2023 Run-Out Deals op legendarische motorfietsen
Gratis verzending vanaf €50 & gratis retourneren - Nu shoppen
TICKETS VOOR HET H-D HOMECOMING FESTIVAL 2024 NU TE KOOP. TICKETS
Gratis verzending vanaf €50 & gratis retourneren - Nu shoppen
2023 Run-Out Deals op legendarische motorfietsen
Klaar om te rijden? Laat ons je op weg helpen. Bekijk Beschikbare Aanbiedingen
TICKETS VOOR HET H-D HOMECOMING FESTIVAL 2024 NU TE KOOP. TICKETS

Harley-Davidson beleid voor door gebruikers ingediende inhoud

Harley-Davidson Motor Company, Inc. ("H-D" of "wij") biedt tools waarmee gebruikers ("u") van deze website kunnen communiceren met andere gebruikers van deze website door te posten, bekijken, reageren op of deelnemen in weblogs, discussieforums, chatrooms, rijverhalen en/of andere soortgelijke functies (gezamenlijk "Community-functies" of "Community"). Dit beleid voor door gebruikers ingediende inhoud ("Beleid") beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Community-functies, inclusief het indienen van enige inhoud ("Inhoud") die u aan een Community verstrekt. Dit beleid is van toepassing op elke website waarop dit beleid kan worden geplaatst, inclusief, maar niet beperkt tot, Harley-Davidson.com, Buell.com, Members.Hog.com en Hog.Com ("Website").

DOOR INHOUD VOOR DEZE WEBSITE IN TE DIENEN, ERKENT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE IN DIT BELEID WORDEN VERMELD, VAN TOEPASSING ZIJN OP UW INTERACTIES MET ELKE WEBSITE-GEMEENSCHAP EN DAT GOEDE EN WAARDEVOLLE OVERWEGING AAN U IS VERSTREKT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIEN DAN GEEN INHOUD IN OP DEZE WEBSITE OF KRIJG ANDERSZINS TOEGANG TOT ENIGE COMMUNITY-FUNCTIES OP DEZE WEBSITE.

Profielcreatie

Om deel te nemen aan veel community-functies, moet u zich mogelijk registreren bij de website om een gebruikersprofiel aan te maken en een gebruikersnaam te verkrijgen of te selecteren die uw e-mailadres kan zijn, een schermnaam die zal worden gebruikt om uw inhoud te identificeren, en/of een wachtwoord. Dit registratieproces vereist mogelijk dat u bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf verstrekt, onderhevig aan de voorwaarden van het privacybeleid van de website. Alle door u verstrekte registratie-informatie moet correct, actueel en volledig zijn. H-D behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Community te weigeren en/of uw account om welke reden dan ook naar eigen goeddunken op te schorten, inclusief maar niet beperkt tot als zij denkt dat u frauduleuze registratie-informatie heeft ingediend. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en/of veiligheid van elke gebruikersnaam, schermnaam en/of wachtwoord(en) die u selecteert of krijgt om de Community of andere functies van de website te gebruiken, en u bent als enige en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam, schermnaam en/of wachtwoord. U stemt ermee in om H-D onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam, schermnaam en/of wachtwoord(en). Iedere gebruiker mag één gebruikersprofiel aanmaken. Geautomatiseerde aanmaak van accounts, deelname aan en scraping van inhoud is ten strengste verboden.

Inhoudindiening

Alle inhoud voor de community en de opmerkingen of meningen die daarin worden geuit, zijn die van hun respectievelijke bijdragers en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van H-D, de eigenaren, het management of de werknemers. H-D is niet verantwoordelijk en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van enige bijdrage die door gebruikers van de Community wordt ingediend. Zonder het voorgaande te beperken, kan H-D niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die mogelijk inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

De aard van sommige inhoud kan aanstootgevend, schadelijk of onnauwkeurig zijn en kan in sommige gevallen verkeerd of misleidend worden geëtiketteerd. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u naar de community verzendt. Zonder het voorgaande te beperken, behoudt H-D zich het recht voor, maar is niet verplicht, om alle inzendingen te controleren en redactionele controle uit te oefenen over al deze inzendingen, inclusief maar niet beperkt tot het recht om inhoud te bewerken, te verwijderen of te verwijderen. H-D is niet verantwoordelijk voor het niet controleren, beoordelen, bewerken en/of verwijderen van inhoud die via een Community-functie naar de website is verzonden.

Alle inhoud wordt geacht op niet-vertrouwelijke basis te zijn verstrekt. Als u een bijdrage levert aan een community, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij uw bijdrage naar eigen goeddunken in zijn geheel, als een bewerkte versie of helemaal niet kunnen publiceren. We kunnen naar eigen goeddunken inhoud verwijderen, wijzigen of anderszins bewerken die we om welke reden dan ook ongepast achten. U draagt alle privacy- en andere risico's die verband houden met het gebruik van de communityfuncties van deze site. Daarom moet u het plaatsen van persoonlijke informatie, zoals uw huisadres of telefoonnummer, vermijden.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruikersnaam, schermnaam en/of volledige naam samen met uw inhoud kan worden gepost. In dat opzicht heeft u niet dezelfde mate van privacy of vertrouwelijkheid als in andere delen van de website.

Gedragsregels

U moet zich te allen tijde aan de volgende gedragsregels houden tijdens het gebruik van de gemeenschapsfuncties van deze website. H-D kan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook beperkingen opleggen aan bepaalde aspecten van een community of uw toegang tot een deel of de hele community beperken zonder kennisgeving of boete, inclusief maar niet beperkt tot als we van mening zijn dat u deze gedragsregels of enige toepasselijke wet overtreedt.

 1. U moet ten minste 18 jaar oud zijn (of de meerderjarige leeftijd in het land waar u woont) om inhoud in te dienen bij de community.
 2. Inhoud die door u wordt ingediend, mag geen inhoud bevatten die onwettig, lasterlijk, seksueel expliciet, obsceen, beledigend, in strijd met de privacyrechten van derden is en/of persoonlijke informatie van derden bevat, zoals telefoonnummers, woonadressen of e-mailadressen.
 3. Vulgair taalgebruik en ongepast materiaal is verboden. Afkortingen, zelfcensurering en pogingen om censurerende functies van het monitoringprogramma van H-D te omzeilen, zijn in strijd met deze gedragsregels.
 4. Inhoud die gevaarlijk rijden of gevaarlijk gebruik of misbruik van H-D-producten promoot, wordt niet gepost.
 5. Inhoud die vertrouwelijke, niet-openbare informatie over H-D- en H-D-producten of -diensten bevat, wordt niet geplaatst.
 6. Het materiaal dat u plaatst, moet origineel materiaal zijn waarvan u het intellectueel eigendom bezit en/of waarvan u het wettelijke recht of de licentie hebt om het materiaal te reproduceren, aan te passen, weer te geven en/of te verspreiden onder anderen. Plaats geen foto's, video's, software, opmerkingen of andere inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsgeheimen en handelsmerkrechten) of die in strijd is met een federale, staats-, lokale of internationale wetten of voorschriften, die allemaal uitdrukkelijk verboden zijn.
 7. U mag geen inhoud plaatsen die anderen degradeert op basis van geslacht, ras, klasse, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of andere classificatie. H-D tolereert geen taal die bedoeld is om te intimideren of aan te zetten tot geweld.
 8. U dient andere gebruikers van de site te behandelen zoals u van hen verwacht dat ze u behandelen. Voer geen persoonlijke aanvallen uit en val andere gebruikers niet op enige agressieve wijze lastig. Plaats geen onderwerpen of meningen die bedoeld zijn om een negatieve reactie van een of meer specifieke gebruikers uit te lokken (bijv. “trollen).
 9. Houd u niet bezig met verstorende activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot aanhoudende off-topic inhoud of opmerkingen, of uitspraken die bedoeld zijn om andere gebruikers aan te zetten om dit beleid of deze gedragsregels te overtreden.
 10. Plaats geen instructies, software of ander materiaal dat de computers van andere gebruikers zou kunnen schaden of waarmee andere gebruikers schade zouden kunnen berokkenen aan derden, inclusief maar niet beperkt tot het uploaden van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige, illegale of onwettige code die is ontworpen om de functionaliteit van software of hardware te onderbreken, vernietigen of beperken.
 11. Als uw inhoud een link naar een externe website bevat, moet u ervoor zorgen dat de inhoud van de link en de externe website geschikt is voor de community. Deze regel is van toepassing op het vermelden van of verwijzen naar een website, zelfs als de vermelding geen hyperlink is vanuit uw bericht. Als u een link plaatst of naar een website verwijst die ongepast is, kan H-D deze verwijderen.
 12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door H-D, mag u de Community niet voor commerciële doeleinden gebruiken. H-D verbiedt alle acties om fondsen te werven, commerciële entiteiten of websites te promoten of anderszins commerciële activiteiten uit te oefenen via de community.

U stemt ermee in om H-D en zijn gelieerde ondernemingen en al hun werknemers, agenten, directeuren, functionarissen, aandeelhouders, advocaten, opvolgers en rechtverkrijgenden van en tegen alle claims, procedures, schadevergoedingen, verwondingen, aansprakelijkheden, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, en verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en proceskosten) die verband houden met of voortvloeien uit een schending door u van deze Gedragsregels of enige andere voorwaarden die in dit Beleid worden vermeld.

Inhoudseigendom en gebruik

U dient alle inhoud in elektronisch formaat in te dienen via de website. In het geval er echter papieren materialen naar H-D worden gestuurd, worden deze het eigendom van H-D en worden ze niet geretourneerd. Daarnaast wordt alle inhoud die wordt verzonden naar of geüpload via de website ook ons eigendom. We zijn niet verplicht om naar ons verzonden inhoud te bewaren. Hoewel H-D de inhoud kan gebruiken, heeft het ook het recht om alle inhoud die naar ons in welk formaat dan ook zonder voorafgaande kennisgeving is verzonden, te wissen, verwijderen, weg te gooien of te vernietigen.

H-D beslist naar eigen goeddunken welke inhoud wel of niet wordt gebruikt. H-D belooft of garandeert niet dat de naar ons verzonden inhoud op enigerlei wijze zal worden gebruikt. Als inhoud echter wordt gebruikt, verleent u H-D (waaronder alle gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, licentiehouders, sublicentiehouders, dochterondernemingen of een derde partij die de inhoud van H-D verkrijgt) een wereldwijde, eeuwigdurend, niet-herroepbaar, rechtenvrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht om uw naam, biografische informatie en gelijkenis te gebruiken, evenals de naam, biografische informatie en gelijkenis van een andere persoon, of deze nu een minderjarige of een volwassene is, die in de inhoud voorkomt, op enige en elke wijze zoals uitsluitend bepaald door H-D. Ter illustratie, maar niet ter beperking, kan dergelijk gebruik zijn voor interne doeleinden, plaatsing op een website en marketing, reclame en promotie van producten, koopwaar, goederen of diensten in alle media, nu bekend of later uitgevonden. U hebt geen recht op beoordeling en u ontvangt geen extra vergoeding of vergoedingen als gevolg van het gebruik. U garandeert hierbij en verklaart dat u het recht heeft om deze licentie te verlenen namens uzelf en namens elke persoon (volwassene of minderjarige) die ook in de inhoud voorkomt.

Verder wijst u hierbij onherroepelijk en voor altijd alle rechten (intellectuele eigendom en andere) op de inhoud toe, inclusief auteursrechten die u of een derde partij zou kunnen hebben, aan H-D. U begrijpt dat door de toekenning van dergelijke rechten, H-D wordt beschouwd als de eigenaar van alle rechten op de inhoud en dat hij met de inhoud kan doen wat hij wenst zonder dat verdere toestemming van u of een derde vereist is. U garandeert en verklaart dat u de eigenaar van het auteursrecht van de inhoud bent of de noodzakelijke rechten van de eigenaar van het auteursrecht hebt verkregen om deze toewijzing van rechten te verlenen en dat de toestemming van een andere persoon of entiteit niet vereist is. Bovendien worden door het toekennen van een van de hierboven uiteengezette rechten de rechten van een andere persoon of entiteit niet geschonden.

U begrijpt dat H-D vertrouwt op uw verklaringen en garanties. Als zodanig, in het geval van een claim van welke aard dan ook of een rechtszaak of andere actie door uzelf of een derde partij die wordt ondernomen tegen H-D, of een derde die de inhoud gebruikt met toestemming van H-D, gebaseerd op H-D's of een dergelijke derde het gebruik van de inhoud door een partij en/of een geclaimde schending van de verklaringen en garanties die u in deze overeenkomst geeft (ongeacht of de claim waar is of niet of dat de claim succesvol is of niet), bent u als enige verantwoordelijk voor alle kosten, schade, oordelen en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die H-D of een derde partij die de Inhoud met toestemming van H-D gebruikt, oploopt als gevolg van een dergelijke claim of actie.

Claims inzake auteursrechtschending

Als u de eigenaar van het copyright bent of een vertegenwoordiger daarvan en van mening bent dat een inzending van een gebruiker of andere inhoud op de Harley-Davidson-websites inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") door Harley-Davidsons Copyright Agent van de volgende schriftelijke informatie te voorzien (zie 17 USC §512(c)(3) voor meer details):

 1.  Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronische post;
 5. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

 

De door Harley-Davidson aangewezen Copyright Agent om meldingen van beweerde inbreuk te ontvangen, is:

 1. Naam van de agent die is aangewezen om kennisgeving van geclaimde inbreuk te ontvangen: Chief Trademark Counsel
 2. Volledig adres van de aangewezen agent naar wie de kennisgeving moet worden gestuurd: H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103
 3. Telefoonnummer van aangewezen agent: (734) 665 -9243
 4. Faxnummer van aangewezen agent: (734) 665-9643
 5. E-mailadres van aangewezen agent: [email protected]

Beperking van aansprakelijkheid en afwijzing van garanties

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de community-functies, gaat u ermee akkoord dat H-D en zijn eigenaar(s), moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers, consultants, aannemers en juridisch adviseurs, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor en door u schadeloos zullen worden gehouden tegen enige aansprakelijkheid voor enig letsel, verlies, claims of schade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot speciale, voorbeeldige, bestraffende, indirecte, incidentele of gevolgschade ) aan personen (inclusief persoonlijk letsel of overlijden) of eigendommen, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, resulteren uit enig gebruik of misbruik van de community-functies of uw bijdrage aan een community-functie, elke storing of vertraging door H-D in verband met de community-functies of uw bijdrage, of de prestatie of niet-uitvoering van de community-functies of uw bijdrage , zelfs als H-D op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze niet-aansprakelijkheidsverklaring is van toepassing op enige schade of letsel veroorzaakt door een storing in de prestatie, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking, computervirus, communicatielijnstoring, diefstal of vernietiging, of ongeautoriseerde toegang tot, wijziging van, of gebruik van uw persoonlijke gegevens.

H-D geeft geen enkele garantie met betrekking tot de community-functies, die worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis. H-D wijst uitdrukkelijk alle garanties af, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk, en garanties die voortvloeien uit de wet of anderszins in de wet of uit een handelswijze of handelsgebruik. H-D is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige garantie, vertegenwoordiging of garantie, expliciet of impliciet, feitelijk of in de wet, met betrekking tot de community-functies, inclusief maar niet beperkt tot dat de community-functies foutloos zijn, of wat betreft de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van alle inhoud of informatie die wordt verspreid met betrekking tot de community-functies. SOMMIGE STATEN STAAN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN AFWIJZING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Naast, en zonder beperking, enige andere disclaimers die in dit beleid of elders op de site worden vermeld, geeft H-D geen verklaringen of garanties over enige bijdrage die is geplaatst op of beschikbaar wordt gemaakt via de community, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van een dergelijke bijdrage. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen en bevestigen van de beschikbaarheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, toereikendheid, juistheid, waarachtigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van alle door de gebruiker ingediende inhoud. De opname van door gebruikers ingediende inhoud op deze website impliceert niet de goedkeuring of sponsoring van H-D. U bent als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen van activiteiten, transacties en relaties die u met andere gebruikers van deze website aangaat.