2024 H-D HOMECOMING FESTİVALİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI. BİLET SATIN ALIN

Harley-Davidson Kullanıcı Tarafından Gönderilen İçerik Politikası

Harley-Davidson Motor Company, Inc. (“HD” veya “biz”), bu web sitesinin kullanıcılarının (“siz”) web günlükleri, tartışma forumları, sohbet odaları, sürüş hikayeleri ve/veya diğer benzer özellikleri (toplu olarak “Topluluk Özellikleri” veya “Topluluk”) yayınlayarak, görüntüleyerek, bunlara yorum yazarak veya katılarak bu web sitesinin diğer kullanıcılarıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyan araçlar sağlar. Bu Kullanıcı Tarafından Gönderilen İçerik Politikası (“Politika”), bir Topluluğa sağladığınız herhangi bir içeriğin (“İçerik”) sunulması dahil olmak üzere Topluluk Özelliklerini kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşulları açıklar. Bu Politika, Harley-Davidson.com, Buell.com, Members.Hog.com ve Hog.Com dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Politikanın yayınlanabileceği tüm web siteleri (“Web Sitesi”) için geçerlidir.

BU WEB SİTESİNE İÇERİK GÖNDEREREK BU POLİTİKADA BELİRTİLEN HÜKÜM VE KOŞULLARIN HERHANGİ BİR WEB SİTESİ TOPLULUĞU İLE ETKİLEŞİMİNİZ İÇİN GEÇERLİ OLDUĞUNU VE SİZE İYİ VE DEĞERLİ İZANIN SAĞLANMIŞ OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ BU WEB SİTESİNE İÇERİK GÖNDERMEYİN VEYA BAŞKA ŞEKİLLERDE BU WEB SİTESİNDEKİ TOPLULUK ÖZELLİKLERİNE ERİŞMEYİN.

Profil Oluşturma

Birçok Topluluk Özelliğine katılmak için, bir kullanıcı profili oluşturmak ve e-posta adresiniz olabilecek bir kullanıcı adı, İçeriğinizi tanımlamak için kullanılacak bir ekran adı ve/veya bir şifre almak ya da seçmek için Web Sitesine kaydolmanız gerekebilir. Bu kayıt işlemi, Web Sitesi Gizlilik Politikası hükümlerine tabi olarak, kendinize dair bazı kişiyi tanımlayıcı bilgiler vermenizi gerektirebilir. Tarafınızdan sağlanan tüm kayıt bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olmalıdır. H-D, hileli kayıt bilgileri gönderdiğinize inandığı durumlar da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Topluluğa erişiminizi reddetme ve/veya hesabınızı herhangi bir nedenle askıya alma hakkını saklı tutar. Topluluğun veya Web Sitesinin diğer özelliklerini kullanmak için seçtiğiniz veya size verilen herhangi bir kullanıcı adı, ekran adı ve/veya şifrenin gizliliğini ve/veya güvenliğini sağlama sorumluluğu size aittir ve kullanıcı adınız, ekran adınız ve/veya şifreniz kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden yalnızca ve tamamen siz sorumlusunuzdur. Kullanıcı adınızın, ekran adınızın ve/veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını derhal H-D'ye bildirmeyi kabul edersiniz. Her kullanıcının bir kullanıcı profili oluşturmasına izin verilir. Otomatik hesap oluşturma, katılım ve içerik kazıma kesinlikle yasaktır.

İçerik Gönderme

Topluluğun tüm İçeriği ve burada ifade edilen yorumlar veya görüşler, katkıda bulunan ilgili kişilere aittir ve H-D'nin, sahiplerinin, yönetiminin veya çalışanlarının görüşlerini yansıtmayabilir. H-D, Topluluk kullanıcıları tarafından sunulan herhangi bir katkının içeriğinden sorumlu değildir ve tüm sorumluluğu açıkça reddeder. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, H-D, üçüncü bir tarafın telif hakkını, ticari markasını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek İçerikten sorumlu tutulmaz.

Bazı İçerikler saldırgan, zararlı veya yanlış olabilir ve bazı durumlarda yanlış etiketlenmiş veya yanıltıcı şekilde etiketlenmiş olabilir. Topluluğa gönderdiğiniz herhangi bir İçerikten tamamen sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, H-D, herhangi bir İçeriği düzenleme, kaldırma veya silme hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm gönderimleri izleme ve tüm bu tür gönderimler üzerinde editoryal denetim uygulama hakkını saklı tutar, ancak buna zorunlu değildir. H-D, herhangi bir Topluluk Özelliği aracılığıyla Web Sitesine gönderilen herhangi bir İçeriğin izlenmemesinden, gözden geçirilmemesinden, düzenlenmemesinden ve/veya silinmemesinden sorumlu değildir.

Tüm İçeriğin gizli olmayan bir temelde sağlandığı varsayılır. Bir Topluluğa Katkıda bulunursanız, Katkınızı tamamen kendi takdirimize bağlı olarak düzenlenmiş bir versiyon olarak veya hiç yayınlamayabileceğimizi anlar ve kabul edersiniz. Herhangi bir nedenle uygun olmadığını düşündüğümüz İçeriği tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kaldırabilir, değiştirebilir veya başka şekilde düzenleyebiliriz. Bu Sitenin Topluluk Özelliklerinin kullanımıyla ilgili tüm gizlilik riskleri ve diğer riskler size aittir. Dolayısıyla ev adresi veya telefon numarası gibi kişisel bilgileri yayınlamaktan kaçınmalısınız.

Kullanıcı adınızın, ekran adınızın ve/veya tam adınızın İçeriğinizle birlikte yayınlanabileceğini anlar ve kabul edersiniz. Bu kapsamda, Web Sitesinin diğer alanlarında sahip olabileceğiniz gizlilik derecesiyle aynı gizlilik derecesine sahip olmazsınız.

Davranış Kuralları

Bu Web Sitesinin Topluluk Özelliklerini kullanırken her zaman aşağıdaki davranış kurallarına uymalısınız. HD, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir nedenle, bir Topluluğun belirli yönlerine sınırlar koyabilir veya bu davranış kurallarını veya geçerli herhangi bir yasayı ihlal ettiğinizi düşünmemiz de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bir Topluluğun bir kısmına veya tamamına erişiminizi bildirim veya ceza olmaksızın kısıtlayabilir.

 1. Topluluğa İçerik göndermek için en az 18 yaşında (veya ikamet ettiğiniz eyalette reşit olma yaşı) olmalısınız.
 2. Sizin tarafınızdan gönderilen içerik; yasadışı, iftira niteliğinde, karalayıcı, cinsel içerikli, müstehcen, küfürlü, herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik haklarını ihlal eden ve/veya telefon numaraları, açık adresler veya e-posta adresleri gibi üçüncü tarafların kişisel bilgilerini barındıran içerikler bulundurmamalıdır.
 3. Kaba dil ve uygunsuz materyal yasaktır. Kısaltmalar, kendi kendini sansürleme ve herhangi bir H-D izleme programının herhangi bir sansürleme özelliğini engelleme girişimleri bu davranış kurallarını ihlal eder.
 4. Tehlikeli sürüşü veya tehlikeli kullanımı ya da H-D ürünlerinin kötüye kullanımını teşvik eden içerikler yayınlanmaz.
 5. H-D ve H-D ürünleri veya hizmetleri hakkında gizli, kamuya açık olmayan bilgiler içeren içerikler yayınlanmaz.
 6. Yayınladığınız materyal, telif hakkına sahip olduğunuz ve/veya materyali çoğaltma, uyarlama, sergileme ve/veya başkalarına dağıtma konusunda yasal hak veya lisansa sahip olduğunuz orijinal materyal olmalıdır. Başkalarının fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, ticari sırlar ve ticari marka hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya herhangi bir federal, eyalet, yerel veya uluslararası yasa veya yönetmeliği ihlal eden fotoğraf, video, yazılım, yorum veya diğer içerikleri yayınlamayın.
 7. Başkalarını cinsiyet, ırk, sınıf, etnik köken, ulusal köken, din, cinsel tercih, engellilik veya diğer sınıflandırmalar temelinde aşağılayan içerik yayınlamamalısınız. H-D, gözdağı verme veya şiddeti teşvik etme amaçlı dile müsamaha göstermez.
 8. Sitenin diğer kullanıcılarına size davranmalarını beklediğiniz gibi davranmalısınız. Kişisel saldırılar gerçekleştirmeyin veya diğer kullanıcıları herhangi bir şekilde kötüleyici davranış sergilemeyin. Bir veya daha fazla belirli kullanıcıdan olumsuz yanıt almak için tasarlanmış konular veya fikirler yayınlamayın (diğer bir deyişle, “trolleme”).
 9. Devam eden konu dışı içerik veya yorumlar ya da diğer kullanıcıları bu Politikayı veya bu davranış kurallarını ihlal etmeye teşvik etmek için tasarlanmış ifadeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yıkıcı faaliyetlerde bulunmayın.
 10. Herhangi bir yazılım veya donanımın işlevselliğini kesintiye uğratmak, yok etmek veya sınırlamak amacıyla tasarlanan virüsler, solucanlar, Truva atları veya diğer kötü niyetli, yasadışı veya kanunsuz kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer kullanıcıların bilgisayarlarına zarar verecek veya diğer kullanıcıların üçüncü taraflara zarar vermesine olanak tanıyacak herhangi bir talimat, yazılım veya başka materyal yayınlamayın.
 11. İçeriğiniz harici bir web sitesine bağlantı içeriyorsa bağlantının ve harici web sitesinin içeriğinin Topluluk için uygun olduğundan emin olmalısınız. Bu kural, gönderiminizden hiper bağlantı verilmemiş olsa bile, bir web sitesinden bahsetmek veya bu siteye atıfta bulunmak için de geçerlidir. Uygunsuz bir web sitesine bağlantı gönderir veya böyle bir bağlantıya atıfta bulunursanız H-D bunu kaldırabilir.
 12. H-D tarafından yazılı şekilde özel olarak kabul edilmedikçe, Topluluğu herhangi bir ticari amaçla kullanamazsınız. H-D, Topluluk aracılığıyla fon toplama, ticari varlıkları veya web sitelerini tanıtma veya başka şekillerde ticari faaliyette bulunma amaçlı tüm eylemleri yasaklar.

H-D'yi ve bağlı kuruluşlarını ve bunların tüm çalışanlarını, temsilcilerini, direktörlerini, görevlilerini, hissedarlarını, avukatlarını, haleflerini ve vekillerini, bu Davranış Kurallarının veya bu Politikada belirtilen diğer koşulların tarafınızca ihlal edilmesiyle ilgili veya bundan kaynaklanan her türlü hak talebi, işlem, hasar, zarar, sorumluluk, kayıp, maliyet ve giderlere (makul avukat ücretleri ve dava masrafları dahil) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz.

İçerik Sahipliği ve Kullanımı

Tüm İçeriği Web Sitesi aracılığıyla elektronik formatta göndermeniz gerekir. Ancak, herhangi bir basılı materyalin H-D'ye gönderilmesi durumunda, bunlar H-D'nin malı olur ve iade edilmez. Ek olarak, Web Sitesine gönderilen veya yüklenen herhangi bir İçerik de bizim mülkiyetimiz haline gelir. Bize gönderilen herhangi bir İçeriği muhafaza etme yükümlülüğümüz yoktur. H-D, İçeriği kullanabilirken, bize herhangi bir biçimde gönderilen herhangi bir İçeriği bildirimde bulunmaksızın silme, kaldırma, atma, yok etme veya imha etme hakkına da sahiptir.

H-D, hangi İçeriği kullanıp kullanmayacağına tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verir. H-D, bize gönderilen herhangi bir İçeriğin herhangi bir şekilde kullanılacağına dair hiçbir taahhüt veya garanti vermez. Bununla birlikte, İçeriğin kullanılması halinde, HD'ye (tüm bağlı kuruluşları, aracıları, yüklenicileri, lisans sahipleri, alt lisans sahipleri, yan kuruluşları veya İçeriği HD'den alan herhangi bir üçüncü taraf dahil) adınız, biyografik bilgileriniz ve benzerleri ile birlikte İçerikte bulunan, çocuk veya yetişkin diğer herhangi bir kişinin adını, biyografik bilgilerini ve benzerlerini yalnızca H-D tarafından belirlenen şekillerde kullanılması için dünya çapında, süresiz, geri alınamaz, telifsiz, devredilebilir, alt lisansı verilebilir bir hak verirsiniz. Bu tür kullanımlar; örnek göstermek amacıyla, ancak bu örneklerle sınırlı olmamak üzere; dahili amaçlar, bir web sitesinde yayınlama ve şu anda bilinen veya daha sonra icat edilecek olan herhangi bir medyada ürünlerin, eşyaların, malların veya hizmetlerin pazarlanması, reklamı ve tanıtımı için olabilir. İnceleme hakkınız olmaz ve kullanımın bir sonucu olarak herhangi bir ek bedel veya ücret ödenmez. Bu lisansı kendi adınıza ve İçerikte bulunan herhangi bir kişi (yetişkin veya çocuk) adına verme hakkına sahip olduğunuzu burada garanti ve beyan edersiniz.

Ayrıca, burada kalıcı olarak ve geri alınamaz bir şekilde, sizin sahip olabileceğiniz veya herhangi bir üçüncü tarafın sahip olabileceği telif hakları da dahil olmak üzere İçeriğe ilişkin tüm hakları (Fikri Mülkiyet ve diğer) H-D'ye devredersiniz. Bu tür hakların verilmesiyle, H-D'nin İçerikteki tüm hakların sahibi olarak kabul edildiğini ve sizden veya herhangi bir üçüncü taraftan başka herhangi bir onay gerekmeksizin İçerikle istediğini yapabileceğini anlarsınız. İçeriğin telif hakkı sahibi olduğunuzu veya bu hakkı devretmek için telif hakkı sahibinden gerekli hakları aldığınızı ve başka herhangi bir kişi veya kuruluşun rızasının gerekli olmadığını garanti ve beyan edersiniz. Ayrıca, yukarıda belirtilen haklardan herhangi birinin verilmesi ile başka herhangi bir kişi veya kuruluşun hakları ihlal edilmez.

H-D'nin beyanlarınıza ve garantilerinize güvendiğini anlarsınız. Bu itibarla, sizin tarafınızdan veya üçüncü bir tarafça HD'nin veya söz konusu üçüncü tarafın İçeriği kullanımına ve/veya bu Sözleşmede yaptığınız beyan ve garantilerin iddia edilen ihlaline (belirtilen iddianın doğru olup olmadığı veya başarılı olup olmadığından bağımsız olarak) dayalı olarak H-D'ye veya H-D'nin izniyle İçeriği kullanan herhangi bir üçüncü tarafa karşı bulunulan herhangi bir hak talebinde, açılan herhangi bir davada veya gerçekleştirilen herhangi bir eylemde söz konusu hak talebinin veya davanın sonucu olarak H-D'nin veya H-D'nin izniyle İçeriği kullanan üçüncü tarafın maruz kaldığı tüm masraflar, zararlar, kararlar ve giderlerden (makul avukatlık ücretleri dahil) yalnızca siz sorumlu olursunuz.

Telif Hakkı İhlali İddiaları

Telif hakkı sahibi veya onun temsilcisi iseniz ve Harley-Davidson web sitesindeki herhangi bir kullanıcı gönderiminin veya diğer içeriğin telif haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız Harley-Davidson Telif Hakkı Temsilcisine aşağıdaki bilgileri yazılı olarak sağlayarak (daha fazla ayrıntı için bkz. 17 U.S.C§512[c][3]) Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası ("DMCA") uyarınca bir bildirim gönderebilirsiniz:

 1.  İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 2. İhlal edildiği iddia edilen, telif hakkıyla korunan çalışmanın tanımı veya tek bir çevrimiçi sitedeki birden fazla telif hakkı alınmış çalışma tek bir bildirim kapsamındaysa, bu sitedeki bu tür çalışmaların temsili bir listesi;
 3. İhlal ettiği veya ihlal faaliyetinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi devre dışı bırakılacak olan materyalin tanımı ve hizmet sağlayıcının materyali bulmasına olanak tanımak için makul ölçüde yeterli bilgi;
 4. Adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi, servis sağlayıcının sizinle iletişim kurmasına olanak tanıyacak makul ölçüde yeterli bilgi;
 5. Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılması için telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetki verilmediğine iyi niyetli bir şekilde inandığınıza dair bir beyan ve
 6. İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza, bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası kapsamında olduğuna dair bir açıklama.

 

Harley-Davidson'ın iddia edilen hak ihlaline ilişkin bildirimleri almak üzere belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcisi:

 1. İddia Edilen Hak İhlali Bildirimini Almak için Görevlendirilen Temsilcinin Adı: Baş Ticari Marka Vekili
 2. Bildirimin Gönderilmesi Gereken Görevlendirilmiş Temsilcinin Açık Adresi: H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103
 3. Görevlendirilmiş Temsilcinin Telefon Numarası: (734) 665 -9243
 4. Görevlendirilmiş Temsilcinin Faks Numarası: (734) 665-9643
 5. Görevlendirilmiş Temsilcinin E-posta Adresi: [email protected]

Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Garantilerin Reddi

Topluluk Özelliklerini kullanarak veya bunlara erişerek, HD'nin ve sahiplerinin, ana şirketlerinin, yan kuruluşlarının, bağlı kuruluşlarının, temsilcilerinin, danışmanlarının, yüklenicilerinin ve hukuk müşavirlerinin ve bunların ilgili görevlilerinin, direktörlerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve acentelerinin; sözleşme, haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya diğerlerine dayalı olup olmamasından bağımsız olarak; tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak Topluluk Özelliklerinin herhangi bir kullanımından veya kötüye kullanımından ya da bir Topluluk Özelliğine Katkınızdan, Topluluk Özellikleri veya Katkınız ile bağlantılı olarak H-D kaynaklı herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden veya Topluluk Özelliklerinin veya Katkınızın ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden kaynaklanan; kişilerin (kişisel yaralanma veya ölüm dahil) veya mülkiyetin maruz kalabileceği herhangi bir hasar, kayıp, hak talebi veya her türlü zarar (herhangi bir özel, örnek niteliğinde, cezai, dolaylı, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) konusunda, söz konusu zararların olasılığı HD'ye bildirilmiş olsa dahi, sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmadığını ve bunlara karşı sizin tarafınızdan masun tutulacağını kabul edersiniz. Bu sorumluluk reddi beyanı; herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işlemde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya imha ya da kişisel bilgilerinize izinsiz erişim veya bunların izinsiz olarak kullanılması veya değiştirilmesinden kaynaklanan zararlar veya hasarlar için de geçerlidir.

H-D, “olduğu gibi” ve “sunulduğu şekilde”sağlanan Topluluk Özellikleri ile ilgili hiçbir garanti vermez. H-D, zımni satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet, ihlal etmeme garantileri ve tüzükten veya başka bir şekilde yasadan ya da ticaretin seyrinden veya kullanımından kaynaklananlar dahil olmak üzere tüm garantileri açıkça reddeder. H-D, Topluluk Özelliklerinin hatasız olması ve Topluluk Özellikleri ile sunulan herhangi bir bilginin veya içeriğin doğru, eksiksiz ve güncel olması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Topluluk Özellikleriyle ilgili açık veya zımni, hukuken veya fiilen hiçbir beyan, garanti ya da teminattan sorumlu veya yükümlü değildir. BAZI DEVLETLER ZIMNİ GARANTİLERİN SINIRLANDIRILMASINA VE SORUMLULUĞUN REDDİNE İZİN VERMEMEKTEDİR, YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ VE SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Bu Politikada veya Sitenin başka bir yerinde belirtilen diğer feragatnamelere ek olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere HD, Toplulukta yayınlanan veya Topluluk aracılığıyla sunulan hiçbir Katkı hakkında; kalite, doğruluk, eksiksizlik veya söz konusu Katkının belirli bir amaca uygunluğu ile ilgili garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir beyan veya garanti vermez. Kullanıcı tarafından gönderilen tüm içeriğin kullanılabilirliğini, uygunluğunu, düzgünlüğünü, yeterliliğini, doğruluğunu, gerçekliğini, eksiksizliğini, güvenilirliğini ve güncelliğini belirlemek ve onaylamaktan yalnızca siz sorumlusunuzdur. Kullanıcı tarafından gönderilen herhangi bir içeriğin bu Web Sitesine dahil edilmesi, H-D'nin onayladığı veya sponsor olduğu anlamına gelmez. Bu Web Sitesinin diğer kullanıcıları ile gerçekleştirebileceğiniz veya oluşturabileceğiniz herhangi bir faaliyetin, işlemin ve ilişkinin tüm sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuzdur.