Quỹ Harley-Davidson

Quỹ Harley-Davidson Foundation, tổ chức từ thiện của Harley-Davidson Inc, cố gắng cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người, thông qua hoạt động gây quỹ từ thiện cho những vùng có nhu cầu cấp thiết nhất tại nơi chúng tôi đăng đặt trụ sở kinh doanh và cơ sở sản xuất.

trang trại cứu đói
xây nhà bằng quỹ Harley-Davidson

Trọng tâm của chúng tôi

Quỹ tập trung vào việc tạo điều kiện giáo dục cho học sinh, xây dựng khu dân cư lành mạnh bền vững và đưa Milwaukee, quê hương của chúng tôi, trở thành một cộng đồng giàu sức sống. Chúng tôi hỗ trợ những sáng kiến này thông qua các khoản tài trợ tiền tệ, tài trợ sự kiện và quyên góp hàng hóa. Mỗi sáng kiến chủ chốt đều được hỗ trợ bởi những người hỗ trợ chiến lược để đảm bảo rằng chúng tôi đang đầu tư hiệu quả và có ý nghĩa cho cộng đồng của mình.

“Quỹ Harley-Davidson mở ra những cơ hội triển vọng mới tại cộng đồng nơi chúng tôi kinh doanh.”
tình nguyện viên quỹ Harley-Davidson đọc truyện cho trẻ em
Mở cánh cửa thành công cho học sinh

Chúng tôi đầu tư vào các trường học trong khu dân cư để đảm bảo tất cả học sinh được tiếp cận với cơ hội học tập chất lượng cao.

 • Giúp xây dựng lực lượng lao động bền vững, có kỹ năng bằng cách đầu tư vào Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học và chương trình đào tạo trình độ lành nghề (STEAM +).
 • Mang đến cơ hội được sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần chất lượng cao ngay tại trường cho học sinh để nâng cao hiệu quả học tập.
 • Dẫn dắt lớp thanh niên trên con đường thành công bằng một hình mẫu có tầm ảnh hưởng.
tình nguyện viên quỹ Harley-Davidson xây nhà
Tiếng vang trong cộng đồng

Thúc đẩy sự phát triển có ý nghĩa để đảm bảo cộng đồng rộng lớn hơn của chúng tôi có quyền kết nối thông qua các hoạt động cộng tác đa dạng, lành mạnh và đầy cảm hứng.

 • Giúp Milwaukee phát triển mạnh mẽ và biến nơi đây trở thành điểm đến tuyệt vời để sống, làm việc và giải trí bằng cách hỗ trợ các chương trình văn hóa và đa dạng.
 • Gây quỹ hỗ trợ đặc biệt cho các thảm họa lớn.
tình nguyện viên quỹ Harley-Davidson làm vườn
Khu dân cư lành mạnh và bền vững

Thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua lao động để xác định các cơ hội an toàn và bền vững nhằm cải thiện những cộng đồng mục tiêu.

 • Cung cấp nguồn thực phẩm đầy đủ để hỗ trợ những ý tưởng cố gắng vượt qua nạn đói.
 • Cung cấp các cơ hội giáo dục và đào tạo mang lại việc làm.
 • Đào tạo kiến thức và những nhóm kỹ năng cho từng cá nhân để giúp họ đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt và hiệu quả, từ đó họ có thể phát huy hết tiềm năng của bản thân mình.
Chúng tôi là ai và Chúng tôi làm được gì
Chúng tôi hỗ trợ
 • Tổ chức từ thiện hợp lệ theo quy định tại điểm 501(c)(3) hoặc điểm 170(c)
 • Các chương trình tập trung vào ít nhất một trong những công cụ hỗ trợ chiến lược của chúng tôi
 • Các tổ chức thuộc và/hoặc phục vụ cộng đồng nơi Harley-Davidson đặt cơ sở vật chất ưu tiên phục vụ những chương trình trong khu dân cư được chỉ định của chúng tôi
Chúng tôi không tài trợ
 • Các cá nhân
 • Lý do chính trị hoặc ứng cử viên
 • Quỹ khen thưởng
 • Các nhóm hoặc tổ chức sẽ mang Quỹ hỗ trợ cấp lại cho các tổ chức hoặc cá nhân khác (ngoại trừ những trường hợp được phê duyệt chỉ trên cơ sở ngoại lệ)
 • Trường học hoặc các sự kiện thể thao cộng đồng hoặc các đội thể thao, ban nhạc hoặc dàn hợp xướng
 • Các tổ chức tôn giáo, lao động hoặc hội kín (trừ tổ chức tham gia vào một dự án lớn mang lại lợi ích đáng kể cho cộng đồng)
 • Các cuộc hội thảo hoặc chiến dịch gây vốn
 • Các tổ chức không tuân thủ chính sách không phân biệt đối xử của Harley-Davidson
Thông tin tài chính và quản trị doanh nghiệp

Quỹ Harley-Davidson, Inc là một tổ chức phi cổ phần, phi lợi nhuận. Những tài liệu sau đây cung cấp dữ liệu tài chính và thông tin về tình hình quản trị doanh nghiệp của công ty: