Harley Owners Group

LỢI ÍCH CỦA HỘI VIÊN: DÀNH RIÊNG CHO BẠN

Các hội viên H.O.G. được hưởng vô số lợi ích từ những chuyến đi và sự kiện chỉ dành cho hội viên đến việc được công nhận thành tích dặm thưởng.

BẠN MUỐN THAM GIA?

"Bắt đầu chia sẻ tình yêu lái xe của bạn với cả thế giới và lựa chọn một tư cách hội viên phù hợp nhất với mình! Tìm hiểu thêm về từng tư cách hội viên và khám phá các tùy chọn giá cả của tư cách hội viên toàn diện, liên kết và trọn đời. "

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về lợi ích

Join or Renew HOG Now

GIA HẠN HOẶC TÌM MỘT CHI HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Trở thành hội viên của H.O.G. và bắt đầu tận hưởng các lợi ích ngay hôm nay. Hiện tại, có hơn 1.400 chi hội H.O.G. chính thức trên khắp thế giới, mỗi chi hội được một đại lý ủy quyền của Harley-Davidson® tài trợ. Sử dụng Tìm chi hội để tìm đại lý gần bạn tài trợ cho chi hội. "