Axell Hodges FXDR

CHINH PHỤC NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẤT: CÙNG AXELL HODGES

AXELL HODGES CHINH PHỤC TỪ ĐƯỜNG NHỰA ĐẾN ĐƯỜNG ĐẤT TRÊN MẪU XE FXDR 114 MỚI ĐỂ CHO CHÚNG TA THẤY KỸ THUẬT ĐIÊU LUYỆN CỦA ANH.