Con đường sa mạc rộng lớn
Con đường sa mạc rộng lớn

Trưng bày mẫu xe thử nghiệm. Các tính năng của mẫu sản xuất sẽ khác nhau. Chưa có sẵn để bán. Tất cả các mẫu được hiển thị trong tương lai có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường.

Thiết kế
Khác biệt

Pan America là mẫu xe hai bánh đa công cụ của chúng tôi được chế tạo để kiên cường, được thiết kế để trải nghiệm.

Kiếm tìm tự do trên các địa hình mới vào năm 2021.

Trưng bày mẫu xe thử nghiệm. Các tính năng của mẫu sản xuất sẽ khác nhau. Chưa có sẵn để bán. Tất cả các mẫu được hiển thị trong tương lai có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường.

Đăng ký ngay để được cập nhật thông tin
Dòng xe Touring Harley Davidson Pan America™ màu đỏ trên phông nền hẻm núi lớn
Pan America™ 1250
Vào năm 2021, chúng tôi dự định ra mắt dòng xe Adventure Touring đầu tiên. Dòng xe Harley-Davidson® Pan America định nghĩa lại ADV với một xe dung tích khủng mới và danh mục đầu tiên: tất cả để giúp bạn tìm thấy sự tự do theo các điều kiện của riêng mình trên các địa hình mới.