To jest najlepszy moment, aby przetestować motocykl Harley-Davidson
Gotowy do jazdy? Osłodzimy Ci zakupy. Oferty Specjalne
Do zobaczenia w przyszłym roku! Zapisz datę: 3-8 września 2024 r.

Polityka Prywatności Harley-Davidson

Harley-Davidson Europe Ltd. i Harley-Davidson Inc., sierpień 2020

Witamy w Harley-Davidson

Naszym podstawowym powodem gromadzenia danych osobowych jest umożliwienie dostarczania produktów i usług naszym klientom oraz pomoc w personalizacji kontaktów i komunikacji z firmą Harley-Davidson. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy jakie dane osobowe zbieramy, kiedy możemy je zbierać, jak możemy je wykorzystywać i ujawniać, a także jakie przysługują Ci prawa w związku ze sposobem, w jaki Twoje dane są wykorzystywane. Korzystając z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnej i wszelkich produktów lub usług zakupionych lub subskrybowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (w tym usług H-D™ Connect i Vehicle Integration), a także przesyłając dane osobowe, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej informacji o polityce prywatności.

 
Zobowiązanie firmy Harley-Davidson do ochrony danych osobowych użytkownika

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie i wykorzystywanie moich danych osobowych?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych opisanych w niniejszej Polityce (z wyłączeniem przetwarzania danych związanych z usługami HD™ Connect i Vehicle Integration) jest spółka Harley-Davidson Europe Ltd, 6000 Garsington Road, Oxford, Oxfordshire, OX4 2DQ, Wielka Brytania („Harley-Davidson Europe” ), która jest administratorem danych przetwarzanych w celu ich ochrony.

Podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe przetwarzane w kontekście usług HD™ Connect i Vehicle Integration jest Harley-Davidson, Inc., 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, Stany Zjednoczone („Harley-Davidson, Inc.”), administrator danych przetwarzanych w celu ich ochrony.

Dane kontaktowe obu tych administratorów można znaleźć w poniższej sekcji „Jak skontaktować się z Harley-Davidson?”.

W niniejszej Polityce „Harley-Davidson” oznacza zarówno Harley-Davidson Europe, jak i Harley-Davidson, Inc., a informacje zawarte w Polityce dotyczą w równym stopniu obu administratorów.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka nie ma zastosowania do Harley-Davidson Financial Services, który to podmiot ma własne praktyki dotyczące ochrony prywatności i politykę prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk dotyczących ochrony prywatności, wejdź na stronę:  www.myhdfs.com.

Nasi niezależni dealerzy Harley-Davidson mogą udostępniać nam pewne informacje w związku z zakupem pojazdu Harley-Davidson. Niniejsza Polityka nie dotyczy jednak ani ich, ani waszej wzajemnej komunikacji. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności punktu dealerskiego, należy skontaktować się z nim bezpośrednio lub odwiedzić jego witrynę internetową.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbiera Harley-Davidson i dlaczego?

Możemy zbierać dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn internetowych, zapisuje dane na naszej witrynie internetowej, kontaktuje się z nami w celu uzyskania odpowiedzi, chce umówić się na jazdę próbną lub wypożyczyć motocykl, przekazuje swoje dane osobowe w celach gwarancyjnych lub uczestniczy w konkursie, promocji lub ankiecie. Musimy zbierać dane osobowe, aby móc oferować żądany produkt lub usługę.

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które podzieliliśmy na następujące kategorie

  

Kategoria danych

Opis

 

Informacje o tożsamości

Informacje o Tobie, w tym imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia, płeć, informacje o prawie jazdy, VIN.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe, w tym adres do rozliczeń, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.

Dane o płatności

Dane karty kredytowej/płatności, bank wystawiający, data ważności i kod zabezpieczający oraz adres do rozliczeń.

Dane o transakcji

Szczegóły dotyczące płatności do Ciebie i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych u nas oraz pochodzących z naszych sklepów.

Dane techniczne

Adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej i lokalizacja, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, których używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej lub aplikacji.

Dane profilowe

Informacje o Twoim profilu, w tym nazwa użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez Ciebie, Twoje zainteresowania, preferencje, rozmiary odzieży, opinie i odpowiedzi na ankiety.

Dane dotyczące użytkowania

Informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej, produktów i usług.

Dane marketingowe i komunikacyjne

Twoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i stron trzecich, z którymi współpracujemy oraz preferencje komunikacyjne.

Dane aplikacji mobilnej

Typ urządzenia, system operacyjny, adres IP, niepowtarzalny numer identyfikacyjny, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, informacje na temat korzystania z aplikacji i lokalizacji urządzenia (zakładając, że w ustawieniach urządzenia włączono lokalizację urządzenia).

 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby

Używamy następujących kategorii danych osobowych

Opieramy się na następujących podstawach prawnych, aby zapewnić

Realizować żądane przez klientów usługi, takie jak wypożyczenie sprzętu lub jazda testowa, odpowiadanie na zapytania dotyczące naszych produktów, dealerów i wydarzeń, zapisywanie na rajdy, wycieczki lub wydarzenia Harley Owner Group oraz zarządzanie członkostwem w HOG

 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o płatności

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

Konieczność realizacji zawartej z nami umowy/subskrypcji

Współpracować z Tobą w sprawie gwarancji lub informacji o wycofaniu

 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

Konieczność realizacji zawartej z nami umowy/subskrypcji

Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów

Zindywidualizować komunikację i poprawić jakość obsługi podczas kontaktu z Harley-Davidson
 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

 • Dane aplikacji mobilnej

 

 

Nasze uzasadnione zainteresowanie poprawą doświadczenia użytkownika oraz naszych produktów i usług

Dowiedzieć się więcej o osobistych preferencjach związanych z motocyklami i produktami

 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

Nasze uzasadnione zainteresowanie poprawą doświadczenia użytkownika oraz naszych produktów i usług

Komunikować się za pomocą wiadomości e-mail, przesyłek pocztowych, telefonu (w tym automatyczne lub nagrane wcześniej komunikaty), wiadomości tekstowych lub innych środków w celu przekazywania informacji o produktach, usługach, konkursach i promocjach, aż do czasu, gdy klient powiadomi nas, że nie chce dłużej otrzymywać komunikatów promocyjnych

 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o płatności

 • Dane o transakcji

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

 

 

Twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem). (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz sekcję „Jak mogę wyrazić zgodę lub zrezygnować z komunikacji promocyjnej?”)

Nasze uzasadnione zainteresowanie informowaniem Cię o interesujących informacjach o naszych usługach i poprawie doświadczeń użytkownika (gdzie zgoda nie jest wymagana przez prawo)

Przesyłać aktualizacje dotyczące programów członkowskich, korzyści i usług oraz polepszać obsługę uczestników tych programów
 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

Konieczność realizacji zawartej z nami umowy/subskrypcji

Nasze uzasadnione zainteresowanie informowaniem Cię o interesujących informacjach o naszych usługach i poprawie doświadczeń użytkownika

Przeprowadzać konkursy i promocje oraz odpowiadać na zapytania

 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

Nasze uzasadnione zainteresowanie prowadzeniem legalnych działań promocyjnych i zwiększaniu świadomości marki

Umożliwić nam dostarczanie użytkownikom wrażeń, produktów, usług i motocykli najwyższej jakości

 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o płatności

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

 • Dane aplikacji mobilnej

Nasze uzasadnione zainteresowanie lepszym zrozumieniem korzystania z naszych produktów i usług oraz w ich ulepszaniu.

Prowadzić dochodzenia, zapobiegać lub reagować na podejrzane działania niezgodne z prawem lub oszustwa oraz chronić bezpieczeństwo, prawa lub własność użytkownika, naszą lub osób trzecich
 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o płatności

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

 • Dane aplikacji mobilnej

Nasze uzasadnione zainteresowanie utrzymaniem właściwego funkcjonowania naszej firmy oraz bezpieczeństwa firmy i użytkowników.

Zgodność z odpowiednimi zobowiązaniami prawnymi.

Ustanowić lub skorzystać z naszych praw lub bronić się przed wszelkimi roszczeniami prawnymi
 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o płatności

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

 • Dane aplikacji mobilnej

Nasze uzasadnione zainteresowanie ochroną takich interesów prawnych.
Zarządzać i ulepszać nasze strony internetowe, aplikacje mobilne, wydarzenia, doświadczenie, produkty i usługi
 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o płatności

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

 • Dane aplikacji mobilnej

Nasze uzasadnione zainteresowanie aktualizowaniem i ulepszaniem naszej strony internetowej i innych platform skierowanych do klientów, aby zapewnić najlepszą ogólną jakość obsługi klienta.
Przeprowadzać badania i analizy marketingowe i demograficzne
 • Dane o tożsamości

 • Dane kontaktowe

 • Dane o transakcji

 • Dane techniczne

 • Dane profilowe

 • Dane dotyczące użytkowania

 • Dane marketingowe i komunikacyjne

 • Dane aplikacji mobilnej

Nasze uzasadnione zainteresowanie zrozumieniem naszych klientów i rynków docelowych w celu zwiększenia efektywności biznesowej i opracowania krótko- i długoterminowych strategii poprawy.

 

 

Jakie dane osobowe zbiera Harley-Davidson, Inc. w ramach usług H-D™ Connect i Vehicle Integration i dlaczego?

Usługi H-D™ Connect i Vehicle Integration mogą nie być dostępne w twoim kraju. W takim przypadku ta sekcja nie będzie miała zastosowania.

Jeśli subskrybujesz usługi H-D™ Connect i Vehicle Integration, będziemy gromadzić i przetwarzać pewne dane osobowe o tobie i twoim pojeździe w celu świadczenia Usług H-D™ Connect i Vehicle Integration w następujący sposób (razem „Dane Połączeniowe H-D™”). Podanie nam danych H-D™ Connect jest dobrowolne, jednak nie zbierając tych danych H-D™ Connect, możemy nie być w stanie zapewnić Ci usług H-D™ Connect i Vehicle Integration lub niektórych funkcji, o które prosiłeś.

Kategoria danych H-D™ Connect Opis
Informacje o użytkowniku Informacje o użytkowniku, w tym imię i nazwisko, zawód, płeć, wiek, data urodzenia, dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i numer telefonu komórkowego), informacje o koncie (identyfikator profilu klienta, hasło, alternatywne informacje kontaktowe (na potrzeby dwustopniowego uwierzytelniania)), dane dotyczące prawa jazdy, identyfikator członkostwa Harley Owner Group (HOG), (jeśli istnieje), identyfikator członkostwa w muzeum (jeśli istnieje) i preferencje marketingowe.
Dane serwisowe Informacje dotyczące pakietu serwisowego, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia, subskrypcji i aktywowanych/dezaktywowanych funkcji, statusu automatycznego odnawiania i historii subskrypcji.
Dane o pojeździe Dane dotyczące pojazdu, w tym numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model, rok modelu, numer TCU, sprzedawca i adres lokalizacji domu/garażu.
Dane dotyczące stanu technicznego pojazdu

Dane diagnostyczne dotyczące Twojego pojazdu. Punkty danych będą się różnić w zależności od tego, czy pojazd jest pojazdem elektrycznym (EV), czy jest wyposażony w silnik spalania wewnętrznego (ICE), ale mogą zawierać takie informacje, jak licznik kilometrów, zasięg przy danym poziomie paliwa, stan akumulatora, ciśnienie w oponach, tryb jazdy, stan ładowania i harmonogram przeglądów serwisowych.

Możesz zarządzać i ustawiać powiadomienia dotyczące tych punktów danych za pomocą aplikacji mobilnej

Dane o lokalizacji Aby obsługiwać usługi H-D™ Connect i Vehicle Integration, będziemy okresowo uzyskiwać z Twojego pojazdu dane o lokalizacji. Nie subskrybuj H-D™ Connect, jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie danych o lokalizacji. W przypadku, gdy przestawisz swój pojazd w tryb Skradzionego Pojazdu, nasze systemy będą starały się częściej zbierać dane o lokalizacji Twojego pojazdu. Nie należy umieszczać pojazdu w trybie Skradzionego Pojazdu, jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie danych o lokalizacji.
Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą Air Software (FOTA) Informacje o aktualizacjach oprogramowania wysyłanych do Twojego pojazdu, m.in. o tym, czy aktualizacja zakończyła się powodzeniem.
Dane aplikacji mobilnej Typ urządzenia, system operacyjny, adres IP, niepowtarzalny numer identyfikacyjny, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, informacje na temat korzystania z aplikacji i lokalizacji urządzenia (zakładając, że w ustawieniach urządzenia włączono lokalizację urządzenia).
Opinia użytkownika Twoja opinia o usługach.

 

Możemy zbierać i przetwarzać (i zezwalać naszym zewnętrznym dostawcom usług na gromadzenie i przetwarzanie) danych Connect H-D™ w następujących celach, zgodnie z niniejszymi informacjami oraz innymi pozwoleniami i wymaganiami prawnymi.

Używamy Twoich danych osobowych, aby

Używamy następujących kategorii danych osobowych

Opieramy się na następujących podstawach prawnych, aby zapewnić

Uwierzytelnić Cię jako subskrybenta usług H-D™ Connect i Vehicle Integration oraz zarządzać kontem i subskrypcją usług H-D™ Connect i Vehicle Integration;

Zarządzać preferencjami użytkownika w odniesieniu do usług H-D™ Connect i Vehicle Integration w odniesieniu do typów otrzymywanych powiadomień i metod ich otrzymywania.

 • Informacje o użytkowniku,

 • Dane serwisowe oraz,

 • Dane o pojeździe

Konieczność realizacji umowy/subskrypcji, którą zawarłeś z nami w celu świadczenia usług H-D™ Connect i Vehicle Integration

Nasze uzasadnione zainteresowanie lepszą współpracą z Tobą

Świadczyć usługi H-D™ Connect i Vehicle Integration, w tym śledzenie kradzionych pojazdów, dane o stanie technicznym pojazdu, aktualizacje programu aktualizacji oprogramowania za pomocą programu Over the Air oraz usługi związane z preferencjami użytkownika, tak jak omówiono w Warunkach korzystania z usług H-D™ Connect i Vehicle Integration.
 • Informacje o użytkowniku,

 • Dane serwisowe,

 • Dane o pojeździe,

 • Dane o stanie technicznym pojazdu oraz

 • Dane o lokalizacji

 • Dane aplikacji mobilnej

Konieczność realizacji umowy/subskrypcji, którą zawarłeś z nami w celu świadczenia usług H-D™ Connect i Vehicle Integration

Przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji wymaga twojej zgody.

Dowiedzieć się więcej o twoich osobistych preferencjach związanych z motocyklem i usługami (w tym profilowaniu);

Personalizować i ulepszać usługi H-D™ Connect i Vehicle Integration.

 • Informacje o użytkowniku,

 • Dane serwisowe,

 • Dane o pojeździe,

 • Dane o stanie technicznym pojazdu oraz

 • Dane o lokalizacji

 • Dane aplikacji mobilnej

Nasze uzasadnione zainteresowanie poprawą doświadczeń użytkownika oraz naszych produktów i usług.

Przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji wymaga twojej zgody.

Komunikować się z Tobą i wysyłać informacje pocztą elektroniczną, pocztą, telefonicznie (w tym rozmowy automatycznie wybierane lub nagrywane), SMS-em lub innymi kanałami na temat usług HD™ Connect i Vehicle Integration oraz wszelkich powiązanych lub innych wiadomości HD, produktów, usług, konkursów, zniżek, wydarzeń i promocji, w tym spersonalizowanych materiałów marketingowych, które mogą cię zainteresować (pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody);

Udostępniać twoje dane starannie wybranym partnerom i stronom trzecim, które będą komunikować się z tobą i przesyłać ci informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonu (w tym połączenia automatyczne lub nagrane wcześniej), SMS-em lub innymi kanałami w kwestiach dotyczących odpowiednich produktów, usług, konkursów, rabatów, imprez i promocji,, które mogą cię zainteresować (pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody);

 • Informacje o użytkowniku,

 • Dane serwisowe,

 • Dane o pojeździe,

 • Dane o stanie technicznym pojazdu oraz

 • Dane o lokalizacji

Twoja zgoda (zobacz poniższą sekcję,, Jak wyrazić zgodę lub zrezygnować z komunikacji promocyjnej?”, aby uzyskać więcej informacji na ten temat)

Nasze uzasadnione zainteresowanie informowaniem cię o interesujących informacjach o naszych usługach i poprawie doświadczenia użytkownika (gdzie zgoda nie jest wymagana przez prawo).

Przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji wymaga twojej zgody.

Zarządzać naszymi gwarancjami na produkty.
 • Informacje o użytkowniku

Konieczność realizacji zawartej z nami umowy/subskrypcji

Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Obsługiwać wszelkie zapytania klientów lub skargi, które otrzymujemy od ciebie w związku z Usługami H-D™ Connect i Vehicle Integration.
 • Informacje o użytkowniku,

 • Dane serwisowe,

 • Dane o pojeździe, a także

 • Dane dotyczące stanu technicznego pojazdu

Konieczność realizacji zawartej z nami umowy/subskrypcji; aby odpowiedzieć na twoje konkretne prośby

Nasze uzasadnione zainteresowanie lepszą współpracą z tobą i oferowaniu najwyższego poziomu obsługi klienta; nasze uzasadnione zainteresowanie obroną przed roszczeniami prawnymi.

Umożliwić nam zapewnienie najwyższej jakości usług H-D™ Connect i Vehicle Integration, w tym poprzez kontrolę jakości obsługi klienta.
 • Informacje o użytkowniku,

 • Dane o pojeździe, a także

 • Dane o stanie technicznym pojazdu oraz

 • Dane aplikacji mobilnej

Nasze uzasadnione zainteresowanie lepszym zrozumieniem korzystania z naszych produktów i usług oraz w ich ulepszaniu.
Ulepszać nasze produkty i usługi, w tym przez analizę danych biznesowych, przegląd stanu technicznego, bezpieczeństwa i wydajności produktów H-D, badania rozwoju produktu w związku z informacjami o roszczeniach gwarancyjnych, badania rynkowe i demograficzne itp.
 • Informacje o użytkowniku,

 • Dane serwisowe,

 • Dane o pojeździe,

 • Dane o stanie technicznym pojazdu oraz

 • Dane o lokalizacji

 • Dane aplikacji mobilnej

Nasze uzasadnione zainteresowanie lepszym zrozumieniem sposobu korzystania z naszych produktów i usług oraz w ich ulepszaniu.

Przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji wymaga Twojej zgody.

Prowadzić dochodzenia, zapobiegać lub reagować na podejrzane działania niezgodne z prawem lub oszustwa oraz chronić bezpieczeństwo, prawa lub własność użytkownika, naszą lub osób trzecich
 • wszystkie dane H-D™ Connect

Nasze uzasadnione zainteresowanie utrzymaniem właściwego funkcjonowania i bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa naszej firmy i użytkowników.

Zgodność z odpowiednimi zobowiązaniami prawnymi.

Ustanowić lub skorzystać z naszych praw lub bronić się przed wszelkimi roszczeniami prawnymi.
 • wszystkie dane H-D™ Connect

Nasze uzasadnione zainteresowanie ochroną takich interesów prawnych i biznesowych.

W jaki sposób Harley-Davidson korzysta z plików cookie oraz innych technologii śledzenia?

Harley-Davidson i inne firmy używają w witrynach internetowych technologii śledzenia (w tym plików cookie i znaczników pikselowych) w celu wysyłania dopasowanych reklam w imieniu naszym i innych reklamodawców w Internecie. Harley-Davidson i inne firmy mogą zbierać informacje o działaniach użytkownika w naszej witrynie internetowej i innych witrynach oraz informacje o działaniach użytkownika w kontekście naszych reklam i innych ofert promocyjnych w celu określenia, które reklamy będą wyświetlane w witrynach internetowych i w aplikacjach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, kliknij [tutaj].

Czy Harley-Davidson udostępnia moje dane osobowe?

Harley-Davidson Europe może udostępniać dane osobowe określone w sekcji „Jakie dane osobowe zbiera Harley-Davidson Europe i dlaczego?”:

 • w ramach grupy firm Harley-Davidson na całym świecie - w tym w Harley-Davidson Inc., H-D U.S.A. LLC, Harley-Davidson Motor Company Group LLC, Harley-Davidson Motor Company Inc., Harley-Davidson Motor Company Operations Inc. oraz Harley-Davidson Dealer Systems Inc., Harley-Davidson Financial Services, wszystkie firmy z siedzibą w USA - aby pomagać nam w dostarczaniu produktów i usług, zapewniać spersonalizowane doświadczenia, oferować produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować, przetwarzać zamówienia online i inne żądania oraz w innych celach biznesowych;

 • naszym niezależnym dealerom, aby pomóc nam w dostarczaniu produktów i usług, zapewniać spersonalizowane doświadczenia, oferować produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować, przetwarzać zamówienia online i inne żądania oraz w innych celach biznesowych;

 • niepowiązanym firmom w związku z zobowiązaniami finansowymi klientów, dotyczącymi produktu lub usługi Harley-Davidson;

 • naszym zewnętrznym dostawcom usług w zakresie niezbędnym tym dostawcom do świadczenia nam usług, w tym między innymi świadczenia usług w naszym imieniu, w tym dostawcom usług technologicznych, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym, profesjonalnym doradom i innym dostawcom; a także

 • starannie wybranym partnerom i stronom trzecim, w tym firmom wprowadzającym na rynek produkty i usługi marki Harley-Davidson, które mogą kontaktować się z Tobą w sprawie odpowiednich produktów, usług, konkursów, rabatów, wydarzeń i promocji, które mogą Cię zainteresować lub podmiotom, które mogą korzystać z Twoich informacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, aby doskonalić swoje produkty i usługi.

Jeśli jesteś subskrybentem usług H-D™ Connect i Vehicle Integration, Harley-Davidson, Inc. może udostępniać dane H-D™ Connect:

 • w grupie firm Harley-Davidson na całym świecie - w tym, ale nie wyłącznie, Harley-Davidson Retail B.V. i Harley-Davidson Inc., HD U.S.A. LLC, Harley-Davidson Motor Company Group LLC, Harley-Davidson Motor Company Inc., Harley-Davidson Motor Company Operations Inc. oraz Harley-Davidson Dealer Systems Inc., wszystkie firmy z siedzibą w USA) - aby pomóc nam udostępniać usługi HD™ Connect i Vehicle Integration, zapewniać spersonalizowane doświadczenia, oferować produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować, przetwarzać zamówienia online i inne żądania oraz w innych celach biznesowych;

 • naszym niezależnym dealerom, aby pomóc nam w dostarczaniu produktów i usług, zapewniać spersonalizowane doświadczenia, oferować produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować, przetwarzać zamówienia online i inne żądania oraz w innych celach biznesowych;

 • jeśli posiadasz kredyt na pojazd w Harley-Davidson Financial Services, zgodnie z Twoją umową z HDFS, Harley-Davidson, Inc. może udostępniać dane lokalizacji Twojego pojazdu HDFS w przypadku gdy nie wywiązujesz się z zobowiązań kredytowych;

 • niepowiązanym firmom w związku z zobowiązaniami finansowymi klientów dotyczącymi produktu lub usługi Harley-Davidson;.

 • niepowiązanym firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w tym dostawcom usług sieciowych, usług technologicznych i dostawcom pamięci masowej, dostawcom zarządzania tożsamością, dostawcom usług rozliczeniowych, dostawcom usług subskrypcyjnych i dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą aplikację mobilną. Ponadto możemy podawać anonimowe dane (dane, których nie można prześledzić wstecz) zewnętrznym dostawcom usług do celów statystycznych oraz do analizy i ulepszania naszych usług; a także

 • wprowadzającym na rynek produkty i usługi marki Harley-Davidson, starannie wybranym partnerom i stronom trzecim, w tym firmom , które mogą kontaktować się z Tobą w sprawie odpowiednich produktów, usług, konkursów, rabatów, wydarzeń i promocji, które mogą Cię zainteresować, lub mogą korzystać z Twoich informacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, aby doskonalić swoje produkty i usługi.

Podejmujemy odpowiednie kroki prawne, aby zagwarantować, że firmy otrzymujące od nas dane osobowe będą wykorzystywać je z zachowaniem poufności i tylko w określony przez nas sposób.

W razie sprzedaży firmy lub jej aktywów, fuzji spółek, zmiany właściciela lub w mało prawdopodobnym przypadku ogłoszenia upadłości możemy przekazać dane osobowe innym firmom w ramach wspomnianych transakcji.

Istnieją przypadki, gdy jesteśmy zobowiązani prawnie do ujawnienia danych osobowych w celu odpowiedzi na wezwania, nakazy sądu lub inne nakazy prawne, na żądanie współpracy od przedstawicieli organów ścigania lub innych agencji rządowych, w celu ustanowienia lub egzekwowania naszych praw lub obrony przed roszczeniami lub gdy uważamy za konieczne zbadanie podejrzenia o naruszenia warunków ogólnych naszej witryny internetowej, nielegalne działania i nadużycia albo zapobieganie im lub reagowanie na niem, lub też w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony praw i własności użytkownika, naszej firmy bądź strony trzeciej.

Czy moje dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Dane osobowe mogą być przekazywane do powyższych odbiorców w innych krajach, w tym poza EOG, które nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych.

Niektórzy odbiorcy w USA mogą uzyskać certyfikat w ramach ochrony prywatności. UE-USA i tym samym uznaje się, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy prawa UE. W zakresie, w którym przekazujemy Twoje dane osobowe do krajów, niezapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony, Harley-Davidson podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w stosownych przypadkach, przez wprowadzenie do standardowej klauzuli umownej UE przyjętej przez Komisję Europejską lub innych odpowiednich zabezpieczeń ze stroną spoza UE/EOG.

W szczególności, transfery danych osobowych do Harley-Davidson Inc. i jej amerykańskich spółek zależnych wymienionych w poprzedniej sekcji są objęte umową o transferze danych wewnątrz grupy, zgodną ze standardowymi klauzulami umownymi UE.

Możesz poprosić o kopię odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami w sposób określony w poniższej sekcji „Jak skontaktować się z Harley-Davidson?”.

Skąd wiadomo, że dane osobowe są bezpieczne?

Harley-Davidson zapewnia fizyczne, elektroniczne, umowne, proceduralne i nadzorcze środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę poufności, integralności, bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych.

Do ochrony przesyłanych do nas danych używamy technologii SSL (Secure Sockets Layer). Stosujemy również procedury uwierzytelniania użytkowników i inne technologie zapobiegawcze w celu ochrony danych. Dostęp do danych osobowych mają tylko autoryzowani pracownicy Harley-Davidson, którzy uzyskują dostęp do nich wyłącznie na potrzeby wykonywania swojej pracy oraz inne firmy, które są zobligowane do bezpiecznego przechowywania danych osobowych z zachowaniem poufności. Należy jednak zauważyć, że żadna technologia wysyłania lub przechowywania danych nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Z tego powodu, chociaż staramy się chronić otrzymane dane osobowe, nie możemy całkowicie zagwarantować ich bezpieczeństwa.

Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony identyfikatora konta użytkownika i hasła. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu i nie udostępniaj osobom trzecim.

Jak długo Harley-Davidson przechowuje moje dane osobowe?

Czas przechowywania danych osobowych przez Harley-Davidson różni się w zależności od usług świadczonych przez Harley-Davidson oraz charakteru danych osobowych posiadanych przez Harley-Davidson. Harley-Davidson przechowuje dane osobowe tylko przez taki okres niezbędny do uzasadnionych celów, w których przetwarzane są dane osobowe.

W odniesieniu do usług HD™ Connect i Vehicle Integration, Harley-Davidson, Inc. może przechowywać dane HD™ Connect do 10 lat lub, w przypadku danych pojazdu, danych dotyczących stanu technicznego pojazdu i danych lokalizacji, przez 15 lat od daty zebrania danych osobowych.

Wymogi prawne mogą jednak wymagać od nas przechowania niektórych lub wszystkich danych osobowych przez okres dłuższy niż ten, przez który normalnie byśmy je przechowywali.

Gdy przechowywanie danych osobowych nie jest już wymagane przez firmę Harley-Davidson lub prawo, Harley-Davidson albo przekształci je w zagregowany formularz nieidentyfikujący, albo odpowiednio zniszczy lub usunie dane osobowe.

Jakie mam prawa do moich danych osobowych w ramach przepisów o ochronie danych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, te prawa mogą być ograniczone.

 • Prawo do wycofania zgody: Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Takie wycofanie nie wpłynie na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego od nas lub osób trzecich i chcesz wycofać taką zgodę, zapoznaj się z poniższą sekcją, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić.

 • Prawo dostępu: Możesz mieć prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane, a jeśli tak jest, do żądania dostępu do danych osobowych. Informacje o dostępie obejmują między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których to dotyczy, oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, a interesy innych osób mogą ograniczać prawo dostępu. Możesz również mieć prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku żądania kolejnych kopii, możemy pobierać rozsądną opłatę zależna od kosztów administracyjnych.

 • Prawo do sprostowania: Możesz mieć prawo do uzyskania od nas sprostowania niedokładnych danych osobowych na swój temat. W zależności od celów przetwarzania, możesz mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do uzyskania od nas usunięcia danych osobowych o Tobie i możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych.

 • Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach, z powodów odnoszących się do Twojej konkretnej sytuacji, możesz mieć w dowolnym momencie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas i możemy być zobowiązani do tego, żeby nie przetwarzać Twoich danych osobowych. W szczególności masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, co obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie informacje zostaną oznaczone i mogą być przetwarzane przez nas tylko w określonych celach.

 • Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazałeś, w uporządkowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie i możesz mieć prawo do przekazywania tych informacji innej jednostce bez przeszkód z naszej strony.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami, tak jak podano w poniższej sekcji „Jak skontaktować się z Harley-Davidson?”. Pamiętaj, że możesz również przeglądać i zmieniać niektóre dane osobowe bezpośrednio na naszych stronach internetowych (takich jak harley-davidson.com), po prostu logując się na swoje konto przy użyciu adresu e-mail i hasła oraz uzyskując dostęp do profilu konta, w którym będziesz mógł edytować pewne dane osobowe.

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu realizacji swojego żądania, ma prawo złożyć skargę u miejscowych władz zajmujących się ochroną danych osobowych.

Jak wyrazić zgodę na otrzymywanie lub jak zrezygnować z otrzymywania ofert promocyjnych?

Harley-Davidson kontaktuje się z użytkownikiem tylko wtedy, gdy wyrazi on na to zgodę. Podczas zbierania danych osobowych zgodnie z lokalnymi prawem dajemy użytkownikowi możliwość wyboru, czy chce otrzymywać oferty promocyjne.

Jeśli użytkownik zmieni zdanie i zechce zrezygnować z otrzymywania ofert promocyjnych Harley-Davidson, może użyć funkcji anulowania subskrypcji w otrzymanej promocyjnej wiadomości e-mail lub zalogować się do konta profilu internetowego, aby zmienić odpowiednie ustawienia. Możesz również skontaktować się telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail z zespołem ds. obsługi klienta, jak opisano w poniższej sekcji „Jak skontaktować się z Harley-Davidson?".

Pamiętaj, że nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania komunikatów promocyjnych, Harley-Davidson może nadal kontaktować się z Tobą, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sprawach związanych z zakupem lub subskrypcją w naszej firmie, w takich kwestiach jak informacje o gwarancji i wezwanie do serwisu lub informacje o stanie zamówienia i wysyłce. W razie pytań lub informacji dotyczących zamówień, możemy również kontaktować się drogą telefoniczną, elektroniczną bądź pocztową.

Możliwość rezygnacji z ofert promocyjnych zależy od danej firmy. Zrezygnowanie z otrzymywania ofert jednego z podmiotów Harley-Davidson nie oznacza automatycznej rezygnacji z otrzymywania ofert od innych firm.

Co z łączami do innych stron internetowych?

Dla wygody użytkownika nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do stron innych firm, np. autoryzowanych dealerów Harley-Davidson, których polityka prywatności może różnić się od naszej. Nie popieramy i nie jesteśmy odpowiedzialni za treść lub praktyki jakichkolwiek stron, do których prowadzą linki. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności w witrynach odwiedzanych za pośrednictwem łączy zamieszczonych w naszej witrynie lub aplikacji mobilnej.

W jaki sposób Harley-Davidson informuje o zmianach Polityki prywatności?

Działalność Harley-Davidson lub zewnętrzne warunki prowadzenia działalności mogą ulec zmianie i aby odzwierciedlić te zmiany, możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. W razie zmiany działalności lub innych okoliczności, o których zgodnie z prawem należy powiadomić, udostępnimy nową wersję Polityki prywatności na naszej witrynie internetowej.

Jak skontaktować się z Harley-Davidson?

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naszą Polityką prywatności i jej zastosowaniem lub w celu wycofania zgody lub skorzystania z praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, prosimy o kontakt z naszymi biurami ds. ochrony danych:

 

W przypadku pytań dotyczących prywatności, które nie są związane z usługami H-D™ Connect i Vehicle Integration, skontaktuj się z Harley-Davidson Europe pod adresem:

 • Adres Email: [email protected]

 • Post: Harley-Davidson Europe Ltd., Attn: Data Privacy, 6000 Garsington Road, Oxford, Oxfordshire, OX4 2DQ, United Kingdom.

 

W przypadku pytań dotyczących prywatności, które są związane z usługami H-D™ Connect i Vehicle Integration, skontaktuj się z Harley-Davidson Europe pod adresem:  

 • Adres Email: [email protected]

 • Post: Attn: Główny specjalista ds. ochrony danych
           3700 W. Juneau Avenue 
           Milwaukee, WI 53208