Nähdään ensi vuonna! Varaa kalenteristasi jo nyt 3.–8. syyskuuta 2024
Positiivisen yhteiskuntavaikutuksen vaaliminen

Vaikutamme yhteiskuntaan yhteistyön keinoin muuntamalla yhteiskunnan rakenteita kestävää kehitystä tukeviksi ja rakentamalla kestävää, eettistä ja tasa-arvoista maailmaa, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet rakastaa asuinympäristöään.

 

Tällä hetkellä keskitymme edistämään positiivista kehitystä Milwaukeen Near West Siden kaupunginosassa investoimalla STEAM-opintoja tukeviin nuoriso-ohjelmiin ja tarjoamaan työntekijöillemme työkaluja toimia muutostekijöinä omissa paikallisissa yhteisöissään.

Kotiseutuamme uudistamassa

Harley-Davidson muodosti yhdessä neljän muun perustajainstituution kanssa vuonna 2015 Near West Side Partners -järjestön, jonka tavoitteena on rakentaa Near West Siden kaupunginosasta mahtava paikka elää, työskennellä, viihtyä ja asua. Panostamme sellaisten merkityksellisten muutosten nopeuttamiseen, jotka hyödyttävät kaikkia ympäristön sidosryhmiä.   

Davidson Park

 

Tukeakseen paikallisen väestön toiveita uusista viheralueista, jotka edistävät kaupunginosan yhteisöllisyyttä, vaurautta, hyvinvointia sekä taidetta ja kulttuuria, Harley-Davidson-säätiö muuttaa keskeisen osan Juneau Avenuen kampuksestaan uudeksi yleiseksi puistoksi. 

 

Davidson Parkista tulee osallistava kokoontumispaikka, joka uudistaa kaupunkia kestävän kehityksen periaatteilla ja toimii virkistyspaikkana sekä kulttuurisena kohteena kaikille Near West Siden asukkaille ja vierailijoille.

 

Puisto on avoin kaikille, jotka haluavat nauttia sen vehreästä ympäristöstä ja yhteisöllisestä tunnelmasta. 

 

Rakentavan yhteistyön kumppanuus: Hunger Task Force Farm

Hyvä esimerkki yhteistyön ja kumppaneiden kautta tapahtuvasta yhteiskuntavaikutuksestamme on Farm-projekti. Harley-Davidson-säätiö oli mukana perustamassa Hunger Task Forcen Farm-projektia vuonna 2012 ja on ollut vahvasti mukana sen toiminnassa siitä lähtien. Projektin tukemalla yli 84 hehtaarin maatilalla viljellään monia erilaisia kasveja, jotka toimitetaan paikallisille ruokapankeille 24 tunnin kuluessa sadonkorjuusta. Sadat Harley-Davidsonin työntekijät ovat osallistuneet vapaaehtoisina maatilan hoitamiseen kylvö- ja sadonkorjuukausina.

Sidosryhmien osallistamisen hallintoraportti

Tutustu tarkemmin sidosryhmien osallistamiseen perustuvan lähestymistapamme tuloksiin. 

STEAM-opintojen tukeminen

Harley-Davidson tiedostaa STEAM-opintojen (joihin lukeutuvat luonnontieteet, tekniikka ja taide) tärkeyden.  Ilman näitä taitoja tuotteitamme ei olisi mahdollista suunnitella ja valmistaa. Yhdessä paikallisten oppilaitosten ja yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa pyrimme antamaan opiskelijoille mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutkia ja kokea STEAM-opintojen käsitteitä sekä luokkahuoneessa että H-D:n tiloissa yhdessä osaavien ja intohimoisten työntekijöidemme kanssa. Näin kannustamme opiskelijoita kohti STEAM-alan urapolkuja. STEAM-hankkeidemme kautta pyrimme tukemaan taitavien työntekijöiden uutta sukupolvea, luomaan uusia uramahdollisuuksia ja avaamaan tien tuleville innovaatioille.

Vapaaehtoistyöhön kannustaminen

H-D:n sidosryhmien osallistamisen tavoitteena on priorisoida ihmisiä, ympäristöä ja hyvinvointia. Siksi kannustamme työntekijöitämme vapaaehtoistyöhön paikallisissa yhteisöissä, joissa he voivat toimia muutoksen keulakuvina. Toimimme näin Here to Help -filosofiamme mukaisesti. 

 

Joka huhtikuu keskitymme kuukauden ajan korostamaan Here to Help -filosofiaamme tapahtumissa, joissa vaalitaan ihmisten tietoisuutta ja osallistumista sekä annetaan tunnustusta vapaaehtoistyöntekijöillemme. Näin luomme uutta intoa vapaaehtoistyöhön koko vuoden ajaksi.