The Harley-Davidson Museum

มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิด-19

ความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

Harley-Davidson Museum แห่งเดียวในโลก ประกอบด้วย Motor Bar & Restaurant และ The Shop เปิดทำการทุกวันแล้วตอนนี้ เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์และร้านค้าคือ 10:00 น. จนถึง 17:00 น. และเวลาทำการของ MOTOR คือ 11:00 น. ถึง 17:00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คำสั่ง Moving Milwaukee Forward Health Order ของเมือง Milwaukee หมดอายุ ตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะสวมหน้ากากป้องกันใบหน้าหรือไม่ก็ได้ภายในแคมปัส H-D Museum เรายังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแขกที่มาเยี่ยมชมและเจ้าหน้าที่ของเราเป็นอันดับหนึ่ง และเรายังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อื่นๆ ทั้งหมด เราหวังว่าจะได้พบคุณเร็วๆ นี้! 

การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
เราได้เพิ่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในอาคาร มีแอลกอฮอล์ล้างมือติดตั้งไว้ทั่วทั้งแคมปัสเพื่อความสะดวกของแขกที่มาเยี่ยมชม  ก็อกน้ำดื่ม (หรือน้ำพุสำหรับดื่ม) ตอนนี้ปิดให้บริการ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะสวมหน้ากากป้องกันใบหน้าหรือไม่ก็ได้ภายในแคมปัส H-D Museum ส่วนเจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทั้งนี้เพื่อปกป้องทั้งตัวคุณเองและเจ้าหน้าที่ มีการติดตั้งฉากกระจกเพล็กซีกลาสในจุดจำหน่ายบางจุดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานของเราที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
การเว้นระยะห่างทางสังคม
การเว้นระยะห่างทางสังคม
เครื่องหมายเว้นระยะห่างบริเวณใกล้กับจุดจำหน่ายจะช่วยให้คุณรักษาระยะห่างทางสังคมได้อย่างปลอดภัยในขณะเข้าแถวรอ เครื่องหมายบอกทิศทางใช้เพื่อช่วยในการรักษาระยะห่างทางสังคมสำหรับแขกแต่ละคน หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
คำเตือนเกี่ยวกับโควิด-19:  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 Harley-Davidson  ได้นำมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาใช้กับแขกของเรา  ผู้เยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามประกาศและคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้ปิดประกาศไว้ เมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง  สถานที่สาธารณะใดก็ตามที่มีผู้คนมารวมตัวกัน ย่อมมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 อยู่แล้วโดยธรรมชาติ  โควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอย่างยิ่ง ซึ่งอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและการเสียชีวิต และจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อระบุว่า ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจะมีแนวโน้มเสี่ยงมากขึ้นต่อภาวะแทรกซ้อนที่เป็นผลมาจากโควิด-19  ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องของ Harley-Davidson  คุณสมัครใจยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่สถานที่ และปลดเปลื้อง Harley-Davidson  จากความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับโควิด-19