Mẫu xe CVO hoàn toàn mới sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 6. Xem đoạn giới thiệu trên YouTube.
cần thứ này
Bắt đầu

Hãy sẵn sàng cho buổi ra mắt toàn cầu của “Xa hơn. Nhanh hơn.

Phát trực tuyến ngay tại đây lúc 10 giờ sáng CST.