Zupełnie nowe modele CVO zadebiutują 7 czerwca. Obejrzyj zwiastun na YouTube.
Inkluzywne podejście do interesariuszy

Przyjmujemy inkluzywne podejście do interesariuszy, zapewniając zrównoważone, długoterminowe zyski dla naszych pracowników, społeczności oraz całej planety. 

 

Nie licząc kwestii zrównoważonego rozwoju, ekologii, rozwoju społecznego i ładu korporacyjnego, pragniemy ponadto stworzyć pożądaną i pozytywną wartość dla wszystkich naszych interesariuszy zgodnie z prostą maksymą: wszystkim jest lepiej, gdy uwzględniamy potrzeby wszystkich! Nasze obszary koncentracji to Inkluzja i przynależność, Wywieranie pozytywnego wpływu na społeczność oraz Tworzenie ścieżki neutralności węglowej. Mamy świadomość współzależności pomiędzy zdrowym społeczeństwem i zdrową planetą a kwitnącą i inkluzywną gospodarką.

Motocykle na pustyni
Raport dotyczący inkluzywnego zarządzania interesariuszami
Przyjrzyj się bliżej postępom, które osiągnęliśmy za sprawą inkluzywnego podejścia do interesariuszy.