enrollment

Dù là dặm hay kilômét, niềm đam mê chung sẽ hợp nhất tất cả chúng ta

Tích lũy dặm thưởng H.O.G.

Whether it’s an afternoon getaway or a transcontinental journey of a lifetime, every ride you take brings us all a little closer together. With H.O.G., you get rewarded for how far you go. We send you a pin and patch to start and reward you when you reach key milestones. Just for doing what you already love: Riding your Harley-Davidson motorcycle.
 • Chương trình chỉ áp dụng với xe mô tô Harley-Davidson®.
 • Đại lý Harley-Davidson® sẽ thực hiện kiểm tra tất cả quãng đường.
 • QUAN TRỌNG: Nếu bạn sở hữu nhiều hơn một chiếc xe mô tô Harley-Davidson, mỗi xe mô tô phải được đăng ký trước khi bạn lái để cộng gộp quãng đường.
 • Quãng đường của phương tiện cho thuê được Harley-Davidson® ủy quyền có thể được ghi nhận bằng cách gửi một bản sao hợp đồng thỏa thuận dặm thưởng tới đại lý của Harley-Davidson®.

Để bắt đầu, hãy mang xe mô tô của bạn đến đại lý ủy quyền của H-D®. Các đại lý sẽ ghi danh bạn và xe mô tô của bạn trong chương trình và xác nhận số dặm bắt đầu của bạn. Rất đơn giản.

Đăng ký với bất kỳ đại lý Harley-Davidson nào khi bạn đạt được số dặm để nhận giải thưởng trong các khoảng sau:

Dặm/Km
1.000/1.610
5.000/8.050
10.000/16.100
25.000/40.250
40.000/64.400
60.000/96.600
80.000/128.800
100.000*/161.000*
125.000/201.250
150.000/241.500
175.000/281.750
200.000*/322.000*
250.000/402.500
300.000*/483.000*


*Tặng thưởng huy chương và rocker đặc biệt, rất hợp để đặt trên xe máy Harley-Davidson của bạn.

 1. Bạn phải đăng ký TỪNG xe mô tô trong chương trình trước khi tích lũy dặm/km. Số dặm tích lũy trước khi đăng ký không đủ điều kiện để xem xét.
 2. Chương trình chỉ dành riêng cho các hội viên đang hoạt động (hội viên toàn diện, hội viên toàn diện trọn đời, hội viên liên kết và hội viên liên kết trọn đời).
 3. Chương trình chỉ áp dụng với xe mô tô Harley-Davidson®.
 4. Thành viên có thể đăng ký chương trình Tích lũy dặm thưởng H.O.G. tại mọi đại lý của Harley-Davidson®. Số nhận dạng xe và số dặm hiện tại phải được đại lý Harley-Davidson® xác nhận.
 5. Một mẫu bổ sung chương trình Tích lũy dặm thưởng H.O.G. phải được nộp khi phương tiện được bán/giao dịch, ghi rõ số dặm kết thúc của chiếc xe cũ cùng với số nhận dạng xe và số dặm bắt đầu của chiếc xe mới.
 6. Hành khách cũng được chào đón tham gia chương trình Tích lũy dặm thưởng H.O.G. Hành khách cũng phải là một hội viên hoạt động của H.O.G., và phải được đại lý Harley-Davidson® đăng ký tham gia chương trình
 7. Trên biểu mẫu có ghi là "hành khách", tuy nhiên những người là "tay đua" cũng có thể nộp một đơn đăng ký riêng nếu họ muốn tích lũy dặm thưởng là một "tay đua". Tuy nhiên, số dặm tích lũy trên một chiếc xe không thể được chia sẻ với một người tay đua khác (tức là, cùng một số dặm không thể được báo cáo hai lần cho hai giải thưởng người lái).
 8. Quãng đường của phương tiện cho thuê được Harley-Davidson® ủy quyền có thể được ghi nhận bằng cách gửi một bản sao hợp đồng thỏa thuận dặm thưởng tới đại lý của Harley-Davidson®.
 9. Mỗi biểu mẫu chương trình Tích lũy dặm thưởng phải ghi lại công tơ mét và số nhận dạng xe phù hợp cho tất cả các phương tiện được sử dụng để tích lũy số dặm yêu cầu cho mức quãng đường cụ thể đó. (Nên chỉ định kilômét cho những xe mô tô sử dụng công tơ mét kilômét.)
 10. Tất cả các hình thức đăng ký phải được đại lý ủy quyền của Harley-Davidson® xác nhận. Thành viên nên gửi biểu mẫu của họ đến địa chỉ được ghi trong mẫu.