The Harley-Davidson Pan America stands ready adventure

RA MẮT VÀO NĂM 2020

Pan America

Dòng xe Adventure Touring

Mẫu xe thử nghiệm. Các tính năng của mẫu xe được sản xuất sẽ có khác biệt. Chưa có trên thị trường. Tất cả các mẫu xe tương lai được thể hiện ở đây có thể không sẵn có ở tất cả các thị trường.

Touring trở thành Detouring

HARLEY-DAVIDSON® Pan America; phần bằng với lửa trại, du lịch và sự bền bỉ. Đây là mẫu xe hai bánh đa công cụ của chúng tôi được chế tạo để kiên cường, được thiết kế để trải nghiệm và được gắn máy để chuyển động. H-D ADV; Tìm đường về nhà.

Mẫu xe thử nghiệm. Các tính năng của mẫu xe được sản xuất sẽ có khác biệt. Chưa có trên thị trường. Tất cả các mẫu xe tương lai được thể hiện ở đây có thể không sẵn có ở tất cả các thị trường.

STAY IN THE LOOP ICON

Cập nhật Thông tin

Cập nhật các thông tin mới nhất về mẫu xe Pan America và những tin tức khác từ Harley-Davidson.

ĐĂNG KÝ NGAY!