Lễ Kỷ Niệm 120 Năm Đang Được Chuẩn Bị. Xem Ngay Bây Giờ.

Bộ sưu tập Dark Custom

Biểu tượng Harley-Davidson #1 nổi tiếng với đường xoắn hình sin.Bề mặt sa tanh được gia công để tiếp xúc với nhôm thô.