Hẹn gặp lại vào năm sau! Lưu lại ngày này nhé: 3-8 Tháng Chín, 2024
VÉ LỄ HỘI H-D HOMECOMING 2024 HIỆN ĐÃ MỞ BÁN. MUA VÉ

Chính sách của Harley-Davidson đối với Nội dung Được gửi từ Người dùng

Công ty Harley-Davidson Motor, Inc. (“H-D” hoặc “chúng tôi”) cung cấp các công cụ cho phép người dùng (“bạn”) tương tác với những người dùng khác trên cùng trang này bằng cách đăng, xem, nhận xét hoặc tham gia trong nhật ký web, diễn đàn thảo luận, phòng trò chuyện, câu chuyện lái xe và/hoặc các tính năng khác (gọi chung là “Tính năng cộng đồng” hoặc “Cộng đồng”). Chính sách đối với Nội dung Được gửi bởi Người dùng (“Chính sách”) mô tả các điều khoản và điều kiện được áp dụng khi bạn sử dụng Tính năng Cộng đồng, bao gồm việc gửi bất kỳ nội dung nào (“Nội dung”) mà bạn cung cấp cho Cộng đồng. Chính sách này áp dụng cho bất kỳ trang web mà Chính sách này có thể được đăng trên đó bao gồm nhưng không giới hạn, Harley-Davidson.com, Buell.com, Member.Hog.com và Hog.Com (“Trang web”).

BẰNG VIỆC GỬI NỘI DUNG VÀO TRANG WEB NÀY, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÊU TRONG CHÍNH SÁCH ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC TƯƠNG TÁC CỦA BẠN VỚI BẤT KỲ CỘNG ĐỒNG TRANG WEB LÀNH MẠNH VÀ CÓ GIÁ TRỊ ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NẾU TRÊN, ĐỪNG GỬI NỘI DUNG ĐẾN TRANG WEB NÀY HAY TRUY CẬP VÀO BẤT KỲ TÍNH NĂNG CỘNG ĐỒNG NÀO KHÁC CŨNG TRÊN TRANG WEB NÀY.

Tạo Hồ sơ

Để tham gia vào các Tính năng Cộng đồng, bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản trên Trang Web để thiết lập hồ sơ người dùng và lấy hoặc chọn tên người dùng có thể là địa chỉ email của bạn, tên hiển thị sẽ được sử dụng để xác định Nội dung và / hoặc mật khẩu của bạn. Quá trình đăng ký này có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân, tuân theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật Trang Web. Tất cả thông tin đăng ký do bạn cung cấp phải chính xác, cập nhật và đầy đủ. H-D có quyền từ chối quyền truy cập vào Cộng đồng và/hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp chúng tôi cho rằng bạn đã đăng ký bằng thông tin gian dối. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và/hoặc an toàn của bất kỳ tên người dùng, tên hiển thị và/hoặc (các) mật khẩu do bạn chọn hoặc được cấp để sử dụng tính năng Cộng đồng hoặc các tính năng khác của Trang web, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra dưới tên người dùng, tên hiển thị và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho H-D ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tên người dùng, tên hiển thị và hoặc (các) mật khẩu của bạn. Mỗi người dùng được cho phép tạo một hồ sơ người dùng. Các hành vi tham gia, tạo tài khoản tự động và cắt xén nội dung bị nghiêm cấm.

Trình Nội dung

Tất cả Nội dung và các nhận xét hoặc ý kiến trên Cộng đồng được thể hiện bởi từng người đóng góp, chúng không đại diện cho quan điểm của H-D, chủ sở hữu, ban quản lý hoặc nhân viên của H-D. H-D không chịu trách nhiệm và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung bất kỳ được đóng góp bởi người dùng của Cộng đồng. Không giới hạn những tuyên bố trước đó, H-D sẽ không chịu trách nhiệm về Nội dung có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba.

Bản chất của một số Nội dung có thể gây phản cảm, gây hại hoặc không chính xác và trong một số trường hợp có thể bị dán nhãn sai hoặc bị dán nhãn lừa dối. Bạn đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi đến Cộng đồng. Không giới hạn những tuyên bố trước đó, H-D có quyền, nhưng không bắt buộc, giám sát và thực hiện quyền kiểm soát biên tập đối với tất cả các nội dung được gửi đến, bao gồm nhưng không giới hạn quyền chỉnh sửa, gỡ hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào. H-D không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi xảy ra trong việc giám sát, xem xét, chỉnh sửa và hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào được gửi đến Trang Web thông qua bất kỳ Tính năng Cộng đồng nào.

Tất cả Nội dung được coi là được cung cấp trên cơ sở không bảo mật. Nếu bạn thực hiện Đóng góp cho Cộng đồng, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể công bố toàn bộ Đóng góp của bạn dưới dạng một phiên bản đã hoặc không chỉnh sửa theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể xóa, thay đổi hoặc chỉnh sửa Nội dung mà chúng tôi cho là không phù hợp vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn sẽ chịu mọi rủi ro về quyền riêng tư và các rủi ro khác liên quan đến việc sử dụng Tính năng Cộng đồng của Trang web này. Theo đó, bạn nên tránh đăng thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, số điện thoại.

Bạn hiểu và đồng ý rằng tên người dùng, tên hiển thị và/hoặc tên đầy đủ của bạn có thể được đăng cùng với Nội dung của bạn. Trong phạm vi đó, bạn sẽ không được nhận sự riêng tư hoặc bí mật như trong các khu vực khác của Trang Web.

Quy tắc Ứng xử

Bạn phải luôn tuân thủ các quy tắc ứng xử sau khi sử dụng các Tính năng Cộng đồng của Trang Web này. H-D có thể áp đặt giới hạn đối với một vài khía cạnh nhất định của Cộng đồng hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc toàn bộ Cộng đồng mà không cần thông báo hoặc không có hình phạt, theo quyết định riêng của chúng tôi và với bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn khi chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm các quy tắc ứng xử này hoặc bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.

 1. Bạn phải từ đủ 18 tuổi trở lên (hoặc theo độ tuổi trưởng thành ở tiểu bang cư trú của bạn) mới được phép gửi Nội dung cho Cộng đồng.
 2. Nội dung được gửi không được chứa nội dung bất hợp pháp, nói xấu, bôi nhọ danh dự, khiêu dâm, tục tĩu, lạm dụng, vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào và hoặc chứa thông tin cá nhân của bên thứ ba như số điện thoại, địa chỉ đường phố, hoặc email các địa chỉ.
 3. Ngôn ngữ thô tục và tài liệu không phù hợp bị nghiêm cấm. Việc viết tắt, tự kiểm duyệt và cố gắng phá vỡ bất kỳ tính năng kiểm duyệt thuộc bất kỳ chương trình giám sát nào của H-D đều vi phạm các quy tắc ứng xử.
 4. Nội dung quảng cáo lái xe nguy hiểm, sử dụng hoặc lạm dụng các sản phẩm H-D một cách nguy hiểm sẽ không được đăng.
 5. Nội dung chứa thông tin bí mật, không công khai về H-D và các sản phẩm hoặc dịch vụ H-D sẽ không được đăng.
 6. Tài liệu được đăng phải là tài liệu gốc mà bạn sở hữu bản quyền và hoặc có quyền hoặc giấy phép hợp pháp để sao chép, chuyển thể, trưng bày và/hoặc phân phối tài liệu đó cho người khác. Không đăng ảnh, video, phần mềm, nhận xét, hoặc nội dung khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền, bí mật thương mại, và quyền nhãn hiệu) hoặc vi phạm bất kỳ luật hay quy định của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế nào luật hoặc quy định, tất cả các hành vi kể trên đều bị nghiêm cấm.
 7. Bạn không được đăng nội dung hạ thấp người khác vì giới tính, chủng tộc, giai cấp, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, sở thích tình dục, khiếm khuyết hoặc đặc điểm khác. H-D sẽ không chấp nhận ngôn ngữ đe dọa hoặc kích động bạo lực trên Nội dung.
 8. Bạn phải đối xử với những người dùng khác của Trang web theo cách bạn mong muốn họ đối xử với bạn. Không tham gia vào các cuộc tấn công cá nhân hoặc hoạt động “châm ngòi” nào của người dùng khác. Không đăng các chủ đề hoặc ý kiến với mục đích kích động các phản ứng tiêu cực từ một hoặc nhiều người dùng cụ thể (ví dụ, “chơi khăm”).
 9. Không tham gia vào hoạt động gây rối bao gồm nhưng không giới hạn nội dung hoặc nhận xét lạc đề thường xuyên, hoặc các phát biểu với mục đích xúi giục người dùng khác vi phạm Chính sách hoặc các quy tắc ứng xử này.
 10. Không đăng bất kỳ hướng dẫn, phần mềm hoặc tài liệu nào khác có thể gây hại cho máy tính của người dùng khác hoặc cho phép người dùng khác gây hại cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách tải lên phần mềm có chứa virus, worms, Trojan horses hoặc mã độc hại, không hợp lệ hoặc trái hợp pháp khác nhằm mục đích làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.
 11. Nếu Nội dung của bạn có chứa một liên kết đến một trang web bên ngoài, bạn phải đảm bảo rằng nội dung của liên kết và trang web bên ngoài phù hợp với Cộng đồng. Quy tắc này áp dụng cho việc đề cập hoặc tham chiếu đến một trang web, ngay cả khi đề cập đó không được siêu liên kết từ bài đăng của bạn. Nếu bạn đăng một liên kết hoặc tham chiếu đến một trang web không phù hợp, H-D có thể gỡ bỏ nó.
 12. Trừ khi được H-D đồng ý cụ thể bằng văn bản, bạn không được sử dụng Cộng đồng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. H-D nghiêm cấm bất kỳ hành động có mục đích gây quỹ, quảng bá các tổ chức hoặc các trang web thương mại, hoặc tham gia vào hoạt động thương mại thông qua Cộng đồng.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo sự vô hại đối với H-D và các chi nhánh của H-D và tất cả nhân viên, đại lý, giám đốc, cán bộ, cổ đông, luật sư, người kế nhiệm, và chỉ định từ và chống lại bất kỳ tất cả các khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, thương tích, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng) liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với Quy tắc ứng xử hoặc bất kỳ điều khoản nào khác được nêu trong Chính sách này.

Tính sở hữu và Sử dụng Nội dung

Bạn nên gửi tất cả Nội dung ở định dạng điện tử thông qua Trang Web. Tuy nhiên, trong trường hợp bất kỳ tài liệu bản cứng nào được gửi đến H-D, chúng sẽ trở thành tài sản của H-D và không được trả lại. Ngoài ra, bất kỳ Nội dung nào được gửi đến hoặc tải lên qua Trang Web cũng sẽ trở thành tài sản của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ giữ lại bất kỳ Nội dung nào được gửi đến. Mặc dù H-D có thể sử dụng Nội dung, nhưng H-D cũng có quyền tẩy, xóa, vứt bỏ, sắp xếp lại hoặc hủy bất kỳ Nội dung nào được gửi cho chúng tôi ở bất kỳ định dạng nào mà không cần thông báo.

H-D sẽ toàn quyền quyết định Nội dung sẽ được sử dụng hoặc không được sử dụng. H-D không hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng mọi Nội dung được gửi cho chúng tôi sẽ được sử dụng dưới bất kỳ cách thức nào. Tuy nhiên, nếu Nội dung được sử dụng, bạn cấp cho H-D (bao gồm bất kỳ và tất cả các chi nhánh, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, người cấp phép phụ, công ty con hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có được Nội dung từ H-D) quyền trên phạm vi toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại để sử dụng tên, thông tin tiểu sử và hình ảnh của bạn, cũng như tên, thông tin tiểu sử và hình ảnh của bất kỳ người nào khác, cho dù họ là trẻ vị thành niên hay người lớn, xuất hiện trong Nội dung, theo bất kỳ và tất cả cách thức được toàn quyền quyết định bởi H-D. Với mục đích minh họa nhưng không giới hạn, việc sử dụng có thể cho mục đích nội bộ, đăng trên trang web và tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại sản phẩm, thương phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông cho dù bây giờ đã được biết đến hay được phát minh trong tương lai. Bạn sẽ không có quyền xem xét và sẽ không được trả thêm bất kỳ khoản tiền hưởng hoặc phí nào do việc sử dụng Nội dung. Theo đây, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có quyền cấp giấy phép này thay mặt cho mình và thay mặt cho bất kỳ người nào (người lớn hoặc trẻ vị thành niên) xuất hiện trong Nội dung.

Hơn nữa, theo đây, bạn không thể hủy ngang vĩnh viễn, chuyển nhượng bất kỳ và tất cả các quyền (Sở hữu trí tuệ và quyền khác) đối với Nội dung bao gồm các bản quyền mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể nắm giữ với H-D. Bạn hiểu rằng khi các quyền này được trao, H-D được coi là chủ sở hữu của tất cả các quyền đối với Nội dung và có thể toàn quyền quyết định với Nội dung mà không cần bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đồng ý thêm. Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền của Nội dung hoặc đã có được các quyền cần thiết từ chủ sở hữu bản quyền để chuyển nhượng quyền này và không cần phải có sự đồng ý của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Hơn nữa, bằng cách trao bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác sẽ không bị vi phạm.

Bạn hiểu rằng H-D đang sử dụng Nội dung dựa vào sự đại diện và bảo đảm của bạn. Do đó, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc vụ kiện pháp lý hoặc hành động khác của chính bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chống lại H-D hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Nội dung với sự cho phép của H-D, dựa trên quyền sử dụng Nội dung của H-D hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc khiếu nại vi phạm các tuyên bố và bảo đảm mà bạn đưa ra trong Thỏa thuận này (cho dù khiếu nại đó có đúng hay không hoặc cho dù khiếu nại đó có thành công hay không), bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi phí tổn, thiệt hại, các phán quyết và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) mà H-D hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Nội dung với sự cho phép của H-D phải gánh chịu do hậu quả của việc khiếu nại hoặc hành động đó.

Khiếu nại về Vi phạm Bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc đại lý bản quyền của họ và tin rằng bất kỳ nội dung nào do người dùng gửi hoặc nội dung khác trên các trang web của Harley-Davidson vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số ("DMCA") bằng cách cung cấp cho Đại diện về Bản quyền của Harley-Davidson các thông tin sau bằng văn bản(xem 17 U.S.C §512(c)(3) để biết thêm chi tiết):

 1.  Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền thực hiện thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm;
 2. Bản nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;
 3. Bản nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định tài liệu đó;
 4. Thông tin hợp lý cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và thư điện tử nếu có;
 5. Một bản tường trình thể hiện bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền, hoặc luật pháp cho phép; và
 6. Một bản xác nhận thể hiện thông tin trong thông báo là chính xác, và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

 

Đại diện về Bản quyền được chỉ định của Harley-Davidson để nhận thông báo về vi phạm đã khiếu nại là:

 1. Tên của Đại diện được Chỉ định để Nhận Thông báo về Vi phạm Đã khiếu nại: Trưởng Cố vấn Nhãn hiệu
 2. Địa chỉ Đầy đủ của Đại diện được Chỉ định nơi Thông báo Sẽ được Gửi đến: H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103
 3. Số Máy điện thoại của Đại diện được Chỉ định: (734) 665 -9243
 4. Số Máy fax của Đại diện được Chỉ định: (734) 665-9643
 5. Địa chỉ E-mail của Đại diện được Chỉ định: [email protected]

Giới hạn Trách nhiệm và Từ chối Bảo đảm

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập các Tính năng Cộng đồng, bạn đồng ý rằng H-D và (các) chủ sở hữu, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đại lý, đại diện, nhà tư vấn, nhà thầu và cố vấn pháp lý, và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại diện, và đại lý tương ứng của họ sẽ vô hại ngay cả khi bạn có hành vi chống đối, và sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý khác đối với bất kỳ điều gì, ví dụ như bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thương tích, tổn thất, khiếu nại, hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả ) đối với con người (bao gồm cả thương tích cá nhân hoặc tử vong) hoặc tài sản, cho dù dựa trên hợp đồng, hành động, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc bằng cách khác, dẫn đến toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng Tính năng Cộng đồng hoặc Đóng góp của bạn cho Tính năng Cộng đồng, bất kỳ lỗi hoặc chậm trễ nào của H-D liên quan đến Tính năng Cộng đồng hoặc Đóng góp của bạn, hoặc hiệu suất hoặc không hoạt động của Tính năng Cộng đồng hoặc Đóng góp của bạn, ngay cả khi H-D đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào gây ra bởi bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, sai lầm, thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ, khiếm khuyết, chậm trễ trong vận hành, virus máy tính, lỗi đường truyền liên lạc, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép vào, thay đổi, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

H-D không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về các Tính năng Cộng đồng, được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. H-D từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu, không khiếu nại vi phạm và những bảo đảm phát sinh theo quy chế hoặc luật khác hoặc từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại. H-D không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hoạt động bảo đảm, đại diện hoặc bảo lãnh, rõ ràng hay ngụ ý, trên thực tế hoặc theo luật, liên quan đến Tính năng Cộng đồng, bao gồm nhưng không giới hạn rằng Tính năng Cộng đồng sẽ không có lỗi hoặc về độ chính xác, tính đầy đủ và kịp thời của bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào được phân phối liên quan đến Tính năng Cộng đồng. MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

Thêm vào đó, và không có giới hạn, bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm nào khác được nêu trong Chính sách này hoặc bất kỳ đâu trên Trang web, H-D không đại diện hoặc đảm bảo về bất kỳ Đóng góp nào được đăng trên hoặc cung cấp thông qua Cộng đồng, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về chất lượng, độ chính xác, tính đầy đủ hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của Đóng góp đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định và xác nhận tính sẵn có, tính thích hợp, tính chính xác, tính đầy đủ, tính đúng đắn, tính xác thực, tính toàn diện, độ tin cậy và tính kịp thời của tất cả nội dung do người dùng gửi. Việc đưa bất kỳ nội dung nào do người dùng gửi lên Trang Web này không đồng nghĩa với việc xác nhận hoặc bảo lãnh của H-D. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm hoặc bất kỳ và tất cả hậu quả của bất kỳ hoạt động, giao dịch và mối quan hệ nào bạn có thể đang có hoặc sẽ hình thành với những người dùng khác của Trang Web này.