tuyên bố khước từ trách nhiệm

  1. Màu sắc có sẵn có thể khác nhau tùy theo đại lý và có thể thay đổi mà không cần có thông báo thêm.
  2. Nên dùng Octan 95 hoặc nhiên liệu cao hơn (R+M)/2.
  3. Giá trị hiển thị là giá trị danh nghĩa. Hiệu năng có thể thay đổi theo quốc gia và khu vực.
  4. Xem hướng dẫn của chủ sở hữu xe mô tô để biết đầy đủ chi tiết.
  5. Thông tin đo lường phản ánh tải trọng người vận hành là 81,7 kg.
  6. Bánh xe tiêu chuẩn và tùy chọn có thể thay đổi theo quốc gia và khu vực.