Road to Outpost Jenny and Nina

#ĐƯỜNGĐẾNOUTPOST

NHỮNG CHUYẾN ĐI TRONG NGÀY TRỞ THÀNH NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CUỐI TUẦN RỒI LẠI TRỞ THÀNH NHỮNG CHUYẾN ĐI VỀ MIỀN DÂN DÃ. CÙNG NINA K. VÀ JENNY C. NGẮM NHỮNG KHUNG CẢNH TUYỆT VỜI TRÊN #ĐƯỜNGĐẾNOUTPOST DỌC MIỀN DUYÊN HẢI THÁI BÌNH DƯƠNG.