Environmental

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Ponieważ naszym celem jest rozwój firmy bez zwiększania oddziaływania na środowisko, opracowujemy rozwiązania ograniczające oddziaływanie naszych produktów i działalności na środowisko. 

sustain

WPŁYW SPOŁECZNY

W naszych działaniach bierzemy pod uwagę przyszłość tej wspaniałej firmy oraz wszystkich zależnych od niej osób — od silnych więzi społecznych, które są wplecione w naszą kulturę, poprzez zachowania, których oczekujemy od naszych pracowników oraz poczucie wspólnoty motocyklistów, po społeczną odpowiedzialność firmy. Stale zwiększamy nasz pozytywny wpływ społeczny poprzez wprowadzanie zmian wobec naszych pracowników, klientów i społeczności. Nasze obszary zainteresowania to: