Softail

FREEDOM NOW COSTS LESS

Với mức giá mới dành riêng cho năm 2019, sở hữu một chiếc Harley-Davidson® giờ đây là điều hoàn toàn dễ dàng. Dòng Sportster™ có giá từ 350.000.000 VNĐ và dòng Softail™ giá chỉ từ 579.100.000 VNĐ