Dołącz do nas i odkryj pierwszą dawkę nowości na 2022 rok – Zarejestruj się teraz zamknij
Fundacja Harley-Davidson

Fundacja Harley-Davidson, organizacja dobroczynna założona przez spółkę Harley-Davidson, Inc., dąży do poprawy jakości życia wszystkich ludzi, koncentrując działania charytatywne na najbardziej potrzebujących regionach, w których działają nasze bura i fabryki.

gospodarstwo grupy zadaniowej ds. głodu
fundacja harley-davidson buduje domy

Nasze cele

Fundacja pomaga studentom odnieść sukces, promuje budowę zdrowych i zrównoważonych osiedli oraz dba o to, by społeczność Milwaukee, naszego rodzinnego miasta, prężnie się rozwijała. Wspieramy te inicjatywy, udzielając dotacji, sponsorując wydarzenia i przekazując w darowiźnie nasze produkty. Każdą z tych inicjatyw znaczą strategiczne kamienie milowe, których realizacja pozwala nam w sposób rozsądny i istotny inwestować w nasze społeczności.

„Fundacja Harley-Davidson wyznacza nowe horyzonty możliwości w społecznościach, w których prowadzimy działalność.”
fundacja harley-davidson, wolontariusze czytają dzieciom bajki
Pomagamy uczniom odnieść sukces

Inwestujemy w lokalne szkoły, aby zapewnić wszystkim uczniom dostęp do edukacji na wysokim poziomie.

 • Pomagamy budować zrównoważoną, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, inwestując w naukę, technologię, inżynierię, sztukę, matematykę i promowanie specjalistycznych profesji (STEAM+).
 • Organizujemy dla uczniów wysokiej jakości opiekę medyczną oraz pomoc psychologa szkolnego, dzięki czemu mogą się uczyć jeszcze skuteczniej.
 • Towarzyszymy młodzieży na ścieżce rozwoju, oferując im ważne wzory do naśladowania.
wolontariusze fundacji Harley-Davidson budują domy
Aktywna społeczność

Wspieramy w rozwoju osobistym, dzięki czemu większa liczba członków naszej społeczności może się integrować poprzez różnorodne, zdrowe i inspirujące platformy współpracy.

 • Pomagamy Milwaukee rozkwitać i dbamy, aby miasto pozostało wspaniałym miejscem do życia, pracy i zabawy, pomagając w organizacji projektów kulturalnych i różnych wydarzeń.
 • Przekazujemy środki na specjalny fundusz pomocowy na wypadek katastrof naturalnych.
wolontariusze fundacji harley-davidson uprawiają działkę
Zdrowa i zrównoważona okolica

Stymulujemy rozwój gospodarczy poprzez aktywne odkrywanie bezpiecznych i zrównoważonych sposobów poprawy funkcjonowania określonych społeczności.

 • Wspieramy inicjatywy na rzecz walki z głodem, przekazując odpowiednie zasoby żywności.
 • Oferujemy możliwość kształcenia i szkolenia, które prowadzą do zatrudnienia.
 • Przekazujemy podopiecznym pakiet umiejętności i wiedzy, które pozwalają im podejmować świadome i mądre decyzje finansowe, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.
Kim jesteśmy i co robimy
Wspieramy
 • Kwalifikujące się organizacje charytatywne objęte zwolnieniem z opodatkowania na mocy sekcji 501(c)(3) lub 170 (c) prawa federalnego
 • Programy poświęcone co najmniej jednemu z naszych czterech strategicznych kamieni milowych
 • Organizacje z siedzibą w obrębie społeczności i/lub działające w społecznościach, w których znajdują się biura lub fabryki Harley-Davidson — priorytetowo traktujemy programy realizowane w wyznaczonych przez nas obszarach
Nie finansujemy
 • Osób fizycznych
 • Inicjatyw ani kandydatów politycznych
 • Funduszy wieczystych
 • Grup ani organizacji, które będą przekazywać otrzymane od nas wsparcie innym organizacjom lub osobom fizycznym (z wyjątkiem przypadków zatwierdzonych na zasadzie wyjątku)
 • Szkolnych ani lokalnych imprez sportowych, zespołów sportowych, muzycznych ani chórów
 • Organizacji religijnych i pracowniczych ani bractw studenckich (chyba że uczestniczą w dużym projekcie na rzecz większej społeczności)
 • Konferencji lub kampanii mających na celu gromadzenie kapitału
 • Organizacji, które nie przestrzegają zasad niedyskryminacji Harley-Davidson
Ład korporacyjny i informacje finansowe

Fundacja Harley-Davidson Foundation, Inc. jest organizacją pozagiełdową typu non-profit. W poniższych dokumentach znajdują się dane finansowe i informacje odnośnie ładu korporacyjnego organizacji: