Gelecek yıl görüşmek üzere! Tarihi not edin: 3-8 Eylül 2024
Olumlu Sosyal Etki Yaratma

Her gün, içinde yaşadığımız toplumu sürdürülebilir biçimde dönüştürmek ve herkesin yaşadığı yeri sevmesini sağlayacak biçimde yaşanabilir, etik ve adil bir dünyaya katkıda bulunmak için birlikte çalışarak olumlu sosyal etki oluşturuyoruz. 

 

Milwaukee'nin Yakın Batı Yakasında yer alan kendi çevremizde birlikte çalışan iş ortaklarıyla anlamlı değişiklikleri hayata geçirmek, STEAM yeniliğini destekleyen gençlik programı yatırımları yapmak ve çalışanlarımızı yaşadıkları yerel topluluklarda etki şampiyonları haline getirmek üzerine yoğunlaşmış durumdayız.

İçinde Yaşadığımız Çevreye Canlılık Kazandırma 

İçlerinde Harley-Davidson’ın da bulunduğu beş temel kurum, yakın çevrelerini yaşanılacak, çalışılacak, ziyaret edilecek ve gezilecek daha iyi bir yer haline getirmek için 2015 yılında Yakın Batı Yakası Ortakları’nı oluşturdu. Dönüştürücü ve anlamlı değişimi, yakın çevremizdeki tüm paydaşlar için hızlandırmak amacıyla yatırım yapıyoruz.   

Davidson Park

Toplumun bir araya gelmeyi, sağlığın ve sıhhatin yanı sıra sanat ve kültürü de destekleyen daha fazla yeşil alan talebine yanıt vermek amacıyla Harley-Davidson Vakfı, Juneau Avenue kampüsümüzdeki genel merkezin bir bölümünü halka açık yeni bir parka dönüştürme kararı almıştır.

Davidson Park için düşündüğümüz, içinde yaşadığımız çevreyi sürdürülebilir uygulamalarla canlandıran özel ve cıvıl cıvıl bir yer olması ve Yakın Batı Yakası evimizi ziyaret eden ve gezen herkes için bir dinlenme, gezi ve kültür noktası haline gelmesidir.

Herkese açık olması planlanan bu park, bir eğlenme, toplanma ve başkalarıyla tanışma yeri olacaktır.

Katılımcı Ortaklıklar Oluşturma: Açlık Görev Gücü Çiftliği

Sosyal etki amacıyla katılımcı ortaklık oluşturma yaklaşımımızın en güzel örneği Çiftliktir. Harley-Davidson Vakfı, kurucu ortaklarından biri olduğu Açlık Görev Gücü Çiftliği’nin 2012 yılından bu yana güçlü bir destekçisi olmuştur. 84 hektardan daha geniş bir alanda kurulu olan çiftlikte yetiştirilen ürünler hasattan sonraki 24 saat içinde yerel aşevlerine gönderilmektedir. Yüzlerce Harley-Davidson çalışanı Çiftlikte gönüllü olarak dikim ve hasat işlerinde hizmet vermiştir.

Kapsayıcı Paydaş Yönetimi Raporu

Kapsayıcı bir paydaş yönetimi yaklaşımı ile sağladığımız ilerlemeyi daha yakından inceleyin. 

STEAM Faaliyetlerini Destekleme

Harley-Davidson olarak eğitimde Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematiğin (STEAM) önemini biliyoruz.  Her şeyden önce, bu yetenekler olmasaydı ürünlerimizin tasarlanması ve üretilmesi mümkün olmazdı. Yerel okullar ve toplumsal kuruluşlarla yürüttüğümüz ortak çalışmalarla, öğrencilere hem sınıfta hem de H-D içinde STEAM kavramlarını keşfetme ve deneyimleme, yetenekli ve tutkulu çalışanlarımızla tanışma ve STEAM alanlarında kariyer keşfi yapma konularında benzersiz olanaklar yaratmaya özen gösteriyoruz. STEAM faaliyetlerini desteklemekteki amacımız, gelecek neslin yetenekli çalışanlarını yetiştirmek, iş alanı yaratmak ve geleceğin yenilikçileri için kıvılcımı ateşlemektir.

Çalışan Gönüllülüğünü Teşvik Etme

H-D’nin Kapsayıcı Paydaş Yönetimi amacının temelinde insanı, dünyayı ve refahı öne çıkarmak yatar; H-D  çalışanlarının kendi içinde bulundukları topluluklarda gönüllülük esasına göre etki şampiyonu olmasını teşvik eder. “Yardıma Hazırız”. 

 

Her yıl Nisan ayında, yıl boyunca gönüllülük için ortam ve istek yaratmanın yanı sıra, farkındalığı artıran, katılımı teşvik eden ve çalışanlarımız içindeki gönüllü katılımcıları tanıtan ve kutlayan etkinliklerle “Yardıma Hazırız” misyonumuzu güçlendiririz.