support

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG H.O.G.

TRƯỚC KHI GỌI…

Hãy dành thời gian để xem xét các câu hỏi thường gặp sau đây về các loại hội viên, lợi ích, hỗ trợ web và nhiều hơn nữa!

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi có thể gia hạn tư cách hội viên trực tuyến không?


Có! Bạn có thể thực hiện ngay tại phần Gia hạn tư cách hội viên

Tôi muốn thay đổi địa chỉ hoặc cập nhật thông tin hồ sơ của mình

Để cập nhật thông tin hồ sơ, hãy xem Cập nhật hồ sơ của bạn trong mục Tư cách hội viên.

Tôi có một câu hỏi về một lợi ích cụ thể

Bạn có thể tìm hiểu mọi nội dung về lợi ích của H.O.G. bằng cách truy cập phần Lợi ích của hội viên.

Tôi cần một thẻ H.O.G. mới. Làm thế nào để tôi có thẻ mới?

Bạn có thể nhận được thẻ hội viên H.O.G. mới bằng cách gọi số 414-343-4896. Phí làm thẻ là 5 USD. Hoặc, bạn có thể Gia hạn tư cách hội viên của mình bất cứ lúc nào và nhận thẻ mới với Gói tư cách hội viên của mình.

Quên mật khẩu? Quên địa chỉ email? Quên cả mật khẩu và email?

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy sử dụng lời nhắc 'Quên mật khẩu' trên màn hình đăng nhập. Nếu bạn quên cả hai, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ của chúng tôi để đặt lại thông tin tài khoản của mình. 

H.O.G.® TRUNG QUỐC/CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

ĐIỆN THOẠI: 414-343-4896
FAX: +1-414-343-4515

EMAIL: hogap@harley-davidson.com

Harley Owners Group
P.O. Box 453
3700 West Juneau Avenue
Milwaukee, WI 53201
U.S.A