Přidej se k nám a buď u odhalení první části novinek pro rok 2022 – Přihlas se zavřít
Nadace Harley-Davidson

Nadace Harley-Davidson, dobročinná organizace společnosti Harley-Davidson Inc., se snaží zlepšovat kvalitu života všech lidí. Své charitativní úsilí zaměřuje na potřebné oblasti tam, kde jako firma působíme.

farma tým proti hladu
nadace harley-davidson vytváří domov

Naše zaměření

Nadace se zaměřuje na pomoc úspěšným studentům, budování zdravých a udržitelných měst a podporu rozvoje komunity v Milwaukee, našem rodném městě. Tyto iniciativy podporujeme prostřednictvím peněžních grantů, sponzorování akcí a věcných darů. Každá z těchto iniciativ je podporována strategickými oblastmi, které zajišťují účinnost a smysluplnost investic do rozvoje našich komunit.

„Nadace Harley-Davidson otevírá nové možnosti v komunitách, kde podnikáme.“
nadace harley-davidson a dobrovolníci pro čtení pohádek pro děti
Podpora úspěšného studia

Investujeme do okolních škol, abychom zajistili přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny studenty.

 • Pomáháme při rozvoji udržitelných a kvalifikovaných pracovních sil prostřednictvím investic do programů v oblasti vědy, techniky, inženýrství, umění, matematiky a odborných řemesel (STEAM+).
 • Poskytujeme studentům možnost získat vysoce kvalitní služby fyzické a duševní zdravotní péče ve škole, aby se mohli efektivně učit.
 • Podporujeme mládež na cestě k úspěchu tím, že jim nabízíme úspěšné vzory.
harley-davidson nadace dobrovolníků stavba domů
Aktivní komunita

Podporujeme smysluplný růst, díky kterému se naše širší komunita může navzájem poznávat prostřednictvím rozmanité, zdravé a inspirativní spolupráce.

 • Pomáháme Milwaukee vzkvétat a být skvělým místem pro život, práci a zábavu pomocí podpory kulturních a jiných programů.
 • Poskytujeme zvláštní finanční pomoc při závažných katastrofách.
harley-davidson nadace dobrovolníci zahradničení
Zdravé a udržitelné čtvrti

Podporujeme hospodářský rozvoj prostřednictvím vyhledávání bezpečných a udržitelných příležitostí ke zlepšení života identifikovaných komunit.

 • Podporujeme iniciativy, které se snaží potírat hlad a zajišťovat odpovídající potravinové zdroje.
 • Poskytujeme příležitosti ke vzdělávání a odborné přípravě, které následně vedou k zaměstnání.
 • Poskytujeme jednotlivcům soubor dovedností a znalostí, které jim umožní činit informovaná a efektivní finanční rozhodnutí, aby mohli plně využít svého potenciálu.
Kdo jsme a co děláme
Podporujeme
 • Kvalifikované charitativní organizace 501(c)(3) nebo 170(c)
 • Programy zaměřené alespoň na jednu z našich strategických oblastí
 • Organizace sídlící nebo sloužící komunitám, kde Harley-Davidson působí, s preferenci programů v našich čtvrtích
Nefinancujeme
 • Jednotlivce
 • Politické cíle nebo kandidáty
 • Nadační fondy
 • Skupiny nebo organizace, které re-grantují podporu naší nadace pro jiné organizace nebo jednotlivce (kromě schválených výjimek)
 • Školní nebo komunitní atletické akce nebo týmy, hudební skupiny nebo sbory
 • Náboženské, pracovní nebo spolkové organizace (pokud nejsou zapojeny do velkého projektu ve prospěch větší komunity)
 • Konference nebo kapitálové kampaně
 • Organizace, které nejsou v souladu se zásadami Harley-Davidson proti diskriminaci
Správa a řízení společnosti a finanční informace

Harley-Davidson Foundation, Inc. je nezisková, neakciová organizace. Následující dokumenty poskytují finanční údaje a informace týkající se správy a řízení společnosti: