Tương lai

Các Concept Xe Điện

Hình dung việc đi lại giữa đô thị theo một cách khác

Hình ảnh mẫu concept. Các tính năng của mẫu xe được sản xuất có thể khác. Chưa có bán trên thị trường. Tất cả các mẫu xe tương lai được thể hiện ở đây có thể không sẵn có ở tất cả các thị trường.

Concept xe điện hạng nhẹ của tương lai
Concept xe tay ga điện
Concept Xe điện hạng nhẹ được tạo ra cho đô thị tương lai. Lái xe thật dễ dàng - khi không có ly hợp và không cần chuyển số. Một chiếc xe vượt trội, khái niệm này sẽ mở ra thành phố bằng sự rõ ràng và tiện lợi, trong một phong cách được xây dựng dựa trên những triết lý thiết kế H-D.
Luôn cập nhật
Hãy đăng ký nhận những tin tức và thông báo mới nhất về dòng xe điện Harley-Davidson®.