Foundation

FUNDACJA HARLEY-DAVIDSON

 

Finansujemy

  • wykwalifikowane organizacje dobroczynne 501(c)(3) lub 170(c)
  • programy skupiające się na edukacji, zdrowiu lub środowisku
  • organizacje służące społecznościom, w których zlokalizowane są nasze obiekty

Nie finansujemy

  • osób indywidualnych
  • inicjatyw politycznych lub kandydatów politycznych
  • funduszy wieczystych
  • zespołów sportowych
  • organizacji religijnych (chyba, że są zaangażowane w większe projekty służące szerszej społeczności)
  • konferencji oraz kampanii kapitałowych