services bestaan uit de volgende functies, zoals hieronder nader toegelicht:

  • Firmware draadloze software-updates;
  • Locatiegegevensdiensten, inclusief het volgen van gestolen voertuigen;
  • Gebruiker voorkeuren;
  • Voertuigstatusgegevens; en
  • Klantenondersteuning
Firmware Over the Air Service 

De H-D™ Connect Services zijn afhankelijk van het gebruik van software die in uw voertuig is geïnstalleerd. De software is in licentie gegeven, niet aan u verkocht en moet mogelijk van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd. U gaat ermee akkoord dat we waar nodig software-updates of wijzigingen aan uw voertuig kunnen leveren. Deze updates kunnen functie-updates of updates zijn die vereist zijn voor beveiligings- of veiligheidsdoeleinden. Voor alle updates ontvangt u een melding dat u een bepaalde hoeveelheid tijd heeft om de installatie van de update te starten. Als u de update niet binnen die tijd voltooit, is het mogelijk dat de H-D™ Connect Services tijdelijk worden uitgeschakeld en dat u geen H-D™ Connect Services-gegevens ontvangt via de H-D™ Mobile App totdat de vereiste update is voltooid. Als we vaststellen dat de update een kritieke update is, zullen we de update automatisch installeren nadat de motor gedurende een voorgeschreven periode inactief is geweest.

 

Houd er rekening mee dat een software-update of wijziging van invloed kan zijn op gegevens die zijn opgeslagen in de H-D™ Connect Services. Houd er rekening mee dat uw voertuig tijdens een software-update tijdelijk stilstaat totdat de software-update is voltooid.

 

Neem onmiddellijk contact met ons op als u problemen ondervindt met de H-D™ Connect Services na een software-update.

Locatiegegevens

Om u te voorzien van de H-D™ Connect-services, zullen onze systemen de locatie van uw voertuig verzamelen en gebruiken zoals verder beschreven in ons Privacybeleid. Als u op enig moment uw toestemming voor het verzamelen van uw voertuiglocatiegegevens voor de H-D™ Connect-services wilt intrekken in overeenstemming met uw toepasselijke rechten onder het Privacybeleid, kunt u deze functie uitschakelen door uw H-D™ Connect-abonnement te annuleren. Als u uw H-D™ Connect-abonnement opzegt, zijn alle H-D™ Connect-services, inclusief locatiegegevensservices, niet beschikbaar.

Opsporingsdiensten voor gestolen voertuigen

Een belangrijke functie van de H-D™ Connect-dienst die afhankelijk is van locatiegegevens, is de service"gestolen voertuig tracking". Om de service voor het volgen van gestolen voertuigen te activeren, moet u uw voertuig in de modus "Gestolen voertuig" plaatsen via de H-D™ mobiele app. Raadpleeg de FAQ-pagina's ophttps://www.h-d.com/connect voor meer informatie.

 

In het geval dat uw voertuig in de modus Gestolen voertuig wordt geplaatst, zullen onze systemen vaker proberen de locatie van uw voertuig op te halen. Abonneer u niet op H-D™ Connect als u niet wilt dat uw locatie op deze manier wordt verzameld.

 

U erkent dat de service voor het opsporen van gestolen voertuigen mogelijk niet in alle scenario's de locatie van uw voertuig nauwkeurig kan volgen; zie de servicebeperkingen hieronder. Bovendien is de service voor het opsporen van gestolen voertuigen uitsluitend bedoeld om u te helpen bij het melden van de mogelijke diefstal van uw voertuig en om mogelijk te helpen bij het terughalen van uw voertuig. De H-D™ Connect-service voorkomt diefstal van voertuig- of voertuiginhoud niet en biedt geen bescherming tegen schade of verlies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of andere schade die u kunt oplopen in verband met diefstal en adviseren u contact op te nemen met wetshandhavingsinstanties met betrekking tot diefstal van uw voertuig.

Motorfietsinstellingen

In het gedeelte "Motorfietsinstellingen" van de H-D™ mobiele app kunt u bepalen welke soorten meldingen u ontvangt en hoe u die meldingen ontvangt. Deze mogelijkheid omvat het recht op: (i)" Motorfiets delen" - details over uw voertuig (inclusief VIN) bekijken en bewerken, (ii)" Motorfiets meldingen" - uw voorkeuren voor toepasselijke delen van de voertuiggezondheid bekijken en bewerken; (iii) "Beveiligingsmeldin"gen - selecteer meldingsvoorkeuren voor instellingen met betrekking tot voertuigbeveiliging en (iv)" Account delen "- hiermee kunt u een andere gebruiker met een H-D™ Unified-profiel toestaan uw voertuiggegevens te bekijken wanneer diegene inlogt op zijn/haar H-D™ Mobile App.

Voertuigstatusgegevens

De voertuigstatusgegevens die we verstrekken, zijn beperkt tot specifieke informatie die op afstand van het voertuig kan worden verkregen. Het type statistieken en gegevenspunten is afhankelijk van of het voertuig een elektrisch voertuig (EV) of een voertuig met interne verbrandingsmotor (ICE) is en kan gegevens bevatten zoals kilometerstand, brandstofbereik, batterijstatus, bandenspanning, rijmodus, laadstatus en onderhoudsschema. U kunt waarschuwingen voor deze datapunten beheren en instellen.

 

Houd er bovendien rekening mee dat u het "Onderhoudsschema" handmatig moet bijwerken na een onderhoudsbeurt.

 

Ten slotte erkent u dat de gegevens van de gezondheidscontrole van voertuigen beperkt zijn, het biedt een momentopname van specifieke voertuiginformatie op een bepaald moment in de tijd. De functie voor de gezondheidscontrole van het voertuig is geen vervanging voor en dient niet als aanvulling op regelmatig gepland of periodiek voertuigonderhoud. Raadpleeg uw dealer inzake voertuigonderhoud. We beloven niet alle voertuigcondities te detecteren. In het bijzonder kunnen de H-D™ Connect Services worden belemmerd als uw voertuig niet in goede staat verkeert, is beschadigd of aangepast, of door belemmeringen zoals heuvels, hoge gebouwen, tunnels, weersomstandigheden, schade aan uw voertuig, draadloos of elektrisch netwerk uitval, opstoppingen of vastlopen. Wij en de netwerk- en systeembeheerders beloven geen ononderbroken beschikbaarheid van de H-D™ Connect Services.

Klantenondersteuning, vragen of klachten

We zullen ons best doen om de H-D™ Connect-services te leveren met redelijke vaardigheid en zorg. Mocht u echter problemen met de H-D™ Connect Services ontdekken of problemen, vragen of klachten hebben over de H-D™ Connect Services, raadpleeg dan de FAQ-pagina's op https://www.h-d.com/connect, of raadpleeg onze Contact-pagina op https://www.harley-davidson.com/contact.

Service beperkingen

Dekking: De H-D™ Connect Services worden in een aantal internationale landen geleverd. Klik hier voor een actuele lijst met landen waarin de H-D™ Connect Services beschikbaar zijn.

 

Mobiel netwerk: De H-D™ Connect Services zijn afhankelijk van draadloze communicatienetwerken en satellietpositioneringssystemen. Deze netwerken en systemen worden beheerd door derden. Harley-Davidson kan niet garanderen dat ze op alle locaties en te allen tijde beschikbaar zullen zijn. In het bijzonder kan de dienst worden onderbroken in afgelegen of afgesloten gebieden. Dergelijke netwerken en systemen zijn ook onderhevig aan technologische veranderingen en ontwikkelingen. Het systeem dat in uw voertuig is geïnstalleerd, is of blijft mogelijk niet altijd compatibel met de netwerken en systemen van derden. U erkent dat om toegang te krijgen tot de H-D™ Connect Services via de H-D™ Mobile App, het apparaat waarop de H-D™ Mobile App is geïnstalleerd netwerkconnectiviteit vereist en dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van dergelijke netwerkconnectiviteit op eigen kosten.

 

Elektrisch systeem: Houd er rekening mee dat uw voertuig een werkend elektrisch systeem moet hebben, inclusief voldoende batterijvermogen om de telematica-regeleenheid (TCU) te laten werken, zodat de H-D™ Connect Services kunnen werken.

 

Onderhoud downtime: Hoewel we ernaar zullen streven om verstoringen tot een minimum te beperken, kan het zijn dat we van tijd tot tijd uw toegang tot, of gebruik van of, de H-D™ Connect Services moeten opschorten of beperken om systeemproblemen, problemen met uw account of andere problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op de prestaties, plezier of veiligheid van de H-D™ Connect Services.

Uw voertuig opladen

U moet ons laten weten wanneer u uw voertuig verkoopt of overdraagt, zodat we uw H-D™ Connect-services voor dat voertuig kunnen stopzetten en we u niet langer die services in rekening brengen. U bent verantwoordelijk voor betalingen nadat u uw voertuig heeft overgedragen als u ons niet op de hoogte heeft gesteld van de verkoop. U erkent dat het volgen van secundaire kopers of externe gebruikers van het voertuig bij wet verboden kan zijn.

Andere gebruikers

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van uw voertuig. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten van gebruikers van uw voertuig, inclusief toegang tot of gebruik van de H-D™ Connect Services.

Eigendom van de H-D Connect Services

Al het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van de H-D™ Connect Services is eigendom van Harley-Davidson of een van haar groepsmaatschappijen. De H-D™ Connect-services worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten of gelijkwaardige wetten waar ook ter wereld. De H-D™ Connect-services, inclusief maar niet beperkt tot alle bestanden, documenten, tekst, foto's, afbeeldingen, audio en video, en alle materialen waartoe toegang is verkregen via of beschikbaar is gemaakt voor gebruik of gedownload via de H-D™ Connect-services ("inhoud"), mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gebruikt, behalve voor doeleinden die schriftelijk zijn geautoriseerd of goedgekeurd door Harley-Davidson, inclusief voor het leveren van diensten of producten aan Harley-Davidson of een van haar groepsmaatschappijen, of in verband met een zakelijke relatie met Harley-Davidson of een van haar groepsmaatschappijen. U mag geen frametechnieken gebruiken om namen, handelsmerken, servicemerken, logo's, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief; afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag de inhoud alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken, kopiëren, afdrukken en gebruiken, op voorwaarde dat: (1) de inhoud wordt alleen gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden; (2) geen enkele inhoud wordt op enigerlei wijze gewijzigd; en (3) Inhoud wordt gebruikt, gekopieerd of verspreid los van de begeleidende tekst of gescheiden van enige copyright-, auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduiding. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of andere verlening van het recht om enig octrooi, copyright, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten van Harley-Davidson of een van haar groepsmaatschappijen of een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald.

Claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Als u de eigenaar van het auteursrecht of een vertegenwoordiger daarvan bent en van mening bent dat een inzending van een gebruiker of andere inhoud op de Harley-Davidson-websites inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Raadpleeg voor meer informatie ons beleid voor door gebruikers ingediende inhoud, dat hier beschikbaar is: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("H-D™ Beleid ten aanzien van gebruikersinhoud").

Beveiliging

Het is u verboden de beveiliging van de H-D™ Connect Services te schenden of te proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of account waartoe de gebruiker geen toegang heeft ; (b) pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder de juiste autorisatie; (c) proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het indienen van een virus bij de H-D™ Connect Services, het uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval, overbelasting, "flooding,"" spammen, ""mailbombing" of" crashen"; (d) het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en/of advertenties voor producten of diensten; of (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of enig deel van de headerinformatie in een e-mail of nieuwsgroeppost. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Harley-Davidson zal gebeurtenissen onderzoeken waarbij dergelijke schendingen mogelijk zijn en kan wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke schendingen betrokken zijn. U stemt ermee in geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de H-D™ Connect Services te verstoren of te proberen te verstoren.

 

Toegang tot de H-D™ Connect-diensten kan worden gecontroleerd zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

 

Het is mogelijk dat de H-D™ Connect Services van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn vanwege mechanische, telecommunicatie-, software-, hardware- en defecten van externe leveranciers. Hoewel Harley-Davidson redelijke inspanningen zal leveren om verstoringen tot een minimum te beperken, heeft Harley-Davidson geen controle over wanneer dergelijke uitvaltijd zich voordoet en heeft het geen invloed op de duur van dergelijke downtime.

Wachtwoordbeveiliging

Toegang tot de H-D™ Connect Services vereist een gebruikers-ID en wachtwoord. U stemt ermee in om toegang te krijgen tot de H-D™ Connect-diensten met alleen uw gebruikers-ID en wachtwoord zoals u door Harley-Davidson is verstrekt. U stemt ermee in de vertrouwelijkheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord te beschermen, en uw gebruikers-ID of wachtwoord niet te delen of bekend te maken aan derden.

Links van derden

De H-D™ Connect Services kunnen links bevatten naar websites van Harley-Davidson-dealers. Harley-Davidson-dealers zijn onafhankelijke contractanten en zijn geen agenten van Harley-Davidson. Harley-Davidson is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, werking of prestaties van websites van Harley-Davidson-dealers of andere sites van derden die toegankelijk zijn via de H-D™ Connect Services. Wanneer u een niet-harley-davidson-site bezoekt, moet u er rekening mee houden dat deze onafhankelijk is van Harley-Davidson en dat Harley-Davidson geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een niet-Harley-Davidson-website niet dat Harley-Davidson de inhoud of het gebruik van de gelinkte site onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt.

Auteursrechten en handelsmerken van derden

De H-D™ Connect Services kunnen verwijzingen bevatten naar handelsmerken van derden en kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, die het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Verwijzing naar een product, proces, publicatie, service of aanbieding van een derde partij door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, vormt of impliceert niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring of aanbeveling hiervan door Harley-Davidson.

Inzendingen, beoordelingen, feedback en andere berichten

Als u informatie of bestanden indient, uploadt, plaatst of verzendt via de H-D™ Connect Services ("Inzendingen"), stemt u ermee in zich te houden aan het H-D™ -beleid inzake gebruikersinhoud en gaat u ermee akkoord (1) niets in te dienen, te uploaden, te plaatsen of te verzenden die lasterlijk, beledigend, smadelijk, onwettig, obsceen, bedreigend, intimiderend, frauduleus, pornografisch of schadelijk is, of dat crimineel of onethisch gedrag zou kunnen aanmoedigen, (2) alles indienen, uploaden, plaatsen of verzenden dat in strijd is met het auteursrecht of de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van een persoon of entiteit, (3) een virus of een ander schadelijk onderdeel indienen, uploaden, plaatsen of verzenden, of (4) contact opnemen met andere gebruikers van H-D™ Connect Services of andere individuen via ongevraagde e-mail , telefoongesprekken, mailings of enige andere communicatiemethode. Als u feedback of gegevens indient, uploadt, plaatst of verzendt, zoals ideeën, concepten, knowhow, technieken, processen, opmerkingen, suggesties of vragen met betrekking tot de H-D ™ Connect-services, een product, service of de inhoud van Harley-Davidson ("feedback"), wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd, en Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen zijn niet verplicht om dergelijke feedback vertrouwelijk te houden, met inachtneming van onze verplichtingen onder onze Privacyverklaring. Door het indienen, uploaden, plaatsen of verzenden van inzendingen of feedback verleent u Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen de onherroepelijke, eeuwigdurende, volledig volgestorte, royaltyvrije licentie en het recht om Inzendingen en feedback voor haar bedrijf te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken en te verspreiden. doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, marketing en fabricage van producten, diensten en inhoud waarin dergelijke inzendingen en feedback zijn opgenomen, onderhevig aan onze verplichtingen onder onze privacyverklaring. Als u de blijvende beschikbaarheid van inzendingen wilt garanderen, neem dan stappen om een back-up van dergelijke inzendingen te maken, aangezien we niet kunnen garanderen dat inzendingen beschikbaar blijven.

 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, consultants en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen van derden, aansprakelijkheden, schade en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met inzendingen die u plaatst of die u via de H-D™ Connect Services plaatst.

 

Harley-Davidson beoordeelt geplaatste inzendingen of feedback niet regelmatig, maar behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om inzendingen of feedback die via de H-D™ Connect-services zijn ingediend, te controleren en te bewerken of te verwijderen wanneer dergelijke inzendingen of feedback het H-D™-gebruikersinhoudsbeleid schenden of om een andere geldige reden. U verleent Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met inzendingen of feedback, met inachtneming van onze verplichtingen onder onze Privacyverklaring. U stemt ermee in geen vals e-mailadres te gebruiken, u voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of feedback die u indient. Behoudens onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, nemen Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inzendingen of feedback die door u of een derde partij worden ingediend.

Nauwkeurigheid en integriteit van informatie

We zullen redelijke vaardigheid en zorg gebruiken om de integriteit en accuraatheid van de H-D™ Connect Services te waarborgen. Ondanks onze redelijke inspanningen is het echter mogelijk dat de H-D™ Connect-services onnauwkeurigheden of andere fouten bevatten en dat onbevoegde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen aan de H-D™ Connect-services door derden kunnen worden aangebracht. Mocht er zich een onnauwkeurigheid voordoen, neem dan contact op met Harley-Davidson zodat deze kan worden gecorrigeerd. Als we wijzigingen aanbrengen in de H-D™ Connect-services die uw genot van de H-D™ Connect-services wezenlijk veranderen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via onze website, app of e-mail. Andere informatie op de H-D™ Connect-diensten kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Bovendien, voor zover wettelijk toegestaan, zullen Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen, hoewel we redelijke inspanningen leveren om passende informatie en inhoud op onze website en app te verstrekken, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor informatie of inhoud waartoe toegang wordt verkregen via de H-D™ Connect Services. die zijn geplaatst door een niet aan Harley-Davidson gelieerde derde partij.

Afwijzing van garanties

We zullen redelijke vaardigheid en zorg aanwenden bij het leveren van de H-D™ Connect-services, maar we kunnen niet garanderen dat de H-D™ Connect-services aan uw eisen voldoen, de beoogde resultaten bereiken, zonder onderbreking werken of foutloos zijn.

 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden, wijst Harley-Davidson alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties voor bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op respect voor de H-D™ Connect Services.

 

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of de beperkingen van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Harley-Davidson en haar groepsmaatschappijen en hun respectievelijke functionarissen, vertegenwoordigers, directeuren, werknemers, consultants of agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims van derden, verliezen, aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met de H-D™ Connect Services, of uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van enig intellectueel eigendom of ander recht van Harley-Davidson of een andere persoon of entiteit.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Harley-Davidson niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe schade die hoger is dan de kosten die je hebt betaald voor de H-D™ Connect-services in de afgelopen 12 maanden of $ 150, afhankelijk van welke van de twee hoger is en is niet verantwoordelijk voor enige, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, voorbeeldige, bestraffende of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt aan de H-D™ Connect-diensten, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie en al dan niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw enige remedie voor ontevredenheid over de H-D™ Connect Services het gebruik van de H-D™ Connect Services te stoppen. Waar vereist onder de toepasselijke lokale wetgeving, sluit het bovenstaande onze aansprakelijkheid niet uit of beperkt het onze aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken veroorzaakt door onze nalatigheid of enig ander verlies waar de wet ons dat niet toestaat.

Herzieningen; Algemeen

In het geval dat een van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een andere rechtbank van competente jurisdictie niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze gebruiksvoorwaarden anders volledig van kracht blijven. en effect. Deze gebruiksvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden voor mobiele apps en het privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen Harley-Davidson en u met betrekking tot de H-D™ Connect-services. Harley-Davidson kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd deze gebruiksvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden voor mobiele apps en het privacybeleid herzien. Waar we herziene gebruiksvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden voor mobiele apps of privacybeleid publiceren, zullen we dergelijke herziene documenten op de site plaatsen.

Geschillenbeslechting; Arbitrage

We zullen te goeder trouw werken om elk probleem op te lossen dat u ondervindt met de H-D™ Connect Services als u dat probleem onder de aandacht van onze klantenservice brengt. We realiseren ons echter dat er zeldzame gevallen kunnen zijn waarin we een probleem mogelijk niet naar tevredenheid van de klant kunnen oplossen.

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Wisconsin zonder gevolg te geven aan enige keuze of tegenstrijdige wettelijke bepaling of regel.

 

U en Harley-Davidson zijn het erover eens dat, tenzij dit bij wet verboden is, elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de H-D™ Connect Services, zal worden bepaald door bindende arbitrage in plaats van in rechtbanken van algemene jurisdictie. Arbitrage is informeler dan het indienen van een vordering bij de  rechtbank. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, en is onderhevig aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbitrage staat een beperktere ontdekking toe dan in de rechtbank, maar we komen overeen met elkaar samen te werken om in te stemmen met een redelijke ontdekking in het licht van de betrokken kwesties en het bedrag van de claim. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en compensatie toekennen die een rechtbank kan toekennen, maar daarbij past de arbiter het materiële recht inzake schadevergoeding toe alsof de zaak voor de rechtbank was gebracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet inzake punitieve schadevergoeding zoals toegepast door de Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat, door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, de U.S. Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt en dat u en Harley-Davidson beiden afzien van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een class action. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden en elke andere contractuele relatie tussen u en Harley-Davidson.

 

Als u een claim tegen Harley-Davidson wilt indienen en u er daarom voor kiest om arbitrage te zoeken, moet u Harley-Davidson eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van uw claim ("kennisgeving") sturen. De kennisgeving aan Harley-Davidson moet worden gericht aan: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Kennisgeving adres"). Als Harley-Davidson een claim tegen u wil indienen en er daarom voor kiest om arbitrage te zoeken, zal het bedrijf per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving sturen naar het meest recente adres dat we van u in ons bestand hebben. Een kennisgeving, of deze nu door u of door Harley-Davidson is verzonden, moet (a) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gevraagde voorziening uiteenzetten ("Vraag"). Als Harley-Davidson en u niet tot overeenstemming komen om de claim binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving op te lossen, kunt u of Harley-Davidson een arbitrageprocedure starten of een claim indienen bij de kort geding rechtbank. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een schikkingsaanbod gedaan door Harley-Davidson of u niet bekendgemaakt aan de arbiter. U kunt een formulier Kennisgeving en een formulier om arbitrage te starten van de American Arbitration Association op www.adr.org downloaden of kopiëren. Als u een indieningsvergoeding moet betalen, zal Harley-Davidson, nadat Harley-Davidson op het kennisgevingsadres bericht heeft ontvangen dat u met arbitrage bent begonnen, de betaling van de indieningskosten onmiddellijk terugbetalen, tenzij uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt. De arbitrage wordt beheerst door de Commercial Arbitration Rules en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen (gezamenlijk "AAA-regels") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden, en wordt beheerd door de AAA. De AAA-regels en -formulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door ze bij ons op te vragen door ons te schrijven op het kennisgevingsadres. De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, inclusief kwesties met betrekking tot de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief deze arbitrageovereenkomst. Tenzij Harley-Davidson en u anders overeenkomen, vinden alle arbitragehoorzittingen plaats in de provincie (of parochie) van uw factuuradres. (Als u buiten de Verenigde Staten woont, zullen alle arbitragehoorzittingen plaatsvinden in het land waar u woont op een locatie die redelijkerwijs voor u geschikt is, maar blijven zij onderworpen aan de AAA-regels, inclusief de AAA-regels met betrekking tot de selectie van een arbiter). Als uw claim $ 10.000 of minder is, komen we overeen dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, via een telefonische hoorzitting of door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels. Als uw claim hoger is dan $ 10.000, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, zal de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitvaardigen die voldoende is om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten. Als de arbiter u een beloning toekent die hoger is dan de waarde van Harley-Davidsons laatste schriftelijke schikkingsaanbod gedaan voordat een arbiter werd geselecteerd (of als Harley-Davidson geen schikkingsbod deed voordat een arbiter werd geselecteerd), dan betaalt Harley-Davidson u het bedrag van de beloning of US $ 1.000, afhankelijk van wat het hoogste is. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet, wordt de betaling van alle indienings-, administratie- en bemiddelingskosten beheerst door de AAA-regels. Elke partij betaalt haar eigen kosten en eventuele advocatenhonoraria. Als een partij echter voorrang heeft op een wettelijke claim die de advocaatkosten van de heersende partij oplegt, of als er een schriftelijke overeenkomst is die voorziet in betaling of invordering van juridische kosten, kan de arbiter redelijke vergoedingen toekennen aan de winnende partij, volgens de normen voor vergoeding verschuiven voorzien door de wet.

 

U en Harley-Davidson zijn het erover eens dat ieder alleen vorderingen tegen de ander kan indienen in uw of zijn individuele hoedanigheid, en niet als eiser in een collectie zaak of representatieve procedure. Verder, tenzij u en Harley-Davidson anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de claims van één persoon samenvoegen met uw claims, en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een representatieve of collectieve procedure. De arbiter kan alleen een declaratoire of voorlopige voorziening toekennen ten gunste van de individuele partij die om een oplossing vraagt en alleen voor zover nodig om een oplossing te bieden die gerechtvaardigd is door de individuele claim van die partij.

 

Indien deze specifieke bepaling niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan (a) is de gehele arbitragebepaling nietig en ongeldig, maar de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht; en (b) exclusieve jurisdictie en locatie voor eventuele claims is in staats- of federale rechtbanken in Milwaukee, Wisconsin.

 

Als u een consument buiten de Verenigde Staten bent, ontneemt dit u geen enkele bescherming die u geniet volgens de wet van het rechtsgebied waar u woont, ook wanneer dergelijke wetgeving vereist dat u toegang heeft tot lokale rechtbanken in dat rechtsgebied.