VÉ LỄ HỘI H-D HOMECOMING 2024 HIỆN ĐÃ MỞ BÁN. MUA VÉ
Quản lý toàn diện các bên liên quan

Chúng tôi thực hiện phương pháp tiếp cận toàn diện các bên liên quan để đảm bảo tăng trưởng có lợi và giá trị lâu dài, bền vững cho các bên liên quan - hành tinh, con người và cộng đồng của chúng ta. 

 

Ngoài Tính bền vững và ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), chúng tôi cố gắng thúc đẩy tác động tích cực và mong muốn cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi dựa trên tiền đề đơn giản sau: tất cả chúng ta đều làm tốt hơn khi chung sức đồng lòng! Các lĩnh vực trọng tâm – Hòa nhập, Thúc đẩy tác động tích cực trong các cộng đồng, và Tạo ra con đường dẫn tới Net Zero – ghi nhận sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các xã hội lành mạnh, một hành tinh khỏe mạnh và các nền kinh tế thịnh vượng, hòa nhập.

Quản lý toàn diện các bên liên quan

Hãy tiếp cận các bên liên quan để tìm hiểu kỹ hơn sự tiến bộ của chúng tôi.