Teď je ten čas vyzkoušet model Harley-Davidson. Rezervuj si zkušební jízdu nyní
Jsi připraven vyrazit? Máme další lákavé nabídky. Podívej se na Nabídky
Na viděnou příští rok! Uložte si toto datum: 3.–8. září 2024
Posilujeme pozitivní sociální vliv

Každý den rozšiřujeme náš pozitivní sociální vliv. Spolupracujeme na trvalé přeměně našich komunit a přispíváme k trvalému, etickému a spravedlivému světu, aby každý mohl mít rád místo, kde žije. 

 

Zaměřujeme se na prosazování důležitých změn v naší domovské čtvrti Near West Side v Milwaukee, investice do programů pro mladé s posílením inovací STEAM a na posilování postavení našich zaměstnanců, aby se stali hybnou silou ve svých místních komunitách.

Revitalizace našeho domova a okolí 

Pět klíčových institucí, včetně společnosti Harley-Davidson, založilo v roce 2015 společnost Near West Side Partners s cílem vytvořit z této čtvrti skvělé místo pro život, práci, návštěvu a pobyt. Investujeme značné prostředky, abychom urychlili transformační a smysluplnou změnu pro všechny zúčastněné strany v sousedství.   

Davidson Park

 

Harley-Davidson Foundation pomáhá komunitě zvyšovat množství zeleně, která by podporovala setkávání, zdraví, pohodu a umění & kulturu, a přemění centrální plochu našeho sídla na Juneau Avenue na nový veřejný park. 

 

Naší ambicí je, aby Davidson Park byl inkluzivní, živé komunitní místo setkávání, které oživuje celou čtvrť prostřednictvím udržitelných postupů a slouží jako rekreační, občanská a kulturní destinace pro všechny, kteří navštěvují Near West Side a pro které je domovem.

 

Park bude otevřený pro všechny, kteří si chtějí užívat, setkávat se a navazovat vzájemné kontakty. 

 

Budování partnerské spolupráce: Farma Hunger Task Force

Skvělým příkladem našeho partnerského přístupu ke spolupráci v sociální oblasti je projekt The Farm. Nadace Harley-Davidson Foundation byla v roce 2012 zakládajícím partnerem organizace Hunger Task Force Farm a od té doby ji výrazně podporuje. Tato farma o rozloze 208 akrů produkuje širokou škálu plodin, které jsou do 24 hodin po sklizni k dispozici místním potravinovým distributorům. Stovky zaměstnanců společnosti Harley-Davidson se na farmě dobrovolně podílely na sázení a sklizni.

Zpráva o inkluzivním přístupu

Podívejte se podrobněji na náš pokrok v oblasti inkluzivního přístupu zainteresovaných stran.

Podpora vlivu STEAM

Ve společnosti Harley-Davidson si uvědomujeme význam vědy, techniky, inženýrství, umění a matematiky (STEAM) ve vzdělávání.  Vždyť bez těchto dovedností by naše produkty nikdy nevznikly. Ve spolupráci s místními školami a komunitními organizacemi se snažíme nabízet studentům poutavé příležitosti, které jim umožní prozkoumat a vyzkoušet si koncepty STEAM jak ve třídě, tak v prostorách H-D, navázat kontakt s našimi talentovanými a nadšenými zaměstnanci a podpořit profesní možnosti v oborech STEAM. Naším cílem je prostřednictvím osvětové činnosti v oblasti STEAM pomoci vytvořit novou generaci kvalifikovaných pracovníků, nastartovat kariéru a zažehnout jiskru pro budoucí inovátory.

Podpora dobrovolnictví zaměstnanců

Společnost H-D vychází ze svého cíle Inclusive Stakeholder Management, kterým je starat se na prvním místě o lidi, planetu a prosperitu, a podporuje své zaměstnance, aby se prostřednictvím dobrovolnické činnosti stali průkopníky pozitivního vlivu ve svých komunitách. Jsme připraveni pomoci - „Here to Help.” 

 

Naši filozofii „Here to Help“ posilujeme prostřednictvím dubnové kampaně, která zvyšuje povědomí, podporuje účast, oceňuje a oslavuje dobrovolníky z řad našich zaměstnanců a zároveň buduje dynamiku a nadšení pro dobrovolnictví po celý rok.