Lễ Kỷ Niệm 120 Năm Đang Được Chuẩn Bị. Xem Ngay Bây Giờ.

Willie G Skull Đen

Được chắp bút dưới bàn tay của Willie G, Bộ sưu tập Skull nổi tiếng chuyển mình đầy mạnh mẽ. Hoàn toàn ngập trong màu đen, đầu xe nhô cao và dòng chữ Harley-Davidson Motorcycle xung quanh tạo thêm một nét tinh tế cho chiếc xe của bạn. Lớp hoàn thiện này dễ dàng tồn tại trên bề mặt đen bóng hoặc đen nhăn.