2022 yılında piyasaya çıkacak motosikletlerin ilk grubuyla tanışmak için bize katılın – Şimdi oturum açın kapat
Harley-Davidson Vakfı

Harley-Davidson Inc. şirketinin hayır kuruluşu olan Harley-Davidson Vakfı, kurumsal ve üretim tesislerimizin bulunduğu yerlerdeki en büyük ihtiyaç alanlarında bağışlarda bulunmayı amaçlayarak herkes için yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışmaktadır.

açlık çalışma kolu çiftliği
evler inşa eden harley-davidson vakfı

Odağımız

Vakıf, öğrencilerin başarısını sağlamaya, sağlıklı ve sürdürülebilir mahalleler inşa etmeye ve evimiz Milwaukee'yi canlı bir topluluk haline getirmeye odaklanır. Bu girişimleri parasal bağışlar, etkinlik sponsorlukları ve ticari mal bağışları yoluyla destekliyoruz. Kendimize özgü bu girişimlerin her biri, topluluklarımızda etkili ve anlamlı yatırımlar yapmamızı sağlayan stratejik destekçiler tarafından desteklenir.

“Harley-Davidson Vakfı, iş yaptığımız topluluklarda olanak yolları açıyor.”
çocuklara hikaye okuyan harley-davidson vakfı gönüllüsü
Öğrenci başarısını destekliyoruz

Tüm öğrencilerin yüksek kaliteli öğrenim fırsatlarına erişebilmesini sağlamak için mahalle okullarına yatırım yapıyoruz.

 • Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik ve yetenekli ticaret programlamaya (STEAM+) yatırım yaparak sürdürülebilir ve kalifiye bir işgücü oluşturmaya yardımcı oluyoruz.
 • Öğrencilere, etkili bir şekilde öğrenebilmeleri için okulda yüksek kaliteli fiziksel ve zihinsel sağlık hizmeti alma fırsatı sağlıyoruz.
 • Gençler için etkili bir rol modeli sağlayarak onlara başarı yolunda rehberlik ediyoruz.
evler inşa eden harley-davidson vakfı gönüllüleri
Toplum canlılığı

Daha geniş topluluğumuzun çeşitli, sağlıklı ve ilham verici işbirlikleri aracılığıyla bağlantı kurmasını sağlayan anlamlı bir büyüme sağlıyoruz.

 • Kültürel ve çeşitli programları destekleyerek Milwaukee'nin gelişmesine ve yaşamak, çalışmak ve oynamak için harika bir yer haline gelmesine yardımcı oluyoruz.
 • Büyük felaketler için özel fon sağlıyoruz.
bahçıvanlık yapan harley-davidson vakfı gönüllüleri
Sağlıklı ve sürdürülebilir mahalleler

Belirli toplulukları iyileştirmek için güvenli ve sürdürülebilir fırsatlar tanımlamak için çalışarak ekonomik kalkınmayı teşvik ediyoruz.

 • Yeterli gıda kaynakları aracılığıyla açlıkla mücadele etmeye çalışan girişimleri destekliyoruz.
 • İstihdam sağlayacak eğitim ve öğretim olanakları sunuyoruz.
 • Bireylere, tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için bilinçli ve etkili finansal kararlar almalarını sağlayan bir dizi beceri ve bilgi sağlıyoruz.
Kimiz ve Ne Yapıyoruz
Desteklediklerimiz
 • Kalifiye yardım kuruluşları 501 (c) (3) veya 170 (c) kuruluşları
 • Stratejik destekleyicilerimizden en az birine odaklanan programlar
 • Harley-Davidson'un tesislerinin bulunduğu topluluklarda bulunan ve/veya bu topluluklara hizmet veren ve belirlediğimiz mahallelerde program sunmayı tercih eden kuruluşlar
Finanse etmediklerimiz
 • Bireyler
 • Politik davalar veya adaylar
 • Bağış fonları
 • Vakıf desteğini diğer kuruluşlara veya kişilere yeniden verecek gruplar veya kuruluşlar (yalnızca istisna bazında onaylananlar hariç)
 • Okullar veya topluluk spor etkinlikleri veya takımlar, gruplar veya korolar
 • Din, işçilik veya kardeşlik örgütleri (daha büyük topluluğa fayda sağlayan büyük bir projede yer almadıkça)
 • Konferanslar veya sermaye kampanyaları
 • Harley-Davidson’un ayrımcılık yapmama politikasına uymayan kuruluşlar
Kurumsal yönetim ve finansal bilgiler

Harley-Davidson Foundation, Inc. hisse senetsiz, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Aşağıdaki belgelerde, şirketin kurumsal yönetimiyle ilgili finansal veriler ve bilgiler bulunur: