Environmental

MÔI TRƯỜNG

Mục tiêu phát triển kinh doanh mà không làm gia tăng tác động môi trường là kim chỉ nam giúp công ty xây dựng các hành động để giảm thiểu tác động môi trường từ các sản phẩm và hoạt động của mình. 

sustain

XÃ HỘI

Harley-Davidson quan tâm đến tương lai của công ty danh tiếng này và của tất cả những người phụ thuộc vào công ty, từ những mối quan hệ xã hội khăng khít đã là một phần trong văn hóa công ty, đến những hành vi tốt mà chúng tôi trông đợi từ nhân viên của mình, cũng như tinh thần cộng đồng phát xuất từ môn thể thao mô-tô và tư cách công dân doanh nghiệp. Chúng tôi đang gia tăng tác động xã hội tích cực qua việc tạo ra thay đổi tích cực cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Các lĩnh vực trọng tâm của chúng tôi là: