พร้อมออกลุยแล้วหรือยัง เรามีข้อเสนอที่คุณจะต้องถูกใจ ดูข้อเสนอที่มี
พบกันใหม่ปีหน้า ลงปฏิทินไว้: 3-8 กันยายน 2024
บัตรเข้างาน H-D HOMECOMING FESTIVAL ปี 2024 เปิดจำหน่ายแล้วตอนนี้ ซื้อบัตร

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานของ H-D.com

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2017

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน (ข้อกำหนดการใช้งาน) ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ (หรือ “เว็บ”) Harley-Davidson, Inc. (“Harley-Davidson”) ของคุณ โปรดศึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อการอธิบายถึงการปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานจากการอ้างอิงนี้ การยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้คือเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยที่ต้องผูกมัดกับข้อตกลงการใช้งาน โปรดออกจากเว็บไซต์ทันที

 

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้แจกแจงว่าการขัดแย้งทั้งหมดระหว่างคุณกับ Harley-Davidson จะถูกแก้ไขโดยคำชี้ขาดซึ่งมีผลผูกพันคู่พิพาท ดังนั้น คุณยินยอมสิทธิ์ที่จะไปศาล (รวมถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล) เพื่อยืนยันหรือแก้ต่างสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน (ยกเว้นในกรณีที่อาจจะต้องดำเนินการฟ้องร้องในศาลเล็ก) สิทธิ์ของคุณจะได้รับการกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการคนกลาง และไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และคำอ้างอิงของคุณจะไม่สามารถนำมาเบิกในชั้นศาลได้ โปรดตรวจสอบเซกชั่นด้านล่างที่มีการตั้งชื่อว่า ข้อยุติความขัดแย้ง; ข้อตกลงของอนุญาโตตุลาการสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงของคุณที่จะขอรับการตัดสินโดยชี้ขาดในกรณีพิพาทใด ๆ กับ Harley-Davidson

ความเป็นเจ้าของของเว็บไซต์และเนื้อหา

หน้าทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาใด ๆ ที่สามารถทำให้ดาวน์โหลดได้ เว้นเสียแต่จะมีหมายเหตุไว้ นั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของ Harley-Davidson หรือผู้เกี่ยวข้อง เว็บไซต์นี้มีการปกป้องจากกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ เนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงอย่างไร้ข้อจำกัดทั้งไฟล์, เอกสาร, ตัวอักษร, รูปถ่าย, รูปภาพ, เสียง และวีดีโอ และเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับการเข้าถึงทางหรือทำให้นำไปใช้หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) จะไม่สามารถนำไปคัดลอก, แจกจ่าย, ปรับแต่ง, ทำซ้ำ, เผยแพร่ตีพิมพ์ หรือนำไปใช้ ในรูปทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเว้นว่าในจุดประสงค์ที่ได้รับการยินยอมหรืออนุมัติจาก Harley-Davidson ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการจัดหารบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ Harley-Davidson หรือผู้เกี่ยวข้องรายใด หรือมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Harley-Davidson หรือผู้เกี่ยวข้องใด ๆ คุณไม่สามารถระบุขอบเขตหรือปรับเทคนิคระบุขอบเขตเพื่อแนบ หรือ deep link ไปยังชื่อ, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการบริการ, โลโก้, เนื้อหา หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ (รวมทั้ง: รูปภาพ, ตัวอักษร, เลย์เอาต์ของหน้า, หรือรูปแบบ) ของ Harley-Davidson หรือหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องโดยไม่มีการยินยอมที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจดู, คัดลอก, พิมพ์ และใช้เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บเพื่อการใช้งานส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียว และรับทราบแล้วว่า: (1) เนื้อหาที่มีในเว็บนี้จะถูกใช้เพื่ออ้างเป็นข้อมูล และการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น; (2) ไม่มีตัวอักษร, กราฟิก หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีบนเว็บนี้ถูกนำไปปรับแต่งในวิธีการใดก็ตาม และ (3)ไม่มีกราฟิกใดที่มีบนเว็บนี้จะถูกนำไปใช้ คัดลอก หรือแจกจ่ายแยกต่างหากจากตัวอักษรที่ไปร่วมกัน หรือแยกจากกันจากการอ้างถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ ไม่มีสิ่งใด ณ ที่นี้จะนำไปผ่านการตีความในแง่การหารือด้วยการอนุมาน บทตัดสำนวน หรือในทางอื่นใดที่เป็นการอนุญาตหรือการได้มาซึ่งสิทธิ์ที่ใช้เอกสิทธิ์, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Harley-Davidson หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ยกเว้นที่มอบหมายอย่างชัดเจนในตามนี้

ความปลอดภัยของเว็บไซต์

คุณไม่สามารถละเมิดหรือจงใจที่จะละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์ได้ รวมทั้ง และอย่างไร้ข้อจำกัดว่า (a) เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้จงใจให้ผู้ใช้ดังกล่าวหรือเข้าถึงเซิฟเวอร์ หรือบัญชีที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง (b) พยายามที่จะเจาะ, สแกน หรือทดสอบความเประบางของระบบหรือเครือข่ายเพื่อเจาะเข้าระบบความปลอดภัยหรือขั้นตอนการตรวจสอบโดยไม่ได้รับการอนุญาต (c) พยายามที่จะแทรกแซงการบริการกับผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ ที่รวมถึงอย่างไม่มีข้อจำกัดด้วยวิธีการส่งไวรัสเข้าสู่เว็บ ทำให้โอเวอร์โหลด, “ฟลัดข้อมูล”, “สแปม”, “ก่อกวนอีเมล” หรือ “การทำให้เกิด Crash” (d) ส่งอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอ รวมทั้งรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือโฆษณาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ (e) การหลอมรวมหัวหลักของชุดข้อมูล TCP/IP หรือส่วนใด ๆ ของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือการโพสต์ข่าวสารในกลุ่ม การละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจมีผลที่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายพลเมืองหรืออาชญากร Harley-Davidson จะทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันอาจรวมถึงการละเมิดและอาจรวมถึงและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจะดำเนินคดีผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการละเมิดดังกล่าว คุณยินยอมที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือวิธีการใดที่จะแทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงวิธีการดำเนินงานของเว็บนี้หรือกิจกรรมใดที่กำลังมีการดำเนินการบนเว็บ คุณยินยอมมากกว่านั้นที่จะไม่ใช้หรือพยายามที่จะใช้เครื่องมือ, ซอฟต์แวร์, อุปกรณ์, นายหน้า, หรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือเครื่องมือกลไกใด ๆ (รวมทั้งอย่างไร้ข้อจำกัดอย่างบราวเซอร์, สไปเดอร์, หุ่นยนต์, อวตาร หรือระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ) เพื่อนำทางหรือค้นหาเว็บนี้แทนที่จะใช้เครื่องมือการค้นหาและนายหน้าค้นหาที่ทาง Harley-Davidson จัดหาไว้บนเว็บไซต์นี้ และไม่นอกเหนือจากบุคคลที่สามที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป (อาทิ Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome)

 

มีการเฝ้าดูการเข้าถึงเว็บนี้ URL ที่ร้องขอ, แมชชีนที่สร้างการร้องขอ, และเวลาที่มีการร้องขอจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อเป็นสถิติการเข้าถึงเว็บและจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย การใช้เว็บไซต์นี้นั้นประกอบด้วยความยินยอมให้มีการเฝ้าดูได้ เว็บนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางเวลาด้วยเหตุผลความล้มเหลวทางเครื่องจักร, การสื่อสาร, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม Harley-Davidson ไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมเวลาหยุดทำงานที่อาจปรากฏ และไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการหยุดทำงานได้

การเข้าถึงเว็บไซต์; การปกป้องจากความเสียหาย

ส่วนหนึ่งที่ได้รับการจำกัดให้เข้าถึงของเว็บไซต์จะต้องการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (“พื้นที่ที่มีการปกป้อง”) คุณยินยอมที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่มีการปกป้องด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้รับจากระบบของ Harley-Davidson คุณยินยอมที่จะปกป้องความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และจะไม่แบ่งปันและเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับบุคคลที่สามใด ๆ การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอาจถูกเพิกถอนได้โดย Harley-Davidson ทุกเวลาโดยมีหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดเชย และไม่ทำอันตรายใดแก่ Harley-Davidson และผู้เกี่ยวข้อง, และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ, นายหน้า, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ที่ปรึกษา, หรือนายหน้าจากและที่ไม่ได้มาจากการอ้างอิง, ความเสียหาย, ความรับผิดชอบ, ความเสียหายและค่าใช้จ่ายจากฝ่ายบุคคลที่สาม ใด ๆ (รวมทั้งอย่างไร้ข้อจำกัดในด้านค่าอัยการที่สมเหตุสมผล) เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหาใด ๆ ของคุณ ที่ได้จากการดาวน์โหลดหรือได้รับจากเว็บไซต์ หรือการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ของคุณ รวมทั้งอย่างไร้ข้อจำกัดในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของ Harley-Davidson หรือบุคคลอื่น ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ๆ

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ไปยังหรือสามารถเข้าถึงผ่านทางลิงก์ของเว็บไซต์ของผู้จำหน่าย Harley-Davidson ผู้จำหน่าย Harley-Davidson คือผู้ทำสัญญารายอิสระที่และไม่ได้เป็นนายหน้าของ Harley-Davidson Harley-Davidson ไม่มีความรับผิดชอบในด้านเนื้อหา, การมีผลนำไปใช้, การดำเนินการ, หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของผู้จำหน่าย Harley-Davidson หรืออื่น ๆ ที่เว็บไซต์นี้จะถูกลิงก์ หรือจากการที่มีการเข้าถึงในเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Harley-Davidson โปรดรับทราบว่าทั้งหมดนั้นเป็นอิสระจาก Harley-Davidson และ Harley-Davidson ไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านั้น นอกจากนั้น การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Harley-Davidson ก็ไม่ได้แปลว่า Harley-Davidson จะยอมรับหรือสนับสนุนความรับผิดชอบในด้านเนื้อหาใด ๆ หรือการใช้งานกับเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์นั้น จึงเป็นดุลยพินิจของคุณที่จะรับทราบคำเตือนเพื่อมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูลนั้นจะต้องปราศจากไวรัส, เวิร์ม, โทรจัน, หรืออื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของระบบ หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งลิงก์กับเว็บนี้ คุณจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตัวเอง

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

เว็บอาจจะรวมถึงการอ้างอิงของเครื่องหมายการค้าบุคคลที่สาม และการคัดลอกของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์, ขั้นตอน, การเผยแพร่, บริการ, หรือการนำเสนอของบุคคลที่สามโดยชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, ผู้ผลิต หรือในทางอื่นใดไมได้่มีส่วนหรืออนุมานถึงการสนับสนุนหรือการแนะนำของทาง Harley-Davidson

การส่ง, ตรวจสอบ, ความคิดเห็นตอบกลับ, หรือการโพสต์บนเว็บไซต์

หากคุณทำการส่ง, อัปโหลด, โพสต์ หรือส่งต่อข้อมูลหรือไฟล์ใด ๆ ให้กับเว็บของเรา (“การส่ง”) คุณยินยอมที่จะไม่ (1) ส่ง อัปโหลด โพสต์ หรือส่งต่ออะไรก็ตามที่สร้างความเสียหาย, มีความรุนแรง, ว่าร้าย, ไม่ถูกกฎหมาย, อนาจาร, มีการคุกคาม, รังแก, เป็นความเท็จ, เป็นสื่อลามก, หรืออันตราย หรือแม้กระทั่งส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม (2) ส่ง อัปโหลด โพสต์ หรือส่งต่ออะไรก็ตามที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (3) ส่ง อัปโหลด โพสต์ หรือส่งต่ออะไรก็ตามที่เป็นไวรัส หรือสิ่งที่จะคุกคามระบบ หรือ (4) ติดต่อผู้ใช้เว็บอื่น ๆ ผ่านอีเมลที่ไม่มีการร้องขอ, การโทรทางโทรศัพท์, การส่งจดหมาย หรือวิธีอื่น ๆ ในการสื่อสาร หากคุณส่ง, อัปโหลด, โพสต์ หรือส่งต่อความคิดเห็นตอบกลับหรือข้อมูลใด ๆ อาทิไอเดีย, คอนเซปต์, ความรู้ความชำนาญ, เทคนิค, ขั้นตอน, ความคิดเห็น, การแนะนำ, หรือคำถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ เนื้อหาบนเว็บนี้ของ Harley-Davidson (“ความคิดเห็นตอบกลับ”) ข้อมูลประเภทนี้จะถูกพิจารณาให้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับ และ Harley-Davidson และผู้เกี่ยวข้องจะไม่ขอเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งกับข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ด้วยการส่ง, อัปโหลด, โพสต์ หรือส่งต่อการส่งข้อมูลหรือความคิดเห็นตอบกลับที่คุณได้รับจาก Harley-Davidson และผู้เกี่ยวข้องที่ถอดถอนไม่ได้, เป็นกรรมสิทธิ์, จ่ายเต็ม, มีลิขสิทธิ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และสิทธิ์ในการใช้, ทำซ้ำ, เปิดเผย, และแจกจ่ายการส่งข้อมูลและความคิดเห็นตอบกลับเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ตามแต่ รวมทั้งการไม่จำกัดในการพัฒนา ทำการตลาด และการผลิตผลิตภัณฑ์, บริการ, และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลและความคิดเห็นตอบกลับ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลที่คุณเริ่มต้นหรือมีการร้องขอนั้นได้รับการสำรองข้อมูลไว้เพื่อที่คุณจะได้พร้อมกับการเข้าถึงในกรณีที่เกิดการสูญเสีย, การทุจริต หรือการแทรกแซง คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดเชย และไม่ทำอันตรายใดแก่ Harley-Davidson และผู้เกี่ยวข้อง, และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ, นายหน้า, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ที่ปรึกษา, หรือนายหน้าจากและที่ไม่ได้มาจากการอ้างอิง, ความเสียหาย, ความรับผิดชอบ, ความเสียหายและค่าใช้จ่ายจากฝ่ายบุคคลที่สาม ใด ๆ (รวมทั้งอย่างไร้ข้อจำกัดในด้านค่าทนายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์หรืออนุญาตให้ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ได้

 

Harley-Davidson ไม่ได้ตรวจสอบการส่งเนื้อหาที่โพสต์เข้ามาหรือความคิดเห็นตอบกลับอย่างสม่ำเสมอ แต่ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่การผูกมัด) ว่าจะเฝ้าดูและแก้ไข หรือลบการส่งเนื้อหาหรือความคิดเห็นตอบกลับที่เข้ามายังเว็บไซต์ คุณยินยอมให้ Harley-Davidson และผู้เกี่ยวข้องได้รับสิทธิ์ให้ใช้ชื่อที่คุณส่งเข้ามาในการเกี่ยวข้องการส่งเนื้อหาหรือความคิดเห็นตอบกลับใด ๆ คุณยินยอมที่จะไม่ใช้อีเมลแอดเดรสปลอม, ทำการปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือในอีกทางคือการสร้างความเข้าใจผิดในการเริ่มต้นการส่งเนื้อหาหรือความคิดเห็นตอบกลับใด ๆ Harley-Davidson และผู้เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบและสันนิษฐานความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการส่งเนื้อหาหรือความคิดเห็นตอบกลับที่คุณหรือบุคคลที่สาม ใด ๆ เป็นฝ่ายดำเนินการ

ความแม่นยำและแท้จริงของข้อมูล; สีผลิตภัณฑ์

แม้ว่า Harley-Davidson จะพยายามทำให้มั่นใจว่ามีความแท้จริงและความแม่นยำบนเว็บ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เป็นตัวแทน การรับรอง หรือการการันตีใด ๆ ถึงความถูกต้อง หรือความแม่นยำของเว็บและเนื้อหาที่อยู่ในนั้น จึงเป็นไปได้ว่าเว็บจะรวมทั้งข้อมูลที่มีการสะกดคำผิด, ความไม่แม่นยำ หรือความผิดพลาดอื่น ๆ และการเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับการอนุญาต, การลบ หรือการเปลี่ยนแปลงที่สามารถกระทำได้โดยบุคคลที่สาม เพื่อเว็บไซต์ ในกรณีที่เกิดข้อมูลที่ไม่แม่นยำขึ้น โปรดแจ้ง Harley-Davidson เพื่อที่จะได้เกิดการแก้ไขอย่างทันที ข้อมูลที่อยู่บนเว็บสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพิ่มเติมจากนี้ Harley-Davidson และผู้เกี่ยวข้องจะไม่มีความรับผิดชอบและหน้าที่ในข้อมูลหรือเนื้อหาที่ถูกโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์จากบุคคลที่สาม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Harley-Davidson เราสร้างความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอสีของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องแม่นยำที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เพราะสีจริงที่คุณเห็นอาจจะขึ้นอยู่กับหน้าจอของคุณ เราจึงไม่สามารถการันตีได้ว่าหน้าจอของคุณที่แสดงผลสีต่าง ๆ จะมีความถูกต้องแม่นยำ เว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้ด้วยผู้ใช้จากนานาประเทศ และอาจมีอ้างอิงหรือการอ้างอิงที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของ Harley-Davidson, โปรแกรม หรือการบริการที่อาจจะไม่มีหรือถูกห้ามในประเทศของคุณ การอ้างอิงนั้นไม่ได้อนุมานว่า Harley-Davidson มีเจตนาที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการนั้นเกิดขึ้นในประเทศของคุณ หรือผลิตภัณฑ์นั้นอาจถูกใช้อย่างชอบด้วยกฎหมายในประเทศของคุณ Harley-Davidson ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่จะหยุดผลิตรุ่นมอเตอร์ไซค์ อะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่ง และสินค้าอื่น ๆ หรือการเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะได้ทุกเวลาโดยไม่มีพันธกรณีใดเกิดขึ้นก่อนหน้า พาหนะ, อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง และสินค้าอื่น ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และสินค้าทั้งหลายที่ถูกสร้างด้วยข้อมูลเฉพาะที่แสดงภายในนี้จะมีวางจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น

 

ข้อมูลเฉพาะของยานพาหนะและอะไหล่ตกแต่งอาจแตกต่างกันแต่ละประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถื่น และบางรุ่นและอะไหล่ตกแต่งบางชิ้นอาจไม่มีจำหน่ายในประเทศนั้น โปรดรับทราบว่าหลายประเทศมีการห้ามการนำเข้า การจดทะเบียน และ/หรือการใช้ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้ผลิตตามข้อมูลเฉพาะของประเทศนั้น คุณจะต้องตรวจสอบเองกับผู้จำหน่าย Harley-Davidson ในท้องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของการติดตั้งอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง หรือรุ่นที่อยู่ในรายชื่อหรือจัดแสดงอยู่บนเว็บไซต์

การสะกดคำผิดและการแสดงราคาผิด

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงนั้นมีราคาที่ผิดพลาดเนื่องจากการสะกดคำผิดหรือความผิดพลาดในข้อมูลราคาที่ได้รับจากผู้ค้า เราจะมีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใดที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการซึ่งมีการแสดงผลราคาที่ผิดพลาด เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ นั้น ไม่ว่าจะได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม หรือมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้ของคุณ หากบัตรเครดิตและเดบิตของคุณมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อและคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก เราจะรีบทำการคืนเครดิตให้กับบัญชีบัตรเครดิตหรือเดบิตอย่างทันทีในจำนวนที่เป็นราคาที่ผิดพลาด

การยอมรับคำสั่งซื้อ

โปรดรับทราบไว้ว่าคำสั่งซื้อที่ชัดเจนว่ามีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของ Harley-Davidson และบริการของแบรนด์ เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บัญชีของคุณอาจจะถูกจำกัดการใช้หรือระงับการเข้าใช้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เพื่อความสะดวกของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าวิธีการชำระเงินนั้นได้รับการอนุญาต, ข้อมูลคำสั่งซื้อนั้นได้รับการยืนยันในความแม่นยำ และคำสั่งซื้อของคุณได้รับการจัดส่งแล้ว (ยกเว้นคำสั่งซื้อ ที่รวมทั้งการสั่งซื้อล่วงหน้า การซื้อบัตรของขวัญ Harley-Davidson  ที่จะมีการเรียกเก็บเงินในเวลาก็ตามที่คุณกำลังทำการสั่งซื้อ ไม่ใช่ในยามที่คำสั่งซื้อได้รับการจัดส่งแล้ว) สถานการณ์ใดที่อาจมีผลให้คำสั่งซื้อของคุณได้รับการยกเลิก รวมทั้งข้อจำกัดในแง่ของปริมาณสินค้าที่ทำการสั่งซื้อได้ ความไม่แม่นยำ หรือข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลด้านราคา หรือปัญหาที่ได้รับการระบุจากแผนกเครดิตและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดของเรา เราอาจร้องขอการยืนยันเพิ่มเติมหรือข้อมูลใดก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อใด ๆ ก็ตาม เราจะทำการติดต่อคุณหากส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยกเลิก หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางเราต้องร้องขอเพื่อรับคำสั่งซื้อของคุณ หากคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกหลังจากบัตรเครดิต (หรือบัญชีสำหรับการใช้จ่ายอื่น ๆ) นั้นมีการเรียกเก็บเงิน เราจะทำการคืนเครดิตให้กับบัตรเครดิต (หรือบัญชีการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ได้) ในจำนวนที่ถูกเรียกเก็บไปแล้ว

การชำระเงินทางออนไลน์

คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการบนเว็บไซต์ได้ เรารับบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐฯ ดังนี้: MasterCard®, Visa®, Discover® และ Harley-Davidson® Visa® Card ที่มีการออกในสหรัฐฯ Bank National Association ND. หากบัญชีบัตรเครดิตกำลังจะถูกใช้เพื่อการทำธุรกรรม Harley-Davidson อาจจะมีการทดลองตัดยอดเงินตามจำนวนยอดซื้อที่จะเกิดขึ้น หากคุณต้องการลงทะเบียนเพื่อให้เกิดการทำรายการจ่ายแบบปรากฏซ้ำอัตโนมัติ การเรียกเก็บเงินและค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบัญชีบัตรเครดิตที่คุณกำหนดไว้ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า หากคุณต้องการกำหนดบัตรเครดิตใบอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับบัตรเครดิต คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณที่ช่องทางออนไลน์ การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำรายการใช้จ่ายออนไลน์ได้ชั่วคราวในขณะที่เรากำลังทำการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายใหม่

 

คุณเป็นตัวแทนและรับรองแล้วว่าหากคุณทำการใช้จ่ายออนไลน์ที่ (i) ข้อมูลบัตรเครดิตใดที่คุณใช้เป็นข้อมูลจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์แบบ (ii) การเรียกเก็บที่เกิดจากคุณจะเป็นหน้าที่บริษัทเจ้าของบัตรเครดิตของคุณ (iii) คุณจะต้องจ่ายการเรียกเก็บเงินที่เกิดจากคุณในจำนวนที่ได้รับทราบ รวมทั้งภาษีใด ๆ ที่มีผลเกิดขึ้น และ (iv) คุณคือบุคคลที่มีชื่อระบุในบัตรเครดิต และคุณได้รับสิทธิ์ในการทำการสั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่น ๆ ในบัตรเครดิตและข้อมูลบัตรเครดิตใบที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ

ภาษีการขาย

ในกรณีที่คำสั่งซื้อของคุณมีสินค้าที่คิดภาษีได้ การเรียกเก็บค่าจัดส่ง (หากมี) จะเรียกเก็บเฉพาะสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีและได้อาจขึ้นอยู่กับภาษีของแต่ละกฎหมายของแต่ละรัฐที่ทำการขนส่งไป

 

การซื้อบัตรของขวัญจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี การเรียกเก็บภาษีการขายที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายที่ใช้บัตรของขวัญ

การจำกัดปริมาณและการขายของผู้จำหน่าย

Harley-Davidson ขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะจำกัดปริมาณสินค้าที่มีการซื้อขายต่อลูกค้า 1 ราย, ต่อ 1 ครัวเรือน หรือต่อ 1 คำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อที่ใช้บัญชีเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน รวมทั้งคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ และ/หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน เราจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบหากเกิดข้อจำกัดนี้ขึ้น โปรดรับทราบไว้ว่าคำสั่งซื้อที่ชัดเจนว่ามีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของ Harley-Davidson และบริการของแบรนด์ เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บัญชีของคุณอาจจะถูกจำกัดการใช้หรือระงับการเข้าใช้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว Harley-Davidson ยังขอสงวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับการขายแก่ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า ด้วยจุดประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจะได้รับการนิยามว่าเป็นการซื้อขายหรือเจตนาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จาก Harley-Davidson เพื่อจุดประสงค์ในการมีส่วนร่วมกับการค้าขายเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เดียวกันกับบุคคลที่สาม

การอ้างอิงการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือนายหน้าที่เป็นตัวแทนดังกล่าวที่อยู่ในสหรัฐฯ และเชื่อว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ Harley-Davidson นั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ คุณสามารถส่งหนังสือร้องขอการติดตามที่ว่าด้วยกฎหมายรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล ("DMCA") ดูเพิ่มเติมที่ Harley-Davidson Inc. นโยบายสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้ส่ง.

ข้อจำกัดในการรับรอง

Harley-Davidson ขอจำกัดความรับผิดชอบในการรับรองทั้งหมด ทั้งที่ชัดเจนหรือมีการอนุมาน รวมถึงอย่างไร้ข้อจำกัดในด้านการรับรอง ความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมในจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง และการไม่ละเมิดในด้านข้อมูลและเว็บไซต์ กราฟิก และเนื้อหาที่อยู่ภายใน

 

Harley-Davidson ไม่รับรองว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่มีการขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาดและจุดบกพร่องใดที่เว็บไซต์ที่จะได้รับการแก้ไข เว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาใดหรือข้อมูลใดที่อยู่ในบริการที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งมอบ"เช่นนั้น" พร้อมด้วยข้อผิดพลาดทั้งหมดโดยปราศจากการเป็นตัวหรือการรับรองในรูปแบบใด ทั้งที่ชัดเจนหรือมีการอนุมาน รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดถึง การรับรองที่ถูกอนุมานถึงความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง คุณภาพของข้อมูล การได้ครอบครองโดยปกติสุข และกรรมสิทธิ์/การปราศจากการละเมิด Harley-Davidson ขอรับรองแบบเฉพาะเจาะจงถึงความรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือการละเลยซึ่ง หรือการใช้ที่ผิด หรือการตีความที่ผิดของ ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับทั้งเว็บไซต์ Harley-Davidson ไม่รับรองความแม่นยำ สมบูรณ์ ความตรงเวลาขอข้อมูลใดที่ได้รับบนเว็บไซต์

 

คุณต้องสันนิษฐานความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดในการเข้าใช้เว็บไซต์, บริการที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ Harley-Davidson ไม่รับรองไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดว่าจะปราศจากไวรัส, เวิร์ม, โทรจัน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่รบกวนการทำงาน คุณเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการทำขั้นตอนต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความพึงพอใจของคุณสำหรับการสำรองข้อมูลและความปลอดภัย คุณยินยอมให้ Harley-Davidson ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดทางตรงหรือทางอ้อมจากโค้ดความเสียหาย คุณสันนิษฐานถึงความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต 

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์

Harley-Davidson และบุคคลที่สามที่ถูกกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ไม่มีหน้าที่ในการรับมือกับความเสียหายโดยตรง, ทางอ้อม, อย่างบังเอิญ, เป็นผลพวง, เป็นพิเศษ, ร้ายแรง, เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ ได้ (รวมทั้งและไม่จำกัดจากทั้งหมดที่เป็นผลจากการสูญเสียกำไร ข้อมูล หรือการขัดข้องทางธุรกิจ) เกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดกับเว็บไซต์ บริการที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เนื้อหาหรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ ไม่ว่าจะมาจากการรับรอง, สัญญา, การละเมิด, หรือมาจากทฤษฎีทางกฎหมาย และไม่ว่าจะได้รับการแนะนำจากความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ วิธีการจัดการทั้งหมดที่เกิดกับความไม่พึงพอใจของเว็บไซต์ บริการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์คือการหยุดใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการดังกล่าวนั้น

การแก้ไข; ทั่วไป

Harley-Davidson ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับการเข้าถึงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ โดยจะมีเหตุหรือไม่มี และด้วยการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ข้อตกลงการใช้งานข้อใดมีการดูแลโดยศาลหรือเขตอำนาจที่ศาลส่วนกลางสั่งการได้ให้ไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัตินั้นจะถูกจำกัดหรือกำจัดไปยังขอบเขตที่น้อยที่สุดเพื่อให้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับและการบังคับใช้อย่างเต็มอัตราในอีกทาง ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ข้อตกลงการใช้งานของแอปอุปกรณ์เคลื่อนที่ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Harley-Davidson และคุณที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Harley-Davidson อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ข้อตกลงการใช้งานของแอปอุปกรณ์เคลื่อนที่ และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้บางเวลา ดังนั้น คุณควรเข้าชมหน้านี้เป็นบางระยะเวลาเพื่อตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณจึงจะได้รับทราบการแก้ไขใด ๆ ที่คุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย บทบัญญัติดังกล่าวของข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อาจถูกแทนที่อยากชัดเจนด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผล หรือข้อบังคับที่อยู่หน้าที่ระบุไว้ชัดเจนในเว็บไซต์นี้

การยุติข้อพิพาท; อนุญาโตตุลาการ

เราจะจัดการอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาใดที่คุณมีกับเว็บไซต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสั่งหรือซื้อผ่านทางเว็บไซต์ หากคุณได้แจ้งปัญหาให้ทางทีมแผนกบริการลูกค้าได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าอาจจะมีกรณีที่ยากจนเราอาจไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้

 

คุณและ Harley-Davidson ยินยอมที่จะรับทราบว่าข้อพิพาทใด การร้องเรียนถึงการโต้แย้งที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ รวมทั้งสินค้าและบริการที่ถูกสั่งหริอซื้อบนเว็บไซต์ จะถูกกำหนดโดยข้อผูกพันของอนุญาโตตุลาการแทนที่จะเป็นศาลหรือในขอบเขตอำนาจศาลทั่วไป อนุญาโตตุลาการนั้นจะมีความทางการน้อยกว่าการฟ้องที่ศาล อนุญาโตตุลาการนั้นใช้ผู้มีอำนาจอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางแทนที่จะเป็นผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และขึ้นอยู่กับการพิจารณาที่จำกัดของศาล อนุญาโตตุลาการอนุญาตให้การไต่สวนที่จำกัดมากขึ้นกว่าในศาล แต่อย่างไรก็ตาม เรายินยอมที่จะร่วมมือกับแต่ละฝ่ายเพื่อเห็นพ้องในการไต่สวนที่สมเหตุสมผลในแง่ของปัญหาที่เกี่ยวข้องและปริมาณการอ้างอิง อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินชี้ขาดความเสียหายเดียวกันและคำขอบังคับที่ศาลสามารถชี้ขาด แต่ในระหว่างกระทำเช่นนั้น ผู้ชี้ขาดจะสามารถใช้กฎหมายที่เป็นแก่นสารเกี่ยวกับความเสียหายเช่นเดียวกับเรื่องที่ถูกนำขึ้นศาล รวมทั้งอย่างไร้ข้อจำกัด กฎหมายที่เป็นการลงโทษจากความเสียหายเช่นที่บังคับใช้ในศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมว่า ในการที่เห็นด้วยข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ กฎหมายอนุญาโตตุลาการสหรัฐฯ จะครอบคลุมถึงการตีความและการบังคับใช้ของบทบัญญัตินี้ และคุณและ Harley-Davidson แต่ละฝ่ายจะเพิกถอนสิทธิ์ในการไต่สวนโดยคณะลูกขุน หรือเข้าร่วมในการการดำเนินคดีแบบกลุ่ม บทบัญญติอนุญาโตตุลาการนี้จะรอดจากการหยุดบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานและความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างคุณกับ Harley-Davidson

 

หากคุณต้องการที่จะยืนยันการเรียกร้องต่อ Harley-Davidson และคุณต้องการเลือกจะมองหาอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องส่งคำร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังทาง Harley-Davidson เป็นอันดับแรก ("คำร้อง") คำร้องที่ส่งมายัง Harley-Davidson จะต้องส่งมาที่อยู่ดังนี้: ฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไป, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("ที่อยู่ส่งคำร้อง") หากทาง Harley-Davidson ยืนยันการร้องเรียนไปยังคุณและเลือกที่จะมองหาอนุญาโตตุลาการ ทางบริษัทจะส่งจดหมายเป็นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ปัจจุบันของคุณที่เราได้รับหรือมีการบันทึกไว้สำหรับคุณ คำร้องทีไม่ว่าจะเป็นคุณหรือทาง Harley-Davidson ทำการส่งไปจะต้อง (a) อธิบายลักษณะและพื้นฐานของการร้องเรียนและข้อพิพาท และ (b) เดินหน้าหาวิธีการแก้ปัญหาที่เจาะจง ("ความต้องการ") หาก Harley-Davidson และคุณไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่จะแก้ไขการร้องเรียนภายใน 30 วันหลังจากได้รับหนังสือร้องเรียน คุณหรือ Harley-Davidson อาจเริ่มต้นอนุญาโตตุลาการด้วยการดำเนินเรื่องหรือส่งการร้องเรียนในศาลเล็ก ระหว่างขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ จำนวนข้อเสนอการสงบข้อพิพาทที่ทาง Harley-Davidson หรือคุณเสนอจะต้องไม่เปิดเผยแก่ผู้มีอำนาจ คุณสามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกเอกสารคำร้องและเอกสารเพื่อเริ่มขั้นตอนอนุญาโตตุลาการจาก American Arbitration Association ได้ที่ www.adr.org หากคุณจะต้องจ่ายค่าการยื่นเรื่อง หลังจากที่ทาง Harley-Davidson ได้รับคำร้องจากที่อยู่คำร้องซึ่งทางคุณได้เริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ จะมีการชดเชยค่าใช้จ่ายของคุณอย่างทันที ยกเว้นเสียว่าการร้องเรียนของคุณมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (305,695 บาทโดยประมาณ) อนุญาโตตุลาการนั้นจะได้รับการครอบคลุมจากกฎอนุญาโตตุลากรพาณิชย์และกระบวนการเสริมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผู้บริโภค (โดยรวมคือ "AAA Rules") ของ American Arbitration Association ("AAA") ตามที่ได้รับการแก้ไขด้วยข้อตกลงการใช้งาน และมีการดูแลโดย AAA กฎของและเอกสารแบบฟอร์มของ AAA นั้นสามารถศึกษาได้ที่ www.adr.org, หรือการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 1-800-778-7879 หรือการขอจากทางเราด้วยการเขียนคำร้อง อนุญาโตตุลาการนั้นมีพันธะผูกพันข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งาน ทุกกรณีนั้นฝ่ายผู้มีอำนาจอนุญาโตตุลาการจะตัดสินใจ รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสโคปและการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งข้อตกลงของอนุญาโตตุลาการ เว้นเสียว่า Harley-Davidson และคุณตกลงในอีกแบบ การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะเกิดขึ้นในเขต (หรือรัฐ) ของที่อยู่ที่คุณอาศัย (หากคุณอาศัยนอกสหรัฐฯ การพิจารณาอนุญาโตตุลาการนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศที่คุณอยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ที่อำนวยความสะดวกแก่คุณ แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับกฎของ AAA รวมทั้งกฎของ AAA ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้มีอำนาจอนุญาโตตุลาการ) หากการร้องเรียนของคุณมีมูลค่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ประมาณ 306,700 บาท) หรือน้อยกว่า เรายินยอมให้คุณสามารถเลือกได้ว่าการพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียวในพื้นฐานของเอกสารที่ถูกส่งมายังผู้มีอำนาจ โดยเป็นการพิจารณาผ่านทางโทรศัพท์ หรือแบบตัวต่อตัวดังที่ขึ้นกับกฎของ AAA หากการร้องเรียนของคุณมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ประมาณ 306,700 บาท) สิทธิ์การพิจารณาจะอยู่ที่ AAA ไม่ว่าการพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นแบบใด ผู้มีอำนาจอนุญาโตตุลาการนั้นจะออกหนังสือลายลักษณ์อักษรที่เป็นเหตุผลเพียงพอจะอธิบายที่เป็นผลการวินิจฉัยขั้นพื้นฐานและผลสรุปของการชี้ขาดนั้นเกิดขึ้น หากผู้มีอำนาจอนุญาโตตุลาการนั้นมีผลการขี้ขาดที่เหนือไปกว่ามูลค่าของทางข้อเสนอคำประกาศที่ Harley-Davidson ที่ออกมาก่อนจะมีผู้มีอำนาจอนุญาโตตุลาการได้รับเลือก (หรือหาก Harley-Davidson ไม่ได้ทำข้อเสนอข้อตกลงไว้ก่อนผู้มีอำนาจอนุญาโตตุลาการได้รับเลือก) Harley-Davidson จะชำระเงินจากการชี้ขาด หรือเป็นจำนวน 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ประมาณ 30,607 บาท) ซึ่งจะมากกว่าไม่ว่าอย่างไร ยกเว้นว่าจะมีการตกลงก่อนหน้าอย่างเปิดเผย ค่าใช้จ่ายของการยื่นเรื่อง การดูแลจัดการ และการพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะได้รับการครอบคลุมโดยกฎของ AAA แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและค่าอัยการเอง หากมี อย่างไรก็ตาม หากมีฝ่ายใดมีแนวโน้มการเรียกร้องทางกฎหมายซึ่งจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายทางอัยการ หรือถ้ามีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแจกแจงรายละเอียดสำหรับการจ่ายหรือค่าธรรมเนียมในทางกฎหมาย ผู้มีอำนาจในอนุญาโตตุลาการจะชี้ขาดให้มีค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลแก่ฝ่ายที่เหนือกว่า ภายใต้มาตรฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

 

คุณและ HARLEY-DAVIDSON ยืนยันว่าแต่ละฝ่ายอาจมีการร้องเรียนอีกฝ่ายที่มีเพียงแค่ความสามารถของคุณหรือของแต่ละฝ่าย และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในกลุ่มที่มีการอ้างถึง หรือการดำเนินในฐานะตัวแทน มากกว่านั้น ไม่ว่าคุณหรือ Harley-Davidson ตกลงในอีกทาง ผู้มีอำนาจในอนุญาโตตุลาการอาจไม่ทำการรวบรวมการร้องเรียนที่มากกว่า 1 คนเข้ากับการร้องเรียนของคุณ และอาจไม่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในด้านในของการดำเนินการเป็นตัวแทนหรือของกลุ่มใด ผู้มีอำนาจในอนุญาโตตุลาการอาจชี้ขาดคำพิพากษาแสดงสิทธิหรือคำสั่งเพื่อให้ทั้งสองฝั่งที่มองหาวิธีคลี่คลายและตามขอบเขตเท่าที่จะมอบการคลี่คลายซึ่งได้รับการรับรองโดยการร้องเรียนแต่เพียงผู้เดียวของฝ่ายนั้น

 

ถ้าในบทบัญญัติที่เจาะจงนี้มีการพบว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้น (a) บทบัญญัติในอนุญาโตตุลาการนี้จะใช้ไม่ได้และถูกระงับ แต่บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงการใช้งานจะยังคงอยู่ในการบังคับใช้และมีผลเต็มอัตรา และ (b) อำนาจศาลที่ที่ดำเนินการร้องเรียนใด ๆ จะอยู่ในศาลรัฐบาลกลางของเมืองมิลวอลกี รัฐวิสคอนซิน