Foundation

Nadace Harley-Davidson

 

Financujeme

  • Kvalifikované dobročinné organizace typu 501(c)(3) nebo 170(c)
  • Programy zaměřené na vzdělávání, zdraví nebo životní prostředí
  • Organizace sloužící komunitám, kde máme závody

Nefinancujeme

  • Jednotlivce
  • Politické cíle nebo kandidáty
  • Nadační fondy
  • Atletické týmy
  • Náboženské organizace (pokud nejsou zapojeny do velkého projektu ve prospěch větší komunity)
  • Konference nebo kapitálové kampaně