VÉ LỄ HỘI H-D HOMECOMING 2024 HIỆN ĐÃ MỞ BÁN. MUA VÉ

Harley-Davidson Chính sách bảo mật 

Chính sách bảo mật trực tuyến của Harley-Davidson, Inc. kể từ ngày 17/7/2007

Chúng tôi là ai

Trang web này được quản lý bởi Harley-Davidson, Inc. cho chính Harley-Davidson, Inc. và các công ty con của Harley-Davidson, Inc. và các chi nhánh khác ("Harley-Davidson"), bao gồm Harley-Davidson Motor Company, Buell Distribution Corporation và Buell Motorcycle Company (tất cả những công ty con và chi nhánh này được gọi chung là "Harley-Davidson/Buell" trong chính sách bảo mật này). Chính sách bảo mật này áp dụng cho các hoạt động của Harley-Davidson/Buell liên quan đến thông tin mà Harley-Davidson/Buell thu thập về bạn trực tuyến trên www.harley-davidson.com và www.buell.com. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của Harley-Davidson/Buell liên quan đến thông tin mà Harley-Davidson/Buell thu thập về bạn ngoại tuyến (ví dụ: thông qua bưu thiếp hoặc tại đại hội, chương trình giới thiệu, v.v.) hoặc trên các trang web khác.

Xin lưu ý, trang web của Harley-Davidson ở Hoa Kỳ và Harley-Davidson có thể thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác bên ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống. Hoa Kỳ và/hoặc những quốc gia này có thể không cung cấp mức bảo vệ quyền riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn giống như mức bảo vệ được cung cấp ở quốc gia nơi bạn sinh sống.

Thông tin chúng tôi thu thập

Harley-Davidson/Buell thu thập Thông tin nhận dạng khách hàng nếu bạn truy cập trang web này và muốn thu thập thông tin về một trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: cho thuê), đăng ký làm thành viên trong cộng đồng của chúng tôi (ví dụ: H.O.G.), yêu cầu thông tin khác (ví dụ: thông tin nhà đầu tư) hay nói cách khác liên lạc với chúng tôi về các sản phẩm của chúng tôi. "Thông tin nhận dạng khách hàng" nghĩa là mọi thông tin liên quan đến một người có thể được nhận dạng, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ thông tin đó bằng cách tham chiếu đến số nhận dạng hoặc một hoặc nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về xã hội, văn hóa, kinh tế, tinh thần, tâm lý hoặc thể chất của họ. Thông tin nhận dạng khách hàng mà chúng tôi thu thập về bạn có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ IP, người truy cập đến từ trang web nào, trang nào được truy cập trên trang web này và thông tin về các hoạt động trực tuyến được liên kết trực tiếp với chúng. Thông tin này có thể được kết hợp với thông tin khác mà Harley-Davidson/Buell đã biết, chẳng hạn như việc bạn có phải là chủ sở hữu của chiếc mô tô Harley-Davidson® hoặc Buell® hay không hoặc bạn có phải là thành viên của H.O.G.® hay không.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin này

Harley-Davidson/Buell sẽ thu thập và sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng của bạn để giới thiệu các dịch vụ của chúng tôi cho bạn; trả lời truy vấn của bạn; tiếp thị và bán sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Harley-Davidson/Buell cho bạn; và tiếp thị và bán sản phẩm, chương trình và dịch vụ có nhãn hiệu Harley-Davidson/Buell được đại lý, người cho thuê và các công ty thuộc liên minh kinh doanh cung cấp cho bạn. "Công ty thuộc liên minh kinh doanh" là các doanh nghiệp của bên thứ ba đã ký kết hợp đồng với Harley-Davidson/Buell để tiếp thị, cung cấp, bán, phân phối, bảo lãnh hoặc tài trợ cho sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ có nhãn hiệu Harley-Davidson/Buell. Ngoài ra, Harley-Davidson/Buell có thể sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng để tiến hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác, chẳng hạn như bảo mật trang web và mạng của Harley-Davidson/Buell, bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn, tiến hành thu hồi nợ, trả lời lệnh tòa hoặc trát hầu tòa, ngăn gian lận, tuân thủ luật pháp và tuân thủ việc điều tra theo pháp luật của cơ quan hoặc người quản lý của chính phủ.

Harley-Davidson/Buell có thể chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng cho bên thứ ba. Bên thứ ba có thể sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng của bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho mục đích đã đề cập bên trên. Những bên thứ ba này có thể bao gồm nhà phân phối, đại lý, các công ty thuộc liên minh kinh doanh, nhà tư vấn và người cho thuê của Harley-Davidson/Buell, các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ (chẳng hạn như nhà cung cấp hệ thống CNTT) cho Harley-Davidson/Buell và trong phạm vi được yêu cầu bởi luật pháp, cơ quan quản lý.

Nếu cần thiết cho mục đích được đề cập bên trên, Harley-Davidson/Buell có thể chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng cho các bên thứ ba và những bên thứ ba này có thể sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng cho mục đích đó. Những bên thứ ba này có thể bao gồm đại lý, nhà tư vấn, người cho thuê của Harley-Davidson/Buell, các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ (chẳng hạn như nhà cung cấp hệ thống CNTT) cho Harley-Davidson/Buell và trong phạm vi được yêu cầu bởi luật pháp, cơ quan quản lý (bao gồm cơ quan thuế). Harley-Davidson/Buell cũng có thể chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng cho các công ty thuộc liên minh kinh doanh đã ký kết hợp đồng với Harley-Davidson để cung cấp, bảo lãnh hoặc tài trợ cho sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ có nhãn hiệu Harley-Davidson/Buell.

Harley-Davidson/Buell đang yêu cầu các bên thứ ba mà chúng tôi chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng của bạn chỉ sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng trong phạm vi hợp đồng của họ với Harley-Davidson/Buell và chỉ cho mục đích được nêu bên trên, bao gồm tiếp thị trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ với bạn. Tuy nhiên, hiện tại, không phải tất cả các bên thứ ba đều bị ràng buộc và một số bên thứ ba có thể sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng của bạn cho mục đích khác. Bạn cần phải biết rằng những bên thứ ba này có thể xử lý và sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng của bạn ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác bên ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống. Một số quốc gia có thể không cung cấp mức bảo vệ quyền riêng tư cho Thông tin nhận dạng khách hàng giống với mức bảo vệ được cung cấp ở quốc gia bạn.

Ngoài ra, trong trường hợp tất cả hoặc bất kỳ bộ phận nào của tập đoàn Harley-Davidson/Buell được bán cho bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng cho người mua bên thứ ba như là một phần của tài sản doanh nghiệp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về xu thế chung và thông tin nhân khẩu học tổng hợp ẩn danh với các tổ chức khác không phải là Harley-Davidson/Buell hoặc đại lý của Harley-Davidson/Buell.

Sử dụng "cookie" của chúng tôi

Giống với nhiều trang web, chúng tôi có thể đặt "cookie" hoặc các thiết bị khác trên máy tính của bạn. Ví dụ: khi lần đầu tiên bạn chọn quốc gia trên trang mở đầu của trang web Harley-Davidson, một cookie sẽ được đặt trên máy tính của bạn để khi bạn truy cập trang web này vào lần tiếp theo, phiên bản quốc gia mà bạn đã chọn trước đó sẽ tự động được tải. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie và các thiết bị khác để xác định trang hoặc thông tin nào bạn thấy hữu ích hoặc thú vị nhất trên trang web này và đôi khi cho các mục đích khác. Tuy nhiên, chúng tôi thường sẽ không sử dụng "cookie" hoặc các thiết bị khác để theo dõi luồng nhấp chuột trên Internet của bạn.

Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn từ chối "cookie" do trang web cung cấp. Bạn sẽ không bị chặn truy cập vào bất kỳ phần nào của www.harley-davidson.com hoặc www.buell.com khi từ chối "cookie" nhưng giao dịch của bạn thông qua trang web này có thể bị trì hoãn do thời gian bạn cần nhập lại thông tin cơ bản cần thiết để hoàn thành giao dịch.

Phương pháp bảo vệ dữ liệu của chúng tôi

Để ngăn truy cập trái phép vào Thông tin nhận dạng khách hàng, chúng tôi có các quy trình về quản lý, vật lý và điện tử.

Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Vì lý do này, chúng tôi không thu thập hoặc lưu giữ thông tin từ trẻ mà chúng tôi biết là dưới 13 tuổi ngoại trừ được cho phép bởi pháp luật.

Thu thập thông tin bởi bên thứ ba 

Trang web của chúng tôi có thể cung cấp các khuyến mãi được tài trợ bởi hoặc được đồng tài trợ bởi các bên thứ ba đã biết. Với tư cách tài trợ, những bên thứ ba này có thể nhận Thông tin nhận dạng khách hàng mà người ghé thăm tự nguyện gửi để tham gia vào hoạt động. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng thông tin này của các đối tác này và chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo chính sách bảo mật để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của họ.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách bảo mật hoặc việc áp dụng chính sách đó, vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ

Harley-Davidson, Inc.
3700 West Juneau Avenue
Milwaukee, Wisconsin 53208 USA

hoặc Người nhận: Trưởng phòng Bảo mật, Lim Cheng Huang thông qua [email protected].

Liên kết

Để cải thiện trải nghiệm web và để cung cấp cho bạn các sản phẩm mà bạn có thể quan tâm, chúng tôi cung cấp các liên kết đến các công ty thuộc liên minh kinh doanh, đại lý Harley-Davidson/Buell và các trang web khác của bên thứ ba. Khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn sẽ được chuyển ra khỏi trang web của chúng tôi và được kết nối với trang web của tổ chức hoặc công ty mà bạn đã chọn. Vì Harley-Davidson/Buell không kiểm soát những trang web này, ngay cả khi có liên kết giữa trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba, bạn nên xem lại thông báo về quyền riêng tư cá nhân của họ. Nếu bạn truy cập một trang web được liên kết với trang web của bạn, bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của trang web trước khi cung cấp bất kỳ Thông tin nhận dạng khách hàng nào.

Các thay đổi thực tế

Chính sách bảo mật này đôi khi có thể thay đổi và mọi thay đổi sẽ được đăng ở đây. Nếu chúng tôi chỉ thay đổi các thực tiễn bảo mật của mình để cho phép chúng tôi chia sẻ thêm thông tin về bạn ngoài những gì chúng tôi cho biết sẽ chia sẻ hoặc cho phép tiết lộ thông tin về bạn với các bên khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo trước cho bạn về những thay đổi này. Khi đó bạn sẽ có cơ hội thay đổi tùy chọn không tham gia của mình