Dòng xe Adventure Touring
Dòng xe Adventure Touring

Mẫu xe thử nghiệm. Các tính năng của mẫu xe được sản xuất sẽ có khác biệt. Chưa có bán trên thị trường. Tất cả các mẫu xe tương lai được thể hiện ở đây có thể không sẵn có ở tất cả các thị trường.

Ra mắt vào năm 2021

Pan America 

Dòng xe Adventure Touring

Mẫu xe thử nghiệm. Các tính năng của mẫu xe được sản xuất sẽ có khác biệt. Chưa có bán trên thị trường. Tất cả các mẫu xe tương lai được thể hiện ở đây có thể không sẵn có ở tất cả các thị trường.

Touring trở thành Detouring

HARLEY-DAVIDSON® Pan America; phần bằng với lửa trại, du lịch và sự bền bỉ. Đây là mẫu xe hai bánh đa công cụ của chúng tôi được chế tạo để kiên cường, được thiết kế để trải nghiệm và được gắn máy để chuyển động. H-D ADV; Tìm đường về nhà.

Luôn cập nhật
Cập nhật các thông tin mới nhất về mẫu xe Pan America và những tin tức khác từ Harley-Davidson.