Harley-Davidson-säätiö

Harley-Davidson-säätiö, Harley-Davidson Inc:n hyväntekeväisyysorganisaatio, pyrkii parantamaan kaikkien elämänlaatua tukemalla eniten tarvitsevia alueita, joissa meillä on yritystoimintaa ja tuotantolaitoksia.

nälkätyöryhmän maatila
harley-davidson-säätiö rakentaa koteja

Tavoitteemme

Säätiö keskittyy opiskelijoiden tukemiseen, rakentamaan terveellisiä sekä kestävän kehityksen mukaisia asuinalueita ja tekemään kotikaupungistamme Milwaukeesta elinvoimaisen yhteisön. Tuemme näitä aloitteita raha-avustuksilla, sponsoroimalla tapahtumia ja tuotelahjoituksilla. Kaikkia näitä aloitteita tukevat strategian valvojat, jotka varmistavat, että investoinneilla saavutetaan vaikutuksia yhteisöissämme.

”Harley-Davidson-säätiö avaa uusia mahdollisuuksia liiketoimintaamme liittyvissä yhteisöissä.”
harley-davidson-säätiö vapaaehtoinen lukemassa tarinaa lapsille
Koululaisten menestyksen tukeminen

Investoimme naapurustomme kouluihin varmistaaksemme, että kaikilla koululaisilla on pääsy laadukkaisiin oppimismahdollisuuksiin.

 • Autamme kouluttamaan kestävää kehitystä tukevaa ja ammattitaitoista työvoimaa investoimalla tieteeseen, teknologiaan, taiteisiin, matematiikkaan ja kaupallisen alan ammattitaitoon (STEAM+).
 • Tarjoamme koululaisille mahdollisuuden laadukkaisiin fyysisiin ja mielenterveydellisiin terveydenhuoltopalveluihin koulussa, jotta he voivat opiskella tehokkaasti.
 • Opastamme nuoria menestyksen polulla tarjoamalla heille vaikutusvaltaisen roolimallin.
harley-davidson-säätiön vapaaehtoiset rakentamassa koteja
Eloisa yhteisö

Edistää mielekästä kasvua, joka takaa, että suuremmalla osalla yhteisöstä on pääsy monipuolisiin, terveellisiin ja inspiroiviin yhteistyömahdollisuuksiin.

 • Auttaa Milwaukeeta kukoistamaan ja tekemään siitä hyvän paikan elää, työskennellä ja leikkiä tukemalla kulttuuria ja erilaisia ohjelmia.
 • Erityisrahoituksen tarjoaminen suurkatastrofeissa.
harley-davidson-säätiön vapaaehtoiset hoitamassa puutarhaa
Terveet ja kestävää kehitystä tukevat asuinalueet

Edistää taloudellista kehitystä pyrkimällä tunnistamaan turvalliset ja kestävää kehitystä tukevat mahdollisuudet yhteisöjen kehittämiseksi.

 • Tukee aloitteita, joilla pyritään torjumaan nälkäongelmia riittävien elintarvikelähteiden avulla.
 • Tarjoaa koulutusmahdollisuuksia, jotka johtavat työllistymiseen.
 • Tarjoaa yksilöille taitoja ja tietoja, joiden avulla he voivat tehdä tietoon perustuvia ja tehokkaita taloudellisia päätöksiä, jotta he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.
Keitä me olemme ja mitä me teemme
Tuemme
 • Hyväksytyt hyväntekeväisyysjärjestöt 501(c)(3) tai 170(c)
 • Ohjelmat, jotka keskittyvät vähintään yhteen strategisista kohteistamme
 • Organisaatiot, jotka sijaitsevat ja/tai palvelevat sellaisissa yhteisöissä, joissa Harley-Davidsonilla on toimitiloja. Ohjelmia toteutetaan ensisijaisesti naapurustossamme
Emme rahoita
 • Yksityishenkilöt
 • Poliittiset syyt tai ehdokkaat
 • Lahjoitusvarat
 • Ryhmät tai organisaatiot, jotka myöntävät edelleen säätiön tukea muille organisaatioille tai yksityishenkilöille (paitsi poikkeuksellisesti hyväksytyt)
 • Koulut tai yhteisöjen urheilutapahtumat tai joukkueet, bändit tai kuorot
 • Uskonto-, työ-, tai ystävyysjärjestöt (ellei kyseessä ole suuri hanke, joka hyödyttää laajempaa yhteisöä)
 • Konferenssit tai pääomakampanjat
 • Järjestöt, jotka eivät noudata Harley-Davidsonin syrjinnän vastaisia käytäntöjä
Yrityksen hallinnointi ja taloudelliset tiedot

Harley-Davidson Foundation, Inc. on voittoa tavoittelematon järjestö, eikä sitä ole listattu pörssissä. Seuraavissa asiakirjoissa kuvataan taloudelliset tiedot ja yhtiön hallinnointia koskevat tiedot: